Christmas Campaign: Financial Insights
Anna Krátka
Anna Krátka

Arcibiskup Viganò: ‘Koniec časov máme pred očami’

christianitas.sk/…na-ktore-by-sa-nemalo-zabudat/

Mnoho ctiteľov Panny Márie z Fatimy pozná najdôležitejšie aspekty jej posolstva a rôzne udalosti súvisiace so zjaveniami vo Fatime spred viac ako sto rokov. Niektoré detaily zjavení vo Fatime však možno dnes prehliadnuť. Pripomíname teda niekoľko faktov o Fatime, na ktoré často zabúdame a ktoré si naozaj zaslúžia pripomenutie!
1. Bude siedme zjave…More
christianitas.sk/…na-ktore-by-sa-nemalo-zabudat/

Mnoho ctiteľov Panny Márie z Fatimy pozná najdôležitejšie aspekty jej posolstva a rôzne udalosti súvisiace so zjaveniami vo Fatime spred viac ako sto rokov. Niektoré detaily zjavení vo Fatime však možno dnes prehliadnuť. Pripomíname teda niekoľko faktov o Fatime, na ktoré často zabúdame a ktoré si naozaj zaslúžia pripomenutie!
1. Bude siedme zjavenie Panny Márie
Panna Mária sa vo Fatime zjavila trom deťom – súrodencom Franciscovi a Jacinte Marto a Lucii dos Santos (neskôr rehoľná sestra) šesťkrát, od mája 1917 do októbra 1917. Už počas prvého zjavenia však Panna Mária oznámila, že sa po siedmykrát vráti do Cova da Iria. „Prišla som vás požiadať, aby ste sem prišli nasledujúcich 6 mesiacov, 13. deň v rovnakom čase. Potom poviem, kto som a čo chcem. Potom sa vrátim po siedmykrát.“ Odborníci sa nezhodujú na týchto slovách. Väčšina však verí, že nie je v rozpore s vierou, ak sa domnievate, že sa Panna Mária vráti do Fatimy, a že sa tak môže stať v blízkej budúcnosti. Je to určite jedna z najslávnejších udalostí, ktoré verný katolík môže očakávať, najmä v týchto znepokojujúcich a chaotických časoch. Veľmi dúfame, že s týmto siedmym príchodom príde vytúžený mier a – ako prorokoval Saint Louis de Montfort – triumf jej Nepoškvrneného srdca.
2. Ruženec a očistec
Presvätá Panna Mária vo Fatime pripomenula trom deťom význam ruženca a existenciu očistca! Na Luciine otázky odpovedala, že sa pred odchodom do neba musí pomodliť veľa Ružencov (súrodenci Francisco a Jacinta Marto umreli do roku 1920). Kráľovná svätých Panna Mária nám všetkým pripomenula význam modlitby Svätého ruženca – záchrany našej duše. Dokonca uviedla, že ruženec je zárukou bezpečného prechodu z materiálneho sveta do Neba. Čo je obzvlášť dôležité, Panna Mária poukazuje na samotnú realitu existencie očistca, na ktorú tak veľa katolíkov vrátane mnohých progresívnych duchovných akoby zabúdalo. Panna Mária sa vyjadrila jednoznačne – veľa duší bude musieť v očistci čakať až do konca sveta. Podľa výskumu pátra Sebastiana dos Reisa a informácii sestry Lucie sa v pekle nachádza mnoho duší, ktoré zomreli iba s jedným smrteľným hriechom vo svojom svedomí.
3. Rozdiel medzi zjaveniami Márie a Anjela
Bolo veľmi zaujímavé, že deti opísali fyzické, emocionálne a psychologické zážitky zo zjavení Anjela Portugalska a Matky Božej ako úplne odlišné. Sestra Lucia vo svojich pamätiach píše: „Neviem prečo, ale je pravda, že zjavenia Panny Márie na nás mali iný vplyv. Je pravda, že nás v prípade stretnutia s Pannou Máriou sprevádzala rovnaká intímna radosť, rovnaký pokoj a rovnaké šťastie. Namiesto fyzického vyčerpania sme po stretnutí s Pannou Máriou cítili radosť a vitalitu, pri Anjelovi to bola skôr bázeň a únava…“ Medzi zjavením Božej Matky a Anjela je teda jasný rozdiel – je to spôsobené ich odlišnou povahou. Anjel je čistý duch, ale Mária má dušu aj telo. Po stretnutí s Anjelom Portugalska sa trojica malých pastierikov cítila vyčerpaná. Bol to tvor vyššej duchovnej úrovne. Keďže deti boli rovnakej povahy ako Panna Mária, cítili sa pri stretnutí s ňou šťastné a vyrovnané. Táto skutočnosť potvrdzuje aj dogmu viery o Nanebovzatí Panny Márie do neba s pozemským telom.
4. Dôležitosť modlitby, pokánia, obety a umŕtvovania pre obrátenie hriešnikov
Súčasní ľudia, ak počujú o umŕtvovaní a pokání, spájajú tieto termíny so stredovekom. Morálna kríza, ktorá zachvátila celý svet, je ale mimoriadne vážna a vyžaduje si neustále modlitby, pokánie a obete. Táto pravda je neustále prítomná v Posolstve Panny Márie z Fatimy. Vo svojej nevinnosti dvaja mladší pastieri pochopili potrebu obetovať sa ako zmierujúce obete. Ale výzva Panny Márie, v ktorej žiada o modlitbu a pokánie, sa týka aj celého ľudstva. Iba smrteľníci môžu smrťou tela veľa získať. Táto prax pomáha ovládať neposlušné vášne, ktoré musíme dostať pod kontrolu vôle. Nezabúdajme, že utrpenie sa stáva hnacou silou v Božích veciach. Pán Ježiš vykúpil ľudstvo krvavou obetou a obrovským utrpením, ktorým prešiel na Kalvárii.
5. Prenasledovanie kvôli zjaveniam vo Fatime
Zjavenia Matky Božej vo Fatime zmenili život všetkým trom deťom. Traja malí pastierikovia zjaveniami aj trpeli, najmä Lucia, pretože ani matka, ani príbuzní a nakoniec ani členovia kléru jej neverili, keď hovorila o zjaveniach. Malú Luciu to bolestne ranilo. Navyše všetky deti boli vystavené neustálemu výsmechu zo strany okolia. Liberálna tlač sa priam vyžívala v ohavnej nenávistnej a ohováračskej kampani proti deťom a predháňali sa v spôsoboch ako zjavenia vo Fatime zdiskreditovať. Napriek čoraz silnejúcim útokom sa deti správali s obdivuhodnou trpezlivosťou. Mali totiž na pamäti slová Panny Márie, ktorá im prízvukovala, aby vždy pamätali na volanie Panny Márie a svoje utrpenie obetovali za hriešnikov.
6. Prvé soboty v mesiaci
Spiritualita fatimských zjavení má svoj špecifický výraz v pobožnosti prvých sobôt v mesiaci. 10. decembra 1925 sa sestre Lucii zjavila Panna Mária v cele rehoľného domu v Pontevedra s Ježišom ako dieťaťom. Panna Mária jej ukázala na dlani svoje srdce ovinuté tŕňmi a povedala jej: „Dcéra, pozri na moje srdce, ovinuté tŕním, ktorým ho nevďační ľudia prebodávajú rúhaním a nevďakom. Snaž sa ma aspoň ty potešiť a oznám, že sľubujem všetkým, čo sa počas piatich mesiacov v prvú sobotu vyspovedajú, prijmú sväté prijímanie, pomodlia sa ruženec a strávia 15 minúť pri rozjímaní 15 tajomstiev ruženca, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami, ktoré potrebujú ku spáse“. Tieto základné duchovné cvičenia fatimských sobôt formujú srdcia ctiteľov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.
7. Prečo bola ustanovená päťdňová slávnosť prvých sobôt v mesiaci
Päť prvých sobôt bolo ustanovených preto, pretože existuje 5 typov hriechov a rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu Pany Márie. Týmito hriechmi sú:
Rúhanie sa proti Nepoškvrnenému počatiu.
Rúhanie sa proti panenstvu Panny Márie.
Rúhanie sa proti materstvu Panny Márie.
Nenávisť, ľahostajnosť či pohŕdanie voči našej Nepoškvrnenej Matke Panne Márii a vštepovanie ľahostajnosti či nenávisti voči Panne Márii u detí.
Priama urážka obrazov Panny Márie.
8. Zázrak so Slnkom na oblohe
Rotáciu Slnka na oblohe videlo 13. októbra 2017 najmenej 70 tisíc ľudí. Zhromaždili sa, pretože Matka Božia prostredníctvom malej Lucie prisľúbila zázrak, ktorý na vlastné oči potvrdil aj univerzitný profesor José Maria Garret (fyzik) z univerzity v portugalskej Coimbre. Profesor Garret bol nábožensky indiferentný, po zázraku so Slnkom sa však stal veriacim. Podľa jeho slov, od rána padal hustý dážď a bolo veterno, okolo 14:00 prerazili zrazu slnečné lúče husté mraky. Pohľady všetkých ľudí sa upreli na Slnko, ktoré svojím leskom pripomínalo perlu. Krvavočervené Slnko sa znieslo z oblohy a krúžilo okolo svojej osi, čo spočiatku vyvolalo u niektorých ľudí strach. Podľa sestry Lucie zázrak vo Fatime mohol byť väčší, deti však uniesol Arthur Oliveir Santos, správca správnej rady Vila nova de Querém. Únos nebol potrestaný, prítomní však videli len časť zázraku (rotáciu Slnka) a nie celý zázrak.
9. Polárna žiara alebo varovanie pred vojnou?
Sestra Lucia uviedla, že mimoriadne svetlo, ktoré sa zjavilo nad Európou v noci z 25. na 26. januára 1938 od 20:45 do 13:15 bolo veľkým znamením Panny Márie, že sa blíži nový vojnový konflikt. Nepriatelia kresťanstva tvrdia, že išlo iba o polárnu žiaru. Väčšina meteorológov a astronómov však uviedla, že polárna žiara v takej podobe, ako ju zaregistrovali v noci z 25. na 26. januára 1938 nemala vo svete dosiaľ obdobu. Kresťanskí meteorológovia a astronómovia otvorene hovoria o nevysvetliteľnom znamení.
10. Posledné slová svätej Jacinty.
V čase zázraku vo Fatime mala svätá Jacinta len 10 rokov. Krátko pred svojou smrťou však vyslovila slová, ktoré vysoko prevyšujú možnosti intelektu 10-ročného dievčaťa a teológov prekvapili nesmiernou hĺbkou a jasnosťou. Hriechy, ktoré privádzajú väčšinu duší do pekla, sú hriechmi tela. Človek by mal dbať o to, aby si zachoval nevinu a čistotu. Dodržiavať 10 Božích prikázaní a hovoriť vždy pravdu, aj keď nás to veľa stojí. V Cirki sa objavia trendy, ktoré budú Boha nesmierne urážať. Ľudia, ktorí si ctia Boha nemôžu takéto trendy akceptovať. Cirkev sa nemení, Ježiš je vždy ten istý. Lekárom chýba svetlo a vedomosti pre uzdravovanie chorých, pretože im chýba Božia láska. Kňazi by sa mali zaoberať iba záležitosťami Cirkvi. Mali by byť čistí, veľmi čistí. Neposlušnosť kňazov a rehoľníkov voči predstaveným a Svätému Otcovi nášho Pána Ježiša Krista veľmi uráža. Kto chce byť kňazom, mníchom alebo mníškou, musí byť čistý telom i dušou. Spoveď je sviatosť Milosrdenstva, k spovedi treba pristupovať s dôverou a radosťou. Bez spovede niet spásy.
Anna Krátka

Polárna žiara bude v noci viditeľná hneď z niekoľkých štátov Európy

Áno.V týchto časoch potrebujeme modlitbu a pôst.
Ďakujme BOHU,že táto skúška nie je u nás ťažšia.
Kresťania v iných krajinách to majú veľmi ťažké.
Môžeme pomôcť im,sebe aj našim drahým.

Môžeme dať peniaze na sv. omše,ktoré nadácia ACN použije na pomoc prenasledovaným.

acn-slovensko.darujme.sk/omsovymilodar/

Navrhované sumy milodarov

MISSA ORDINARIA
(JEDNA OMŠA)
8 €
Chcem dať …More
Áno.V týchto časoch potrebujeme modlitbu a pôst.
Ďakujme BOHU,že táto skúška nie je u nás ťažšia.
Kresťania v iných krajinách to majú veľmi ťažké.
Môžeme pomôcť im,sebe aj našim drahým.

Môžeme dať peniaze na sv. omše,ktoré nadácia ACN použije na pomoc prenasledovaným.

acn-slovensko.darujme.sk/omsovymilodar/

Navrhované sumy milodarov

MISSA ORDINARIA
(JEDNA OMŠA)
8 €
Chcem dať milodar

TRIDUUM
(TRI OMŠE ZA SEBOU)
30 €
Chcem dať milodar

NOVENA
(DEVÄŤ OMŠÍ ZA SEBOU)
80 €
Chcem dať milodar

GREGORIANA
(TRIDSAŤ OMŠÍ ZA SEBOU)

Chile

prenasledovanie kresťanov

acnslovensko.sk/…y-veza-sa-zrutila-v-plamenoch/

youtube.com/watch?v=8db8E9wbkeI
Anna Krátka

Nehorázne: Pastieri predhadzujú ovce vlkom - Agent "Matuška" posiela veriacich k testovaniu

Uznávaný....kým?
Odborníkom na pandémie-odkedy?

Áno,ten pán je mediálne známa osoba.
Anna Krátka

Satanové dielo

Údajne sa nebude konať ani púť k Panne Márii Guadalupskej

Príbeh o obraze Panny Márie je známy.
Skúmal ho aj NASA.National Aeronautics and Space Administration (skratka: NASA), do slovenčiny zvyčajne prekladané ako Národný úrad pre letectvo a vesmír[1], je americká vládna agentúra zodpovedná za americký kozmický program a všeobecný výskum v oblasti letectva.
Priniesli zaujímavé zistenia. …More
Údajne sa nebude konať ani púť k Panne Márii Guadalupskej

Príbeh o obraze Panny Márie je známy.
Skúmal ho aj NASA.National Aeronautics and Space Administration (skratka: NASA), do slovenčiny zvyčajne prekladané ako Národný úrad pre letectvo a vesmír[1], je americká vládna agentúra zodpovedná za americký kozmický program a všeobecný výskum v oblasti letectva.
Priniesli zaujímavé zistenia.

LA GUADALUPANA

magnificat.sk/…ok-panny-marie-guadalupskej-2/

12. december: Sviatok Panny Márie Guadalupskej

Ruže od Kráľovnej, alebo Obraz ako zázrak
Na hlavnom oltári novej baziliky v mexickom Guadalupe je obraz Panny Márie, ktorý nebol namaľovaný ľudskou rukou, ale vznikol zázračne v decembri 1531.

V r. 1519 prišli španielski dobyvatelia do Mexika pod vedením kapitána Cortésa. Mexiko malo vtedy asi 10 miliónov obyvateľov – Aztékov. Vládol im posledný cisár Cuauhtemoc, známy pod menom Montezuma. Jeho sídlo bolo v tristotisícovej metropole Tenochtitlan (dnešné México). Aztékovia mali lekárov, matematikov, astronónov, architektov, filozofov, umelcov. Písmo mali obrázkové – podobné egyptským hieroglyfom. Koleso nepoznali. Nikdy nevideli kone.
Mestá boli stavané okolo pyramídovo formovaných chrámov z kameňa. V chrámoch sa konali náboženské ceremónie rôznych povier. Zbožňovali tu modly rozličných božstiev. Božstvám obetovali ľudské obete vo veľkej miere! Obeťami boli väčšinou otroci a vojnoví zajatci. Spôsob obetovania bol strašný. V čiernom oblečení dlhovlasí kňazi za spevu zaživa vytrhávali obetiam srdce. Iných zaživa stiahli z kože, ďalších jedli zaživa. Obetovanie ľudí sa konalo v každom meste. Bohovi Quetzelcoatlovi – operenému hadovi, obetovali každý rok mnoho tisíc ľudských obetí. Napr. pri zasvätení chrámu božstva Juitzilopochtli (božstvo vojny a slnka) v r. 1487, v meste Tlatilolko, padlo za obeť na jeho oltároch asi 20 000 ľudí.
Po dobytí Mexika Španielmi do krajiny prišli prví misionári pod vedením biskupa Zumárragu. Misionári tu postavili nové kostoly, nemocnice, školy. Medzi prvými Aztékmi, ktorí sa dali pokrstiť, bol aj Juan Diego, pôvodným menom Cuauhtlatohuac.

