Libor Halik
22.7K
02:03:56
5.12.2022 19,38 Jaroslav Bašta nejvhodnější prezidentský kandidát
Stylita
Jaroslav Bašta má minimální podporu. Je nemožné,aby prošel do II. kola.
Libor Halik
Textový přepis automatem WEBVTT 00:00:19.330 --> 00:00:23.055 krásný příjemný dobrý večer 00:00:23.055 --> 00:00:29.513 vážení přátelé vám všem kteří jste dorazili na náš speciální 00:00:30.094 --> 00:00:35.069 neřkuli si říct prezidentský 00:00:35.069 --> 00:00:41.762 stream s hostem a já tady vítám oba 00:00:41.762 --> 00:00:47.672 naše pány a Pepa Skála toho všichni znáte 00:00:47.672 …More
Textový přepis automatem WEBVTT 00:00:19.330 --> 00:00:23.055 krásný příjemný dobrý večer 00:00:23.055 --> 00:00:29.513 vážení přátelé vám všem kteří jste dorazili na náš speciální 00:00:30.094 --> 00:00:35.069 neřkuli si říct prezidentský 00:00:35.069 --> 00:00:41.762 stream s hostem a já tady vítám oba 00:00:41.762 --> 00:00:47.672 naše pány a Pepa Skála toho všichni znáte 00:00:47.672 --> 00:00:51.061 a prezidentský kandidát Jaroslav Bašta pánové 00:00:51.061 --> 00:00:54.894 dobrý večer při dobrý večer 00:00:54.894 --> 00:00:58.850 dobrý večer tobě jardo dobrý večer všem divákům 00:00:58.850 --> 00:01:01.602 a nuly večer to bebe já se s 00:01:01.602 --> 00:01:04.035 dovolením újmu slova já mám 00:01:04.035 --> 00:01:07.038 velkou radost Jaroše dneska naším hostem 00:01:07.038 --> 00:01:10.100 bezprostřední příčina je v tom že 00:01:10.100 --> 00:01:12.829 kandiduješ na hrad a věřím 00:01:12.829 --> 00:01:18.635 že svedeš velice důstojný boj ale já mám 00:01:18.635 --> 00:01:21.265 já bych chtěl rád pozval i kdyby tomu tak nebylo 00:01:21.265 --> 00:01:23.979 my máme každý zejména za mlada 00:01:23.979 --> 00:01:25.854 docela odlišnou životní cestu 00:01:25.854 --> 00:01:27.625 a přesto nás osudy svedli 00:01:27.625 --> 00:01:29.999 do party dnešních disidentů 00:01:29.999 --> 00:01:31.851 jestli tak mohu nazvat lidí 00:01:31.851 --> 00:01:34.664 kterým není jedno co všechno se děje špatně 00:01:34.664 --> 00:01:37.534 a hledají cestu jak to napravit 00:01:37.534 --> 00:01:40.538 a jak spojit síly navzdory všemu co nás mohl 00:01:40.538 --> 00:01:42.955 o minulosti rozdělit já si toho velice vážím 00:01:42.955 --> 00:01:45.758 a vážím si vašeho kamarádského vztahu má 00:01:45.758 --> 00:01:48.790 o to větší radost že dneska se šlnaímoste 00:01:49.092 --> 00:01:54.236 než se pustíme do parlamentárních a jiných velkých problémů 00:01:54.236 --> 00:01:56.197 možná bych tě poprosil kdyby 00:01:56.197 --> 00:01:59.619 ji řekl pár slov o dnešním semináři v parlamentu 00:01:59.619 --> 00:02:02.530 který si ho jak jsem pochopil hostil já 00:02:02.530 --> 00:02:04.333 jsem bohužel musel běhat po 00:02:04.333 --> 00:02:07.895 zubaříchmámvnový katalyzubyapod 00:02:07.895 --> 00:02:09.589 tak jsem se musel omluvit 00:02:09.589 --> 00:02:11.137 ale příště to velice rád do 00:02:11.137 --> 00:02:13.008 ženu buď ta ho nesdílelyšel jsem 00:02:13.008 --> 00:02:15.559 že to byl úspěšný seminář sdílej s námi 00:02:15.559 --> 00:02:19.655 nosné parametry a teze které tam zazněly prosím 00:02:20.077 --> 00:02:25.621 tak já bych řekl že dnešní seminář byl alespoň z mého 00:02:25.621 --> 00:02:29.793 pohledu velice úspěšný on se jmenoval 00:02:29.793 --> 00:02:35.103 nebezpečné tendence ohrožující současné demokracie 00:02:35.103 --> 00:02:38.868 měli jsme tam 3 panely 00:02:38.868 --> 00:02:42.236 ten první panel byl o cenzuře 00:02:42.236 --> 00:02:44.953 a ohrožení svobody slova 00:02:44.953 --> 00:02:49.228 druhý panel byl o nebezpečí které vyplývá 00:02:49.228 --> 00:02:51.598 ze změn volebního zákona 00:02:51.598 --> 00:02:54.211 to znamená korespondenční volbu 00:02:54.211 --> 00:02:57.168 případně internetové hlasování 00:02:57.168 --> 00:03:01.758 a konečně třetí panel se byl 00:03:01.758 --> 00:03:06.644 takový odbornější ten se týkal 00:03:06.644 --> 00:03:12.263 ohroženi suverenity v ČR a její státnosti 00:03:12.263 --> 00:03:18.685 které vyplývá z našeho členství v EU tak 00:03:18.685 --> 00:03:24.210 těm hlavním panelistou to je první části 00:03:24.210 --> 00:03:27.947 byl pan profesor Petr Drulák 00:03:27.947 --> 00:03:32.282 který měl velmi obsažný 00:03:32.383 --> 00:03:39.710 vynikající referát já jsem k tomu přispěl před tím jsem měl 00:03:39.710 --> 00:03:42.480 ještě takové širší úvodní slovo 00:03:42.480 --> 00:03:49.041 který to tu situaci dával do širších souvislostí 00:03:49.041 --> 00:03:55.710 diskuze k tomu prvnímu panelu byla nejdelší 00:03:55.710 --> 00:04:01.032 a nejbouřlivější protože je zcela evidentní 00:04:01.032 --> 00:04:09.170 že cenzura ohrožování svobody slova a chování naší vlády 00:04:09.170 --> 00:04:14.793 a hlavně médií těch veřejnoprávních médií 00:04:14.793 --> 00:04:21.191 hlavního proudu jako irituje téměř všechny 00:04:21.413 --> 00:04:27.279 kdo usilují o vyjádření 00:04:27.279 --> 00:04:31.904 svých názorů a svobodu ten druhý 00:04:33.768 --> 00:04:36.673 druhý panel tam byl 00:04:36.673 --> 00:04:43.538 hlavně referující pan docent Zdeně Koudelka 00:04:43.538 --> 00:04:48.649 který měl velmi dobrý referát 00:04:48.649 --> 00:04:51.663 který se týkal nejenom 00:04:52.877 --> 00:05:02.168 toho samotného tématu ale on si pak vzal ještě druhou půlku 00:05:02.210 --> 00:05:05.736 s tím tak úplně nesouvisela 00:05:05.736 --> 00:05:10.420 a která hovořila o militarizaci české politiky 00:05:10.420 --> 00:05:14.025 a právě tam citoval třeba 00:05:14.025 --> 00:05:19.070 náčelníka generálního štábu a jeho povídání 00:05:19.070 --> 00:05:22.168 o tom případně další věci 00:05:22.168 --> 00:05:26.734 jako třeba možnost vysílat vojáky 00:05:26.734 --> 00:05:32.177 bez souhlasu ven na mise bez souhlasu parlamentu 00:05:32.177 --> 00:05:37.948 a samozřejmě ten třetí tam 00:05:37.948 --> 00:05:42.966 byli 3 opravdu dobří referující 00:05:42.966 --> 00:05:47.898 byl to Josef nerušil byl to Libor 00:05:47.898 --> 00:05:53.026 Vondráček předseda svobodných a hlavně 00:05:53.748 --> 00:05:59.332 pan dr Břicháček který je odborníkem 00:05:59.332 --> 00:06:02.904 na unijní právo jinak pracuje 00:06:02.904 --> 00:06:07.567 v institutu Václava Klause a myslím si že 00:06:07.567 --> 00:06:12.515 teze z toho jeho referátu byl vynikající 00:06:12.515 --> 00:06:16.514 a já jsem docela rád že jsem ji na tom semináři 00:06:16.514 --> 00:06:18.669 povedlo shromáždit lidi 00:06:18.669 --> 00:06:24.398 z celého politického spektra už jenom z toho výčtu 00:06:24.398 --> 00:06:30.187 těch referující vidíte že jsou tam lidé od 00:06:31.212 --> 00:06:41.030 zleva doprava takže to bylo řekl bych velmi velmi užitečné 00:06:41.030 --> 00:06:45.678 k moc zeptám se otázkou 00:06:45.678 --> 00:06:48.079 na kterou zřejmě odpověď znám ale pro jistotu 00:06:48.079 --> 00:06:50.101 předpokládám že to bylo nějak nahráváno 00:06:50.101 --> 00:06:51.719 a na audiovizuální záznam 00:06:51.719 --> 00:06:53.636 a že to bude k dispozici i těm 00:06:53.636 --> 00:06:55.613 kdo se nezúčastnil je to tak 00:06:55.613 --> 00:07:01.160 bylo to jako strímovali to celou dobu tak 00:07:01.160 --> 00:07:05.614 že celý referátu nebo celý seminář bude 00:07:05.614 --> 00:07:11.376 k dispozici byl dlouhý začínali jsme kolem desáté hodiny 00:07:11.376 --> 00:07:15.974 a končili jsme někdy po půl třetí 00:07:15.974 --> 00:07:22.853 takže jak předpokládám že jednotlivé jednotlivá 00:07:22.853 --> 00:07:26.103 vystoupení budou vysílána 00:07:26.103 --> 00:07:30.805 také odděleně aby protože ne každý má čas 00:07:30.805 --> 00:07:33.742 na to tak dlouho sedět 00:07:33.904 --> 00:07:36.036 počítačem 00:07:36.036 --> 00:07:37.895 já to říkám jaro i proto 00:07:37.895 --> 00:07:41.173 že my tady na ten Petr budeš ale 00:07:41.173 --> 00:07:42.837 i na střípcích ze světa 00:07:42.837 --> 00:07:45.994 a na jiných řekl bych komunikačních 00:07:45.994 --> 00:07:48.324 kaválek či prostředcích které nějak souvisí 00:07:48.324 --> 00:07:50.293 s námi dvěma s Petrem samozřejmě 00:07:50.293 --> 00:07:53.364 velmi rádi budeme tento záznam šířit 00:07:53.364 --> 00:07:55.122 protože tak jak se to popsal tak to 00:07:55.122 --> 00:07:58.111 nepochybně je další významný příspěvek 00:07:58.111 --> 00:08:01.726 k poznání toho kde se nacházíme cílem hrozí 00:08:01.726 --> 00:08:05.762 deseti prostě venčili ber to jako můj závazek 00:08:05.762 --> 00:08:08.564 který přijímá velmi rád velmi rád 00:08:08.564 --> 00:08:10.497 budu plnit jakmile to bude k dispozici 00:08:10.497 --> 00:08:11.947 nejenom nějaký signál a 00:08:11.947 --> 00:08:14.546 my se budeme podílet na aktivním šíření 00:08:14.546 --> 00:08:17.324 já jsem v úvodu neřekl to co mnozí diváci znají 00:08:17.324 --> 00:08:19.770 ale pro jistotu to malinko shrnu 00:08:19.770 --> 00:08:22.475 tvůj životopis je velmi pozorný 00:08:22.475 --> 00:08:24.857 ty si začínal jako studentský lídr 00:08:24.857 --> 00:08:27.408 na sklonku šedesátých let 00:08:27.408 --> 00:08:29.601 v té dramatické tehdejší době 00:08:29.601 --> 00:08:31.737 pak si se dostal jeden z velkých obtíží 00:08:31.737 --> 00:08:35.112 které skončily žel i tvým tvým vězněním 00:08:35.112 --> 00:08:39.799 což ve mně jako komunistovi vyvolává velmi trpké pocity a 00:08:39.799 --> 00:08:42.171 po 00:08:42.171 --> 00:08:44.212 neměl si snadný život 00:08:44.212 --> 00:08:46.897 celé ty sedmdesáté osmdesáté roky 00:08:46.897 --> 00:08:51.463 a pak si točil novým a nohama znovu a politiky a 00:08:51.463 --> 00:08:59.740 steak kdybych to měl říct stručně já 00:08:59.740 --> 00:09:03.099 jsem do politiky spadnul někdy 00:09:03.099 --> 00:09:06.976 na podzim roku 19 set 67 00:09:06.976 --> 00:09:10.782 po strahovských událostech kdy jsme tenkrát 00:09:10.782 --> 00:09:13.592 na filozofické fakultě 00:09:13.592 --> 00:09:18.291 na protest proti tomu zrušili organizaci 00:09:18.291 --> 00:09:22.083 jsem místo toho jsme si zvolili 00:09:22.083 --> 00:09:25.899 akademickou radu studentů já jsem byl zvolen 00:09:25.899 --> 00:09:28.535 jako zástupce studentů v době 00:09:28.535 --> 00:09:34.025 pražského jara jsem se nakonec dostal 00:09:34.025 --> 00:09:38.862 do předsednictva akademické rady studenta Sabal v té době 00:09:38.862 --> 00:09:42.113 teprve v prvním ročníku 00:09:42.113 --> 00:09:47.233 na podzim po invazi pěti států varšavské smlouvy 00:09:47.233 --> 00:09:51.330 jsem byl ve všech stávkových výborech 00:09:51.330 --> 00:09:56.129 které jsme tenkrát organizovali 00:09:56.129 --> 00:09:59.013 protože my jsme stávkovali 00:09:59.013 --> 00:10:02.568 dvacátého osmého října sedmého listopadu 00:10:02.568 --> 00:10:09.635 sedmnáctého listopadu pak byli pak přišel leden 00:10:10.617 --> 00:10:16.781 událost se vlastně sebeobětování Jana 00:10:16.781 --> 00:10:20.482 Palacha který byl mimochodem můj 00:10:20.482 --> 00:10:24.138 spolužák z ručníku chodili jsme 00:10:24.138 --> 00:10:27.513 spolu na přednášky z historie 00:10:27.513 --> 00:10:36.587 a poslední stávku kterou jsme měli tak jsme měli v dubnu 69 00:10:36.587 --> 00:10:43.281 poté co starosta vystřídal Alexandra Dubčeka 00:10:43.281 --> 00:10:47.616 a pak jsem ještě se angažoval 00:10:47.616 --> 00:10:51.051 v tom že jsme připravovali letáky 00:10:51.051 --> 00:10:54.885 jednadvacátému srpnu 69 00:10:54.885 --> 00:11:01.113 kterých nakonec bylo opravdu hodně no a 00:11:01.354 --> 00:11:08.385 v lednu 70 zatkli šoupli do vyšetřovací vazby 00:11:08.385 --> 00:11:12.317 v roce 71 odsoudili 00:11:12.317 --> 00:11:16.972 na dva a půl roku za podvracení republiky 00:11:16.972 --> 00:11:20.692 když mě propustili nejdřív 00:11:20.692 --> 00:11:24.440 jsem chvíli pracoval na archeologickém výzkumu 00:11:24.440 --> 00:11:27.056 protože jsem původně studoval 00:11:27.056 --> 00:11:29.364 historickou archeologii 00:11:29.364 --> 00:11:33.637 a pak jsem začal stavit mosty 00:11:33.637 --> 00:11:42.208 to stavění mostů jsem vydržel až do do února 90 00:11:42.208 --> 00:11:47.232 ale v roce 90 jsem se nejdřív chtěl vrátit 00:11:47.232 --> 00:11:52.311 ke svému původnímu oboru a nakonec jsem skončil 00:11:52.311 --> 00:11:56.584 jako ředitel protiteroristického odboru 00:11:56.584 --> 00:12:01.643 na tehdejším úřadu na ochranu ústavy a demokracie 00:12:01.643 --> 00:12:03.554 který byl součástí 00:12:03.554 --> 00:12:07.565 československého federálního ministerstva vnitra 00:12:07.565 --> 00:12:11.166 no a pak už to jako pokračovalo 00:12:11.166 --> 00:12:16.405 protože jsem se dostal poměrně rychle 00:12:16.405 --> 00:12:20.967 během jednoho roku do rozporu 00:12:20.967 --> 00:12:25.331 s tehdejším vedením Nitra gangem Rumem 00:12:25.331 --> 00:12:28.649 