Clicks631
Edward7
5

Nie mogą być wierzącymi - "higieniczna" Komunia na rękę

Widzę, jak przygotowują się do Komunii. Spojrzeli pobożnie i posłusznie, posłuszni tym, którzy pewnego dnia pokazali im, jak powinni to robić.
Czy zalecenia są duchowymi , czyli tymi, którymi kieruje się kapłan tuż przed przystąpieniem do rozdawania Komunii?
Nie.
To zalecenia, udają, że są sanitarne.
A wierni są posłuszni.
Widzę, jak wyciągają butelki z żelem wodno-alkoholowym z toreb lub kieszeni.
Widzę, jak ich ręce moczą się tym żelem.
Widzę, jak podchodzą do księdza, zacierając ręce i wszędzie mocno czuć ten zapach .
Widzę, jak podchodząc do księdza wyciągają jedną rękę opierając o drugą - otrzymane instrukcje są tak precyzyjne - i widzę, jak Ciało Chrystusa miękko wypada z dłoni kapłana, który uśmiecha się z satysfakcją, gdy widzi z jaką wiernością wypełniają swoje instrukcje, dając na ręce z cuchnącym żelem wodno-alkoholowym, który jest wciąż świeżo "polany", według zaleceń sanitarnych .

Kapłan już nie ogłasza każdemu, że daje mu Ciało Chrystusa. Powiedział to już wcześniej dla wszystkich. Zmiana, która wyjaśnia wiele rzeczy.
Otóż, Ciało Chrystusa jest dla wszystkich, gdy zbliżają się, aby je przyjąć, o ile każdy spełnia zasadniczy i niezbędny warunek, aby zostało im przekazane.
Być w stanie łaski?

Nie. Wystarczy wyciągnąć rękę, aby otrzymać ją w miejsce, na którym możesz zobaczyć, jak lśni obrzydliwym żelem wodno-alkoholowy.
Ciało Chrystusa również pozostaje, podobnie jak ręka otrzymującego Komunie do dłoni, nasycone tym żelem.

W obliczu takiego braku szacunku dla naszego Pana Jezusa Chrystusa, czy możemy być pewni, że ci, którzy zalecają tę praktykę, wierzą z autentyczną wiarą, że Nasz Pan jest naprawdę w tym, co wyznają?
Aniela Moraleda Garcia de los Huertos adelantelafe.com

Pytania zaniepokojonego katolika ;
„Uszanowanie dla sakramentu Eucharystii wymaga, by dotykały go tylko przedmioty konsekrowane. Toteż konsekruje się korporał i kielich, a także ręce kapłana, ujmujące ten sakrament" św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna III, q. 82

Czy zauważyliście zmiany w sposobie udzielania Komunii św. w Kościele katolickim?
Czy pamiętacie czasy, gdy katolicy zawsze klękali podczas przyjmowania Komunii Św.?
Czy pamiętacie czasy, gdy katolicy przyjmowali Komunię św. tylko do ust?
Czy pamiętacie czasy, gdy Komunii św. udzielał sam tylko kapłan?
Czy pamiętacie, jak nasi katecheci uczyli nas, że byłoby świętokradztwem, gdyby ktoś poza kapłanem dotknął konsekrowanej Hostii?
Czy pamiętacie czasy, gdy tabernakula zawsze znajdowały się w głównym ołtarzu, w najbardziej honorowym miejscu kościoła?
Dlaczego zanikł zwyczaj klękania podczas przyjmowania Komunii Św.?
Dlaczego tabernakula usunięto z centralnego miejsca kościołów i umieszczono z boku?
Dlaczego ludzie przyjmują Komunię św. na rękę?
Dlaczego wprowadzono świeckich szafarzy Eucharystii?
Dlaczego rzeczy te uległy zmianie?
Jeśli zmiany te nastąpiły ze względu na „nowe czasy" i mentalność „współczesnego człowieka", czy wskutek tego kościoły wypełniły się wiernymi — modlącymi się i przystępującymi do sakramentów?
Czy odnotowujemy wzrost liczby osób wstępujących do seminariów i zgromadzeń zakonnych?
Czy „kryzys powołań" miał miejsce również przed wprowadzeniem wyżej wspomnianych zmian?
Dlaczego rubryki Mszy Wszech czasów nakazywały tak wiele środków ostrożności, mających zapobiec sprofanowaniu świętych Postaci?
Dlaczego kapłan czyścił korporał pateną, by nie pozwolić nawet najdrobniejszej cząsteczce Hostii upaść (by później wszyscy po cząstkach Hostii deptali i rozrzucali wszędzie z rąk ...)
...
Od jakiegoś czasu pieśń ; „Upadnij na kolana...” staje się coraz mniej aktualna , tak teraz pieśń ; „Przygotuję ci serce o Chryste” , która w uaktualnionej wersji mogłaby tak wyglądać;

"Przygotuję ci ręce o Chryste, przygotuje ci ręce me czyste
takie zdezynfekowane, pachnące i śliskie, przygotuje ci ręce nie serce ...
bo tam nie ma miejsca dla Ciebie, tylko na sprawy higieniczne...
Co prawda wszystkich Uzdrawiałeś , ale teraz Cię "korona" pokonała...
taka jest moja wiara w "korone" która jest ponad Wiarę w Ciebie..."

