Clicks6.6K
Renda shares from Anton Čulen
135

Vdp Štefan Mordel- To naozaj pristúpite na to, že ďalších 40 dní sa skryjeme pred ľuďmi a nedovolíme im ani účasť na sv. omši, ani návštevu kostola, pretože sa už rozširuje udavačstvo a mediálny lynč na kňazov, ktorí nemajú svedomie takto sa chovať voči veriacim?

Vdp Štefan Mordel- To naozaj pristúpite na to, že ďalších 40 dní sa skryjeme pred ľuďmi a nedovolíme im ani účasť na sv. omši, ani návštevu kostola, pretože sa už rozširuje udavačstvo a mediálny lynč na kňazov, ktorí nemajú svedomie takto sa chovať voči veriacim?
Preposielam vyjadrenie niektorých lekárov a odborníkov ku tzv. pandémii, ktorá zastrašuje nielen Slovákov…

Keď sledujem niektorých našich horlivcov, neviem či je to z presvedčenia, alebo zo strachu, alebo ešte z niečoho iného, neviem vyjsť z údivu…

Úprimne priznávam, že televíziu, hlavne slovenské TV správy som už úplne prestal sledovať, lebo si chcem chránim duševné zdravie… tieto správy sú oveľa horšie, ako za bývalého režimu, kde sa hovorilo o veľkých budovateľských úspechoch, čo nebola vždy pravda, ale aspoň sa budovalo… Dnes sa už narába, alebo lepšie povedané, straší iba so smrťou a to denno-denne… z týchto správ ide hrôza a des… žiaľbohu sa do toho zapájajú v nemalej miere aj katolícke médiá, takže som absolútne obmedzil aj sledovanie TV Lux a niektoré relácie v Lumene.

Viem, že som už asi nepríjemný, ale kde sa mám vyžalovať? Do obchodu síce ísť môžem a tam si kúpiť chlieb, alebo rožky a čo potrebujem; dokonca sa tam môžem stretnúť aj s veriacimi a môžem sa s nimi aj rozprávať, ale v kostole sa s nimi stretnúť nesmiem, ani ich vyspovedať, ani im podať sv. prijímanie, ani mať nikoho na sv. omši, takže v akej začarovanej krajine to žijeme…

A počúvam, že nás čaká ďalších 40 dní tvrdého lockdownu. To sa tejto hrozivej tortúry už nikdy nezbavíme? To aké stanné právo to u nás zaviedli? Do lekárne si človek môže ísť vyzdvihnúť lieky, ale do kostola už nemôže vstúpiť, lebo je zákaz vychádzania? Aké sú to vytvorené podmienky pre veriacich ľudí? Ja ako farár a duchovný otec farnosti sa nesmiem stretnúť s veriacimi, aby som sa o nich postaral? To mám byť s tým spokojný? Až tak sme otupeli?

Kostoly síce vraj môžu byť otvorené, ale ľudia do nich nemôžu, lebo je zákaz vychádzania? A niektorí „horlivci“, lepšie povedané udavači sledujú, že tam v čase, keď je otvorený kostol príde niekoľko žien na poklonu, aby sa pomodlili, tak už sa vyhrážajú kňazovi, že má otvorený kostol a že je to zakázané a že zavolajú hygienu?

Čo vy na to dôstojný pán Kramara, ako by ste to skomentovali? To naozaj pristúpite na to, že ďalších 40 dní sa skryjeme pred ľuďmi a nedovolíme im ani účasť na sv. omši, ani návštevu kostola, pretože sa už rozširuje udavačstvo a mediálny lynč na kňazov, ktorí nemajú svedomie takto sa chovať voči veriacim?
Tento list, či lepšie mail, píšem s veľkou bolesťou v srdci. Tohto roku, ak ma Pán Boh doživí, oslávim 50-siate výročie kňazskej vysviacky, ale čosi podobné som ešte nezažil. Tento rok začal veľmi zle… Posledný krát som sa mohol stretnúť s veriacimi na Silvestra pri ďakovnej pobožnosti.. z večera na ráno sa všetko zmenilo a to v tej najtvrdšej podobe… A ako sa zdá, nič to neosoží, a chystá sa ďalšia dávka tvrdého lockdownu…

