csk.news
102.8K

Posledná nádej: Boh to nedovolí - kardinál Burke

Rímsky obrad je "veľkým pokladom Cirkvi", ktorého korene siahajú až k svätému Gregorovi Veľkému "a ešte predtým", povedal kardinál Raymond Burke pre OnePeterFive.com (15. novembra).

Podľa neho sa Františkova [nespravodlivá] legislatíva proti omši "musí napraviť". Je presvedčený, že "náš Pán sa o to postará".

Katolíci by sa preto nemali nechať odradiť, pretože "náš Pán nedovolí", aby sa omša stratila.

[Spoločnosť svätého Pia X. bude tiež vedieť, ako tomu zabrániť.]

Obrázok: Raymond Burke, © Joseph Shaw, CC BY-NC-SA, #newsMkmesdnqbs

warez
Pán to isto nedovolí, škoda, že ty ako kardinál si toľko toho dovolil a nevidel a nepočul... Načo má červenú farbu kardinálske oblečenie? Píšem to náročky fiktívne jemu, lebo som videl iba mierny odpor voči TC. Samozrejme, nebudem to písať o iných kardináloch, ktorí sú úplne slepí a hluchí. Lenže on sa tvári, že vidí, tak nech vidí. Tvrdí, že počuje, tak nech čuje. Pán to nedovolí, koľko …More
Pán to isto nedovolí, škoda, že ty ako kardinál si toľko toho dovolil a nevidel a nepočul... Načo má červenú farbu kardinálske oblečenie? Píšem to náročky fiktívne jemu, lebo som videl iba mierny odpor voči TC. Samozrejme, nebudem to písať o iných kardináloch, ktorí sú úplne slepí a hluchí. Lenže on sa tvári, že vidí, tak nech vidí. Tvrdí, že počuje, tak nech čuje. Pán to nedovolí, koľko si však dovolil ty?
warez
dyk
píšeš bludy, lebo ti to tak povedali modernisti, Nič z toho, čo tvrdíš, nie je autentické. Ty si tam bol, že si to dovoluješ tvrdiť? Prečítaj si knihu Michaela Uwe Langa, o liturgickej modlitbe kresťanov v 1. tisícročí. Otvorí ti oči. Je to vedecká práca, nie dlhá ako bergogliove encykliky, ale zato jasná a zrozumiteľná. Veľmi dobre ti vyvráti tvoje ideologické predstavy.More
dyk

