Edward7
2222.6K

Profesor prawa; o prawdziwym Papieżu

WYWIAD Andreą Cionci z DR. ANTONIO SANCHEZ, UNIWERSYTET W SEWILLI
29 czerwca, dokładnie w dniu 70. rocznicy kapłaństwa Józefa Ratzingera, która jest jednocześnie rocznicą św. Piotra i Pawła, otrzymaliśmy odpowiedzi od prof. Antonio José Sánchez Sáez, profesor prawa na Uniwersytecie w Sewilli (założony w 1505).

Po drastycznym zburzeniu przez Bergoglio "Summorum Pontificum" – najważniejszego aktu pontyfikatu Benedykta XVI, który "ułaskawił", Mszę po łacinie – Mszę" par excellence", obdarzoną „absolutnymi gwarancjami katolickości” – nadszedł czas na, ten wywiad, na temat tego – zwróć uwagę – wszystkie media unikają jak ognia.

W niewytłumaczalny sposób, tak samo dzieje się z dużą częścią tradycyjnego konserwatywnego świata, który prawdopodobnie łudzi się, że jest w stanie zawierać umowy z "post-Bergoglio", ignorując nieunikniony "miecz Damoklesa" naturalnej antypapieskiej sukcesji, w przypadku nieważnej rezygnacji Ratzingera.

Jednak w cywilizowanym kraju mówi się o tym, dyskutuje się, nawet ostro, ale konfrontuje się: dialog, mosty, nie mury. Byłoby pożądane, gdyby ktoś mógł zburzyć tę naszą kompletną rekonstrukcję, ale do tej pory nikomu się to nie udało (i nawet nie próbują).

Z 80 publikacjami, kilkoma pobytami naukowymi na uniwersytetach Harvard, Bolonia, Florencja, Frankfurt, Sorbona i 5 nagrodami naukowymi, profesor Sànchez od lat pisze na katolickim portalu; "comovaradealmendro.es”. Obecnie jest to uczelnia z największą liczbą autorytatywnych programów, które kiedykolwiek miał odwagę „pojawić się”.

Panie Profesorze od dawna mówi Pan, że nasze śledztwo w sprawie rezygnacji Benedykta XVI trwa nadal…
R. „Przez wiele lat ci, którzy myśleli, że jedynym panującym papieżem był Benedykt XVI, byli sami, niezrozumiani przez Kościół. Pocieszające jest widzieć, jak duża włoska gazeta zdecydowała się zająć tą kwestią, która jest fundamentalna nie tylko dla katolików.

Żadne inne media o tym nie mówią, a jednak powinien to być dziennikarski przypadek tysiąclecia…
R. „Zdecydowana większość uważa, że kard. Bergoglio jest złym papieżem, ale przecież (nazywa go ) papieżem. Krytykują jego urojenia, ale uważają go za ojca. A to go bardziej wzmacnia. Inni są po prostu światowymi katolikami, zadowolonymi z jego innowacji. Wreszcie inni podejrzewają, że Franciszek jest oszustem, ale nie mają odwagi mówić o tym publicznie”.

Na swojej stronie internetowej twierdzisz, że masoneria kościelna siłą umieściła Bergoglio na tronie Piotrowym. Jakie są dowody?
R. „Od oceny lóż międzynarodowych, po włączenie elementów masońskich do liturgii i pobożności, poprzez przejście przez retorykę o (masońskim) braterstwie powszechnym… Wystarczy na razie powiedzieć, że o. Malaquías Martín, bardzo kulturalnym jezuickim doradca Kardynał Bea, który przeczytał całą Trzecią Tajemnicę Fatimską (włącznie ze słowami Dziewicy, które jeszcze nie zostały ujawnione), napisał książkę zatytułowaną „Dom smagany wiatrem”, w której wyjaśnił plan kościelnej masonerii: wymusić rezygnację papieża narzucić fałszywego papieża, który korzystając z posłuszeństwa duchowieństwa i wiernych, doprowadzi Kościół do wielkiej apostazji przepowiedzianej przez świętego Pawła. To, czego Malaquías Martín nie wiedział, to to, że Benedykt XVI przygotowywał się od dawna, i nie zrezygnował ważnie, pozostając jako papież: "gra nauczyciela”.