tak že jsem za poměrně dramatických 00:12:28.649 --> 00:12:35.847 okolností byl v roce 91 v září propuštěn 00:12:35.847 --> 00:12:40.871 z pozice náměstka ředitele té služby 00:12:40.871 --> 00:12:43.918 a důvodem byla má návštěva 00:12:43.918 --> 00:12:46.643 prezidenta Havla kterému jsem si 00:12:46.643 --> 00:12:49.709 postěžoval zejména pak na to 00:12:49.709 --> 00:12:52.769 že ač mě nominovala česká vláda tak 00:12:52.769 --> 00:12:56.925 mě ředitel služby odmítl jmenovat 00:12:56.925 --> 00:13:01.964 protože jsem prezidenta republiky 00:13:01.964 --> 00:13:06.318 bez svolení svého nadřízeného seznámil s věcmi 00:13:06.318 --> 00:13:08.807 které byly obsahem státního tajemství 00:13:08.807 --> 00:13:11.595 tak jsem byl nakonec propuštěn 00:13:11.595 --> 00:13:14.426 na to reagovalo předsednictvo 00:13:14.426 --> 00:13:20.685 tehdejšího federálního shromáždění a zvolilo předsedou 00:13:20.685 --> 00:13:26.829 nezávislé komise informoval tedy v lustrační komise 00:13:26.829 --> 00:13:30.159 ve které jsem působil měl jsem tam 00:13:30.159 --> 00:13:35.165 dokonce postavení tohoto revoluční zákon 00:13:35.165 --> 00:13:40.187 takže jsem měl postavení soudce okresního soudu 00:13:40.187 --> 00:13:44.376 pak jsem svědčil ústavního soudu o tom 00:13:44.376 --> 00:13:49.743 že to písmo kvůli kterému ta moje komise byla 00:13:49.743 --> 00:13:55.319 a je nesmysl tak že ústavní soud tuto písm a moji 00:13:55.319 --> 00:14:02.317 komisi zrušil tak jsem pak asi rok nebo 00:14:02.317 --> 00:14:07.580 dva podnikal mezi tím jsem vstoupil 00:14:07.580 --> 00:14:10.370 do sociální demokracie 00:14:10.370 --> 00:14:15.860 a v roce 96 jsem byl zvolen poslancem 00:14:15.860 --> 00:14:20.246 ve volbách tak jsem byl zvolen znovu 00:14:20.246 --> 00:14:26.929 dva roky později po předčasných volbách v roce 98 stal jsem 00:14:26.929 --> 00:14:30.334 se ministrem bez portfeje ve vládě 00:14:30.334 --> 00:14:33.992 jednobarebné vládě Miloše Zemana 00:14:33.992 --> 00:14:38.241 když došlo na takovou velkou změnu 00:14:38.241 --> 00:14:40.605 protože to byla menšinová vláda 00:14:40.605 --> 00:14:43.570 na základě opoziční smlouvy 00:14:43.570 --> 00:14:49.304 a tak jsem musel odejít a byl jsem 00:14:49.304 --> 00:14:54.828 a následně jsem se stal velvyslancem 00:14:54.828 --> 00:15:01.513 v ruské federaci kde jsem byl 5 let od vrat jsem 3 roky 00:15:01.513 --> 00:15:06.790 nebo ne 3 roky ale od roku dva tisíce 5 do 00:15:06.790 --> 00:15:11.557 roku dva tisíce 7 dělal náměstka ministra 00:15:11.557 --> 00:15:16.724 zahraničních věcí hned pod cemiministry Civilem svobodu 00:15:16.724 --> 00:15:20.290 Sašoundruakarlav Schwarzenbergem 00:15:20.290 --> 00:15:24.990 pak jsem odešel jako vyslanec do Kyjeva 00:15:24.990 --> 00:15:29.714 zcela do důchodu a začal jsem psát konečně 00:15:29.714 --> 00:15:31.978 jsem se vrátil k té archeologii 00:15:31.978 --> 00:15:35.221 a začal jsem psát historické normálně 00:15:35.221 --> 00:15:39.077 a jenomže potom jsem se pustil 00:15:39.199 --> 00:15:45.135 psaní politických komentářů a zase jsem se 00:15:45.135 --> 00:15:49.291 v loňském roce do politiky zpětně vrátil 00:15:49.291 --> 00:15:52.781 jako poslanec za s Pd 00:15:52.781 --> 00:15:57.956 takže to je taková stručná verze životopisu 00:15:57.956 --> 00:16:04.279 kde byla spousta vzletů pádů po podobných věcí 00:16:05.782 --> 00:16:09.079 asi tak všechno k tomu 00:16:09.079 --> 00:16:12.895 kdo sleduje svá veřejná vystoupení Ardotaksi 00:16:12.895 --> 00:16:16.634 nemůže nevšimnout že v sobě spojuje dva prvky 00:16:16.634 --> 00:16:20.186 které jsou v dnešní politice poměrně ojedinělé 00:16:20.186 --> 00:16:23.745 tedy vzdělanostní fondu 00:16:23.745 --> 00:16:26.635 z oboru historie jak říkáš archeologie atd 00:16:26.635 --> 00:16:29.846 kde skutečně to je čl 00:16:29.846 --> 00:16:33.551 ty další vystoupení nejsou zjevnou pečeť 00:16:33.551 --> 00:16:36.585 této kvalifikace což 00:16:36.585 --> 00:16:40.400 lze sotva říci o kterémkoliv z dnešních třeba ministrů 00:16:40.400 --> 00:16:42.831 a zároveň si prošel cestou 00:16:42.831 --> 00:16:44.967 kterou si právě popsal já jí nebudu dál 00:16:44.967 --> 00:16:47.230 pitvat ani nějak charakterizovat 00:16:47.230 --> 00:16:49.505 která nepochybně tě vyzbrojila 00:16:49.505 --> 00:16:52.089 v mnoha směrech prostě i z pohledu 00:16:52.089 --> 00:16:55.863 praktické politiky a dneska jsme v situaci 00:16:55.863 --> 00:17:02.523 kdy las skutečně se balí hrozby rizika 00:17:02.523 --> 00:17:07.568 někdy vyslovené hazardy které asi se shodneme 00:17:07.568 --> 00:17:10.497 nejenom že my za svůj život nepamatujeme 00:17:10.497 --> 00:17:13.807 ale myslím si že mají prvenství 00:17:13.807 --> 00:17:16.367 v letě směru po celou historii 00:17:16.367 --> 00:17:20.241 samostatné republiky já začnu tím o čem jste dneska 00:17:20.241 --> 00:17:22.950 na tom semináři také hovořili 00:17:22.950 --> 00:17:26.321 dnešní vláda se tak hrne prostě 00:17:26.321 --> 00:17:29.916 do války hrne se do války s jadernou mocností 00:17:29.916 --> 00:17:32.512 já osobně se domnívám že to je absolutní unikát 00:17:32.512 --> 00:17:35.436 našich dějin máš ten dojem také 00:17:36.772 --> 00:17:40.800 tak tohle je tohle je jedno 00:17:40.800 --> 00:17:43.845 také z mých předvolební hesel 00:17:43.845 --> 00:17:49.898 že jsem proti válce jsem hluboce přesvědčen 00:17:49.898 --> 00:17:54.202 že mír je špatný mír je lepší 00:17:54.202 --> 00:17:58.446 než válka a na všechny otázky které se toho týkají 00:17:58.446 --> 00:18:01.517 třeba i v čt odpovídám 00:18:01.517 --> 00:18:05.005 že prostě za každou cenu budu prosazovat 00:18:05.005 --> 00:18:10.957 mírová jednání protože ta velká válka která by 00:18:10.957 --> 00:18:15.375 zničila evropský kontinent nám hrozí 00:18:15.375 --> 00:18:19.472 zdá se třeba před několika týdny 00:18:19.472 --> 00:18:22.148 při tom dopadu té rakety 00:18:22.148 --> 00:18:27.024 do toho polského že spal opravdu na hraně konfliktu 00:18:27.024 --> 00:18:29.946 který by byl mezi kolektivním západem 00:18:29.946 --> 00:18:34.966 tedy mezi na to a ruskou federací a 00:18:34.966 --> 00:18:39.877 takže nezbývá prostě nezbývá nic jiného 00:18:39.877 --> 00:18:43.390 než začít jednat nejprve 00:18:43.390 --> 00:18:47.362 u příměří pak mu a vždycky dávám jako příklad 00:18:47.362 --> 00:18:52.079 podobné situace válku Koreje 00:18:52.079 --> 00:18:54.429 také hrozilo že může přerůst 00:18:54.429 --> 00:18:59.384 v nukleární konflikt světový a tak 00:18:59.384 --> 00:19:03.017 se jim tam podařilo uzavřít nikoliv mír 00:19:03.017 --> 00:19:06.199 ale příměří to příměří je tam 00:19:06.199 --> 00:19:10.793 už téměř 70 let a je jenom dobře 00:19:10.793 --> 00:19:15.351 že svět těch na tom počátku těch padesátých 00:19:15.351 --> 00:19:19.230 let té nové světové válce neskončil 00:19:19.230 --> 00:19:24.626 a my se toho dle příkladu musíme držet a jen tak 00:19:24.626 --> 00:19:30.085 mimochodem já o tom nebezpečí té války píšu 00:19:30.085 --> 00:19:33.854 v těch komentářích už od roku 14 00:19:33.854 --> 00:19:37.535 protože k tomuto směřovalo 00:19:37.535 --> 00:19:43.468 a je to velmi nepříjemná 00:19:43.770 --> 00:19:50.808 záležitost to že jako je na jedné straně 00:19:50.808 --> 00:19:54.681 zástupná válka mezi spojenými státy 00:19:54.681 --> 00:19:58.965 a ruskou federaci která probíhá na území Ukrajiny 00:19:58.965 --> 00:20:02.698 ale na druhé straně jsou 00:20:02.698 --> 00:20:06.278 stoupenci nebo strany války 00:20:06.278 --> 00:20:09.499 mezi které bohužel patří také 00:20:09.499 --> 00:20:12.850 naše vláda a dokonce bych řekl 00:20:12.850 --> 00:20:17.542 že mezi těmi je s třeba by se snaží prodrat 00:20:17.542 --> 00:20:21.452 to jedno z předních míst 00:20:21.452 --> 00:20:26.149 kteří tu situaci bez ohledu na to že na to vůbec 00:20:26.149 --> 00:20:32.502 nejsme připraveni ženou do toho konflikt rozhořel 00:20:32.502 --> 00:20:37.372 ptám se možná cynicky a pragmaticky 00:20:37.372 --> 00:20:39.927 to že ta válka může přerůst 00:20:39.927 --> 00:20:42.583 v jaderný ohňostroj který by nás žil 00:20:42.583 --> 00:20:45.375 to víme oba kdo to popírá tak 00:20:45.375 --> 00:20:47.672 je nezodpovědný magor 00:20:47.672 --> 00:20:50.262 ale připusťme že by to nedošlo až tak 00:20:50.262 --> 00:20:55.280 daleko dokážeš si vůbec představit jakýkoliv profit ČR 00:20:55.280 --> 00:20:58.036 z velké války která by neskončila 00:20:58.036 --> 00:21:01.207 takovou tragédii co by mohla ČR 00:21:01.207 --> 00:21:03.276 kdybych kdybych k tomu přistoupilo pane 00:21:03.276 --> 00:21:05.373 pragmaticky cynicky neli snad 00:21:05.373 --> 00:21:08.565 jako psychopat přímo co by mohla ČR 00:21:08.565 --> 00:21:12.840 z toho konfliktu jako vyždímat jako svůj profit 00:21:12.840 --> 00:21:18.302 no jako v tom válečném konfliktu můžeme jenom ztratit 00:21:18.302 --> 00:21:25.018 jako řekl bych když se pořádně podíváme tak ztrácíme už teď 00:21:25.018 --> 00:21:30.349 protože ty náklady které jdou na tu válku 00:21:30.349 --> 00:21:33.471 jsou jedni z těch které vedou k tomu 00:21:33.471 --> 00:21:35.743 proč je tady tak vysoká 00:21:35.743 --> 00:21:41.240 inflace ta válka vede částečně 00:21:41.240 --> 00:21:47.566 také těm enormním likvidační cenami energií apod 00:21:47.566 --> 00:21:52.833 takže tady jako 00:21:54.180 --> 00:21:59.354 ti kteří se zastávají kteří se zastávají toho 00:21:59.354 --> 00:22:04.718 že je zapotřebí rozhodnout na poli válečném tak 00:22:04.718 --> 00:22:07.426 jako neberou v úvahu to co bere 00:22:07.426 --> 00:22:08.842 v úvahu co bere v úvahu 00:22:08.842 --> 00:22:11.550 třeba prezident spojených států 00:22:11.550 --> 00:22:16.366 ba to jsou putinova slova o tom že 00:22:16.366 --> 00:22:22.322 jadernou mocnost Valce vlastně porazit nelze 00:22:22.322 --> 00:22:27.883 protože na tom konci je sebevražda 00:22:27.883 --> 00:22:31.786 světa by se to opravdu rozhořelo 00:22:31.786 --> 00:22:35.106 co jsme tak před pár týdny uplynulo 00:22:35.106 --> 00:22:37.574 60 roků od známé karibské krize 00:22:37.574 --> 00:22:41.349 a tehdy lídři obou supervelmocí dospěli 00:22:41.349 --> 00:22:45.274 k poznání že za určitou hranici prostě jít nelze 00:22:45.274 --> 00:22:48.776 protože to je mimořádně riskantní zlatky 00:22:48.776 --> 00:22:53.009 česká vláda jsem neráčila seznámit 00:22:53.009 --> 00:22:56.193 ani z tak klíčovým momentem a řekl 00:22:56.193 --> 00:23:01.235 bych lekcíkterápošedesát let byla respektována 00:23:01.235 --> 00:23:03.294 a všichni zodpovědní politici věděli 00:23:03.294 --> 00:23:05.413 že ji nemohou ignorovat já 00:23:05.413 --> 00:23:09.705 z toho mám teda husíúžityzřejmě Takjsem to pochopil 00:23:09.705 --> 00:23:15.083 tak jako česká vláda zejména pak 00:23:15.104 --> 00:23:20.268 jak tam hraje jednu z hlavních rolí 00:23:20.268 --> 00:23:25.812 na úplně pan premiér ale jsou tam pak další 00:23:25.812 --> 00:23:28.132 jako ministryně obrany 00:23:28.132 --> 00:23:32.390 kterou občas nazývají ministryní války 00:23:32.390 --> 00:23:36.117 tak naprosto naprosto 00:23:36.458 --> 00:23:39.669 nemají představu o tom 00:23:39.669 --> 00:23:45.067 co by ten konflikt znamenal speciálně 00:23:45.067 --> 00:23:48.987 tedy kdyby došlo na jakékoli použití 00:23:48.987 --> 00:23:52.541 jaderných zbraní protože 00:23:52.541 --> 00:23:56.829 jako i kdyby byly použity jenom na té Ukrajině 00:23:56.829 --> 00:24:01.575 nebo v Rusku tak prostě Evropa bude zamořená 00:24:01.575 --> 00:24:05.130 výsledkem budou statisíce 00:24:05.130 --> 00:24:10.112 možná miliony mrtvých u nás ne nebudu mluvit 00:24:10.112 --> 00:24:13.206 o tom kolik v celé Evropě 00:24:13.206 --> 00:24:19.388 a když se vzpomíná na ten na tu karibskou krizi 00:24:19.388 --> 00:24:22.725 tak se zapomíná na to že jedním 00:24:22.725 --> 00:24:26.687 z důvodů toho proč ta krize neskončila válkou 00:24:26.687 --> 00:24:30.766 ačkoliv tam bylo tak nakročeno je to 00:24:30.766 --> 00:24:35.042 že tehdejší dva představitele kteří 00:24:35.042 --> 00:24:37.688 tu válku mohli jeden nebo druhý 00:24:37.688 --> 00:24:42.764 případně společně rozpoutat což byl 00:24:42.764 --> 00:24:48.365 jen ferndnastraně spojených států a Nekytachrušťov 00:24:48.365 --> 00:24:53.862 na straně sovětského svazu tak obával zažili 00:24:53.862 --> 00:24:58.358 fyzicky věděli co to je co znamená 00:24:58.358 --> 00:25:01.733 že to znamená smrt zabíjení 00:25:01.733 --> 00:25:04.598 a dovedli si představit tu hrůzu 00:25:04.598 --> 00:25:08.783 která by vyplývala z použití těch jadernech zbraní 00:25:08.783 --> 00:25:13.326 dnešní politici jsou zde formováni 