Anton Čulen
791.9K

Bývalý dôverník ŠTB Zvolenský v mene Konferencie biskupov odporúča ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom …

Bývalý dôverník ŠTB Zvolenský v mene Konferencie biskupov odporúča ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní. Podľa bývalého pápežského nuncia …
ľubica
Začiatkom tohto týždňa obletela Slovensko správa, že v Harmaneckých papierňach antigénové testy označili až 46% pozitívne testovaných zamestnancov. Firma ich okamžite poslala do karantény a všetkým pozitívnym na vlastné náklady zabezpečila pretestovanie PCR testom.
Ich výsledky šokovali firmu, odborníkov aj ministerstvo zdravotníctva. PCR testy totiž ukázali, že všetci pozitívni z …More
Začiatkom tohto týždňa obletela Slovensko správa, že v Harmaneckých papierňach antigénové testy označili až 46% pozitívne testovaných zamestnancov. Firma ich okamžite poslala do karantény a všetkým pozitívnym na vlastné náklady zabezpečila pretestovanie PCR testom.
Ich výsledky šokovali firmu, odborníkov aj ministerstvo zdravotníctva. PCR testy totiž ukázali, že všetci pozitívni z antigénových testov sú vlastne negatívni.
zemavek.sk/…h-ag-testami-pcr-testami-nula/
Zdroj: Nečakaná situácia v Harmanci. Antigénové testy ukázali až 46 percent pozitívnych, PCR testy ani jedného, TV NOVINY, 16.1.2021
Pravda bude skryta
MODLITBA ZA ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO
Náš Nebeský Otče, ve jménu Pana Ježíše Krista, Tě pokorně prosíme za odpuštění našich nepravostí, kterými Tě denně urážíme, když tvé zákony přestupujeme svými hříchy, když jsme lhostejní vůči strašlivému rouhání a potupě Nejsvětější eucharistie, když místo posvátné úcty a bázně přijímáme Eucharistii do našich nehodných rukou pod záminkou …More
MODLITBA ZA ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO
Náš Nebeský Otče, ve jménu Pana Ježíše Krista, Tě pokorně prosíme za odpuštění našich nepravostí, kterými Tě denně urážíme, když tvé zákony přestupujeme svými hříchy, když jsme lhostejní vůči strašlivému rouhání a potupě Nejsvětější eucharistie, když místo posvátné úcty a bázně přijímáme Eucharistii do našich nehodných rukou pod záminkou neadekvátních hygienických nařízení a poslušnosti vůči těm, které v tomto případě nesmíme poslechnout, neboť přijímání na ruku a následné šlapání po upadlých částečkách svátostného Ježíše, je nesmírná potupa Božího Syna, volající po spravedlivém trestu.

Otče, hluboce se skláníme před Tvou velebností a s kajícím a zkroušeným srdcem prosíme, smiluj se nad lidstvem, smiluj se nad tvými křesťanskými církvemi a především, smiluj se nad katolickou církví, všemi Božími dětmi a posvěcenými osobami z řad kněží v této strašné době, kdy elitní liedři usilují represí a protiústavním pořádkem zotročit Tvé stvoření skrze testování /možné implantování nanočástic čipů do mozku/, očkování a skrytému čipování , o genocidu a zotročení celého světa. Odpusť nám, prosíme, že chodíme po vlastních cestách a ne po Tvých. Odpusť nám naši pohodlnost, lenost a nedůvěru ve Tvou moc. Odpusť nám naše roztržky a nejednotu. Odpusť, že tak snadno podléháme zesvětštění, vládci tohoto světa a jeho přisluhovačům, že neprosíme o dar rozlišení, že nehledáme Pravdu, že nespolupracujeme s Duchem svatým, že nekonáme pokání ze svých hříšných skutků a nežijeme tak, jak nám ukázal Tvůj Syn, že máme vzít svůj kříž a následovat Ho, že nejsme schopni předávat Tvou lásku a poselství evangelia světu. Odpusť nám všechny projevy čarodějnictví, New Age, naslouchání falešnému proroku, falešné poslušnosti a zbabělosti, hlásat nauku církve oproti herezím a bludům, které nás zahlcují. Odpusť biskupům, kněžím, že neposlouchají Tebe a Tvou vůli, ale servilně plní nesmyslné příkazy a zákazy těch, kteří jen plní zadání těch, kteří si je používají ke svým satanským plánům, zahrnující genocidu lidstva.

Milovaný Nejvyšší Bože, náš Otče, jsme si vědomi, že bez Tvé pomoci nejsme schopni vstát. Přijímáme svůj díl zodpovědnosti za duchovní stav našich zemí, České republiky a Slovenska, chceme pokáním, posty a zvláště modlitbou růžence prosit o smilování, tak, jako když se kdysi Ninivané obrátili a Ty jsi jim nakonec odpustil, odpusť i nám tu strašlivou pasivitu, když vidíme, že zlo se rozrůstá, když ze strachu mlčíme a ignorujeme nebezpečí, které se chystá zničit nás, naše rodiny, naše děti a naše země.
Prosíme Tě, odpusť četná provinění lidí v Česku a na Slovensku, odpusť rouhání, potraty, pedofilii, nevěru, ateismus, vlažnost, homosexualitu a hříchy sodomie, lhostejnost vůči bezdomovcům, lhostejnost vůči nejchudším, odpusť modlářství, závist, lenost, zbabělost, pýchu, naslouchání a servilnost zlému. Prosím Tě, odpusť nám všechny naše hříchy a smiluj se nad Českem a SR.
Chceme se před Tebou pokořovat a ve jménu našeho Pána Ježíše Krista se zříkáme veškerého negativního dědictví po našich předcích a vládách, zbav nás, prosíme, všech prokletí, které visí nad našimi zeměmi kvůli našim nepravostem a hříchům, dopadajících právem na naše země – a odděl nás od nich.
Ve jménu Pána Ježíše Krista, ať moc drahocenné Krve ochrání Českou republiku, Slovensko a Ty sám, Otče, spolu s Tvým Synem a Duchem svatým, rozvaž pouta ateismu, modloslužby, satanismu, svobodného zednářství, čarodějnictví, liberalismu, komunismu, falešné demokracie, která u nás nyní vládne, zbav nás vlivu falešného proroka a Antikrista a osvoboď nás od každé moci temnoty, která působí v našich zemích. Prosíme, zlom moc těchto démonských sil, zlom satanské působení v naší zemi skrze osoby, které jsou ctiteli démonů, zlom moc veškerých rituálů, satanských obětí, prokletí a jiných skutků tmy, učiněné proti České republice a Slovensku. Odvoláváme se na Tvé Slovo, Otče, že země bude patřit těm, kdo Ti věrně slouží a odmítáme jakékoli zlo v našich zemích. Vyhlašujeme zde Tvé království a připomínáme zasvěcení našich zemí Královně nebe a země, naší Nebeské Matce, Panně Marii.

Zároveň prosíme Tebe, náš Nebeský Otče, ve jménu Pána Ježíše, znič všechno satanské zlo a plány, které mají genocidou snížit lidskou populaci o 70%, ať každá továrna, každý projekt, spojený s výrobou vakcín, které jsou součástí znamení šelmy, jsou zneškodněny a zničeny, ať se nesetká s úspěchem žádný nástroj a zbraň pozvednutá proti Tvému stvoření a Božím dětem. Ať každý vůdce, každý politik, který se vědomě či nevědomě zavázal sloužit duchu antikrista, který je členem zednářských loží a jiných tajných spolků, ať je Tebou požehnán tak, aby upustil od spolupráce se satanem na zničení lidstva, přijal Tvé milosrdenství a odvrátil se od pronásledování Božích dětí. A jako se obrátil sv. Pavel, pak i na jeho přímluvu prosíme, osvoboď tyto vůdce, kteří v každé zemi vykonávají plány světové elity od zlého a přikryj je Krví tvého Syna, aby satan přišel o své oddané sluhy a aby Tvá otcovská láska zvítězila. Prosíme však, aby z postu premiérů a ministrů odešli ti lidé, kteří chtějí svými příkazy občany terorizovat a záměrně přivádět do nemoci a smrti skrze testování, vakcíny, izolace, rouškování – prosím, nedovol jim, aby dál setrvávali ve svých funkcích a škodili. Zvláště Tě prosíme, aby nový ministr zdravotnictví Blatný prohlédl záměry světových elitních vůdců a zrušil všechna opatření a nařízení této nesmyslné plandemie a hysterie kolem ní.

Otče prosíme, nechť jsou i tyto duše vytrženy z temnoty a spaseny podle Tvé svaté vůle.