Chcem vypočuť váš plač

Keď mal Diego 57 rokov, 9. dec. 1531 sa mu na kopci Tepeyac zjavila Panna Mária – dáma očarujúcej krásy. Jej odev svietil ako slnko a lúče, ktoré z Nej vychádzali, presväcovali skaly a okolie. Mladá dáma mu s úsmevom povedala: „Ja som Nepoškvrnená Panna Mária, Matka pravého Boha, cez ktorého všetko žije, Pána všetkých vecí, Pána neba a zeme. Je mojím želaním, aby Mi tu postavili Boží dom, kde celú svoju lásku, svoj súcit a milosť, svoju pomoc a ochranu chcem preukázať a venovať ľuďom. Ja som vaša milostiplná Matka, Matka všetkých ľudí, všetkých tých, ktorí Ma ľúbia, ktorí ku Mne volajú, ktorí majú ku Mne dôveru. Tu chcem vypočuť váš plač a vaše starosti, zmierniť a liečiť vaše utrpenie, vašu núdzu a vaše nešťastie.“
Pri zjavení 12. dec. 1531 Diego Panne Márii povedal, že sa ponáhľa do mesta po kňaza, pretože jeho strýko je veľmi chorý. Panna Mária mu povedala: „Nič ťa nemá vystrašiť, nič ťa nemá zarmútiť, nič nemá tvoju tvár, tvoje srdce zatemniť. Neboj sa tejto nemoci, ani nijakej inej nemoci alebo nejakého trápenia, nejakej bolesti. Či nie som tu, tvoja Matka? Nie si tu ty v mojom tieni, pod mojou ochranou? Nie som prameňom tvojej radosti? Nie si v záhyboch môjho plášťa, v mojich rukách? Potrebuješ ešte viac, ako to? Nenechaj sa kvôli chorobe tvojho strýka znepokojiť, lebo on na túto chorobu nezomrie. Práve teraz, v tomto okamihu, je vyliečený.“
Dôkaz
Prvého mexického biskupa po obsadení zeme Španielmi, františkána Juana de Zummáragu, ktorý viedol katolícke misie medzi indiánskymi Aztékmi, navštívil mladý pokrstený domorodec Juan Diego. Biskupovi povedal, že mal viackrát zjavenia Panny Márie. Odovzdal mu odkaz, že Panna Mária si želá, aby na pahorku Tepeyac postavili kaplnku. Biskup si žiadal nejaký dôkaz. Juan odišiel smutný a na druhý deň sa takto vyžaloval Panne Márii: „Presvätá Panna Mária, otec biskup mi nechce veriť a žiada si nejaký znak na potvrdenie zjavenia.“
Panna Mária v podobe krásnej žiarivej devy mu povedala: „Zajtra choď na vŕšok Tepeyac a nazbieraj z kvetov, ktoré tam nájdeš. Zanes ich biskupovi, aby ti uveril.“

Na druhý deň zavčas rána Diego zašiel na vŕšok a našiel medzi skalami, kde takmer nič nerástlo, krásne kvety, ktoré nepoznal, pretože v Mexiku nerástli. Boli to krásne červené kastílske ruže. Diegov údiv bol veľký, lebo bol december a teplota v tú noc klesla pod bod mrazu. Juan natrhal veľkú kyticu ruží a uložil ich do svojej veľkej zástery (domorodci ju nosia vpredu a nazývajú ju tilma). S radosťou sa ponáhľal do biskupského sídla. Keď sa objavil pred biskupom a jeho domácimi (bol tam aj druhý biskup – Don Sebastian Ramirezy Fuenleal, nový guvernér pre Mexiko a tlmočník Juan Gonzáles), rozpustil zásteru a všetkým ukázal krásne červené ruže. Všetci prítomní zhíkli od prekvapenia. Ale údiv a prekvapenie sa zmnohonásobili, keď prítomný biskup so svojimi domácimi zazrel na tilme obraz mladej peknej devy. Deva mala oblečené šaty červenej farby, na nich mala modrozelenkastý plášť posiaty hviezdami. Bol to úžasný obraz Panny Márie.
Všetci hneď Juanovi uverili a padali na kolená pred obrazom. Všetky tieto okolnosti biskupa presvedčili a na určenom mieste dal postaviť kaplnku ku cti Matky Božej. Po nejakom čase kaplnku prestavali na väčší chrám.
Krst miliónov Aztékov
Správa o vzniku obrazu bola napísaná v indiánskej reči /nahualt/ latinským písmom a neskôr, v r. 1649, ju uverejnili v origináli i v španielskom preklade vďaka bakalárovi Luisovi de La Vega.
Udalosť bola taká významná, že o nej písal vo svojej Kronike dobytia Nového Mexika aj historik Bernard Díaz de Castillo.
Dr. Bartolache objavil v análoch z Tlaxcaly text: „Rok 1531: Juanovi Diegovi sa zjavila milovaná Panna Guadalupská v Mexiku na Tepeyacu. Rok 1548: Zomrel Juan Diego, ktorému sa zjavila milovaná Pani Guadalupská v Mexiku.“
O zjavení píše tiež medzi rokmi 1548 – 1554 Don Valeriano v reči nahualt. Dielo sa volá „Nican Mopohua“. Don Valeriano bol synovec cisára Montezunu. Ukončil štúdium v latinčine a gréčtine. Stal sa profesorom filozofie a dekanom školy. Pôsobil ako sudca a guvernér mesta Mexika. Bol blízkym priateľom Juana Diega.
Tisíce Aztékov prichádzali k obrazu, aby videli „Matku Božiu bieleho muža“. Tisíce si kľakli pred nebeským obrazom.
Veľa Mexičanov a Španielov sa prihlásilo dobrovoľne a zadarmo do práce. Za dva týždne na Tepeyacu postavili malú kaplnku, kam v slávnostnej procesii preniesli obraz. O kaplnku sa staral Juan Diego. Stále viac pútnikov prichádzalo ku kaplnke. Po celom Mexiku boli namaľované tisíce kópií obrazu. Na obrazy napísali v reči nahualt históriu vzniku zázračného obrazu.
Aztékovia sa nechávali hromadne pokrstiť.
Za sedem rokov sa dalo pokrstiť osem miliónov domorodcov. Prekážkou krstu doposiaľ bolo mnohoženstvo, ale Indiáni si teraz ochotne vybrali jedinú manželku ako legitímnu. Mnohí kňazi museli v priebehu jedného dňa udeliť sviatosť krstu až šesťtisíckrát. PáterToribio o tomto období píše: „V kláštore pri Quecholaku som ešte s jedným kňazom pokrstil za 5 dní 14 200.“
Kostoly, kláštory, nemocnice a školy v Mexiku vyrastali pod rukami misionárov. V r. 1552 pápež a španielsky kráľ založili Univerzitu mexickú (teraz najväčšia na svete). Onedlho Mexiko posielalo domorodých katolíckych misionárov do zahraničia – na Floridu, do Kalifornie, aj do ďalekého Japonska, kde svätý Filip od Ježiša a jeho sprievod, v r. 1597 zomreli za vieru.
Na mieste, kde Panna Mária povedala Diegovi, aby nazbieral ruže (Tepeyac), vytryskol prameň vody. Voda z tohto prameňa je ešte aj dnes čistá a dostačujúca. Chorí boli vyliečení potom, keď sa z neho napili, alebo sa v ňom vykúpali (ako píše v r. 1582 Angličan Miles Phillips).
Juan Diego zomrel 30. mája 1548. Biskup Zumárraga zomrel tiež v r. 1548, tri dni po smrti Diega.
Vieru v zjavenie Panny Márie v Guadalupe a zázračný obraz prenášali tradíciou milióny Mexičanov až do dnešného dňa. V zachovanom testamente z 15. nov. 1537 Bartolomeo Lopez de Colima píše: „Chcem, aby v dome našej milej Panej Guadalupskej bolo odslúžených sto omší pre pokoj mojej duše.“
Podivuhodné skutočnosti
Prvých sto rokov bol obraz „Našej milej Panej z Guadalupe“ vystavený bez ochrany proti škodlivým vplyvom počasia a tiež dotykom perí, ružencov, pamätných predmetov.
Podivuhodné bolo, že sa obraz nerozpadol, napriek tomu, že tilma mala životnosť nanajvýš 20 rokov.
Tilma bola z hrubého produktu agávy, ktorý sa získava z vlákien rastliny Maguey. Diegova tilma je skoro priehľadná, nahrubo spracovaná (ako vrecovina).
Prof. Callahan považuje za nemožné, aby si nejaký maliar vybral podklad pre maľbu tilmu z takého hrubého, na maľšovanie nevhodného materiálu.
Celé storočie obraz visel v kaplnke – veľkej ako obývacia izba – bez skla, vo vlhku, priamo v dyme sviečok, ktoré pod ním horeli. Za celú dobu to boli miliardy sviečok. Dym zo sviečok by musel obraz zafarbiť na čierno (ako je to napr. v jaskyni v Lurdoch so skalou). Obraz bol vystavený miliónom dotykov zbožných rúk a bozkom. Množstvo predmetov, o. i. aj mečov, sa dotklo obrazu. (Skala v jaskyni v Lurdoch je od takýchto dotykov obrúsená.)
Napriek všetkému si obraz zachoval svoje farby. Aj keď už bolo na obraz umiestnené sklo, z času na čas ho museli dať dole, aby sa ľudia mohli obrazu dotknúť, alebo ho pobozkať.
V r. 1753 Miguel Cabrera informuje, ako pri jednej príležitosti v priebehu dvoch hodín videl, že ľudia sa rôznymi predmetmi dotkli obrazu päťstokrát.
Zvláštna komisia zložená z mexických maliarov pod predsedníctvom Miguela Cabrera uvádza: „Tento svätý obraz je zhotovený tak jedinečne a tak zázračne, že sme si istí, že každý, kto je len trochu vzdelaný v našom umení, pri pohľade naň hneď musí uznať, že je to nadprirodzený portrét.“
Cabrera: „Nevysvetliteľný spôsob, ktorým sa obrazová strana vyhladila, je ďalším dielom nadprirodzenosti obrazu.“
Neveriaci architekt Ramirez Vasguez sa po skúmaní obrazu stal katolíkom.
Komisia zostavená z maliarov potvrdila, že je ľudsky nemožné niečo také vynikajúce namaľovať na taký hrubý materiál.
V roku 1921 akýsi terorista položil na oltár bombu, ukrytú v kvetinách. Výbuch zničil iný obraz a čiastočne aj oltár, rozbil všetky okná, ale posvätný obraz ostal celkom neporušený.
V roku 1971 technici čistili strieborný rám, do ktorého je obraz vložený. Nešťastne sa im prevrhla fľaša s kyselinou dusičnou a pár kvapiek kvaplo i na obraz, no napriek tomu sa maľba nerozleptala. Ostali iba stopy akoby od vody, ktoré po krátkom čase zmizli. Obraz je vysoký 142 cm. Postava Panny Márie je vysoká 122 cm. Má vlasy rozdelené uprostred. Panna Mária stojí na mesiaci a podopiera ju anjel s krídlami. Okolo nej vychádzajú lúče.
V poslednom čase bol obraz podrobený dôkladnému vedeckému výskumu odborníkov. Stačí uviesť napr. nositeľa Nobelovej ceny za chémiu Richarda Khuna, ktorý skúmal vzorku maľby, alebo členov vedeckej skupiny laboratórií NASA Dr. Callahana a prof. Juda B. Smitha, ktorí skúmali obraz fotograficky i presvietením rôznymi lúčmi.
Výsledky možno podľa článku prof. Torcusta Luce de Tena, člena Kráľovskej španielskej akadémie vied, zhrnúť asi takto: „Podkladom je látka utkaná z vlákien agávy, ktorá vôbec nie je preparovaná. (Je známe, že maliari svoje plátna poťahovali najskôr glejovou vrstvou.)
Udržanie látky a farieb na nej po takej dlhej dobe v dobrom stave je nevysvetliteľné!
Na látke neboli po presvietení zistené žiadne predbežné kresby, ako to robievajú aj slávni maliari. Obraz bol zhotovený priamo a bez opráv. Nedajú sa zistiť žiadne ťahy štetcom! Použitá technika kladenia farieb je v dejinách maliarstva neznáma a nedá sa napodobniť. Ani pôvod farieb sa nedá zistiť.
Na obraze niet farbív rastlinného, živočíšneho nerastného pôvodu. (Celý známy vedecký svet takýto systém farbenia nepozná.) Farby na obraze sú stále živé.“
Hviezdy na plášti Panny Márie napodobujú hviezdne konštelácie, ako ich vidieť za jasných nocí nad Mexikom.
Američan Coley Taylor uvádza: Keď sa obraz pozoruje zblízka, ťažko sa dajú hviezdy na plášti pozorovať, avšak pri pohľade zďaleka – žiaria hviezdy. Pri pozorovaní zblízka odev má zelenomodrú farbu, keď zďaleka, je tmavomodrý. Ružová farba šiat pozorovaná zblízka je bledá, zďaleka sýtoružová. Keď sa na obraz pozeráme zblízka, má normálnu veľkosť. Keď sa od obrazu vzďaľujeme, obraz sa opticky zväčšuje.
Konštatovanie zázraku

No najpodivnejšie je toto: Známy očný špecialista de Tria Lauoignet preskúmal silným oftalmoskopom oko portrétu a zistil, že sa na ňom objavuje obraz postavy človeka. To bolo popudom preskúmať dúhovku oka pomocou modernejšej techniky, ktorá sa používa pri štúdiu fotografií urobených z umelých družíc. Tento výskum robil Ing. Tonsmann. Pri digitalizácii obrazu jeho fotografiu rozdelil na plôšky jedného milimetra štvorcového a tie potom skúmal pri 2500-násobnom zväčšení. To znamená, že na milimetri štvorcovom mohol sledovať 2500 svetelných bodov.
V zreničke Panny Márie možno vidieť sediaceho Indiána s dlhými vlasmi. Vedľa neho sedí starší plešatý človek, s bielou bradou, s baskickými črtami, z oka mu padá slza.
V tejto postave mnohí identifikovali španielskeho biskupa.
Vedľa neho vidieť mladšieho muža, o ktorom možno predpokladať, že je to Juan Gonzales, biskupov tlmočník a sekretár. Uprostred vidno človeka v mužnom veku s bradou a fúzmi. Je obrátený smerom k sediacemu biskupovi.
Je to Indián Juan Diego vo chvíli, keď otvára svoju tilmu, v ktorej doniesol biskupovi červené ruže. Vidieť tu i černošku s kučeravým vlasmi, muža a ženu, deti.
Obrázok v oku je zostavený tak, že čím boli postavy bližšie k oku, tým sú väčšie, a čím boli ďalej, tým sú menšie. V obraze oka možno pozorovať okolo 12 osôb.

Matka oboch Amerík
V roku 1545 bol v meste México rozšírený týfus a záplavy. Tridsaťtisíc ľudí sa utopilo. Obraz preniesli na príkaz biskupa z polozatopenej katedrály do biskupského sídla. Záplavy ustali až po dlhom čase modlitieb. Vláda poslala správy o tejto udalosti – opísanej ako zázrak – do Ríma a do Madridu. V roku 1736 zúrila v celom Mexiku strašná epidémia, ktorej padlo za obeť asi 700 tisíc ľudí. Keď 27. apríla 1737 „našu milú Paniu“ vyhlásili za patrónku Mexika, epidémia prestala. (Do Mexika vtedy patrila Kuba, Texas, Kalifornia, Arizona, Utah, Nevada, Florida.)
Počas víťaznej bitky proti Turkom v r. 1571 pri Lepante mal admirál Andrea Doria v kabíne zavesenú kópiu obrazu Guadalupskej Panny Márie.
Vtedy sa verilo, že obraz a modlitba ruženca zohrali pri víťazstve kresťanov rozhodujúcu úlohu.
V roku 1560 si kópiu obrazu zobral pápež Pius IV. do svojich súkromných priestorov a rozdával medaily „našej milej Pani Guadalupskej“. V roku 1709 obraz preniesli do novovystavanej baziliky. Mier po vojne medzi spojenými štátmi a Mexikom vo februári 1848 podpísali v guadaluspkej svätyni.
Dňa 2. októbra 1895 sa konala korunovácia Panny Márie Guadalupskej. Zúčastnilo sa jej štyridsať biskupov, stovky kňazov a nespočetné množstvo veriacich. V r. 1910 pápež Pius X. vyhlásil Guadalupskú Pannu Máriu za patrónku celej Latinskej Ameriky.
Na celom svete boli zasväcované kostoly Guadalupskej Panne Márii – v Ríme dva, v Madride atď. Všade vznikali pútnické miesta s oltármi a sochami k úcte Panny Márie Guadalupskej: v Londýne, Štokholme, Addis Abebe, Nagasaki, vo Viedni. Oltár Panny Márie Guadalupskej postavili v Avete, v Lurdoch.
V r. 1933 pápež Pius XI. korunoval kópiu obrazu. Pápež Pius XII. v rozhlasovom posolstve do Mexika nazval Máriu cisárovnou celej Ameriky, pápež Ján XXIII. zasa Matkou obidvoch Amerík.
Pápež Pavol VI. r. 1966 venoval milostivému obrazu zlatú ružu. Toto privilégium bolo neskôr pridelené len Lurdom a Fatime.
Dvadsaťpäť pápežov vydalo dekrét o Guadalupskom svätom obraze.
Ja, tvoja Matka, som tu!
Dnes je Guadalupe najväčšie mariánske pútnické miesto na svete. Ročne ho navštívi okolo 20 miliónov pútnikov (v Lurdoch je to 5 miliónov). Mária vedie pútnikov k svojmu Božskému Synovi. Mnohí z pútnikov sa tam vyspovedajú. Pre veľký nával pútnikov kňazi spovedajú aj na otvorenej ulici.
Dňa 27. januára 1979 Ján Pavol II. navštívil svätyňu, kde si uctil obraz. (Napriek tomu, že 96 perc. Mexičanov je rímskokatolíckeho vyznania, mexická ústava zakazuje kňazom voliť a chodiť na ulici v sutane. Pápež preto musel pri svojej návšteve Mexika zaplatiť pokutu.)
Na spomienku tejto návštevy, pápež Ján Pavol II. napísal modlitbu k našej milej Pani Guadalupskej (časť): „Požehnaná Panna Mária, Matka peknej lásky, ochraňuj naše rodiny, aby stále jedno boli a požehnaj výchovu našich detí. Ty, naša nádej, pozri so zmilovaním na nás. Uč nás stále ísť k Ježišovi. Pomôž nám znovu vstať, keď padneme, aby sme sa k Nemu znovu vrátili, s tým, že svoje chyby a hriechy priznáme vo sviatosti pokánia, ktorá dáva duši pokoj. Prosíme Ťa, daj nám veľkú lásku ku všetkým sviatostiam, ktoré sú znamením a ktoré na Zemi zanechal Tvoj Syn. Tak budeme my, Najsvätejšia Matka, s pokojom Božím vo svedomí, so srdcom oslobodeným od zloby a nenávisti, môcť priniesť pravú radosť a pravý pokoj, ktorý prijímame od Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý vládne s Bohom Otcom a Duchom Svätým, naveky vekov. Amen.“
Svätý Otec hovorí: „V Guadalupe sa uctieva obraz Panny Márie, nenamaľovaný ľudskou rukou. Pútnici si pred týmto naozaj zázračným obrazom pripomínajú slová, ktoré Mária povedala Juanovi Diegovi: „Ja, tvoja Matka, som tu. Ty si pod mojou ochranou. Ja som tvoja záchrana. Ty si v mojom srdci.“ A Svätý Otec pripomína, že „tieto slová Panna Mária aj dnes opakuje každému z nás. A že sú pravdivé, vidno z toho, že jej zjavenie na vrchu Tepeyac prispelo k mimoriadne rýchlemu a mohutnému rozšíreniu Evanjelia v Strednej a Južnej Amerike až po Filipínske ostrovy. Panna Mária totiž napomáha evanjelizácii, keď pozýva každého človeka, aby vstúpil do dôverného spoločenstva s Ježišom a tak sa dostal k Bohu.“
Tieto slová Svätého Otca sú zárukou, že naša úcta k Panne Márii Guadalupskej je cirkevne schválená.
Stará bazilika na močaristom základe začala klesať. Dňa 12. októbra 1976 dohotovili novú baziliku s nákladom 70 mil. dolárov. V nej sa nachádza 10 tisíc miest na sedenie. Zaujímavé je, že keď dokončili novú baziliku, stará prestala klesať.
Laboratórnym skúmaním očného pozadia Máriinho pravého oka sa ukázalo, že sa správa presne ako oko živého človeka (v ľudskom oku sa vytvárajú tri obrazy, tzv. Purking-Samsonov zákon). Tieto tri obrazy možno pozorovať aj v Máriinom oku: vľavo od predného obrazu zrkadliaceho sa v moku prednej očnej komory možno pozorovať druhý obraz v sklovci, ktorý zodpovedá prvému a je s ním rovnobežný. Pod svetlom oftalmoskopu sa rozžiari tretí reflex, ktorý je obrátený a tvorí sa v očnej šošovke.
Dr. Lavoignet zistil, že keď svetlo oftalmoskopu dopadne na zreničku oka Panny Márie, zornička sa v difúznom svetle rozsvieti a vzbudí dojem dutého reliéfu. Takýto reflex nemožno docieliť na rovnej ploche a zvlášť nie na nepriehľadnej ploche.
Dr. Javier Torroella Bueno zistil, že obrysy bradatého muža sa reflektujú nielen na nosovej strane pravého oka, ale tiež na spánkovej strane ľavého oka. Roztiahnutie reflektovaných obrazov je presne podľa zákonov zakrivenia rohovky.
Dr. Wahilig: Rohovka pôsobí ako konvexné (vyduté) zrkadlo s rádiusom 7,5 mm.
Doteraz sa nikdy nepodarilo vytvoriť presnú reprodukciu obrazu ani štetcom, ani kamerou. Kópie nemôžu zopakovať tajomnú hru farieb.
Prof. Callahan: Je podozrivé, keď jeden vedec hovorí také niečo. Ja za seba musím povedať, že originálny obraz je zázrak.
Podľa úsudku odborníkov táto miniatúrna maľba v zreničke je celkom nevysvetliteľná, pretože namaľovať takú miniatúru je ľudsky nemožné. Je to jednoducho laboratórne, experimentálne, vedecky zistený a dokázaný zázrak Panny Márie. Michal Hargaš

sk.wikipedia.org/…utics_and_Space_Administration
magnificat.sk/…ld/htm02/zjav_010guadelupe.htm

modlitba.sk/?p=13996

fatym.com/…iew.php?cisloclanku=2011120058

NASA přináší zajímavosti o obrazu Guadalupské Panny Marie
Přinášíme zajímavé informace zveřejněné americkou agenturou pro letectví a vesmír, NASA. Jde o výsledky vědeckých výzkumů na obraze Panny Marie Guadalupské, který na zástěře sv. Juana Diega, (domorodci nazývané "tilma"), nebyl namalovaný lidskou rukou.