...
Msza Gmailowa" - breviarium.blogspot.com

Masoni też biorą na rękę ... Oprócz maseczek, w kościele za niedługo chyba będą wprowadzone takie higieniczne fartuszki, w ramach ewolucji modernistycznej ;

Zachęcanie do Komunii na ręke, jest sprzeczne z całym nauczaniem Kościoła na przestrzeni wieków - gloria.tv Komunia na rękę, z powodów higienicznych , ma w założeniu że Chrystus roznosi zarazę , czyli że nie ma w niej uzdrawiającej duszę i ciało obecności Chrystusa , czyli takie założenia czynią tę Komunie świętokradzką . Niektórzy zapomnieli że Komunia na rękę została wprowadzona z powodów higienicznych jako odpowiedź na wiarę w wirusa. Wiara może być jedna, w Prawdziwego Boga i Pana wszystkiego , inna wiara zastępuje wiarę w prawdziwego Boga...

Komunia na rękę - dzieło szatana
Obietnice Pana Jezusa dla tych, którzy nie przyjmują Komunii do ręki - Catalina Rivas
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Słowo Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi do Kapłanów.

Księża, nie promujcie Komunii Świętej na rękę.

29 października 2020 kuria.pl/…/Slowo-Ksiedza-Arcybiskupa-Metropolity-do-Kaplanow

Po zapoznaniu się w przesłanymi informacjami co do naruszeń liturgii i nabożeństw oraz nietykalności świątyń na terenie Archidiecezji, Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga skierował do kapł…More
Słowo Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi do Kapłanów.

Księża, nie promujcie Komunii Świętej na rękę.

29 października 2020 kuria.pl/…/Slowo-Ksiedza-Arcybiskupa-Metropolity-do-Kaplanow

Po zapoznaniu się w przesłanymi informacjami co do naruszeń liturgii i nabożeństw oraz nietykalności świątyń na terenie Archidiecezji, Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga skierował do kapłanów swoje słowo.

Czcigodni Księża

Po zapoznaniu się w przesłanymi wczoraj informacjami co do naruszeń liturgii i nabożeństw oraz nietykalności świątyń, krzyży i figur świętych na terenie Archidiecezji, polecam wszystkim P. T. Duszpasterzom co następuje:

- Ataki te nie mają charakteru przypadkowego. Dlatego też odpowiedź nie może być pozostawiona dowolnej interpretacji Księży. Ponieważ chodzi nie tylko o teren naszego Miasta i diecezji, ale o całą Polskę, proszę wszystkich Księży o jedność w tym działaniu.
- Nie zmieniamy grafiku liturgii ani nabożeństw w dniach od 1 do 8 listopada. W ogłoszeniach bardziej jednak podkreślamy, że „kapłańska modlitwa na cmentarzu odbędzie się w następującym porządku…”, wierni zaś, z racji na rygory sanitarne, mogą dołączyć według własnej decyzji. Przypominamy wiernym, że odpust zupełny za zmarłych mogą uzyskać w tym roku przez cały miesiąc w ośmiu przez siebie wybranych dniach.
- Naszą pierwszą odpowiedzią na wyżej wspomniane ataki i profanacje jest modlitwa przebłagalna oraz prośba o łaskę nawrócenia i opamiętania sprawców. Każda parafia wybiera przynajmniej jedno popołudnie przebłagalne (a najlepiej codziennie) w dniach od 28 października do 8 listopada. W programie powinna się znaleźć przebłagalna adoracja Najświętszego Sakramentu w świątyni w godzinie Miłosierdzia lub w innej odpowiedniej godzinie do apelu wieczornego włącznie, lub Koronka do Miłosierdzia Bożego na zewnątrz kościoła pod Krzyżem Misyjnym. Można też przeprowadzić jedno i drugie nabożeństwo. Nie ma przeszkód, aby ta modlitwa pokutna była rozpoczęciem lub zwieńczeniem modlitwy za zmarłych. Szczegółowa intencja tych modlitw powinna brzmieć:

Dziękujmy Bogu za Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, za wnioskodawców pełniejszej ochrony życia nienarodzonych, za wszystkich obrońców życia, którzy wiele lat błagali o taką ochronę i którzy obecnie bronią życia nienarodzonych dzieci. Oni wszyscy potrzebują dziś naszego wsparcia.