Prosíme Tě, náš Nebeský Otče, na přímluvu svatého Václava, svaté Ludmily, svatého Vojtěcha a našich národních patronů, českých a slovenských světců, pošli hierarchii svých andělů, aby nás chránili v čele se svatým archandělem Michaelem proti tomuto řádění satanských mocností a mocných ve vládách, kteří jsou jejich nástroji ke zničení obou našich zemí . Pozvedni naše země a dej nám silné vůdce, kteří milují Tebe a Tvou pravdu, kteří by nás zbavili hrůzy, která se nás chystá.
V plné duchovni zbroji pozvedáme své štíty na obranu našich zemí a Ty sám, Otče, ve jménu Ježíše Krista a mocí Jeho Krve, polož ohnivou hradbu kolem našich zemí a hranic a braň nás před všemi útoky zlého.
Amen
Anton Čulen
Hermenegild
Arcibiskup sa zaoberá a rieši svetský problém, ale absolútne nerieši to, čo má v kompetencii a za čo sa bude raz zodpovedať, kde odkrágľoval milióny ovečiek!
johanika
Mal by odstúpiť aj Zvolenský aj Matovič!
ľubica
aj Mikas, aj Krejčí aj Nad a všetci spolupáchatelia genocídy národa!
Peter(skala)
aj Zmeko-general, ten už dávno z armady - ten nám ešte poriadne zavarí-psychouš
jezofiko
vy by ste mali odstúpiť tu od stránok gloria, je to kreťanská stránka nie stránka na šírenie bludov, čo tu píšeťe vy.
Peter(skala)
... aj Jozefiko 🤭 😉
jezofiko
No však aj ja no......Skala to by si bol rád. Ale niekto tu musí reagovať na tie tvoje bludy.
johanika
Bludár na pre neho "bludy".
Samson1
ľubica
jezofiko
A potom tu nadávaj na predstaviteľov cirkvi.
ľubica
slobodomurári musia byť odhalení
jezofiko
kto je z predstaviteľov cirkvi slobodomurar. Ale rozmysli si čo napíšeš.
Anton Čulen
jezofiko
Neviem ake víťastvo dosiahli. Ak myslíš úspešný pôrod tak ano. Ináč nedosiahli nič. Ešte advokátka za sproté reči bude mať prúser.
apredsasatoci
Inými slovami: Zákon a Ústava sú plné sprostých reči.
Gratulujem ti! 😂
ľubica
jezofiko je COVID! pozor, dajte si rúška a odstupy pred jeho primitívnymi a jedovatými komentármi
jezofiko
No neviem o tom ako mi počátač môže uškodiť. Či ty s niekým nakazeným píšeš?
ekans
johanika
To že je KSČ nezlučiteľná organizácia s katolíckou vierou každý vedel. Preto normálni kresťania dnes nemôžu povedať, že vtedy všetci do strany vstupovali, kto nevstúpil do strany, nemohol profesionálne postupovať... Práve o tom je kresťanstvo - zachovať vernosť Ježišovi až na smrť. Žiadne výhody pre mňa a členov rodiny, keď je to v rozpore s Božími zákonmi. Pre Boha sa oplatí trpieť, nevadí,…More
To že je KSČ nezlučiteľná organizácia s katolíckou vierou každý vedel. Preto normálni kresťania dnes nemôžu povedať, že vtedy všetci do strany vstupovali, kto nevstúpil do strany, nemohol profesionálne postupovať... Práve o tom je kresťanstvo - zachovať vernosť Ježišovi až na smrť. Žiadne výhody pre mňa a členov rodiny, keď je to v rozpore s Božími zákonmi. Pre Boha sa oplatí trpieť, nevadí, že sa moje deti nedostanú na školy, aj keď sú schopné...Boh pomôže, aby sa niekde uplatnili. O tom je pravá viera. kresťan -katolík nemôže uhýbať!
Máme aj tu svoje príklady - napr. pána Seleckého, či otca Miroslava Čajku. To sú ľudia, ktorí nikdy nezradia Boha pre nejakú výhodu! To sú naše vzory.
Ale, bohužiaľ, máme aj takých cirkevných predstaviteľov, ktorí z nejakých dôvodov nestoja principiálne za Božími zákonmi, ale rozlišujú, že podporou tohto získajú výhody a podporou onoho, i keď Božieho, nie. A zvolia ľahšiu cestu.
jezofiko
johanika pokiaľ viem, tak arcibiskup zvolenský bol vedený v zoznamoch ŠTB ale nikdy nespolupracoval. Svedčí otom aj sprava agenta o donášaní či nedonášaní. A Čulena treba brať s rezervou.
johanika
To ja neriešim Zvolenského, či bol, alebo nebol v ŠTB. To nie je moja starosť. Ja riešim terajšie pokyny cirkevných predstaviteľov- Kuffovi zakážeme to, Čajkovi ono, ľuďom však prikážeme toto, keď pozvem na obed predstaviteľov všetkých strán - jednu stranu vynechám z pozvánok... O tom píšem.
jezofiko
Chápem ťa ale Marian Kuffa nie je politik a preto bol odstavený od názorov. Každý je v niečom dobrý , on teda v pomoci chudobným ale v ostatnom nemusí byť dobrý.
johanika
Jezofiko, rozoberme si tvoje slová.
Keď Zvolenský nie je politik, prečo vyzýva ľudí na účasť na testovaní (vládna operácia)?
Keď Zvolenský nie je politik, prečo pozýva na slávnostný obed politikov, predsedov strán a jednu stranu obíde?
Keď Zvolenský nie je politik, prečo teda neskryte sympatizoval s KDH a tým ovplyvňoval voľby?
Netýka sa kresťanov Istanbulský dohovor? Týka, tak prečo dal stopku …More
Jezofiko, rozoberme si tvoje slová.
Keď Zvolenský nie je politik, prečo vyzýva ľudí na účasť na testovaní (vládna operácia)?
Keď Zvolenský nie je politik, prečo pozýva na slávnostný obed politikov, predsedov strán a jednu stranu obíde?
Keď Zvolenský nie je politik, prečo teda neskryte sympatizoval s KDH a tým ovplyvňoval voľby?

Netýka sa kresťanov Istanbulský dohovor? Týka, tak prečo dal stopku niekomu (Kuffovi), kto bojuje za kresťanstvo? Asi preto, že je viac politik ako pastier.
Prečo sa Zvolenský nezastal TV, ktorá dostala pokutu za Kuffovu homíliu? Veď to je jeho úlohou! To budú už cenzúrovať aj kázne a predstavitelia cirkvi nič? Nie je teda Zvolenský viac politik ako arcibiskup?....
A ty si teda ohromný - tak na pomoc chudobným je Kuffa dobrý, ale pri iných nespravodlivostiach čo vidí, má držať hubu a krok. Naozaj úžasná viera! To je obmedzovanie slobody.
jezofiko
Ale zase si vysvetľuješ veci po svojom. Ak Zvolenský môže byť privrženec ktorejkoľvek strany a teba do toho nič s kým on sympatizuje, Presne tak ako to, že ty si ĽSNS. A na testovanie by si mal ísť. Náhodou sa ti stane , že budš mať Covid, a bude ti z neho zle.,
apredsasatoci
Hlupák! Na čo mi je teoretické kresťanstvo?
johanika
Jezofiko, Dudko - ste úplne rovnakí, niekto tu už napísal, že ste jeden a ten istý človek. Človek vám povie nejakú objektívnu pravdu a hneď je komunista, člen ĽSNS, fašista...Vám nedochádza, že jednoducho niekto hľadá pravdu a spravodlivosť? Vám nedochádza, čo je pravé kresťanstvo - milovať budeš Boha a svojho blížneho? Každého blížneho bez ohľadu na jeho politickú príslušnosť!
Jozefiko, …More
Jezofiko, Dudko - ste úplne rovnakí, niekto tu už napísal, že ste jeden a ten istý človek. Človek vám povie nejakú objektívnu pravdu a hneď je komunista, člen ĽSNS, fašista...Vám nedochádza, že jednoducho niekto hľadá pravdu a spravodlivosť? Vám nedochádza, čo je pravé kresťanstvo - milovať budeš Boha a svojho blížneho? Každého blížneho bez ohľadu na jeho politickú príslušnosť!

Jozefiko, veta: "Zvolenský môže byť privrženec ktorejkoľvek strany a teba do toho nič s kým on sympatizuje... je trápna po tvojom vyhlásení: Marian Kuffa nie je politik a preto bol odstavený od názorov. Každý je v niečom dobrý , on teda v pomoci chudobným ale v ostatnom nemusí byť dobrý."

Vôbec sa nemienim s takými ľuďmi plnými nenávisti na tejto stránke baviť. V mojich očiach, podľa týchto prejavov, ste "odpudivými kresťanmi", pretože neznášate iný názor, len ten svoj obdivujete.
A presne tak ako napísal apredsasatoci aj pre mňa je teoretické kresťanstvo na vypľutie. Nie že nemá nijakú chuť, ale je aj horké!
Ak by som poznala iba vás dvoch najväčších kresťanov - Dudka a Jezofika, určite by som v Boha neuverila! Boh je láska!
johanika
Jezofiko, akým právom, ty, ktorý máš na svojom účte uvádzané bydlisko Sasko, Nemecko, nútiš niekoho zo Slovenska ísť na testy? Čo si ty za človeka? O kresťanovi ani nehovorím! Čo si to dovoľuješ? Ty mi zaplatíš liečbu v prípade mojej choroby v Nemecku?
Nemáš vôbec nijaké právo tu vystupovať. Najprv príď sem a potom buď múdry! Alebo potom nás zachraňuj v Nemecku!
Peter(skala)
... presne, človek odíde do krajiny, kde má zabezpečene materialne potreby a ide rozprávať chudobným na Slovensku? Sulik vykrikoval aby slovaci odchadzali do cuziny za lepším zárobkom a teraz ich volá späť, lebo nemá kto robiť na Slovakov.
Pointa-peniaze a moc na 1.mieste.
su ludia čo odišli do cudziny tiež kvôli peniazom, ale si to vážia, takže s pokorou priznavaju odvahu tých, čo ostali na …More
... presne, človek odíde do krajiny, kde má zabezpečene materialne potreby a ide rozprávať chudobným na Slovensku? Sulik vykrikoval aby slovaci odchadzali do cuziny za lepším zárobkom a teraz ich volá späť, lebo nemá kto robiť na Slovakov.

Pointa-peniaze a moc na 1.mieste.

su ludia čo odišli do cudziny tiež kvôli peniazom, ale si to vážia, takže s pokorou priznavaju odvahu tých, čo ostali na Slovensku a žiju z toho málo, čo maju a brania si slobodu, ktoru nestratili. Lenže, človek ktorý si neváži slobodu, tak aj keby celý svet ziskal, nič mu to neosoží. 1 Kor 13

.. ale k jadru témy: nechaj si Jozefiko svoje testy, vakciny a čipy... zotroč sa ako chceš, lebo máš slobodnu vôľu, ale nenuť slovákom to posledné, čo im ostalo. Vezmi si hoc aj peniaze, majetok, pôdu, všetko to materialne ale tá pravá sloboda, ktorá je v rozhodovaní a podotýkam v uvedomelom rozhodovaní bez nanotechnologii v tele, tak to si neber, lebo my chceme služiť Pánovi s čistou mysľou a telom.
jezofiko
To odkiaľ máš info, že som v Nemecku, to ti našepkal kto zase. Buď rozumná a nešír tu hoaxy ja som Slovák ako repa, takže na budúce sa zdrž takýchto vyjadrení.
johanika
Jezofiko, najviac zo všetkého neznášam klamárov! Ako môžeš napísať na svojom účte: že žiješ Sasko, Nemecko a potom tvrdíš niečo iné! Si vedený diablom, klamárom. Síce reč tam máš slovinčina, ale tým sa len utvrdzuješ - si ŠTBák dnešnej doby. Nemáš tu čo robiť, kto ťa platí?
johanika
Jezofiko
Sasko, Nemecko
slovinčina
Členom od
20. aug 2019
Last online
pred 6 minútamiMore
Jezofiko

