36:19
Janko333
22110.6K
Medicína v rukách vrahov - vakcíny sa stali zbraňami - Vakcíny sú z potratených detí. Španělská chřipka přišla z USA, Nejvyšší úmrtnost byla mezi očkovanými vojáky Slovenská vláda poškodzuje …More
Medicína v rukách vrahov - vakcíny sa stali zbraňami -

Vakcíny sú z potratených detí.

Španělská chřipka přišla z USA, Nejvyšší úmrtnost byla mezi očkovanými vojáky

Slovenská vláda poškodzuje ľuďom zdravie nariadením nosenia nehygienických rúšok a distribúciou otrávených antigénových testov. Umierajú len tí, čo sa nechajú očkovať alebo testovať nasálnymi vakcínami, ktoré nazývame antigénový/PCR test. geneticka-vakcina.com/umrtnost-graf/

facebook.com/…kvůli-svědkům-covidovým-a-mengel/4138548682823839/

❌❌❌❌ Mnoho žien po prijatí vakcíny, požiadalo lekára o zmenu pohlavia. youtube.com/watch?v=cLmAJ1o59PE Eugenici sa vakcínami pokúšajú geneticky vylepšiť ľudí tak, aby boli ekologickejší, menej sa rozmnožovali a boli poslušnejší je možné vylepšiť človeka tak, že jeho vlastná vôľa úpIne zanikne.Geneticky upravení lidé už existují. Bojím se vzniku elitářské společnosti, říká profesor Petr. youtube.com/watch?v=cLmAJ1o59PE
geneticka-vakcina.com/o2/

Co NIKDO neříká o lockdownech - že tisíce lidí zemřou v důsledku odložení operací rakovin kvůli zdravotním lockdownům.
Poukážu na výzkum WBT, co ukazuje, že se očekává, že 75 tisíc Američanů zemře ze zoufalství včetně zneužívání alkoholu a drog, a sebevražd a to pouze tento rok v důsledku lockdownů, 265 milionů lidí se očekává, že spadnou do vážné potravinové nejistoty v důsledku těchto lockdownů. Dokonce 125 tisíc dětí se očekává, že zemřou na podvýživu v důsledku těchto lockdownů.
Nesete spoluvinu na vraždě.”“Pokud zastáváte lockdowny, nesete spoluvinu v rozdělování rodin, máte svoji vinu na obrovském utrpení milionů lidí po celém světě. Nesete spoluvinu na uvalení těch nejchudších a nejzranitelnějších lidí v naší společnosti do ještě větší chudoby.
otevrisvoumysl.cz/co-nikdo-nerika-o-lockdownech/
facebook.com/…eos/co-nikdo-neříká-o-lockdownech/689047108386015/

geneticka-vakcina.com/umrtnost-graf/

Treaty list for a specific State
coe.int/…entions/full-list/-/conventions/treaty/country/SLK

Proč nás chtějí vlády zabít
youtube.com/null
MAP 834 EU - chce provést povinné genetické sekvenování 5%! dětí. Bude porušena mezinárodní smlouva
youtube.com/watch?v=AgJUTbbwvWs

dvtv.cz/…e-valce-haji-dalsi-vladni-veletoc-ministr-havlicek
dvtv.cz/…respiratoru-na-kazdy-den-v-tydnu-jeden-rika-zdimal

Co se bude dít s odebranými vzorky DNA na špejlích? Kdo komu dává právo bez vašeho souhlasu sekvencovat vaši DNA, anebo dokonce DNA vašich dětí?

aeronet.cz/…anu-ktere-zustaly-po-antigennich-plosnych-testech/

Útok satana na Cirkev a rodinu

KARTIČKA SLOBODY PRE OBČANOV OD JUDR. KRAJNÍKOVEJ: na základe množstva vašich telefonátov, listov, podnetov a až zúfalých denno-denných prípadov som vám spracovala rýchlu prvú pomoc.cz24.news/karticka-slobody-pre-obcanov-od-judr-krajnikovej/

Nanočastica vypínač na mozog. Nanočastica umožňuje ovládať pohyby na diaľku. Medzinárodnému tímu vedcov sa podarilo na diaľku kontrolovať pohyby myší. Stimulácia mozgu spôsobila, že sa rozbehli, otáčali alebo stratili schopnosť ovládať svoje končatiny. Nepochopili ste? Bill Gates verejne priznáva že chce zriediť populáciu. Klame takým spôsobom že ľudia mu uveria ako spasiteľovi a očkovanie dobrovoľne príjmu.

