Bol Ježíš, jeho apoštoli, Mária, Pavol, niekto vtedy žíjúci katolíckeho vyznania?

Vie sa že boli nasledovníkmi Mojžíša. Ježíš považoval Herodesov chrám za "dom svojho otca". Pohanov, a osobitne rímanov nemal za nič, okrem ich …
Světlana Růžena Smrková
I zde je řečeno,Duchovnost u mnoha společenských vrstev odumřela
že po první světové válce se rozpadla řkc.
po druhé, ještě více a nyní po třetí vymizí zřejmě docela -
a katolící to stále neberou na vědomí, a nechtějí si přiznat
skutečnost a něco na sobě měnit.
Václav Lukeš
Předchůdcem křesťanství bylo náboženství vyvoleného národa. Než se narodil Pán Ježíš, dostali Izraelité od Hospodina skrze Mojžíše deset přikázání. První tři:
1. budeš věřit v jediného Boha
2. nebudeš zneužívat jeho jméno
3. a sedmý den zasvětíš Hospodinu,
se zabývaly vztahem člověka k Bohu.
Zbývajících sedm řešilo mezilidské vztahy:
4. cti svého otce a matku
5. nezabiješ
6. nebudeš …More
Předchůdcem křesťanství bylo náboženství vyvoleného národa. Než se narodil Pán Ježíš, dostali Izraelité od Hospodina skrze Mojžíše deset přikázání. První tři:
1. budeš věřit v jediného Boha
2. nebudeš zneužívat jeho jméno
3. a sedmý den zasvětíš Hospodinu,
se zabývaly vztahem člověka k Bohu.

Zbývajících sedm řešilo mezilidské vztahy:
4. cti svého otce a matku
5. nezabiješ
6. nebudeš smilnit
7. nebudeš krást
8. nebudeš křivě svědčit
9. nevezmeš si ani cizí ženu
10. ani cizí majetek.
Těchto sedm příkazů definuje co nechceš aby dělali druzí tobě, nedělej ani ty jim.

Když se židé Ježíše ptali, které z těch považuje za nejdůležitější, nevybral žádné, ale řekl. "První přikázání je:
miluj Pána, svého Boha, celým srdcem, celou duší a celou myslí.
A druhé je mu podobné: miluj bližního svého jako sám sebe."

Těmito slovy Ježíš obrátil svět naruby,, starého nesvobodného člověka řízeného příkazy obrátil na nového, který se svobodně rozhoduje milovat Boha i lidi.
Těmito slovy říká co chceš aby dělali druzí tobě, dělej ty jim.
hajaj búvaj ovečky
Lásky je vo svete dostatok, iba že zvrátenej. Pretože ľudia neveria v biblického Boha, ale vymysleného.
Světlana Růžena Smrková
tak jest.
Marieta Ria
Ty si sa tu prihlásil len kvôli tomu, aby si provokoval a robil rozvrat na tejto stránke? Všetko toto si preberal včera na mojom príspevku a ideš si dokola to isté.
Dobre to vystihol Didimos...
tábor hoří dohořívá
Marieta Pravda nemůže být provokace.
To co píše jsou holá fakta.
hajaj búvaj ovečky
Ja som tu kôli biblii, nie katolicizmu. Dúfal som a ešte dúfam že sa niektorí z vás neznalých Písiem obrátia, keď ich tématicky budem citovať. Stačí ma ignorovať a ja časom opustím vaše fórum.
Marieta Ria
Len tak mimochodom - táto stránka je katolícka, tak tu nebojuj proti katolíckej viere, keď Ťa nezaujíma.
Vidieť, že Lutherová si našla svojho slovenského otčenáša, ktorý tu šíri bludy a popiera 2. Božskú osobu.
Ešte aj nicky vám spolu ladia - ovečky a táborák, tak isto ako bludy, ktoré obaja presadzujete!
hajaj búvaj ovečky
Katolíci nečítajú bibliu, tak vám ju všetkým ešte raz sprostredkovávam. Topiaci sa bude aj slamky chytať ...
Marieta Ria
Čítať vieme všetci! Si len ďalší SAMOVYKLADAČ! Žiaľ, tým topiacim si v tejto situácii práve Ty - tápeš a blúdiš.
hajaj búvaj ovečky
Už som vám raz odpísal, že citovať bibliu nie je jej samovykladaním. Trochu logiky do vášho života.
Marieta Ria
Popieraš samotného Boha - 2. Božskú osobu - viac na Teba nereagujem.
tábor hoří dohořívá
Marietko, co by ti na tvoje názory na Slovo Boží
pověděl tvůj pan papež.Zamysli se:Ke zdrojům papeže Františka
Marieta Ria
Lutherová, Ty sa ideš hrať na obhajkyňu pápeža, keď si tu pred časom útočila na celú Cirkev!? Toľko pokrytectva v jednom človeku...
Nech Ti Pán Boh osvieti Tvoju myseľ, aby si menila nielen svoje nicky, ale hlavne svoj prístup k pravej katolíckej viere.
tábor hoří dohořívá
Neumíš číst? Nejsem Lutherová. Paní magistro vzchopte se nenávist
vás není hodna.
Tedy k věci, každé z těch videí, které jsem během 3dnů vložila
jsem viděla nejméně třikrát, s tužkou v ruce a otevřenou myslí.
Co z toho vyšlo můžeš si v koment přečíst.
Jdu s nimi stejnou cestou - rozbít ten císařský římský kolos
a vrátit na počátek t.j. cca druhá pol. 4. století - všechno
co tam bylo …More
Neumíš číst? Nejsem Lutherová. Paní magistro vzchopte se nenávist
vás není hodna.
Tedy k věci, každé z těch videí, které jsem během 3dnů vložila
jsem viděla nejméně třikrát, s tužkou v ruce a otevřenou myslí.
Co z toho vyšlo můžeš si v koment přečíst.
Jdu s nimi stejnou cestou - rozbít ten císařský římský kolos
a vrátit na počátek t.j. cca druhá pol. 4. století - všechno
co tam bylo římskými pohany přimíšeno musí být odstraněno.