Sasko, Nemecko

slovinčina

Členom od

20. aug 2019

Last online

pred 6 minútami
Peter(skala)
to je problem mulinickov
jezofiko
Lebo som to písal v Boxbergu keď som tam robil na uhoľnej elektrárni. Boxberg je južne od berlína cca 120 km pri hraniciach s Poľskom. Vieš ako tam bolo dobre?
johanika
Smiešne, keď uvádzaš na účte miesto, kde si na sezónnej práci. To tak sedí u teba. A prečo si tam nezostal, nevládal si pracovať, alebo ťa tam už nechceli?
jezofiko
Johanika neporozumela si . Vôbec. Riadil som 45 ľudí na elektrárni . Bola tom práca. Výmena vzdušného vedenia.Keďže viem reč, tak som sa tam uplatnil.Ja slovak a predstav si 45 poliakov
johanika
Len aby ťa nezahubila pýcha! Ja si myslím, že 99,9% prispievateľov na Glorii vie reč, totiž, dnes je to nevyhnutnosť, nie luxus. Kopa ľudí tu riadi celé zahraničné spoločnosti a neuvádzajú si to v adrese, nepíšu o tom. Veď je to v kresťanskom ponímaní taká márnosť - keby nám ľuďom Boh nedal talenty, čím by sme boli? Úplne ničím. Takže za všetko ďakujeme len Bohu, my sme sa ničím nepričinili …More
Len aby ťa nezahubila pýcha! Ja si myslím, že 99,9% prispievateľov na Glorii vie reč, totiž, dnes je to nevyhnutnosť, nie luxus. Kopa ľudí tu riadi celé zahraničné spoločnosti a neuvádzajú si to v adrese, nepíšu o tom. Veď je to v kresťanskom ponímaní taká márnosť - keby nám ľuďom Boh nedal talenty, čím by sme boli? Úplne ničím. Takže za všetko ďakujeme len Bohu, my sme sa ničím nepričinili...
ľubica
slobodomurári musia byť odhalení, aj jezofiko, on je COVID! tajný..dlho tu nebol a zrazu ked sa ma podlo testovať sa tu objaví! prosím odstupy!!!! a riadne od neho!!! a a masky, aby na nás neprskal ducha klamstva a vykrúcania!!!
jezofiko
No johanika tak z chuti som sa zasmial. Choď sa vyvetrať. A ak ti nestačí čo som napísal, tak som skončil.
dalila
Trošku upravím. VEĽMI MI JE TOHO VŠETKÉHO ĽÚTO, AJ od nadriadených cítim nepochopenie.
To že o.Zvolensky bol niekedy v stb, to mu teraz už nemôžeme vyčítať, každý niečo urobíme, čo potom lutujeme.
A nie sám odporúča testovanie, ale po porade všetkých. Žiaľ. Ale nemajme za zlé. Možno sú len v nevedomosti. Modlime sa.
Peter(skala)
to si pekne napísala s pochopením minulosti ale nevedomosť s tým nemá vela spoločneho. Problem nie je ani tak v tom žeby nevedeli, ale že to neberu važne a ešte ta označia za konšpiratora
apredsasatoci
dalila,
Pán Ježiš povedal nesudte!
Ale nikdy nepovedal: Nepoužívajte rozum!
Pýtam sa: Prečo nepoužívas rozum? Prečo nepoužívas kritické myslenie?
Prečo máš svoje rozhodnutia postavené na svojich emóciách, či falošnej tolerancii?
Ty ako kresťanka nevieš, že ľudské vášne a emócie používa diabol na svoje plány?!
Prečo sa nepozeras na seba, na životné situácie z Božej Perspektívy?
dalila
Neviem ako to myslíš. Ja sa testovať nejdem.
Tymián
dalila, že podľa teba biskupi sú v nevedomosti?
Nie sú! Sú to múdri a vzdelaní ľudia v oblasti teológie a morálky. A my sa ideme hrať na múdrejších? Okrem toho sú obklopení špičkami, ktorí vedia tiež čo hovoria a píšu.
TerezaK
Ale proč, si někteří, biskupové (moudří, úctyhodného věku) myslí opak jako tito "moudří".
(Nebo dokonce, proč si někteří moudří a třeba starší kněží, kteří se nenechali komunisty zvolit za biskupy) myslí něco jiného ?.-) Než tito "moudří"?
dalila
Tymián, neviem. Myslím že nemajú čas chodiť na net. Ale napr dnes som počula na luxe, že agenda 2030.tak som oči vyvalila, išlo tam o ochranu životného prostredia
jezofiko
Nad čím si oči vyvalila? Ešte raz mi to vysvetli.
Peter(skala)
... špičkami ladovca slobodomurarskej pyramídy satana :)
jezofiko
Pokiaľ viem tak pápež František vydal encykliku o životnom prostredí. Ja si nič nevymýšľam. Takže vážení, separovať odpad. Musíme začať od seba.
dalila
Vyvalila som oči že agenda 2030. Nie je len o život prostredí
ľubica
johanika
Ja ti kašlem, Tymian, na múdrych a vzdelaných teológov, ktorí idú proti Bohu a ľuďom. Keď nevedia, ktoré sú 2 najdôležitejšie prikázania! Alebo že by vedeli, iba sa im to nehodí pre ich pohodlný život? Kedysi kňazi pre svoju vieru pracovali ako väzni v uránových baniach (Mons. Bartosiewicz) , boli kruto mučení na Pankráci... Dnešní slúžia moci. Kedysi katolícka cirkev bojovala proti Pravoslávnej …More
Ja ti kašlem, Tymian, na múdrych a vzdelaných teológov, ktorí idú proti Bohu a ľuďom. Keď nevedia, ktoré sú 2 najdôležitejšie prikázania! Alebo že by vedeli, iba sa im to nehodí pre ich pohodlný život? Kedysi kňazi pre svoju vieru pracovali ako väzni v uránových baniach (Mons. Bartosiewicz) , boli kruto mučení na Pankráci... Dnešní slúžia moci. Kedysi katolícka cirkev bojovala proti Pravoslávnej, lebo ju vraj ovláda svetská moc. A kto dnes ovláda katolícku cirkev?
johanika
V Rimavskej Sobote budú Dušičky iné ako na zvyšku Slovenska. Primátor premiérovi odkázal: „No, nie, pán Matovič! Mestskí policajti nebudú dávať pokuty ľuďom na cintorínoch“
Bratislava 26. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Branislav Caban)More
V Rimavskej Sobote budú Dušičky iné ako na zvyšku Slovenska. Primátor premiérovi odkázal: „No, nie, pán Matovič! Mestskí policajti nebudú dávať pokuty ľuďom na cintorínoch“

Bratislava 26. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Branislav Caban)
dalila
Mestský možno nie, ktovie čo iní
johanika
Dalila, ty si to odhalila:
Minister vnútra je pripravený vyslať k neposlušnému starostovi do Rimavskej Soboty štátnu políciu. Ak nie mestská, tak štátna už narobí poriadky s ľuďmi na cintorínoch
hlavnespravy.sk/…rinoch-avizuje-mikulec/2329076
jezofiko
Mestský policajti budú bokom, a policajti budú dávať ľuďom pokuty moja, lebo Covid.Vieš?
apredsasatoci
Pravda Oslobodzuje! Povedal Pán Ježiš.
Myslíš si že Kristus nebol dosť nabožný?
Varovanie
jezofiko
NO polovica z tých, ktorí tu píšu to vôbec nesplňajú.
TerezaK
Moji věrní jsou si jisti, že jim pomůžu. Má Nejsvětější Matka zůstává pozorná k jejich prosbám a moje andělské legie jdou před těmi, kdo jsou moji, ne proto, aby netrpěli, ale aby neztratili víru nebo věčný život. Je s nimi krutě zacházeno a svět jimi pohrdá. Vládci k nim zachovávají odsuzující ticho, stejně jako k těm, kdo jsou zodpovědní za mou poutnickou církev.
Světová ekonomika …More
Moji věrní jsou si jisti, že jim pomůžu. Má Nejsvětější Matka zůstává pozorná k jejich prosbám a moje andělské legie jdou před těmi, kdo jsou moji, ne proto, aby netrpěli, ale aby neztratili víru nebo věčný život. Je s nimi krutě zacházeno a svět jimi pohrdá. Vládci k nim zachovávají odsuzující ticho, stejně jako k těm, kdo jsou zodpovědní za mou poutnickou církev.
Světová ekonomika dosahuje svého nejhlubšího zhroucení, a proto mocní začínají jednat a vzájemně na sebe ukazují prstem, dokud uprostřed obviňování nepropukne válka, která, jako nakažlivá choroba, půjde z instituce na instituci a neušetří ani mou církev.
Je to okamžik bitvy ďábla se Světlem…
Den bude nocí a noc bude dnem… [Am 8, 9].
Tvrdíte, že jste čekali příliš dlouho na naplnění proroctví, a přesto nejste připraveni…
Hodina, kterou člověk přivolal, přichází k vám na své cestě bez překážek, proto má Matka a Já prosíme o vaše modlitby, aby to, co může být zmírněno, bylo zmírněno, a co není zmírněno Boží vůlí, se stalo zkouškou ohněm pro můj lid, aby se obrátil.
poselstvi-zbytku.org/html1/1338.html
Anna Krátka
quintus-sertorius.webnode.cz/…sazeni-vakciny-proti-covid-19/
Svoboda projevu z planety Země zcela zmizela. Proč je vyvíjen tak agresivní tlak na prosazení vakcíny proti Covid-19? Každý člověk bude mít svůj vlastní identifikační kód.
25.10.2020
Proč není lékařským odborníkům dovoleno otevřeně promluvit o vakcíně proti Covid-19 a o efektivní léčbě Covid-19? Žijeme v době bezprecedentní …More
quintus-sertorius.webnode.cz/…sazeni-vakciny-proti-covid-19/
Svoboda projevu z planety Země zcela zmizela. Proč je vyvíjen tak agresivní tlak na prosazení vakcíny proti Covid-19? Každý člověk bude mít svůj vlastní identifikační kód.
25.10.2020

Proč není lékařským odborníkům dovoleno otevřeně promluvit o vakcíně proti Covid-19 a o efektivní léčbě Covid-19? Žijeme v době bezprecedentní cenzury. Svoboda projevu z planety Země zcela zmizela.
Tisíce dokumentárních pořadů, rozhovorů, programů s lékaři a vědci byly z internetu odstraněny, jejich webové stránky byly bez varování zrušeny.
Co se to děje?
Proč je vyvíjen tak agresivní tlak na prosazení vakcíny proti Covid-19?
Proč je každá úspěšná léčba nemoci Covid-19 v tolika zemích zakazována?
Něco se tu děje!
"Zdravím vás, jsem David Sorensen, ze STOP WORLD CONTROL.COM.
Dnes mám v našem studiu hosta - lékařku Carrie Madej. Je lékařskou expertkou, která už velmi dlouho provádí výzkumy a zjistila velmi znepokojivé věci ohledně vakcíny vyvíjené proti Covid-19. Doktorka Carrie Madej byla vedoucí lékařkou dvou velkých klinik, má rozsáhlé zkušenosti a je nám ctí, že je zde. Dívejte se prosím na toto video až do konce. Může to být nejdůležitější video, které jste ve vašem životě shlédli."

Dr. Carrie Madej, D. O.:
"Mám radost, že zde mohu být.
Cítím, že je velmi naléhavé, aby se naše informace dostaly ke všem lidem.
Začala jsem s výzkumem vakcín, když mi bylo málo přes dvacet let.
Velmi mě to zajímá.
Ale ještě nikdy jsem se nesetkala s technologií, které se používá v navrhované vakcíně proti Covid-19.
Nikdy.
V této vakcíně se bude využívat modifikovaná RNA nebo modifikovaná DNA.
Proč je to důležité?
Je důležité to vědět, protože to by mohlo změnit naši DNA, náš genom.
Co je na RNA nebo DNA tak speciálního?
Přece náš genom.
Genom je to, co nás dělá lidmi, co nás odděluje od zvířat a rostlin ve světě.
Je to detailní plán toho, co nás vytváří, jak se rozmnožujeme, fungujeme, jak se uzdravujeme, jak se vyvíjíme.
Jedna malá změna, vložení jednoho malého proteinu, vyjmutí jiného, pozměnění dalšího, může způsobit vrozenou vadu nebo dědičnou poruchu.