Mnohí veriaci veľmi trpia týmto stavom; tí, ktorí sú v tom ľahostajní a im to nevadí, čoskoro pochopia, že vlastne tá viera nie je až taká dôležitá a že sa bez toho dá žiť… Ak nebudeme brániť práva veriacich na slobodný prejav náboženského kultu, potom sa budeme veľmi čudovať ako to dopadne pri sčítaní ľudu. Pýtal som sa kňazov v Jablonke v Poľsku ako je to u nich, tak mi povedali, že tam mali počas vianočných sviatkov normálne bohoslužby.

Na Orave bol stav tiež dobrý, prečo potom táto arogancia moci? Prečo sa tak kruto zaobchádza s veriacimi? Slovenská republika pred časom uzavrela zmluvu s Vatikánom; čo hovorí táto zmluva? Že má KC na Slovensku zaručené právo na slobodné vykonávanie kultu. Je to teda iba zdrap papiera, keď si premiér vlády, alebo ešte lepšie hlavný hygienik zmyslí a z večera na ráno zakáže veriacim vstup do kostola? A nič sa pri tom nedeje?

Veriaci sú ochotní a napokon aj zachovávajú všetky hygienické nariadenia, ale prečo sa s nimi tak kruto zaobchádza, keď nie je im dovolené ani to, čo je dovolené v každej predajni? Kto má uveriť, že ide naozaj o ochranu zdravia? Ja, osobne o tom skutočne vážne pochybujem. Za totality počas komunizmu každý človek bol považovaný za nepriateľa a opak sa musel dokázať otvorenou lojalitou a spoluprácou; dnes sa každý človek považuje za chorého a opak sa ani nemôžete dokázať, pretože to od vás vyžadujú pomaly každý týždeň… Tak v akom demokratickom raji to žijeme?

A ja skutočne neviem vyjsť z údivu, ako mnohí (dokonca i kňazi) s nadšením sa do budovania tohto „raja“ zapájajú a ako sú o tom presvedčení… samozrejme, že tých, ktorí sa s tým nestotožňujú, tak sú považovaní za nepriateľov, ba ešte aj niečo horšie; za hriešnikov a bludárov a neviem za čo ešte všetko. Píšem tieto riadky skutočne s boľavým srdcom. Som si však tohto vedomý, že som len veľmi slabým hlasom, ktorý zaznieva celkom do prázdna, pretože „hlavný prúd“ je naladený na inú frekvenciu. Nuž nech je tak, ale možno aj tento môj hlas je aspoň maličkou kvapôčkou, ktorá môže ovlažiť vyprahnuté ústa.

Prajem Vám všetko dobré.
Ostávam s úctivým pozdravom.

Štefan Mordel
(Autor je katolícky kňaz, docent teológie)

Preposielam, aby sme sa nenechali vystrašiť a nemali strach tam a z toho, z čoho by sme strach nemali mať… Vyjadrenie českých odborníkov z jednotlivých nemocníc v Čechách a porovnajte napr. s hystériou slovenskej vlády Igora Matoviča:
Doc. MUDr. Martin Balík, PhD (vedoucí lékař z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF v Praze)

„Společnost jsme šíleně vystrašili…Testujeme tisíce lidí denně, stojí to tři čtvrtě miliardy měsíčně a výsledkem je 71 pacientů v těžkém stavu. U nás je jich šest, mají spoustu rizikových faktorů, říkám tomu intenzivní obezitologie… Chřipka dokáže být destruktivnější než coronavirus“.
Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. (přednosta Kliniky infekčních nemocí 3. LF v Nemocnici Na Bulovce):
Podle našich dosavadních epidemiologických údajů se coronavirus chová v podstatě stejně jako chřipka, dokonce možná mírněji“.