píšeš bludy, lebo ti to tak povedali modernisti, Nič z toho, čo tvrdíš, nie je autentické. Ty si tam bol, že si to dovoluješ tvrdiť? Prečítaj si knihu Michaela Uwe Langa, o liturgickej modlitbe kresťanov v 1. tisícročí. Otvorí ti oči. Je to vedecká práca, nie dlhá ako bergogliove encykliky, ale zato jasná a zrozumiteľná. Veľmi dobre ti vyvráti tvoje ideologické predstavy.
dyk
Lenže predtým boli apoštoli a oni sa pred veriacimi určite neskrývali zadkom otočným k nim, ale tvárou v tvár. Toto bola apoštolská sv. Omša a takto to robil aj Kristus pri poslednej večeri. Nebol otočený k apoštolom zadkom. Kedy to bludári nasledujúci exkomunikovaného lefebvra pochopia?
Trepifajksl
To jsou samozřejmě omyly. Ve skutečnosti byli učedníci u stolu tvaru podkovy a hleděli stejným směrem.
---
Kardinál Ratzinger (Benedikt XVI.) ve své knize Duch liturgie k orientaci při liturgii píše: „Směr modliteb k východu je od počátku existující tradicí a základním výrazem křesťanské syntézy kosmu a dějin, zakotvením v jedinečném ději spásy a výrazem směřování k přicházejícímu Pánu …More
To jsou samozřejmě omyly. Ve skutečnosti byli učedníci u stolu tvaru podkovy a hleděli stejným směrem.
---
Kardinál Ratzinger (Benedikt XVI.) ve své knize Duch liturgie k orientaci při liturgii píše: „Směr modliteb k východu je od počátku existující tradicí a základním výrazem křesťanské syntézy kosmu a dějin, zakotvením v jedinečném ději spásy a výrazem směřování k přicházejícímu Pánu. Je v ní vyjádřena stejně tak věrnost k onomu již darovanému, jako i dynamika cesty vedoucí kupředu.“
„Společné obrácení k východu nebylo „celebrováním ke stěně“, neznamenalo, že kněz „ukazuje lidu záda“, protože tak důležitou roli nikdy nehrál. Jako se v synagoze společně pohlíželo k Jeruzalému, tak se zde společně pohlíželo „k Pánu“. Jednalo se – jak to vyjádřil jeden z otců liturgické konstituce II. vatikánského koncilu J. A. Jungmann – spíše o společný směr kněze a lidu, kteří ve společném procesí směřují k Pánu. … jako putující lid Boží se vydávají k oriens, k přicházejícímu Kristu, jenž nám jde vstříc.“
Hermenegild
@dyk Lenže, nerozumieš, že v strede oltára bol vždy BOHOSTÁNOK, v ktorom prebýva BOH na zemi medzi svojim ľudom v chráme. Na ňom bol vždy KRÍŽ. A teda apoštol-presbytér, vyvolený Bohom z ľudu a pomazaný sa priamo rozpráva a prednáša Bohu ako prostredník medzi Bohom a ľudom všetko: Kristovu obetu, modlitby, prosby, chvály ľudu.... Oltár a chrám boli vždy orientované na východ, odkiaľ príde BOH …More
@dyk Lenže, nerozumieš, že v strede oltára bol vždy BOHOSTÁNOK, v ktorom prebýva BOH na zemi medzi svojim ľudom v chráme. Na ňom bol vždy KRÍŽ. A teda apoštol-presbytér, vyvolený Bohom z ľudu a pomazaný sa priamo rozpráva a prednáša Bohu ako prostredník medzi Bohom a ľudom všetko: Kristovu obetu, modlitby, prosby, chvály ľudu.... Oltár a chrám boli vždy orientované na východ, odkiaľ príde BOH. Presbytér bol úplne sústredný na BOHA, pozeral na NEHO a nie na ľudí, koľko ich je v chráme, kto neprišiel.... ako to vidíme dnes. Nechápeš, že diabol jedná sofistikovane a postupne likviduje všetko, čo patrí BOHU a ľudí stavia v chráme do stredu namiesto BOHA ? Ak by to nebola božia vôľa, tak krídlo arcibiskupa Lefebra by už dnes neexistovalo. Prečo sú ich semináre úplne plné a kňazstvo pribúda? Lebo BOH toto dopustil a stále pôsobí vo svojej Cirkvi. Lefebristi sú v jednote s rímskym stolcom, čo sa týka liturgie a sviatostí.
dyk
"Ve skutečnosti byli učedníci u stolu tvaru podkovy a hleděli stejným směrem."
...
Ale Kristus na nich nesral zadkom otočený k nim, ale bol čelom k ním, apoštolom.
Metod
Kardinál Burke, statočný pastier RKC!
Trepifajksl
V jakém nadbytku? Papež František má nedostatek?
Miroslav Bielik
Unam Sanctam SK ale to zviera si ty, ked sa tak vyjadrujes.
Coburg
Dyk prosím ťa, prekvapuješ ma. Tu nejde o nejaké "otáčanie sa", ale o úctu k Bohu. Tak mi vysvetli, kde sa podela táto úcta, keď bol Svätostánok vystrnadený niekam do kúta, namiesto jeho čestného miesta v strede oltára. Tak potom odstráň všetky oltáre, načo sú, keď svätostánok je niekde v kúte a kňaz má byť "tvárou k ľudu"? Podobne je to s kľačaním pri sv. Prijímaní , či s podávaním sv …More
Dyk prosím ťa, prekvapuješ ma. Tu nejde o nejaké "otáčanie sa", ale o úctu k Bohu. Tak mi vysvetli, kde sa podela táto úcta, keď bol Svätostánok vystrnadený niekam do kúta, namiesto jeho čestného miesta v strede oltára. Tak potom odstráň všetky oltáre, načo sú, keď svätostánok je niekde v kúte a kňaz má byť "tvárou k ľudu"? Podobne je to s kľačaním pri sv. Prijímaní , či s podávaním sv. Prijímania mníškami či laikmi. To sú tie"kolieska salámy", ktoré môžu viesť až k posielaniu Eucharistie chorým domov poštou alebo jej preberaním v automatoch, ako sa to už niekde v USA deje.