Z jakich głównych powodów jego rezygnacja byłaby nieważna?
R. „Byłem zaskoczony, gdy spokojnie przeczytałem jego Declaratio di Renuncia po łacinie: Papież Benedykt nie zrzekł się munus, jak wymaga kanon 332.2 KPK, ale ministerium. Jakby profesor zrzekł się nauczania nie opuszczając swojej katedra, pozostając profesorem na uniwersytecie (zrzekł się władzy , a nie papiestwa dopow.). Ponadto Benedykt XVI dał nam kolejną wskazówkę, stając się „papieżem emerytem”, tytułem kanonicznie niemożliwym, ponieważ aby być emerytem, konieczne jest opuszczenie urzędu z powodu wieku lub prawdziwą rezygnację, żaden z tych warunków nie jest spełniony w rezygnacji papieża (kan. 185)”.

Myślisz, że zrobił to celowo? Być może, w jaki sposób znany filozof Giorgio Agamben "drąży", aby „wzmocnić papiestwo”?
R. „Przeczytałem książkę Agambena” Tajemnica zła. Benedykt XVI i koniec czasu. "Zgadzam się, że Benedykt XVI działa obecnie jako "katejon", "moc powstrzymująca objawienie Antychrysta" (o tym mówił także Massimo Cacciari). Wiemy, że Benedykt XVI doskonale zna Maryjne orędzia z Fatimy, Garabandal, Akita. Zachowywał się tak celowo, wiedząc, że wilki pójdą za nim (bo już to zrobiły przeciwko Janowi Pawłowi II), więc udawał, że rezygnuje, ale nie robiąc tego, pozostając papieżem ".

W jaki sposób kanoniści bergogliscy kontrargumentują?

R. „W głębi duszy mówią, że nawet jeśli rezygnacja była błędna, potwierdza ją jednomyślna i pokojowa akceptacja Franciszka przez Kościół („Universalis Ecclesiae Adhaesio”). Tragiczny błąd, ponieważ ta doktryna nigdy nie próbowała zbawić, uzdrowić albo uznać za spełniony warunek, bez którego nie można by było, wszcząć postępowania. W przypadku wyboru papieskiego stolica musi być wakująca: panujący papież musiał umrzeć lub ważnie abdykować. Dla kan. 126 (doktryna istotnego błędu) rezygnacja Benedykta była nieważne, stolica nie była pusta i nie można naprawić tego istotnego błędu "a posteriori". Nie ma znaczenia, że ogromna większość Kościoła wierzy, że papieżem jest Franciszk: nawet Żydzi woleli Barabasza od Jezusa, ale byli w błędzie. "

W książce z wywiadem „Ostatnie rozmowy” Ratzinger mówi, że zrezygnował jak papieże, którzy w historii nie abdykowali. Jeśli nadal jest papieżem, kim jest Bergoglio?
R. „Przynajmniej jest jednym ANTYPAPIEŻEM. Ponadto wielu uważa, że jest on fałszywym prorokiem Apokalipsy”.

Wielu uważa, że po Franciszku nowe konklawe może postawić sprawy na swoim miejscu. Czy tak jest?
A. „Absolutnie NIE. Konklawe z 80 kardynałami wyznaczonymi przez antypapieża może wybrać tylko innego antypapieża. Cała linia sukcesji Bergoglio jest za antypapieżem. Kościół, który będzie prześladował wiernych „małą resztkę”, to prawdziwy Kościół”.

Swoją drogą kanał Don Minutelli, najpopularniejszego księdza we Włoszech i wiernego Benedyktowi, został zamknięty przez YouTube lub zhakowany…
R. „Dokładnie. Muszą uciszyć sprzeciw i wykorzystać współudział sieci społecznościowych”

Katolicy, którzy są zgorszeni „reformami” Bergoglio i unikają zastanawiania się, czy jest on prawdziwym papieżem… czy unikają „magna quaestio”?
R. „Tak. Niestety, w tym toku myślenia są zasady Kościoła, takie jak kardynałowie Sarah i Müller, arcybiskup Viganó itp., którzy dezorientują wielu ludzi”.