00:25:13.326 --> 00:25:18.204 počítačovými hrami protože prostě nejspíš mají pocit 00:25:18.204 --> 00:25:19.905 že jejich by se to netýkalo 00:25:19.905 --> 00:25:22.469 případně že mají alespoň 9 životů 00:25:22.469 --> 00:25:26.145 není to pravda je jenom jeden 00:25:26.145 --> 00:25:29.714 my všichni máme jenom jeden 00:25:29.714 --> 00:25:34.606 a ten se dá přijít příliš rychle ve válce 00:25:34.606 --> 00:25:37.368 a bohužel svatou pravdu poďme 00:25:37.368 --> 00:25:40.808 možná k otázce ty říkáš ano příměří i příměří 00:25:40.808 --> 00:25:43.674 by bylo krokem kupředu nicméně 00:25:43.674 --> 00:25:47.396 udržitelný je jen řekněme mír 00:25:47.396 --> 00:25:50.288 který by měl stabilnější základy 00:25:50.288 --> 00:25:55.734 v čem vidíš pilíře takové bezpečnostní architektury 00:25:55.734 --> 00:25:57.961 v Evropě a nejen v Evropě 00:25:58.702 --> 00:26:06.799 no tam jako ta válka nakonec musí skončit tím 00:26:06.799 --> 00:26:13.929 že když se začne mluvit o dlouho dlouhodobém 00:26:13.929 --> 00:26:18.627 míru teď je tady já vždycky opakuju 00:26:18.627 --> 00:26:21.033 takovou tu starou poučku 00:26:21.033 --> 00:26:25.919 protože již svatý Augustin ve čtvrtém století 00:26:25.919 --> 00:26:33.141 a helmu od mola století devatenáctém tak říkali 00:26:33.141 --> 00:26:38.704 že cílem války denně vítězství cílem války je mr 00:26:38.704 --> 00:26:45.298 svatosti říkal dodával že spravedlivý mír my víme 00:26:45.298 --> 00:26:47.687 že v jednadvacátém století 00:26:47.687 --> 00:26:50.537 je spravedlivý mír fikce 00:26:50.537 --> 00:26:53.820 ale ten mír by měl vypadat tak 00:26:53.820 --> 00:26:57.303 aby nevedl k další válce 00:26:57.303 --> 00:27:00.797 dobrý mír byl mír v postupem 00:27:00.797 --> 00:27:04.984 protože prostě více než 70 let se v 00:27:04.984 --> 00:27:10.203 Evropě neválčilo špatný byl vrak mír mír 00:27:10.203 --> 00:27:15.084 protože ta válka přišla 20 let po něm 00:27:15.270 --> 00:27:21.940 to je takže ten základ tam musí být že 00:27:21.940 --> 00:27:27.933 obě strany si to vědomí to za prvé za druhé 00:27:28.665 --> 00:27:36.293 budou ty mírové podmínky budou takové aby v té válce 00:27:37.434 --> 00:27:45.378 v době dohledné dříve než za mnoho desetiletí znovu nedošlo 00:27:45.378 --> 00:27:48.933 a tam to bude tam to bude muset 00:27:48.933 --> 00:27:52.038 být prostě postaveno na tom 00:27:52.038 --> 00:27:57.025 že ty vyjednávačem úvahu existenci toho 00:27:57.025 --> 00:28:04.807 že ruská federace je jaderná velmoc a pouze 00:28:05.728 --> 00:28:12.043 takové uspořádání bezpečnosti Evropy do kterého 00:28:12.043 --> 00:28:16.902 bude ruská federace zapojená má naději 00:28:16.902 --> 00:28:19.820 na to aby vydrželo prostě 00:28:19.820 --> 00:28:23.817 Rusko nemůžeme obehnat ani kousku 00:28:23.817 --> 00:28:27.776 ani ho stěhovat někam do asi zůstane to 00:28:27.776 --> 00:28:30.254 největší soused evropské zůstane 00:28:30.254 --> 00:28:39.173 největším sousedem EU i nadále a jako snahy 00:28:39.320 --> 00:28:44.090 nebo spíše naděje které se občas ozývají 00:28:44.090 --> 00:28:46.896 že by třeba tahle válka mohla vést 00:28:46.896 --> 00:28:52.361 k rozpadu ruské federace tak mě připadají daleko 00:28:52.361 --> 00:28:56.945 ta představa mi připadá daleko nebezpečnější 00:28:56.945 --> 00:29:00.819 než stávající situace protože má li 00:29:00.819 --> 00:29:03.081 se rozpadnout země ve které 00:29:03.081 --> 00:29:10.023 je 6000 jaderných hlavic tak to zaručuje 00:29:10.225 --> 00:29:14.897 apokalypsu netušenrozměru dříve 00:29:14.897 --> 00:29:19.056 či později tohle se řešilo 00:29:19.056 --> 00:29:23.386 právě před těmi více než třiceti lety 00:29:23.386 --> 00:29:26.799 v době rozpadu sovětského svazu 00:29:26.799 --> 00:29:32.037 kdy se právě tohle nebezpečí podařilo eliminovat 00:29:32.380 --> 00:29:35.638 vy si jaredlalnavislanci 00:29:35.638 --> 00:29:38.064 i v ruské federaci i na Ukrajině 00:29:38.064 --> 00:29:41.800 a máš tedy velmi důvěrnou znalost 00:29:41.800 --> 00:29:44.620 tamní mentality tamních poměrů 00:29:44.620 --> 00:29:47.272 tamní řek bych politických trendů 00:29:47.272 --> 00:29:49.155 tamních kolínských trendů 00:29:49.155 --> 00:29:51.951 a dalších směrodatných faktorů 00:29:51.951 --> 00:29:55.496 zkus prosím tě nahlas vyslovit pár 00:29:55.496 --> 00:29:59.342 svých závěrů postřehů 00:29:59.342 --> 00:30:03.333 o tom co se stalo na Ukrajině 00:30:03.333 --> 00:30:06.433 zejména teda do roku dva tisíce 14 stala 00:30:06.433 --> 00:30:09.871 i před tím jak je možné že ta země se dostala 00:30:09.871 --> 00:30:13.593 až do dnešního stádia 00:30:14.195 --> 00:30:18.263 bych jednak co se tam stalo ekonomicky víme 00:30:18.263 --> 00:30:22.255 oligarchové demokracie skutečně spíše fasádu 00:30:22.255 --> 00:30:25.163 atd ale předseda podařilo 00:30:25.163 --> 00:30:27.112 určitou část obyvatelstva dostat 00:30:27.112 --> 00:30:30.021 do jakési psychóze která 00:30:30.021 --> 00:30:34.308 není zrovna zaklonila normálním vztahům se 00:30:34.308 --> 00:30:37.468 s východním sousedem jak toho dosáhli 00:30:37.468 --> 00:30:42.283 a jak si myslíš že to může mít další vývoj 00:30:42.565 --> 00:30:47.346 já se domnívám že právě ten příběh 00:30:47.346 --> 00:30:49.744 té Ukrajiny jako země 00:30:49.744 --> 00:30:53.846 která se dokázala propracovat 00:30:53.846 --> 00:30:57.308 až do stadia občanské války 00:30:57.308 --> 00:31:04.365 a pak následně tedy války se svým sousedem tak je 00:31:04.365 --> 00:31:06.807 velmi poučný 00:31:06.807 --> 00:31:13.596 protože ten začátek byl více než slibný Ukrajina 00:31:13.596 --> 00:31:18.743 ze všech těch po sovětských států ten přechod 00:31:18.743 --> 00:31:22.830 od toho vlastně 00:31:22.911 --> 00:31:27.912 starého režimu k tomu novému prožila 00:31:28.713 --> 00:31:33.592 naprosto mírově tam na rozdíl od jiných 00:31:33.592 --> 00:31:36.695 jako třeba na Kavkaze nebo ve střední Asii 00:31:36.695 --> 00:31:39.921 a tam se někdy nescílelo 00:31:39.921 --> 00:31:43.390 dokonce i oranžová revoluce 00:31:43.390 --> 00:31:47.807 v roce dva tisíce 4 proběhla tak 00:31:47.807 --> 00:31:51.370 že nepadne výstřel tam snad 00:31:51.370 --> 00:31:55.348 ani pořádně nebyly rozbitá okna nebo výlohy 00:31:55.348 --> 00:31:59.717 jako nápadně to připomínalo sametovou revoluci 00:31:59.717 --> 00:32:04.481 v Československu v Praze ale 00:32:05.619 --> 00:32:13.624 právě od té doby tam začala narůstat animozita 00:32:13.624 --> 00:32:17.467 mezi dvěma skupinami obyvatel 00:32:17.467 --> 00:32:20.908 tam je třeba ještě vzít v úvahu jednu věc 00:32:20.908 --> 00:32:23.429 že Ukrajina přes tohle 00:32:23.429 --> 00:32:25.087 všechno o čem jsem mluvil to 00:32:25.087 --> 00:32:28.584 že to probíhalo takhle klidně tak celou dobu 00:32:28.584 --> 00:32:34.827 byla rozdělená země země rozdělena jazykově nábožensky 00:32:34.827 --> 00:32:40.710 politicky rozdělená svojí minulostí a 00:32:43.483 --> 00:32:52.013 hledali nějaký nějaký konsensus který byl nalezen 00:32:52.013 --> 00:32:57.512 v tom že vlastně až do toho roku dva tisíce 4 00:32:57.512 --> 00:33:01.497 do příchodu prezidenta Justenka 00:33:01.497 --> 00:33:06.856 se tak nenásilně pomalu celá 00:33:06.856 --> 00:33:10.265 země Ukrajina to se netýkalo 00:33:10.265 --> 00:33:17.131 jenom ruskojazyčného obyvatelstva to se týkalo 00:33:17.131 --> 00:33:21.762 i ostatních kteří tam žijí 00:33:21.762 --> 00:33:27.141 a protože to probíhalo jako velmi nenásilně 00:33:27.141 --> 00:33:32.737 celkem bez problémů tak se s tím smířili 00:33:32.737 --> 00:33:38.158 když přišel prezident Uskok se rozhodl tu 00:33:38.158 --> 00:33:43.642 u Ukrajinci Ukrajiny urychlit 00:33:43.642 --> 00:33:46.838 takže mimo jiné tam přišel zákon 00:33:46.838 --> 00:33:49.638 o státní službě ve kterém 00:33:49.638 --> 00:33:54.448 se ukrajinština označila za státní řeč 00:33:54.448 --> 00:33:59.231 a každý kdo pracoval ve státní správě 00:33:59.231 --> 00:34:03.021 tak dostal asi 3 měsíce na to 00:34:03.021 --> 00:34:06.974 aby se naučil krinskyaajá 00:34:06.974 --> 00:34:10.527 jsem tam přesně v té době byl tak že si pamatuji 00:34:10.527 --> 00:34:13.122 jak jsem přijel do donesu 00:34:13.122 --> 00:34:16.799 mluvil jsem s náměstkem gubernátora 00:34:16.799 --> 00:34:20.632 nebo etnický Rust mluvil na mě 00:34:20.632 --> 00:34:25.599 samozřejmě rusky když jsem tam pak přijel 00:34:25.599 --> 00:34:29.647 znovu po tomhle zákonu tak mi předvedl 00:34:29.647 --> 00:34:31.742 ukázkovou ukrajinštinu 00:34:31.742 --> 00:34:34.675 kterou se mezi těm naučil a dala 00:34:34.675 --> 00:34:41.830 že jako jak on říkal je to dávná mluva mluva 00:34:41.830 --> 00:34:46.936 čili státní řeč a že on ji umí no 00:34:46.936 --> 00:34:50.464 a problém nastal na Krymu 00:34:50.464 --> 00:34:56.921 protože ten měl i v ústavě právě tu ruštinu 00:34:56.921 --> 00:35:02.725 takže tam to dopadlo tak kvůli postoji k 00:35:02.725 --> 00:35:08.033 že když chtěli komunikovat s hyena všech 00:35:08.033 --> 00:35:11.415 úrovních třeba i na úrovni ministerstva 00:35:11.415 --> 00:35:16.209 zahraničí tak museli mít tlumočníky zruštiny 00:35:16.209 --> 00:35:20.214 do ukrajinštiny a obráceně a 00:35:20.597 --> 00:35:31.005 a tohle se tak pomalu začala šroubovat až k tomu roku 14 na 00:35:31.151 --> 00:35:32.924 a pak 00:35:32.924 --> 00:35:36.322 vypukla občanská válka 00:35:36.588 --> 00:35:44.612 na východě která trvala 8 let a skončila těmhle vlastně 00:35:44.612 --> 00:35:48.246 největším válečným konfliktem v Evropě 00:35:48.246 --> 00:35:53.754 od roku 19 set 45 tam Taita 00:35:53.754 --> 00:35:56.791 jako těch obou národů nebo těch 00:35:56.791 --> 00:35:59.926 kteří proti sobě bojovali tak já 00:35:59.926 --> 00:36:02.923 jsem to tohle někomu měl popisovat 00:36:02.923 --> 00:36:06.082 na základě nějaké otázky 00:36:06.082 --> 00:36:12.778 tam je problém v tom že prostě ty 00:36:12.778 --> 00:36:19.963 etničtí Rusové nebo ruskojazyčné obyvatelstvo na tom východě 00:36:19.963 --> 00:36:23.124 případně v těch velkých městech 00:36:23.124 --> 00:36:29.148 tak jsou to stejně Rusové jako v ruské federaci 00:36:29.148 --> 00:36:33.417 akorát chtěli dlouho vydrželi a chtěli 00:36:33.417 --> 00:36:37.215 být Ukrajinci třeba v tom roce dva tisíce 00:36:37.215 --> 00:36:40.785 4 a koneckonců i v tom roce 00:36:40.785 --> 00:36:44.129 dva tisíce 14 když byly minské dohody 00:36:44.129 --> 00:36:48.253 a to další tak trvali na tom že zůstanou 00:36:48.253 --> 00:36:52.118 u jako součástí Ukrajiny 00:36:52.118 --> 00:36:58.024 jako své vlasti a že jediné aby bylo 00:36:58.266 --> 00:37:04.777 federální uspořádání což ten ke velice tvrdě odmítal 00:37:04.777 --> 00:37:08.652 a pokud jde o tu druhou stranu tak tam 00:37:08.652 --> 00:37:13.178 ne ne třeba tě Ukrajinci 00:37:13.178 --> 00:37:18.376 na tom západě v Haliče apod tak 00:37:18.880 --> 00:37:25.287 svojí mentalitou mě vždycky připomínala víc Poláky a 00:37:25.702 --> 00:37:29.240 co se s tou zemí jak dostane 00:37:29.240 --> 00:37:34.257 až ta válka skončí ona byla ekonomicky 00:37:34.257 --> 00:37:37.370 vyplundrována už před tím 00:37:37.370 --> 00:37:41.809 konfliktem já jsem někde četl údaj který mnou otřásl 00:37:41.809 --> 00:37:44.855 a sice že hubí domácí produkt Ukrajiny 00:37:44.855 --> 00:37:48.168 a v roce 21 byl on je o 00:37:48.168 --> 00:37:50.204 několik desítek procent nižší 00:37:50.204 --> 00:37:54.574 než v roce 19 set 91 což je naprosto šokující 00:37:54.574 --> 00:37:58.436 a víme že byla vyrabována těmi oligarchy 00:37:58.436 --> 00:38:00.803 že většina těch výrobních kapacit 00:38:00.803 --> 00:38:03.092 které za sovětských časů patřily 00:38:03.092 --> 00:38:05.752 ke špičce v tehdejší federaci 00:38:05.752 --> 00:38:08.239 byla nějakým způsobem poničena 00:38:08.239 --> 00:38:10.308 a já jsem to viděl na vlastní oči 00:38:10.308 --> 00:38:12.604 některých případ nechci s tím zdržovat 00:38:12.604 --> 00:38:14.395 spousta lidí se odstěhoval 00:38:14.395 --> 00:38:17.960 a zřejmě už se ani vracet nebude kdo zaplatí 00:38:17.960 --> 00:38:21.429 ten účet a co se s tou zemí stále tyto zemi znáš 00:38:21.429 --> 00:38:24.077 já ji znám zblízka hlavně dob 00:38:24.077 --> 00:38:26.949 sedmdesátých osmdesátých let znáš lépe 00:38:26.949 --> 00:38:29.529 z posledních desetiletí 00:38:29.529 --> 00:38:33.441 v čem vidíš perspektivu té země 00:38:33.441 --> 00:38:38.305 tak jako já bych jenom doplnil 00:38:38.305 --> 00:38:44.193 že na samém začátku v tom roce 91 výchozí 00:38:44.193 --> 00:38:48.171 podmínky Ukrajiny objektivně byly lepší 00:38:48.171 --> 00:38:51.085 než třeba výchozí