pl.news
186.7K

Przestarzała herezja Lutra to nowe nauczanie Franciszka

"Jak dokonuje się usprawiedliwienie?", zapytał Franciszek na audiencji generalnej 29 września.

Odpowiedział sobie sam: "odpowiedź na to pytanie jest równoznaczna z odkryciem kolejnej nowości w nauczaniu św. Pawła: że usprawiedliwienie następuje przez łaskę. Tylko dzięki łasce: zostaliśmy usprawiedliwieni dzięki czystej łasce".

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego (1993) "Usprawiedliwienie ustanawia współpracę między łaską Bożą i wolnością człowieka."

Prawdziwe usprawiedliwienie jest uwidocznione przez dobre uczynki. Jakub 2,18 wyjaśnia, że nawet demony wierzą, że jest jeden Bóg i konkluduje: "pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków."

#newsGkemmjuhfq
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Grzech przeciwko Duchowi Świętemu
Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej

KS. JÓZEF STAGRACZYŃSKI
Prawda chrześcijańska jest to nauka Wiary chrześcijańskiej i nauka obyczajów chrześcijańskich. Chrystus Pan, Apostołowie i Kościół święty nauczają nas, co mamy wierzyć i co mamy czynić dla zbawienia. "Uznana" prawda chrześcijańska znaczy te prawdy, które człowiek zna, poznaje, albo …More
Grzech przeciwko Duchowi Świętemu

Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej


KS. JÓZEF STAGRACZYŃSKI

Prawda chrześcijańska jest to nauka Wiary chrześcijańskiej i nauka obyczajów chrześcijańskich. Chrystus Pan, Apostołowie i Kościół święty nauczają nas, co mamy wierzyć i co mamy czynić dla zbawienia. "Uznana" prawda chrześcijańska znaczy te prawdy, które człowiek zna, poznaje, albo które znać powinien. Niewiadomość w religii wtedy tylko może uniewinnić, gdy człowiek nie ma czasu i sposobności poznać prawdy chrześcijańskie.

Kto tych prawd nie uznaje, kto je zapiera, odrzuca, według nich nie żyje i innym przeszkadza do ich przyjęcia:

ten się sprzeciwia Duchowi Świętemu, od którego wszelka prawda chrześcijańska pochodzi.

Tego grzechu winnymi byli za czasów Pana Jezusa, arcykapłani, Pisma uczeni, Faryzeuszowie, i w ogóle żydzi. Nie chcieli przyjąć nauki Jezusowej, acz ją P. Jezus dostatecznie wyświadczył cudami i życiem swoim świętym. Sprzeciwiali się i Apostołom, opowiadającym tę naukę Chrystusową i zatwierdzającym ją rozmaitymi znakami i cudami.


Tego grzechu winnymi są i dzisiaj niewierni i heretycy: Między poganami, żydami, Mahometanami i heretykami wielu jest takich, co wiedzą, albo przynajmniej powinniby wiedzieć, że wszystko, co Kościół katolicki naucza i przepisuje, jest prawdą Boską; mimo to trwają w niewierze i w herezji, a co więcej rozszerzaniu Wiary katolickiej stawiają najrozmaitsze przeszkody. Oprócz M. Lutra powstało jeszcze wiele innych heretyków, którzy nasienie fałszu rozsiali na wsze strony, i to nasienie przyjęło się i krzewi do dziś dnia bez przerwy. Wprawdzie nie można twierdzić, że wszyscy wyznawcy błędów heretyckich sprzeciwiają się uporczywie uznanej prawdzie chrześcijańskiej; albowiem wielu z nich, urodzeni i wychowani w herezji, nigdy nie przyszli do poznania wiary katolickiej, i żyją w przekonaniu, że rzeczywiście posiadają prawdziwą ewangelię Chrystusową. Takich P. Bóg będzie sądził wedle sumiennego ich przekonania, i okaże im miłosierdzie, jeżeli według sumienia swego żyją. Atoli pomiędzy heretykami wielu jest, którzy o prawdziwości wiary swojej powątpiewają, i mniej więcej fałszywość jej uznają.