W niedawnym wywiadzie Francesco zalecał, aby nie marnować kryzysu, ale wykorzystać go do ustanowienia „nowego porządku światowego”. Czy powinniśmy zajmować się także świeckimi?
R. „Oczywiście: ten projekt dotyczy wszystkich. W szczególności ONZ od dziesięcioleci promuje to, co dla katolików jest „grzechem wołającym do nieba”, takie jak aborcja, eutanazja czy ideologia gender. Jan Paweł II i Benedykt XVI już to potępili. A teraz Bergoglio doskonale wpisuje się w Nowy Porządek Świata, ateistyczny, antychrześcijański i prosi o posłuszeństwo ONZ”

Dlaczego biskupi i kardynałowie nie zajmują się tym problemem? To ogromna odpowiedzialność historyczna i duchowa…
R. „Architekci Nowego Porządku Świata dominują teraz nad światem i Kościołem. Poinformowani kardynałowie i biskupi obawiają się spowodowania schizmy, jeśli się wypowiedzą. Ale absurdem jest sądzić, że Chrystus mógłby chcieć jedności w kłamstwach, a więc w historii , heretycy porzucili Kościół, oczyszczając go. Teraz schizma zostanie odwrócona: to ci, którzy wyznają prawdę katolicką, zostaną wyrzuceni z Kościoła”
.
Cionci: Wspomnieliśmy już o tej możliwości, używając metafory „kukułki” Na razie sprawa nadal jest zamiatana pod dywan, w naprawdę ciekawy sposób. Zapewne będziemy musieli poczekać na kolejny przystanek modernistycznego pociągu, kiedy również masa nowego rytu, już zmanipulowana, ulegnie, w przewidywalny sposób, kolejnym zmianom, mającym na celu wyeliminowanie dogmatu Przeistoczenia, jak wyjaśnia historyk Massimo Viglione .
Kiedy nadejdzie komunia z protestantami, a nawet międzynarodowa konferencja międzywyznaniowa lub coś podobnego, aby stworzyć religię Nowego Porządku Świata, wtedy być może zaczną być brane pod uwagę najbardziej oczywiste z możliwych wyjaśnień.

liberoquotidiano.it/blog/andrea-cionci/
religionlavozlibre.blogspot.com
Edward7 and one more user link to this post
Czas ucisku shares this
178
W niedawnym wywiadzie Francesco zalecał, aby nie marnować kryzysu, ale wykorzystać go do ustanowienia „nowego porządku światowego”. Czy powinniśmy zajmować się także świeckimi?
R. „Oczywiście: ten projekt dotyczy wszystkich. W szczególności ONZ od dziesięcioleci promuje to, co dla katolików jest „grzechem wołającym do nieba”, takie jak aborcja, eutanazja czy ideologia gender. Jan Paweł II i …
More
W niedawnym wywiadzie Francesco zalecał, aby nie marnować kryzysu, ale wykorzystać go do ustanowienia „nowego porządku światowego”. Czy powinniśmy zajmować się także świeckimi?
R. „Oczywiście: ten projekt dotyczy wszystkich. W szczególności ONZ od dziesięcioleci promuje to, co dla katolików jest „grzechem wołającym do nieba”, takie jak aborcja, eutanazja czy ideologia gender. Jan Paweł II i Benedykt XVI już to potępili. A teraz Bergoglio doskonale wpisuje się w Nowy Porządek Świata, ateistyczny, antychrześcijański i prosi o posłuszeństwo ONZ”
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
893
Papież Benedykt XVI działa obecnie jako "katechon", "moc powstrzymująca objawienie Antychrysta".
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Na swojej stronie internetowej twierdzisz, że masoneria kościelna siłą umieściła Bergoglio na tronie Piotrowym. Jakie są dowody?
R. „Od oceny lóż międzynarodowych, po włączenie elementów masońskich do liturgii i pobożności, poprzez przejście przez retorykę o (masońskim) Braterstwie powszechnym…
Wystarczy na razie powiedzieć, że o. Malaquías Martín, bardzo kulturalnym jezuickim doradca …
More
Na swojej stronie internetowej twierdzisz, że masoneria kościelna siłą umieściła Bergoglio na tronie Piotrowym. Jakie są dowody?

R. „Od oceny lóż międzynarodowych, po włączenie elementów masońskich do liturgii i pobożności, poprzez przejście przez retorykę o (masońskim) Braterstwie powszechnym…

Wystarczy na razie powiedzieć, że o. Malaquías Martín, bardzo kulturalnym jezuickim doradca Kardynał Bea, który przeczytał całą Trzecią Tajemnicę Fatimską (włącznie ze słowami Dziewicy, które jeszcze nie zostały ujawnione), napisał książkę zatytułowaną „Dom smagany wiatrem”, w której wyjaśnił plan kościelnej masonerii:

wymusić rezygnację papieża

narzucić fałszywego papieża, który korzystając z posłuszeństwa duchowieństwa i wiernych, doprowadzi Kościół do wielkiej apostazji przepowiedzianej przez świętego Pawła.