podmínky Polska 00:38:51.085 --> 00:38:55.349 tam se prostě ukázalo že 00:38:55.866 --> 00:39:01.704 to že mladí Komsomolci vystřídali 00:39:01.704 --> 00:39:07.163 staré komunisty se neukázalo jako nejlepší cesta 00:39:07.163 --> 00:39:11.397 k prosperitě protože se z nich stali ti oligarchové 00:39:11.397 --> 00:39:15.530 tam to všechno bylo svázáno personálně 00:39:15.530 --> 00:39:18.516 to jsou věci o kterých 00:39:18.516 --> 00:39:22.512 jako se u nás někdy moc nemluvilo že 00:39:22.512 --> 00:39:26.564 třeba obě strany v té oranžové revoluci 00:39:26.564 --> 00:39:29.584 a vlastně i v tom roce 14 00:39:29.584 --> 00:39:33.267 o kterých se hovořilo tak byly ze stejného hnízda 00:39:33.267 --> 00:39:39.307 z netu Petrovská dneska z Dněpru jak v 00:39:39.307 --> 00:39:46.533 Janukovyče tak Tymošenková porušeno 00:39:46.533 --> 00:39:50.592 a další byli tajemníci 00:39:50.592 --> 00:39:56.274 krajské krajské organizace Komsomolu a 00:39:56.284 --> 00:40:03.428 tajemník komunistické strany tam wazarenkokterý 00:40:03.428 --> 00:40:09.191 byl prvním premiérem tak tento vlastně celý 00:40:09.191 --> 00:40:16.424 ten celou tu ligerchizaciukrajiny řídil první moment 00:40:16.424 --> 00:40:21.118 a pod vedením těch oligarchů Ukrajina byla jedin 00:40:21.118 --> 00:40:26.123 po sovětský stát jehož hrubý domácí produkt 00:40:26.123 --> 00:40:31.775 každý rok klesal a také to a také Ukrajina během té 00:40:31.775 --> 00:40:36.227 doby ještě před tím rokem 14 překonala 00:40:36.227 --> 00:40:41.177 světový rekord v de populaci země 00:40:41.177 --> 00:40:46.432 protože v roce 91 měla 52 00:40:46.432 --> 00:40:55.071 a něco milionů obyvatel v roce 14 měla o 10 milionů méně 00:40:55.532 --> 00:41:03.100 jako nejsem schopen odhadnout kolik jich má dnes 00:41:03.100 --> 00:41:11.394 protože ty statistiky zatím neexistují takže tam bude 00:41:11.394 --> 00:41:16.946 jako několik několik zásadních problémů 00:41:16.946 --> 00:41:21.929 v obnově země po skončení války protože 00:41:22.334 --> 00:41:26.802 budou chybět především lidé 00:41:26.887 --> 00:41:29.722 bude zničena tak 00:41:29.722 --> 00:41:36.076 jak to je teď prakticky veškerá infrastruktura 00:41:36.076 --> 00:41:40.859 protože to co probíhalo někdy do října 00:41:40.859 --> 00:41:45.770 kdy Rusové říkali že neválčí že jde 00:41:45.770 --> 00:41:49.268 o speciální vojenskou operaci 00:41:49.268 --> 00:41:53.138 tak to už neplatí je to 00:41:53.138 --> 00:41:56.872 válka která je momentálně zaměřená 00:41:56.872 --> 00:42:01.539 právě na něčenikritické infrastruktury 00:42:01.539 --> 00:42:06.420 a infrastruktury vůbec takže to bude stát 00:42:06.420 --> 00:42:09.144 obrovskou spoustu peněz 00:42:09.144 --> 00:42:17.744 které nepochybně jak to vypadá zaplatit členské státy EU 00:42:18.641 --> 00:42:22.935 ale myslím si že profit toho budou mít 00:42:22.935 --> 00:42:25.531 mizivinalinulovýhe to tak 00:42:26.954 --> 00:42:32.191 je to jako alespoň takhle je to tak 00:42:32.191 --> 00:42:36.458 zvláštně na plánováno dokonce si myslím 00:42:36.458 --> 00:42:40.253 že ten plán té obnovy Ukrajiny 00:42:40.253 --> 00:42:44.177 počítá s tím že nebude žádný mír 00:42:44.177 --> 00:42:47.716 že situace se rozhodne 00:42:47.716 --> 00:42:52.381 na poli válečném a Ukrajina bude obnovena 00:42:52.381 --> 00:42:57.310 v původních hranicích z roku 13 00:42:57.310 --> 00:43:03.885 protože ČR byla přidělena luhanská oblast 00:43:03.885 --> 00:43:09.621 která je dnes součástí ruské federace 00:43:09.621 --> 00:43:14.118 a která byla celou tu dobu součástí 00:43:14.118 --> 00:43:20.863 té vzpoury proti vládě Kyjevě byly ty dvě 00:43:20.863 --> 00:43:27.326 povstalecké republiky do Nicka a Luhanska 00:43:28.414 --> 00:43:30.700 i ty světely potvrdil 00:43:30.700 --> 00:43:36.177 že naše vláda a celý ten monstrem vsázím 00:43:36.177 --> 00:43:39.173 na jednu kartu a sice že se podaří nějak porazit 00:43:39.173 --> 00:43:41.555 ruskou federaci srazit na kolena 00:43:41.555 --> 00:43:45.063 vybrat si prostě nějaké dividendy a 00:43:45.063 --> 00:43:49.890 diktovat nějak podmínky tam účastní se 00:43:49.890 --> 00:43:52.477 i někteří čeští činitelé 00:43:52.477 --> 00:43:54.222 i těch pane podivných konferencí 00:43:54.222 --> 00:43:55.657 a parcelaci Ruska atd 00:43:55.657 --> 00:43:57.982 no 00:43:57.982 --> 00:44:02.286 já si myslím že život je složitější ty řeknu hodně opatrně 00:44:02.286 --> 00:44:06.454 ano zeptám se jen tak to 00:44:06.454 --> 00:44:09.872 když by se podařilo spustit oprávnu 00:44:09.872 --> 00:44:13.826 železnou oponu někderýchodněotjá nevím ke 00:44:14.850 --> 00:44:18.354 a rozdělit tedy svět opravdu druhů 00:44:18.354 --> 00:44:22.663 drsně ve stylu studené války je možná ještě víc 00:44:24.129 --> 00:44:25.992 co 00:44:25.992 --> 00:44:28.887 se stane s českou ekonomikou z hlediska zdrojů 00:44:28.887 --> 00:44:31.630 a trhu my jsme chtěli chtěl 00:44:31.630 --> 00:44:34.663 nejenom za socialismu a za první republiky 00:44:34.663 --> 00:44:40.573 potřebovali jako to co se stane s přeskou ekonomikou 00:44:40.573 --> 00:44:45.116 tak to už můžeme odhadnout teď bez ohledu na to 00:44:45.116 --> 00:44:50.417 kde ta železná opona bude a jak bude drsná 00:44:50.417 --> 00:44:54.142 já když jsem na ně na některou 00:44:54.142 --> 00:44:57.549 takovou otázku odpovídal tak 00:44:57.549 --> 00:45:01.739 a sledoval jsem počínání naší vlády 00:45:01.739 --> 00:45:06.474 tak jsem si vzpomněl na devadesátá léta 00:45:06.474 --> 00:45:09.992 a pokročilou privatizaci 00:45:09.992 --> 00:45:16.753 na dobu kdy podniky které byly určeny 00:45:16.753 --> 00:45:21.745 k privatizaci předem nebo byly 00:45:21.745 --> 00:45:26.567 měly být privatizovány předem určenému zájemci 00:45:26.567 --> 00:45:28.753 tak se vyznačovali tím 00:45:28.753 --> 00:45:32.995 že nejdřív tam přišel z kinder Management 00:45:32.995 --> 00:45:38.163 je pravda že tato vláda ten klasický gender 00:45:38.163 --> 00:45:42.717 management nepřipomíná věkem a za to se tak chová 00:45:42.717 --> 00:45:48.944 a účelem toho kindrmanagementu bylo ten podnik zadlužit 00:45:48.944 --> 00:45:52.761 snažit se aby přestal být funkční 00:45:52.761 --> 00:45:56.669 aby se co nejvíce snížila jeho cena 00:45:56.669 --> 00:46:00.286 aby se pak mohl dobře prodat tomu 00:46:00.286 --> 00:46:02.567 kdo o ně projevil zájem a kdo tam 00:46:02.567 --> 00:46:05.296 ten gender management 00:46:05.296 --> 00:46:11.793 poslal no tak vedle situaci teď čelíme a je to 00:46:11.793 --> 00:46:16.976 a nemá cenu si malovat že tu máme někoho 00:46:16.976 --> 00:46:20.294 kdo tenhle úkol nemá oni 00:46:20.294 --> 00:46:27.376 prostě od samého začátku se projevily mimo jiné tím 00:46:27.376 --> 00:46:33.535 že proti nim musela protestovat museli 00:46:33.535 --> 00:46:36.175 proti něm protestovat zemědělci 00:46:36.175 --> 00:46:38.916 protože jejich prvním krokem 00:46:38.916 --> 00:46:41.893 bylo prostě zrušení zbytku 00:46:41.893 --> 00:46:45.281 naší potravinové soběstačnosti tím 00:46:45.281 --> 00:46:52.490 že změnili dotace a kdy udělali přes Noopak toho 00:46:52.752 --> 00:46:57.939 co dělali komunisti v padesátých letech kdy byla 00:46:57.939 --> 00:47:02.642 teda ta kolektivizace kdy se sdružovali malé 00:47:02.642 --> 00:47:06.483 malá hospodářství a ti sedláci 00:47:06.483 --> 00:47:10.702 museli jít do družstev případně do státních statků 00:47:10.702 --> 00:47:17.412 aby se mohlo vlastně zemědělství a rozvíjet s tím 00:47:17.693 --> 00:47:21.483 de facto průmyslovým způsobem 00:47:21.483 --> 00:47:23.929 tak oni nám teď nabízejí 00:47:23.929 --> 00:47:27.852 že ty nejvýkonnější podniky se rozpálil 00:47:27.852 --> 00:47:31.970 na těch v 10 hektarů kde budou 00:47:31.970 --> 00:47:36.015 už ne sedláci ale farmáři kteří nejsou 00:47:36.015 --> 00:47:39.801 a jejich úkolem nebude vyrábět potraviny 00:47:39.801 --> 00:47:43.564 jejich úkolem bude brát dotace a 00:47:43.564 --> 00:47:47.609 potraviny budeme dovážet já nevim 00:47:47.609 --> 00:47:51.043 z jižní Ameriky nebo prostě 00:47:51.043 --> 00:47:56.188 odněkud takže tohle jako k tomu dle máme 00:47:56.188 --> 00:47:59.497 v čele státu ten kinder Management 00:47:59.497 --> 00:48:02.087 to si řek velmi výstižně a i 00:48:02.087 --> 00:48:04.919 z toho samozřejmě běhá mráz po zádech 00:48:04.919 --> 00:48:08.018 já se já otočím li když dovolíš 00:48:08.018 --> 00:48:11.958 si dnes poslanec za SPASTE také nominovala 00:48:11.958 --> 00:48:14.559 do prezidentské volby sperma 00:48:14.559 --> 00:48:16.224 velice vyhraněný názor 00:48:16.224 --> 00:48:19.011 na některé nadnárodní struktury v níž 00:48:19.011 --> 00:48:21.768 jsme zapouzdření já vám k 00:48:21.768 --> 00:48:25.167 tomu velké sympatie řekni 00:48:25.167 --> 00:48:30.694 mi je dnešní evropská unie reformovatelnato 00:48:30.694 --> 00:48:35.101 zaznělo právě na dneska na tom semináři 00:48:35.101 --> 00:48:39.626 ten základní poznatek který tam byl 00:48:40.028 --> 00:48:45.801 EU reformovatelná není takže 00:48:45.801 --> 00:48:48.276 je více než pravděpodobné 00:48:48.276 --> 00:48:54.739 že EU v té své podobě kdy směřuje k 00:48:54.739 --> 00:49:01.566 federalizaci Evropy je to sama nepřežije a rozpadne se 00:49:02.268 --> 00:49:05.383 protože mimo jiné platí že 00:49:05.383 --> 00:49:07.987 čím více Evropy čím více 00:49:07.987 --> 00:49:12.638 u tím méně demokracie těm méně svobody 00:49:12.638 --> 00:49:16.758 to je velmi hezká zkrátka ta se mi líbí zapamatuji si 00:49:16.758 --> 00:49:21.132 co z toho plyne pro českou politiku 00:49:21.132 --> 00:49:24.901 co v té pasti v té soutěži jsme byli zatlačeni 00:49:24.901 --> 00:49:26.671 co teďko dělat 00:49:26.671 --> 00:49:32.924 no já protože kandiduji na prezidenta 00:49:32.924 --> 00:49:38.163 a protože vlastně tu kampaň musím jíst 00:49:38.163 --> 00:49:42.117 tak vždycky říkám podívejte se 00:49:42.117 --> 00:49:45.995 teď máte poslední možnost 00:49:45.995 --> 00:49:48.109 jak zabránit nejhorší moc 00:49:48.109 --> 00:49:50.511 o něm je všechno oni mají 00:49:50.511 --> 00:49:53.654 z toho souhlasu v ps mají 00:49:53.654 --> 00:49:58.423 vládu mají senát mají ústavní soud poslední 00:49:58.423 --> 00:50:03.581 co zůstalo je post prezidenta republiky 00:50:03.581 --> 00:50:08.787 to je a má kandidatura je příležitost pro lidi 00:50:08.787 --> 00:50:12.789 kteří jsou v opozici proti této vládě 00:50:12.789 --> 00:50:16.066 aby udělali to na co zapomněli 00:50:16.066 --> 00:50:20.159 v loni při sněmovních volbách sjednotit se 00:50:20.159 --> 00:50:25.277 protože já neobviňuji z toho že vyhrála 00:50:25.277 --> 00:50:28.770 pěti koalice tak velkým rozdílem 00:50:28.770 --> 00:50:32.464 ústavní soud ten jenom nastavil podmínky 00:50:32.464 --> 00:50:38.806 a na rozdíl od těch stran které byly 00:50:38.806 --> 00:50:45.596 vůči politice pěti koalice a to v opozici tak 00:50:45.596 --> 00:50:49.781 ti a pěti koalice pochopila tu šanci 00:50:49.781 --> 00:50:56.225 že to nabízí těm stranám které jsou na hraně pádu 00:50:56.225 --> 00:50:59.282 do mimoparlamentní politiky 00:50:59.282 --> 00:51:02.444 se tomu vyhnout tím že se spojí 00:51:02.444 --> 00:51:07.386 i ostatní to riskli že překročí 5 procent 00:51:07.386 --> 00:51:09.541 tak se jim to nepovedlo 00:51:09.541 --> 00:51:13.812 a výsledek je že máme nejhorší vládu 00:51:13.812 --> 00:51:19.097 v novodobé historii minimálně v historii v ČR a možná 00:51:19.097 --> 00:51:21.007 že bychom té historii museli jít 00:51:21.007 --> 00:51:26.160 hodně hodně zpátky abychom našli něco podobného 00:51:26.160 --> 00:51:32.464 takže já říkám zůstal jsem právě kvůli tomu 00:51:32.464 --> 00:51:40.563 že shodou okolností kvůli tomu shromažďování hlasu 00:51:40.563 --> 00:51:44.656 apod jiní kandidáti kteří by byli vlastně ČTI 00:51:44.656 --> 00:51:48.195 a kteří by byli v opozici proti vládě 00:51:48.195 --> 00:51:55.148 se dodal se do toho výběru konečného nedostali 00:51:55.148 --> 00:52:01.152 takže jsem jeden a já budu muset prostě 00:52:01.152 --> 00:52:06.457 a já slibuji že v případě že budu zvolen tak 00:52:06.457 --> 00:52:12.851 se budu snažit abychom tu cestu od toho 00:52:14.255 --> 00:52:19.310 od té velmi zvláštně minulosti 00:52:19.310 --> 00:52:24.446 která kterou nám současná pětekoalice připravuje 00:52:24.446 --> 00:52:29.274 se začali vracet zpátky někam k normálnímu životu 00:52:29.936 --> 00:52:32.317 porovnat vás vy ti položím 00:52:32.317 --> 00:52:35.209 i a ještě možná chytlavější téma 00:52:35.209 --> 00:52:39.681 je reformovatelna severoatlantická aliance 00:52:42.703 --> 00:52:48.839 zcela svou reformovatelnosti