Oftalmologické studie provedené na očích Marie ukázaly, že na přibližující se světlo sítnice reaguje stejně jako sítnice živého oka. Teplota vlákna tkaniny, z níž byla tilma zhotovena, udržuje konstantní teplotu 36,6 ° C, stejně jako tělo živé osoby. Prostřednictvím fonendoskopu je slyšet pod opaskem oděvu Panny Marie (znázorňujícím její těhotenství) tep, stejně jako u dítěte v děloze, 115 pulzů za minutu.

Dále podle agentury NASA materiály, které tvoří barvy obrazu, nepatří k prvkům známým na Zemi. Ba co víc, prostřednictvím laserových paprsků je vidět, že barvy textilie jsou těsně nad plátnem, aniž by se ho dotýkaly. A ještě jedna pozoruhodnost: hvězdy viditelné na plášti Panny Marie odrážejí přesnou konfiguraci nebe nad Mexikem v zimním slunovratu, v den, kdy došlo k zázraku - 12. prosince 1531. -Jk-

Původní článek a VIDEO: NASA prináša zaujímavosti o obraze Guadalupskej Panny Márie
(magnificat.sk/…atok-guadalupskej-panny-marie/) již bohužel není k dispozici.

(Na Fatym.com vyšlo 12. 12. 2011;
12. 12. 2018 - 36073 přečtení)

Dále si můžete přečíst:

Ruže od Kráľovnej
alebo
Obraz ako zázrak


Na hlavnom oltári novej baziliky v mexickom Guadalupe je obraz Panny Márie, ktorý nebol namaľovaný ľudskou rukou, ale vznikol zázračne v decembri 1531.

Více na:

magnificat.sk/…ld/htm02/zjav_010guadelupe.htm

O zázraku v Guadalupe zpracoval text také otec Jan Daněk, který najdete ke stažení zde!

Na našich stránkách také vyšlo:

Památka Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina a zjevení P. Marie v Guadalupe (9. a 12. 12.)
klikněte sem.

zivotopisysvatych.sk/guadalupska-panna-maria/

protiproud.cz/…-se-jeste-neceho-podobneho.htm

Obrácení národa během okamžiku: Jeden z největších zázraků dějin. Obraz, jemuž bije srdce. Co se stalo v Mexiku před půl tisíciletím? Vědecký výzkum selhává. Dožijeme se ještě něčeho podobného?
6. 5. 2018

Redakce Protiproud přináší svědectví o dějinné události ve Střední Americe a připomíná, že velké zázraky se dějí, což i nás dnes může naplnit velkou nadějí

U břehů Střední Ameriky se 22. dubna 1519 vylodil jeden z nejslavnějších španělských kolonizátorů a dobyvatelů Ameriky Hernán Cortés. Měl spolu s touhou poznat nově objevená území také čestný úmysl „vyhladit starou modloslužbu, přinést obyvatelům víru v jednoho pravého Boha a podporovat šíření katolické víry“.

V jeho doprovodu však byli jen dva kněží. Teprve v roce 1523 přišli do země první tři františkáni z Gentu (dnešní Belgie) a o rok později jich přibylo dalších dvanáct. Roku 1526 přišla první skupina dominikánů. Místnímu nářečí učili misionáře místní domorodé děti. Ty později pomáhaly jako katecheté, nejdříve ve svých rodinách, a později také ve vesnicích.
Zázračná evangelizace
Když se započala evangelizační práce v Mexiku, byli misionáři přesvědčeni, že evangelizace bude usnadněna, pokud se pro ni podaří získat pro samotné Indiány. Roku 1536 františkáni založili ústav Colegio de la Santa Cruz, který navštěvovaly děti význačných Indiánů. O deset let později již byla vytvořena první vzdělaná domorodá skupina, které františkáni předali vedení ústavu. Těžké škody misijnímu dílu zasadili někteří vysoce postavení španělští úředníci, kteří v rozporu s instrukcemi představených nakládali s Indiány jako s otroky.
Když přišel do Mexika první Římem jmenovaný biskup Juan de Zamárraga OFM, byla učiněna potřebná opatření pro zdar misijního díla na tomto území. V kritické chvíli zachránila Mexiko pro křesťanství Panna Maria svým zjevením 6. prosince 1531 v Tepeyacu domorodému Indiánu Juanu Diegovi. Panna Maria byla a je nejlepší evangelizátorkou. Její zjevení bylo zdrojem konverzí a rozkvětu katolické víry s nebývalou vitalitou, která překonala všechna očekávání. Díky zjevení byla evangelizace Mexika dokončena roku 1539. Osm miliónů Aztéků se totiž obrátilo na křesťanství v podstatě během okamžiku.
Panna Maria svým zjevením uskutečnila dvě věci: Za prvé přesvědčila Španěly, že Indiáni nejsou méněcenní lidé, když se také jim zjevuje Matka Boží a za druhé, snadno dosáhla toho, oč se těžce snažilo mnoho misionářů.
Událost zjevení se stala součástí domorodé ústní tradice. Písemně zaznamenal tuto událost Antonio Valeriáno, profesor ústavu Colegio de la Santa Cruz, který byl také guvernérem Indiánů v Mexiku. V jeho spisku je očima současníka podrobně popsáno, jak k události zjevení došlo a jak se události po zjevení vyvíjely.

Čtěte ZDE: Fatima 1917: Sto roků od největšího zázraku novodobé historie. 70 tisíc svědků. Varování i nabídka záchrany. Svět opět tančí na ostří nože. Jsme nepoučitelní?
Zjevení
V sobotu 9. prosince 1531 šel časně ráno nedávno obrácený a pokřtěný Indián Juan Diego do města Mexiko na mši svatou a na výuku katechismu. Na cestě se mu na úpatí kopce Tepeyac zjevila překrásná dívka indiánského vzezření, a požádala ho, aby vyřídil biskupovi, že jí má na tomto místě postavit kostel, aby zde mohla projevovat svůj soucit a dobrotu a mohla pomáhat lidem.
Biskup ale historce o zjevení překrásné dívky od příslušníka méněcenného národa neuvěřil. Dívka v novém zjevení požádala Juana, aby šel za biskupem ještě jednou. Biskup žádal, aby Juan přinesl nějaký důkaz o pravdivosti svých slov. Další den ráno šel Juan do města pro kněze, aby mohl být zaopatřen svátostmi jeho těžce nemocný strýc. Šel úmyslně jinou cestou, aby Dívku opět nepotkal. Ta však na něj čekala i na jiné cestě ,a poslala Juana na vrchol kopce Tepevac. Tam měl natrhat pro biskupa růže.
Vrcholek kopce vůbec nebyl místem, kde by mohly růst květiny. Byl kamenitý a nikdy tam nerostlo nic než kaktusy, trní a křoví. Bylo to v prosinci, tedy v čase, kdy přicházely mrazy. Ale když tam Juan přišel, bylo místo pokryto nádhernými rozkvetlými růžemi. Překvapený Juan je natrhal do své tilmy – indiánského pláště utkaného z hrubých vláken kaktusů, a ve městě je na důkaz pravosti zjevení vysypal před biskupa. Biskupa byl tím okamžitě přesvědčil. Na místě zjevení dal skutečně postavit kostel. Na žádost Panny Marie bylo toto místo nazváno Guadalupe, což znamená „rozšlápla jsem hada“.

Když Juan Diego vysypal před biskupa ze své tilmy na podlahu růže, vytvořil se na vnitřní straně pláště před užaslými přítomnými svědky obraz Dívky: Panna Maria. V dnešní době je plášť s obrazem hmatatelným důkazem událostí v roce 1531. Je zázračné již to, že se plášť z agavové látky ze XVI. století, která se nejpozději za 40 let rozpadá, uchoval do dnešních dnů. Plášť byl dlouho vystaven kouři svíček, dotekům zbožných poutníků a dalším znečištěním, je neustále vystaven za hlavním oltářem monumentální baziliky Panny Marie Guadalupské, kde jej může každý poutník spatřit, a přesto si obraz na něm uchovává svou původní svěžest.

Čtěte ZDE: Nanebevzetí Panny Marie: Jaké to je, když přijde tělo i duše do nebeské slávy? Tanec slunce a radost přírody. Mysleme na Poslední soud. Pozemská korunovace královny je pouze slabým odleskem
Zázračný obraz
Vědecký tým z university na Floridě jej podrobil vědeckému výzkumu a komise konstatovala, že obraz na plášti nelze vědecky vysvětlit. Podobá se spíše fotografii než namalovanému obrazu, protože na něm nejsou žádné tahy štětcem. Je dokonce vytvořen tak, že využívá hrubý vzor tkaniny k docílení prostorové hloubky v obličeji.
V roce 1929 byla v oku Panny Marie na obraze objevena mikroskopická postava, která se podobá Juanu Diegovi, jehož dobový portrét se nám zachoval. Další výzkum v roce 1962, za použití dokonalejší techniky a většího zvětšení, odhalil v očích Panny Marie ještě další dvě postavy. Obraz je tak perfektní, že je možno identifikovat celou tehdejší situaci v biskupově paláci. Jedna postava se dívá na Juana Diega, druhá se mu dívá přes rameno. Ve druhé postavě byl, rovněž podle dobového portrétu, identifikován tlumočník Juan Gonzales. Třetí postava je málo zřetelná, ale pravděpodobně to bude světící biskup.
Protože je scéna zobrazena v Mariině oku, vyplývá z toho, že Panna Maria byla scéně neviditelně přítomná a stála vedle biskupa Zumárragy. Při dalším vědeckém zkoumání r. 1986 zaměřeném na přítomnost dalších možných osob zobrazených v očích Panny Marie, jich bylo nalezeno celkem dvanáct.
Oftalmologické studie provedené na očích Marie ukázaly, že na přibližující se světlo sítnice reaguje stejně jako sítnice živého oka. Teplota vlákna tkaniny, z níž byla tilma zhotovena, udržuje konstantní teplotu 36,6°C, stejně jako tělo živé osoby. Prostřednictvím fonendoskopu je slyšet pod opaskem oděvu Panny Marie (znázorňujícím její těhotenství) tep, stejně jako u dítěte v děloze, 115 pulzů za minutu.
Podle americké kosmické agentury NASA materiály, které tvoří barvy obrazu, nepatří k prvkům známým na Zemi. Ba co víc, prostřednictvím laserových paprsků je vidět, že barvy textilie jsou těsně nad plátnem, aniž by se ho dotýkaly. A ještě jedna pozoruhodnost: hvězdy viditelné na plášti Panny Marie odrážejí přesnou konfiguraci nebe nad Mexikem v zimním slunovratu, v den, kdy došlo k zázraku - 12. prosince 1531.

Vlastní matka
V roce 1666 bylo zahájeno oficiální církevní šetření guadalupských událostí. Roku 1754 byla Naše milá Paní Guadalupská prohlášena za patronku Mexika a r. 1910 za patronku celé Latinské Ameriky.
Od roku 1829 se církev v Mexiku na více než sto let ocitla ve vážné krizi. Nebyl obsazen již žádný biskupský stolec. Roku 1917 byl v Mexiku ústavou legalizován boj proti katolické církvi. Roku 1921 nechal president Obregón do vázy před obraz umístit bombu. Při její explozi však nedošlo k poškození obrazu ani k poškození tenkého skla, které obraz chránilo, přestože byl zničen těžký železný kříž stojící před obrazem.

V Roku 1986 došlo v Mexico City k obrovskému zemětřesení, které zničilo 500 domů a 2.000 jich poškodilo. Ale bazilika a obraz zůstaly nepoškozeny. Roku 1992 papež Jan Pavel II. otevřel ve svatopetrské bazilice v Římě kapli k poctě Panny Marie Guadalupské a roku 2002 rozšířil její oslavu na celou církev. Její svátek se slaví 12. prosince a toho roku se poprve dostal také do českého liturgického kalendáře.
V novodobých dějinách se Panna Maria Guadalupská stala symbolem ochrany nenarozeného života. Na konci mše svaté, která byla 24. dubna 2007 sloužena za děti usmrcené potratem, začalo lůno Panny Marie před zraky tisíců poutníků zářit a plod v těle Panny Marie se pohyboval zleva doprava a zprava do leva. Jev byl vyfotografován poutníky projíždějícími po dvou pohyblivých chodnících před obrazem.
Mexičané považují Guadalupskou Madonu za svou vlastní Matku. Její obrazy a sošky obkládané květinami zdobí jak luxusní byty nebo chudé chatrče, tak veřejné prostory, nádraží, restaurace a továrny.
Co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic... (1. Kor 1,27-28). V době evangelizace nově objeveného kontinentu poslal Bůh svoji Matku, aby podpořil snahu misionářů o šíření pravé katolické víry.
Aby každý kdo v Něho uvěří, měl život věčný.
Anna Krátka

Bývalý dôverník ŠTB Zvolenský v mene Konferencie biskupov odporúča ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

Áno,Terezka,pomôže nám iba modlitba.

ikatolici.cz/…ranila-evropu-pred-islamizaci/
4 příklady z historie, kdy modlitba růžence zachránila Evropu před islamizací

Pokusy islámu ovládnout Evropu se opakují po dlouhá staletí. Evropa se zatím pokaždé ubránila, a to i když mohamedáni měli značnou převahu a situace vypadala téměř beznadějně.
Zde je přehled některých takových bitev na obranu před islám…More
Áno,Terezka,pomôže nám iba modlitba.

ikatolici.cz/…ranila-evropu-pred-islamizaci/
4 příklady z historie, kdy modlitba růžence zachránila Evropu před islamizací

Pokusy islámu ovládnout Evropu se opakují po dlouhá staletí. Evropa se zatím pokaždé ubránila, a to i když mohamedáni měli značnou převahu a situace vypadala téměř beznadějně.
Zde je přehled některých takových bitev na obranu před islámem:
1. Vítězství u Lepanta (1571) proti nejsilnější armádě tehdejší doby
V roce 1571 vyrazila turecká armáda k dobytí Evropy. Její námořnictvo bylo nejsilnější v celém Středozemí a přes 100 let nezažilo významnější porážku. Sultán Selim II. prohlašoval, že přijme titul vládce Evropy a v celé Evropě zavede islám.
Zásluhou papeže Pia V. se na obranu Evropy podařilo zorganisovat vytvoření Svaté ligy – spojenectví španělského, benátského a papežského loďstva, podporovaného parmskými, janovskými a savojskými flotilami. Papež též vyzval celý křesťanský svět k modlitbě růžence za vítězství nad islámem.
7. října 1571 došlo u řeckého pobřeží poblíž Lepanta k velké námořní bitvě, při níž měli mohamedáni příznivý vítr a převahu v počtu bojovníků i lodí. O vítězství křesťanů rozhodlo nečekané otočení směru větru, které znemožnilo tureckým šikům taktické manévrování. Po bitvě bylo osvobozeno přes 10 000 křesťanských zajatců a turecká flotila přišla o 3/4 své síly, což ji na dlouhá léta oslabilo.
V této bitvě bránil křesťanskou civilisaci i Miguel de Cervantes, autor slavného románu Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha.
Po návratu z bojiště se velitelé křesťanské aliance v čele s Juanem d‘Austria vypravili do různých kostelů zasvěcených Panně Marii, aby v nich poděkovali za toto vítězství. Ve zprávě benátskému senátu napsali: „Non virtus, non arma, non duces, sed Maria Rosarii victores nos fecit.“„Ne síla, ne zbraně, ne velitelé, ale Panna Maria Růžencová z nás učinila vítěze.“
Papež Pius V. rozhodl, aby se ve výroční den bitvy 7. října slavil svátek Panny Marie Růžencové.