To, czego Malaquías Martín nie wiedział, to to, że Benedykt XVI przygotowywał się od dawna, i nie zrezygnował ważnie, pozostając jako papież: "gra nauczyciela”.


DOM SMAGANY WIATREM KS. MALACHI MARTIN
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
fałszywy prorok borgolio nie ma żadnej władzy w Kościele Chrystusowym, jako że jest - poza Nim na skutek, jawnego, celowego, trwania i propagowania herezji:
....................................................................

Podsumowanie wywodów o Papieżu wątpliwym, nielegalnie wybranym i heretyckim (1)
Kto popadłszy w herezję uporczywie pozostaje w błędnym przekonaniu, ten nie może już dalej …More
fałszywy prorok borgolio nie ma żadnej władzy w Kościele Chrystusowym, jako że jest - poza Nim na skutek, jawnego, celowego, trwania i propagowania herezji:
....................................................................


Podsumowanie wywodów o Papieżu wątpliwym, nielegalnie wybranym i heretyckim (1)

Kto popadłszy w herezję uporczywie pozostaje w błędnym przekonaniu, ten nie może już dalej być zaliczany w poczet Papieży.
.....................................................................

pytanie... dlaczego kardynałowie i biskupi milczą ?

czyżby dlatego:


Gabriel Amorth o diable

- Na mocy szatańskiej infiltracji są w Watykanie kardynałowie, którzy nie wierzą w Chrystusa i biskupi powiązani z demonem – mówił o. Amorth, w niedawno opublikowanym wywiadzie-rzece z watykańskim dziennikarzem Marco Tosattim.
..
Posoborowe absurdy
Wieczne Odpoczywanie Amen Piszesz o DOWODACH? Więc dlaczego nie przyjmujesz tych dowodów o NATANKU - kazanie z dn. 17.03.20021 o tym jak kazał się szczepić swoim wyznawcom,..... bo zdrowym szczepionki nie zaszkodzą. Zachęcał do szczepień i sam się miał zaszczepić, aby wyjechać na pielgrzymkę do Izraela, zachęcał do szczepień, aby ludzie nie tracili pracy, dobytku. Łudzi się jak pastor Chojecki …More
Wieczne Odpoczywanie Amen Piszesz o DOWODACH? Więc dlaczego nie przyjmujesz tych dowodów o NATANKU - kazanie z dn. 17.03.20021 o tym jak kazał się szczepić swoim wyznawcom,..... bo zdrowym szczepionki nie zaszkodzą. Zachęcał do szczepień i sam się miał zaszczepić, aby wyjechać na pielgrzymkę do Izraela, zachęcał do szczepień, aby ludzie nie tracili pracy, dobytku. Łudzi się jak pastor Chojecki, że żydzi nadal to NARÓD WYBRANY, który trzeba nawrócić, "wchodzić im w czery litery"..... BO MAJĄ KASĘ. To nie moje słowa,a NATANKA. A TERAZ W LIPCU ZMIENIŁ ZDANIE. Czy pod jego wpływem zaszczepieni wierni też utylizują szczepinkę ze swojego organizmu jak Słowa?
fartuszniak leszek
@Posoborowe absurdy
Czy Pani musi cięgle posyłać słowa krytyki na Księdza Natanka ?
Czy nie może Pani publikować jakieś bardziej budujące treści w Ewangelicznym duchu ?
V.R.S.
@fartuszniak leszek
A pan może się w końcu powstrzymać od obłudnych pytań mających na celu obronę opartej na fałszywych objawieniach sekty?
fartuszniak leszek
Ten powyższy komentarz był kierowany do Pani Posoborowe absurdy
V.R.S.
@fartuszniak leszek
A mój komentarz był skierowany do pana. No i?
fartuszniak leszek
Powtórzę, ten mój powyższy komentarz o Księdzu Natanku był kierowany do Pani Posoborowe absurdy
V.R.S.
@fartuszniak leszek
To że akurat wyciągnął pan pałkę obłudy na niewiastę tym bardziej panu chluby nie przynosi.
fartuszniak leszek
Nie spodziewam się doznać "chluby" tu na ziemi, to jest pokusa, do której trzeba odnosić się z rezerwą.
Posoborowe absurdy
Nie wiem czy się śmiać czy płakać. @fartuszniak leszek A zwłaszcza z tego komentarza poniżej. Ja również nie pisałam do Ciebie, ale do @Wieczne Odpoczywanie Amen To mnie wyzwał o szatanów, bo ujawniłam hipokryzję ks. Natanka oraz jego brak odpowiedzialności za wiernych, a w rzeczywistości jest odwrotnie. Chciał dowodu. Dostał go. Wzamian za to bluzgi.
On, Ty i inni fanatyczni wyznawcy Ks. …More
Nie wiem czy się śmiać czy płakać. @fartuszniak leszek A zwłaszcza z tego komentarza poniżej. Ja również nie pisałam do Ciebie, ale do @Wieczne Odpoczywanie Amen To mnie wyzwał o szatanów, bo ujawniłam hipokryzję ks. Natanka oraz jego brak odpowiedzialności za wiernych, a w rzeczywistości jest odwrotnie. Chciał dowodu. Dostał go. Wzamian za to bluzgi.