severoatlantické 00:52:48.839 --> 00:52:51.815 aliance nejsem jistý 00:52:51.815 --> 00:52:56.775 ale pokud bych do toho mohl mluvit tak bych trval 00:52:56.775 --> 00:53:01.711 na tom že je tam pouze jeden jediný závazný čl 00:53:01.711 --> 00:53:05.204 a to je čl jedna který zavazuje 00:53:05.204 --> 00:53:07.753 severoatlantické smlouvy 00:53:07.753 --> 00:53:11.840 který zavazuje všechny členské státy k tomu 00:53:11.840 --> 00:53:15.581 aby problémy řešili mírovou cestou 00:53:15.581 --> 00:53:19.550 v duchu charty se bohužel 00:53:19.550 --> 00:53:28.458 právě v době našeho vstupu do na to v tom roce 99 00:53:28.458 --> 00:53:31.359 kdy vypukla válka v Jugoslávii 00:53:31.359 --> 00:53:34.739 tak byl tento čl poprvé porušen 00:53:34.739 --> 00:53:40.544 a od té doby také ale jako jinak jsem realista 00:53:40.544 --> 00:53:46.162 na rozdíl od té EU jako 00:53:46.162 --> 00:53:54.053 znatasezemě jako je ČR která nemá 00:53:54.053 --> 00:53:57.478 v jaderné zbraně jako měla Francie 00:53:57.478 --> 00:54:01.268 tak by se jí asi vystoupit nepodařilo 00:54:01.268 --> 00:54:05.046 já si rád pohrává jako ty 00:54:05.046 --> 00:54:08.656 s tím prvním paragrafem mosintonské smlouvy 00:54:08.656 --> 00:54:11.350 někteří diváci epizodu budu pamatovat 00:54:11.350 --> 00:54:13.631 ty si možná ode mě ještě neslyšel 00:54:13.631 --> 00:54:15.973 ta je docela příznačné někdy 00:54:15.973 --> 00:54:17.682 v roce 17 asi než přišel 00:54:17.682 --> 00:54:20.261 do Prahy dělat britského vyslance nechce 00:54:20.261 --> 00:54:24.246 tak by si uspořádala velkou přestřelku takovou 00:54:24.246 --> 00:54:26.895 v divadle Archa v jazyce anglickém 00:54:26.895 --> 00:54:28.218 a byly tam v podstatě lidé 00:54:28.218 --> 00:54:32.583 kteří diplomati studenti zahraniční 00:54:32.583 --> 00:54:36.319 pracovníci těch zahraničních firem apod a 00:54:36.319 --> 00:54:38.780 je levičák který jenom připuštěna tu debatu 00:54:38.780 --> 00:54:42.454 jsme byli proti mně bylo asi 5 všelijakých 00:54:42.454 --> 00:54:45.333 politiků a politologů apod přišel 00:54:45.333 --> 00:54:47.732 to moderoval dokonce člověk z Londýna 00:54:47.732 --> 00:54:51.373 a když to skončilo rozdali jsme si to pěkně když 00:54:51.373 --> 00:54:54.063 to skončilo to negace přistoupili jsme nějakou 00:54:54.063 --> 00:54:58.341 večeři kterou Brityškaucl uspořádala on si nepoptával 00:54:58.341 --> 00:55:02.419 jak bych já jako reagoval na podobný vývoj 00:55:02.419 --> 00:55:04.977 když bych byl zvolen tehdy předsedou 00:55:04.977 --> 00:55:07.217 z tlamy a nikoliv o těch Filip až to bylo 00:55:07.217 --> 00:55:10.019 o prsa jednomskéapuberďačky já jsem mu říkal 00:55:10.019 --> 00:55:12.922 že bych v těch televizních debatách to 00:55:12.922 --> 00:55:14.983 samozřejmě konfrontoval předsedou láva 00:55:14.983 --> 00:55:17.537 jiné tehdejší činitele 00:55:17.537 --> 00:55:19.878 proč když teda chtějí být na 00:55:19.878 --> 00:55:22.574 to tak proč se nehodlají řídit 00:55:22.574 --> 00:55:25.380 klíčovým závazkem moshintonské smlouvy 00:55:25.380 --> 00:55:28.017 který si tady neprodukoval to znamená 00:55:28.017 --> 00:55:30.785 že ano že mírovou cestou 00:55:30.785 --> 00:55:33.201 striktně v souladu s chartou 8 00:55:33.201 --> 00:55:36.642 a dokonce s jejím padesátým a jedna padesátým čl 00:55:36.642 --> 00:55:39.620 který použití vojenské síly připouští 00:55:39.620 --> 00:55:41.495 pouze za dvou okolností 00:55:41.495 --> 00:55:43.569 buď se stát napaden a brání se 00:55:43.569 --> 00:55:46.744 vnějším nepřítelem anebo se 00:55:46.744 --> 00:55:49.221 ta armáda vstupuje do hry 00:55:49.221 --> 00:55:51.450 na základě rozhodnutí rady bezpečnosti 00:55:51.450 --> 00:55:55.787 tak to není legitimní a negace se tak usmál povídá 00:55:55.787 --> 00:55:58.280 no je to je vtipné co říká tohle 00:55:58.280 --> 00:56:00.143 ale já vám řeknu na rovinu 00:56:00.143 --> 00:56:02.657 vláda jejího veličenstva by si rozhodně nepřála 00:56:02.657 --> 00:56:08.655 aby se ČR zřídila první členské smlouvu říká 00:56:08.655 --> 00:56:10.384 vaše excelence tady chybí 00:56:10.384 --> 00:56:13.565 jedna jediná věc co říká jak na televizní kamery 00:56:13.565 --> 00:56:16.454 tak jsme se k tomu nás přirozeně 00:56:16.454 --> 00:56:18.739 na televizní kamery nikdy neřekl 00:56:18.739 --> 00:56:21.954 takže takže takhle jardo 00:56:21.954 --> 00:56:26.052 no já bych ti strašně psal aby si uspěl v té volbě 00:56:26.052 --> 00:56:28.013 oba víme že to nebude snadné 00:56:28.013 --> 00:56:30.203 že budou nasazeny roztodivné páky 00:56:30.203 --> 00:56:33.427 aby to bylo prostě jinak věřím že svedeš 00:56:33.427 --> 00:56:36.132 minimálně velmi český důstojný boj 00:56:36.132 --> 00:56:38.687 který rozlépíospálky na mnoha očích 00:56:38.687 --> 00:56:41.398 a takovou ambici asi si klást lze 00:56:41.398 --> 00:56:44.942 v prezidentské volbě a ta šance je tu jednou za 5 let 00:56:44.942 --> 00:56:46.475 takže v tom ti držím palce 00:56:46.475 --> 00:56:50.261 a v čemkoliv budeme moc také pomoc tak velice rádi 00:56:50.261 --> 00:56:52.577 v tomto našem vysílání a nejenom tady 00:56:52.577 --> 00:56:57.074 a já osobně taky ale jak vidíš prosím tě 00:56:57.074 --> 00:57:01.280 vývoj v naší zemi ať už ta 00:57:01.280 --> 00:57:02.936 prezidentská volba dopadne 00:57:02.936 --> 00:57:05.235 jakkoliv byt na ni teda samozřejmě záleží 00:57:05.235 --> 00:57:08.107 z důvodů které si před chvílí sám popsal 00:57:08.107 --> 00:57:09.985 co si myslí že se stane vydrží 00:57:09.985 --> 00:57:15.236 tahle vláda pokud ano kam tu zkázu dovede pane 00:57:15.236 --> 00:57:18.836 co se stane když padne dříve než k termínu 00:57:18.836 --> 00:57:20.869 k řádnému termínu voleb 00:57:20.869 --> 00:57:24.182 kde vidí světlo na konci tunelu 00:57:25.430 --> 00:57:27.871 já osobně si myslím 00:57:27.871 --> 00:57:33.465 že tahle vláda se bude držet do samého konce 00:57:33.465 --> 00:57:38.731 budou se snažit přežít 00:57:38.731 --> 00:57:45.466 všechny možnosti protože jako jediný způsob jak 00:57:45.948 --> 00:57:51.682 by mohla skončit je že by sama podala demisi 00:57:51.682 --> 00:57:57.900 a to to určitě nechystá demonstrace 00:57:57.900 --> 00:58:04.599 které probíhají tak k tomu nedonutí ale 00:58:04.961 --> 00:58:09.916 pokud ta ekonomická situace 00:58:09.916 --> 00:58:16.027 a hlavně ta energetická a ty dopady na 00:58:17.042 --> 00:58:21.769 občany budou takové jak se obáváme 00:58:21.769 --> 00:58:27.143 tak možná jim nezbyde nic jiného než to zabalit 00:58:27.143 --> 00:58:29.901 ale o ně v takovém případě budou mít 00:58:29.901 --> 00:58:31.941 připravenu alternativu 00:58:31.941 --> 00:58:37.817 takže já si docela živě dokážu představit že pak 00:58:37.817 --> 00:58:44.547 tedy proto že já vždycky říkám o ně teď řídí stát 00:58:44.547 --> 00:58:48.419 jako nezkovkutaktopakdáj Babišovi 00:58:48.419 --> 00:58:51.805 který ho chce řídit jako firmu 00:58:51.947 --> 00:58:53.652 no a ten 00:58:53.652 --> 00:58:55.976 to je realistický vývoj 00:58:55.976 --> 00:59:01.468 pokud nenastane něco neočekávaného 00:59:01.468 --> 00:59:09.602 jako třeba nějaká hluboká krize uvnitř EU případně 00:59:09.891 --> 00:59:13.201 ve spojem státech 00:59:13.411 --> 00:59:18.601 já myslím že to tak nějak asi bohužel bude 00:59:19.596 --> 00:59:24.617 říká se že nakonec se dohodne Andrej Babiš ano 00:59:24.617 --> 00:59:28.073 s jistým křídlem s ODS a že to najdou hromady 00:59:28.073 --> 00:59:31.656 a budou tak trošku na kvalifikovat to co 00:59:31.656 --> 00:59:36.086 tohle přesně tohle mám na mysli 00:59:36.086 --> 00:59:40.824 protože to je prostě ta ústupová varianta 00:59:40.824 --> 00:59:44.138 vzhledem vzhledem k tomu 00:59:44.138 --> 00:59:47.795 komu se snaží za vidět že také musejí mít 00:59:47.795 --> 00:59:50.106 já si teď dovolím pana Lenu 00:59:50.106 --> 00:59:52.918 která samozřejmě kulhá ve spoustě ohledů 00:59:52.918 --> 00:59:57.699 ale ty jako historiky možná ocení když německá armáda 00:59:57.699 --> 01:00:00.558 zaznamenávala debakly 01:00:00.558 --> 01:00:02.764 na frontách první světové války 01:00:02.764 --> 01:00:05.414 tak nakonec značili generálního tamu přišel 01:00:05.414 --> 01:00:07.361 za prezidentem a na podzim 01:00:07.361 --> 01:00:09.434 že o rok 18 a říká no teď 01:00:09.434 --> 01:00:12.440 bez bejvámeštětoprostě před na sociální demokracii 01:00:12.440 --> 01:00:15.802 a ne se to nějak lilii tak znovu zdůrazňuji 01:00:15.802 --> 01:00:17.905 kvůli ci jsou úplně jiné ty dnešní ale 01:00:17.905 --> 01:00:21.291 to co si tady na čem jsme se my dva shodli možná 01:00:21.291 --> 01:00:23.719 by vzdáleně bylo jakousi panelu toho 01:00:23.719 --> 01:00:28.661 co se stalo v Německu kde vůbec prostě to takové 01:00:28.661 --> 01:00:32.111 šoupli toho černého Petra šoupli na rukou někomu 01:00:32.111 --> 01:00:35.022 a já z jedné strany chápu 01:00:35.022 --> 01:00:37.368 že by to asi bylo v něčem trošku jiné 01:00:37.368 --> 01:00:40.716 nicméně že by došlo k nějaké zásadní změně 01:00:40.716 --> 01:00:44.582 a to mám velmi vážné pochybnosti nevím jak ty 01:00:44.582 --> 01:00:48.808 to by to by pokračoval 01:00:48.808 --> 01:00:53.928 tenhle trend bez podobných excesů 01:00:53.928 --> 01:00:58.303 které tam probíhají teď že jo vyměnilo by se 01:00:58.303 --> 01:01:02.924 pár ministrů vyměnilo by se 01:01:04.524 --> 01:01:08.598 představitelů třeba ve sněmovně ale 01:01:08.598 --> 01:01:13.347 ta politika by se příliš neodlišovala od toho 01:01:13.347 --> 01:01:21.079 a jako lidem by se nepochybně vedlo pořád stejně špatně 01:01:21.079 --> 01:01:24.098 ne li možná ještě hůř a růst 01:01:24.098 --> 01:01:25.706 až 01:01:25.706 --> 01:01:29.136 když se zamyslíš nad tím co se stalo českou ekonomiku 01:01:29.136 --> 01:01:32.858 a co se s ní ještě stane ten souběh 01:01:32.858 --> 01:01:36.702 nega velmi negativních destruktivních nárazů 01:01:36.702 --> 01:01:41.253 který se česká vláda nynější pokouší jak si 01:01:41.253 --> 01:01:45.005 vzal za pouze petrifikovatza zabetonovat 01:01:45.005 --> 01:01:47.638 prostě na na dlouhou a dlouhou dobu i na 01:01:47.638 --> 01:01:50.845 většné časy to znamená uzavřít si cestu 01:01:50.845 --> 01:01:53.924 k jakékoliv smysluplné spolupráci 01:01:53.924 --> 01:01:55.325 východním směrem a tím nemyslím 01:01:55.325 --> 01:01:56.557 na Rusko myslím i Čínu 01:01:56.557 --> 01:02:00.570 a další prostě země a být v roli 01:02:00.570 --> 01:02:03.536 opravdu jakéhosi poskoka 01:02:03.536 --> 01:02:06.234 cizích korporací a cizí moci 01:02:06.234 --> 01:02:09.550 zakázat se prosazovat jakýkoli jakkoliv prosazovat 01:02:09.550 --> 01:02:12.781 vlastní národní zájem a tak průmyslové zemi 01:02:12.781 --> 01:02:16.167 která je exportně orientovaná historicky 01:02:16.167 --> 01:02:20.519 tradičně a je tak nastavená a tak si myslím 01:02:20.519 --> 01:02:22.401 že ty následky budou mimořádně kruté 01:02:22.401 --> 01:02:25.884 a moc že nás čekají krušné časy a já z toho vozu 01:02:25.884 --> 01:02:27.992 jeden závěr a věřím že mě podpoří 01:02:27.992 --> 01:02:31.007 mi to řekl před chvílí trošku jinými slovy 01:02:31.007 --> 01:02:35.490 my musíme dát dohromady takovou opozici v ČR 01:02:35.490 --> 01:02:38.997 která nebude jenom jaksi tahat 01:02:38.997 --> 01:02:43.277 za kratší konec ale nakonec převezme iniciativu 01:02:43.277 --> 01:02:47.685 bude zvyšovat tlak na jakoukoliv vládu která tu bude tudle 01:02:47.685 --> 01:02:52.914 i příští a nakonec výniky toho marasmu předčíslí 01:02:52.914 --> 01:02:55.084 a dokáže se vynutit nějakou zásadní změnu 01:02:55.084 --> 01:02:57.816 a to podle mého soudu vyžaduje spolupráci 01:02:57.816 --> 01:03:00.621 všech opozičních sil a těch které jsou 01:03:00.621 --> 01:03:02.729 ve sněmovně tak pochopitelně 01:03:02.729 --> 01:03:04.819 i celé mimoparlamentní opozice v níž 01:03:04.819 --> 01:03:06.900 dneska skončily i dvě 01:03:06.900 --> 01:03:09.589 levicové strany které po celou domu samostatné 01:03:09.589 --> 01:03:13.035 republiky v parlamentu byly na jedna a tisivníbyl 01:03:13.035 --> 01:03:15.849 má za cíl sociální bývalá za cíl 01:03:15.849 --> 01:03:18.504 sociální demokracie to znamená demokracie 01:03:18.504 --> 01:03:20.838 v ekonomickém a sociálním směru 01:03:20.838 --> 01:03:23.025 což je naprosto legitimní cíl 01:03:23.025 --> 01:03:25.253 a ta druhá k níž patřím já 01:03:25.253 --> 01:03:28.566 samozřejmě tento cíl sdílela a kromě toho má 01:03:28.566 --> 01:03:30.525 pádné důvody si myslet že všechny 01:03:30.525 --> 01:03:32.609 velké problémy naší země 01:03:32.609 --> 01:03:35.058 mají řešení až za hranicemi