Takú diabolské klamstvo môže vymyslieť len peklo. O týchto veciach Panna Mária hovorila v Amsterdame o smrtiacich virusoch ktoré peklo práve vymýšľa. Panna Mária vizionárke Ide Peerderman ukázala aké budú v posledných časoch vo svete choroby aj ich pôvod. Ida mala videnie a hovorí: videla som ako lietajú v nádherných bielych priestoroch (laboratória, mikrobaktérie. Pýtam sa Panny Márie: su to Bacíle? Panna Mária hovorí. To je Infermálne - pekelne, diabolské. A modlitba Ruženca sa musí šíriť!
Bill Gates je klamár, zapredal dušu diablovi. Technika je tak vyspelá že nanočastica umožňuje ovládať pohyby na diaľku. Tento diabolský plán pripravovali desiatky rokov. Testovacie tyčinky, vakciny atď zasväcujú diablovi na škodu ľudí. Sú to okultné predmety na vykonávanie zla.

Všetky tie veci sú prekliate. Tí čo proti svojej vôli musia podstúpiť testy nech sa pred tým zasvätenia k Panne Márii modlitbou a Boh ich ochráni. Uvedomte si: je to boj medzi nebom a zemou ktorá teraz vrcholí a mi sme do toho boja zapojení. Pán je blízko, bdejte na modlitbách.

Aj keď je vo svete veľa zla Boh nad nami bdie! Treba sa ale treba sa veľa modliť, treba ľudí varovať. Viac ako falošné správy TV by sme mali čítať zjavenia Panny Márie a jej posolstvá a proroctvá - aby sme pochopili že svet bude v rukách neba, nie zeme (našťastie) Je prorokované že práve keď celý svet bude v rozruchu, príde z neba milosrdný trest aby sa ľudia ešte kým je čas obrátili k Bohu. Napĺňajú sa tajomstvá z Medžugoria.

Paragrafy 421 - 424
Podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd
§ 421

(1) Kto podporuje alebo propaguje skupinu osôb, ktorá násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) verejne,

b) závažnejším spôsobom konania, alebo

c) za krízovej situácie.

§ 422

(1) Kto verejne, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat a hesiel, prejavuje sympatie k hnutiam, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust.

§ 423
Hanobenie národa, rasy a presvedčenia
(1) Kto verejne hanobí
a) niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu alebo

b) skupinu osôb pre jeho vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody až na tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) najmenej s dvoma osobami,

b) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,

c) ako verejný činiteľ, alebo

d) za krízovej situácie.

§ 424
Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti
(1) Kto verejne
a) sa vyhráža jednotlivcovi alebo skupine osôb pre ich príslušnosť k niektorému národu, národnosti, rase alebo etnickej skupine alebo pre ich farbu pleti, obmedzovaním ich práv a slobôd alebo kto takéto obmedzenie vykonal, alebo

b) podnecuje k obmedzovaniu práv a slobôd niektorého národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sa spolčí alebo zhromaždí na spáchanie činu uvedeného v odseku 1.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,

b) ako verejný činiteľ, alebo

c) za krízovej situácie.

