Lajos D
Mintha ide tartoznának Szent Atanáz gondolatai:
„Isten vigasztaljon meg benneteket! Hogy a többiek a templomokat erőszakkal megszállva tartják, miközben nektek ezen időkben e templomok előtt kell állnotok, nagyon elszomorít benneteket. Sajnos, ma ez van: Nekik vannak épületeik, nektek megvan az apostoli hitetek. Szállták bár meg templomainkat, de a hiten kívül állnak ők. Ti azonban hűségesek …More
Mintha ide tartoznának Szent Atanáz gondolatai:
„Isten vigasztaljon meg benneteket! Hogy a többiek a templomokat erőszakkal megszállva tartják, miközben nektek ezen időkben e templomok előtt kell állnotok, nagyon elszomorít benneteket. Sajnos, ma ez van: Nekik vannak épületeik, nektek megvan az apostoli hitetek. Szállták bár meg templomainkat, de a hiten kívül állnak ők. Ti azonban hűségesek maradtok, akkor is, ha az istenházakon kívül kell maradnotok, mert bennetek van a hit.

Gondoljuk csak meg: Mi a fontosabb? Az épület vagy a hit? Természetesen az igaz hit! Ki nyert ebben a harcban, és ki vesztett? Az, aki az épületet birtokolja, vagy az, aki a hitet megőrzi?

Az épület persze jó, ha ott az apostoli hitet tanítják; szent, ha ott mindent szentül cselekszenek. Ti vagytok a szerencsések, akik hitetek által az Egyházban maradtatok, ti, akik szilárdan ragaszkodtok a hit alapjaihoz, ami az apostoli tradíció által át lett rátok hagyományozva. És ha szörnyű körülmények a hitet, mint oly sokszor, meg akarják ingatni, ez valójában soha nem jár sikerrel. A többiek azonban a mai válságos helyzetben eltértek a hittől.

Senki nem fogja a ti hiteteket legyőzni, szeretett testvéreim! Hisszük, hogy Isten egy napon egyházi épületeinket vissza fogja adni nekünk. Minél jobban erőlködnek a többiek, hogy a szent helyeket elfoglalják, annál inkább elszakadnak az Egyháztól. Bár azt állítják magukról, hogy ők alkotják az Egyházat, valójában azonban elszakadnak tőle, és tévútra térnek. A hagyományhoz hűségesnek maradt katolikusok azok – akkor is, ha csak egy tucatnyian vannak –, akik Jézus Krisztus igaz Egyházát alkotják.”
katolikuselet
Remélem, hogy ez csak egy megrendelt hozzászólás volt. Charisma eddigi bejegyzései, bár nem voltak minden esetben koherensek, de mindig a jószándék, és a hit érződött bennük. Ebben a hozzászólásban az a lejáratni vágyó lelkület jelenik meg, amivel nap mint nap találkozunk bizonyos rosszindulatú személyek részéről.

Nem tudom, hogy sírjak, vagy nevessek a Charisma által írt felvetésen, hiszen az …More
Remélem, hogy ez csak egy megrendelt hozzászólás volt. Charisma eddigi bejegyzései, bár nem voltak minden esetben koherensek, de mindig a jószándék, és a hit érződött bennük. Ebben a hozzászólásban az a lejáratni vágyó lelkület jelenik meg, amivel nap mint nap találkozunk bizonyos rosszindulatú személyek részéről.

Nem tudom, hogy sírjak, vagy nevessek a Charisma által írt felvetésen, hiszen az említett vádak józanul gondolkodó emberek előtt abszolút nem állhatják meg a helyüket. Ha ez az ön által írt komment igaz, akkor azt is elhiszem, hogy a pápa megnősül.

