Stylita
39771
ikona Pán Ježíš Kristus Věkovitý Šťastní jsou všichni, kdo doufají v Hospodina. Chvalte Hospodina, neboť je dobrý, opěvujte našeho Boha, neboť je milý, zaslouží si chvály. Hospodin buduje Jeruzalém, …More
ikona Pán Ježíš Kristus Věkovitý

Šťastní jsou všichni, kdo doufají v Hospodina.

Chvalte Hospodina, neboť je dobrý,
opěvujte našeho Boha, neboť je milý, zaslouží si chvály.
Hospodin buduje Jeruzalém,
shromažďuje rozptýlené z Izraele.

Uzdravuje ty, jimž puká srdce,
a jejich rány obvazuje.
Určuje počet hvězd,
každou z nich nazývá jménem.

Velký je náš Pán a přemocný,
jeho moudrost je bez míry.
Pokorné Hospodin pozvedá,
bezbožné však ponižuje k zemi.
Zl 147
(Z denní liturgie )

Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec – plameny ohně, jeho kola – hořící oheň.
(Daniel 7, 9)

Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je,
až přišel Věkovitý a soud byl předán svatým Nejvyššího; nadešla doba a království dostali do držení svatí.
(Daniel 7, 21-22)

biblenet.cz | bible online | český ekumenický překlad, bible kralická

Roh je budoucí Antikrist, Věkovitý je Pán Ježíš Kristus
Ten titul a tato ikona prozrazuje, že Ježíš Kristus je pravý Bůh, jedné podstaty s Otcem.