2. Vítězství u Chotyně (1621) proti trojnásobné přesile
Polské rytířstvo v 17. stol. připisovalo modlitbě růžence a přímluvě Matky Boží úspěšné ukončení bitvy s Turky u Chotyně v r. 1621. Mohamedánských útočníků bylo třikrát více než křesťanských obránců.
Ve zdánlivě beznadějné situaci, když se už už schylovalo k dalšímu tureckému útoku, vyzval v Krakově místní biskup věřící k účasti na růžencovém procesí. Zúčastnili se ho téměř všichni obyvatelé města. V krakovských zvonicích bily zvony. Několik dní nato byly neočekávaně podepsány mírové smlouvy a armáda saracénů byla zastavena.
3. Vítězství u Vídně (1683) proti dvojnásobné přesile
Turecké vojsko čítající přibližně 150 000 mužů se pokoušelo v létě 1683 dobýt Vídeň. Obléhalo ji dva měsíce, než jí přišla 12. září na pomoc spojená říšská, habsburská a polská vojska čítající asi 70 000 mužů, aby metropoli habsburské monarchie osvobodila.
Vedl je polský Král Jan III. Sobieski. I on připisoval vítězství nad Turky v r. 1683 u Vídně Boží Prozřetelnosti. „Venimus, vidimus, Deus vicit,“ napsal. „Přišli jsme, viděli jsme, Bůh zvítězil.“
Císař Leopold I. se před bitvou modlil veřejně den co den růženec. Patnáctidenní růžencovou pobožnost vedli v Římě karmelitáni z kostela Panny Marie Vítězné.
Předtím, než se vypravil na cestu, vydal se Jan III. Sobieski do baziliky v Čenstochové, aby Matku Boží prosil o ochranu. Ráno před bitvou pak ministroval při mši svaté.
4. Vítězství u Petrovaradína proti trojnásobné přesile (1716)
Na počátku 18. stol. ohrozila turecká flotila Benátskou republiku. 5. srpna 1716 se u Petrovaradína uskutečnila rozhodující bitva. Proti dvousettisícové turecké armádě stanula 64tisícová armáda knížete Evžena Savojského, která zvítěila.
V době bitvy pořádala růžencová bratrstva v mnoha městech prosebná procesí. Turecká armáda šla od porážky k porážce a Balkán byl brzy od muslimů osvobozen.
Na znamení mimořádné vděčnosti za vítězství rozšířil papež Inocenc XII. slavení svátku Panny Marie Růžencové na celý svět.
Růženec – zbraň i pro naši dobu
V roce 1917, kdy se západní svět topil ve válce a v Rusku měl být brzy zaveden komunismus, se Panna Maria zjevila ve Fatimě třem dětem pasáčkům s příkazem modlit se denně růženec, s varováním přicházejícího trestu, pokud se lidé neobrátí, a s příslibem případného vítězství.
Jedním z nejdůležitějších prostředků k ovlivnění obrácení hříšníků v těchto časech přicházejícího rozvratu, jak řekla dětem, byla modlitba růžence. Pokaždé z šesti případů, kdy se zjevila ve Fátimě, řekla dětem, aby se modlily denně růženec. Znovu to byl prostředek, který dala věřícím k obraně před omyly doby.
O mnoho let později, v roce 1957, poslední žijící fatimský vizionář, sestra Lucia, znova zdůraznila důležitost růžence v osobním rozhovoru s důvěrným přítelem P. Augustinem Fuentesem (rozhovor zde). Řekla mu, že ďábel je připraven podstoupit rozhodující bitvu proti Svaté panně, a že Bůh dal poslední dva prostředky k nápravě světa – svatý růženec a pobožnost k Neposkvrněnému srdci Mariinu. Řekla:
„V těchto posledních dnech, v nichž žijeme, dala Nejsvětější Panna novou účinnost modlitbě růžence. Dala tuto účinnost v takovém rozsahu, že neexistuje problém, je jedno, jak závažný, ať je pozemský nebo především duchovní v životě každého z nás, našich rodin, rodin světa nebo náboženských společenství, nebo dokonce v životě národů, který nemůže být vyřešen růžencem.
„Říkám vám, že neexistuje žádný problém, nezáleží na tom jak obtížný, který nemůžeme vyřešit modlitbou svatého růžence. Se svatým růžencem dojdeme spásy. Posvětíme se. Utěšíme Našeho Pána a dosáhneme spásy mnoha duší.“
Zpracováno s využitím:
Vítězné růžencové kruciáty
Růženec – zbraň pro naši dobu
Anna Krátka

Bývalý dôverník ŠTB Zvolenský v mene Konferencie biskupov odporúča ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

quintus-sertorius.webnode.cz/…sazeni-vakciny-proti-covid-19/
Svoboda projevu z planety Země zcela zmizela. Proč je vyvíjen tak agresivní tlak na prosazení vakcíny proti Covid-19? Každý člověk bude mít svůj vlastní identifikační kód.
25.10.2020

Proč není lékařským odborníkům dovoleno otevřeně promluvit o vakcíně proti Covid-19 a o efektivní léčbě Covid-19? Žijeme v době bezprecedentní cenzury. …More
quintus-sertorius.webnode.cz/…sazeni-vakciny-proti-covid-19/
Svoboda projevu z planety Země zcela zmizela. Proč je vyvíjen tak agresivní tlak na prosazení vakcíny proti Covid-19? Každý člověk bude mít svůj vlastní identifikační kód.
25.10.2020

Proč není lékařským odborníkům dovoleno otevřeně promluvit o vakcíně proti Covid-19 a o efektivní léčbě Covid-19? Žijeme v době bezprecedentní cenzury. Svoboda projevu z planety Země zcela zmizela.
Tisíce dokumentárních pořadů, rozhovorů, programů s lékaři a vědci byly z internetu odstraněny, jejich webové stránky byly bez varování zrušeny.
Co se to děje?
Proč je vyvíjen tak agresivní tlak na prosazení vakcíny proti Covid-19?
Proč je každá úspěšná léčba nemoci Covid-19 v tolika zemích zakazována?
Něco se tu děje!
"Zdravím vás, jsem David Sorensen, ze STOP WORLD CONTROL.COM.
Dnes mám v našem studiu hosta - lékařku Carrie Madej. Je lékařskou expertkou, která už velmi dlouho provádí výzkumy a zjistila velmi znepokojivé věci ohledně vakcíny vyvíjené proti Covid-19. Doktorka Carrie Madej byla vedoucí lékařkou dvou velkých klinik, má rozsáhlé zkušenosti a je nám ctí, že je zde. Dívejte se prosím na toto video až do konce. Může to být nejdůležitější video, které jste ve vašem životě shlédli."

Dr. Carrie Madej, D. O.:
"Mám radost, že zde mohu být.
Cítím, že je velmi naléhavé, aby se naše informace dostaly ke všem lidem.
Začala jsem s výzkumem vakcín, když mi bylo málo přes dvacet let.
Velmi mě to zajímá.
Ale ještě nikdy jsem se nesetkala s technologií, které se používá v navrhované vakcíně proti Covid-19.
Nikdy.
V této vakcíně se bude využívat modifikovaná RNA nebo modifikovaná DNA.
Proč je to důležité?
Je důležité to vědět, protože to by mohlo změnit naši DNA, náš genom.
Co je na RNA nebo DNA tak speciálního?
Přece náš genom.
Genom je to, co nás dělá lidmi, co nás odděluje od zvířat a rostlin ve světě.
Je to detailní plán toho, co nás vytváří, jak se rozmnožujeme, fungujeme, jak se uzdravujeme, jak se vyvíjíme.
Jedna malá změna, vložení jednoho malého proteinu, vyjmutí jiného, pozměnění dalšího, může způsobit vrozenou vadu nebo dědičnou poruchu.

Tedy malá změna hraje obrovskou roli.
Proto něco, co může genom změnit, může být pro nás lidi zničující.
A oni teď navrhují použít tuto technologii.
Její součást se nazývá TRANSEKTION (transekce).
Transekce je stejná technologie, která se používá k výrobě geneticky upravovaných potravin, jako je rajče nebo kukuřice pro obchod s potravinami.
Všichni víme, že společnost NONSANTO je známa výrobou geneticky modifikovaných organismů a ty nejsou vůbec tak zdravé, jako organicky pěstované nebo planě rostoucí druhy, které vidíte v přírodě.
Co by tato technologie používaná na rostlinách udělala s námi, s lidmi?
Nejspíš bychom už nebyli tak zdraví.
Chtěla bych všem připomenout, že toto by bylo poprvé, kdy taková technologie by byla použita na lidech ve velkém měřítku.
Byli bychom experiment - laboratorní krysy.
Nemáme dlouhodobé studie.
To je velmi důležité vědět.
Teď bych vám chtěla povědět o jednom z průkopníků této vakcíny.
Je to MODERNA.
MODERNA dostala asi miliardu dolarů od americké vlády na výzkum a vývoj.
Je podporovaná nadací Billa a Melindy Gatesových, takže má za sebou spoustu peněz.
Společnost MODERNA jsou nováčci, nepracují na tomto poli nijak dlouho.
Ještě nikdy nevyvinuli očkovací látku nebo lék určený lidem.
Je to jejich první pokus.
Ještě pro vaši informaci: Proces vývoje jejich vakcín by byl velmi zrychlený.
Přešli by z laboratoře od experimentu ke klinickým zkouškám.
Fáze 2 - s účastí pouze 45 lidských subjektů po pouhých 63 dnech, to je dvou měsících.
To je šílené.
Takový výzkum by měl trvat roky.
Připomínám, že je to vůbec poprvé, co vyvíjejí vakcínu.
Jejich první klinické studie ukázaly, že ve fázi 2, jíž se účastní 45 lidí, se ve skupině očkované vysokou dávkou vakcíny u 100 % očkovaných účastníků projevily nežádoucí účinky a ve skupině očkovaných nízkou dávkou se objevily nežádoucí účinky u 80 % účastníků.
Takže už na počátku vidíme nežádoucí účinky.
Ty dlouhodobé neznáme.
Jeden ze způsobů, který může MODERNA k aplikaci této vakcíny použít či navrhnout, je náplast s mikrojehlami.
Tuto náplast budete moci obdržet poštou od Amazon nebo UPS.
Přitisknete si ji na ruku, pak sloupnete nálepku a hle jste očkováni!
Uděláte si to sami.
Jak to funguje?
Náplast obsahuje mnoho malinkých mikrojehel, které jsou navrženy podle hadích či zmijích zubů.
Je to jako hadí uštknutí.
Prý to však ani neucítíte.
Ale jehly proniknou kůží a jejich obsah vám bude vstříknut do těla.
Co budou mikrojehly obsahovat?
Budou obsahovat DNA nebo RNA-vakcínu.
Dále budou obsahovat něco, čemu se říká LUCIFERACE.

To je velmi důležité vědět.
Byl patentován enzym, který byl nazván LUCIFERACE (luciferas).
Nazvali ho tak proto, že vyzařuje světlo - bioluminiscenci.
Není to nic, co byste mohli vidět nebo cítit.
Pokud máte např. smartfon se speciální aplikací, můžete dané místo proskenovat a rozzáří se.
Ukáže se vám struktura, digitální kód, čárový kód, tetování.
Budeme ocejchováni.
Každý člověk bude mít svůj vlastní identifikační kód.

Připomíná mi to druhou světovou válku.
Je to něco, o čem bychom měli přemýšlet - být označen jako zboží v obchodě.
To bude uvnitř v těle a bude to důkazem, že jste očkováni.
Chtějí tak zabezpečit, že když vás proskenují, budou moci zjistit, zda máte v sobě vakcínu.
Takže budeme ocejchováni.
K čemu to může být použito?
Existuje mnoho technologií, ale je tady něco, co by nás mělo znepokojovat.
Jsou to dvě věci.
Máme novou experimentální DNA a RNA vakcínu, která může potenciálně změnit náš genom a druhá věc, že budeme tetováni - označeni identifikačním kódem.
A pak ještě třetí věc - bude to vše v hydrogelu.
Hydrogel
je technologie vyvinutá americkou agenturou DARPA.
To je agentura ministerstva obrany, Pentagonu, pro pokročilé výzkumné projekty.
Dělají sci-fi vynálezy, o kterých jste už mohli slyšet.
Takže toto je jeden z jejich vynálezů.
Můžete se podívat na YouTube - heslo hydrogel - společnost pro fúze DARPA a najdete krátká videa o jejich technologiích.
Jedná se tedy o speciální technologii, protože je pod kůží, tělo ji neodmítá a využívá nanotechnologii.
To jsou mikroskopičtí organičtí roboti.
Ti budou ve vašem těle.
Mohou sestavovat, rozebírat, znovu sestavovat a dělat v těle bezpočet věcí.
Účelem je získat informace z vašeho těla, takže se můžete dozvědět váš krevní tlak, hladinu cukru v krvi, srdeční puls, což zní dobře.
Ano - shromažďovat informace.
Jenže to může sloužit i jinak.
Např. kolik kroků jste udělali, jestli jste spadli, jestli plavete nebo běžíte.
Pokud máte menstruaci, jak probíhá váš cyklus, jestli máte pohlavní styk nebo jestli spíte.
Dokonce může znát i vaše citová hnutí.
Tyto údaje se 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce shromažďují.
K čemu to směřuje?
Oni tvrdí, že jde o inteligentní aplikaci, jako je váš telefon nebo jakékoli chytré zařízení.
Ale kdo tu informaci dostává, kdo ji používá?
Na co ji používá?

To nebylo zodpovězeno.
Proto další důležitou věcí, kterou bychom měli vědět je, že o nás shromažďují všechny informace a my tyto informace poskytujeme.
Jsme napojováni na umělou inteligenci.
Musíte vědět, že to není jen vakcína.

Jsme napojováni na umělou inteligenci.
Jako telefon.
Máte svůj smartfon, můžete poslat text, můžete poslat e-mail a přes ten telefon může někdo druhý zase poslat něco vám, do vašeho telefonu.
Někdo může něco poslat do vašich těl.
Co to může způsobit?
Dovedu si představit, že může být ovlivněna vaše nálada, chování, paměť.
To může mít za následek mnoho problémů a zmatků.
A kdo toto vše řídí?
Ministerstvo obrany?
Bill a Melinda Gatesovi?
Kdo za tím je?
Zatím nemáme odpovědi, ale je to něco reálného.
Toto je plánováno.
Nevím, jestli jste slyšeli o něčem, co se nazývá ID 2020.
Je to myšlenka, že každý bude mít jedinečný identifikátor a s tímto identifikátorem bude moci všechno.
Nebudete potřebovat kreditní kartu, nebudete potřebovat hotovost.
Označkování - tetování je začátkem jedinečného identifikátoru.
Znamená to konec hotovosti, konec kreditním kartám, je to počátek tohoto:
Ztráta autonomie, ztráta nezávislosti, ztráta soukromí.
Musíte vědět, co všechno tito lidé plánují.
Společnosti tvrdí, že hydrogel může použít jako systém podávání léků podle potřeby.
Neříkám, že to přichází s touto vakcínou, říkám, že to je stejná technologie.
To je třeba vědět.
Podávání léků podle potřeby znamená, že lék bude na základě aplikace světla distribuován do vašeho těla.
To je zneklidňující.
Protože pokud beru lék, mám tabletu v nádobce se štítkem, vidím tabletu, která má na sobě identifikační označení, a když ji beru, vím, co beru a mám to pod kontrolou.
Ale co když něco, co má světelný zdroj, bude moci aktivovat něco ve vašem těle?
A co když nevíte, že to bylo aktivováno?
Co když to způsobí komplikace?
Dokážete si představit důsledky?
Co když se celá spousta lidí vymkne kontrole?
Může být ve vašem organizmu spuštěno něco, co vás utlumí?
Dovedou si představit, že v nesprávných rukách to může být velmi nebezpečné.
Není to také jeden z důvodů, proč je do toho zapojena naše armáda?
Zde vám jen předkládám určité myšlenky, abyste mysleli kriticky, věděli, co je v těchto vakcínách nabízeno, a tyto věci sami zkoumali.
Musíte vědět, že nám nedávají jen vakcínu.
Manipulují s naším DNA, s naším genomem.

Oni tvrdí, že to je prý dočasné.
Já vám říkám, že když zasáhnete do genomu prostřednictvím transakce, bude to asi natrvalo.
Možnost tu je a oni to nebudou vědět, dokud to s námi neprovedou.
Chcete to riskovat?
Další aspekt, který je na této vakcíně velmi znepokojující, je, že je prosazována světovým deelerem vakcín č. 1, jímž je Bill Gates.
Tento muž má naprosto nulové lékařské vzdělání.
Pokládám otázku:
Pokud jste nemocní, jdete k lékaři, jdete prostě k někomu, kdo byl vyškolen, aby věděl, jak vás má správně léčit, k někomu, kdo vás dokáže přesně diagnostikovat a navrhnout vám nejlepší léčbu na vaší cestě k uzdravení.
Šli byste někdy k osobě, která má nulové lékařské vzdělání?
Nikdo z nás by k takové osobě nešel.
Bill Gates je však osobou, která je hlasem č. 1 ve světě a ovládá celé vlády i zdravotnické organizace v mnoha zemích.
Je hlavním sponzorem Světové zdravotnické organizace (WHO), diktuje jim, co mají dělat a co ne.
Je to muž, který má nulové lékařské vzdělání a přesto je ve světě tím nejvýraznějším hlasem, který řídí lidstvo jako celek při přijímání extrémně nebezpečných lékařských rozhodnutí.
On financuje společnosti vyvíjející vakcíny.
On hovořil s prezidentem Trumpem a tento krátký klip trvající jen několik sekund si můžete poslechnout.
Doslova prezidentu Trumpovi řekl:
"Neměl byste vyšetřovat nebezpečí poškození působená vakcínami."
Na obou schůzkách se ptal (Trump), jestli vakcíny nejsou škodlivé, protože zvažuje ustanovit komisi, která by zkoumala negativní účinky vakcín.
Někdo, kdo se jmenuje Robert Kennedy ml., jim řekl: "Vakcíny mají škodlivé účinky!"
"Já jsem mu řekl
(Gates): Ne, to je slepá ulička." Nedělejte to!
Bill Gates je známý ničivou destrukcí, kterou způsobil po celém, světě svými vakcínami.
Robert Kennedy ml. je blízký příbuzným zesnulého Johna Kennedyho, který byl zavražděn, protože vyšetřoval korupci v CIA.
Robert Kennedy ml. má stejnou vášeň pro pravdu v boji proti korupci.
Vyšetřoval vakcinační průmysl Billa Gatese a vypracoval zprávu, která ukazuje, že Gates způsobil milionům žen neplodnost, aniž by o tom věděly.
Způsobil ochrnutí, autismus, smrt stovek tisíc dětí.

Proč není lékařským odborníkům dovoleno otevřeně promluvit o vakcíně proti Covid-19 a o efektivní léčbě Covid-19?
Co se to děje?
Proč je vyvíjen tak agresivní tlak na prosazení vakcíny proti Covid-19?
Proč je doslova každá úspěšná léčba nemoci Covid-19 v tolika zemích zakazována?