Tedy malá změna hraje obrovskou roli.
Proto něco, co může genom změnit, může být pro nás lidi zničující.
A oni teď navrhují použít tuto technologii.
Její součást se nazývá TRANSEKTION (transekce).
Transekce je stejná technologie, která se používá k výrobě geneticky upravovaných potravin, jako je rajče nebo kukuřice pro obchod s potravinami.
Všichni víme, že společnost NONSANTO je známa výrobou geneticky modifikovaných organismů a ty nejsou vůbec tak zdravé, jako organicky pěstované nebo planě rostoucí druhy, které vidíte v přírodě.
Co by tato technologie používaná na rostlinách udělala s námi, s lidmi?
Nejspíš bychom už nebyli tak zdraví.
Chtěla bych všem připomenout, že toto by bylo poprvé, kdy taková technologie by byla použita na lidech ve velkém měřítku.
Byli bychom experiment - laboratorní krysy.
Nemáme dlouhodobé studie.
To je velmi důležité vědět.
Teď bych vám chtěla povědět o jednom z průkopníků této vakcíny.
Je to MODERNA.
MODERNA dostala asi miliardu dolarů od americké vlády na výzkum a vývoj.
Je podporovaná nadací Billa a Melindy Gatesových, takže má za sebou spoustu peněz.
Společnost MODERNA jsou nováčci, nepracují na tomto poli nijak dlouho.
Ještě nikdy nevyvinuli očkovací látku nebo lék určený lidem.
Je to jejich první pokus.
Ještě pro vaši informaci: Proces vývoje jejich vakcín by byl velmi zrychlený.
Přešli by z laboratoře od experimentu ke klinickým zkouškám.
Fáze 2 - s účastí pouze 45 lidských subjektů po pouhých 63 dnech, to je dvou měsících.
To je šílené.
Takový výzkum by měl trvat roky.
Připomínám, že je to vůbec poprvé, co vyvíjejí vakcínu.
Jejich první klinické studie ukázaly, že ve fázi 2, jíž se účastní 45 lidí, se ve skupině očkované vysokou dávkou vakcíny u 100 % očkovaných účastníků projevily nežádoucí účinky a ve skupině očkovaných nízkou dávkou se objevily nežádoucí účinky u 80 % účastníků.
Takže už na počátku vidíme nežádoucí účinky.
Ty dlouhodobé neznáme.
Jeden ze způsobů, který může MODERNA k aplikaci této vakcíny použít či navrhnout, je náplast s mikrojehlami.
Tuto náplast budete moci obdržet poštou od Amazon nebo UPS.
Přitisknete si ji na ruku, pak sloupnete nálepku a hle jste očkováni!
Uděláte si to sami.
Jak to funguje?
Náplast obsahuje mnoho malinkých mikrojehel, které jsou navrženy podle hadích či zmijích zubů.
Je to jako hadí uštknutí.
Prý to však ani neucítíte.
Ale jehly proniknou kůží a jejich obsah vám bude vstříknut do těla.
Co budou mikrojehly obsahovat?
Budou obsahovat DNA nebo RNA-vakcínu.
Dále budou obsahovat něco, čemu se říká LUCIFERACE.

To je velmi důležité vědět.
Byl patentován enzym, který byl nazván LUCIFERACE (luciferas).
Nazvali ho tak proto, že vyzařuje světlo - bioluminiscenci.
Není to nic, co byste mohli vidět nebo cítit.
Pokud máte např. smartfon se speciální aplikací, můžete dané místo proskenovat a rozzáří se.
Ukáže se vám struktura, digitální kód, čárový kód, tetování.
Budeme ocejchováni.
Každý člověk bude mít svůj vlastní identifikační kód.

Připomíná mi to druhou světovou válku.
Je to něco, o čem bychom měli přemýšlet - být označen jako zboží v obchodě.
To bude uvnitř v těle a bude to důkazem, že jste očkováni.
Chtějí tak zabezpečit, že když vás proskenují, budou moci zjistit, zda máte v sobě vakcínu.
Takže budeme ocejchováni.
K čemu to může být použito?
Existuje mnoho technologií, ale je tady něco, co by nás mělo znepokojovat.
Jsou to dvě věci.
Máme novou experimentální DNA a RNA vakcínu, která může potenciálně změnit náš genom a druhá věc, že budeme tetováni - označeni identifikačním kódem.
A pak ještě třetí věc - bude to vše v hydrogelu.
Hydrogel
je technologie vyvinutá americkou agenturou DARPA.
To je agentura ministerstva obrany, Pentagonu, pro pokročilé výzkumné projekty.
Dělají sci-fi vynálezy, o kterých jste už mohli slyšet.
Takže toto je jeden z jejich vynálezů.
Můžete se podívat na YouTube - heslo hydrogel - společnost pro fúze DARPA a najdete krátká videa o jejich technologiích.
Jedná se tedy o speciální technologii, protože je pod kůží, tělo ji neodmítá a využívá nanotechnologii.
To jsou mikroskopičtí organičtí roboti.
Ti budou ve vašem těle.
Mohou sestavovat, rozebírat, znovu sestavovat a dělat v těle bezpočet věcí.
Účelem je získat informace z vašeho těla, takže se můžete dozvědět váš krevní tlak, hladinu cukru v krvi, srdeční puls, což zní dobře.
Ano - shromažďovat informace.
Jenže to může sloužit i jinak.
Např. kolik kroků jste udělali, jestli jste spadli, jestli plavete nebo běžíte.
Pokud máte menstruaci, jak probíhá váš cyklus, jestli máte pohlavní styk nebo jestli spíte.
Dokonce může znát i vaše citová hnutí.
Tyto údaje se 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce shromažďují.
K čemu to směřuje?
Oni tvrdí, že jde o inteligentní aplikaci, jako je váš telefon nebo jakékoli chytré zařízení.
Ale kdo tu informaci dostává, kdo ji používá?
Na co ji používá?

To nebylo zodpovězeno.
Proto další důležitou věcí, kterou bychom měli vědět je, že o nás shromažďují všechny informace a my tyto informace poskytujeme.
Jsme napojováni na umělou inteligenci.
Musíte vědět, že to není jen vakcína.

Jsme napojováni na umělou inteligenci.
Jako telefon.
Máte svůj smartfon, můžete poslat text, můžete poslat e-mail a přes ten telefon může někdo druhý zase poslat něco vám, do vašeho telefonu.
Někdo může něco poslat do vašich těl.
Co to může způsobit?
Dovedu si představit, že může být ovlivněna vaše nálada, chování, paměť.
To může mít za následek mnoho problémů a zmatků.
A kdo toto vše řídí?
Ministerstvo obrany?
Bill a Melinda Gatesovi?
Kdo za tím je?
Zatím nemáme odpovědi, ale je to něco reálného.
Toto je plánováno.
Nevím, jestli jste slyšeli o něčem, co se nazývá ID 2020.
Je to myšlenka, že každý bude mít jedinečný identifikátor a s tímto identifikátorem bude moci všechno.
Nebudete potřebovat kreditní kartu, nebudete potřebovat hotovost.
Označkování - tetování je začátkem jedinečného identifikátoru.
Znamená to konec hotovosti, konec kreditním kartám, je to počátek tohoto:
Ztráta autonomie, ztráta nezávislosti, ztráta soukromí.
Musíte vědět, co všechno tito lidé plánují.
Společnosti tvrdí, že hydrogel může použít jako systém podávání léků podle potřeby.
Neříkám, že to přichází s touto vakcínou, říkám, že to je stejná technologie.
To je třeba vědět.
Podávání léků podle potřeby znamená, že lék bude na základě aplikace světla distribuován do vašeho těla.
To je zneklidňující.
Protože pokud beru lék, mám tabletu v nádobce se štítkem, vidím tabletu, která má na sobě identifikační označení, a když ji beru, vím, co beru a mám to pod kontrolou.
Ale co když něco, co má světelný zdroj, bude moci aktivovat něco ve vašem těle?
A co když nevíte, že to bylo aktivováno?
Co když to způsobí komplikace?
Dokážete si představit důsledky?
Co když se celá spousta lidí vymkne kontrole?
Může být ve vašem organizmu spuštěno něco, co vás utlumí?
Dovedou si představit, že v nesprávných rukách to může být velmi nebezpečné.
Není to také jeden z důvodů, proč je do toho zapojena naše armáda?
Zde vám jen předkládám určité myšlenky, abyste mysleli kriticky, věděli, co je v těchto vakcínách nabízeno, a tyto věci sami zkoumali.
Musíte vědět, že nám nedávají jen vakcínu.
Manipulují s naším DNA, s naším genomem.

Oni tvrdí, že to je prý dočasné.
Já vám říkám, že když zasáhnete do genomu prostřednictvím transakce, bude to asi natrvalo.
Možnost tu je a oni to nebudou vědět, dokud to s námi neprovedou.
Chcete to riskovat?
Další aspekt, který je na této vakcíně velmi znepokojující, je, že je prosazována světovým deelerem vakcín č. 1, jímž je Bill Gates.
Tento muž má naprosto nulové lékařské vzdělání.
Pokládám otázku:
Pokud jste nemocní, jdete k lékaři, jdete prostě k někomu, kdo byl vyškolen, aby věděl, jak vás má správně léčit, k někomu, kdo vás dokáže přesně diagnostikovat a navrhnout vám nejlepší léčbu na vaší cestě k uzdravení.
Šli byste někdy k osobě, která má nulové lékařské vzdělání?
Nikdo z nás by k takové osobě nešel.
Bill Gates je však osobou, která je hlasem č. 1 ve světě a ovládá celé vlády i zdravotnické organizace v mnoha zemích.
Je hlavním sponzorem Světové zdravotnické organizace (WHO), diktuje jim, co mají dělat a co ne.
Je to muž, který má nulové lékařské vzdělání a přesto je ve světě tím nejvýraznějším hlasem, který řídí lidstvo jako celek při přijímání extrémně nebezpečných lékařských rozhodnutí.
On financuje společnosti vyvíjející vakcíny.
On hovořil s prezidentem Trumpem a tento krátký klip trvající jen několik sekund si můžete poslechnout.
Doslova prezidentu Trumpovi řekl:
"Neměl byste vyšetřovat nebezpečí poškození působená vakcínami."
Na obou schůzkách se ptal (Trump), jestli vakcíny nejsou škodlivé, protože zvažuje ustanovit komisi, která by zkoumala negativní účinky vakcín.
Někdo, kdo se jmenuje Robert Kennedy ml., jim řekl: "Vakcíny mají škodlivé účinky!"
"Já jsem mu řekl
(Gates): Ne, to je slepá ulička." Nedělejte to!
Bill Gates je známý ničivou destrukcí, kterou způsobil po celém, světě svými vakcínami.
Robert Kennedy ml. je blízký příbuzným zesnulého Johna Kennedyho, který byl zavražděn, protože vyšetřoval korupci v CIA.
Robert Kennedy ml. má stejnou vášeň pro pravdu v boji proti korupci.
Vyšetřoval vakcinační průmysl Billa Gatese a vypracoval zprávu, která ukazuje, že Gates způsobil milionům žen neplodnost, aniž by o tom věděly.
Způsobil ochrnutí, autismus, smrt stovek tisíc dětí.