Błagajmy także Miłosiernego Boga o łaskę nawrócenia i opamiętania dla organizatorów oraz uczestników bezbożnych manifestacji przeciw prawnej ochronie życia dzieci, a także sprawców różnych ataków na świątynię Pana, na Krzyż Chrystusa lub na figury świętych.


Prośmy też Boga, aby przez przyczynę Niepokalanej oraz Świętego Michała Archanioła zatrzymał duchowe skutki języka nienawiści oraz przekleństw wypowiadanych świadomie lub powtarzanych bezmyślnie przeciwko kapłanom, z atakami fizycznymi włącznie.

- W parafiach, na terenie których w jakikolwiek sposób została zaatakowana świątynia, krzyż, kaplica, kapliczka czy figura świętych, na zakończenie pierwszego nabożeństwa pokutnego należy odśpiewać również Suplikacje, a Proboszcz lub inny wyznaczony Kapłan niech odmówi modlitwę nowego błogosławieństwa i pokropi to miejsce wodą święconą.

- Już teraz gorąco dziękuję wszystkim wiernym świeckim, którzy na wiele sposobów według swoich możliwości starają się ochraniać świątynie, kapłanów i dzieła Boże. Niech Wam Bóg obficie błogosławi. Nie ustawajcie. Z tych względów popieram też w pełni inicjatywę tych Księży Proboszczów, którzy już przystąpili do organizowania Kościelnej Służby Porządkowej. Nazwa może być lokalnie ustalona: Straż Świątynna, Parafialna Służba Porządkowa itp. Mężczyzn dorosłych zachęcam do wstępowania do tej służby. Służba ta podlega bezpośrednio Proboszczowi miejsca, który ustala z nimi sposób ochrony świątyni, z zachowaniem prawa polskiego oraz kanonicznego w celu niedopuszczenia do profanacji, oraz dokumentowania ewentualnych ataków. Podstawową formą czuwania jest modlitwa różańcowa, z możliwością używania wody święconej przez liturgicznie przeszkolonych członków Służby. W każdym przypadku Proboszcz ma mieć imienny wykaz członków Służby, z możliwością udziału również mężczyzn sprawdzonych w wierze, także spoza miejscowej parafii. W czasie pełnionej służby dobrze, gdyby jej członkowie mieli wyraźne oznakowanie np. opaski na rękach w barwach maryjnych, papieskich lub narodowych.

- Przypominam też Księżom moją prośbę z grudnia 2009 r. o prywatne odmawianie egzorcyzmu w sytuacjach trudnych duszpastersko w odniesieniu do osób, miejsc lub spraw. Obecna sytuacja jest klasycznym przykładem zasadności podjęcia takiego egzorcyzmu i odmawiania go codziennie w odniesieniu do miejsc, osób i spraw każdemu z Księży zawierzonych, ale także z ogarnięciem całej Ojczyzny.

Przedkładając powyższe zalecenia wyrażam głęboką ufność, że nasza pokutna i przebłagalna modlitwa oraz bardziej stanowcza ochrona miejsc świętych pozwoli na przywrócenie w Kraju odpowiedniego duchowego wyciszenia i pokoju społecznego. Rozumna prawda o życiu człowieka od poczęcia nie podlega bowiem dyskusji. Każde życie człowiecze jest też świętym darem Boga i podlega ochronie piątego przykazania. Do Kaina Bóg powiedział „krew twojego brata woła do mnie…”. To Bóg sam będzie sądził wszystkich faktycznych sprawców morderstw na dzieciach. Miłosierdzie Boże jest także wobec tych osób nieskończone, jednak, aby je otrzymać, trzeba uznać chwałę i mądrość Bożą, i prosić o zmiłowanie. Naród, który woła o prawo zabijania własnych dzieci, zabija sam siebie.

Niniejszym Słowem zwracam się także wprost do organizatorów i sprawców ostatnich ataków na życie dzieci oraz na Boży ład w naszej Ojczyźnie, wołając do nich o opamiętanie i nawrócenie. Niech powrócą do Kościoła, niech odbędą pokutę.

Po raz kolejny proszę też wszystkich Was Drodzy Księża, nie promujcie Komunii Świętej na rękę. Wszędzie, gdzie to możliwe niech będą przygotowane odpowiednie stabilne klęczniki (balaski), aby każdy wierny mógł w pełni bezpiecznie i adoracyjnie przyjmować prawdziwe Ciało Pana. Główną naszą odpowiedzią na zniewagi i bluźnierstwa wobec Pana Boga ma być bowiem pełne, także zewnętrzne, oddanie chwały Panu. Odpowiednia postawa przy Komunii Świętej też jest tego znakiem.