kapitalismu 01:03:35.058 --> 01:03:36.765 což v tom se nemusíme shodovat 01:03:36.765 --> 01:03:40.097 ale je to je to prostě naše krajinu a náš cíl 01:03:40.097 --> 01:03:42.913 pokud dokážeme dát dohromady takové 01:03:42.913 --> 01:03:45.515 rozumné sjednocení spojení 01:03:45.515 --> 01:03:48.147 volné a přesto efektivní všech 01:03:48.147 --> 01:03:49.899 těchto opozičních subjektů 01:03:49.899 --> 01:03:52.974 tak pro hrát nemusíme pokud to nedokážeme 01:03:52.974 --> 01:03:55.371 tak bohužel naše země bude vláčena 01:03:55.371 --> 01:03:59.769 stále stále horším a nebezpečnějším 01:03:59.769 --> 01:04:02.751 směrem já tě trápím Jarda už 01:04:02.751 --> 01:04:07.507 méně hodin já k tomu vždycky dodávám říkám to 01:04:07.507 --> 01:04:12.144 do všech médií já k tomu dodávám jednu věc 01:04:12.144 --> 01:04:14.701 prostě seběhlo se to tak 01:04:14.701 --> 01:04:18.088 že jsem jedin opoziční kandidát 01:04:18.088 --> 01:04:22.877 mezi těmi devíti kteří kandidují a dá vám 01:04:22.877 --> 01:04:27.137 všem těm silám které 01:04:28.119 --> 01:04:33.148 chápou že ČR momentálně jde 01:04:33.148 --> 01:04:37.486 opravdu špatným směrem se sjednotit 01:04:37.486 --> 01:04:40.587 přinejmenším v té prezidentské volbě 01:04:40.587 --> 01:04:45.432 a tím pádem dokázat že to 01:04:45.432 --> 01:04:51.234 že se domluví že to jde a že pak dokáže 01:04:51.234 --> 01:04:55.667 tuhle vládu tohle pěti koalici porazit 01:04:55.667 --> 01:05:02.120 a já když dostávám podobné otázky z 01:05:02.120 --> 01:05:08.072 médií toho typu jako říkal a jmenoval byste vládu 01:05:08.072 --> 01:05:13.508 ve které by byly i členové s tak já jim odpovídám 01:05:13.508 --> 01:05:17.238 jako Esper vyhraje příští parlamentní volby 01:05:17.238 --> 01:05:19.132 bude sestavovat vládu 01:05:19.132 --> 01:05:24.698 a já ji rád jmenuju budu li prezidentem a 01:05:24.698 --> 01:05:28.474 to a jenom chci upozornit na to 01:05:28.474 --> 01:05:31.926 že ten dnešní seminář který byl 01:05:31.926 --> 01:05:38.641 v Pstak byl takovou ukázkou toho 01:05:38.641 --> 01:05:46.618 že ideologie na některých věcech shodne levice 01:05:46.618 --> 01:05:51.657 s pravicí i s tím politickým středem 01:05:51.657 --> 01:05:54.071 miliardu moc dobře ví 01:05:54.071 --> 01:05:57.099 že toto je moje krajinou také i to nás spojuje 01:05:57.099 --> 01:05:59.730 a určitě potáhneme za jeden provaz každý 01:05:59.730 --> 01:06:02.974 z trošku jiné pozice i v nejbližších týdnech a měsících 01:06:02.974 --> 01:06:05.098 což se bude samozřejmě týkat 01:06:05.098 --> 01:06:10.654 i tvého boje ohrad možnosti prezentovat názory 01:06:10.654 --> 01:06:14.603 vlasteneckého křídla tak by české politiky držím 01:06:14.603 --> 01:06:16.030 ti všecky palce a teď 01:06:16.030 --> 01:06:17.637 děkuji 01:06:17.637 --> 01:06:19.500 a teď tě vydám napospas 01:06:19.500 --> 01:06:22.408 s našim dychtivým divákům máme takovou zvyklost 01:06:22.408 --> 01:06:26.805 že po hodin celému lehce eshodinku já se odmlčím 01:06:26.805 --> 01:06:28.794 dokonce nebudu vidět na kameru 01:06:28.794 --> 01:06:31.715 a nebudu slyšet na mikrofon a bych třeba nechtěně 01:06:31.715 --> 01:06:34.712 nevymšovalapetr budeš tě bude 01:06:34.712 --> 01:06:37.480 provázet provázel prostě dotazy 01:06:37.480 --> 01:06:40.444 z četu a já se vrátím 01:06:40.444 --> 01:06:44.363 na mikrofon před koncem abychom důstoj 01:06:44.363 --> 01:06:46.885 spolu uzavřeli zatím ti upřímně děkuji a těším se 01:06:46.885 --> 01:06:48.713 na další část pořadu 01:06:48.713 --> 01:06:51.627 děkuji ano vážení přátelé tak 01:06:51.627 --> 01:06:55.849 že nyní je to samozřejmě na vás a jdeme 01:06:55.849 --> 01:07:01.020 mílovými kroky na vaše dotazy které už jste napsali 01:07:01.020 --> 01:07:04.515 na čet a napsali jste jich tady 01:07:04.515 --> 01:07:07.769 opravdu je toho tady kvantum 01:07:07.769 --> 01:07:11.504 a pane Bašto prosím vás sleduje nás 01:07:11.504 --> 01:07:16.058 teďka víc jak 1000 lidí právě v tuto vteřinu máte 01:07:16.058 --> 01:07:20.029 nekandvě stě 67 laiků 01:07:20.029 --> 01:07:24.859 což je pozitivní doufám že už dvě stě 69 tak já věřím 01:07:24.859 --> 01:07:27.019 že se že přibydou přátelé 01:07:27.019 --> 01:07:28.739 mačkejtety palečky nahoru 01:07:28.739 --> 01:07:30.835 pokud se vám dnešní rozhovor líbí 01:07:30.835 --> 01:07:33.843 dvě stě 70 tak poďte a 01:07:33.843 --> 01:07:38.099 chci poděkovat Karelovi Karlovi za jeho příspěvek 01:07:38.099 --> 01:07:40.281 já vám všem kteří jste si dali členství 01:07:40.281 --> 01:07:42.878 a jdeme na to první otázka 01:07:42.878 --> 01:07:45.235 která tady je už přišla Mejlem 01:07:45.235 --> 01:07:49.632 ještě před začátkem pořadu tak píše náš divák 01:07:49.632 --> 01:07:54.170 nedá mi to a musím se na to zeptat 01:07:54.170 --> 01:07:56.643 co pana Baštu vedlo k tomu 01:07:56.643 --> 01:07:59.251 že hlasoval pro připojení 01:07:59.251 --> 01:08:03.795 severských států do paktu na to děkuji a s pozdravem 01:08:03.795 --> 01:08:06.993 to je naprosto jednoduché 01:08:06.993 --> 01:08:12.867 já prostě některé věci respektuju víc 01:08:12.867 --> 01:08:20.094 než jiné a v tomto případě rozhodme ty 01:08:20.243 --> 01:08:27.100 jak Švédska tak Finska vstoupit do NATO a vyměnit svoji více 01:08:27.100 --> 01:08:32.311 než už své dva dvě stě let starou neutralitu 01:08:32.311 --> 01:08:36.646 u Finů více než 70 let za 01:08:36.646 --> 01:08:41.357 vstup do aliance také jejich suverénní rozhodnutí 01:08:41.357 --> 01:08:48.684 a já bych se prostě neodvážil jim do toho mluvit je to 01:08:48.947 --> 01:08:51.869 oni tohle 01:08:52.352 --> 01:08:57.803 rozhodli a oni by měli mít možnost to udělat 01:08:57.803 --> 01:09:07.209 kromě toho si myslím že tradičně ten severské Skandinávci 01:09:07.209 --> 01:09:12.294 jsou jistou protiváhou anglosasů 01:09:12.976 --> 01:09:16.837 děkuji moc jdeme dál Jiří 01:09:16.917 --> 01:09:21.626 se ptá existuje způsob 01:09:21.626 --> 01:09:24.465 jak se mohou občané zbavit vlády dříve 01:09:24.465 --> 01:09:28.052 než ve volbách ideálně méně radikálně 01:09:28.052 --> 01:09:33.363 než na Srílance tahle vláda napáchala za rok 01:09:33.363 --> 01:09:36.974 to co Babiš nestihl za celou dobu 01:09:36.974 --> 01:09:40.564 co byl u koryta děkuji 01:09:40.865 --> 01:09:46.641 no tak jako ta možnost ta možnost existuje 01:09:46.641 --> 01:09:52.649 a jednou z nich je Člčtyřesát dva ústavy 01:09:52.649 --> 01:09:57.589 podle kterého prezident jmenuje a odvolává vodu 01:09:57.589 --> 01:10:01.204 tak už to zkusil pochodu 01:10:01.204 --> 01:10:05.443 již byl zvolen děkuji moc za odpověď 01:10:05.443 --> 01:10:09.556 upřímně za ni děkuji a Vladimír Olšanský píše 01:10:09.556 --> 01:10:12.039 paní Rohanová se pěkně odkopala 01:10:12.039 --> 01:10:14.083 právě v televizním vysílání souhlasí stejně 01:10:14.083 --> 01:10:16.190 jako další prezidentští kandidáti 01:10:16.190 --> 01:10:18.929 s výcvikem ukrajinských vojáků u nás 01:10:18.929 --> 01:10:23.421 jediným odpůrcem zůstal už jen pan Bašta 01:10:23.562 --> 01:10:27.617 pane bláto jak je to teda vaším stanoviskem 01:10:27.617 --> 01:10:33.212 co se týče výcviku řekněme dobře ukrajinských vojska 01:10:33.212 --> 01:10:35.373 nebo výcviku vojsk jako celé celkově 01:10:35.373 --> 01:10:37.215 jako jestli to chcete jako vzít obecně 01:10:37.215 --> 01:10:43.554 nebo já to chci já to chci vzít obecně protože roku 01:10:43.554 --> 01:10:50.918 68 až do roku 91 jsem byl velice ostře 01:10:50.918 --> 01:10:55.173 proti přítomnosti cizích vojsk na našem území 01:10:55.173 --> 01:10:57.952 a ten názor jsem nezměnil 01:10:57.952 --> 01:11:01.818 takže a navíc v sobotu na 01:11:01.818 --> 01:11:05.612 programové konferenci jsem hlasoval 01:11:05.612 --> 01:11:10.124 pro usnesení s pd které toto dává 01:11:10.124 --> 01:11:14.534 jako základ naší politiky 01:11:14.679 --> 01:11:19.730 žádná cizí vojska na území čeho tak děkuju moc 01:11:19.730 --> 01:11:25.115 je jdeme dál zdraví vás Monikaříčna 01:11:25.115 --> 01:11:30.393 a další to pojedeme tak 01:11:30.393 --> 01:11:38.701 Sigma art no jo zase ty vládě to jsme měli 01:11:38.701 --> 01:11:43.415 jo jak by se dali kdyby 01:11:43.415 --> 01:11:46.649 jste byl prezidentem píše Sigma Art 01:11:48.086 --> 01:11:51.834 jel byste po slovenské republice 01:11:51.834 --> 01:11:55.144 do Ruska zajistit dodávky plynu 01:11:55.144 --> 01:11:57.832 a ropy děkuji a budu vám držet palce 01:11:57.832 --> 01:12:00.835 a máte můj hlas to píše smrt 01:12:01.457 --> 01:12:06.406 samozřejmě 10 let jsem se věnoval 01:12:06.406 --> 01:12:13.849 ekonomické diplomacii stejně tak jako to dělal 01:12:13.849 --> 01:12:19.830 po dlouhou dobu svého prezidentství Miloš Zeman 01:12:19.830 --> 01:12:23.609 a určitě bych v tom pokračoval 01:12:23.952 --> 01:12:31.151 to znamená snažil bych se pomoc právě získat 01:12:31.151 --> 01:12:36.171 ty energie které nám teď chybí 01:12:36.829 --> 01:12:42.915 děkuji Jiří Valach se ptá dobrý večer všem já vidím naději 01:12:42.915 --> 01:12:48.451 v krajských referendech Petra Bílého jen se mi zdá 01:12:48.451 --> 01:12:52.220 že povědomí o tom je zatím Slave slabé 01:12:52.220 --> 01:12:58.573 co vy na tuto iniciativu tak jako každá iniciativa 01:12:58.573 --> 01:13:01.150 podobného typu je vítaná 01:13:01.150 --> 01:13:06.974 a každá já vždycky na to odpovídám tím 01:13:06.974 --> 01:13:11.266 že jako hosta větší kapky protože 01:13:11.266 --> 01:13:17.176 častá kapka je kámen proráží natož pak takovouhle vládu 01:13:17.176 --> 01:13:24.771 děkuji Jana Korytář pokud to správně krásný večer 01:13:24.771 --> 01:13:26.943 při všem vlastencům pánové 01:13:26.943 --> 01:13:29.612 do skla a pan Bašta jsou jediný 01:13:29.612 --> 01:13:33.658 kteří by mohli být voleni lidem všichni ostatní mají 01:13:33.658 --> 01:13:37.250 jenom zájem předat republiku do rukou západu 01:13:37.696 --> 01:13:44.767 děkuji a tak konec konců k těmhle 01:13:44.767 --> 01:13:49.575 věcem nebo k lidem mám vztah 01:13:49.575 --> 01:13:55.172 mimo jiné jsem se dlouhá léta živil fyzickou prací 01:13:55.172 --> 01:13:58.466 takže stavil postavil jsem 01:13:58.466 --> 01:14:01.187 nebo stavil jsem víc jak to mostu 01:14:01.187 --> 01:14:04.278 všechny tehdejší tepelné 01:14:04.278 --> 01:14:07.597 elektrárny stěhoval jsem kostel 01:14:07.597 --> 01:14:11.413 v mostě pod takže jako 01:14:13.316 --> 01:14:17.344 mám kvalifikaci kterou někdo jen z těch 01:14:17.344 --> 01:14:19.508 prezidentských kandidátů nemám 01:14:19.508 --> 01:14:21.713 já bych vyzdvihnul pane baštoprávě 01:14:21.713 --> 01:14:25.300 to stavění mostů my se o to tady snažíme virtuálně taky 01:14:25.300 --> 01:14:28.514 stavíme ty pomyslné mosty mezi různými proudy 01:14:28.514 --> 01:14:31.290 a to se vám určitě bude právě hodit 01:14:31.290 --> 01:14:34.983 v případě že budete zvolen protože ten příkop 01:14:34.983 --> 01:14:37.917 mezi východem a západem je giganticky 01:14:37.917 --> 01:14:40.272 a je potřeba vystavět 01:14:40.272 --> 01:14:44.003 nové nové diplomatické mosty a potom no 01:14:44.003 --> 01:14:48.775 a prostě dát to konečně všechno do pořádku 01:14:48.897 --> 01:14:52.019 další Honza dobrý večer 01:14:52.019 --> 01:14:54.015 na místě pomníku Marsala Koněva 01:14:54.015 --> 01:14:57.900 dnes jakýsi seudoumělecký výtvor Alího 01:14:57.900 --> 01:15:01.087 prezidenta Putina jaké je vaše hodnocení děkuji 01:15:01.087 --> 01:15:04.229 vám děkuji vám a vážím si vás 01:15:04.451 --> 01:15:07.993 tak jako 01:15:08.094 --> 01:15:12.027 je třeba si všimnout všimnout toho 01:15:12.027 --> 01:15:17.325 že to byli právě komunální politici před lety 01:15:17.325 --> 01:15:22.110 kteří nás tak po těch on začali připravovat 01:15:22.110 --> 01:15:27.760 na to na tu válku která bude zrůstěnavšemnětojestli 01:15:27.760 --> 01:15:32.160 že všichni kteří tohle dělali tak jsou ve sněmovně 01:15:34.326 --> 01:15:39.918 děkuju moc tak další 01:15:40.004 --> 01:15:46.728 otázka jede tady se jenom handrkumezi sebou 01:15:46.728 --> 01:15:49.916 nevím to poskočilo ještě chvilinku 01:15:54.838 --> 01:15:58.735 tady třeba hel kápí že Lavrov řekl 01:15:58.735 --> 01:16:00.361 že ani po ukončení války 01:16:00.361 --> 01:16:04.226 už nebudou napraveny vztahy mezi západem a Ruskem 01:16:04.268 --> 01:16:06.736 píše že tomu věří tohle 01:16:06.736 --> 01:16:11.292 už se prostě nedá zacelit jak to vidíte vy 01:16:12.076 --> 01:16:15.222 nemá tak úplně pravdu 01:16:15.222 --> 01:16:20.737 protože ty války probíhaly v minulosti 01:16:20.737 --> 01:16:25.261 a život si prostě vyžádá 01:16:25.261 --> 01:16:30.072 aby se nakonec ty vztahy urovnaly já 