Clicks440

Zasnúbení so Mnou

Zasnúbení so Mnou - 10. júna 2021 - Ježišove slová k nám

Moji Milovaní, ste Mi Zasnúbení. Nepatríte už viac sebe, ale Mne. Zaplatil Som Výkupné, Najvyššiu Cenu za vás, z Lásky, S Mojou Krvou Na Kríži. Ste Teraz Moji. Stále ste vo svete, ale Nie ste svetskí. Neprispôsobujte sa znova svetu.

Žite váš život Potešiteľne Mne a Hodný Mňa a Môjho Večného Kráľovstva. Buďte Svätí, pretože Ja Som Svätý. Ste Mi Zasnúbení. Musíte byť Bezchybní, bez Škvrnky či Vrásky, aby ste boli Mojou Nevestou. Ja vís Mením, Premieňam Na Moju Podobu pre ten Deň, ktorý príde.

Nebuďte zvedení a Nedajte sa nikým zviesť Ani Zlákať vás Preč Odo Mňa so satanovými lžami a s prázdnymi sľubmi. Treba vám Žiť váš život, odlišne a oddelene od ostatného sveta, ktorý Nepatrí ku Mne, ktorí Mi Nie sú Zasnúbení. Moja Nevesta bude Hodná Mňa a Môjho Večného Kráľovstva. Nebuďte zvedení. Nepoškvrňujte sa Ani nebuďte cudzoložníkmi. Buďte Mi Verní, pretože Ja Som vždy Verný a Dôveryhodný. Ja musím byť vždy vašou Prvou Láskou. Ak milujete čokoľvek alebo kohokoľvek viac než Mňa, potom Ma Nie ste Hodní.

Moji Milovaní, ktorí ste Mi Zasnúbení. Žite váš Život v Očakávaní onoho Veľkého a Úžasného Dňa, ktorý Príde, v Určenom Čase. Najúžasnejšieho a Najslávnejšieho Dňa pre Moju Milovanú Nevestu. Svadobná Večera je nadosah. Váš Ženích Prichádza. Buďte vždy Prichystaní.

Volám: teraz je Čas, aby ste sa Zasnúbili so Mnou, Nečakajte, inak na to bude príliš neskoro. Buďte Rozumní a Nie pochabí, pretože ten Deň to oznámi.

youtube.com/watch?v=SMHrVXMm6iA
Public domain
TerezaK
Já jsem OČKOVANÝ JEŽÍŠOVOU KRVÍ = přistoupil jsem na KREVNÍ SMLOUVU BOHA-SYNA JEŽÍŠE, uzavřenou v lidském těle JAKO ZÁSTUPCE VŠECH LIDÍ s Jeho OTCEM BOHEM O NAŠÍ ZÁCHRANĚ.
Toto je DUCHOVNÍ OČKOVÁNÍ SE 100% ÚČINNOSTÍ ABSOLUTNÍ ZÁCHRANY V JEHO KRVI (Zdroj: facebook stránky)