Clicks2.2K
Edward7
13

Francuskie wojsko; "Covid-19" ma na celu - kontrolę, sterylizację i redukcję

Francuskie wojsko potwierdza, że Covid-19 to wojna totalna przeciwko światowej populacji, mająca na celu zniewolenie, kontrolę, sterylizację i redukcję populacji.

Raport francuskiego wojska ostrzega, że „rzeczywiste” cele Covid nie mają nic wspólnego z „oficjalnymi” celami, o których fałszywie mówią nam skorumpowane władze (rządy, służby zdrowa itp.) I media.

Według raportu „rzeczywistymi” celami Covid są (między innymi):

1- Kontroluj światową populację, aby ją całkowicie zniewolić (stały nadzór i śledzenie, zniesienie fizycznych pieniędzy i narzucenie kryptowaluty, ograniczenie wolności itp.)

2- Uzyskać obowiązkowe szczepienia, aby mieć dostęp do ludzkich ciała.

3- Szczepionki mogą: wprowadzać mikroczipy nanotechnologiczne, inne naturalne lub sztuczne wirusy, substancje toksyczne, trwale zmieniać DNA (może to pozostawić ludzi w stanie katatonicznym lub z różnym stopniem autyzmu lub położyć kres istocie ludzkiej jakiej znamy).

4- Covid-19, (objawy) jest powiązany z technologią 5G.
(promieniowanie EMF - objawy niedotlenienia)

5- Miasto Wuhan (Chiny) było jednym z pierwszych miast, w których 5G zostało zainstalowane na dużą skalę i tam przeprowadzili społeczno-przestępczy eksperyment. Francuskie wojsko jest zdania, że wiele zgonów początkowo w Wuhan było spowodowanych kombinacją wirusów ze szczepionek i 5G + + Był to połączony atak wojny biologicznej i fal elektromagnetycznych.

6- Francuskie wojsko kwalifikuje tę sytuację jako wojnę totalną przeciwko ludności świata.

7- Rozwiązaniem jest, aby ludność świata poinformowała się, zareagowała, nie wyraziła zgody na ten atak i działała jak najszybciej w celu zneutralizowania atakujących (grupa NWO, New World Order lub Deep State, rząd cieni, elita, Bilderberg itp. .)

8- Francuskie wojsko otrzymało rozkaz skasowania tego raportu, ale zdecydowało się upublicznić go, aby ostrzec ludność, stawiając się w ten sposób po stronie ludzkości, a nie NWO lub Deep State (skorumpowanej grupy, która dokonuje tego ataku).


https://www.alertadigital.com/seccion/internacional/
https://benjaminfulford.net/2020/08/31/investigative-report-on-the-covid-19-pandemic-and-its-relationship-to-sars-cov-2-and-other-factors/ benjaminfulford.net

Fragment z (bardziej szczepionki niż 5G - odpowiadają za większą śmiertelność i leczenie respiratorami dopow.); https://gloria.tv/post/r7x8SbRV26Cv2kbLvbPkMZfKk https://gloria.tv/post/VXoUE3ngVban38Z6tqiKXgmkw

Grupa dochodzeniowej, złożonej z członków rezerwy, którzy przez pięćdziesiąt dni nieustannie prowadzili śledztwo, aby lepiej zobaczyć „pandemię Covid-19” i przedstawili swoje wnioski - wszystkie sprawdzone i pozyskane -. Przedstawiona analiza jest czasami bardzo odległa od oficjalnej tezy. Śledczy musieli dokonać wyboru - zarówno trudnego, jak i odważnego - między służalczością postawy konwencjonalnej i pozbawionej ryzyka, ograniczoną do oficjalnego dyskursu, a lojalnością wobec poruszonych sercem i często wprowadzanych w błąd przez niektórych ludności cywilnej, przez instytucje, które okazały się podporządkowane (globalistom). Tym razem rezerwiści będą u boku Narodu.

Wnioski z raportu z dochodzenia

Oczywiste jest, że w rzeczywistości rażące niespójności i niewytłumaczalne „pustki” unieważniają oficjalną teorię, a zarządzanie „kryzysem” zdrowia, tak samo niekonsekwentne, wydaje się raczej pretekstem do totalitarnego przejęcia na poziomie globalnym. To, co wydawało się nam wojną biologiczną i elektromagnetyczną, wspieraną przez rozległą operację „dymienia”, w oczywisty sposób ukrywa masową korupcję nawet wewnątrz WHO i najbardziej haniebne intencje (...)Chociaż technologie typu HAARP lub SURA od razu przychodzą na myśl, instalacje 5G, zarówno lądowe, jak i powietrzne (satelity Elona Muska na orbicie małej wysokości), oczywiście biorą udział w tym „totalnej wojnie”. W związku z tym nie sposób nie zauważyć podobieństwa uszkodzenia płuc obserwowanego przez wszystkich lekarzy ratownictwa w kontekście epidemii COVID-19 do szkód spowodowanych użyciem broni radiacyjnej, aż do trwały bólów głowy, narastającego zmęczenia, pieczenie w płucach, zakrzepica i utrata wrażliwości na zapachy i smaki również wymieniane jako jeden z objawów COVID-19 ( te objawy mogą być wynikiem testów dopow. ...) Co więcej, zamiary narzucenia zdematerializowanej waluty, szczepionki zawierającej nanochipy i podskórny chip elektroniczny na poziomie globalnym wyraźnie odzwierciedlają pokusy totalitarne.