Na stránkách Bílého domu je petice s více než 600 000 podpisy lidí, kteří požadují zahájení vyšetřování proti Billu Gatesovi za zločiny proti lidskosti.
To je ten muž.
Nulové lékařské vzdělání, nic neví o léčbě nemocných lidí a přesto je největším světovým deelerem vakcín.
Proč to dělá?
Doslova řekl, že zahájení podnikání s vakcínami bylo jeho nejlepší obchodní investicí, kterou kdy udělal.
Obchodováním s vakcínami zdvojnásobil své jmění z 50 miliard dolarů na více než 100 miliard dolarů.
Kromě toho také vlastní většinu médií nebo je podplácí.
Známý německý novinář Udo Ulfkotte, který byl redaktorem jednoho z největších deníků v Evropě vystoupil před několika lety s šokujícím přiznáním.
Prohlásil: "25 let jsem novinář a během všech těch let mě učili lhát, podvádět a nikdy neříkat veřejnosti pravdu. Podpláceli mě američtí miliardáři, CIA, tajné společnosti a německá tajná služba. Jsem novinářem 25 let a byl jsem veden k tomu, abych lhal, podváděl a neříkal veřejnosti pravdu. Není správné, co jsem dělal v minulosti. Manipuloval jsem s lidmi, dělal propagandu. Není správné, co moji kolegové v minulosti dělali a dělají, protože jsou podpláceni, aby podváděli lidi nejen v Německu, ale v celé Evropě. Žijeme v banánové republice a ne v demokratické zemi, kde bychom měli svobodu tisku, kde bychom měli lidská práva. Mě podporovala ústřední zpravodajská služba CIA. Mám toho už dost! Už to nechci dělat! Právě proto jsem také napsal knihu. Ne, abych vydělal peníze. Ta kniha mě bude stát spoustu problémů. Ale abych lidem v této zemi - v Německu, v Evropě, i po celém světě umožnil alespoň letmo nahlédnout, co se děje za zavřenými dveřmi."
Proč je to důležité ve vztahu k vakcínám?
Nedávno se ve švýcarské Ženevě konalo tajné setkání předních specialistů v oblasti bezpečnosti očkovacích látek ze světové zdravotnické organizace (WHO). Informace o tomto setkání neměly proniknout na veřejnost.
Někdo, kdo má ještě svědomí, pustil na veřejnost závěry z tohoto setkání, protože tito špičkoví odborníci na bezpečnost vakcín z celého světa si navzájem přiznávali své závažné hluboké obavy z mnoha dlouhodobých poškození zdraví způsobených vakcínami i z mnoha úmrtí, která tyto vakcíny mají na svědomí.
Jedna z předních vědkyň z WHO prohlásila, že v mnoha zemích nemáme dobré bezpečnostní systémy a nemůžeme dát lidem odpovědi, když se ptají na úmrtí v důsledku vakcín.
Nejsme schopni dát odpovědi lidem, když se ptají na úmrtí, ke kterým došlo v důsledku konkrétního očkování.
Proto se mi zdá, že není neočekávané, pokud se znásobí výskyt nežádoucích účinků, které jsou spojeny s antigenem, ale nemusely být zjištěny kvůli nedostatečné statistické síle původních studií.
Máte pravdu.
Hlavními problémy, s nimiž se setkáváme v oblasti ochrany zdraví, jsou obvinění z dlouhodobých následků.
Máme velmi vratkou přední linii profesionálních zdravotníků, která začíná zpochybňovat vakcíny a bezpečnost vakcín.
Když jste na lékařské škole, máte štěstí, pokud v půlce probíráte očkování, ne tak ještě s tím vším držet krok.
O běžných vakcínách je známo, že jsou nebezpečné a mají závažné vedlejší účinky.
Média to před vámi - před veřejností - za každou cenu skrývají.
Když nedávno vyšetřovala americká vláda Marka Zuckerberga, generálního ředitele FACEBOOKU, jeden ze senátorů zdůraznil: "Vláda USA nedávno vyplatila lidem, jejichž životy byly zničeny vakcínami více než 4 miliardy dolarů. Proč potom facebook skrývá před svými uživateli informace o poškozeních způsobených vakcínami? Jsem zklamaný z informace, že facebook zváží omezení práv na svobodu projevu mezi uživateli o rizikách spojených s očkováním. Vzhledem k nejistotám a rizikům spojeným s očkováním vytvořila vláda USA svěřenecký fond pro očkování, který vyplatil více než 4 miliardy odškodnění těm, kteří v důsledku očkování utrpěli újmu. Není úžasnější a přesvědčivější prohlášení o riziku spojeným s očkováním, než existence a platební záznamy tohoto fondu. Lékařský výzkum čas od času zjistil případ a jeho souvislost s konkrétním rizikem spojeným s očkováním. Nebylo by záhodno dát jiným lidem příležitost vyjádřit jiný názor, než je váš? Fond vyplatil přes 4 miliardy dolarů více než pro 4000 lidí. Nemyslíte, že by lidé měli mít možnost obdržet informace, aby se mohli informovaně rozhodnout?"
"Ale ano. Proto nebráníme lidem, aby na své facebookové stránce zveřejňovali mylné informace. Pokud někdo zadává do vyhledávače něco, co by ho mohlo nasměrovat na stránky s antivakcinačním obsahem, nedoporučujeme vyhledávat protivakcinační skupiny."
"
Mnoho lidí postižených touto politikou jsou rodiče s postiženými dětmi. Nemyslím si, že bychom se k nim měli tak rychle otočit zády. Po zhlédnutí statistik myslím, že děláte obrovskou chybu."

Těžká forma autismu způsobuje, že lidé již nejsou schopni jasně myslet, neumějí správně mluvit, nejsou schopni se chovat přiměřeně, jsou mentálně postiženi.
Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí CDC provedlo klinickou studii, která zkoumala spojitost mezi vakcínami a těžkým autismem.
Zjistili, že očkování skutečně způsobuje autismus.
Co se stalo?
Všechny důkazy vyhodili do odpadkového koše, který postavili doprostřed místnosti.
Zničili důkazy a poté uveřejnili článek ve vědeckém časopise "Pediatric", v němž prohlásili:
"Ne, vakcíny nezpůsobují autismus!"
Vedoucí vědecký pracovník této studie Wiliam Thompson vyšel s barvou ven a řekl:
"Jsem vinen, skryli jsme pravdu před veřejností. Vy to asi dobře neznáte, ale já mám autistického syna a cítím se velmi zahanben."
A tak tu máme informátora z CDC, který vystoupil a řekl, že CDC se dopustilo podvodu ve studiu vakcíny MNE, a že věděli, že vakcíny ve skutečnosti způsobují autismus.
"Můj syn Jan chodil a běhal. Po očkování už to nedokázal. Zavolala jsem tedy do nemocnice a řekla: "Zdá se, že mé dítě mělo na ty vakcíny nežádoucí reakci. Pak se udeřil do hlavy a neustále se bouchal do hlavy vším, co našel. Právě teď jsem na výhodném místě, pokud jde o poskytování mnoha informací. Relativní riziko diagnostikování autismu bylo astronomické. CDC celou dobu vědělo, že vakcína MNE sebou nese toto riziko vzniku autismu. Podle posudku CDC je nejlepší veřejnou politikou pokračovat v riskování beze změny. Vy, kteří v naší zemi provozujete zdravotnická zařízení, máte povinnost, aby tyto studie byly povinné a důkladné, abychom měli všechna fakta. Bože můj, nemohu uvěřit, že jsme udělali, co jsme udělali. Vynechání základních údajů, zničení dokumentů, podávání zavádějících informací Kongresu, vážné uzpůsobení na zdraví způsobené nevinným dětem. Všechno, co jsem svým pacientům v posledních 10 letech hovořil, bylo založeno na lži a utajování informací."
Rodičům by mělo být umožněno, aby se mohli spolehnout na to, že jim vládní agentury řeknou pravdu.
V roce 1978 byla prevalence autismu 1 případ na 15000 dětí.
Předpokládáme-li, že se bude pokračovat jako dosud, můžeme předpovědět, že v roce 2032 bude 80 % narozených chlapců na autistickém spektru.
Polovina dětí a 80 % chlapců.
Každý den je autismus diagnostikován u obrovského množství dětí.
Když tomu dáme volný průběh, bude to naprostá katastrofa.
Na nejvyšších místech zdravotnických organizací se páchají zločiny s cílem to utajit.
Média tají informace.
Dokumentární film VAXXED
ukazuje na extrémně destruktivní následky vakcín v celém světě.
Lidé vyjadřují nepopsatelný žal srdce zlomeného tím, co vakcíny způsobily jejich dětem, které již nemohou chodit, mluvit, myslet.
Jen těkají očima z místa na místo.
Tento dokumentární film byl zakázán, všemožně cenzurován a jeho sledování omezováno.
Proto jsem pozval doktorku Carrie, aby promluvila o vakcínách, protože vakcína proti Covid-19 bude mít všechna rizika běžných vakcín plus všechna rizika nových technologií, které jsou zaváděny bez testování jejich bezpečnosti.
Bill Gates v rozhovoru pro BBC doslova řekl, že přeskakují období obvyklého bezpečnostního testování, protože nemají čas.
Co tím myslel, že nemají čas?
To je naprosto šílené.
A doslova řekl, že nejméně 700 tisíc lidí bude trpět vedlejšími účinky.
A tyto vedlejší účinky zahrnují rakovinu, autoimunitní onemocnění, ochrnutí, smrt, nejrůznější závažné nežádoucí účinky.
Přehraji vám klip, kde uslyšíte, jak Bill Gates hovoří o vynechání bezpečnostních zkoušek:
"To, co nás dostane zpět do světa, který jsme měli před koronavirem je vakcína, kterou je třeba dostat ke všem sedmi miliardám lidí a učinit ji efektivní pro starší lidi, jejichž imunitní systém je slabý. To je obrovskou výzvou. Pokud za tímto účelem zvýšíte intenzitu působení vakcíny, můžete zabřednout do bezpečnostních problémů. Jsme tedy nuceni vzít něco, co obvykle trvá 5 nebo 6 let a zvládnout to za 18 měsíců. Ale bude to určitý kompromis. Budeme mít méně bezpečnostních testů, než bychom normálně měli."
BBC: Z toho, co říkáte, to chápu tak, že je třeba určitého kompromisu, co se týče některých bezpečnostních opatření, která by za normálních okolností doprovázela vývoj vakcíny, protože čas je tak zásadní.
Bill Gates: "Samozřejmě, pokud chcete počkat a zjistit, zda se za dva roky projeví nějaký vedlejší účinek, tak to bude trvat dva roky, takže ..."
V dalším klipu uslyšíte, jak Bill Gates říká, že vstřikuje geneticky modifikované organizmy malým dětem přímo do žíly.
Je třeba se ve vztahu k lékům něčeho obávat, např. mohou mít některé vedlejší účinky?
Potřebujeme testování bezpečnosti?
"Chci říct, bereme geneticky modifikované organizmy a vstřikujeme je malým dětem do ruky. Prostě je vpálíme přímo do žíly. Takže ano, možná bychom měli mít bezpečnostní systém, kde budeme provádět zkoušky a testovat různé věci."
(Podívejte se na ten jeho výraz, jak si to vychutnává. Otočí hlavu na stranu a směje se.)
"Takže ano možná bychom měli mít nějaké bezpečnostní testy (což znamená, že je ještě nemají)."
Ve chvíli, kdy to řekl, to znamená, že celá desetiletí vstřikují geneticky modifikované organizmy do milionů lidí, což může změnit jejich DNA a následně ničivým způsobem zasáhnout jejich těla.
On však říká jen "možná bychom měli mít"....
Hlavními problémy, s nimiž se setkáváme v oblasti ochrany zdraví, jsou obvinění z dlouhodobých následků.
Máme velmi vratkou přední linii zdravotníků, která začíná zpochybňovat vakcíny a bezpečnost vakcín.
Jestliže tomu dáme volný průběh, bude to naprostá katastrofa.
Zároveň s tím se však děje něco, co je extrémně nebezpečné.
Mike Adams je vědec, který to zkoumal několik let.
Před léty natočil video, ve kterém doslova řekl, že bude vyvolána pandemie koronaviru a poté bude zavedena vakcína, která zabije miliony lidí, aby došlo ke snížení světové populace.
Budou povoláni v rámci programu vakcinace, která se stane spínačem smrti.
Způsob práce bude pravděpodobně zhruba tento:
Nejprve dojde k plánovanému vypuknutí - vypuštění biologické zbraně.

Před několika lety jsme to mohli vidět v praxi při vypuknutí epidemie spalniček v Disney Worldu, což bylo v Kalifornii použito k prosazení zákona přikazujícího vakcinaci.
Nyní k tomu dojde v globálním měřítku.
Bude vypuštěna uměle vytvořená biologická zbraň.
Budou se objevovat výzvy k masivnímu financování vakcinačního průmyslu, aby byla vyvinuta vakcína.
A zázračně se jim to podaří v rekordním čase.
Všichni budou nuceni postavit se do řady a dát se naočkovat.

Sama vakcína bude vytvořena tak, aby lidi zabíjela.
Vražedný spínač pro lidstvo, extrémně vražedný.
Budou přijaty zákony, aby se všichni postavili do řady a mohla jim být dána injekce.
Lidé, kteří nebudou očkováni, budou mít zakázáno jezdit veřejnou dopravou, nebudou moci cestovat letadlem.
Bude vám odepřeno založení bankovního účtu nebo poskytnutí bankovní služby.

V této injekci se samozřejmě přiživí další biologické zbraně.
Budou to virové kmeny s dlouho dobou latence, které jsou naprogramovány tak, aby se aktivovaly o několik měsíců později.
Jakmile se tato nálož začne projevovat, budete vidět, jak lidé umírají v ulicích po všech městech světa.
Jakmile to začne, média prosadí druhé kolo vakcinace.
Toto druhé kolo vakcinace bude mít smrtící spínač nastavený na kratší dobu - zabíjet lidi ne během několika měsíců, ale týdnů, v některých případech možná i dnů.
Pokud se zařadíte do fronty na injekci, budete pravděpodobně velice brzo mrtvý.
A o to vlastně jde.
Vakcíny se staly zbraněmi.

Pro lidstvo jsou smrtícím vektorem.
Nezapomeňte, že globalisté nechtějí kolem sebe lidi, aspoň ne většinu z nás.
Chtějí snížit počet obyvatel planety o 90 %.
Vakcíny jsou ve stále větším měřítku přetvářeny ve zbraně.
Vrátím se k doktorce Carrie a vysvětlím pár obchodů Bila Gatese, jeho úkolu a programu světové depopulace. Předávám ti slovo Carrie.
"Ptáte se, proč se toto všechno plánuje v této nové vakcíně?
Proč tyto nové technologie?
Kdykoliv se něčím nejsem jistá, říkám si: Sleduj, zda za tím nejsou peníze.
Pokud se podíváme na sponzory těchto společností, které se chtějí stát průkopníky výroby vakcín, pokud se podíváte na výzkum a vývoj, pokud se podíváte, kdo stojí za velkými zdravotnickými organizacemi, jako je WHO, Národní institut zdraví, CDC, narazíte vždy na tatáž jména.
Jedním z hlavních sponzorů je Nadace Billa a Melindy Gatesových.
Dalším sponzorem, se kterým se často setkáte, je naše armáda - ministerstvo obrany a DARPA, to je další divize Pentagonu.
S těmito jmény se setkáváte stále dokola.
Takže víme, že jsou v tom zapojeny vojenské subjekty.
Ale podívejme se nyní na osoby - Billa a Melindu Gatesovy, kteří vystupují tak otevřeně.
Proč by se měli tak zajímat o vakcíny?
Protože jsou součástí této softwarové technologie.
Jsou to lidé zapálení do techniky, ale nemají žádné zkušenosti z oblasti zdravotnictví a epidemiologie.
Pokud se podíváte, oni jsou ti, kteří podporují a financují tyto společnosti miliony a miliony dolarů.
Jsou silně zainteresovaní, protože na vakcínách mohou vydělat veliké peníze.
Při pohledu na rodinnou historii však vidíme, že rodina Bila Gatese se výrazně angažuje v eugenice.
Eugenika je kontrola světové populace.
Tito lidé se domnívají, že na světě je příliš mnoho lidí, a abychom vytvořili lepší svět, je třeba ho odlidnit.
Ale kdo je on, že chce určovat, kdo tu zůstane a kdo půjde pryč?
V jednom videu uvádí, že technologií nových vakcín, můžeme zredukovat populaci o 10 - 15 %.
"Dnešní svět má 6,8 miliard obyvatel a pravděpodobně to vzroste na 9 miliard. Pokud odvedeme skvělou práci s novými vakcínami, se zdravotní péčí i reprodukční zdravotní péčí, mohli bychom to snížit o 10 i 15 %" (říká Bill Gates).
Znovu se ptám: Kdo je on, že chce určovat, kdo tu zůstane a kdo půjde pryč?
Je to velmi znepokojující.
Musíme se dívat na to, jakou motivaci má ten, kdo na nás tlačí.
Toto je jejich motivace?
Další věc, kterou je třeba vědět je, že Nadace Billa a Melindy Gatesových, jakož i DARPA - agentura Pentagonu jsou sponzory tzv. "výzkumu genových tahů" - technologie GENE DRIVE.
A je to přesně tak, jak si myslíte.
Jde tu o vyhynutí, o vyhynutí druhů.
Navrhují použití této technologie a investovali do toho miliony dolarů, aby vyhladili ten či onen druh z této planety.
Plánují to udělat s komáry v Africe, ale i s jinými druhy, či rostlinami.
Mluvil už o tom někdo kromě těchto dvou agentur?
Pokud by mohl klidně vyhladit jakýkoli druh z planety, mohou to extrapolovat i na člověka.
Co když existuje druh nebo rasa, kterou nemají rádi?

Toto je možné.
A jak to udělají?
Udělají to prostřednictvím mutace genů, prostřednictvím změny - transfaction (transfekce).
Transfekce je způsob, jak manipulovat s DNA a pak můžete mutovat gen.
Je to v podstatě totéž, jako technologie, kterou chystají v nové připravované vakcíně proti Covid-19.
Lidi, musíme znát motivaci vývoje těchto vakcín!
Jaký je záměr?
Proč s tím tak pospíchají?

Musíte také vědět, že pokud v důsledku vakcíny budete mít bolesti nebo někdo zemře nebo zůstane ochrnutý nebo dostane rakovinu, a nikdo za to nebude mít postih.
Nemůžete nikoho zažalovat.
Nemůžeme se ozvat, protože USA přijaly 2 nařízení na ochranu výrobců vakcín a všech, kteří je poskytují před jakoukoliv odpovědností.
Nejprve v roce 1986 byl přijat zákon o očkování (můžete si ho vyhledat), který je zbavil veškeré odpovědnosti.
A potom, aby pro jistotu zahladili všechny stopy, v únoru 2020 USA pokračovaly a přijaly Zákon o připravenosti na mimořádné události, který znovu zahrnoval osvobození všech výrobců vakcín od jakékoli odpovědnosti.
Takže byla přijata 2 nařízení.
Zákon o připravenosti na mimořádné události také říká, že nám mohou vnutit vakcínu, pokud není známá žádná léčba dané infekce.
Zde přejdeme k další věci.
Léčba existuje!
Jsou lékaři, kterým se podařilo posunout vpřed.
Víme o úspěšných formách léčby.
Např. jste mohli slyšet o HYDROXYCHLOROFINU.
Tento přípravek byl odstraněn z některých protokolů.
Chci říct všem lékařům ve státě Georgia, kde mám i já licenci, že lékárny mohou odmítnout naše recepty na hydroxychlorofin podle libosti.
To je neslýchané!
Proč se lékaři zabraňuje předepsat léčbu, o které víme, že může pomoci proti tomu viru a dokonce nákaze předejít?
Nevím.
Myslím, že jsou za tím asi peníze nebo je za tím připravovaná vakcinace, protože jaký jiný důvod by to mohl být?
Přední američtí lékaři, kteří hovořili o úspěšné léčbě chlorofinem vystoupili před budovou Kongresu a měli veřejné projevy.
Pak byli umlčeni.
Jejich webová stránka byla zablokována, jednoho vyhodili z práce, druhého očernili.