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. (přednosta kardiocentra IKEM):
Na otázku, že někteří lidé promořování odmítají s tím, že po prodělání coronaviru protilátky nezůstanou dlouho v těle, takže by nám promořování nepomohlo, odpověděl: „To může říci jen nezasvěcený hlupák. Protilátky samozřejmě nezůstanou, když už člověk nemá infekci. Máme ale imunitu krátkodobou látkovou a buněčnou, která je dlouhodobá. Látková se objeví v okamžiku, kdy proděláváte infekci, nějakou dobu přetrvává, a pak vymizí.
Proč by ji člověk dál produkoval, když mu nic není? T-lymfocyty už ale mají obtisknutou RNA viru či bakterie a když se znovu objeví, opět zprostředkují výrobu protilátek. Nechápu, proč tohle nikdo neřekne (?!)“

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA (ředitel Fakultní nemocnice Motol):

„V pátek večer jsem se zúčastnil videokonference všech ředitelů velkých nemocnic. Bylo nás tam asi šestnáct z celé ČR a probírali jsme naši připravenost na příští dny. V rámci debaty se také mluvilo o kapacitách volných lůžek. Skoro každý z nás hlásil počet pacientů s Covidem-19. Bylo jich okolo 20 hospitalizovaných. Počet těch ve vážném stavu se pohyboval okolo 5. Přitom těchto 16 velkých nemocnic disponuje tisíci lůžky a všechny jsou připraveny brát covidové pacienty.
Proč to píšu? Asi proto, že musí zaznívat také reálná čísla a ne jenom katastrofické dojmy, kterých je všude okolo nás plno. Znovu opakuji, a řekl bych, že mezi řediteli nemocnic je na tom shoda, české zdravotnictví je opravdu robustní, dobré a připravené…Nikdo z nás se Covidu nebojí, ale všichni před ním máme respekt…Nebojme se, ale chovejme se rozumně, užívejme si dnešních krásných slunečných dnů, vitamín D je dobrým pomocníkem v boji proti viru a hlavně věřme, že to zvládneme. Za české nemocnice Vám to mohu slíbit.“

MUDr. Hana Roháčová, PhD (Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí z Bulovky):
„Obtíže pociťuje asi 10% nakažených. Úmrtnost je stále stejně nízká (max 1%, v reálu asi i méně). To má k nemoci, která údajně ohrožuje existenci lidstva, daleko…“

Prof. MUDr. Jan Žaloudík (lékař, senátor a místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR):
“Myslím ,že musíme odlišit zrno od plev. Zjistit kdo, jak, co a proč hlásá a nastavit si normální medicínská kritéria na to, proč testujeme pozitivitu u zdravých lidí?! Co testujeme? Přítomnost aktivního viru, neaktivního viru, kusu RNA? A všude stejně? PCR kvantitativně s hodnocením i nálože viru? Neboť košík jablek a vagón jablek jsou významně různá množství jablek, byť stejných.“

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.,(ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a vedoucí Institutu biostatistiky a analýz na Masarykově univerzitě v Brně):
„Nechci to bagatelizovat, ale je vlastně jedno, jestli máme každý den pozitivně diagnostikovaných 200, 500, nebo 600 lidí. A to proto, že drtivá většina nyní nově diagnostikovaných jsou lidé, kteří nemají žádné příznaky nebo mají jen velmi lehký průběh nemoci. Vlastně se o nich dá říct, že nejsou nemocní.“

Prof. MUDr. Tomáš Zima (rektor Karlovy univerzity v Praze):
“Vadí mi neustálé coronavirové strašení… Hlavně nepanikařit a vrátit život do normálních kolejí. Vir tu zkrátka je a my se s ním musíme naučit žít. Veřejnost by se měla zklidnit, nikoli být vystavena strašení… Určitě si řekněme, že přijdou onemocnění, jež budou mít stejné příznaky jako infekce SARS-CoV-2 nebo nemoc covid-19. Budete smrkat, kýchat, budete mít mírnou teplotu. To s podzimními měsíci prostě nastává a většinou se na tom také podílejí coronaviry, i když jiného typu. Vypukne panika?!