Vláda predĺžila núdzový stav o 40 dní a opatrenia, dôrazne vyzýva ľudí na mimoriadnu opatrnosť situácia v súvislosti so šírením koronavírusu v SR, ako aj existencia jeho novej mutácie ktorá sa volá KLAMSTVO MATOVIČA

youtube.com/null

Myšlienky z prednášky :

Jeden kňaz v Bostone, ktorý spravoval najhoršiu farnosť, a ktorého si vážim mi raz povedal :
"Potrebuje Boh katolícku cirkev ? Keď nebudeme plniť svoju misiu, cirkev nezahynie, ale môže zmeniť formu.
Či Boh bude potrebovať len mŕtvu štruktúru ?
... tá farnosť bola najhoršia nie kvôli farníkom, ale kvôli kňazom..

Panna Mária odovzdáva posolstvá prenasledovaným alebo jednoduchým maličkým ...
napr. sv. Maximilián Mária Kolbe, ktorý mal prezývku "hlúpy Max", veľmi trpel od svojej vlastnej cirkvi. Len preto že bol priveľmi aktívny v kláštore, "poslali" ho na misie. Oni ho vlastne vyhodili..
Podobne robili zle sv. Faustíne Márie Kowalskej ... od vlastných spolusestier v kláštore..

Tak aj jednoduchá rehoľná sestra Mariana Františka de Jesús (1563-1635) z rehoľe sestier Nepoškvrneného počatia v Quite...
- bola obetou pre 20. a 21. storočie - podľa želania Panny Márie
- dvakrát zomrela ...
- 5 rokov prežívala pekelné muky za spásu svojej spolusestry, predtým predstavenej ktorá bola zodpovedná za jej nespravodlivé obvinenie a uväznenie

youtube.com/watch?v=BeLExwiLZNg
1 000 000 ružencov za Slovensko (milionruzencovzaslovensko.sk)
Otakar Holzmann
Testování a očkování je způsob, jak převzít kontrolu nad lidmi a začít je naprosto kontrolovat, a postupně je připravovat o malé kousky jejich svobody. Tisíci malinkatými a téměř nepostřehnutelnými kroky omezovat jejich práva. Tímto způsobem si lidé uvědomí, že jim byla práva a svobody odebrány až tehdy, kdy tyto kroky nelze zvrátit a už není cesty zpět. rizikavakcin.org/category/vedlejsi …More
Testování a očkování je způsob, jak převzít kontrolu nad lidmi a začít je naprosto kontrolovat, a postupně je připravovat o malé kousky jejich svobody. Tisíci malinkatými a téměř nepostřehnutelnými kroky omezovat jejich práva. Tímto způsobem si lidé uvědomí, že jim byla práva a svobody odebrány až tehdy, kdy tyto kroky nelze zvrátit a už není cesty zpět. rizikavakcin.org/category/vedlejsi-ucinky/
otevrisvoumysl.cz/…emie-spars-v-letech-2025-2028/
Deponativ.info
Ne, jde.o to, že obsahem těchto ďábelských věci je něco, co se nazývá bioluminiscenční Luciferáza.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš and one more user link to this post
Obrana katolíckej Cirkvi
Ak sa ľudia chovajú ako ich majetok, tak sa s nimi zachádza. Povinné rúška, sčítanie ľudu, lockdowny, odstupy a ďalšie bláznivosti, vydávajú blázni s bláznom na čele. Nariadenia od bláznov sú pre bláznov. Iba blázon a strachopud ich počúva. Som slobodný človek, rozhodujem o tom, čo si oblečiem aj o tom, kam a kedy pôjdem. Ale blázni povedia: "som doma, je lockdown, zákaz vychádzania a pod …More
Ak sa ľudia chovajú ako ich majetok, tak sa s nimi zachádza. Povinné rúška, sčítanie ľudu, lockdowny, odstupy a ďalšie bláznivosti, vydávajú blázni s bláznom na čele. Nariadenia od bláznov sú pre bláznov. Iba blázon a strachopud ich počúva. Som slobodný človek, rozhodujem o tom, čo si oblečiem aj o tom, kam a kedy pôjdem. Ale blázni povedia: "som doma, je lockdown, zákaz vychádzania a pod." Chudiatka si ešte myslia, že bojujú proti vírusu a jednanie fašistov si ospravedlňujú zodpovednosťou. Zrejme takto sa Nemci začali správať k židom a nakoniec si to vyžrali do poslednej kvapky, rozbombardovali im všetko, ale tu si to bombardujú sami lockdownami. Mnohí sa z tých trosiek už nevyhrabú.
Samovrahovia, samodusiči hovoria: musíte byť ako my a nosiť rúško, ináč vás neobslúžime pri pokladni." sú to spolutvorcovia fašizmu, dostanú, čo chcú. Ich "zodpovednosť" podporuje nástup satana k moci, on je ich pánom! A oni mu veria, že ich chce chrániť. Povinnosť je, aj keď je to ťažké, v štáte plnom chorých jedincov, bojovať za svoje základné práva. Psychicky chorých POSADNUTÝCH sI myslia si, že vás môžu postihovať za to, že jednáte ako normálni.
Vláda si myslí, že fašizmus nevadí, ak je tu zámienka boja proti vírusu. Hitler si tiež našiel zámienku, ale bol porazený a jeho pätolízači boli povešaní. Teraz je tu situácia MY proti FAŠISTOM.