To byly následky toho, že otevřeně promluvili.
Jejich video mělo asi 20 milionů sledování na YouTube, Facebooku a Twiteru.
Pak ho vymazali a účet zrušili.
Nemůžeme se už dívat na to, jak pacienti umírají před našima očima.
Ale ještě více nás znepokojuje pavučina strachu, která obklopuje americkou veřejnost, přestože existuje léčba a existuje lék.
Lidé se to bojí říct, ale jak jinak to nazvat, když někomu dáte léky včas a vývoj nemoci se zastaví.
Jdeme po vás technologičtí giganti!
Nenecháme se umlčet!
První dodatek ústavy je první z určitého důvodu a neumlčí nás!
Pokud se znovu ozvete, my se znovu ozveme.
Jsou nás tisíce!
A mimochodem, příliv důkazů, že hydroxychlorofin je bezpečný a je řešením pro Američany je jako tsunami.
Lék byl prokázán v endemických oblastech, kde ho stále používají.
Není tam žádný Covid, výskyt je téměř nulový
Kdo je osobou č. 1 ve sporu?
Ano vyjádřil se.
Je to Didier Raoult.
Tímto lékem léčil již 4000 pacientů a má skvělé výsledky.
Hydroxychlorofin funguje.
Zákaz podávat ho pacientům je hloupost.
Jsme tu, abychom vám otevřeli oči.
Hydroxychlorofin funguje.
"Zdravím vás, jsem doktorka Stella Emanuel, pracuji jako pediatr a pohotovostní lékařka v Houstonu v Texasu. Můj pohled je z jiné perspektivy. Pocházím z Kamerunu a medicínu jsem studovala v Nigérii. Používali jsme tam hydroxychlorofin, používali jsme camoquin, flamoquin a všechny ostatní "quiny", takže jsem si na tyto léky trochu zvykla. Začaly se šířit takové řeči, jako že je to nebezpečné. A já na to: Co? Dáváme to dětem, dáváme to těhotným ženám, starším lidem. Všichni ho užívají. Hydroxychlorofin funguje. Léčila jsem více než 350 pacientů, astmatiky, diabetiky, starší lidí, dvaadevadesátiletého, 70, 80 let. Neměli jsme ani jedno úmrtí. Ameriko, nemusíš se bát, na Covid existuje lék! Nemusíš se bát, existuje prevence proti Covid! Je důležité, aby si lidé uvědomili, že jsou vyvíjeny snahy zastavit přístup amerického obyvatelstva k bezpečnému a účinnému léku - hydroxychlorofinu. Proto o tom musíme mluvit! Všichni! Jediný způsob, jak můžete vy, Američané, získat tento lék je, že o něj budete žádat. Pište vašim kongresmanům, vašim gubernátorům, pište prezidentu Trumpovi na twiter. Musíte o něj žádat. Budete-li o něj žádat, dostanete ho. Můžete zachránit svůj život i mnoha jiných. Udělejte to."
V Nizozemsku je takových lékařů 1700.
Zamyslete se na sekundu nad tímto číslem.
1700 lékařů a zdravotníků podpořených desítkami tisíc lidí, kteří napsali vládě dopis, v němž jsou 2 stěžejní myšlenky.
Za prvé napsali: "Je velmi znepokojivé, že lékaři a vědci jsou umlčováni diskreditováni a obviňováni za to, že otevřeně hovoří o existující a bezpečné laciné a široce dostupné léčbě na Covid-19."
A dále píší: "Proč vlády zakazují tuto účinnou, levnou a bezpečnou léčbu, a ženou se za vakcínou, která není bezpečná, ani otestovaná a chtějí nám ji vnutit?"
Vlády už dotují výrobce vakcín miliardami dolarů, eur a nejrůznějších jiných měn.
Jsou to šílené sumy peněz, a jsou to vaše peníze, které jste si vydělali.
Použijí je, aby vás zabili, ovládali a utlačovali!
V Německu vystoupilo přes 1500 lékařů, vědců a špičkových odborníků.
Ve Španělsku vystoupilo 600 lékařů a na tiskové konferenci se vyjádřili, že celá pandemie-Corona není nic jiného, než politický plán.
Bylo to naplánováno s politickým záměrem.
Vyjádřili se následovně:
"Jako lékaři máme vážné pochybnosti o pravdivosti oficiální verze událostí ohledně Covidu-19. Máme mnoho důkazů o tom, že po celém světě se o tom šíří falešné informace. Obracíme se tímto na všechny naše kolegy lékaře. Vidíme důkazy a jsou zcela jasné. A teď je otázka: Pokud máme lékařské důkazy o tom, že jde o podvod, že to všechno není pravda, že to prostě není pravda, ptáme se PROČ, PROČ, PROČ? A musíme si položit otázku: Kdo z toho profituje? Když nahlédnete do zákulisí, uvidíte, že se v oblasti medicíny odehrává podvodný příběh o Covidu-19. Máme o tom lékařské důkazy. Takže se ptáme: Kdo má z toho užitek a kdo stojí za tímto podvodem? A terčem jste vy. Vy - občané, vy a ekonomika. Je to celé o ekonomice. Takže Covid-19 podle všeho slouží pouze jako krycí příběh.
Rob Elen je všeobecným lékařem v Nizozemsku.
Je svědkem toho, že každý jeden pacient s koronavirem byl vyléčen během čtyř dní pomocí hydroxychlorofinu v kombinaci se zinkem.
Nicméně byl napomenut, že musí okamžitě přestat s touto léčbou, jinak přijde o povolení k výkonu zdravotnického povolání.
Poté natočil video, ve kterém uvádí, že sepsal seznam všech existujících způsobů léčení na Covid-19.
Video mělo za pár hodin desítky tisíc zhlédnutí.
YouTube video odstranil.
Oni nechtějí, abyste se dozvěděli, aby se celé lidstvo dozvědělo to, že existuje bezpečná a účinná léčba na Covid 19.
Dokter David Brownstein z Michiganu léčil 120 pacientů s coronavirem.
Někteří z nich umírali, někteří byli doslova na pokraji smrti.
Jeden z našich pacientů nemohl dýchat.
Ležel na posteli a byl tak slabý, že nemohl udržet ani sklenici vody.
Po podání léčby nebulizačním roztokem peroxidu vodíku a jódu nastala dramatická změna a pacient se uzdravil.
Doktor Richard Bartlett z Texasu se zasloužil o zajištění kvalitní zdravotní péče v celém státě Texas.
Tento muž je uznávaný lékařský odborník.
Od začátku pandémie vyléčil více než 500 pacientů s coronavirem levným a jednoduchým lékem na astma, který je znám už desetiletí.
Řeknu vám, co jsem slyšel od pacientů, když jsem začal používat tuto léčbu.
Řekli mi, že už po prvním podání léku se cítili lépe.
Bolest v hrudi ustoupila, dušnost zmizela, horečka klesla.
Uvedu příklad.
Mám pacientku, která má 2 druhy rakoviny.
Zavolala mi, že už 5 dní leží doma v posteli a nemůže vstát.
Horečka po celých 5 dní neustupovala.
Řekla mi: "Slyšela jsem vás v rádiu, mohl byste mi prosím pomoci?"
To bylo v pátek a pokračuje: "Mé vnučce dnes zjistili, že je pozitivní a zdá se mi, že i já jsem."
Řekl jsem jí, že pravděpodobně to tak je, podle všech příznaků, které popsala.
V současnosti bojuje se dvěma formami leuko.
Momentálně prochází kurzy chemoterapie.
Jen před měsícem byla na ozařování.
Podle toho, co slyšíte od CDC a od WHO, by tato žena měla zemřít. Ještě ten den večer jsem jí podal zmíněnou léčbu, ráno jí horečka ustoupila, následující noc se poprvé od té doby dobře vyspala, přes víkend se zotavila a od pondělí už pracuje 8 hodin denně.
Je bez příznaků.
Má 2 negativní testy po sobě.
To je ten lék!

Můžete nám ještě jednou říct název toho léku? BUDESONIDE.
Je to tedy inhalátor? Ano, je to inhalátor.
Toto je několik příkladů.
Existuje léčba. Existují léky.
Ale jsou zakazovány, jsou před vámi utajovány.
Masmédia spolupracuji, aby lhala celému lidstvu, protože všichni sledují pouze tento jeden cíl.
Očkovat celé lidstvo něčím, co bude mít katastrofální následky.

Já prostě nemám slov.
Doktorka Carrie Madej vyjádřila několik věcí.
Na konci tohoto videa řekne ještě poslední varovná slova.
Zaregistrujte se na stránkách STOP WORLD CONTROL.COM, kde se vám dostane mnoha vysvětlení a více odhalení, mnohem více posilujících pravd, které vám umožní bránit svůj život, bránit svou rodinu, bránit svůj národ.
Nacházíme se v kritickém období dějin.
To, co se nyní děje, nemá obdoby.
Na stránkách STOP WORLD CONTROL.COM najdete články s desítkami faktů, které bez jakéhokoliv stínu pochybnosti ukazují, že tato pandemie byla plánována.
Je to zorganizované a je tu někdo, kdo to řídí.
Předcházely tomu přípravné akce.
Byly vypracovány scénáře.
To je šílené.
Všichni si to můžete najít a vidět na vlastní oči na těchto stránkách.
Vybízím vás, abyste se stali hlasem svobody, aby se stali hlasem pravdy.
Mnoho lidí objeví tuto pravdu a pak si jen sednou, jsou odrazeni nebo se bojí nebo jsou nahněváni nebo se rozhodnou pro její odmítnutí.
Toto nikomu nepomůže.
Vy máte moc změnit vás svět!
My společně, pokud se společně jednotně postavíme, pokud začneme sdílet tuto pravdu, sdílet toto video, sdílet každý spolehlivý zdroj, který může probudit lidstvo, můžeme se stát bouřlivým křikem, který bude nezastavitelný.
Žádný miliardář nebude moct bojovat proti lidstvu, když se pozvedne v plnosti toho, čím skutečně je.
Carrie Madej: "Právě teď čelíme něčemu, co by mohlo změnit lidstvo 1.0 na lidstvo 2.0. Třebaže to může někomu znít opravdu skvěle, že bychom mohli obdržet určité schopnosti, nadlidské schopnosti, připojíme-li se k této umělé inteligenci 2.0, chci vám říct, že si nemyslím, že by to mohlo vypadat tak, jak to vidíte ve science-fiction filmech. Myslím, že se jedná o něco, co by nám vzalo naši ekonomiku, naše svobody, naši schopnost být svobodnými lidskými dušemi. Přemýšlejte tedy prosím o tom a učiňte svůj kritický výzkum, ve svém vlastním kritickém myšlení. A pak musíme sjednotit naše hlasy po celém světě a musíme se postavit za svá práva. Naše lidská práva a náš společný hlas nám dá moc, protože lidé, kteří se mají starat o naše zdraví, zaujímají k tomu odpovídající pozice a sledují naše nejlepší zájmy. Nepostupuje se podle vědecké metodologie, kvalitních a spolehlivých vědeckých poznatků. Proč to tak je? Proč zavádějí technologie, o kterých se v hlavních médiích nemluví? Co skrývají? Musíme se tedy spojit, promluvit jednotným hlasem a být silní a jednotní!"
(Přepis videozáznamu - M. Starý)
Závěrečná perlička:
Video jsem obdržel třikrát - od dvou různých odesilatelů.
Dnes, ve čtvrtek 22. 10. 2020 jsou všechna tři videa odstraněna ze strany YouTube, pro "porušení smluvních podmínek".
Ještě, že jsem to stihl včas nahrát.
Ať žije svoboda šíření informací!
Anna Krátka

Dominik Duka o výrocích papeže

lifenews.sk/…vej-pro-lgbt-sexualnej-vychovy

Neprijateľné!´ - biskupi Ghany odmietajú vládny program novej pro-LGBT sexuálnej výchovy

lifesitenews.com/…ts-new-pro-lgbt-sex-ed-program

Konferencia katolíckych biskupov Ghany (GCBC) sa postavila proti zavádzaniu navrhovaného učebného plánu sexuálnej výchovy po novom (CSE) v krajine, ktorej vláda chce vzdelávať deti v duchu západniarskej homosexuáln…More
lifenews.sk/…vej-pro-lgbt-sexualnej-vychovy

Neprijateľné!´ - biskupi Ghany odmietajú vládny program novej pro-LGBT sexuálnej výchovy

lifesitenews.com/…ts-new-pro-lgbt-sex-ed-program

Konferencia katolíckych biskupov Ghany (GCBC) sa postavila proti zavádzaniu navrhovaného učebného plánu sexuálnej výchovy po novom (CSE) v krajine, ktorej vláda chce vzdelávať deti v duchu západniarskej homosexuálnej ideológie.
Philip Naameh (72), arcibiskup metropolita
Tamale a predseda GCBC povedal, že všeobecná sexuálna výchova (CSE), ktorú pretláča UNESCO, chce deťom v Ghane okrem iných nevhodných programov predstaviť aj LGBT propagandu. Podľa arcibiskupa je CSE "zákerný spôsob ako vniesť problematiku gayov a lesbičiek do zmýšľania našich detí". V rozhovore pre Ghanian radio station minulý mesiac arcibiskup naznačil, že je presvedčený o tom, že minister školstva Matthew Opoku Prempeh uviedol náboženských vodcov krajiny na stretnutí v septembri 2019 do omylu. Podľa Radioangelus.com Naameh vysvetlil, že Prempeh s nimi konzultoval koncepcie "západných mimovládiek", ktoré im priniesli do krajiny. Minister naznačil, že ani on, ani vláda, na ne nie sú pripravení, preto arcibiskupa prekvapilo, keď minister akceptoval učebný plán CSE:
"Je pre mňa veľkým prekvapením, čo všetko chcú vložiť do učebných syláb a že chcú 5-ročné deti začať učiť o sexe. To znamená, že buď k nám nebol minister školstva úprimný a nevravel pravdu, alebo ľudia, pracujúci v sektore vzdelávania a výchovy nemajú na vec jednotný názor, čo je veľmi poľutovaniahodné. Vyzývame ľudí na vysokých postoch a rodičov, aby tento učebný plán ihneď odmietli. To nie je nič pre nás. Je to len zákerný spôsob ako vniesť problematiku gayov a lesbičiek do zmýšľania našich detí. Na všetkých stupňoch škôl už teraz zápasíme s výukou morálky pre naše deti a oni chcú teraz zaviesť toto. Je to pre nás absolútne neakceptovateľné."

Aj ostatní náboženskí lídri v Ghane majú na túto vec podobný názor. Národní islamskí lídri jasne vyjadrili svoju nechuť k tomuto UNESCO programu. "Apelujeme na ministerstvo školstva, aby v záujme súdržnosti národa a podpory jeho morálky odmietli túto satanskú agendu", napísal minulý rok hlavný imám krajiny. Alhaji Khuzaima Osman naznačil, že hovorí za širokú koalíciu islamských skupín v Ghane: "Jednoznačne potvrdzujeme, že islamská komunita nebude akceptovať žiadnu formu vzdelávania malých detí a žiakov o sexualite. Podľa nás ide o pokus ukryť za vzdelávaciu reformu vymývanie mozgov žiakov LGBT agendou."
Ghana web
informoval, že CSE sa má vo verejných školách zavádzať od budúceho roka už pre deti od 4 rokov. Ghana Education Service (GES) poprel, že by sa deti mali učiť niečo neadekvátne svojmu veku. Hovorkyňa GES, Cassandra Twum Ampofo, povedala pre Ghana News Agency, že táto "nová základná výuka, ktorá sa zavádza, nemá nič spoločné s LGBT problematikou, masturbáciou, či explicitným zobrazovaním a pomenovaním intímnych častí tela." Ampofo trvá na tom, že tento program "neodmieta" informáciu o sexuálnej abstinencii a dodáva: "Zámerom CSE je poskytnúť školákom informácie, primerané ich veku a kultúre, aby v sebe objavili a pestovali pozitívne hodnoty a postoje voči svojmu sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a rozvíjali sebaúctu a rešpektovali ľudské práva a rodovú rovnosť." Hovorkyňa GES trvá na tom, že tento UNESCO program pre Ghanu nie je totožný s tým, ktorý platí pre Európu a Severnú Ameriku a že jeho smernice vláda ešte neschválila. Údajne tak urobí až potom, čo sa do smerníc pridá podmieňovací odsek o akceptovaní kultúrnych hodnôt a noriem ghanskej spoločnosti. UNESCO tvrdí, že jeho všeobecný vzdelávací program o sexe "nie je iba o sexe". Je údajne aj o vzťahoch, rode, puberte, vzájomnom súhlase a o sexuálnom a reprodukčnom zdraví všetkých mladých ľudí. Napriek tomuto tvrdeniu je však medzinárodná organizácia StopCSE.org presvedčená, že ide o program, ktorý má proti našim deťom viesť vojnu:
"Všeobecná sexuálna výchova (CSE) je jedným z najväčších a najzákernejších útokov na zdravie a nevinnosť detí. Na rozdiel od tradičnej sexuálnej výchovy táto nová je veľmi otvorená a uvoľnená a prezentuje promiskuitu (striedanie sexuálnych partnerov) a vysoko rizikové sexuálne správanie sa u detí ako zdravé a normálne. CSE programy sú takmer až fanaticky zamerané na učenie detí, ako získať rozličným spôsobom sexuálne uspokojenie. Tento takzvaný všeobecný program je však paradoxne všetkým možným, len nie všeobecným, pretože v ňom celkom absentuje poučenie o všetkých citových, psychologických a fyzických zdravotných rizikách promiskuitnej sexuálnej aktivity."
Spomínaná organizácia je preto presvedčená, že "konečným cieľom" programu je "zmeniť sexuálne a rodové normy spoločnosti a preto by sa mala CSE nazývať výstižnejšie ako ´výchova k potratom, promiskuite a LGBT právam´". Generálna riaditeľka UNESCO, Audrey Azoulayová, naznačila minulý týždeň svoju podporu globálnemu vzdelávaciemu paktu pápeža Františka. Uviedla, že UNESCO je "poctené", že môže byť súčasťou pontifikovho programu, pretože "jeho ciele odzrkadľujú tie naše".
Anna Krátka

Prúser na obzore?

voxpopuliblog.cz/par-otazek-svedkum-covidovym/

Před časem jsem se ve svém článku ptala na jednu jedinou otázku všech zastánců roušek, zavírání ekonomiky a dalších restrikcí. Tedy těch, co hltají všechny zprávy o současné “plandemii” COVIDU-19. Nikdo mi dosud na moji otázku neodpověděl, stejně tak mi na ni nikdo neodpověděl v různých diskuzích, kde jsem ji také pokládala. Tedy dnes jsem se …More
voxpopuliblog.cz/par-otazek-svedkum-covidovym/