Jeżeli mimo to trwają w herezji, jeżeli nie starają się poznać prawdę Chrystusową; jeżeli nie chcą wrócić na łono Kościoła katolickiego: tedy sprzeciwiają się Duchowi Świętemu i grzeszą bardzo ciężko.
Wielu jest takich między protestantami, którzy dobrze wiedzą, że sam tylko Kościół katolicki jest prawdziwym, od Chrystusa założonym Kościołem, że w nim przechowuje się wszystka prawda nauki Chrystusowej; jednak nie nawracają się, a to dlatego, że albo lękają się szkodę ponieść w interesach doczesnych, albo boją się języków ludzkich.

(...) (*)

Lecz i między katolikami niemało takich, co się uznanej prawdzie chrześcijańskiej sprzeciwiają. Są, co mówią: "Co księża nauczają, to nie wszystko prawda. Kto by tam wierzył wszystko?". Ci grzeszą przeciwko Duchowi Świętemu, bo wiedzą, że kapłani katoliccy nie co innego, jeno szczere słowo Boże opowiadają.

Insi znowu pisma, książki, gazety przeciwne religii, Kościołowi rozszerzają, do czytania dawają, zachęcają, a natomiast pisma katolickie tłumią. Tacy ludzie są wyraźnie nieprzyjaciółmi P. Boga, przesłańcami (a) Antychrysta.
Są wreszcie i tacy katolicy, którzy prawdzie katolickiej nie sprzeciwiają się słowy lecz uczynkiem, bo według tej prawdy nie żyją. Do nich stosują się słowa św. Pawła apostoła: "Jeślibyśmy umyślnie grzeszyli po wziętej znajomości prawdy, już nie zostawa ofiara za grzech, lecz straszliwe jakieś oczekiwanie sądu i żarliwość ognia, która pożreć ma przeciwniki" (Hebr. 10, 26-27). Pijanica wie, co za grzech pijaństwo, a jednak pić nie przestaje. Podobnie wszetecznik, zawzięty, krzywdziciel: ci wszyscy grzeszą przeciw uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
(...)

Baczcie, bracia moi, żebyście tym grzechem przeciwko Duchowi Świętemu nie obciążali sumienia swego. Prawdę Chrystusową przyjmujcie chętnym i wdzięcznym sercem i ta Prawda niech będzie prawidłem życia waszego. Módlcie się też codziennie za niewiernych, za heretyków i za grzeszników, siedzących w cieniach i w ciemnościach śmierci, aby się dali łasce Boskiej oświecić i wstąpili na ścieżkę zbawienia. Amen.
Ks. Józef Stagraczyński

Nauki katechizmowe o prawdach wiary i obyczajów katolickiego Kościoła. Według średniego Katechizmu Deharba. Tom III. O grzechach przeciwko Duchowi Świętemu, o grzechach wołających o pomstę do Nieba, o grzechach cudzych. O cnocie i o doskonałości chrześcijańskiej. Wydał X. J. Stagraczyński. Poznań. Nakładem Księgarni Katolickiej. 1886, ss. 12-15. (Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono; przypisy od red. Ultra montes).
Pozwolenie Władzy Duchownej:

Imprimatur.