01:16:30.072 --> 01:16:32.344 bych v tomhle byl optimista 01:16:32.344 --> 01:16:35.971 a navíc tohle jsou tohle jsou 01:16:35.971 --> 01:16:39.496 řeči které se vedou před tím než 01:16:39.496 --> 01:16:43.329 začnou mírová jednání pan Macron je ku 01:16:43.329 --> 01:16:47.602 podivu pro ta mírová jednání tak možná 01:16:47.602 --> 01:16:53.734 ty stoupence strany války ubezpečuje že 01:16:54.076 --> 01:16:58.297 vlastně se nic závažného nestane 01:17:00.259 --> 01:17:03.796 míra Urbanec spíše a to padá v Praze jak hodnoty 01:17:03.796 --> 01:17:05.979 a rozdělení Československa 01:17:05.979 --> 01:17:09.957 je jak se vás to osobně dotklo třeba 01:17:09.960 --> 01:17:13.056 Desi stěžuje že teda nebylo referendum 01:17:13.056 --> 01:17:14.700 a že teda jsou taky nějaké ty hlasy 01:17:14.700 --> 01:17:18.314 že to je neústavní nebo tak nějak 01:17:18.314 --> 01:17:22.452 jak vlastně vzpomínáte na tu dobu rozdělení no 01:17:22.452 --> 01:17:25.574 jako já jsem pak měl možnost 01:17:25.574 --> 01:17:29.357 třeba když jsem byl v Rusku 01:17:29.357 --> 01:17:35.841 v Moskvě nebo jinde sledovat ty reakce a 01:17:35.841 --> 01:17:41.642 tam byla jedna věc na kterou se zapomíná 01:17:41.642 --> 01:17:51.639 a která je pro nás nesmírně pozitivní protože ta snaha o to 01:17:51.639 --> 01:18:00.423 aby menší když se více národní stát aby ten menší 01:18:00.423 --> 01:18:04.663 zůstal samostatnost tak vždycky bývala blokována 01:18:04.663 --> 01:18:11.874 tím větším a v našem případě když jsme zjistili že 01:18:11.874 --> 01:18:15.684 Slováci opravdu chtějí svou samostatnou 01:18:15.684 --> 01:18:21.298 republiku tak jsme jako Češi řekli ano 01:18:21.298 --> 01:18:27.708 a tím jsme se odlišili od všech ostatních 01:18:27.708 --> 01:18:32.088 tak je tady nevypukla nevypukl 01:18:32.088 --> 01:18:36.078 žádný konflikt který byl třeba Vigoslávii 01:18:36.199 --> 01:18:43.561 a podařilo se že ty vztahy se tím rozdělením 01:18:43.561 --> 01:18:47.847 ve svém důsledku nakonec zlepšily 01:18:49.830 --> 01:18:55.486 děkuji tady pojďme si trošku zaspekulovat celer 01:18:55.486 --> 01:18:58.706 se píše já se teď bojím jen toho 01:18:58.706 --> 01:19:03.022 že nerudováaficerodstoupí 01:19:03.022 --> 01:19:05.891 a podpoří Pavla já osobně typu 01:19:05.891 --> 01:19:10.965 že to bude opačně že podpoře nerudovou to je podle 01:19:10.965 --> 01:19:14.459 jeho názoru jediná logická věc 01:19:14.459 --> 01:19:17.877 co by koalice měla udělat myslíte si že takhle myslíte si 01:19:17.877 --> 01:19:21.611 že už v rámci prvního kola bude docházet 01:19:21.611 --> 01:19:23.246 k odstoupování kandidátů 01:19:23.246 --> 01:19:27.635 ve prospěch někoho a koho myslíte že 01:19:27.838 --> 01:19:32.341 budete mít dejme tomu v druhém kole proti sobě 01:19:32.443 --> 01:19:36.805 tak já osobně se domnívám 01:19:36.805 --> 01:19:42.085 že na tu funkci na základě zkušenosti ze 01:19:42.085 --> 01:19:48.760 Slovenska připravují paní nerudovoupřestože o politice nevím 01:19:48.760 --> 01:19:54.325 nic o jejich názorech nevíme nic většina lidí o ni 01:19:54.325 --> 01:19:57.863 slyšela před dvěma měsíci 01:19:57.863 --> 01:20:03.541 nebo tak pod ale tohle bylo na Slovensku 01:20:03.541 --> 01:20:10.457 s volbou paní Zuzany caputovétakétatakže 01:20:10.457 --> 01:20:18.176 a jestli odstoupí kvůli paní Nerudovédva 01:20:18.176 --> 01:20:23.524 ze tří kandidátů pěti koalice pan 01:20:23.524 --> 01:20:29.516 Petr Pavel a pan Fisher si jistý 01:20:29.516 --> 01:20:35.515 nejsem protože osobně osobně 01:20:36.841 --> 01:20:43.969 ješitnost je víc než politické plán 01:20:45.188 --> 01:20:48.422 děkuji když jsme u těch spekulací 01:20:48.422 --> 01:20:54.255 kukadlopiramidovpíše USA se rozpadne 01:20:54.255 --> 01:21:03.151 i na etnickém principu otázka zní kdy jak jakým způsobem 01:21:03.151 --> 01:21:06.852 to bude jestli násilně či nenásilně dodává 01:21:06.852 --> 01:21:11.257 že v úesá je 95 procent obyvatelstva žije ve městech 01:21:12.799 --> 01:21:20.725 o zemědělství tak mají ty lidi daleko 01:21:20.725 --> 01:21:27.666 jak vidíte třeba vnímáte problémy v úesá co se týče těch 01:21:28.548 --> 01:21:33.900 různých řekněme krizí který tam probíhají tak tak 01:21:33.900 --> 01:21:37.678 tam je tam je asi největší problém 01:21:37.678 --> 01:21:43.111 s takovými hnutími jako je Blaster apod 01:21:43.111 --> 01:21:47.075 protože o tom jsme mluvili dnes také 01:21:47.075 --> 01:21:50.900 na tom semináři ten největší problém 01:21:50.900 --> 01:21:56.988 který může nastat je ten poměr v demokracii 01:21:56.988 --> 01:22:00.611 je ten poměr mezi většinou 01:22:00.611 --> 01:22:07.965 a minoritamiavětšina by měla minority respektovat 01:22:07.965 --> 01:22:13.253 což se většinou děje naopak jako v okamžiku 01:22:13.253 --> 01:22:17.640 kdy minority začnou diktovat většině 01:22:17.640 --> 01:22:21.438 tak to skončí tragicky 01:22:21.438 --> 01:22:25.403 tohle je jedna z věcí na kterou 01:22:25.403 --> 01:22:31.650 tam možná mají našlápnuto ale jako 01:22:32.593 --> 01:22:36.598 nejsem si nejsem si jistý jestli až k 01:22:36.598 --> 01:22:40.978 takhle negativnímu vývoji dojde snad co si 01:22:40.978 --> 01:22:45.554 toho američtí politici ho občané také vědomí 01:22:45.554 --> 01:22:49.638 děkuji tady ani spíše uvědomme si 01:22:49.638 --> 01:22:52.061 že nyní nevolíme osobu ani stranu 01:22:52.061 --> 01:22:54.710 ale další směr naší politiky 01:22:54.710 --> 01:22:57.809 proto tam musí být vlastenec bašta 01:22:57.809 --> 01:23:01.279 těch řekněme pochvalných komentářů 01:23:01.279 --> 01:23:02.594 je tady obrovská spousta 01:23:02.594 --> 01:23:04.610 a já je s dovolením všechny přeskočím 01:23:04.610 --> 01:23:07.150 jestli budete chtít tak vám okopíropošlu 01:23:07.150 --> 01:23:10.674 ale to bychom tady byli opravdu asi do dvou 01:23:10.674 --> 01:23:12.975 do rána takže budeme brát 01:23:12.975 --> 01:23:18.562 jenom ty jenom nějaké otázky jako diskuzní pořad 01:23:18.562 --> 01:23:21.598 takže nepotřebuji slyšet chválu 01:23:21.598 --> 01:23:25.932 jsem jsem ochoten odpovídat na otázky 01:23:25.932 --> 01:23:29.061 protože na chválu bych musel říkat 01:23:29.061 --> 01:23:32.264 jedinou jedinou věc a to je děkuji 01:23:32.264 --> 01:23:38.020 a zatímco na vaše otázky můžou pomoci mě 01:23:38.020 --> 01:23:39.955 pane Vasto chtěl jsem 01:23:39.955 --> 01:23:44.950 se zeptat tady to taky běží vy nějakým způsobem 01:23:44.950 --> 01:23:47.607 třeba jste nakrátko jednáte s těma 01:23:47.607 --> 01:23:51.159 mimo parlamentním uskupením nebo 01:23:51.241 --> 01:23:56.953 řekněme viditelné tváře ma typu a teď bere to 01:23:56.953 --> 01:24:01.623 jako příklad láďěavrábelneborkhvel a další který jsou 01:24:01.623 --> 01:24:04.261 jako by v tom alternativním mediálním prostoru 01:24:04.261 --> 01:24:09.100 že vlastně problém ty alternativy od začátku 01:24:09.100 --> 01:24:10.629 bylo že se nedokázali schopnou 01:24:10.629 --> 01:24:12.651 na jednom kandidátovi a toho tlačit 01:24:12.651 --> 01:24:16.769 spousta jich teď jako splnilo tu metu 01:24:16.769 --> 01:24:20.753 vlastně bylo by krásný kdyby vás 01:24:20.753 --> 01:24:22.454 podpořili zleva zprava prostě 01:24:22.454 --> 01:24:24.611 třeba i ty mimo parlamentní subjekty 01:24:24.611 --> 01:24:28.579 tak jestli probíhá nějaký jednání jestli nebo 01:24:28.579 --> 01:24:34.275 ano mohu potvrdit že jednání probíhá a má už výsledky 01:24:34.275 --> 01:24:39.363 už asi před měsícem mě podpořila celá řada 01:24:39.363 --> 01:24:43.072 malých mimoparlamentních subjektů 01:24:43.072 --> 01:24:48.613 minulý týden předsednictvo rykor 01:24:48.664 --> 01:24:55.303 vydalo deklaraci nebo prohlášení které říká 01:24:55.303 --> 01:24:59.258 že jsem i jejich kandidát na prezidenta 01:24:59.258 --> 01:25:05.305 a tento týden budu mít setkání se zástupci 01:25:05.305 --> 01:25:11.113 několika desítek mimoparlamentních dalších subjektů 01:25:11.113 --> 01:25:13.948 a předpokládám že to skončí 01:25:13.948 --> 01:25:22.545 pod znamená mou podporu proto víte já to beru tak 01:25:22.545 --> 01:25:28.610 že to není tak úplně moje zásluha jako mé osoby 01:25:28.610 --> 01:25:32.957 prostě je to shoda okolností kdy jsem zůstal 01:25:32.957 --> 01:25:36.039 jako jediný vlastnecký kandidát 01:25:36.039 --> 01:25:40.097 takže pro všechny ostatní kteří mají problémy 01:25:40.097 --> 01:25:44.065 s tím sjednocovánímšemdalším je to tak 01:25:44.065 --> 01:25:46.870 prostě souzeno když tam 01:25:46.870 --> 01:25:49.558 někdo jiný není tak bychom ho měli volit 01:25:49.558 --> 01:25:52.834 a já si myslím že tohle může být 01:25:52.834 --> 01:25:54.935 takový ten první krok 01:25:54.935 --> 01:25:59.758 k tomu sjednocení vlastenců alternativy 01:25:59.779 --> 01:26:02.740 a ohlížím od své osoby 01:26:02.740 --> 01:26:07.364 jako takové děkuji moc otázka další hypotetická 01:26:07.364 --> 01:26:09.555 co kdyby Ukrajina chtěla vstoupit 01:26:09.555 --> 01:26:12.202 do na to teda což ústí Lenského chce 01:26:12.202 --> 01:26:14.943 jak byste se postavil v Týdle otázce 01:26:14.943 --> 01:26:17.678 vzhledem k tý situaci tak 01:26:17.678 --> 01:26:20.894 s ohledem s ohledem na to 01:26:20.894 --> 01:26:27.173 jaké jsou podmínky toho kdo může do aliance 01:26:27.173 --> 01:26:31.482 vstoupit tak do ne tak to prostě nepadá v úvahu 01:26:33.680 --> 01:26:38.857 děkuji takže bych poletoval kdybych mohl 01:26:38.857 --> 01:26:42.129 a vstup Ukrajiny do EU tak 01:26:42.129 --> 01:26:47.066 další tem to je to je totéž 01:26:47.850 --> 01:26:51.612 a vy jste na mě rychleji ale teď jsou nestihli 01:26:51.612 --> 01:26:54.326 další otázku najít 01:26:55.089 --> 01:26:58.501 tady helkápíše no já se nemůžu smířit s tím 01:26:58.501 --> 01:27:02.163 že jsme na straně nacistů jak se s tím 01:27:02.163 --> 01:27:06.367 popasují naše dějiny to vůbec netuším o místo Hamba 01:27:06.496 --> 01:27:09.118 jak to vidíte vy 01:27:10.883 --> 01:27:17.284 tak samozřejmě tady je tendence 01:27:17.845 --> 01:27:26.999 udělat něco co nemá v historii zatím příliš velké 01:27:26.999 --> 01:27:28.978 nebo vůbec žádné analogie 01:27:28.978 --> 01:27:32.433 a vy to dějiny vždycky píší vítězové 01:27:32.433 --> 01:27:35.023 a my jsme najednou posledních 01:27:35.023 --> 01:27:37.401 několik let svědky toho 01:27:37.401 --> 01:27:40.727 že dějiny by chtěli přepsat 01:27:40.727 --> 01:27:45.748 bývalý poraženi protože je to takové postupné 01:27:45.748 --> 01:27:48.048 začíná to začínalo to 01:27:48.048 --> 01:27:51.121 v těch pobaltských státech koneckonců 01:27:51.121 --> 01:27:58.876 i na té Ukrajině kdy najednou se zdá že 01:27:58.876 --> 01:28:03.031 jako větší váhu mělo to 01:28:03.031 --> 01:28:07.748 než kdo bojoval proti sovětskému svazu 01:28:07.748 --> 01:28:11.264 než to že byl spojencem Hitlera 01:28:11.264 --> 01:28:13.831 takže tohle je přesně 01:28:13.831 --> 01:28:16.647 věc proti které se musím ohradit 01:28:16.647 --> 01:28:22.284 kdy teda prostě by neměla být pouze my patříme 01:28:22.284 --> 01:28:26.842 k vítězky a v okamžiku kdy na tohle 01:28:26.984 --> 01:28:29.885 na tohle změnu 01:28:30.087 --> 01:28:35.122 přistoupíme tak se zařadíme mezi typu ražené 01:28:35.122 --> 01:28:39.112 se všemi důsledky které z toho plynou 01:28:39.976 --> 01:28:42.258 děkuju 01:28:42.986 --> 01:28:46.046 Mirek Suchopár dotaz na pana Baštu 01:28:46.046 --> 01:28:48.547 až tato válka skončí mohli by 01:28:48.547 --> 01:28:50.879 být naši vládní činitelé souzení 01:28:50.879 --> 01:28:54.526 za válečné zločiny oni podporují onu válku 01:28:54.526 --> 01:28:57.545 na uran Ukrajině nejen finančně 01:28:57.545 --> 01:29:01.878 jak byste to viděl děkuji a přeji hodně sil 01:29:02.100 --> 01:29:07.081 já mám tady by na tom měli odpovědět právníci 01:29:07.081 --> 01:29:12.273 ale já mám pocit že by neměly být souzen 01:29:12.273 --> 01:29:15.799 za válečné zločiny těch se nedopustili 01:29:15.799 --> 01:29:22.414 ale jako existují existují paragrafy typu podpory 01:29:22.414 --> 01:29:25.999 jako trestný čin podpory útočné války apod 01:29:25.999 --> 01:29:29.481 takže to je pak otázka hodnocení 01:29:29.481 --> 01:29:33.639 jsou nezávislých soudů děkuju 01:29:33.639 --> 01:29:39.787 moc Zdeňka Kadlečková vláda 01:29:39.787 --> 01:29:41.573 a koaliční poslanci zradili 01:29:41.573 --> 01:29:46.347 svoje voliče neslibovali to co dnes konají 01:29:47.424 --> 01:29:49.786 co k tomu 01:29:50.173 --> 01:29:55.607 do konce to je to je pravdu a já doufám 01:29:55.607 --> 01:30:00.812 že se za hlavu chytí li 01:30:02.858 --> 01:30:05.897 tady ještě píše Zdeňka pane 01:30:05.897 --> 01:30:10.555 Baštu souhlasím