On, Ty i inni fanatyczni wyznawcy Ks. Natanka, a właściwie Agnieszki rzeczywiście tracicie dysosnas pozwnawczy, jak kowidocy, czy protestanci - sekciarze. NIe argumenty bluzgi, posyłaniem do piekła. Zmiana tematu, atakowanie. TYPOWA PROJEKCJA. Odrzucanie faktów, zrzucanie winy na drugiego.

I to ma być "ta budująca treść w Ewangelicznym duchu...? Gdy namawia do szczepień? Wypacza Mszę Trydencką,, każe się dusić ludziom w maskach i ciągle krytykując Franciszka, biskupów, ale nie skrytykue Jana Pawła II, który jest również sprawcą zła w Kościele Katolickim, a w dodaktu włazi w tyłek żydom uznając ich dalej za Naród Wybrany jak pastor Paweł Chojecki. Niczym nie różnicie się od cowidowców i zwolenników Pastora Chojeckiego. W dodatku jak @Waldem i inni puszczaci na Glorię TV jego sekciarskie kazania. Zachowuje się jak psychopata. On może wszystko jak Kaczyński i zero krytyki, refeksji bo to grzech. ŚLEPE POSŁUSZEŃSTWO JAK W SEKCIE.

Twój wpis

Czy Pani musi cięgle posyłać słowa krytyki na Księdza Natanka ?
Czy nie może Pani publikować jakieś bardziej budujące treści w Ewangelicznym duchu ?
fartuszniak leszek
Czy mam też ponosić odpowiedzialność za słowa innych do Pani ?
Ma Pani prawo krytykować Księdza Natanka a ja mam prawo Księdza Natanka bronić.
Czy sugestia, by publikować treści w Ewangelicznym duchu to obraziła Panią ?
V.R.S.
@Posoborowe absurdy
To człowiek przewrotny, będzie udawał że nie wie o co chodzi, np.:
"Czy sugestia, by publikować treści w Ewangelicznym duchu to obraziła Panią ?"
Posoborowe absurdy
Jakie "treści ewangeliczne"? Fałszywe objawienia Agnieszki? Własnie po to są usta, aby przekazywać "ewangeliczne treści", ustami modlić się do Pana. A tu ks. Natanek nakazuje chodż na Mszy, na swoim terenie w maskach, SZALEŃSTWO
Posoborowe absurdy
V.R.S. Dokładnie tak też pomyślałam.
fartuszniak leszek
Czy ja cokolwiek sugerowałem, że mają to być "objawienia Agnieszki" ?
Czy nie ma innych tematów od krytykowania Księdza Natanka ?
V.R.S.
@fartuszniak leszek
Czy ja cokolwiek sugerowałem, że mają to być "objawienia Agnieszki" ?
---
Bez "objawień Agnieszki" duszpasterstwo ks. Natanka (co najmniej od 10 lat) nie istnieje. Chce pan dowód empiryczny, proszę zwrócić się do Księdza z petycją by to zatrute źródło wreszcie odstawił. Z ochotą poprę tutaj i nie tylko.
wacula25wp.pl
A to wszystko jest wina papieża Benedykta który siedzi w Watykanie dla wygody i luksusu kocha hedonizm zamiast udać się do klasztoru np niemiec .Teraz wybiorą znowu starego itd.i będzie 5 papieży
TomUrb
W Polsce się mówi, że wszystko to wina Tuska 🤪
Posoborowe absurdy
Wacuś zgadzam się z tobą w tym temacie.
wacula25wp.pl
TomUrbA przecież przez tyle lat rządził kacz- prezes to nie Tusk
wacula25wp.pl
MementoMori+++ DOKŁADNIE Masz rację też tak myślę