MMF připravuje globální přechod na CBDC – dedolarizace je záměrná.

Dlouhodobí čtenáři jistě ví, že zásadně odmítám názor, že existuje něco jako multipolární svět. Politicky možná, ale ne ve vztahu k plánům globální mafie, která řídí téměř všechny centrální banky po celém světě.

Mimo dvou centrálních bank (íránská a severokorejská) mají VŠECHNY téhož vlastníka. Žádná multipolarita tak v podstatě neexistuje. A pokud v ni stále věříte, pak připomínám některé skutečnosti:

95% zemí již připravuje, uvádí do provozu v pilotním projektu nebo aktivně používá digitální měnu centrální banky (CBDC), která je programovatelná a je možné u ní nastavit datum expirace.

Každý, kdo chce CBDC používat, musí mít svoji ID (digitální identitu). Je jistě „náhoda,“ že tytéž země, které aktivně vyvíjí CBDC, již ID vydávají nebo se k tomu aktivně chystají.

V neposlední řadě připomínám jednotný souhlas celé G20 s mezinárodními očkovacími pasy a jednotnou přípravu na „nemoc X.“ Jsem přesvědčena i o tom, že příští měsíc ve WHO kývne na oba schvalované dokumenty potřebná většina, zbytek se nakonec podřídí.

S výše uvedeným souvisí také dedolarizace – nejde o proces, který by byl jakkoli proti těm, kteří skutečně ovládají svět. Naopak, dedolarizace velmi úzce souvisí právě s chystaným zaváděním globální CBDC.

Tedy v budoucnu nemá být digitální dolar, euro, rubl, jüan, denár či jakákoli jiná měna. Má být jedna jediná společná digitální měna, jednotlivé země si pak jen upraví samotné programování oné měny – to je jediné, v čem možná bude viditelná ona „multipolarita.“

Vše výše uvedené potvrzuje i „banka všech bank“ – tedy Banka pro mezinárodní platby – BIS, která deklaruje, že CBDC je cestou k rušení hotovosti, ale i kryptoměn.

Vzhledem k tomu, že tento model aktivně podporují téměř všechny země světa, skutečně zde nevidím multipolaritu, o které se neustále hovoří.

Jediné platidlo, které se bude nejspíš mimo CBDC používat, budou drahé kovy. Proto zřejmě ty mohutné odkupy zlata, které můžeme sledovat u multimiliardářů a celebrit.

Jaké jsou tedy indicie k tomu, že se podobné kroky chystají?
Rámec XC MMF: Centralizovaná politika pro CBDC

Platforma XC MMF byla vydána jako teoretický model v listopadu 2022 a úzce se shoduje s jejich dlouho diskutovaným konceptem globálního SDR, pouze v tomto případě by spojila všechny CBDC pod jednu střechu spolu se „staršími měnami“ (dolary a eura atd.).

XC je uváděn na trh jako politická struktura, která má vládám a centrálním bankám „usnadnit“ přeshraniční platby v CBDC.

Samozřejmě, že staví MMF do role prostředníka, který kontroluje tok digitálních transakcí. MMF navrhuje, že platforma XC by různým zúčastněným zemím usnadnila přechod od starších měn k CBDC.

Jak MMF poznamenal v diskusi o centralizovaných účetních knihách v roce 2023:

Mohli bychom skončit ve světě, kde máme do určité míry propojené entity, ale některé entity a některé země jsou vyloučeny. A jako globální a multilaterální instituce se snažíme poskytnout základní konektivitu, základní soubor pravidel a řízení, které je skutečně multilaterální a inkluzivní.

Takže si myslíme, že to tak je – ambicí je usilovat o inovace, které jsou slučitelné s politickými cíli a které jsou inkluzivní ve vztahu k širokému členstvu, řekněme, MMF.


Přeloženo, decentralizované systémy jsou špatné.

„Inkluzivita“ (kolektivismus) je dobrá.


A MMF chce pracovat v tandemu s dalšími globalistickými institucemi, aby se stal „zprostředkovatelem“ (kontrolorem) tohoto ekonomického kolektivismu.
Univerzální účetní kniha Banky pro mezinárodní platby (BIS)

Ne více než den poté, co MMF oznámil své cíle platformy XC, BIS oznámila své plány na jednotný záznam pro všechny CBDC s názvem BIS Universal Ledger.

BIS konkrétně poznamenává, že projekt má inspirovat důvěru v digitální měny centrálních bank a zároveň překonat roztříštěnost současných snah o tokenizaci.

