pl.news
2663

Franciszek w nowy sposób deprecjonuje Kapitułę Świętego Piotra

"Przepisy przejściowe" Franciszka dla Kapituły św. Piotra (założonej w 1053 r.) weszły w życie 1 października w związku z budzącą grozę "reformą".

Kanonicy nie będą już asystować celebracjom papieskim i zostali zredukowani do "animacji liturgicznej" z "funkcją duszpasterską". W ten sposób Franciszek upokarzał kanoników:

- Maj 2020 r: pod pretekstem Covid zabronił im modlitwy chórowej.

- Marzec 2021: zakazał odprawiania Mszy św., co dotknęło większość kanoników.

- Maj 2021: kanonicy otrzymali zakaz wstępu do Świętego Piotra podczas uroczystości z udziałem Franciszka.

- 18 maja 2021: Podczas spotkania z kardynałem arcykapłanem Gambettim do późnych godzin nocnych, kanonicy otrzymali informację, że kapituła zostanie "zreformowana".

- Czerwiec 2021: Kanonicy otrzymali zakaz używania języka liturgicznego, którego chciał nieudany Sobór Watykański II. Muszą teraz modlić się w tłumaczeniu na język włoski.

Jednym z powodów nienawiści Franciszka do kapituły jest fakt, że należy do niej kardynał Brandmüller, który podpisał Dubia.

Grafika: © Sean X Liu, CC BY-SA, #newsZnwxklphma

Jan Kanty Lipski
Serce się kraje...kanonicy św. Piotra
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
..