Kdo vidí mne, vidí Otce. (Jan 14,9b)
1cesta.cz
@Světlana ranní rosa Nikdo ho neviděl a nemáme si ho ničím zpodobňovat! Obrázek sám o sobě nevadí, ale někteří slabší tento obrázek mohou doslova uctívat. Pak mají problém.
Stylita
Východní křesťanství se ve svém ikonopisectví brání znázorňování Boha Otce nebo některých nesprávných vyjádření Trojice. Proto se snaží některé výpovědi Božího Zjevení o Bohu Otci vyjadřovat christologicky, což se týká i např. Danielova vidění "Starého dnů" (či "Věkovitého") ze 7. kap. Danielovy knihy. Jaké k tomu má v tomto případě důvody, to ve stručnosti vysvětluje orthodoxní …More
Východní křesťanství se ve svém ikonopisectví brání znázorňování Boha Otce nebo některých nesprávných vyjádření Trojice. Proto se snaží některé výpovědi Božího Zjevení o Bohu Otci vyjadřovat christologicky, což se týká i např. Danielova vidění "Starého dnů" (či "Věkovitého") ze 7. kap. Danielovy knihy. Jaké k tomu má v tomto případě důvody, to ve stručnosti vysvětluje orthodoxní ikonopisec a ikonolog mnich Gregor Krug (+1969).
Ježiš Kristus Starý dňami - Mnich Gregor (Krug), | Theofil - Bůh, křesťanství, duchovní život
Stylita
Věřím v Otce i v Syna i v Ducha svatého, o tom vypovídá apoštolské vyznání víry.
Stylita
Ano, nejsou tři Bozi, je jen jeden trojjedinný Bůh
3 more comments from Stylita
Stylita
Tajemství Nejsvětější Trojice je ústřední tajemství víry a křesťanského života. Jen Bůh sám je může dát poznat tím, že se zjevuje jako Otec, Syn a Duch svatý.
Vtělení Božího Syna zjevuje, že Bůh je věčný Otec a že Syn je soupodstatný s Otcem, totiž že je v něm a s ním jediný Bůh.
Seslání Ducha svatého, kterého Otec posílá jménem Syna a kterého Syn posílá „od Otce“ (Jan 15,26), zjevuje …More
Tajemství Nejsvětější Trojice je ústřední tajemství víry a křesťanského života. Jen Bůh sám je může dát poznat tím, že se zjevuje jako Otec, Syn a Duch svatý.
Vtělení Božího Syna zjevuje, že Bůh je věčný Otec a že Syn je soupodstatný s Otcem, totiž že je v něm a s ním jediný Bůh.
Seslání Ducha svatého, kterého Otec posílá jménem Syna a kterého Syn posílá „od Otce“ (Jan 15,26), zjevuje, že je s nimi jediný Bůh. „S Otcem i Synem je stejně uctíván a oslavován.“
„Duch svatý vychází z Otce jako z prvního počátku, a protože Otec ho od věčnosti dává Synu, vychází z Otce i Syna společně.“
Skrze křestní milost „ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ (Mt 28,19) jsme povoláni k tomu, abychom měli účast na životě Nejsvětější Trojice, zde na zemi v temnotě víry a po smrti ve věčném světle.
„Toto je však katolická víra, že uctíváme jednoho Boha v Trojici a Trojici v jednotě, aniž bychom směšovali osoby či rozlučovali podstatu: jiná je totiž osoba Otce, jiná Syna, jiná Ducha svatého; jediné je však božství, rovná sláva a stejná věčná velebnost Otce a Syna a Ducha svatého.“
(Katechismus kat. církve)
Stylita
Ježíš zjevil, že Bůh je „Otec“, způsobem neslýchaným: není jím jen proto, že je stvořitelem; on je od věčnosti Otcem ve vztahu ke svému jednorozenému Synu, který pak je od věčnosti Synem jen ve vztahu k svému Otci: „Nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit“ (Mt 11,27).
Proto apoštolové vyznávají Ježíše jako „Slovo“, které „bylo na počátku …More
Ježíš zjevil, že Bůh je „Otec“, způsobem neslýchaným: není jím jen proto, že je stvořitelem; on je od věčnosti Otcem ve vztahu ke svému jednorozenému Synu, který pak je od věčnosti Synem jen ve vztahu k svému Otci: „Nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit“ (Mt 11,27).