MUDr. Hana Zelená, Ph.D. (viroložka, vedoucí oddělení mikrobiologie národní ref. laboratoře pro arboviry):
„Údaje o vyléčených jsou chybné, čísla nehrají… Když je někdo vyléčený, tak předpokládáme, že byl nemocný… Většina pozitivně testovaných ale žádnou nemoc neměla. Pozitivní test navíc neznamená, že jste nakažený nebo infekční.
Coronavirus se teď chová jako kterýkoliv jiný respirační virus…
Očkovat bych se nenechala, nejsem přesvědčená o bezpečnosti vakcíny, je vyvíjena pod velkým tlakem!!!

alianciazanedelu.sk/archiv/8001
Anton Čulen
Vzbúrenci proti Bohu pozatvárali kostoly a izolovali zvlášť brutálnym spôsobom veriacich od svojich kňazov a od sviatostí a hovorca KBS sa tvári, že to nevidí alianciazanedelu.sk/archiv/8005
obyčajná veriaca žena
To je Konferencia biskupov Satana! Bohužiaľ! Ani jeden sa nepostavil verejne proti! Páni biskupi a vy sa Boha nebojíte?!
Štefan P
cital som clanok a ako vzdy, si overujem aspon niektore informacie: nahodne som si vybral nasledovnu informaciu:
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA (ředitel Fakultní nemocnice Motol):
„V pátek večer jsem se zúčastnil videokonference všech ředitelů....

tato info bola zverejnena na internete uz 20.9.2020... konferencia sa za mojho predpokladu konala nejaky ten piatok, predpokladam najskor 18.9.2020.
More
cital som clanok a ako vzdy, si overujem aspon niektore informacie: nahodne som si vybral nasledovnu informaciu:
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA (ředitel Fakultní nemocnice Motol):
„V pátek večer jsem se zúčastnil videokonference všech ředitelů....

tato info bola zverejnena na internete uz 20.9.2020... konferencia sa za mojho predpokladu konala nejaky ten piatok, predpokladam najskor 18.9.2020.
V tento den bolo pocet hospitalizovanych podla mzcr.cz 524 a na ventilacii 95.
tak Pan Stefan Mordel nebojme sa zvladneme to.
Minuly piatok mali v CR pocet hospitalizovanych cca 7000, a na ventilacii cca 1100 ludi. Takze sa opytajte pana riaditela Miloslava Ludvika, ci uz je spokojny ze naplnili lozka nemocnice. A ci Pan Stefan Mordel chce este viac pretazit slovenskych zdravotnikov alebo im pojde pomoct?
Z mojej strany su tam informacie, v ktorych pletie dnesne data a vyjadrenia s tymi spred 4 mesiacov a tym padom je to pre mna klamlivy clanok.
ľubica
clovečem žasnem, ty máš teda problémy!
apredsasatoci
Ludvik je MUDr., ty JUDr.
Štefan P
apredsasatoci .. prepac, ja niesom JUDr. ;) Ale dakujem, ze si si to vsimol, ja som to len zkopiroval z clanku. Ked si overis informacie, tak zistis, ze pan Ludvik ma naozaj titul JUDr. Riaditel - manazer nemocnice nemusi byt nutne lekar.
Štefan P
lubica .. no ano, asi mam problem verit vsetkemu co citam, pocujem v mediach. Odporucam aj vam mat kriticky pohlad.
Agent0
Anton, aj poznáte patra Mordela, povedzte mu, že musí ist za biskupom a busit na jeho dvere. Odvahu !
Agent0
Ale mám jeden navrh pre knazov na Slovensku : NASTAL CAS rozbehnut PODZEMMU CIRKEV : tajné omse a sv.prijimanie, spovedanie, tak ako za komunistov... aj vtedy boli udavači a bonzaci... chraňte sa před nimi.. toto by mali pochopit vsetcia biskupi, ktori tak obdivuju biskupov, ktori v dobe komunizmu tuto podzemnu cirkev zažili ! Nastal čas ČINOV, neilen obdivu historie !!!
SLOVACI ZOBUDTE SA UZ !…More
Ale mám jeden navrh pre knazov na Slovensku : NASTAL CAS rozbehnut PODZEMMU CIRKEV : tajné omse a sv.prijimanie, spovedanie, tak ako za komunistov... aj vtedy boli udavači a bonzaci... chraňte sa před nimi.. toto by mali pochopit vsetcia biskupi, ktori tak obdivuju biskupov, ktori v dobe komunizmu tuto podzemnu cirkev zažili ! Nastal čas ČINOV, neilen obdivu historie !!!
SLOVACI ZOBUDTE SA UZ !!!
A ZACNITE KONAT !!!
Veriaci vás potrebuju. !!!
Hermenegild
A nezabudnite, že sa to musí riešiť v rámci diecézy, lebo nemôžeš cez hranicu okresu.
Coburg
Agent0 - neboj sa, už to funguje. Len sa o tom pochopiteľne nedávajú hlásenia do mainstreamu.
Agent0
Nechápu Slováky... Stačí se podívat na zprávy ČT a SR, mši sv. online v ČR a v SR... šílený rozdíl...