Közösségünk, mint a Szent X. Piusz Papi Testvérület része pontosan az ellen harcol, amit László András képvisel. Emiatt vetjük el a II. Vatikáni Zsinat utáni hamis tanításokat: vallásszabadság, ökumené. László András deklaráltan a pogány keleti misztika képviselője. A vele való bármilyen szimpátia pontosan a II. Vatikáni Zsinat szellemiségét jeleníti meg, lásd assziszi találkozó (1986). Közösségünk minden tagja vallja, az „extra ecclesiam nulla salus” elvét. Mindennemű vallásközi párbeszéd alatt csupán a pogányság, a szakadárság és az eretnekségnek a Katolikus Egyházba való megtérését tudjuk elfogadni.

A Habsburg restaurációval kapcsolatos felvetésre magánemberként Mindszenty Józsefnek, a szentéletű főpapnak elvét vallom, aki haláláig mind szóban, mind írásban hitet tett a legitimizmus mellett. Levelezése az interneten is megtalálható és bárki által ellenőrizhető. Az aradi vértanúk szabadkőművességéről nincs tudomásom. Tudtommal Kossuth lett szabadkőművessé az emigrációban, amikor New Yorkban tett látogatást. Az 1848-as eseményekkel magam teljes mértékben szimpatizálni nem tudok, hiszen Pezenhoffer Antal, a híres hitvédő írásaiból meggyőződhettem azokról az egyházellenes tendenciákról, amelyek sajnálatos módon ezen eseményekben jelen voltak. (Pl.: A katolikus vallás, mint államvallás megszüntetése, a Damjanich által meggyilkolt katolikus papok stb.) Természetesen a Mindszenty féle álláspont közösségünkben senkire nézve nem kötelező.

A László Andrással való szellemi szimpátia ugyanakkora abszurditás, mintha azt állítanánk, hogy hazánk híres ördögűzője, Gál Péter feketemiséket mond.

Simon Gábor atya
Bazsó-Dombi Attila
Előfordult, hogy Gál Péter atya és köre Székelyföldön is eretnekséggel és szakadársággal vádolta egyik-másik katolikus papot, anélkül, hogy lehetőséget adott volna a vádjaira válaszolni.
charisma
"A félig-tájékozottság nem elegendő!
Mindenki csak a "tradicionális miséről" beszél, pedig többről van szó: ezek a felfüggesztett papok nem csupán rituális kérdés miatt lettek elmarasztalva, hanem tanbeli eltérés és a katolikus egyházzal való nyílt szembe helyezkedésük miatt.
Simon Gábor és Aradi László olyan csoportoknak a vezetői, akiknek hátterében áll egy újgnosztikus guru, László András. …More
"A félig-tájékozottság nem elegendő!
Mindenki csak a "tradicionális miséről" beszél, pedig többről van szó: ezek a felfüggesztett papok nem csupán rituális kérdés miatt lettek elmarasztalva, hanem tanbeli eltérés és a katolikus egyházzal való nyílt szembe helyezkedésük miatt.
Simon Gábor és Aradi László olyan csoportoknak a vezetői, akiknek hátterében áll egy újgnosztikus guru, László András. Simon és Aradi olyan emberek élén állnak, akik a Habsburg-restauráción álmodoznak, s akiknek a szemében az aradi vértanúk szabadkőműves lázítók, Haynau viszont a magyar történelem egyik legkiválóbb egyénisége! Ilyen csoportoknak a papjai a fent nevezettek.
Simon Gábor szektájának a neve: „Szent Magyarországért Testvérület”. Sok más hasonló csoporttal együtt, akik a keleti vallásokkal, a „sámánizmussal” keverik össze a kereszténységet, aknamunkájuk célja: elvonzani a nemzeti érzelmű katolikusokat az Egyházból szekták süllyesztőibe, hogy nálunk (is) teljes káosz legyen a világnézetben...
A hívekre magabiztosan hat a félrevezetés, s amikor az ő miséjükön részt vesznek, lelki veszélybe sodródhatnak…"
ancilla456
Erre én is szívesen olvasnék valami konkrét bizonyítékot...
katolikuselet
A fenti hozzászólásban meg is tehetik.