Dr. Vernon Coleman hovorí: "Ak tu niekedy bola situácia my versus oni, tak je to teraz." Je to vojna: "Prosím vás zapamätajte si, že nie ste sami. Viac a viac ľudí sa prebúdza. Ak budeme bojovať, túto vojnu vyhráme! Ale nie mečom ale odvahou a hlavne modlitbou. Ak sa modlíme, Boh je na našej strane!
Otakar Holzmann
Biologické zbraně, které mohou zabíjet určitou skupinu lidí se specifickými DNA rysy, mluvil bývalý ministr obrany USA Cohen v roce 1997. Myslím, že to byl zápis z jednání, které se týkalo nějakého špiona z B´nai´Brit. Mluvil tam i o zbraních, které umí vyvolat zemětřesení a výbuch sopek a dalších hrozbách. Nakonec řekl, že je to vše už realita.
Chemické zbraně poprvé použili vojáci …More
Biologické zbraně, které mohou zabíjet určitou skupinu lidí se specifickými DNA rysy, mluvil bývalý ministr obrany USA Cohen v roce 1997. Myslím, že to byl zápis z jednání, které se týkalo nějakého špiona z B´nai´Brit. Mluvil tam i o zbraních, které umí vyvolat zemětřesení a výbuch sopek a dalších hrozbách. Nakonec řekl, že je to vše už realita.
Chemické zbraně poprvé použili vojáci vyspělého evropského národa. Další je čile následovali. Po zkušenostech z první světové války došlo na mezinárodní úrovni k zákazu nasazení bojových plynů, což však nebránilo Mussoliniho fašistické Itálii použít je během dobyvačného tažení proti Etiopii v letech 1935 až 1936. Co by si nedovolila v Evropě, v černé Africe přece projde! Japonci vedli v letech 1932 až 1945 biologickou válku a zajatce zneužívali k pokusům sloužícím k vyvíjení chemických a biologických prostředků. Lékaři bez hranic o chemickém útoku v Sýrii: Děti zřejmě zabíjel sarin a chlór.
20
Nebezpečné očkovanie a vakcíny !
dyk
1- Očkovanie zmeni DNA
2- Čip vas bude ovládať cez vašu zmenenú DNA.
3- 5G zabezpečí rychli prenos inštrukcií k vasmu čipu a zároveň 5G zvladne aj veľké množstvo ľudí obhospodarovať.More
1- Očkovanie zmeni DNA

2- Čip vas bude ovládať cez vašu zmenenú DNA.