Před časem jsem se ve svém článku ptala na jednu jedinou otázku všech zastánců roušek, zavírání ekonomiky a dalších restrikcí. Tedy těch, co hltají všechny zprávy o současné “plandemii” COVIDU-19. Nikdo mi dosud na moji otázku neodpověděl, stejně tak mi na ni nikdo neodpověděl v různých diskuzích, kde jsem ji také pokládala. Tedy dnes jsem se rozhodla soubor otázek poněkud rozšířit. Já mám prostě ráda ve všem jasno. Ale v případě této “plandemie” je příliš mnoho neobjasněného či sporného především v tom, čím nás “krmí” oficiální propaganda. Proto chci odpovědi od těch, kdo všemu, co slyší z médií, bezmezně věří, i když jsou zde i jiné hlasy odborníků, které jsou však umlčovány…
Chápu, že někdo se prostě bojí. Třeba proto, že on sám patří mezi některou z udávaných rizikových skupin (nicméně pro tyto skupiny by byla nebezpečná i chřipka) nebo prostě jen proto, že vše, co nám předvedou média či vláda plně napojená na globalisty (podobně, jako jiné vlády), bere velmi vážně.
Ale půjdeme nyní k věci. Na samém počátku jsem ani já nevěděla, co si mám o celé údajné pandemii myslet, neboť relevantních informací bylo velmi málo. I když jsem už dlouho tušila, že přijde něco, co vyvolá vleklou hospodářskou krizi, neměla jsem ani tušení, oč půjde.
Chvíli mi trvalo, než jsem si vše srovnala v hlavě a začala jsem chápat, že jde o další krok globalistů k realizaci plánů NWO, mimo jiné také o test, který měl ukázat, nakolik je společnost manipulovatelná. To mi nakonec potvrdil i nový dokument strůjců Agendy 2030, o němž jsem psala zde. To je samozřejmě můj osobní názor, který jsem si udělala i na základě spousty různých dalších informací. A nyní už budu konkrétní a přistoupím k dotazům, přičemž jako první zmíním ten, který mi stále žádný ze svědků covidových nezodpověděl.
Znovu tedy žádám o podrobné zdůvodnění toho, proč nejsou už dva měsíce přeplněné německé nemocnice. Proč nekolabuje německý zdravotní systém? Proč nemají přeplněné márnice? Podle vašich teorií, kopírujících fantasmagorie lidí jako Flégr, by tomu tak totiž být mělo. Nejprve na přelomu července a srpna a znovu pak o měsíc později proběhly v Německu mohutné demonstrace proti koronafašismu. Byli tam demonstrující bez roušek, přičemž v Berlíně byly statisíce lidí, v případě druhé demonstrace se hovoří o milionu. Desetitisícové demonstrace pak byly i v dalších německých městech. Žádné rozestupy, roušky a dezinfekce. Inkubační doba uplynula několikrát. Jak je možné, že bez dodržení uvedených pravidel nedošlo k výše uvedenému katastrofickému scénáři??
Kolem COVIDU-19 se šíří různé zvěsti. Od těch katastrofických, šířených většinou lékaři, kteří jsou na koronašílenství nějak zainteresovaní, většinou finančně (např. výroba roušek, budoucí vakcinace) až po opačné, prezentované již do panikaření nezapojenými lékaři. Za zbytečné až škodlivé považují roušky i jakákoli drakonická opatření. Chránit by se dle jejich mínění měly jen rizikové skupiny, zbytek populace by se měl nechat žít. Zde by mne zajímalo, proč věříte té první skupině, která chce přísná opatření a roušky? Na základě čeho jste si vytvořili názor, že právě a pouze oni mají pravdu?
Většina z vás hltá každé Prymulovo slovo. Přitom před 11 lety, v době, kdy “řádila” prasečí chřipka, nedoporučoval nošení roušek s tím, že víc škodí, než pomáhají. Najednou by nás nejraději “orouškoval” i doma. Takže pak se ptám, jak je možné, že si z jeho názorových “přemetů” volíte právě to současné doporučení jako jediné správné? A to navíc poté, kdy se provalilo, že si Prymula letos v červnu založil firmu na výrobu roušek (i když poté, co se vše provalilo podnikání pozastavil)?
Kolik z vás nosilo roušky a rukavice a neustále používalo dezinfekce při některých nadměrně smrtících chřipkových epidemiích? Třeba při té z roku 1995, kdy zemřelo v souvislosti s chřipkou nesrovnatelně víc lidí, než nyní při současné “epidemii”? Jen za chřipkovou sezonu tehdy v ČR zemřely tisíce lidí, některé zdroje uvádějí až 12 tisíc mrtvých v souvislosti s chřipkou. Pamatujete si, že by v té době byla média plná chřipky? Byla půlka televizních zpráv jen chřipka?? Ekonomika se nezavírala a nepamatuji si, že bychom měli třeba v zaměstnání jakákoli omezení či to, že by se tehdy jezdilo v MHD s rouškami. Nezavíraly se restaurace, obchody. Jediným omezením bylo uzavření škol týden před vánočními prázdninami. Takže milovníci restrikcí, odpovězte mi na tuto otázku…
Jak mi vysvětlíte, že se kolem COVIDU-19 sešla už taková spousta manipulací a lží pocházejících z oficiálních kruhů? Falešné testy, které samy o sobě vykazovaly pozitivitu; lidé, kteří se nikdy nedali testovat, ale byli na seznamech testovaných, dostali zprávu, že jsou pozitivní (BEZ TESTU!); do kolonky “úmrtí na COVID-19” se v různých zemích dávaly třeba i dopravní nehody, infarkty, sebevraždy či úmrtí lidí se dvěma či třemi těžkými nemocemi, tedy lidí velmi oslabených, kteří by téměř jistě zemřeli i s “obyčejnou” chřipkou. Už chápete, proč se všude udává, že dotyční zemřeli “s COVIDEM” a ne “na COVID”?
Vysvětlete mi, jak je možné, že nikde na světě se neuzavíraly kvůli nákaze personálu provozovny globálních společností – hypermarkety, řetězce supermarketů, bank a jiných podniků, na jejichž prosperitě mají zájem především strůjci celosvětové globalizace? Jak je možné, že prodavačky v super a hypermarketech nemoc nějak záhadně obcházela i přesto, že se v jejich provozovnách střídají denně až tisíce lidí? Zpočátku přece chvilku trvalo, než zavedli roušky a v létě nebyly povinné nikde! Zato se zavřela spousta hospůdek, vináren, restaurací, barů a jiných menších soukromých podniků, včetně menších obchodů (vzpomínáte si na údajné semeniště COVIDU v jakémsi soukromém obchůdku s potravinami v Uherském Brodě?). COVID-19 navštívil nejen u nás také doly, které jsou trnem v oku propagátorům zeleného údělu. Jaká to náhoda!! Vysvětlíte mi tedy to profesně selektivní chování COVIDU-19?
Jak je možné, že v mnoha zemích, které odmítly najet na koronašílenství, nemají přeplněné márnice?
Co třeba Bělorusko, kde jsou neustálé pouliční protesty, ale nikdy se tam nedělala řízená opatření, která byla vždy jen o dobrovolnosti? V davech moc roušek nevidíme, přesto tam zdravotnictví nekolabuje. Totéž většina afrických zemí. Pamatujete si, jak nám zjara tvrdili, že bude Afrika plná mrtvol? A nic se tam neděje.. Jak mi to vysvětlíte?
Dotazů by se našlo jistě mnohem víc. Já jsem některé názory, k nimž jsem došla postupně, na základě mnoha různých informací, zveřejnila v předchozích článcích, kde se podrobněji vyjadřuji i k různým manipulacím a lžím, které vycházejí průběžně najevo. Jedná se například o články zde, zde nebo zde. Nevadí mi, když vidím na ulici kohokoli v roušce a rukavicích, je to volba každého. Ale vadí mi, když je to určené jako povinnost. Stejně tak mi vadí udavači, kteří hlásí každého “hříšníka” bez roušky.
Čekám tedy na odpovědi. Pokud mi odpovíte a své odpovědi zcela racionálně – a především bez invektiv – zdůvodníte, pak se možná nad závěry, k nimž jsem už dříve došla, zamyslím. Zajímá mne především odpověď na moji první otázku, která zůstává stále nezodpovězena. A moc by mne zajímalo také vaše zdůvodnění toho, proč je kolem COVIDU tolik manipulací a lží a proč věříte pouze a jen té části lékařů, která má “oficiální” názor.
PS: Dotazů bych měla mnohem víc, další až někdy příště…
Anna Krátka

Kněz, 39, Zavražděn (Video)

Už sa nedajú tie hrozné správy čítať.

youtube.com/watch?v=FK5Rj7wcWeQ
Anna Krátka

Kněz, 39, Zavražděn (Video)

Odpočinutie večné daj mu,ó PANE!
Anna Krátka

Prúser na obzore?

Preložený iba úryvok z rozsiahleho článku o covid-zločincoch

stateofthenation.co/?p=26543

FUNVAX:
Globalist Plot to Mandate COVID-19 Vaccine Exposes Shocking Satanic Conspiracy

preklad textu bol robený cez translator

FUNVAX:
Globalistický sprisahanie o poverení vakcínou COVID-19 odhaľuje šokujúce satanské sprisahanie

Chemtrails sa už roky používajú na dodávanie respiračných vírusov aj …More
Preložený iba úryvok z rozsiahleho článku o covid-zločincoch

stateofthenation.co/?p=26543

FUNVAX:
Globalist Plot to Mandate COVID-19 Vaccine Exposes Shocking Satanic Conspiracy

preklad textu bol robený cez translator

FUNVAX:
Globalistický sprisahanie o poverení vakcínou COVID-19 odhaľuje šokujúce satanské sprisahanie

Chemtrails sa už roky používajú na dodávanie respiračných vírusov aj aerosólových vakcín.
Tu je hlavný dôvod, prečo NWO
globalistický kabal je mŕtvy v mandáte
univerzálny očkovací program COVID-19.
Nie, nemá to nič spoločné s imunitou vyvolanou vakcínami
je jediný spôsob kontroly tohto úplne vyrobeného
pandémiu a stupňovitú paniku vyvolanú ich bioinžinierstvom
nový koronavírus, ktorý sa nenápadne rozšíril v 5G-intenzívnych mestských oblastiach po celom svete.
Anna Krátka

Schneider: To By Mohlo Znamenat Ztrátu Františkovy Duše

o encyklike Fratelli Tutti

lumendelumine.cz/…anske-bratrstvi-neni-masomerie

Křesťanské bratrství není masomerie

V poslední Františkově encyklice je hmatatelný náboženský relativismus. Předkládá se zde pokus o sjednocení, z jakého se také zrodila masonerie, která připomíná OSN všech náboženství. Skutečné lidské bratrství je plod Ducha Svatého, k němuž dochází pouze díky milosti obrácení ke …More
o encyklike Fratelli Tutti

lumendelumine.cz/…anske-bratrstvi-neni-masomerie

Křesťanské bratrství není masomerie

V poslední Františkově encyklice je hmatatelný náboženský relativismus. Předkládá se zde pokus o sjednocení, z jakého se také zrodila masonerie, která připomíná OSN všech náboženství. Skutečné lidské bratrství je plod Ducha Svatého, k němuž dochází pouze díky milosti obrácení ke Kristu, „prvorozenému mezi mnoha bratry“ (Řím 8,29). Jak vysvětlil již Ratzinger, křesťanské bratrství se rodí jen z bratrství s Kristem.
Očekávali bychom, že horoucí touha po všeobecném bratrství, která přiměla Františka, aby napsal Fratelli Tutti, vychází z Ježíšových slov: „Jen jeden je váš Mistr a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Slova, která pronesl v souvislosti s výtkou zákoníkům a farizeům, že zkomolili Mojžíšovo učení.
Místo toho je zde pokus o sjednocení, z něhož jako takového se zrodila masonerie. Právě toto stojí na jeho počátku: pronásledování pod státní kontrolou, moc, která stojí nad stranami – jimiž byly v XVIII. století církev a aristokracie; šlo o uznání vědy jako neomylného místa, kam patří bohyně osvícenského Rozumu. Avšak v okamžiku, kdy si klademe otázku a organizujeme se jako „místo“ - abychom stáli pospolu - jaký smysl potom přísluší také jinému místu, jakým je církev, která činí z bratrského splečenství svoji formu života? Ať už je to napodobování, či infiltrace, v každém případě je třeba se vyrovnat s absolutním a pro Ježíše Krista nevyhnutelným požadavkem, a tím je obrácení; ale právě toto nevyhovuje Masonerii, a v tom je velký rozdíl.
Problém se nevyřeší, jestliže označíme Evangelium jako zdroj bratrství (FT 277). Tážeme se, zda křesťan může spolupracovat na projektech sjednocení světa, jakémsi OSN náboženství, když náš Pán Ježíš Kristus říká: Jestliže mne pronásledovali, i vás budou pronásledovat. Můžeme tedy stát za svým Mistrem?
Podle těla a krve nejsme všichni bratři, jsme bratranci, rodiče atd. Podle ducha se můžeme stát bratry, protože bratrství je plod Ducha Svatého, k němuž dochází pouze na základě toho, že v Něho věříme: „Jen jeden je Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, všechny proniká a je ve všech“ (Ef 4, 5-6). Křestní znovuzrození z nás činí syny. Lidské bratrství je důsledek Božího synovství: tak jak jsme syny v Synu, je možno se stát bratry v Kristu, a to obrácením podle slov Evangelia, nikoliv podle Koránu nebo Masonerie. Neodvolatelná Kristova slova říkají: „Kdo je moje matka a kdo jsou moji bratři? […] Ten kdo koná vůli mého Otce, ten je můj bratr a sestra a matka (srov, Mk 3,33-35). Boží vůle je věřit v Božího Syna (Jan 6,40). Metodou je obrácení.
V galerii kláštera sv. Františka z Assisi, která zobrazuje „ekonomii světce“, se zdůrazňuje právě obrácení jako metoda, jak dospět k utvoření vědomí a k všeobecnému bratrství. Františkovo obrácení k Ježíši bylo nezbytnou podmínkou jeho nového bratrství – svoje následovníky nazýval „bratry“ – a dal jim stejné poslání, jaké dal Kristus církvi: hlásat evangelium a obrácení, protože z toho se následně rodí evangelijní praxe ekonomického nástroje.
Katechismus katolické církve učí, že křtem se stáváme Božími dětmi (Jan 1,12), tedy v Ježíši Kristu „prvorozeném“ mezi mnoha bratry (Řím 8,29) jsme povoláni, abychom byli ve shodě s obrazem jeho Syna. Z tohoto vyvolení pramení pravé bratrství, jakým může být jen ono bratrství křesťanů. Pán požaduje obrácení, které pak vede ke křtu jako podmínce universálního bratrství.
Naopak v encyklice FT je hmatatelný náboženský relativismus. Z mnoha stran bylo ihned konstatováno, že nadpřirozená dimenze je zcela nepřítomná; že zde není žádný poukaz, že pro dosažení věčné spásy je nezbytná příslušnost k církvi, dokonce funkce církve se zde převádí na OSN (173); navíc podmínkou, kterou nesplňuje lidstvo, je důsledek dědičného hříchu; chybí Vykoupení, povolání ke svatosti, působení milosti a především Pánovo velikonoční tajemství; zdá se, jakoby se bratrství realizovalo pouhou příslušností k lidstvu. Je to revoluce v katolické morální teologii – řekli bychom, nevím kolikátá „změna paradigmatu“ neboli odpadlictví – a na začátku encykliky s opomenutím nejzákladnější otázky: proč se Bůh stal člověkem v Ježíši Kristu?
Pomlčení o jezuitských Redukcích - které byly pokusem o evangelizaci a pozvednutí lidstva, je závažné a neomluvitelné opomenutí a dělá z FT pouhý ideologický manifest.
Romano Guardini tvrdil, že bez Kristova vtělení není možno pochopit svět: protože je to to, kolem čeho se utváří jednota myšlení. Toto je podstatný obsah, který je třeba předkládat v aktuálnímu klimatu gnozeologického relativismu, ale je to také cesta k překonání synkretismu a cesta k vyrovnání mystické deformace křesťanství, tj. potlačení deismu a spirituality ve prospěch rozumu. Může to být také pokus o moderní alianci laické racionality, jak s tím začal Ratzinger a pokračuje Ruini.
Žijeme v době, kdy církev prožívá trest. Protože když nejsou používány v pravém významu termíny, v jakých se má církev představovat, není snadné ji odlišit od světa. Když pak četní laici a biskupové, organizovaní či neorganizovaní, kteří by ji měli bránit, dovolují, aby bylo zrušeno pojetí lásky k ní, je církev nejen trestána, ale i poražena jako dosud nikdy.
V tomto bodu je třeba vyjasnit termín bratrství podle katolické nauky. Připomínám mnohokrát vydaný Ratzingerův text Křesťanské bratrství. Vyšel 1960 a dodnes je v oběhu, doporučuji aktuální vydání: Queriniana 2005. Zde je několik ukázek:
»Křesťanské bratrství je univerzální, ale osciluje mezi jedním, který je vyvolený, a druhým, který není. V Bibli často mezi dvěma bratry jeden je vyvolen a druhý ponechán. Vyvolení jednoho a nevyvolení druhého vyvolává potřebu, aby první se ujal druhého zástupným způsobem. Křesťanské bratrství je stvořeno podle Boží volby, ale má vždy před sebou i toho, kdo nebyl povolán. Je to bratrství misijní. Bratři, kteří jsou venku, jsou voláni, aby vstoupili dovnitř do církve«.
»Z dogmatického profilu se tedy křesťanské bratrství rodí z volby jednoho vůči druhým; z volby nemnohých, kteří pak mají pečovat o spásu mnohých, jak to Kristus činil s učedníky, které pak vyslal jako apoštoly«.
»Ježíš Kristus je Syn Otce: proto bratrství s ním je základem křesťanského bratrství, jehož vrcholem je účast na Eucharistii, skrze kterou jsme dokonale vtěleni v Kristu a stáváme se údy jeho těla a součástí pravého a nejvlastnějšího bratrství křesťanů«.
»Ve skutečnosti křesťanská delimitace je smazání hranic, ale vytváří hranici, skrze kterou jsme bratry s křesťanem, ale nikoliv s nekřesťanem«.
»Na rozdíl od stoicismu a iluminismu křesťanství volá pravým jménem jako bratra jen souvěrce«.
»Vytvoření univerzálního bratrství bez Krista je vyloučením misie«.
Nuže jaký výsledek je možno čekávat od Frattelli Tutti?
Ještě zamyšlení jen tak na okraj: snad z obavy, aby nepobouřila některé adresáty, opomíjí pozdrav Panně Marii a závěrečnou modlitbu, jak to papežové dělali v závěru svých encyklik; a tak předem vylučuje jakoukoliv účinnost, protože »milost kdo bez tebe v světě žádá, přeje si lítat však bez perutí« (Dante Alighieri, Božská komedie XXXIII.).
Nicola Bux - Nuova Bussola Quotidiana
Anna Krátka

Carlo Viganó: Kristov námestník potápa Petrovu loď.

Texty boli preložené cez translator

Aj otec biskup Schneider dal vyhlásenie k vyjadreniam pápeža Františka:

gloriadei.io/…unions-and-the-catholic-faith/

Nové vyhlásenie biskupa Schneidera.