- včerejší zprávy ČT1 o tom, kolik lidí šlo na hory, sankovat, lyžovat, videozabery, rozhovor s lidmi, samozřejmě bez roušek... a nic víc, bez komentáře že by něco porušili....
- zprávy ze SR - myslím z minulého týdne - foto, video jak se lidi vybrali do Tater a tam se procházejí bez roušek - s …More
Nechápu Slováky... Stačí se podívat na zprávy ČT a SR, mši sv. online v ČR a v SR... šílený rozdíl...

- včerejší zprávy ČT1 o tom, kolik lidí šlo na hory, sankovat, lyžovat, videozabery, rozhovor s lidmi, samozřejmě bez roušek... a nic víc, bez komentáře že by něco porušili....
- zprávy ze SR - myslím z minulého týdne - foto, video jak se lidi vybrali do Tater a tam se procházejí bez roušek - s komentářem o jejich bezohlednosti k lékařům a zdravotním sestrám...

- dnešní mše v ČR - s věřícími, zpěvem, ministranty, podávání přijímání do úst nebo na ruku v řadě tak jak lidi šli...
- mše sv. na Slovensku na STV1 z Bratislavy od františkánů - kněz, 2 ministranti, varhaník a 1 zpěvačka, bez věřících.... !!!!

Já pořád nerozumím, proč se na Slovensku tak uzavřely do NESMYSLNÉHO LOCKDOWNU. Myslím,že je to země experimentu, řízená NE Zmatovicem, ale svobodnými zednáři z EU .. a Matovic je bezmyšlenkovitě poslouchá... nechápu, co mu slíbili.
Bohužel se mu VĚTŠINA Slováků přidala, včetně VSECH BISKUPŮ SR !!!
ZBABĚLOST V PŘÍMÉM PŘENOSU !!!
Agent0
Agent0
novinky.cz/…alo-143-tisic-senioru-40348054=0&dop_req_id=OUlCqcfzm10-202101171540&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=seznam.cz
Renda shares this
6.6K
.
Márča Sk
Teraz si treba dať hlavne pozor na to, aby sme neupadli do nejakého ťažkého hriechu, lebo náhodou zomriem a bez sv.spovede by som šla rovno do pekla
Agent0
To sa nedá vyspovedat ani po dohod es knazom např. Na faře?
Coburg
To komu napísal ten list vdp Mordel? Vláde? Treba to uviesť. Takto je to nejaké neadresné.
monsko
Oslovuje tam Kramaru.
Hermenegild
Čiže biskupov.
Agent0
Máš pravdu, třeba bit na poplach u dvojích biskupov...
obyčajná veriaca žena
Nepriamo asi biskupom. Lenže Kramara poslúcha svojho pána!
forthetruth333
Trump PREKVAPI CELY SVET,,,,skoro
poli75
no už by aj mohol konečne prekvapit, lebo mal na to dost času a nevyužil to, zostava mu 3 dni
forthetruth333
vidím že ho moc nemusíš tak ty radšej bidena??? to je veľmi špatné
ľubica
fiat33
Vďaka otec Mordel aspoň trochu nádeje a útechy z Vašich slov, že nie všetci kňazi takto radostne buduju covidovy raj za plieskania bičom pomatencom a ohnutým chrbtom kBS.
apredsasatoci
Roberto 55
Porovnávas neporovnateľne.
Roberto 55
nerozumiem
Peter(skala)
Čo vy na to dôstojný pán Kramara, ako by ste to skomentovali? To naozaj pristúpite na to, že ďalších 40 dní sa skryjeme pred ľuďmi a nedovolíme im ani účasť na sv. omši, ani návštevu kostola,
😇

