csk.news
52K

Ladaria o nemeckej synode: "Všetko sa musí zmeniť"

Nemecká synoda považuje katolícku sexuálnu morálku za "nenapraviteľnú", poznamenal kardinál Ladaria, prefekt CDF, počas návštevy nemeckých biskupov Ad Limina (VaticanNews.va, 24. novembra): "Všetko sa musí zmeniť."

Nemcom vyhlásil truizmus, že ľudská sexualita "nie je bez ambivalencie", a vyjadril želanie, aby ich synoda mala väčšiu dôveru vo "víziu" o sexualite, ktorú [dekadentné] Magistérium vytvorilo "v posledných desaťročiach".

Hyperbolicky vyhlásil, že zachovanie "konštitutívneho charakteru človeka, ktorý prijíma a odovzdáva život", je jednou z veľkých "prorockých úloh" veriacich v tomto čase "postupujúcej komercializácie ľudskej existencie".

Synoda podľa neho predstavuje Cirkev "ako štruktúrne zneužívanú organizáciu", ktorú "treba čo najskôr dostať pod kontrolu superintendentov", a je presvedčený, že dôstojnosť žien v Cirkvi "nie je rešpektovaná", pretože Kristus vyhradil kňazstvo mužom.

Synoda pritom zabúda na to, čo hovorí Druhý vatikánsky koncil o biskupoch a apoštolskej postupnosti.

Nie je možné stotožňovať "delikátnu a rozhodujúcu" úlohu biskupov v Cirkvi s inými úradmi v Cirkvi, napríklad s úradmi "teológov" a "odborníkov" v iných vedách, všimol si Ladaria.

Obrázok: Ad-Limina © Pressefoto, Deutsche Bischofskonferenz, #newsWkwinxbono
Sv.Prokop
Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. (Mt 12:36)
Unam Sanctam SK
Katolícke Magistérium je neomylné; heretici ho teda nepredstavujú. Ide o falošnú cirkev.
Kamil Horal
nastrčení...ale kard.Marx je už hladný...je vychrtlý,podvýživený...musí dostať jesť...až potom synoda...
Caesar
nemeckí biskupi..... vacsina z nich su slobodomurári - likvidatori cirkvi
Metod
Anglosasi, veční rebeli voči RKC!