Aradi
Kedves charisma! Hosszú évek óta nagy tisztelője vagyok Dr. Gál Péter atya munkásságának, éppen ezért szeretném most Önt is, őt is megnyugtatni. A Duo Gladii c. folyóirat olvasói táborában nem vezetők, hanem meghívott publicisták vagyunk. Én magam már jó előre leszögeztem, hogy kizárólag a katolikus egyház tanítását vagyok hajlandó képviselni. Célunk az ottani publikálással nem a szinkretista, …More
Kedves charisma! Hosszú évek óta nagy tisztelője vagyok Dr. Gál Péter atya munkásságának, éppen ezért szeretném most Önt is, őt is megnyugtatni. A Duo Gladii c. folyóirat olvasói táborában nem vezetők, hanem meghívott publicisták vagyunk. Én magam már jó előre leszögeztem, hogy kizárólag a katolikus egyház tanítását vagyok hajlandó képviselni. Célunk az ottani publikálással nem a szinkretista, pogány irányzat melletti kiállás (amelyet valóban több olvasójuk képvisel, de közel sem a többség!), hanem éppen ezeknek a csoportoknak a közelebb vitele a katolikus hithez. Jól is nézett volna ki, ha a misszionáriusok úgy szerették volna a Szent Evangéliumot hirdetni, hogy közben nem lépnek a pogányok földjére :) A szent nem szennyeződik be a profántól, hanem megszenteli azt. A mi Urunk, Jézus Krisztus Szentséges Vére borítson be minket oltalmával! Imáit kérem és viszonzom! Tisztelettel: Aradi László atya
Sipos Balázs
Bár én csak egy mezítlábas hívő vagyok, és egyházkormányzati ügyeket belülről nem ismerem, de az atyák védelmében kijelenthetem, hogy azon igehirdetésük és papi szolgálatuk során, melyet volt alkalmam meghallgatni, vagy olyan szent liturgián melyen vezetésük alatt részt vettem, semmi olyat nem tapasztaltam, mely a katolikus tanokkal szemben hangzott volna el. Ha így lett volna, elsők közt hagyom …More
Bár én csak egy mezítlábas hívő vagyok, és egyházkormányzati ügyeket belülről nem ismerem, de az atyák védelmében kijelenthetem, hogy azon igehirdetésük és papi szolgálatuk során, melyet volt alkalmam meghallgatni, vagy olyan szent liturgián melyen vezetésük alatt részt vettem, semmi olyat nem tapasztaltam, mely a katolikus tanokkal szemben hangzott volna el. Ha így lett volna, elsők közt hagyom el a templomot. Viszont láttam üldözésüket, láttam plébánia templomból való kitiltást. És megjegyezném, hogy most hogy Barsi atya is elhagyja az egyházmegye területét, gyakorlatilag nem tudok olyan szent liturgiáról az övékén kívül, ahol az egyszerű krisztushívő nyelvre áldozhatna. üdv
Aradi
Persze, hogy nem, mert még mindig érvényben van az érseki tiltás, miközben sok más egyházmegyében már nem foglalkoznak ilyesmivel a főpásztorok. Számos egyházmegyéből jelzik, hogy gond nélkül megáldoztatják őket ajakra. Megjegyzem, ennek a veszprémi érseki rendelkezésnek a törvényességét is meg lehetne kapargatni, mert elég gyenge érv, amire Veszprémben mindig hivatkoznak, ti. hogy "a megyéspüspö…More
Persze, hogy nem, mert még mindig érvényben van az érseki tiltás, miközben sok más egyházmegyében már nem foglalkoznak ilyesmivel a főpásztorok. Számos egyházmegyéből jelzik, hogy gond nélkül megáldoztatják őket ajakra. Megjegyzem, ennek a veszprémi érseki rendelkezésnek a törvényességét is meg lehetne kapargatni, mert elég gyenge érv, amire Veszprémben mindig hivatkoznak, ti. hogy "a megyéspüspök a legfőbb liturgikus törvényhozó az egyházmegyéjében". Igen, ott biztosan. De nem lehet despota. Nem rendelhet el BÁRMIT tetszése szerint (pl. hogy nem szabad a főoltárnál VI. Pál miserítusát végezni, mert az egész ügy EBBŐL robbant ki 2019. szeptemberében, nem az áldozás kérdéséből). És hát ott van a lelkipásztori gondoskodás szempontja is: megéri-e mindenáron keresztülvinni egy rendelkezést, ha az ekkora kétségbeesést vált ki? Vigyázzunk: itt nem arról van szó, hogy lázadó eretnekek templomokat gyújtanak fel, oltárokat zúznak szét! Hanem hogy 80 éves öreg nénik meg egész családok szeretnék nyelvre fogadni továbbra is a Szentostyát, ahogyan egész életükben tették. Ezt nevezik "makacs engedetlenségnek"?