tak, tak o.Mordel... dobre, že ste sa ozvali a o.Kramar by si mal vstupiť do svedomia, nech nesluži dvom pánom.
Roberto 55
Ludia musia odporovat a zacat robit to co je najdolezitejsie- robit vsetko pre svoju spasu. V case ciernej smrti umrelo v Europe 60 az 100 milionov ludi, hovoria, ze polovica Europy. Kostoly nikto nezavrel a chori tam nesli iba zdravi. To sa nenajde viac knazov ako dp. Mordel?
Hermenegild
Grécki pravoslavní sa nedali zastrašiť! Keby všetci sa zdvihli aj u nás v nedeľu do kostola, všetkých zatvoria?
fiat33
Tiež som veľmi nemilo prekvapená zbabelostou duchovných. Česť výnimkám. Hlasajte evanjelium vhod či nevhod, nebáť sa postaviť režimu, položiť život za človeka po vzore Pána Ježiša sa dnes uz ani vo Vatikáne nenosí. Jediné čo počujeme z hrdiel duchovných je očkovanie náš cieľ. Keby vyvinuli nejakú iniciatívu omša v prírode, spovedanie v prírode toľko možností. už aj sama som nášmu dala návrh ako …More
Tiež som veľmi nemilo prekvapená zbabelostou duchovných. Česť výnimkám. Hlasajte evanjelium vhod či nevhod, nebáť sa postaviť režimu, položiť život za človeka po vzore Pána Ježiša sa dnes uz ani vo Vatikáne nenosí. Jediné čo počujeme z hrdiel duchovných je očkovanie náš cieľ. Keby vyvinuli nejakú iniciatívu omša v prírode, spovedanie v prírode toľko možností. už aj sama som nášmu dala návrh ako by sa dalo a odpoveď bola že veď je vyhlásené "stanné právo" tak mi spadla sánka. Otec Mordel nie je viac takých ako vy??
Nina Rajtíková
Je pohodlnejšie sa vyhovoriť na stanné právo, ako začať konať a hľadať spôsob ako vysluhovať sv. omše a podávať eucharistiu veriacim. Je pohodlnejšie strčiť hlavu do piesku a vyhovárať sa na akože epidémiu. Je pohodlnejšie ohnúť chrbát a nehlásať pravdu, aspoň ich úder nebude bolieť, čo ak by sa to prevalilo. Čo sa týka kázní, dlhodobo pozorujem zopakovanie evanjelia vlastnými slovami, minútová …More
Je pohodlnejšie sa vyhovoriť na stanné právo, ako začať konať a hľadať spôsob ako vysluhovať sv. omše a podávať eucharistiu veriacim. Je pohodlnejšie strčiť hlavu do piesku a vyhovárať sa na akože epidémiu. Je pohodlnejšie ohnúť chrbát a nehlásať pravdu, aspoň ich úder nebude bolieť, čo ak by sa to prevalilo. Čo sa týka kázní, dlhodobo pozorujem zopakovanie evanjelia vlastnými slovami, minútová kázeň a dovidenia dopočutia. Nič konštruktívne, žiadna rada ako sa správne chovať v tejto prekliatej dobe, čo je správne a čo nie je správne, ako žiť život s Kristom. Všade len podriaďovanie sa svetskej moci. Presne ako bolo vyššie napísané, zbabelosť duchovných česť výnimkám.