Katolícka viera v hlase viacročného učiteľského úradu, zmysel pre vieru veriacich (sensus fidelium), ako aj zdravý rozum jasne odmietajú akýkoľvek civilný zväzok dvoch osôb rovnakého pohlavia, zväzok, …More
Texty boli preložené cez translator

Aj otec biskup Schneider dal vyhlásenie k vyjadreniam pápeža Františka:

gloriadei.io/…unions-and-the-catholic-faith/

Nové vyhlásenie biskupa Schneidera.

Katolícka viera v hlase viacročného učiteľského úradu, zmysel pre vieru veriacich (sensus fidelium), ako aj zdravý rozum jasne odmietajú akýkoľvek civilný zväzok dvoch osôb rovnakého pohlavia, zväzok, ktorého cieľom je, aby tieto osoby hľadať medzi sebou sexuálne potešenie.

Aj keď by osoby žijúce v takýchto zväzkoch nemali mať spoločné sexuálne potešenie - čo sa v skutočnosti ukázalo ako celkom nereálne -, tieto zväzky predstavujú veľký škandál, verejné uznanie hriechov smilstva proti prírode a nepretržitú bezprostrednú príležitosť hriechu.

Tí, ktorí obhajujú občianske zväzky osôb rovnakého pohlavia, sú preto vinní aj z vytvorenia akejsi štruktúry hriechu, v tomto prípade právnej štruktúry obvyklého smilstva proti prírode, pretože homosexuálne akty patria k hriechom, ktoré volajú do neba, ako Katechizmus Katolícka cirkev hovorí (pozri č. 1867).

Tí, ktorí obhajujú občianske zväzky osôb rovnakého pohlavia, sú v konečnom dôsledku nespravodliví a dokonca krutí voči osobám, ktoré v týchto zväzkoch žijú, pretože tieto osoby budú potvrdené v smrteľnom hriechu, budú upevnení vo svojej vnútornej psychologickej dichotómii, pretože im to hovorí ich rozum, že homosexuálne akty sú proti rozumu a proti výslovnej vôli Boha, Stvoriteľa a Vykupiteľa ľudí.

Kliknutím sem si prečítate zvyšok jeho vyhlásenia.

Boh Ťa žehnaj!

Kardinál Burke:

cardinalburke.com/…ment-pope-francis-civil-unions

Vyhlásenie k vyhláseniam pápeža Františka k občianskym zväzom
22. októbra 2020

Celosvetové komunikačné médiá informovali s veľkým dôrazom ako zmena kurzu o správach, že pápež František vyhlásil, že osoby v homosexuálnom stave ako Božie deti „majú právo na rodinu“ a „nikto by nemal byť vyhodený alebo nešťastný kvôli tomu. “ Navyše píšu, že vyhlásil: „Musíme vytvoriť občiansky zväzok. Týmto spôsobom budú právne kryté. Bránil som to. “ Vyhlásenia boli urobené v rozhovore s Evgenym Afineevským, režisérom dokumentu „Francesco“, ktorý mal premiéru 21. októbra 2020 pri príležitosti Rímskeho filmového festivalu (Festa del Film di Roma).

Takéto vyhlásenia vytvárajú veľké zmätenie a spôsobujú zmätok a omyl medzi katolíckymi veriacimi, pretože sú v rozpore s učením Svätého písma a posvätnej tradície a s nedávnym Učiteľským úradom, ktorým Cirkev stráži, chráni a interpretuje celú vieru obsiahnutú v Sväté písmo a posvätná tradícia. Spôsobujú údiv a chyby v učení Cirkvi medzi ľuďmi dobrej vôle, ktorí si úprimne želajú vedieť, čo učí katolícka cirkev. Ukladajú pastorom duší povinnosť svedomia urobiť vhodné a potrebné objasnenia.

V prvom rade je potrebné konštatovať, že kontext a príležitosť týchto vyhlásení neobsahujú nijakú magisterskú váhu. Právom sa interpretujú ako jednoduché súkromné názory osoby, ktorá ich urobila. Tieto vyhlásenia nijakým spôsobom nezaväzujú svedomie veriacich, ktorí sú skôr povinní nábožensky sa riadiť tým, čo učí Sväté písmo a posvätná tradícia a bežné magistérium Cirkvi v danej veci. Je potrebné poznamenať najmä toto.
Anna Krátka

Carlo Viganó: Kristov námestník potápa Petrovu loď.

christianitas.sk/…eich-otec-sexualnej-revolucie/

Z postáv kultúrneho marxizmu, či neomarxizmu, je Reich postavou zaiste veľmi odpornou, ak nie priam najodpornejšou. Jeho celoživotná záľuba v perverzite a neutíchajúca túžba ničiť kresťanskú civilizáciu práve šírením svojich zvrátených teórií z neho robí exemplárny prípad protikresťanskej nenávisti.
Mladosť a perverzita
Narodil sa na území dnešnej…More
christianitas.sk/…eich-otec-sexualnej-revolucie/

Z postáv kultúrneho marxizmu, či neomarxizmu, je Reich postavou zaiste veľmi odpornou, ak nie priam najodpornejšou. Jeho celoživotná záľuba v perverzite a neutíchajúca túžba ničiť kresťanskú civilizáciu práve šírením svojich zvrátených teórií z neho robí exemplárny prípad protikresťanskej nenávisti.
Mladosť a perverzita
Narodil sa na území dnešnej Ukrajiny, ktoré vtedy patrilo do Habsburskej ríše ako provincia Halič. Jeho rodičia boli Židia, ktorí sa rozhodli asimilovať do nemecky hovoriaceho obyvateľstva. Wilhelmov otec Leon Reich svoje deti trestal vždy, keď používali slová z nárečia jidiš, pričom mali zároveň zakázané hrať sa s inými deťmi, ktoré jidiš používali.
Celý Reichov život sa točil okolo sexuálnej perverzity a vo svojom denníku uvádza, že prvé sexuálne skúsenosti nadobudol už ako štvorročný chlapec (!), keď sa pokúsil mať sex s rodinnou slúžkou, ktorá s ním spávala. Popisuje, že pravidelne sledoval pohlavný život hospodárskych zvierat na statku svojich rodičov. Priznal sa k sadizmu, ktorý u neho vyvolával zvrátenú rozkoš, takže napríklad, keď masturboval, rád pri tom bičoval kone. Tvrdil, že od 11 rokov mával sodomitský styk s jedným sluhom. Pravidelne navštevoval verejné domy, po prvýkrát, keď mal 15 rokov a priznával, že ich od svojich 17 rokov navštevuje pravidelne každý deň. Priznal sa aj k incestným predstavám, v ktorých vystupovala jeho matka.
Jeho ctitelia sa snažili ospravedlňovať tieto ohavnosti ničím nedoloženou domnienkou, že sa stal obeťou sexuálneho zneužívania v detstve, a to malo spôsobiť jeho zvrátený záujem o všetko, čo sa týkalo pohlavnosti. Reichova dcéra Lore tvrdila, že tomu verí. Dôkazy však nikto nepredložil, a ani Reich to nikdy netvrdil.
Atmosféra v rodine Reichovcov bola každopádne dostatočne perverzná aj bez zneužívania. Jeho matka udržiavala pomer s jeho učiteľom a on neskôr písal, že ich špehoval, hanbil sa a žiarlil. Uvažoval či ho zabijú, ak sa dozvedia, že to vie. Rozmýšľal dokonca o tom, že donúti matku k incestu pod vyhrážkou prezradenia jej tajomstva. (!) Nakoniec ho prezradil a jeho matka spáchala v roku 1910 samovraždu. Skutočne dokonalý základ pre napísanie jeho knihy Sexuálna revolúcia, ktorá dala meno celej našej epoche.
Podnetný svet psychoanalýzy
Zvrátenosť duševná sa zlúčila s fyzickou vadou, keďže sa mu vytvorila celoživotná porucha kože diagnostikovaná ako psoriáza. Jeho otec zomrel v roku 1914 na tuberkulózu. V roku 1915 vstúpil Reich do armády a bojoval na talianskom fronte až do roku 1918, posledné dva roky ako poručík. Po vojne sa zapísal na štúdium práva vo Viedni, ale dlho pri ňom nevydržal, považujúc ho za nudné. Rozhodol sa preto radšej pre lekárstvo. Najväčší vplyv však na neho malo stretnutie so Sigmundom Freudom v roku 1919.
Sympatie boli zrejme vzájomné, pravdepodobne vzhľadom na bohaté skúsenosti Reicha v perverzite a Freud dovolil mladému, sotva 22 ročnému Reichovi podieľať sa na psychoanalýze niektorých pacientov. To prinieslo Reichovi drobný príjem. Úspech sa čoskoro dostavil a v roku 1920 bol Reich prijatý do Viedenskej psychoanalytickej asociácie. Je príznačné, že s jednou zo svojich pacientiek, 19-ročnou Lore Kahnovou, mal hneď pomer, čo je z hľadiska lekárskej etiky neprípustné. Za krátky čas Lore zomrela a jej matka vzniesla voči Reichovi obvinenie, že umrela na následky umelého potratu, ktorý vykonal sám Reich, pričom dieťa bolo s najväčšou pravdepodobnosťou jeho. (!) Reich neskôr priznal, že aj jej matka ho priťahovala, a keďže neskôr spáchala samovraždu, z ktorej sa on obviňoval, tak sa môžeme len dohadovať čo všetko zostalo skryté v úzadí.
Zdroj: wikimedia commons
Neskôr Reich naliehal na každú zo svojich partneriek, aby podstúpili potrat, údajne u každej viac ako jedenkrát. Vrátane jeho prvej, aj druhej manželky. Zdá sa, že nebolo jedinej zvrátenosti, ktorú by toto zosobnenie perverzity nielen nepoznalo, ale aj nepraktizovalo. Nebudeme preto unavovať čitateľov výpočtom nekončiaceho radu obludnej tuposti duše, zvrátenosti tela a ohavnosti mysle tohto odporného plaza, vinúceho sa 20. storočím.
Komunizmus, marxizmus a psychoanalýza
Toto dvojnohé „čosi“ však nemalo dosť vo svojom vlastnom pohlavnom šialenstve, rozhodlo sa ešte poučovať ľudstvo. Drzosť hraničiaca s nebeskou klenbou. Dal sa na ľavicové oslobodzovanie ľudstva od predsudkov a tmárskeho spiatočníctva. Keďže „prasačiny“ boli jeho celoživotnou záľubou a vyznal sa v nich dokonale, rozhodol sa oblažiť ľudstvo práve oslobodzovaním skrze perverzitu.
V roku 1924 publikoval sériu článkov, v ktorých predkladal myšlienku liečby prostredníctvom orgazmu. Reich tvrdil, že psychické zdravie závisí od orgiastickej sily a úplného oslobodenia libida, čiže pohlavnej túžby. Súloži prisúdil priam metafyzické výšiny: „Nejde len o prostitútku… o objatie, či súlož. Je to skutočný emocionálny zážitok, pri ktorom dochádza k odovzdaniu celého ega, celého vášho duchovného ja.
Popri revolučnom orgazme nezabúdal ani na hmatateľnú revolúciu. Zúčastnil sa revolúcie vo Viedni z roku 1927, ktorá bola úspešne potlačená a následne sa v roku 1928 stal členom Komunistickej strany Rakúska. Počas revolúcie myslel Reich aj na orgazmus pracujúcich a otvoril v revolučnom nadšení bezplatné sexuálne poradenstvo pre pracujúcich. Ponúkal: „psychoanalytické poradenstvo, marxistické poradenstvo a antikoncepciu.“ Presne v duchu neskorších revolučných udalostí zo 60. rokov, Reich zriadil mobilnú sanitnú službu, s ktorou jazdil po parkoch a na predmestia, kde on a jeho spolupracovníci diskutovali s mládežou: Reich s mládencami o psychoanalýze a orgazme, gynekológ rozdával dievčatám antikoncepciu a jeho nová milenka Lia Laszkyová informovala o sexuálnej slobode detí. (!) Rozdávali brožúry o sexuálnej slobode od dverí k dverám.
V tom istom roku publikoval prácu Funkcia orgazmu a venoval ju Freudovi, ktorý reagoval síce pozitívne, ale len krátkym listom, ktorého vlažnosť vzbudila v Reichovi pocit odmietnutia.
V roku 1929 sa poponáhľal vycestovať, ako člen komunistickej strany, priamo do Sovietskeho zväzu, kde mal sériu prednášok. Údajne sa ešte viac utvrdil v poznaní o súvislostiach medzi ekonomickým a sexuálnym útlakom a o geniálnosti Marxa a Freuda. Po návrate uverejnil článok s názvom Dialektický materializmus a psychoanalýza. Reich si v článku kladie otázku či sú marxizmus, triedny boj a proletárska revolúcia kompatibilné s psychoanalýzou. Jeho odpoveď znie, že áno. Pravda, s použitím dialektického materializmu.
V tomto svojom ortodoxne marxistickom období obohatil ľudstvo o tieto veľdiela: Sexuálny zápas mládeže (1932), Masová psychológia fašizmu (1933), Čo je triedne vedomie (1934) a Sexuálna revolúcia (1936). Ich základná myšlienka? Bola jednoduchá: sexuálny útlak je nástrojom temných síl a plodí nenávisť a fašizmus. Každý kto trvá na tradičnej sexuálnej morálke je v podstate potenciálny fašista. Záver? Osloboďme sex od akýchkoľvek tradičných pravidiel, tým oslobodíme svoju myseľ a zároveň oslobodíme svet od kapitalizmu, imperializmu, fašizmu a ich príčin.
V roku 1930 zakladá so svojou ženou Nakladateľstvo pre sexuálnu politiku, aby v ňom mohol publikovať svoje práce, ktorých sa odrazu začala rodná strana štítiť. Reich, podobne ako mnohí kultúrni marxisti, spočiatku nepostrehol, že v medzinárodnom komunistickom hnutí došlo nástupom súdruha Stalina k určitým zmenám, ktoré boli pre sexuálnu revolúciu krajne nepríjemné. Svoj boj však nevzdával, a zorganizoval konferenciu na podporu sexuality pre nedospelých.
Na úteku pred sexuálnymi tmármi, orgony a UFO
Keď sa dostal v roku 1933 k moci Hitler, Reich utiekol so svojou novou milenkou Elsou Lindenbergovou do Dánska – tu ho vylúčili z komunistickej strany. Z Dánska sa presunuli do Švédska, kde ho polícia podozrievala z toho, že prevádzkuje verejný dom, v ktorom bola Lindenbergová prostitútkou pre jeho pacientov. V tomto období „objavil“ novú liečebnú metódu – vegetoterapiu – ktorá spočívala v jeho dotýkaní sa nahých tiel pacientov. Tvrdil, že účelom jeho tzv. masáže bolo vyvolať potlačovanú spomienku na situáciu v detstve. Keď liečba fungovala, videl ako sa ich telami preháňajú „vlny potešenia“, ktoré nazýval „reflex orgazmu“. Pôvodne uvažoval, že by svoju metódu nazval orgazmoterapiou.
Reichov “orgonový akumulátor”
zdroj: wikimedia commons
Nezabúdal však ani na experimentovanie. V roku 1935 kúpil oscilograf, pripojil ho na páry a chcel, aby sa bozkávali a dotýkali, a Reich následne analyzoval kmity prístroja. Jedným z dobrovoľníkov bol aj Willy Brandt, budúci socialistický kancelár v Nemecku, a podľa všetkého tiež agent NKVD a KGB.
V roku 1939, keď vypukla vojna, sa Reich odsťahoval do USA, kde pokračoval vo svojich psychoanalytických experimentoch a sexuálnej revolúcii. Každopádne, Amerika nebola zatiaľ na tieto “dôležité” vedné odbory dostatočne kultúrne pripravená, a tak si musel privyrábať liečbou rakoviny, impotencie alebo prechladnutia. Liečba to bola pozoruhodná. Do uzavretej Faradayovej klietky, ktorú nazval „orgonový akumulátor“ zavrel pacienta a nahého ho ožaroval. Čoskoro sa na neho, vcelku pochopiteľne, začali hrnúť sťažnosti a žaloby.
Spolupracoval dokonca s Albertom Einsteinom, ktorého navštívil a v rozhovore s ním strávil päť hodín. Spočiatku sa Einstein domnieval, že Reich objavil nejakú novú bioenergiu, ktorá by mohla byť využitá v „boji proti fašizmu“, ale experimenty preukázali, že išlo len o šarlatánstvo. V roku 1941 napísal Reichovi: „Prostredníctvom týchto experimentov považujem záležitosť z mojej strany za uzavretú.“ Reich nato napísal 25-stranový list, v ktorom sa pokúsil ešte ovplyvniť Einsteinovo rozhodnutie, ale ten už nereagoval. Jeho boj proti fašizmu nabral dokonca nechcene komickú podobu, keďže ho v roku 1941 zatkli pracovníci FBI ako potencionálneho nemeckého národného socialistu. Nakoniec sa ukázalo, že príčinou bola zámena mien.
Po vojne pokračoval Reich vo svojom šarlatánskom projekte „orgonových akumulátorov“. Podozrivé konanie a podozrenie z poškodzovania zdravia pacientov nakoniec viedlo k jeho zatknutiu a uväzneniu. Jeho psychický stav začal ukazovať na evidentnú duševnú poruchu. Začal tvrdiť, že ho prenasleduje UFO, ktoré zároveň ohrozuje celú planétu. Zomrel vo federálnom väzení 18. novembra 1957.
Prorok dnešných dní
Reichov vplyv sa naplno ukázal až v 60. rokoch. Ťažiskom jeho myslenia boli práce z 30. rokov o sexuálnej revolúcii a sexuálnej slobode. Dnes, po päťdesiatich rokoch od sexuálnej revolúcie roku 1968 môžeme ľahko zistiť, že uvažovanie, ktoré bolo v 30. rokoch ešte neakceptovateľné, sa stalo trvalou súčasťou európskeho kultúrneho a spoločenského života.
Predovšetkým myšlienka neurózy, ako výsledku potláčanie libida, ale aj identifikácia pravicových hnutí s potláčanou sexualitou, sú dnes bežnými témami v masovokomunikačných prostriedkoch. Sexuálna zdržanlivosť je interpretovaná ako zvrátenosť a potláčanie prirodzenosti. Všetky Reichove teórie o adolescentnej sexualite či oslobodzujúcom účinku orgazmu boli plne aplikované už počas 60. rokov v univerzitných komúnach, ale aj v bežnom živote.
Mieru zvrátenosti súčasnej spoločnosti môžeme posúdiť práve na osobe Wilhelma Reicha a jeho myšlienkach. Tie úplne stratili svoju revolučnosť a stali sa doslova banálnosťami, s ktorými sa môžeme stretnúť dennodenne v stánkoch s časopismi, či na internete v každých „serióznych“ novinách. Preto si právom zaslúži skutočne onen neslávny titul – otec sexuálnej revolúcie.