Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Anton Čulen
223.5K

Boží prorok o. Marián Kuffa: Teraz sú na arcibiskupa Oroscha zamierené, tí a špina a na neho, čo …

Boží prorok o. Marián Kuffa: Teraz sú na arcibiskupa Oroscha zamierené, tí a špina a na neho, čo si to on dovolil? Tak, aby to bolo jasné! Vysvetlím …
Marieta Ria shares this
11.6K
Marieta Ria
Bober: Za slobodu sa oplatí bojovať, je to Boží dar a ľudská výsada - Hlavné správy
Prerušený bobrík mlčanlivosti u arc. Bobera
... len škoda, že nemá potrebu bojovať za tú náboženskú a zastať sa biskupa, ktorý chráni čistotu viery, ale ho nechal napospas (nielen) liberálnym hyenám!More
Bober: Za slobodu sa oplatí bojovať, je to Boží dar a ľudská výsada - Hlavné správy
Prerušený bobrík mlčanlivosti u arc. Bobera

... len škoda, že nemá potrebu bojovať za tú náboženskú a zastať sa biskupa, ktorý chráni čistotu viery, ale ho nechal napospas (nielen) liberálnym hyenám!
Zuzka M S shares this
508
dominikguzman
Jedna vec je premiestniť deti na inú školu, ale to je vyhýbanie sa samotnému problému, pretože je otázka času, kým to príde aj na tu druhú školu, kam deti rodičia premiestnili. Netreba si robiť ilúzie, diabol nedá pokoja, ale Písmo nám hovorí, aby sme sa diablovi vzopreli a on od nás utečie, preto sa treba vzoprieť týmto prisluhovačom diabla, ktorí chcú przniť deti na školách.