Proč není lékařským odborníkům dovoleno otevřeně promluvit o vakcíně proti Covid-19 a o efektivní léčbě Covid-19?
Co se to děje?
Proč je vyvíjen tak agresivní tlak na prosazení vakcíny proti Covid-19?
Proč je doslova každá úspěšná léčba nemoci Covid-19 v tolika zemích zakazována?

Na stránkách Bílého domu je petice s více než 600 000 podpisy lidí, kteří požadují zahájení vyšetřování proti Billu Gatesovi za zločiny proti lidskosti.
To je ten muž.
Nulové lékařské vzdělání, nic neví o léčbě nemocných lidí a přesto je největším světovým deelerem vakcín.
Proč to dělá?
Doslova řekl, že zahájení podnikání s vakcínami bylo jeho nejlepší obchodní investicí, kterou kdy udělal.
Obchodováním s vakcínami zdvojnásobil své jmění z 50 miliard dolarů na více než 100 miliard dolarů.
Kromě toho také vlastní většinu médií nebo je podplácí.
Známý německý novinář Udo Ulfkotte, který byl redaktorem jednoho z největších deníků v Evropě vystoupil před několika lety s šokujícím přiznáním.
Prohlásil: "25 let jsem novinář a během všech těch let mě učili lhát, podvádět a nikdy neříkat veřejnosti pravdu. Podpláceli mě američtí miliardáři, CIA, tajné společnosti a německá tajná služba. Jsem novinářem 25 let a byl jsem veden k tomu, abych lhal, podváděl a neříkal veřejnosti pravdu. Není správné, co jsem dělal v minulosti. Manipuloval jsem s lidmi, dělal propagandu. Není správné, co moji kolegové v minulosti dělali a dělají, protože jsou podpláceni, aby podváděli lidi nejen v Německu, ale v celé Evropě. Žijeme v banánové republice a ne v demokratické zemi, kde bychom měli svobodu tisku, kde bychom měli lidská práva. Mě podporovala ústřední zpravodajská služba CIA. Mám toho už dost! Už to nechci dělat! Právě proto jsem také napsal knihu. Ne, abych vydělal peníze. Ta kniha mě bude stát spoustu problémů. Ale abych lidem v této zemi - v Německu, v Evropě, i po celém světě umožnil alespoň letmo nahlédnout, co se děje za zavřenými dveřmi."
Proč je to důležité ve vztahu k vakcínám?
Nedávno se ve švýcarské Ženevě konalo tajné setkání předních specialistů v oblasti bezpečnosti očkovacích látek ze světové zdravotnické organizace (WHO). Informace o tomto setkání neměly proniknout na veřejnost.
Někdo, kdo má ještě svědomí, pustil na veřejnost závěry z tohoto setkání, protože tito špičkoví odborníci na bezpečnost vakcín z celého světa si navzájem přiznávali své závažné hluboké obavy z mnoha dlouhodobých poškození zdraví způsobených vakcínami i z mnoha úmrtí, která tyto vakcíny mají na svědomí.
Jedna z předních vědkyň z WHO prohlásila, že v mnoha zemích nemáme dobré bezpečnostní systémy a nemůžeme dát lidem odpovědi, když se ptají na úmrtí v důsledku vakcín.
Nejsme schopni dát odpovědi lidem, když se ptají na úmrtí, ke kterým došlo v důsledku konkrétního očkování.
Proto se mi zdá, že není neočekávané, pokud se znásobí výskyt nežádoucích účinků, které jsou spojeny s antigenem, ale nemusely být zjištěny kvůli nedostatečné statistické síle původních studií.
Máte pravdu.
Hlavními problémy, s nimiž se setkáváme v oblasti ochrany zdraví, jsou obvinění z dlouhodobých následků.
Máme velmi vratkou přední linii profesionálních zdravotníků, která začíná zpochybňovat vakcíny a bezpečnost vakcín.
Když jste na lékařské škole, máte štěstí, pokud v půlce probíráte očkování, ne tak ještě s tím vším držet krok.
O běžných vakcínách je známo, že jsou nebezpečné a mají závažné vedlejší účinky.
Média to před vámi - před veřejností - za každou cenu skrývají.
Když nedávno vyšetřovala americká vláda Marka Zuckerberga, generálního ředitele FACEBOOKU, jeden ze senátorů zdůraznil: "Vláda USA nedávno vyplatila lidem, jejichž životy byly zničeny vakcínami více než 4 miliardy dolarů. Proč potom facebook skrývá před svými uživateli informace o poškozeních způsobených vakcínami? Jsem zklamaný z informace, že facebook zváží omezení práv na svobodu projevu mezi uživateli o rizikách spojených s očkováním. Vzhledem k nejistotám a rizikům spojeným s očkováním vytvořila vláda USA svěřenecký fond pro očkování, který vyplatil více než 4 miliardy odškodnění těm, kteří v důsledku očkování utrpěli újmu. Není úžasnější a přesvědčivější prohlášení o riziku spojeným s očkováním, než existence a platební záznamy tohoto fondu. Lékařský výzkum čas od času zjistil případ a jeho souvislost s konkrétním rizikem spojeným s očkováním. Nebylo by záhodno dát jiným lidem příležitost vyjádřit jiný názor, než je váš? Fond vyplatil přes 4 miliardy dolarů více než pro 4000 lidí. Nemyslíte, že by lidé měli mít možnost obdržet informace, aby se mohli informovaně rozhodnout?"
"Ale ano. Proto nebráníme lidem, aby na své facebookové stránce zveřejňovali mylné informace. Pokud někdo zadává do vyhledávače něco, co by ho mohlo nasměrovat na stránky s antivakcinačním obsahem, nedoporučujeme vyhledávat protivakcinační skupiny."
"
Mnoho lidí postižených touto politikou jsou rodiče s postiženými dětmi. Nemyslím si, že bychom se k nim měli tak rychle otočit zády. Po zhlédnutí statistik myslím, že děláte obrovskou chybu."

Těžká forma autismu způsobuje, že lidé již nejsou schopni jasně myslet, neumějí správně mluvit, nejsou schopni se chovat přiměřeně, jsou mentálně postiženi.
Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí CDC provedlo klinickou studii, která zkoumala spojitost mezi vakcínami a těžkým autismem.
Zjistili, že očkování skutečně způsobuje autismus.
Co se stalo?
Všechny důkazy vyhodili do odpadkového koše, který postavili doprostřed místnosti.
Zničili důkazy a poté uveřejnili článek ve vědeckém časopise "Pediatric", v němž prohlásili:
"Ne, vakcíny nezpůsobují autismus!"
Vedoucí vědecký pracovník této studie Wiliam Thompson vyšel s barvou ven a řekl:
"Jsem vinen, skryli jsme pravdu před veřejností. Vy to asi dobře neznáte, ale já mám autistického syna a cítím se velmi zahanben."
A tak tu máme informátora z CDC, který vystoupil a řekl, že CDC se dopustilo podvodu ve studiu vakcíny MNE, a že věděli, že vakcíny ve skutečnosti způsobují autismus.
"Můj syn Jan chodil a běhal. Po očkování už to nedokázal. Zavolala jsem tedy do nemocnice a řekla: "Zdá se, že mé dítě mělo na ty vakcíny nežádoucí reakci. Pak se udeřil do hlavy a neustále se bouchal do hlavy vším, co našel. Právě teď jsem na výhodném místě, pokud jde o poskytování mnoha informací. Relativní riziko diagnostikování autismu bylo astronomické. CDC celou dobu vědělo, že vakcína MNE sebou nese toto riziko vzniku autismu. Podle posudku CDC je nejlepší veřejnou politikou pokračovat v riskování beze změny. Vy, kteří v naší zemi provozujete zdravotnická zařízení, máte povinnost, aby tyto studie byly povinné a důkladné, abychom měli všechna fakta. Bože můj, nemohu uvěřit, že jsme udělali, co jsme udělali. Vynechání základních údajů, zničení dokumentů, podávání zavádějících informací Kongresu, vážné uzpůsobení na zdraví způsobené nevinným dětem. Všechno, co jsem svým pacientům v posledních 10 letech hovořil, bylo založeno na lži a utajování informací."
Rodičům by mělo být umožněno, aby se mohli spolehnout na to, že jim vládní agentury řeknou pravdu.
V roce 1978 byla prevalence autismu 1 případ na 15000 dětí.
Předpokládáme-li, že se bude pokračovat jako dosud, můžeme předpovědět, že v roce 2032 bude 80 % narozených chlapců na autistickém spektru.
Polovina dětí a 80 % chlapců.
Každý den je autismus diagnostikován u obrovského množství dětí.
Když tomu dáme volný průběh, bude to naprostá katastrofa.
Na nejvyšších místech zdravotnických organizací se páchají zločiny s cílem to utajit.
Média tají informace.
Dokumentární film VAXXED
ukazuje na extrémně destruktivní následky vakcín v celém světě.
Lidé vyjadřují nepopsatelný žal srdce zlomeného tím, co vakcíny způsobily jejich dětem, které již nemohou chodit, mluvit, myslet.
Jen těkají očima z místa na místo.
Tento dokumentární film byl zakázán, všemožně cenzurován a jeho sledování omezováno.
Proto jsem pozval doktorku Carrie, aby promluvila o vakcínách, protože vakcína proti Covid-19 bude mít všechna rizika běžných vakcín plus všechna rizika nových technologií, které jsou zaváděny bez testování jejich bezpečnosti.
Bill Gates v rozhovoru pro BBC doslova řekl, že přeskakují období obvyklého bezpečnostního testování, protože nemají čas.
Co tím myslel, že nemají čas?
To je naprosto šílené.
A doslova řekl, že nejméně 700 tisíc lidí bude trpět vedlejšími účinky.
A tyto vedlejší účinky zahrnují rakovinu, autoimunitní onemocnění, ochrnutí, smrt, nejrůznější závažné nežádoucí účinky.
Přehraji vám klip, kde uslyšíte, jak Bill Gates hovoří o vynechání bezpečnostních zkoušek:
"To, co nás dostane zpět do světa, který jsme měli před koronavirem je vakcína, kterou je třeba dostat ke všem sedmi miliardám lidí a učinit ji efektivní pro starší lidi, jejichž imunitní systém je slabý. To je obrovskou výzvou. Pokud za tímto účelem zvýšíte intenzitu působení vakcíny, můžete zabřednout do bezpečnostních problémů. Jsme tedy nuceni vzít něco, co obvykle trvá 5 nebo 6 let a zvládnout to za 18 měsíců. Ale bude to určitý kompromis. Budeme mít méně bezpečnostních testů, než bychom normálně měli."
BBC: Z toho, co říkáte, to chápu tak, že je třeba určitého kompromisu, co se týče některých bezpečnostních opatření, která by za normálních okolností doprovázela vývoj vakcíny, protože čas je tak zásadní.
Bill Gates: "Samozřejmě, pokud chcete počkat a zjistit, zda se za dva roky projeví nějaký vedlejší účinek, tak to bude trvat dva roky, takže ..."
V dalším klipu uslyšíte, jak Bill Gates říká, že vstřikuje geneticky modifikované organizmy malým dětem přímo do žíly.
Je třeba se ve vztahu k lékům něčeho obávat, např. mohou mít některé vedlejší účinky?
Potřebujeme testování bezpečnosti?
"Chci říct, bereme geneticky modifikované organizmy a vstřikujeme je malým dětem do ruky. Prostě je vpálíme přímo do žíly. Takže ano, možná bychom měli mít bezpečnostní systém, kde budeme provádět zkoušky a testovat různé věci."
(Podívejte se na ten jeho výraz, jak si to vychutnává. Otočí hlavu na stranu a směje se.)
"Takže ano možná bychom měli mít nějaké bezpečnostní testy (což znamená, že je ještě nemají)."
Ve chvíli, kdy to řekl, to znamená, že celá desetiletí vstřikují geneticky modifikované organizmy do milionů lidí, což může změnit jejich DNA a následně ničivým způsobem zasáhnout jejich těla.
On však říká jen "možná bychom měli mít"....
Hlavními problémy, s nimiž se setkáváme v oblasti ochrany zdraví, jsou obvinění z dlouhodobých následků.
Máme velmi vratkou přední linii zdravotníků, která začíná zpochybňovat vakcíny a bezpečnost vakcín.
Jestliže tomu dáme volný průběh, bude to naprostá katastrofa.
Zároveň s tím se však děje něco, co je extrémně nebezpečné.
Mike Adams je vědec, který to zkoumal několik let.
Před léty natočil video, ve kterém doslova řekl, že bude vyvolána pandemie koronaviru a poté bude zavedena vakcína, která zabije miliony lidí, aby došlo ke snížení světové populace.
Budou povoláni v rámci programu vakcinace, která se stane spínačem smrti.
Způsob práce bude pravděpodobně zhruba tento:
Nejprve dojde k plánovanému vypuknutí - vypuštění biologické zbraně.