3- 5G zabezpečí rychli prenos inštrukcií k vasmu čipu a zároveň 5G zvladne aj veľké množstvo ľudí obhospodarovať.
Deponativ.info
Nemoc X (pravý název je zombie plague, nemoc X, jen krycí). Ano ve vakcínách byl nano čip, nano ke mikroskopický, který už lze pohodlně vstříknout jehlou. Ta magnetizující ramena nebyl fake, to bylo vždy jen po "o*kování" a reálnější, než si lidé uvědomují (sekce magnet) - hrdinovesteckou.cz
dyk
A je to tu? Konšpirácia sa plní :)
A vrajže konširácia :)
Cieľom covidu je nahnať ľudí na čipovanie!!!
cz24.news/…listu-na-vyuziti-pandemie-pro/More
A je to tu? Konšpirácia sa plní :)
A vrajže konširácia :)
Cieľom covidu je nahnať ľudí na čipovanie!!!

cz24.news/…listu-na-vyuziti-pandemie-pro/
Obrana katolíckej Cirkvi
Chápete prečo vám tvrdia, že test platí iba 4 dni? Čím máte v nose viac nanočipov tým ste menej imúnny. Je pripravený nanočip ďalšej generácie a to vo vakcíne. A toho sa už nezbavíte. Do vývoja tohto prvého nanočipu, ktorý sa lepí na sliznicu, investoval Bill Gates miliardy. Najprv čip v nose vo vakcíne a následne o podkožný nanočip. Mať najmenej 3 čipy v tele je pre nich poistka. Títo …More
Chápete prečo vám tvrdia, že test platí iba 4 dni? Čím máte v nose viac nanočipov tým ste menej imúnny. Je pripravený nanočip ďalšej generácie a to vo vakcíne. A toho sa už nezbavíte. Do vývoja tohto prvého nanočipu, ktorý sa lepí na sliznicu, investoval Bill Gates miliardy. Najprv čip v nose vo vakcíne a následne o podkožný nanočip. Mať najmenej 3 čipy v tele je pre nich poistka. Títo služobnici diabla nerobia nič len tak, testy, očkovanie a čokoľvek vymyslia je smrtiace.
apredsasatoci
+ 5G a už iba Antispasitel chýba.
Deponativ.info
Vakcinace je nanočip, který lze už snadno vstříknout do ramene, protp ty horečky, šlo o grafen oxidu, který je velmi vodivý, protože se jedná o těžký kov a tělo to chcevypotit. Někteří tvrdoli přesný opak, někteří z takových už nejsoi naživu - krevní stlraženiny na mozku, plicích, nebo srdci. Amen.
apredsasatoci
A potom, keď budeme dostatočne nenávidieť vládu za to všetko čo nám urobila a spôsobila, príde Anrikrist a ten nám "pomôže" a "zachráni".
Preto POZOR! Aby nám naša zloba a nenávisť nezatemnila naše hlavičky!!!
Pravda bude skryta
Prídu ako sprostredkovatelia mieru a záchranci..
Deponativ.info
Zdravotnictví bude převzato. Rozdíl mebude téměř možné poznat. Bude se jednat o centtální řízení zdravotnictví,kde budou velet ty nejzrádnější lidé. Zdravotnictví nemá pohanský symbol hada jen tak z legrace. Ne náhodou vyobrazuje jediné zvířey které nebude v nebi.
dyk
Viete prečo Rusko chce spolupracovať na vakcine so zapadom?
Lebo tým sa dostanú k vysledkom testovania vakcin mrna na nas, Slovákoch. Nemusia testovať na svojich občanoch.
dyk
Mam taký pocit, ze Matovič sa nebude hambiť, lebo on pracuje na tom, aby Slovensko nemalo budúcnosť a tak nebude mať ani minulosť a tak sa už Slovenskom nebude nikto zaoberať.
Hermenegild
Ale Slovensko patrí Sedembolestnej a teda posledné slovo bude mať so slovenským národom sám Boh. Preto tu tak satan vyčíňa.
apredsasatoci
Opakovanie je matka múdrosti!
Libor Halik shares this
1357
Chtějí snížit počet obyvatel o 90 % pomocí vakcín
Hermenegild
A potom tu naskladniť kvóty.
Peter(skala)
Dakujem za perfektne spracované video 🤗