velínám mateřská školka 01:30:10.701 --> 01:30:13.142 tak 01:30:14.628 --> 01:30:18.698 další otázka co říkáte na sochu 01:30:18.698 --> 01:30:23.810 a to jsme řešili už todle téma no jak to vidíte 01:30:23.810 --> 01:30:29.385 teďka nově že EU přijala a tady tleskali 01:30:29.385 --> 01:30:35.100 pan premiér Fiala a další nové opatření k jde fakt 01:30:35.100 --> 01:30:38.325 o likvidaci našeho lesnictví a zemědělství 01:30:39.127 --> 01:30:42.166 že budeme platit nějaký zase další pokuty 01:30:42.166 --> 01:30:45.271 a že dřevo už nebude ekologický zdroj a kdesi cosi 01:30:45.271 --> 01:30:48.607 a todle to má víst jako nebo jak čtete tydle 01:30:48.607 --> 01:30:56.775 ty změny zase vyletí v tom degraduje to prostě snaha 01:30:56.775 --> 01:31:00.667 o likvidaci evropské civilizace 01:31:00.709 --> 01:31:07.238 nás jako jejich nositelů a občanů 01:31:07.282 --> 01:31:12.428 prostě jako oni nám chtějí 01:31:12.592 --> 01:31:16.731 diktovat téměř všechno až do 01:31:16.731 --> 01:31:18.952 toho kolik nás pak bude smět 01:31:18.952 --> 01:31:23.289 na tomhle světě žít jako prostě 01:31:23.754 --> 01:31:29.258 grind jako takový je prostě 01:31:29.258 --> 01:31:32.772 anticivilizační ideologie 01:31:34.323 --> 01:31:39.485 děkuji moc další otázka lopata kladiva píše podpoříte 01:31:39.485 --> 01:31:44.657 případné referendum o vystoupení z EU 01:31:45.000 --> 01:31:50.689 jestliže je jestliže jsme do EU vstupovali 01:31:50.689 --> 01:31:55.397 s referendem také zcela na místě aby občané 01:31:55.397 --> 01:31:59.011 také se mohli vyjádřit v referendu o tom 01:31:59.011 --> 01:32:02.504 jestli v nich chtěli zůstat nebo jeho pustit 01:32:02.504 --> 01:32:08.201 a to budu prosazovat a prosazuje Tospdusdlouho 01:32:10.436 --> 01:32:15.189 děkuju moc ty věci okolo vlády 01:32:15.189 --> 01:32:17.494 tu jsme řešili pan Bašta udělá maximum 01:32:17.494 --> 01:32:22.045 pro to aby vláda padla protože ministřikal čl 65 01:32:22.045 --> 01:32:26.117 že že to je že prezident jmenuje a odvolává 01:32:26.117 --> 01:32:32.167 ano děkuji a co jako říkáte těm pochybovačům 01:32:32.167 --> 01:32:34.532 nebo těm lidem kteří jako mají názor 01:32:34.532 --> 01:32:38.209 že k tomu ještě je že na návrh atd 01:32:38.209 --> 01:32:41.638 a že to nemůže svévolně udělat a takovýdle věci 01:32:44.063 --> 01:32:49.260 jako já nepochybuji že by okamžitě reagoval 01:32:49.260 --> 01:32:52.675 ústavní soud ale prostě v ústavě je že 01:32:52.675 --> 01:32:57.279 jmenuje odvolává podmínky tam nejsou 01:32:59.013 --> 01:33:01.256 děkuju 01:33:02.204 --> 01:33:09.188 to máš Urban píše dobrý večer pane Bášto jeden 01:33:09.188 --> 01:33:12.123 z našich velkých cestovatelů pan Zikmund prohlásil 01:33:12.123 --> 01:33:13.994 že nejpohostějnější národ 01:33:13.994 --> 01:33:18.884 se kterým se setkal byli Rusové co na to říkáte 01:33:20.701 --> 01:33:25.194 tak jako já jsem v Rusku byl 01:33:25.194 --> 01:33:28.999 dostatečně dlouho a znám ho 01:33:28.999 --> 01:33:34.973 natolik jsem schopen i rozlišovat tyto věci 01:33:34.973 --> 01:33:42.422 podle geograf to je musím říct že já jsem za lidi který 01:33:42.422 --> 01:33:46.974 bych věřil vždycky považoval ty 01:33:46.974 --> 01:33:50.982 kteří žijí buď na seběři nebo na severu 01:33:51.463 --> 01:33:55.947 děkuji Daniela Ženožičková se ptá zdravím 01:33:55.947 --> 01:33:58.967 všechny jaký má pan Bašta 01:33:58.967 --> 01:34:02.857 vztah k očkování podporuje očkování mrzačení 01:34:02.857 --> 01:34:05.642 nefunkčním experimentem děkuji 01:34:05.642 --> 01:34:08.653 takže to se týká současného už čtvrtý nebo 01:34:08.653 --> 01:34:13.917 pátý nebo kolikátý dávky k vidu jak jste na tom vy 01:34:14.239 --> 01:34:19.042 jako já bych v tomhle případě trval na tom 01:34:19.042 --> 01:34:21.838 že je to nesmí být povinné 01:34:21.838 --> 01:34:25.960 ale dobrovolné a to je také stanovisko 01:34:25.960 --> 01:34:31.612 našeho politického honeptíabylovždycytu 01:34:31.612 --> 01:34:36.527 vše jako v tom minulém 01:34:36.527 --> 01:34:41.656 volebním období o tom hlasovali jako jediní 01:34:41.656 --> 01:34:47.849 děkuju Paseka pan Bašta perfektně zná historii 01:34:47.849 --> 01:34:52.126 a projekt nový Jeruzalm 2020 na území 01:34:52.126 --> 01:34:54.913 vybytého obyvatelstva na Ukrajině 01:34:54.913 --> 01:34:58.438 Utilizac Ukrajinců je přehlížená 01:34:58.438 --> 01:35:03.705 a proč tu nejde nic udělat pro jejich záchranu 01:35:03.986 --> 01:35:07.187 tak jako 01:35:07.189 --> 01:35:16.393 na historii ale určitě neznám projekt nový Jeruzalém 2020 01:35:16.477 --> 01:35:22.021 to je jako nových Jeruzalému 01:35:22.021 --> 01:35:27.283 je děsná spousta jeden 01:35:27.283 --> 01:35:32.768 se tak fakt snažil vybudovat Karel čtvrtý 01:35:32.768 --> 01:35:37.284 i z Prahy takže v Rusku mají 01:35:37.284 --> 01:35:40.550 dokonce několik nových Jeruzalému 01:35:40.550 --> 01:35:45.167 takže jako ale o tomhle projektu nevím 01:35:45.167 --> 01:35:51.203 nic děkuju otázka na tělo Ludekkrabalseptá pane baštou 01:35:51.203 --> 01:35:55.768 jste vydíratelný tak jako současný pan prezident 01:35:56.351 --> 01:36:01.025 nejsem si toho vědom že bych viditelný byl 01:36:01.025 --> 01:36:08.849 a při mé povaze by to se dalo každému spoustu zbytečné práce 01:36:11.336 --> 01:36:13.656 děkuju 01:36:13.879 --> 01:36:17.489 Martin Malma tady podotýká tohle je 01:36:17.489 --> 01:36:23.430 interaktivní pořad kam se hrabe čte 24 díky 01:36:23.692 --> 01:36:27.240 letíme dál počkejte přátele až jednou 01:36:27.240 --> 01:36:29.276 budou fungovat ty telefony 01:36:29.276 --> 01:36:31.780 a já nevím posedem propojovat skrz kamery 01:36:31.780 --> 01:36:34.309 a tak ale to ještě fakt filu potrvá 01:36:34.309 --> 01:36:37.598 na to bude potřebovat lepší techniku 01:36:37.923 --> 01:36:41.970 tady Michal Jančín 01:36:43.159 --> 01:36:45.511 podotýká existuje přece 01:36:45.511 --> 01:36:48.069 trestný čin porušování povinnosti při správě 01:36:48.069 --> 01:36:54.503 cizího majetku toho se ta pěti havěť dopouští neustále 01:36:57.127 --> 01:36:59.686 jak to vidíte vy no 01:36:59.686 --> 01:37:02.933 já jsem to charakterizoval v tom rozhovoru 01:37:02.933 --> 01:37:07.506 mě prostě jejich počínání připomíná ten 01:37:07.506 --> 01:37:11.304 and management z devadesátých let 01:37:11.304 --> 01:37:14.381 který připravoval podniky 01:37:14.381 --> 01:37:19.497 na prodej za mizivou cenu předem určenému zájemci 01:37:19.497 --> 01:37:22.661 takhle se chová i tato vláda 01:37:22.782 --> 01:37:29.012 plaší otázka dobrý večer prosím jaký má vliv pro ČR 01:37:29.012 --> 01:37:33.096 globální pakt o strpení uprchlíka 01:37:33.096 --> 01:37:37.543 který byl podepsán v roce dva tisíce 18 01:37:37.543 --> 01:37:39.721 s vládou Andreje Babiše 01:37:40.572 --> 01:37:46.715 naštěstí je to zatím akt nezávazný 01:37:46.715 --> 01:37:51.135 ale chyba byla že ho podepsali 01:37:51.941 --> 01:37:56.857 protože v rámci EU je takový dobrý zvyk 01:37:56.857 --> 01:38:02.996 že nezávazné akce akty rozhodnutí evropské 01:38:02.996 --> 01:38:06.855 komise se náhle mohou stát závaznými 01:38:08.320 --> 01:38:11.004 děkuju moc 01:38:12.929 --> 01:38:18.032 jak říkám nebo jak dneska zaznělo na semináři 01:38:18.032 --> 01:38:22.058 čím více eutiméně demokracie 01:38:22.058 --> 01:38:24.543 a já bych k tomu dodal Timéně 01:38:24.543 --> 01:38:28.727 zdravého rozumu ivetadaškova 01:38:28.727 --> 01:38:30.819 píše pane Bašto myslíte si 01:38:30.819 --> 01:38:35.252 že při této agendě co prosazuje naše loutková 01:38:35.252 --> 01:38:38.460 vláda je možné dožít se 01:38:38.460 --> 01:38:41.272 dalších řádných voleb myšlením 01:38:41.272 --> 01:38:44.476 asi parlamentních bez újmy na zdraví 01:38:44.476 --> 01:38:47.358 bez ztrát majetku práce 01:38:47.358 --> 01:38:51.596 apod utahují se šrouby velmi rychle 01:38:51.700 --> 01:39:01.123 bohužel jako ten jistý typ té degradace 01:39:01.123 --> 01:39:04.628 úrovně našeho života a úrovně naší 01:39:04.628 --> 01:39:11.573 ekonomiky pokračuje opravdu takhle rychle a oni 01:39:11.573 --> 01:39:15.559 se budou už jsme o tom také mluvili 01:39:15.559 --> 01:39:19.009 budou snažit využít ten čas který mají 01:39:19.009 --> 01:39:22.585 k tomu aby se jim to podařilo 01:39:22.585 --> 01:39:24.503 i naopak musíme dělat všechno 01:39:24.503 --> 01:39:27.193 pro to aby se jim to nepovedlo 01:39:27.193 --> 01:39:30.736 pane Vasto ještě se chci zeptat v tomhle tom 01:39:30.736 --> 01:39:32.876 nějaké dotazy k tomu tématu 01:39:32.876 --> 01:39:37.428 taky byli ale týdle vládě tady zdatně sekunduje 01:39:37.428 --> 01:39:41.982 manstrimový média ale a hlídací psi demokracie 01:39:41.982 --> 01:39:44.602 a já nevím když jsem viděl záznam 01:39:44.602 --> 01:39:45.732 ze sedmnáctého listopadu 01:39:45.732 --> 01:39:49.423 jak nějakej moderátor ČT tam prohlašoval 01:39:49.423 --> 01:39:51.426 jak se musí ta demokracie regulovat 01:39:51.426 --> 01:39:56.226 a kdesi cosi jak vidíte tenhle ten 01:39:56.226 --> 01:40:01.249 tudle tu službu který vládě právě 01:40:01.249 --> 01:40:06.280 mistrovým mistrem média se z hlídačů 01:40:06.280 --> 01:40:11.008 demokracie staly hlídačem politiky vlády 01:40:11.008 --> 01:40:14.565 takže mainstremová média jsou v 01:40:14.565 --> 01:40:20.121 podstatě propagandistické jednotky 01:40:20.121 --> 01:40:25.647 jak si měli by si to uvědomit 01:40:25.647 --> 01:40:28.113 zejména pak ty veřejnoprávní 01:40:28.113 --> 01:40:30.510 protože je platíme každý 01:40:30.510 --> 01:40:33.280 z nás je de fakto akcionářem 01:40:33.280 --> 01:40:36.648 třeba čte a českého rozhlasu 01:40:36.648 --> 01:40:40.835 a čekáme od nich objektivitu nikoliv to 01:40:40.835 --> 01:40:45.698 že se z nich místo obránců 01:40:45.698 --> 01:40:49.148 demokracie stanou obránci 01:40:49.148 --> 01:40:52.721 jako chaotické proti lidové 01:40:52.721 --> 01:40:57.266 a proti národní politiky této vlády 01:40:58.251 --> 01:41:01.560 děkuju mockrát teď dá se 01:41:01.560 --> 01:41:03.960 to ale prosadit nějak jako 01:41:04.306 --> 01:41:07.681 byla demonstrace před ČT třeba že jo 01:41:07.681 --> 01:41:10.557 a a narativzenezměnil 01:41:10.660 --> 01:41:13.931 jak bychom to mohli jako by změnit 01:41:13.931 --> 01:41:19.454 dle věno pokračovat pokračovat v tom 01:41:19.454 --> 01:41:25.567 a hlavně až budou parlamentní volby tak zvolit 01:41:25.567 --> 01:41:29.493 vlastenecké strany tak aby měli ústavní většinu 01:41:29.493 --> 01:41:33.668 a pak mohli změnit spoustu věcí 01:41:33.668 --> 01:41:38.271 to je úkol který který nás čeká 01:41:38.271 --> 01:41:42.486 do příštích voleb ať už budou až v roce 25 01:41:42.486 --> 01:41:46.950 nebo jak doufám něco dřív todle to je veliký úkol 01:41:46.950 --> 01:41:49.600 a samozřejmě důležitý jen nastavit 01:41:49.600 --> 01:41:51.949 komunikační kanály mezi různými 01:41:51.949 --> 01:41:53.894 mezi těma všema stranami 01:41:53.894 --> 01:41:57.342 a pokud se podaří právě to 01:41:57.342 --> 01:42:00.523 že vy jste ten sjednotitel tak 01:42:00.523 --> 01:42:02.921 pak by to mělo šanci na úspěch 01:42:02.921 --> 01:42:05.672 a doufejme že to vše ve všechno dobře 01:42:05.672 --> 01:42:10.144 dopadne jdeme dál Romana 01:42:10.144 --> 01:42:12.978 polický já bych to třeba napít 01:42:12.978 --> 01:42:15.916 ale nemám vodu tak otázka 01:42:15.916 --> 01:42:19.015 pro historiky tedy i pro vás 01:42:19.015 --> 01:42:22.578 i například pro pana Skálu ale jak prý nebyla 01:42:22.578 --> 01:42:25.062 Američanům prodána natrvalo 01:42:25.062 --> 01:42:30.415 ale prý jen na 100 let je to pravda pokud by ruka 01:42:30.962 --> 01:42:35.535 není to pravda jako opravdu 01:42:35.535 --> 01:42:39.491 byla prodána a ten prodej platí 01:42:39.491 --> 01:42:43.739 a ačkoliv se opravdu dnes v 01:42:43.739 --> 01:42:46.157 ruské federaci zívaje hlasy 01:42:46.157 --> 01:42:48.572 které se to snaží zpochybnit 01:42:48.572 --> 01:42:53.524 ale z toho mála co o tom vím tak 01:42:54.866 --> 01:42:57.566 ta lhůta těch 100 let 01:42:57.566 --> 01:43:02.489 tam nebyla koneckonců ta lhůta uplynula už dávno takže 01:43:02.830 --> 01:43:05.806 je to relevantní děkuji 01:43:05.806 --> 01:43:10.164 moc vabaštovánázorpanabašty 01:43:10.164 --> 01:43:14.084 to je shoda ale a bašta na nás kouká dlouho 01:43:14.084 --> 01:43:17.528 nejste příbuzní nemá jsem 01:43:17.528 --> 01:43:22.519 se já jsem se díval na četnost příjmení 01:43:22.519 --> 01:43:25.961 takže jejich celkem tam 01:43:25.961 --> 01:43:31.510 to před časem to vycházelo že bylo 7 set 01:43:31.652 --> 01:43:36.323 žen které měly příjmení baštovaa 7 set mužů 01:43:36.323 --> 01:43:40.849 …