Elena Kis
Kedves Sipos Balázs, van még olyan hely ahol Barsi Atyát követik. Egyébként a premontreiek simán áldoztattak nyelvre egész pandémia alatt, hála Istennek.
Kedves Aradi, sajnos a tiszteletre méltó érsekek, püspökök, papok embernek engedelmeskednek, és nem Istennek. Komoly járványok idején ilyen rendelkezések nem voltak, sőt!
Nincs már tisztelet a szentostyával szemben, a templommal szemben. Én …More
Kedves Sipos Balázs, van még olyan hely ahol Barsi Atyát követik. Egyébként a premontreiek simán áldoztattak nyelvre egész pandémia alatt, hála Istennek.
Kedves Aradi, sajnos a tiszteletre méltó érsekek, püspökök, papok embernek engedelmeskednek, és nem Istennek. Komoly járványok idején ilyen rendelkezések nem voltak, sőt!
Nincs már tisztelet a szentostyával szemben, a templommal szemben. Én még emlékszem, hogy a nagymama takartás alkalmával is hogy viselkedett Isten házában.
Indignus Famulus
Ez a "megyéspüspök, mint legfőbb liturgikus törvényhozó"-felfogás és a belőle fakadó intézkedések eléggé tipikus megnyilvánulásai valaminek, amiről Dietrich von Hildebrand ad nagyon jó leírást: "Egyébként meg sok szó esik a legalizmusról, mint amin felül kell kerekedni. Sőt, sokan még a Tízparancsolatot is legalisztikusnak mondják. A valóságban azonban egy sokkal nagyobb, sokkal keményebb …More
Ez a "megyéspüspök, mint legfőbb liturgikus törvényhozó"-felfogás és a belőle fakadó intézkedések eléggé tipikus megnyilvánulásai valaminek, amiről Dietrich von Hildebrand ad nagyon jó leírást: "Egyébként meg sok szó esik a legalizmusról, mint amin felül kell kerekedni. Sőt, sokan még a Tízparancsolatot is legalisztikusnak mondják. A valóságban azonban egy sokkal nagyobb, sokkal keményebb legalizmus született meg a II. Vatikáni zsinat óta. Éppen most mutattunk rá a negatív értelemben vett legalizmus egyik tünetére: arra, hogy több hatalmi tettet hajtanak végre pusztán fegyelmi ügyekben mint a hit dolgaiban.

A meggyőződés, hogy a fegyelmezetlenség sokkal súlyosabb, mint az eretnekségek terjedése, tipikus formája a legalizmusnak. Minden fegyelmező hatalom, minden püspöknek való engedelmesség feltételezi a szentegyház tiszta tanítását. A püspöknek való engedelmesség a szentegyház tanításában vetett teljes hitben gyökerezik. Amint az egyházi hatalom hitkérdésekben pluralizmust választja, máris elveszti jogát a fegyelmi utasításainak való engedelmességre."
charisma
kedves @Aradi László atya, nem tudom, hogy mire alapozza a dr. Gál Péterre vonatkozó feltételezést.
Sokat imádkozom atyákért, kérését köszönettel vettem és imádkozni fogok az itt felsorolt atyákért is.
Tisztelettel üdvözlöm.