Pelplini, die XVIII-ma m. Decembris a. 1885.
Episcopus Culmensis.
† Joannes.
G. V. 11640.
Przypisy:
(*) Teraz następowały przykłady z życia wzięte, które pominięto.
(a) Przesłaniec, ten, który został wprzód posłany, herold, poprzednik, zwiastun, prekursor; posłaniec, wysłannik, poseł, delegat.
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2005
.
ľubica
na toto sa hodí len tento obrázok: sk preklad:.....včely nemrhajú časom vysvetľovaním muchám, že med je lepší ako hovno! Buď včela! rob svoje a nemrhaj časom vysvetľovaním.....
CUDOWNY MEDALIK and one more user link to this post
przeciwherezjom
PROTEST OTWARTY do gloria.tv.
Bardzo proszę o reakcję administratorów glorii.tv. Poniżej występuje user o nicku "będziesz pan wisiał". Sam nick jest HEJTEM! - ale nie tylko, poniżej można poznać mało znane na portalach katolickich "łacińskie" słowa głoszone przez owego wisielca!!! Na zwykłym brukowym portalu byłoby to często niedopuszczalne i nawet na świeckich stronach podobne nicki są kasowane! …More
PROTEST OTWARTY do gloria.tv.
Bardzo proszę o reakcję administratorów glorii.tv. Poniżej występuje user o nicku "będziesz pan wisiał". Sam nick jest HEJTEM! - ale nie tylko, poniżej można poznać mało znane na portalach katolickich "łacińskie" słowa głoszone przez owego wisielca!!! Na zwykłym brukowym portalu byłoby to często niedopuszczalne i nawet na świeckich stronach podobne nicki są kasowane! To hańba dla katolickiego portalu, by nie przesiewano natychmiast podobnych, hejtowych nicków!!! Piszę to publicznie, bo niegdyś indywidualnie zgłaszałem adminom glorii sprawę usera "internauta". Nazwę miał ok, ale często przeklinał (podobnie jak poniżej ten, o którym tu piszę). Moje chyba dwie interwencje były bezskuteczne, co znacznie, przynajmniej w moich oczach okryło hańbą zarząd glorii. Dopiero, gdy zdemaskowałem owego "internautę" jako biskupa-masona, dopiero tamten sam się z hukiem i smrodem siarki wyprowadził (podobnie jak później niejaki MarcinD). Jest jeszcze jeden powód dla którego jak się domyślam zarząd glorii nie reaguje. Otóż te "wybitne", hejtowe, aroganckie osobistości to wysoko postawione szychy w Episkopacie - na to wskazuje ich arogancja i pewność siebie i ... bezkarność. Boicie się ich, dlatego nie robicie anty-hejtowego porządku!!!
Bardzo proszę innych userów, zgadzających się ze mną o skopiowanie i rozpowszechnienie mojego protestu - obawiam się bowiem, że szybciej zniknie mój protest niż user o którym tu piszę!!!
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Czy nadeszły godziny zapowiedziane przez Apokalipsę ?
- o Augustyn pelanowski

Niewiasta na bestii i kielich bluźnierstwa
- o Augustyn Pelanowski

Ołtarz szatana i okultystyczna puszka pandory
- o Augustyn Pelanowski

Ostatnia próba Kościoła cz.2
- o Augustyn Pelanowski

Ostatnia próba Kościoła cz.1
- o Augustyn Pelanowski

Będzie jeszcze gorzej
- o Augustyn Pelanowski

Odstępstwo i 3 tajemnica Fatimska …More
Czy nadeszły godziny zapowiedziane przez Apokalipsę ?
- o Augustyn pelanowski