Před několika lety jsme to mohli vidět v praxi při vypuknutí epidemie spalniček v Disney Worldu, což bylo v Kalifornii použito k prosazení zákona přikazujícího vakcinaci.
Nyní k tomu dojde v globálním měřítku.
Bude vypuštěna uměle vytvořená biologická zbraň.
Budou se objevovat výzvy k masivnímu financování vakcinačního průmyslu, aby byla vyvinuta vakcína.
A zázračně se jim to podaří v rekordním čase.
Všichni budou nuceni postavit se do řady a dát se naočkovat.

Sama vakcína bude vytvořena tak, aby lidi zabíjela.
Vražedný spínač pro lidstvo, extrémně vražedný.
Budou přijaty zákony, aby se všichni postavili do řady a mohla jim být dána injekce.
Lidé, kteří nebudou očkováni, budou mít zakázáno jezdit veřejnou dopravou, nebudou moci cestovat letadlem.
Bude vám odepřeno založení bankovního účtu nebo poskytnutí bankovní služby.

V této injekci se samozřejmě přiživí další biologické zbraně.
Budou to virové kmeny s dlouho dobou latence, které jsou naprogramovány tak, aby se aktivovaly o několik měsíců později.
Jakmile se tato nálož začne projevovat, budete vidět, jak lidé umírají v ulicích po všech městech světa.
Jakmile to začne, média prosadí druhé kolo vakcinace.
Toto druhé kolo vakcinace bude mít smrtící spínač nastavený na kratší dobu - zabíjet lidi ne během několika měsíců, ale týdnů, v některých případech možná i dnů.
Pokud se zařadíte do fronty na injekci, budete pravděpodobně velice brzo mrtvý.
A o to vlastně jde.
Vakcíny se staly zbraněmi.

Pro lidstvo jsou smrtícím vektorem.
Nezapomeňte, že globalisté nechtějí kolem sebe lidi, aspoň ne většinu z nás.
Chtějí snížit počet obyvatel planety o 90 %.
Vakcíny jsou ve stále větším měřítku přetvářeny ve zbraně.
Vrátím se k doktorce Carrie a vysvětlím pár obchodů Bila Gatese, jeho úkolu a programu světové depopulace. Předávám ti slovo Carrie.
"Ptáte se, proč se toto všechno plánuje v této nové vakcíně?
Proč tyto nové technologie?
Kdykoliv se něčím nejsem jistá, říkám si: Sleduj, zda za tím nejsou peníze.
Pokud se podíváme na sponzory těchto společností, které se chtějí stát průkopníky výroby vakcín, pokud se podíváte na výzkum a vývoj, pokud se podíváte, kdo stojí za velkými zdravotnickými organizacemi, jako je WHO, Národní institut zdraví, CDC, narazíte vždy na tatáž jména.
Jedním z hlavních sponzorů je Nadace Billa a Melindy Gatesových.
Dalším sponzorem, se kterým se často setkáte, je naše armáda - ministerstvo obrany a DARPA, to je další divize Pentagonu.
S těmito jmény se setkáváte stále dokola.
Takže víme, že jsou v tom zapojeny vojenské subjekty.
Ale podívejme se nyní na osoby - Billa a Melindu Gatesovy, kteří vystupují tak otevřeně.
Proč by se měli tak zajímat o vakcíny?
Protože jsou součástí této softwarové technologie.
Jsou to lidé zapálení do techniky, ale nemají žádné zkušenosti z oblasti zdravotnictví a epidemiologie.
Pokud se podíváte, oni jsou ti, kteří podporují a financují tyto společnosti miliony a miliony dolarů.
Jsou silně zainteresovaní, protože na vakcínách mohou vydělat veliké peníze.
Při pohledu na rodinnou historii však vidíme, že rodina Bila Gatese se výrazně angažuje v eugenice.
Eugenika je kontrola světové populace.
Tito lidé se domnívají, že na světě je příliš mnoho lidí, a abychom vytvořili lepší svět, je třeba ho odlidnit.
Ale kdo je on, že chce určovat, kdo tu zůstane a kdo půjde pryč?
V jednom videu uvádí, že technologií nových vakcín, můžeme zredukovat populaci o 10 - 15 %.
"Dnešní svět má 6,8 miliard obyvatel a pravděpodobně to vzroste na 9 miliard. Pokud odvedeme skvělou práci s novými vakcínami, se zdravotní péčí i reprodukční zdravotní péčí, mohli bychom to snížit o 10 i 15 %" (říká Bill Gates).
Znovu se ptám: Kdo je on, že chce určovat, kdo tu zůstane a kdo půjde pryč?
Je to velmi znepokojující.
Musíme se dívat na to, jakou motivaci má ten, kdo na nás tlačí.
Toto je jejich motivace?
Další věc, kterou je třeba vědět je, že Nadace Billa a Melindy Gatesových, jakož i DARPA - agentura Pentagonu jsou sponzory tzv. "výzkumu genových tahů" - technologie GENE DRIVE.
A je to přesně tak, jak si myslíte.
Jde tu o vyhynutí, o vyhynutí druhů.
Navrhují použití této technologie a investovali do toho miliony dolarů, aby vyhladili ten či onen druh z této planety.
Plánují to udělat s komáry v Africe, ale i s jinými druhy, či rostlinami.
Mluvil už o tom někdo kromě těchto dvou agentur?
Pokud by mohl klidně vyhladit jakýkoli druh z planety, mohou to extrapolovat i na člověka.
Co když existuje druh nebo rasa, kterou nemají rádi?

Toto je možné.
A jak to udělají?
Udělají to prostřednictvím mutace genů, prostřednictvím změny - transfaction (transfekce).
Transfekce je způsob, jak manipulovat s DNA a pak můžete mutovat gen.
Je to v podstatě totéž, jako technologie, kterou chystají v nové připravované vakcíně proti Covid-19.
Lidi, musíme znát motivaci vývoje těchto vakcín!
Jaký je záměr?
Proč s tím tak pospíchají?

Musíte také vědět, že pokud v důsledku vakcíny budete mít bolesti nebo někdo zemře nebo zůstane ochrnutý nebo dostane rakovinu, a nikdo za to nebude mít postih.
Nemůžete nikoho zažalovat.
Nemůžeme se ozvat, protože USA přijaly 2 nařízení na ochranu výrobců vakcín a všech, kteří je poskytují před jakoukoliv odpovědností.
Nejprve v roce 1986 byl přijat zákon o očkování (můžete si ho vyhledat), který je zbavil veškeré odpovědnosti.
A potom, aby pro jistotu zahladili všechny stopy, v únoru 2020 USA pokračovaly a přijaly Zákon o připravenosti na mimořádné události, který znovu zahrnoval osvobození všech výrobců vakcín od jakékoli odpovědnosti.
Takže byla přijata 2 nařízení.
Zákon o připravenosti na mimořádné události také říká, že nám mohou vnutit vakcínu, pokud není známá žádná léčba dané infekce.
Zde přejdeme k další věci.
Léčba existuje!
Jsou lékaři, kterým se podařilo posunout vpřed.
Víme o úspěšných formách léčby.
Např. jste mohli slyšet o HYDROXYCHLOROFINU.
Tento přípravek byl odstraněn z některých protokolů.
Chci říct všem lékařům ve státě Georgia, kde mám i já licenci, že lékárny mohou odmítnout naše recepty na hydroxychlorofin podle libosti.
To je neslýchané!
Proč se lékaři zabraňuje předepsat léčbu, o které víme, že může pomoci proti tomu viru a dokonce nákaze předejít?
Nevím.
Myslím, že jsou za tím asi peníze nebo je za tím připravovaná vakcinace, protože jaký jiný důvod by to mohl být?
Přední američtí lékaři, kteří hovořili o úspěšné léčbě chlorofinem vystoupili před budovou Kongresu a měli veřejné projevy.
Pak byli umlčeni.
Jejich webová stránka byla zablokována, jednoho vyhodili z práce, druhého očernili.

