pl.news
113.1K

Komisarze Franciszka zabili kolejny dom zakonny

Sześć klarysek ubogich z Porto Viro (Włochy) odrzuciło watykańskiego komisarza i zostało usuniętych z ich klasztoru, donosi LaNuovaBq.it (3 grudnia). Do 2017 przez 23 lata klasztor prowadziła matka …More
Sześć klarysek ubogich z Porto Viro (Włochy) odrzuciło watykańskiego komisarza i zostało usuniętych z ich klasztoru, donosi LaNuovaBq.it (3 grudnia).
Do 2017 przez 23 lata klasztor prowadziła matka Maria Giuliana Ravagnan. Od lat 80 walczyła o utrzymanie pierwotnego charakteru zgromadzenia. Watykan ją wspierał.
Wszystko zmieniło się wraz z wyborem Franciszka. We wrześniu 2016 biskup Chioggii, Andriano Tessarollo, przeprowadził wizytację apostolską, na koniec mówiąc matce, że wszystko jest w porządku.
Jednak kilka miesięcy później otrzymała ona upomnienie za "autorytarne" prowadzenie domu. Wprowadzono zarząd komisaryczny. Komisarzem została s. Ivana Assolini. Zawiesiła ona matkę w sierpniu 2017, rozluźniła regułę, zmniejszyła ilość modlitw i prowadziła pełną kontrolę korespondencji.
Błagania do Franciszka i prefekta Kongregacji ds. Duchownych, kardynała João Braza de Aviza pozostały bez odpowiedzi. Franciszek nigdy nie zadzwonił do sióstr.
W grudniu 2017 Watykan potwierdził zawieszenie …More
wlowoj
aż się prosi o komentarz jezuitów czy dominikanów że zbuntowane siostry złamały śluby... :(