Zatímco MMF se zaměřuje na kontrolu mezinárodní politiky, BIS sleduje technické aspekty globalizace CBDC.

Oba ve svých bílých knihách jasně uvádějí, že bezhotovostní společnost je ve skutečnosti konečnou hrou, a že digitální transakce musí být monitorovány centralizovaným subjektem, aby byly peníze „v bezpečí.“

Jak tvrdí BIS ve svém rozsáhlém přehledu Unified Ledgers:

Měnová soustava dnes stojí na prahu dalšího velkého skoku. Po dematerializaci a digitalizaci je klíčovým vývojem tokenizace – proces digitálního zastupování pohledávek na programovatelné platformě.

To lze považovat za další logický krok v digitální evidenci a převodu majetku…

Plán předpokládá, že tyto prvky budou sloučeny do nového typu infrastruktury finančního trhu (FMI) – „jednotné účetní knihy.“ Všechny výhody tokenizace by mohly být využity v jednotné účetní knize díky konečnosti vypořádání, která pochází z peněz centrální banky nacházejících se na stejném místě jako jiné pohledávky.

Sdílené místo tohoto druhu, které využívá důvěry v centrální banku, má velký potenciál posílit měnový a finanční systém.

BIS ve svém programu uvádí tři hlavní tvrzení:

Za prvé, digitalizace peněz je nevyhnutelná. Hotovost zmizí především proto, že usnadňuje přesun peněz a stávající kryptoměny jsou „chybným systémem, který na sebe nemůže vzít plášť budoucnosti peněz.“
Za druhé, naše stávající decentralizované platební metody jsou nepřijatelné, protože jsou „riskantní.“ Pouze centrální banky jsou dostatečně kvalifikované a „důvěryhodné,“ aby zprostředkovaly směnu peněz.
Za třetí, používání Unified Ledgers je z velké části navrženo tak, aby sledovalo a vyšetřovalo všechny transakce (samozřejmě pro veřejné blaho).

Systém BIS se zabývá mnohem více soukromými transakcemi než například MMF. Jedná se o technický základ pro centralizaci všech CBDC, částečně řízených BIS a MMF, a v příštích dvou letech se má začít více používat.

Již dnes testuje účetní knihu BIS několik zemí.

Nyní je důležité pochopit, že kdokoliv bude jednat jako prostředník v globální směně peněz, bude mít veškerou moc, jak nad vládami, tak nad jejich občany.

Jinými slovy, ten, kdo ovládá sjednocenou účetní knihu, ovládá také všechny světové peníze.

Pokud je monitorován každý pohyb bohatství, od přesunu miliard mezi vládami až po platby za potraviny a plyn, pak může být každá jednotlivá transakce odmítnuta.

Váš přístup k jídlu a palivu by závisel na rozmaru pozorovatele. Což ani nemusí být člověk…

Historicky nebyla taková podrobná kontrola nad jednotlivými transakcemi možná. Čísla se liší, ale průměrný Američan v současné době provede 39-70 transakcí za měsíc, 1-2 denně.

Rozvoj umělé inteligence umožňuje vyhodnocovat a analyzovat obrovské množství dat v reálném čase a vytvářet velmi podrobné profily jednotlivců jednoduše na základě jejich nákupů…

A samozřejmě identifikovat a předcházet antisociálnímu nákupnímu chování v reálném čase.
Projekt SWIFT Cross Border (další způsob, jak kontrolovat celé národy)

Jak jsme viděli při pokusu použít platební síť SWIFT jako obušek proti Rusku, existuje zřejmý motiv globalistů kontrolovat vysokorychlostní transakční uzel ve velkém měřítku. Opět je to všechno o centralizaci a ten, kdo ovládá centrum, má prostředky k ovládání obchodu… do určité míry.

Vyloučení Ruska ze SWIFTu však nefungovalo, že?

Ruská ekonomika utrpěla minimální škody právě proto, že existují jiné metody převodu peněz mezi národy, aby se udržel tok obchodu v chodu.

Pod globálním měnovým deštníkem založeným na CBDC by však bylo nemožné, aby jakákoli země pracovala mimo hranice.

Nejde jen o snadnost vyřazení národa ze sítě, ale také o to, že máte pravomoc okamžitě zablokovat převod finančních prostředků na přijímající straně burzy. (Stejně jako ve výše uvedeném příkladu.)

