pl.news
52K

Franciszek zmienia Katechizm - jest przekonany, że przed jego pontyfikatem Kościół się mylił

Papież Franciszek podjął próbę "zmiany" Katechizmu, by definitywnie sprzeciwić się karze śmierci. Vatican.va 2 sierpnia publikuje nowy tekst, który głosi, że "Kościół naucza w świetle Ewangelii", że …More
Papież Franciszek podjął próbę "zmiany" Katechizmu, by definitywnie sprzeciwić się karze śmierci.
Vatican.va 2 sierpnia publikuje nowy tekst, który głosi, że "Kościół naucza w świetle Ewangelii", że kara śmierci jest "niedopuszczalna" w każdym przypadki. Nie ma jednak dowodu, by Ewangelia potępiła karę śmierci jako taką.
W Rz 13, 1-7 wręcz ustala się prawo rządów do wprowadzenia kary głównej tam, gdzie jest taka potrzeba.
Franciszek sprzeciwia się nauczaniu Biblii i Kościoła, w myśl których kara śmierci jest moralnie akceptowalna per se, niezależnie od tego, czy w konkretnej sytuacji jest właśnie tą, którą należy wymierzyć.
W liście wyjaśniającym kard. Luis Ladaria, prefekt Kongregacji Doktryn Wiary, nazywa błędne nauczanie "autentycznym postępem" doktryny, który rzekomo "nie jest sprzeczny ze wcześniejszą treścią Nauk".
To kolejny przykład na to, dlaczego pontyfikatu Franciszka nie można brać na serio.
Grafika: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsQbesvqtkbc
Szukający PRAWDY
Ap 22,11-19
11. Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci.
12. Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca.
13. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.
14. Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty,…More
Ap 22,11-19
11. Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci.
12. Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca.
13. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.
14. Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta.
15. Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje.
16. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna.
17. A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.
18. Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze.
19. A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście Świętym - które są opisane w tej księdze.
yaphet
Jaki pontyfikat? Okupacja.
Weronika..S
@tommoss Ale przyznaj, czy Franciszek nie wprowadza zamieszania w Kościele Katolickim, czy wszystko co robi i mówi katolik może potraktować jako owoce działania Ducha Świętego?
tommoss
Nawiedzeni skrzyknęli się na tym portalu i opluwają papieża Franciszka na różne sposoby.
Tymoteusz
„To kolejny przykład na to, dlaczego pontyfikatu Franciszka nie można brać na serio.”
„Pontyfikat” Franciszka należy brać bardzo na serio, ponieważ zmienia On masońską metodą małych kroków doktrynę katolicką...More
„To kolejny przykład na to, dlaczego pontyfikatu Franciszka nie można brać na serio.”

„Pontyfikat” Franciszka należy brać bardzo na serio, ponieważ zmienia On masońską metodą małych kroków doktrynę katolicką...