pl.news
43.8K

Franciszek w sprzeczności z Janem Pawłem II

Franciszek powiedział w wywiadzie dla AmericaMagazine.com, że nienarodzone dziecko jest żyjącą "istotą ludzką", aczkolwiek - "nie powiedziałbym, że jest 'osobą', ponieważ to wątpliwe, jest istotą". …More
Franciszek powiedział w wywiadzie dla AmericaMagazine.com, że nienarodzone dziecko jest żyjącą "istotą ludzką", aczkolwiek - "nie powiedziałbym, że jest 'osobą', ponieważ to wątpliwe, jest istotą".
Shaun Kenney, wiceprzewodniczący American Life League (Amerykańska Liga Życia), komentuje na łamach CatholicWorldReport.com (5 grudnia), że wywód Franciszka jest pozbawiony sensu, gdyż osobowość wynika z dwóch czynników: istnienia oraz posiadania duszy.
Jan Paweł II napisał w Evangelium Vitae (EV), że "ludzka istota" oraz "ludzka osoba" to terminy zamienne, a nowoczesna genetyka daje temu solidne podstawy. Od chwili poczęcia istnieje ustalona kolej rzeczy, determinująca, czym będzie żyjące istota: będzie osobą (EV 60).
W związku z tym zdaniem Kenneya odpowiedź Franciszka jest niezgodna z Evangelium Vitae w najbardziej bezpośredni sposób".
Odseparowując istnienie od osobowości, Franciszek racjonalizuje patologie pokroju niewolnictwa, Holokaustu, Hołomodoru, aborcji, czy też ostatniej złotej …More
baran katolicki
Franciszek ubija pianę z rozlanego białka naszej katolickości. Spieramy się o kościelną wydmuszkę a nie zważamy na wyrzucone żółtko. Kto tutaj na glorii potrafi rozróżnić "istotę" od "osoby"?
Melchior Baltazar Kacperski
Fałszywy prorok i komuch Franca
Jadwiga Bob
mie chiałabym byc w skórze a raczej duszy Franka po śmierci
trio plus
Aż się ciśnie coś powiedzieć. Krętactwo.