Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Edward7
52.1K

Zaciekłe ataki szatana na tradycyjny katolicyzm wskazują na to, czego nienawidzi on najbardziej

"A Ja wam powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję Mój Kościół, a bramy piekielne nie przemogą go. (Mateusz 16:18) Słowa Jezusa są pocieszające …
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Jeśli chcemy stanąć odważnie przeciwko bramom piekielnym, musimy postępować tak, jakbyśmy naprawdę wierzyli w to, czego nauczał Jezus i Jego święci. Oznacza to, że musimy dążyć do świętego życia.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Leon XIII wyraźnie powiedział, że stajemy się wspólnikami wrogów, jeśli milczymy: "To są nasi wrogowie, których planem jest (i nawet tego nie ukrywają, ale wypowiadają to na zewnątrz) unicestwienie, tak dalece jak to możliwe, prawdziwej religii, prawdziwej religii katolickiej. Aby to osiągnąć, nie cofają się przed niczym; wiedzą dobrze, że zastraszenie dobrych dusz uprości im cel. . . Zaniechanie …More
,,Leon XIII wyraźnie powiedział, że stajemy się wspólnikami wrogów, jeśli milczymy: "To są nasi wrogowie, których planem jest (i nawet tego nie ukrywają, ale wypowiadają to na zewnątrz) unicestwienie, tak dalece jak to możliwe, prawdziwej religii, prawdziwej religii katolickiej. Aby to osiągnąć, nie cofają się przed niczym; wiedzą dobrze, że zastraszenie dobrych dusz uprości im cel. . . Zaniechanie lub milczenie w obliczu takich okrzyków przeciwko prawdzie jest albo czystą słabością, albo zachwianiem się w wierze. W obu przypadkach byłaby to wielka hańba dla Boga. Zbawienie własnej duszy i innych byłoby poważnie zagrożone, gdyż takie działanie działałoby na korzyść wrogów wiary, gdyż nic tak nie podsyca zuchwałości złych jak słabość dobrych... Dodam: chrześcijanie rodzą się, by walczyć". (z ks. A Roussel, Liberalizm i katolicyzm, s. 131)''.
jozef70
Pan Bóg zapewnia, że Łódź Piotrowa nie zatonie… ale nie daje gwarancji, że załoga przetrwa
sługa Boży
"BRAMY PIEKIELNE GO NIE PRZEMOGĄ"
lecz od SV2 pozostała w nim tylko garstka - większość bezkrytycznie stała się sektą.
Poszli za sługami diabła w purpurze i szkarłacie - za nierządnicą !
Kościół był i jest niezmienny - był tam gdzie jego Święta Tradycja
i Jedyna Prawdziwa Msza Święta wszech czasów
- i tam jest we wspomnianej garstce po dziś dzień !
Napisano: "czy kiedy Chrystus przyjdzie …More
"BRAMY PIEKIELNE GO NIE PRZEMOGĄ"
lecz od SV2 pozostała w nim tylko garstka - większość bezkrytycznie stała się sektą.
Poszli za sługami diabła w purpurze i szkarłacie - za nierządnicą !
Kościół był i jest niezmienny - był tam gdzie jego Święta Tradycja
i Jedyna Prawdziwa Msza Święta wszech czasów
- i tam jest we wspomnianej garstce po dziś dzień !
Napisano: "czy kiedy Chrystus przyjdzie powtórnie na świat - czy znajdzie Wiarę?"
Na cóż to wskazuje ślepcy ?
Nierządnica i jej sekta, która obrzydliwością ogarnęła cały świat
i w swym pucharze obrzydliwości miesza wino - poi nim ludy ziemi !
Który z was gdzie jest ?
W Świętym Kościele Pana, czy w nierządnicy
dopuszczającej się nierządu z królami ziemi i wiodącej
jej ludy wprost w ogień piekielny ?