To byly následky toho, že otevřeně promluvili.
Jejich video mělo asi 20 milionů sledování na YouTube, Facebooku a Twiteru.
Pak ho vymazali a účet zrušili.
Nemůžeme se už dívat na to, jak pacienti umírají před našima očima.
Ale ještě více nás znepokojuje pavučina strachu, která obklopuje americkou veřejnost, přestože existuje léčba a existuje lék.
Lidé se to bojí říct, ale jak jinak to nazvat, když někomu dáte léky včas a vývoj nemoci se zastaví.
Jdeme po vás technologičtí giganti!
Nenecháme se umlčet!
První dodatek ústavy je první z určitého důvodu a neumlčí nás!
Pokud se znovu ozvete, my se znovu ozveme.
Jsou nás tisíce!
A mimochodem, příliv důkazů, že hydroxychlorofin je bezpečný a je řešením pro Američany je jako tsunami.
Lék byl prokázán v endemických oblastech, kde ho stále používají.
Není tam žádný Covid, výskyt je téměř nulový
Kdo je osobou č. 1 ve sporu?
Ano vyjádřil se.
Je to Didier Raoult.
Tímto lékem léčil již 4000 pacientů a má skvělé výsledky.
Hydroxychlorofin funguje.
Zákaz podávat ho pacientům je hloupost.
Jsme tu, abychom vám otevřeli oči.
Hydroxychlorofin funguje.
"Zdravím vás, jsem doktorka Stella Emanuel, pracuji jako pediatr a pohotovostní lékařka v Houstonu v Texasu. Můj pohled je z jiné perspektivy. Pocházím z Kamerunu a medicínu jsem studovala v Nigérii. Používali jsme tam hydroxychlorofin, používali jsme camoquin, flamoquin a všechny ostatní "quiny", takže jsem si na tyto léky trochu zvykla. Začaly se šířit takové řeči, jako že je to nebezpečné. A já na to: Co? Dáváme to dětem, dáváme to těhotným ženám, starším lidem. Všichni ho užívají. Hydroxychlorofin funguje. Léčila jsem více než 350 pacientů, astmatiky, diabetiky, starší lidí, dvaadevadesátiletého, 70, 80 let. Neměli jsme ani jedno úmrtí. Ameriko, nemusíš se bát, na Covid existuje lék! Nemusíš se bát, existuje prevence proti Covid! Je důležité, aby si lidé uvědomili, že jsou vyvíjeny snahy zastavit přístup amerického obyvatelstva k bezpečnému a účinnému léku - hydroxychlorofinu. Proto o tom musíme mluvit! Všichni! Jediný způsob, jak můžete vy, Američané, získat tento lék je, že o něj budete žádat. Pište vašim kongresmanům, vašim gubernátorům, pište prezidentu Trumpovi na twiter. Musíte o něj žádat. Budete-li o něj žádat, dostanete ho. Můžete zachránit svůj život i mnoha jiných. Udělejte to."
V Nizozemsku je takových lékařů 1700.
Zamyslete se na sekundu nad tímto číslem.
1700 lékařů a zdravotníků podpořených desítkami tisíc lidí, kteří napsali vládě dopis, v němž jsou 2 stěžejní myšlenky.
Za prvé napsali: "Je velmi znepokojivé, že lékaři a vědci jsou umlčováni diskreditováni a obviňováni za to, že otevřeně hovoří o existující a bezpečné laciné a široce dostupné léčbě na Covid-19."
A dále píší: "Proč vlády zakazují tuto účinnou, levnou a bezpečnou léčbu, a ženou se za vakcínou, která není bezpečná, ani otestovaná a chtějí nám ji vnutit?"
Vlády už dotují výrobce vakcín miliardami dolarů, eur a nejrůznějších jiných měn.
Jsou to šílené sumy peněz, a jsou to vaše peníze, které jste si vydělali.
Použijí je, aby vás zabili, ovládali a utlačovali!
V Německu vystoupilo přes 1500 lékařů, vědců a špičkových odborníků.
Ve Španělsku vystoupilo 600 lékařů a na tiskové konferenci se vyjádřili, že celá pandemie-Corona není nic jiného, než politický plán.
Bylo to naplánováno s politickým záměrem.
Vyjádřili se následovně:
"Jako lékaři máme vážné pochybnosti o pravdivosti oficiální verze událostí ohledně Covidu-19. Máme mnoho důkazů o tom, že po celém světě se o tom šíří falešné informace. Obracíme se tímto na všechny naše kolegy lékaře. Vidíme důkazy a jsou zcela jasné. A teď je otázka: Pokud máme lékařské důkazy o tom, že jde o podvod, že to všechno není pravda, že to prostě není pravda, ptáme se PROČ, PROČ, PROČ? A musíme si položit otázku: Kdo z toho profituje? Když nahlédnete do zákulisí, uvidíte, že se v oblasti medicíny odehrává podvodný příběh o Covidu-19. Máme o tom lékařské důkazy. Takže se ptáme: Kdo má z toho užitek a kdo stojí za tímto podvodem? A terčem jste vy. Vy - občané, vy a ekonomika. Je to celé o ekonomice. Takže Covid-19 podle všeho slouží pouze jako krycí příběh.
Rob Elen je všeobecným lékařem v Nizozemsku.
Je svědkem toho, že každý jeden pacient s koronavirem byl vyléčen během čtyř dní pomocí hydroxychlorofinu v kombinaci se zinkem.
Nicméně byl napomenut, že musí okamžitě přestat s touto léčbou, jinak přijde o povolení k výkonu zdravotnického povolání.
Poté natočil video, ve kterém uvádí, že sepsal seznam všech existujících způsobů léčení na Covid-19.
Video mělo za pár hodin desítky tisíc zhlédnutí.
YouTube video odstranil.
Oni nechtějí, abyste se dozvěděli, aby se celé lidstvo dozvědělo to, že existuje bezpečná a účinná léčba na Covid 19.
Dokter David Brownstein z Michiganu léčil 120 pacientů s coronavirem.
Někteří z nich umírali, někteří byli doslova na pokraji smrti.
Jeden z našich pacientů nemohl dýchat.
Ležel na posteli a byl tak slabý, že nemohl udržet ani sklenici vody.
Po podání léčby nebulizačním roztokem peroxidu vodíku a jódu nastala dramatická změna a pacient se uzdravil.
Doktor Richard Bartlett z Texasu se zasloužil o zajištění kvalitní zdravotní péče v celém státě Texas.
Tento muž je uznávaný lékařský odborník.
Od začátku pandémie vyléčil více než 500 pacientů s coronavirem levným a jednoduchým lékem na astma, který je znám už desetiletí.
Řeknu vám, co jsem slyšel od pacientů, když jsem začal používat tuto léčbu.
Řekli mi, že už po prvním podání léku se cítili lépe.
Bolest v hrudi ustoupila, dušnost zmizela, horečka klesla.
Uvedu příklad.
Mám pacientku, která má 2 druhy rakoviny.
Zavolala mi, že už 5 dní leží doma v posteli a nemůže vstát.
Horečka po celých 5 dní neustupovala.
Řekla mi: "Slyšela jsem vás v rádiu, mohl byste mi prosím pomoci?"
To bylo v pátek a pokračuje: "Mé vnučce dnes zjistili, že je pozitivní a zdá se mi, že i já jsem."
Řekl jsem jí, že pravděpodobně to tak je, podle všech příznaků, které popsala.
V současnosti bojuje se dvěma formami leuko.
Momentálně prochází kurzy chemoterapie.
Jen před měsícem byla na ozařování.
Podle toho, co slyšíte od CDC a od WHO, by tato žena měla zemřít. Ještě ten den večer jsem jí podal zmíněnou léčbu, ráno jí horečka ustoupila, následující noc se poprvé od té doby dobře vyspala, přes víkend se zotavila a od pondělí už pracuje 8 hodin denně.
Je bez příznaků.
Má 2 negativní testy po sobě.
To je ten lék!

Můžete nám ještě jednou říct název toho léku? BUDESONIDE.
Je to tedy inhalátor? Ano, je to inhalátor.
Toto je několik příkladů.
Existuje léčba. Existují léky.
Ale jsou zakazovány, jsou před vámi utajovány.
Masmédia spolupracuji, aby lhala celému lidstvu, protože všichni sledují pouze tento jeden cíl.
Očkovat celé lidstvo něčím, co bude mít katastrofální následky.

Já prostě nemám slov.
Doktorka Carrie Madej vyjádřila několik věcí.
Na konci tohoto videa řekne ještě poslední varovná slova.
Zaregistrujte se na stránkách STOP WORLD CONTROL.COM, kde se vám dostane mnoha vysvětlení a více odhalení, mnohem více posilujících pravd, které vám umožní bránit svůj život, bránit svou rodinu, bránit svůj národ.
Nacházíme se v kritickém období dějin.
To, co se nyní děje, nemá obdoby.
Na stránkách STOP WORLD CONTROL.COM najdete články s desítkami faktů, které bez jakéhokoliv stínu pochybnosti ukazují, že tato pandemie byla plánována.
Je to zorganizované a je tu někdo, kdo to řídí.
Předcházely tomu přípravné akce.
Byly vypracovány scénáře.
To je šílené.
Všichni si to můžete najít a vidět na vlastní oči na těchto stránkách.
Vybízím vás, abyste se stali hlasem svobody, aby se stali hlasem pravdy.
Mnoho lidí objeví tuto pravdu a pak si jen sednou, jsou odrazeni nebo se bojí nebo jsou nahněváni nebo se rozhodnou pro její odmítnutí.
Toto nikomu nepomůže.
Vy máte moc změnit vás svět!
My společně, pokud se společně jednotně postavíme, pokud začneme sdílet tuto pravdu, sdílet toto video, sdílet každý spolehlivý zdroj, který může probudit lidstvo, můžeme se stát bouřlivým křikem, který bude nezastavitelný.
Žádný miliardář nebude moct bojovat proti lidstvu, když se pozvedne v plnosti toho, čím skutečně je.
Carrie Madej: "Právě teď čelíme něčemu, co by mohlo změnit lidstvo 1.0 na lidstvo 2.0. Třebaže to může někomu znít opravdu skvěle, že bychom mohli obdržet určité schopnosti, nadlidské schopnosti, připojíme-li se k této umělé inteligenci 2.0, chci vám říct, že si nemyslím, že by to mohlo vypadat tak, jak to vidíte ve science-fiction filmech. Myslím, že se jedná o něco, co by nám vzalo naši ekonomiku, naše svobody, naši schopnost být svobodnými lidskými dušemi. Přemýšlejte tedy prosím o tom a učiňte svůj kritický výzkum, ve svém vlastním kritickém myšlení. A pak musíme sjednotit naše hlasy po celém světě a musíme se postavit za svá práva. Naše lidská práva a náš společný hlas nám dá moc, protože lidé, kteří se mají starat o naše zdraví, zaujímají k tomu odpovídající pozice a sledují naše nejlepší zájmy. Nepostupuje se podle vědecké metodologie, kvalitních a spolehlivých vědeckých poznatků. Proč to tak je? Proč zavádějí technologie, o kterých se v hlavních médiích nemluví? Co skrývají? Musíme se tedy spojit, promluvit jednotným hlasem a být silní a jednotní!"
(Přepis videozáznamu - M. Starý)
Závěrečná perlička:
Video jsem obdržel třikrát - od dvou různých odesilatelů.
Dnes, ve čtvrtek 22. 10. 2020 jsou všechna tři videa odstraněna ze strany YouTube, pro "porušení smluvních podmínek".
Ještě, že jsem to stihl včas nahrát.
Ať žije svoboda šíření informací!
TerezaK
"KRÁLOVNO A MATKO POSLEDNÍCH ČASŮ, VYTRHNI MĚ ZE SPÁRŮ ZLÉHO."
Anna Krátka
Áno,Terezka,pomôže nám iba modlitba.
ikatolici.cz/…ranila-evropu-pred-islamizaci/
4 příklady z historie, kdy modlitba růžence zachránila Evropu před islamizací
Pokusy islámu ovládnout Evropu se opakují po dlouhá staletí. Evropa se zatím pokaždé ubránila, a to i když mohamedáni měli značnou převahu a situace vypadala téměř beznadějně.
Zde je přehled některých takových bitev na obranu před …More
Áno,Terezka,pomôže nám iba modlitba.