Niewiasta na bestii i kielich bluźnierstwa
- o Augustyn Pelanowski


Ołtarz szatana i okultystyczna puszka pandory
- o Augustyn Pelanowski


Ostatnia próba Kościoła cz.2
- o Augustyn Pelanowski


Ostatnia próba Kościoła cz.1
- o Augustyn Pelanowski


Będzie jeszcze gorzej
- o Augustyn Pelanowski


Odstępstwo i 3 tajemnica Fatimska
- o Augustyn Pelanowski


Poganizacja Liturgii Katolickiej
- o Augustyn Pelanowski


Ćwiartowanie Kościoła cz.2
- o Augustyn Pelanowski


Ćwiartowanie Kościoła
o Augustyn Pelanowski


Synkretyczna religia antychrysta
- o Augustyn pelanowski


Fale niegodziwości
- o Augustyn Pelanowski


Ubóstwienie p l u g a s t w a
- o Augustyn Pelanowski


To się dzieje na naszych oczach
- o Augustyn Pelanowski


Świat, który nadchodzi
- o Augustyn Pelanowski


Deklaracja o braterstwie
o Augustyn Pelanowski


Antychryst będzie otrzymywał hołd w Kościele.
o Augustyn Pelanowski


Czy Rzym stanie się siedzibą antychrysta ?
o Augustyn Pelanowski


Czy papież popadł w herezje ?
o Augustyn Pelanowski


Zauroczenie Antychrystem
o. Augustyn Pelanowski


Oni już świętują przejęcie władzy w Kościele -
o Augustyn Pelanowski


Antychryst synem Kościoła?
o Augustyn Pelanowski


Odstępstwo i zdrada Boga?
o Augustyn Pelanowski
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
Ten sam demon z Lutra przeskoczył teraz na antypapieża Bergoglio !
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
duch judasza - lucyfer
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
CUDOWNY MEDALIK
,...abyś nieprzyjaciół Kościoła Świętego upokorzyć raczył, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie Jezu!
przeciwherezjom
Chwast zostanie zebrany w Dniu Żniwa. I wrzucony do jeziora ognia. Tam właśnie ten gościu czyli Fałszywy Prorok wraz z Antychrystem i tymi, których zwiedli, a będzie ich niestety dużo zostaną wrzuceni do jeziora ognia. Zostało to zapowiedziane, co Bóg powiedział przez swoje Słowo, to się wypełni. Na tryumf Kościoła musimy poczekać. Najpierw czeka nas Krzyż.
przeciwherezjom
Fałszywy papież coraz mniej się kryje. Bo coraz bardziej znaczna część dzieci Kościoła tonie, tonie w bagnie. Tak oślepia szatan, że nie rozróżniają prawej ręki od lewej. Dopiero wielu Ostrzeżenie obudzi.
Konfederacja Korony Polskiej
To taki " św. Jan Chrzciciel " antychrysta !!! - WYKRZYWIAJCIE ŚCIEŻKI WASZE !!!
V.R.S.
"Ale do Św. Jana Pawła II można..."
---
Jan Paweł II jest podobnie "święty" co człowiek, który go "kanonizował". Liczę, że, podobnie jak w wypadku papieża Honoriusza, Kościół się o prawdę upomni, choć z opóźnieniem.
Artur Błaszkiewicz
Módlmy się o dobrą śmierć dla heretyków...
CUDOWNY MEDALIK
Będziesz Pan Wisiał
,,Nawet wobec wrogów nie można stosować przekłamań i manipulacji. Katolik powinien rzetelnie przedstawiać jak się sprawy mają!''
----

Ale do Św. Jana Pawła II można...
.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
W stosunku do mnie, też zostało użyte kłamstwo, przez obrońcę prawdy w osobie
Będziesz Pan Wisiał> Zostałam posądzona o to, że wchodzę na strony, o których nawet nie miałam pojęcia, że istnieją. Obrońca prawdy umieścił w komentarzu całą garść linków jako rzekomy dowód przeciwko mnie. Niestety komentarz został usunięty. Kłamstwo poszło w świat i nie zostało, ani cofnięte , ani ja nie zostałam …More
W stosunku do mnie, też zostało użyte kłamstwo, przez obrońcę prawdy w osobie

Będziesz Pan Wisiał> Zostałam posądzona o to, że wchodzę na strony, o których nawet nie miałam pojęcia, że istnieją. Obrońca prawdy umieścił w komentarzu całą garść linków jako rzekomy dowód przeciwko mnie. Niestety komentarz został usunięty. Kłamstwo poszło w świat i nie zostało, ani cofnięte , ani ja nie zostałam przeproszona.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Będziesz Pan Wisiał
Przestroga od Boga dla ciebie!!!
--------
20 Oto Ja posyłam Anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. 21 Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo Imię Moje Jest w Nim3. 22 Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to …More
Będziesz Pan Wisiał
Przestroga od Boga dla ciebie!!!
--------
20 Oto Ja posyłam Anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. 21 Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo Imię Moje Jest w Nim3. 22 Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie.
-----
Ja wiernie słucham głosu Swojego Anioła i jestem posłuszna wszystkim Jego natchnieniom i poleceniom.
Nie chciałbyś zapewne, aby Sam Bóg Był twoim nieprzyjacielem i wrogo odnosił się do ciebie. Także ostrzegam Cię bądź ostrożny, bo ja Bogu jestem posłuszna, a tobie jak widzę się to bardzo nie podoba.