Aradi
Kedves @charisma , egy barátom említette, hogy Péter atya már régebben felszólalt a Duo Gladii ellen. Többünk feltételezése szerint (és az idézőjeles posztolásból is erre következtettem) az ő gondolatai a fentiek. Ha azonban nem erről van szó, megkövetem Péter atyát, akit kiváló papnak, és igazhitű, lánglelkű embernek tartok. Belőle kinéztem volna, hogy szent aggodalomtól vezérelve, bátran …More
Kedves @charisma , egy barátom említette, hogy Péter atya már régebben felszólalt a Duo Gladii ellen. Többünk feltételezése szerint (és az idézőjeles posztolásból is erre következtettem) az ő gondolatai a fentiek. Ha azonban nem erről van szó, megkövetem Péter atyát, akit kiváló papnak, és igazhitű, lánglelkű embernek tartok. Belőle kinéztem volna, hogy szent aggodalomtól vezérelve, bátran felszólalna egy ilyen (valóban sötét) törekvés ellen, aminek feltételezéséről fentebb volt szó. A pécsi főiskolán hallgattam előadásait is, mindig lenyűgözött. Köszönöm az imáit! Különösen is a Szentlélek megvilágosításáért fohászkodom napról-napra...
Aradi
@Indignus Famulus , mennyire világos, és mégis: mennyien nem vesznek róla tudomást...
purificatio
Kaphatnánk konkrét hivatkozást arról, hogy a pápa általános érvénnyel "engedélyezte" a piuszos papok miséin való részvételt?
Az esketéseik érvényessége is gyenge lábakon áll, amikor "szükséghelyzetre" alapozva igazolják törvényességüket.
Aradi
Nem engedélyezte "általánosságban a misén való részvételt". Hazudik, aki ezt állítja. De nem is tiltotta. Az is hazug, aki ezt terjeszti. Megjegyzem, a fenti közleményben egyik kijelentés sem olvasható. A pápa egészen egyszerűen nem a tiltások vagy az engedélyezések embere, hanem a Szentlélek szabadságát hirdeti. Sokaknak nehéz lehet, de be kellene végre látni, hogy Ferenc pápa következetes: nem …More
Nem engedélyezte "általánosságban a misén való részvételt". Hazudik, aki ezt állítja. De nem is tiltotta. Az is hazug, aki ezt terjeszti. Megjegyzem, a fenti közleményben egyik kijelentés sem olvasható. A pápa egészen egyszerűen nem a tiltások vagy az engedélyezések embere, hanem a Szentlélek szabadságát hirdeti. Sokaknak nehéz lehet, de be kellene végre látni, hogy Ferenc pápa következetes: nem csak beszél a túlzott legalizmus tarthatatlanságáról, hanem így is cselekszik. A piusszal való viszony alakítását nem kiközösítő dekrétumokkal, jogi szankciókkal, törvényi szintű határozatokkal kívánja előrébb vinni, hanem lelkipásztori szeretettel és gondoskodó, atyai reflexióval. Egyébként mi az, hogy "piuszos papok"? Egyházközségek vannak, lelkipásztorokkal, hívekkel. Akiknek történetük van. És érzelmeik. És néha hibáznak is, igen. Én is. Mint ahogyan a veszprémi érsek is. És az Úr Jézus nem csak egyiket vagy másikat akarja Önmagához vonzani, hanem "mindeneket". Ezt kellene végre megérteni...
Aradi
Az esktés más kérdés, ha piuszos pap a helyi megyéspüspök engedélyének birtokában végzi, nem kétséges az érvényessége, hiszen maga a pápai levél mondja ki ezt (annak azért csak hiszünk 😉 ). Ez kell hozzá, semmi több: ordináriusi engedély. Szükség vagy nem szükség, kit érdekel? Érvényes, és kész 😊 És egy gyönyörű házasság veszi kezdetét, ahol remélhetőleg Krisztus és az Anyaszentegyház szeretete …More
Az esktés más kérdés, ha piuszos pap a helyi megyéspüspök engedélyének birtokában végzi, nem kétséges az érvényessége, hiszen maga a pápai levél mondja ki ezt (annak azért csak hiszünk 😉 ). Ez kell hozzá, semmi több: ordináriusi engedély. Szükség vagy nem szükség, kit érdekel? Érvényes, és kész 😊 És egy gyönyörű házasság veszi kezdetét, ahol remélhetőleg Krisztus és az Anyaszentegyház szeretete fog felragyogni és tanúságtétellel gazdagítani a világot. Erről valahogy elfeledkezünk a paragrafus-erdőben bukdácsolva... 🤔
purificatio
A felfüggesztés éppen a papi szolgálat tiltása... Melyik ordinárius fog egy felfüggesztett papnak esketéshez megbízást adni???