Doporučuji, abys svůj čas dala těm videím.....
p.s. A K TOMU JE NEZBYTNÉ MÍT BIBLI SVATOU ZVLÁŠTĚ EVANGELIA
JAKO NEZBYTNOU POMŮCKU K ODHALENÍ VŠECH LŽÍ. PANÍ MAGISTRO
BUĎ HODNA SVÉHO VZDĚLÁNÍ.
Marieta Ria
Povedala som, že nezareagujem... už len jedna vec - keď sa tváriš, že nie si tým, kým si, aspoň nepoužívaj totožné výrazy - sama sa usvedčuješ.
hajaj búvaj ovečky
Nemám na to čo iného povedať len že neveriaci Tomáš nech sa spojí s moderátormi a overí si moju totožnosť. Ja nie som nik koho by ste poznali z minulosti, lebo som tu novým.
Marieta Ria
ovečky - to nepatrilo Tebe, ale Lutherovej (čítaj pozorne: sama)
Václav Lukeš
Pro haja búvaj
Pán Ježíš nenapsal Bibli, ale založil Církev a přikázal apoštolům jit do celého světa a hlásat evangelium. Neposlal je hlásat nejakou teorii, ale to co na vlastní oči viděli, že umřel na kříži a třetího dne vstal z mrtvých.
Evangelia nevytvořila Církev, ale Církev vytvořila evangelia.More
Pro haja búvaj

Pán Ježíš nenapsal Bibli, ale založil Církev a přikázal apoštolům jit do celého světa a hlásat evangelium. Neposlal je hlásat nejakou teorii, ale to co na vlastní oči viděli, že umřel na kříži a třetího dne vstal z mrtvých.

Evangelia nevytvořila Církev, ale Církev vytvořila evangelia.
hajaj búvaj ovečky
"Evangelia nevytvořila Církev, ale Církev vytvořila evangelia." 😂
Václav Lukeš
Matouš, Marek Lukáš a Jan byli součástí všeobecné apoštolské církve a evangelia napsali oni. Napsali to co viděli na vlastní oči a slyšeli od důvěryhodných svědků. Tak čemu se směješ?
hajaj búvaj ovečky
Nerozumiete že tí ktorých nazývate apoštolmi boli všetcia veriacimi židovského náboženstva, žiadni kresťania či katolíci?
Václav Lukeš
Nerozumíte tomu, že židovské náboženství pozbylo svůj význam ukřižováním Ježíše Krista a jeho vzkříšením. A že ti kteří to viděli a uvěřili, nebo neviděli ale uvěřili, přestali být vyznavači židovského náboženství a stali se křesťany, tady údy církve kterou založil Pán Ježíš a Petrem a po něm ostatními apoštoly v čele?
hajaj búvaj ovečky
Boží zákon zoslaný Mojžíšovi je večný. Rúhate sa Bohu:
18 Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. 19 Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Moja Biblia - Sväté písmo - Evanjelium podľa Matúša 5. kapitola
Václav Lukeš
Hajaj - Matouš 16,13-19 Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: "Za koho lidé pokládají Syna člověka?" Odpověděli: "Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků." Řekl jim: "A za koho mě pokládáte vy?" Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!" Ježíš mu na to řekl: "Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův …More
Hajaj - Matouš 16,13-19 Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: "Za koho lidé pokládají Syna člověka?" Odpověděli: "Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků." Řekl jim: "A za koho mě pokládáte vy?" Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!" Ježíš mu na to řekl: "Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi."
Mluví tam snad Pán Ježíš o starém židovském náboženství? Ne mluví zcela jasně o nové církvi. Takže všichni apoštolové, přestože byli původně židovského vyznání se od tohoto okamžiku stali údy nové katolické církve.

Soudit a vynášet ukvapené soudy o rouhání ale nebudu.