ikatolici.cz/…ranila-evropu-pred-islamizaci/
4 příklady z historie, kdy modlitba růžence zachránila Evropu před islamizací

Pokusy islámu ovládnout Evropu se opakují po dlouhá staletí. Evropa se zatím pokaždé ubránila, a to i když mohamedáni měli značnou převahu a situace vypadala téměř beznadějně.
Zde je přehled některých takových bitev na obranu před islámem:
1. Vítězství u Lepanta (1571) proti nejsilnější armádě tehdejší doby
V roce 1571 vyrazila turecká armáda k dobytí Evropy. Její námořnictvo bylo nejsilnější v celém Středozemí a přes 100 let nezažilo významnější porážku. Sultán Selim II. prohlašoval, že přijme titul vládce Evropy a v celé Evropě zavede islám.
Zásluhou papeže Pia V. se na obranu Evropy podařilo zorganisovat vytvoření Svaté ligy – spojenectví španělského, benátského a papežského loďstva, podporovaného parmskými, janovskými a savojskými flotilami. Papež též vyzval celý křesťanský svět k modlitbě růžence za vítězství nad islámem.
7. října 1571 došlo u řeckého pobřeží poblíž Lepanta k velké námořní bitvě, při níž měli mohamedáni příznivý vítr a převahu v počtu bojovníků i lodí. O vítězství křesťanů rozhodlo nečekané otočení směru větru, které znemožnilo tureckým šikům taktické manévrování. Po bitvě bylo osvobozeno přes 10 000 křesťanských zajatců a turecká flotila přišla o 3/4 své síly, což ji na dlouhá léta oslabilo.
V této bitvě bránil křesťanskou civilisaci i Miguel de Cervantes, autor slavného románu Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha.
Po návratu z bojiště se velitelé křesťanské aliance v čele s Juanem d‘Austria vypravili do různých kostelů zasvěcených Panně Marii, aby v nich poděkovali za toto vítězství. Ve zprávě benátskému senátu napsali: „Non virtus, non arma, non duces, sed Maria Rosarii victores nos fecit.“„Ne síla, ne zbraně, ne velitelé, ale Panna Maria Růžencová z nás učinila vítěze.“
Papež Pius V. rozhodl, aby se ve výroční den bitvy 7. října slavil svátek Panny Marie Růžencové.

2. Vítězství u Chotyně (1621) proti trojnásobné přesile
Polské rytířstvo v 17. stol. připisovalo modlitbě růžence a přímluvě Matky Boží úspěšné ukončení bitvy s Turky u Chotyně v r. 1621. Mohamedánských útočníků bylo třikrát více než křesťanských obránců.
Ve zdánlivě beznadějné situaci, když se už už schylovalo k dalšímu tureckému útoku, vyzval v Krakově místní biskup věřící k účasti na růžencovém procesí. Zúčastnili se ho téměř všichni obyvatelé města. V krakovských zvonicích bily zvony. Několik dní nato byly neočekávaně podepsány mírové smlouvy a armáda saracénů byla zastavena.
3. Vítězství u Vídně (1683) proti dvojnásobné přesile
Turecké vojsko čítající přibližně 150 000 mužů se pokoušelo v létě 1683 dobýt Vídeň. Obléhalo ji dva měsíce, než jí přišla 12. září na pomoc spojená říšská, habsburská a polská vojska čítající asi 70 000 mužů, aby metropoli habsburské monarchie osvobodila.
Vedl je polský Král Jan III. Sobieski. I on připisoval vítězství nad Turky v r. 1683 u Vídně Boží Prozřetelnosti. „Venimus, vidimus, Deus vicit,“ napsal. „Přišli jsme, viděli jsme, Bůh zvítězil.“
Císař Leopold I. se před bitvou modlil veřejně den co den růženec. Patnáctidenní růžencovou pobožnost vedli v Římě karmelitáni z kostela Panny Marie Vítězné.
Předtím, než se vypravil na cestu, vydal se Jan III. Sobieski do baziliky v Čenstochové, aby Matku Boží prosil o ochranu. Ráno před bitvou pak ministroval při mši svaté.
4. Vítězství u Petrovaradína proti trojnásobné přesile (1716)
Na počátku 18. stol. ohrozila turecká flotila Benátskou republiku. 5. srpna 1716 se u Petrovaradína uskutečnila rozhodující bitva. Proti dvousettisícové turecké armádě stanula 64tisícová armáda knížete Evžena Savojského, která zvítěila.
V době bitvy pořádala růžencová bratrstva v mnoha městech prosebná procesí. Turecká armáda šla od porážky k porážce a Balkán byl brzy od muslimů osvobozen.
Na znamení mimořádné vděčnosti za vítězství rozšířil papež Inocenc XII. slavení svátku Panny Marie Růžencové na celý svět.
Růženec – zbraň i pro naši dobu
V roce 1917, kdy se západní svět topil ve válce a v Rusku měl být brzy zaveden komunismus, se Panna Maria zjevila ve Fatimě třem dětem pasáčkům s příkazem modlit se denně růženec, s varováním přicházejícího trestu, pokud se lidé neobrátí, a s příslibem případného vítězství.
Jedním z nejdůležitějších prostředků k ovlivnění obrácení hříšníků v těchto časech přicházejícího rozvratu, jak řekla dětem, byla modlitba růžence. Pokaždé z šesti případů, kdy se zjevila ve Fátimě, řekla dětem, aby se modlily denně růženec. Znovu to byl prostředek, který dala věřícím k obraně před omyly doby.
O mnoho let později, v roce 1957, poslední žijící fatimský vizionář, sestra Lucia, znova zdůraznila důležitost růžence v osobním rozhovoru s důvěrným přítelem P. Augustinem Fuentesem (rozhovor zde). Řekla mu, že ďábel je připraven podstoupit rozhodující bitvu proti Svaté panně, a že Bůh dal poslední dva prostředky k nápravě světa – svatý růženec a pobožnost k Neposkvrněnému srdci Mariinu. Řekla:
„V těchto posledních dnech, v nichž žijeme, dala Nejsvětější Panna novou účinnost modlitbě růžence. Dala tuto účinnost v takovém rozsahu, že neexistuje problém, je jedno, jak závažný, ať je pozemský nebo především duchovní v životě každého z nás, našich rodin, rodin světa nebo náboženských společenství, nebo dokonce v životě národů, který nemůže být vyřešen růžencem.
„Říkám vám, že neexistuje žádný problém, nezáleží na tom jak obtížný, který nemůžeme vyřešit modlitbou svatého růžence. Se svatým růžencem dojdeme spásy. Posvětíme se. Utěšíme Našeho Pána a dosáhneme spásy mnoha duší.“
Zpracováno s využitím:
Vítězné růžencové kruciáty
Růženec – zbraň pro naši dobu
TerezaK
😍 😍 😍 Opakování, matka moudrosti, už jdu na modlitbu.
Tymián
TerezaK, len sa veľa dore modli, aby ťa Pán osvietil a vytrhol z blúdnej cesty.
TerezaK
když někoh chcete nazvat bludařem, musíte ukázat na jeho blud. Ale žádného bludu se nedržím.
jezofiko
Vy už nemáte na tieto otázky triezvy pohľad. Chýba vám dar rozlišovania, modlite sa zaň.
TerezaK
Josefiko, nechci Vám kazit "radost", ale jsem již asi deset let zasvěcena Bohu- osobně. 17let Panně Marii. Asi 17 let chodím ke zpovědi jednou za týden, až 14dnů, denně nebo alespoň týdně jsem bývala na Adoraci nebo u Svatostánku a denně se modlím jeden až tři sv.Růžence. Korunku k BOžímu Milosrdenství, a jiné modlitby. Mnoho měsídů jsem se denně modlila Litanie k Duchu sv. se zvl. zaslíbením …More
Josefiko, nechci Vám kazit "radost", ale jsem již asi deset let zasvěcena Bohu- osobně. 17let Panně Marii. Asi 17 let chodím ke zpovědi jednou za týden, až 14dnů, denně nebo alespoň týdně jsem bývala na Adoraci nebo u Svatostánku a denně se modlím jeden až tři sv.Růžence. Korunku k BOžímu Milosrdenství, a jiné modlitby. Mnoho měsídů jsem se denně modlila Litanie k Duchu sv. se zvl. zaslíbením, modlitbu sv. Brigity. Nyní, kdy jsem vdaná, mám uspořádané věci tak, že se každý den modlím růžence a účastním se duchovního sv.přijímání na laitnksé Mši sv.radiodominanostra, ale momentálně již cítím již takové Boží požehnáná a Ducha sv., že když se chi začít modlit, tak okamžitě usnu do sladkého spánku. Manžel je ale se mnou a občas mě vzbudí nějakou slovenskou, lidovou písničkou, :-)
jezofiko
Pekne . TO je ozaj pekne. Si vzorom motlitby. To ja tak nie som. a priznám sa strašne by som chcel.Ja ruženec raz za týždeň.Ale polepším sa . Krásne si to napísala.
TerezaK
Nečekejte na oznámená znamení, abyste se změnili, znamení jsou před vámi a vy je nepoznáváte. Čekáte na okamžik, jenž vyjasní obraz mé vůle, aby určil čas, a přitom se v něm nacházíte.
poselstvi-zbytku.org/html1/1338.html
agnesino