Manuel Gabriel
Jen detail, Rockeffelerové a Rothschildové jsou sionisté, talmudističtí...chasidé, halacha atd. to je světový židovský kongres se sídlem v Rusku, tj.tórističtí.
apredsasatoci
neverim, ze macron nie je poslusny psiiiiiik!
ľubica
Libor Halik
Je tu proroctví sv. Remigia, jež pronesl při Chlodvíkově křtu v roce 496: „Toto království (Francie) bude ze všech království největší. Bude vítězné a bohaté, dokud zůstane věrné své víře, bude však přísně potrestáno, pokud se od ní vzdálí.“ www.tedeum.cz/…/pospichejme-se-…
Libor Halik
Načasování francouzské tragédie: došlo k němu v samém začátku Svatého týdne, v den, kdy Ježíš při pohledu na jeruzalémský chrám řekl svým učedníkům: „Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno“ [Mt 24, 2] www.tedeum.cz/…/pospichejme-se-…