Proto apoštolové vyznávají Ježíše jako „Slovo“, které „bylo na počátku u Boha“, „Slovo“, jež „bylo Bůh“ (Jan 1,1), jako „obraz neviditelného Boha“ (Kol 1,15), jako „odlesk jeho (božské) slávy a výraznou podobu jeho podstaty“ (Žid 1,3).
(Katechismus kat. církve)
Stylita
Před svým umučením Ježíš oznamuje, že pošle „jiného Parakléta“ (Přímluvce), Ducha svatého. Duch, který působí už od stvoření a který kdysi „mluvil skrze proroky“ (nicejsko-cařihradské vyznání víry), bude nyní pobývat mezi učedníky a bude v nich, aby je naučil všemu a uvedl je „do celé pravdy“ (Jan 16,13). Duch svatý je tak zjeven jako další božská osoba ve vztahu k Ježíši a k Otci.
More
Před svým umučením Ježíš oznamuje, že pošle „jiného Parakléta“ (Přímluvce), Ducha svatého. Duch, který působí už od stvoření a který kdysi „mluvil skrze proroky“ (nicejsko-cařihradské vyznání víry), bude nyní pobývat mezi učedníky a bude v nich, aby je naučil všemu a uvedl je „do celé pravdy“ (Jan 16,13). Duch svatý je tak zjeven jako další božská osoba ve vztahu k Ježíši a k Otci.
Apoštolskou víru o Duchu definoval 2. ekumenický koncil v roce 381 v Cařihradě: „Věříme v Ducha svatého, Pána a dárce života, který vychází z Otce.“ Tím církev uznává Otce za „zdroj a původ veškerého božství“. Nicméně věčný původ Ducha svatého je spojen s věčným původem Synovým: „Duch svatý, který je třetí osobou Trojice, je Bůh, jeden a rovný Otci i Synu, téže podstaty a také téže přirozenosti. Proto se neříká, že je pouze Duchem Otce, nýbrž že je zároveň Duchem Otce i Syna.“ Krédo cařihradského koncilu vyznává: „S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován.“
(Katechismus kat. církve)
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Každého je to osobná vec,ale čudujem sa tebe,že ju po takom dlhom čase a neustálom ukazovaním pravdy máš stále odblokovanú a nechavaš rúhavé bludy písať pod svojimi príspevkami. Mala roky a nie len ona,ale aj ostatní podobní ľudia nato aby sa prebudili ja už neriešim s takými heretikmi a sektarmi nech si veria čo chcú,nech si píšu čo chcú, nech si robia čo chcú pre mňa za mňa nech si …More
Každého je to osobná vec,ale čudujem sa tebe,že ju po takom dlhom čase a neustálom ukazovaním pravdy máš stále odblokovanú a nechavaš rúhavé bludy písať pod svojimi príspevkami. Mala roky a nie len ona,ale aj ostatní podobní ľudia nato aby sa prebudili ja už neriešim s takými heretikmi a sektarmi nech si veria čo chcú,nech si píšu čo chcú, nech si robia čo chcú pre mňa za mňa nech si nadávajú,preklinajú,uražajú,ruhaju atď. Absolútne mi to je ukradnuté už oni uvidia po smrti čo robili,ale bude to pre nich veľmi bolestivé.
apredsasatoci
Ďalší čo si nahovára, že jeho otcom je Abrahám.
BernadettaJaMalinka
Svetlana! Apoštolské vyznanie viery sa preto volá apoštolské, že pochádza ešte z obdobia kedy apoštoli chodili po zemi a hlásali evanjelium. A toto vyznanie viery učili tých čo sa mali pokrstiť, veriacich, aby verili v Boha pravého!! Tvrdiť že trojica nespada do apoštolského učenia je BLUD, HEREZA, a trúfala DRZOSŤ!
V písme je mnoho miest, kde je zjavena trojica. Ale len tomu, kto naozaj chce …More
Svetlana! Apoštolské vyznanie viery sa preto volá apoštolské, že pochádza ešte z obdobia kedy apoštoli chodili po zemi a hlásali evanjelium. A toto vyznanie viery učili tých čo sa mali pokrstiť, veriacich, aby verili v Boha pravého!! Tvrdiť že trojica nespada do apoštolského učenia je BLUD, HEREZA, a trúfala DRZOSŤ!