Zalecenia Zespołu Śledczego
Grupa badawcza uroczyście zaleca utworzenie stałej „Grupy Badawczej NRBC”, zorientowanej na badanie czynników biologicznych i chorobotwórczego promieniowania, w celu zapewnienia ludności środków ochrony przed szkodami. '' możliwe i masowe wykorzystanie technologii 5G, które, gdy zostaną wprowadzone i doprowadzone do dużej mocy, nieuchronnie doprowadzą do masakry, zwłaszcza jeśli są one połączone z patogennymi zastrzykami w postaci szczepionek i opryskami z powietrza (smugi chemiczne) substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (w żywności ).

Na poziomie indywidualnym GE zaleca rozwijanie ich autonomii (w pobliżu naturalnych punktów wodny, żywności, ogrodów warzywnych - kurnik, ule ... aby niezastanawiać się nad szczepionką, która byłaby zaproponował nam w kontekście „pandemii” (prawo zabrania leczenia bez świadomej zgody pacjenta), aby trzymać się z dala od działających instalacji 5G oraz wystrzegać się oprysków z powietrza (smugi chemiczne)...

Jeśli dodamy do tego ryzyko, że starcia między społecznościami mogą być zachęcane do destabilizacji i niszczenia państw narodowych, aby poprowadzić populacje w kierunku niewybieralnego i totalitarnego zarządzania światowego, a także ryzyko konfliktów...
adoratioiesuchristi.blogspot.com guyboulianne.com

...

„Nikt nie umarł na koronawirusa, tylko z...”- dr Stoiana Alexova, prezes Bulgarian Pathology Association

Globalna depopulacja za pomocą nowej szczepionki
Mikrofale wpływ na zdrowie , wieże komórkowe jako broń EMF
Rządy chcą zakazać gotówki od przyszłego roku i wprowadzić cyfrową walutę

Maski powodują; niedotlenienie, zakrzepice
Szczepienia na grypę zwiększają śmiertelność, przez tłumienie odporności
Edward7
Żadnej zarazy - masowe morderstwo z powodu reakcji rządu pubmedinfo.org/…/smiertelnosc-ze…

Szczyt COVID” reprezentuje raczej przyspieszone masowe morderstwo osób wrażliwych z osłabionym układem odpornościowym oraz ludzi, którzy stali się narażeni, poprzez działania rządu i instytucji, a nie epidemiologiczną oznakę nowego wirusa, niezależnie od stopnia, w jakim ten wirus jest nowy z perspektywy…More
Żadnej zarazy - masowe morderstwo z powodu reakcji rządu pubmedinfo.org/…/smiertelnosc-ze…

Szczyt COVID” reprezentuje raczej przyspieszone masowe morderstwo osób wrażliwych z osłabionym układem odpornościowym oraz ludzi, którzy stali się narażeni, poprzez działania rządu i instytucji, a nie epidemiologiczną oznakę nowego wirusa, niezależnie od stopnia, w jakim ten wirus jest nowy z perspektywy specjacji wirusów.
Izolacja społeczna związana jest z wyższym ryzykiem śmierci
Wielka Brytania: Dodatkowe 10.000 zgonów ludzi z demencją w Anglii i Walii w kwietniu
Wreszcie, moja interpretacja „szczytu COVID” jako oznaki masowego morderstwa poprzez reakcję rządu poparta jest kilkoma dokumentami instytucji, raportami w mediach oraz artykułami naukowymi, jak te poniższe przykłady.

Na czele znajdują się dwa artykuły naukowe:
Hawryluck i in. (2004), na temat zespołu stresu pourazowego (PTSD) powstającego w wyniku kwarantanny medycznej.
Richardson i in. (2020), na temat dowodu statystycznego, że respiratory mechaniczne zabijały pacjentów z COVID-19 w stanie krytycznym.

Prawie 9 na 10 pacjentów z COVID-19 umieszczonych pod respiratorem umiera, jak wynika z danych szpitali z Nowego Jorku [27 kwiecień 2020]
Potencjalnie śmiertelne dawki hydroksychlorochiny (4X) podczas badań, „Solidarity” WHO i brytyjskiego „Recovery”; dr Meryl Nass