Azt sem értem, hogy lehet Ferenc pápát következetesnek, gondoskodónak nevezni, amikor nap mint nap hozza a híreket többek közt a GloriaTV is az ellenkezőjéről???
Aradi
Nem világos számomra, kedves purificatio, hogy most akkor mit is akar hangsúlyozni. Azt látom, hogy hozzászólásában polarizációra, szétválasztásra törekszik. Egyik szavával a Gloria Tv cikkeit kritizálja, de azzal is baja van, amikor Ferenc pápát következetesnek nevezi valaki. Milyen szép volna, ha nem a "vagy-vagy", hanem az "és" kötőszót használnánk inkább. Ezt egy tanárom "katolikus …More
Nem világos számomra, kedves purificatio, hogy most akkor mit is akar hangsúlyozni. Azt látom, hogy hozzászólásában polarizációra, szétválasztásra törekszik. Egyik szavával a Gloria Tv cikkeit kritizálja, de azzal is baja van, amikor Ferenc pápát következetesnek nevezi valaki. Milyen szép volna, ha nem a "vagy-vagy", hanem az "és" kötőszót használnánk inkább. Ezt egy tanárom "katolikus kötőszóként" emlegette. És van benne igazság...
Aradi
Kérem tehát, ha így vélekedik, akkor próbálja megcáfolni ezt a kijelentésemet: "Ferenc pápa következetes." Nos? Vagy nem is kijelentésekkel, hanem személyekkel akar vitát? Mindegy, hogy mit mond a másik, csak próbáljunk belekötni? Ez elég elszomorító volna... Remélem, csak én értem félre. Kérem, nyugtasson meg!
One more comment from Aradi
Aradi
"Melyik ordinárius fog egy felfüggesztett papnak esketéshez megbízást adni?" Esetleg az az ordinárius, aki 9 hónap alatt végre rájött arra, hogy ő is (!) hibázott, és szeretné visszaállítani a vágyva vágyott békességet? Egy ilyen főpásztornak pontosan a fentiekhez hasonló dolgokat kellene csinálnia mindenféle kiközösítő bulla kiadása helyett. A PHS papok közül ketten próbálták már felvenni vele …More
"Melyik ordinárius fog egy felfüggesztett papnak esketéshez megbízást adni?" Esetleg az az ordinárius, aki 9 hónap alatt végre rájött arra, hogy ő is (!) hibázott, és szeretné visszaállítani a vágyva vágyott békességet? Egy ilyen főpásztornak pontosan a fentiekhez hasonló dolgokat kellene csinálnia mindenféle kiközösítő bulla kiadása helyett. A PHS papok közül ketten próbálták már felvenni vele a kapcsolatot. Ő nem reagált. Vagyis de: helynökén keresztül, "kommunikációs atomrakétát" indítva. Hm...
Elena Kis
Az esküvőn a pap "csak tanuként" van jelen, a szentséget nem ő szolgáltatja. Rosszul tudom???