V písme je mnoho miest, kde je zjavena trojica. Ale len tomu, kto naozaj chce vidieť!!

Vráť sa k pravej apoštolskej náuke. to čo si ty predtým žila, mysliac si že je katolícka viera, bolo pravdepodobne veľmi ďaleko od katolíckej viery, ktorú nám zanechali apoštoli!!
BernadettaJaMalinka
Tak jasne ti to tam sv. Ján píše, všetko čo si citovala, že ozaj len slepý nevidí... Nepovedal samaritanke, ja som Boh. Stačí že povedal Ja som!!!
A v prvej kapitole hovorí Ján apoštol!!... Boha nikto nikdy nevidel, Jednorodeny Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. Amen!!!
One more comment from BernadettaJaMalinka
BernadettaJaMalinka
Všetko čo má Otec - aj jeho božstvo 😉, všetko je Ježišovo a On nám to dáva všetko v Duchu svätom. Lebo bez neho nemôžme nič urobiť!
A tak sa pravi ctitelia klaňajú Otcovi v Duchu a v Pravde, v Kristovi 😊More
Všetko čo má Otec - aj jeho božstvo 😉, všetko je Ježišovo a On nám to dáva všetko v Duchu svätom. Lebo bez neho nemôžme nič urobiť!

A tak sa pravi ctitelia klaňajú Otcovi v Duchu a v Pravde, v Kristovi 😊
U.S.C.A.E.
Lajk dávam aj kvôli tej poznámke pod čiarou.
BernadettaJaMalinka
Veď práve 😉 tie poznámky pod čiarou.. a ešte treba povedať, že čím staršie písmo, tým lepšie.
Lebo tie nové sú plné bludov. Zatiaľ si KBS nedovoli menit text písma ale čo nové vydanie písma, to bludnejsie poznámky. Až tak že úplne menia význam samotného textu písma oproti prvotnému významu.
U.S.C.A.E.
existuje ukážkovo paradoxná Biblia. Text je zmyslom preložený tak verne ako sa dá ale poznámkový aparát jedna modernistická katastrofa a je to Jeruzalemská biblia.
BernadettaJaMalinka
Akurát toto, a to dosť podstatné!! sa im podarilo dostať z písma úplne preč. Škoda velka 😕
U.S.C.A.E.
bude to znieť kacírsky ale Katolícka Viera nestojí na Písme. Príkaz znel hlásať nie písať. Viera tu bola pred NZ a aj u SZ mala RKC na výber dva kánony to Cirkev učiaca určila ktorý kánon SZ budeme používať.
U.S.C.A.E.
Však vidíte že samo sväté Písmo si nemôže byť samo sebe merítkom máte to pred očami. Jeden človek v ňom vidí Svätú Trojicu Jedného Boha druhý človek sa cez to isté sväté Písmo pokúša tento absolútny základ kresťanstva poprieť.
BernadettaJaMalinka
Preto to tam nevidí, lebo ma zlý výklad.
Cirkev Kristova stojí na Písme, na Slove božom, veď nieje nad to čo je napísané. Podľa čoho by si potom skúmal, či ti niekto hlása Panovu náuku alebo nejaké bludy.?!?
A aby písmo každý správne pochopil, je aj cirkevná Tradícia, čo je tiež už zapísané. Teda je to zas len vysvetlenie písma. A toto je kresťan povinny ohlasovať. Tak ako svätí kázali …More
Preto to tam nevidí, lebo ma zlý výklad.
Cirkev Kristova stojí na Písme, na Slove božom, veď nieje nad to čo je napísané. Podľa čoho by si potom skúmal, či ti niekto hlása Panovu náuku alebo nejaké bludy.?!?
A aby písmo každý správne pochopil, je aj cirkevná Tradícia, čo je tiež už zapísané. Teda je to zas len vysvetlenie písma. A toto je kresťan povinny ohlasovať. Tak ako svätí kázali božie slovo, nielen to konkrétne napísané, ale aj jeho vysvetlenie ľudu, tak aby pochopil... A mohol byť spasený 😊
BernadettaJaMalinka
,,Ešte veľa iných divov urobil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby sme verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a vierou aby ste mali život skrze jeho meno." Jn20,30-31
U.S.C.A.E.
nestojí nestojí knihy boli drahé a analfabetizmus už toto už tento praktický zreteľ ono keby sa teraz stratili všetky aj dobre preložené a opoznámkované Biblie Katolíkovi sa nestane vôbec nič. Vieru už má vo vyznaniach a obradoch vyjadrenú.
je to presne naopak sväté Písmo je zapísaná Tradícia. najprv sa hlásalo potom sa písalo dokonca to nebolo tak jednoduché určiť kánon inak jediný neporušený …More
nestojí nestojí knihy boli drahé a analfabetizmus už toto už tento praktický zreteľ ono keby sa teraz stratili všetky aj dobre preložené a opoznámkované Biblie Katolíkovi sa nestane vôbec nič. Vieru už má vo vyznaniach a obradoch vyjadrenú.

je to presne naopak sväté Písmo je zapísaná Tradícia. najprv sa hlásalo potom sa písalo dokonca to nebolo tak jednoduché určiť kánon inak jediný neporušený ho má RKC aj nezjednotený sedemkoncilový východ pridával a protestantizmus uberal.

a až primitívny postup protestantizmus zvolil všetko kde bolo jasné že to potvrdzuje Katolícku náuku šlo von potom to okecávali hlúposťami o epigrafických knihách resp. druhokánonických
BernadettaJaMalinka
Evanjelia sú napísané, aj listy apoštolov sú napísané, veď ich posielali cirkvám, napísané.. a tie potom prepisovali.. aj apokalypsa.. čo ma tu idete presviedčať.
A samozrejme že málinko bolo tých čo vedeli čítať ale oni to všetko čítali, vysvetľovali a hlásali všetkým ostatným. Lebo viera je z hlasania.