Wszystkim Księżom na ten niełatwy czas każdego dnia błogosławię na zwyczajne świadectwo kapłańskiej wiary oraz miłości do Boga i do każdego człowieka.

/-/+ Arcybiskup Andrzej Dzięga
Metropolita Szczecińsko-Kamieński
Szczecin, 27 października 2020 r.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
Lucyferyczny plan zniszczenia Kościoła Katolickiego

30. Pozwolić kobietom i osobom świeckim na rozdawanie Komunii Św. Argumentować, iż mamy teraz czas świeckich.

Zacząć podawać Komunię Św. na rękę i na stojąco lub siedząco jak protestanci, zamiast na klęcząco; mówiąc, iż w ten sposób czynił sam Chrystus.

Zgromadzić opłatki dla mszy szatańskich. Następnie zamienić indywidualne przyjmowanie…More
.
Lucyferyczny plan zniszczenia Kościoła Katolickiego

30. Pozwolić kobietom i osobom świeckim na rozdawanie Komunii Św. Argumentować, iż mamy teraz czas świeckich.

Zacząć podawać Komunię Św. na rękę i na stojąco lub siedząco jak protestanci, zamiast na klęcząco; mówiąc, iż w ten sposób czynił sam Chrystus.

Zgromadzić opłatki dla mszy szatańskich. Następnie zamienić indywidualne przyjmowanie Hostii, stawiając naczynie z opłatkami, które będą zbierane podczas opuszczania Kościoła.

Mówić, że będą one przynosić dary Boga w życiu codziennym.

Zainstalować maszyny automatyczne do wydawania Komunii, nazywając je tabernakulum.
Bogusława Zuzanna Fojcik
od kiedy to mason może wogóle być katolikiem ... Mam na myśli prawdziwą przynależność do Kościoła Chrystusa a nie nominowanie się tym tytułem jaknp. Bidem...
Adam Adolf Makowski
_______________________________
Ale to nie jest kościół katolicki.
Odsyłam do kazań ks. Natanka.
youtube.com/watch?v=ucXttknYVTg

_______________________________

"Pytania zaniepokojonego katolika ;
„Uszanowanie dla sakramentu Eucharystii wymaga, by dotykały go tylko przedmioty konsekrowane. Toteż konsekruje się korporał i kielich, a także ręce kapłana, ujmujące ten sakrament" św. Tomasz z …More
_______________________________
Ale to nie jest kościół katolicki.
Odsyłam do kazań ks. Natanka.
youtube.com/watch?v=ucXttknYVTg

_______________________________

"Pytania zaniepokojonego katolika ;
„Uszanowanie dla sakramentu Eucharystii wymaga, by dotykały go tylko przedmioty konsekrowane. Toteż konsekruje się korporał i kielich, a także ręce kapłana, ujmujące ten sakrament" św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna III, q. 82"

"Czy zauważyliście zmiany w sposobie udzielania Komunii św. w Kościele katolickim?"
Edward7
Kardynał Sarah: powszechnie udzielana Komunia na rękę to część ataku Szatana na Eucharystię

Podczas gdy przyjmowanie Komunii na rękę prowadzi do rozpraszania wielkiej ilości fragmentów, z drugiej strony „uważanie na najdrobniejszy okruszek, troska przy oczyszczaniu świętych naczyń, nie dotykanie Hostii spoconymi rękami, w każdym przypadku staje się wyznawaniem wiary w rzeczywistą obecność …More
Kardynał Sarah: powszechnie udzielana Komunia na rękę to część ataku Szatana na Eucharystię

Podczas gdy przyjmowanie Komunii na rękę prowadzi do rozpraszania wielkiej ilości fragmentów, z drugiej strony „uważanie na najdrobniejszy okruszek, troska przy oczyszczaniu świętych naczyń, nie dotykanie Hostii spoconymi rękami, w każdym przypadku staje się wyznawaniem wiary w rzeczywistą obecność Jezusa, nawet w najmniejszych częściach konsekrowanych postaci”. Nie ma bowiem znaczenia, jak mały jest fragment Hostii, gdyż „istota jest ta sama! To On!” – Jezus.

Z kolei niezważanie na cząsteczki Hostii powoduje, że „zapomina się o dogmacie”, co może w konsekwencji stopniowo doprowadzić do dominacji myśli: „Skoro nawet proboszcz nie zwraca uwagi na fragmenty, skoro udziela Komunii w taki sposób, że cząsteczki mogą ulec rozproszeniu, więc oznacza to, że Jezusa w nich nie ma albo że jest do pewnego momentu”....
pch24.pl/…nia-na-reke-to-czesc-ataku-szatana-na-eucharystie/