Aradi
Jól tudja, ám a kánonjog szerint - most arról írok, amikor pl. mindkét fél katolikus - jelen kell lennie az érvényességhez egy megfelelő joghatósággal rendelkező "tanúnak", aki az esetek többségében a helyi plébános, vagy az ő engedélyével eskető más pap. Ennek a személynek a hiányában a "házasságkötési próbálkozás" semmis, annak ellenére is, hogy nem a pap a szentség kiszolgáltatója. Ám a …More
Jól tudja, ám a kánonjog szerint - most arról írok, amikor pl. mindkét fél katolikus - jelen kell lennie az érvényességhez egy megfelelő joghatósággal rendelkező "tanúnak", aki az esetek többségében a helyi plébános, vagy az ő engedélyével eskető más pap. Ennek a személynek a hiányában a "házasságkötési próbálkozás" semmis, annak ellenére is, hogy nem a pap a szentség kiszolgáltatója. Ám a kánonjog ezt a "formát" írja elő. Csak különleges esetekben van lehetőség ilyen személy jelenléte nélkül érvényes házasságot kötni. Emellett az érvényes házasságkötésnek több más formai feltétele is van, hiszen ezt a szent és gyönyörű intézményt az Anyaszentegyház minden eszközzel óvni akarja a csorbulásoktól. Nem véletlenül ez az egyik legbonyolultabb része az egyházjognak 😇
Bazsó-Dombi Attila
Krisztus Urunk és Boldogasszonyunk jutalmazza meg e tanúságot tevő szolgáit!
Lajos D
Nagyon örülök, dr. Takáts, hogy ennyire fontos lett a jog az érsek úr számára. Némi disszonanciát vélek ugyanakkor felfedezni: a nyelvreáldozás tiltásánál, mintha nem lett volna elsődleges szempont az egyházjog, sőt a régi rítusú misék jogtalan tiltásánál sem.
Aradi
A párbeszédet legalább soha nem hangsúlyozza az Érsekség, így ebben legalább nem következetlenek. Érdemes rápillantani a facebook oldalukra ( Veszprémi Érsekség – bejegyzések | Facebook ), és tippelni, hová tűnt a hozzászólások közel 50%-a. Biztosan mind "ellenkezett a közösségi alapelvekkel" 🤪 Hát, így könnyű mindig győzni minden vitában - mintha az egyébként cél volna...
Elena Kis
Kedves Aradi Atya, kérem, tartsanak ki, mi Önökkel vagyunk elég sokan.
Azt gondolom, most válik el az ocsú a búzától.
Aradi
Nekünk ez az életünk, nem tehetünk mást. Arról bezzeg nem szólnak érsekségi közlemények, hogy amikor az érsek közölte velem, felfüggeszt, azt is elrendelte, hogy még magánmisét is tilos mondanom. Akkor éreztem: ez nem lehet az Isten akarata. Hogy lehetne egy papnak megtiltani, hogy napról-napra misézzen? Mit kiközösítés, inkább a halál! Egy öreg pap barátom mondta egyébként, hogy a legsötétebb, …More
Nekünk ez az életünk, nem tehetünk mást. Arról bezzeg nem szólnak érsekségi közlemények, hogy amikor az érsek közölte velem, felfüggeszt, azt is elrendelte, hogy még magánmisét is tilos mondanom. Akkor éreztem: ez nem lehet az Isten akarata. Hogy lehetne egy papnak megtiltani, hogy napról-napra misézzen? Mit kiközösítés, inkább a halál! Egy öreg pap barátom mondta egyébként, hogy a legsötétebb, legszakadárabb szellemű békepapokra mondott ki ilyen büntetést legutóbb a Szentszék, azt is hosszú-hosszú egyeztetések, tárgyalások után, mikor már semmi más eszköz nem maradt. Arról sem hallani, hogy az érsek úr kiközösítéssel fenyegetett meg több sümegcsehi civilt is, ha kitartanak az ajakra áldozás mellett. Eddig hallgattam ezekről, mert nem akartam az Anyaszentegyház belső ügyeit kiteregetni. De miután látszólag az érsekségnek sem fontos a diszkréció, én sem óvatoskodom tovább. Remélem, az Isten irgalmas lesz hozzám emiatt...
Elena Kis
Annyira nem értem az érsek urat, miért kell ezt tenni? Úgy érzem már megátalkodott ebben a témában egy kissé. Örülök, hogy Magyarországon is vannak olyan atyák akik így gondolkodnak, és nem hagyják annyiban, mint Schneider püspök, vagy Viganó érsek, akik a pápával szemben is kiállnak a római rítus, a nyelvre áldozás mellett és az oltással kapcsolatban... Köszönjük, ez nagy erőt ad nekünk is.