Jakékoli finanční prostředky z jakéhokoli zdroje mohou být zachyceny dříve, než se dostanou k jejich příjemci.

Jakmile budou vlády zcela pod palcem centralizovaného měnového systému, centralizované účetní knihy a centralizovaného směnného uzlu, nikdy nebudou moci uniknout.

Tato kontrola se nevyhnutelně přenese na běžnou populaci.

Zní to bláznivě? Tady je ta opravdu děsivá část: Drtivá většina národů je s tímto programem v souladu!

Čína se nejvíce těší na to, aby se připojila ke globálnímu měnovému schématu. Rusko je stále součástí BIS a už začíná využívat i CBDC. Brazílie již využívá CBDC, včetně její programovatelnosti, která slouží jako systém sociálních kreditů.

Neočekávejte, že BRICS bude působit proti novému měnovému řádu. To se nestane.
CBDC automaticky ukončují status globální rezervní měny dolaru


Co tedy mají všechny tyto globalistické projekty s CBDC společného s dolarem?

Sečteno a podtrženo: Jednotný systém CBDC zcela vylučuje potřebu nebo případ použití globální rezervní měny.

Model Unified Ledger bere všechny CBDC a homogenizuje je do fondu likvidity, přičemž každá CBDC roste v krátkém časovém období s podobnými charakteristikami.

Výhody, které měl dosud dolar (petrodolar), v tomto scénáři mizí. Hodnota všech měn se stává relativní vůči prostředníkovi.

Jinými slovy, MMF, BIS a další související instituce diktují vlastnosti CBDC, a proto neexistuje žádný rozlišovací aspekt žádné jednotlivé CBDC, který by činil jednu z digitálních měn cennější než ostatní.

Jistě, některé země by mohly být schopny oddělit svou měnu do bodu s lepší produkcí nebo lepší technologií. Ale starý model velké armády jako způsobu, jak podepřít svou měnu, je mrtvý.

Všechny světové měny, od dolarů po malajsijský ringgit, by se nestaly ničím jiným než řádkovými položkami v univerzální účetní knize.

Nakonec se globalistům dosavadní hegemonie dolaru hodí. Mohou díky ní nakonec přijít se dvěma předvídatelnými argumenty:

1) Světová rezervní měna pod kontrolou jednoho národa je nespravedlivá a my jako globální bankéři musíme učinit systém „rovnějším.“

2) Proč vůbec mít rezervní měnu, když jsou všechny transakce stejně moderovány pod naší účetní knihou? Dolar není pro mezinárodní obchod o nic lepší než jakýkoli jiný CBDC, že?


Dedolarizace je tedy dávno naplánovaná a cílená, neboť jde o velmi důležitou součást globálního přechodu na jednotnou CBDC. Ti, kteří řídí FED, ostatně řídí i všechny tyto procesy.

Globalisté touží po bezhotovostní společnosti, protože je to snadno kontrolovatelná společnost. Vzpomeňte si na covidové lockdowny – kdyby v té době měli zavedený bezhotovostní systém, dostali by vše, co chtěli.

Odmítáte experimentální vakcínu? Prostě vypneme vaše digitální účty a necháme vás vyhladovět, abyste dodržovali předpisy.

Bez fyzických peněz nemáte jinou možnost, pokud neplánujete žít zcela z vlastní půdy a směňovat zboží a služby (to je v podstatě způsob života, na který si nejspíš budou muset zvyknout všichni odpůrci nového světového řádu).

Rok 2024 je zřejmě rokem, kdy se začne formovat jedna světová vláda – Gloria.tv

Události které by mohly vést k zavedení NWO – Gloria.tv

Digitálne meny a digitálne euro ako nástroj totality – Gloria.tv

Centrální bankéři plánují implantovat CBDC v čipech pod kůží – Gloria.tv

Aaron Russo varoval pred genocídou a čipovaním v roku 2007 – Gloria.tv

Digitální koncentrák.. – Gloria.tv

Přichází centralizovaná digitální měna – Gloria.tv

Pripravuje sa planetárny kolaps bankového systému – Gloria.tv
Public domain
Libor Halik shares this
1691
Platební přechod na CBDC k Antikristu 666 a k satanovi, protože pokud je monitorován každý pohyb bohatství, od přesunu miliard mezi vládami až po platby za potraviny a plyn, pak může být každá jednotlivá transakce odmítnuta. Váš přístup k jídlu a palivu by závisel na rozmaru pozorovatele. Což ani nemusí být člověk - může to být satan sám.