Rafał_Ovile
Rafał_Ovile

Bp Piotrowski: nie życzymy sobie ciągłych pouczeń instruktorów nowego ładu

I ciągle u biskupa i pch24.pl między wierszami o "mimo panującej pandemi", która w rzeczywistości nie istnieje, a zabłąkane i zwiedzone owieczki kolejny rok tułają się w namordnikach i kagańcach obrażając Majestat Boży i niszcząc swoje zdrowie...
Rafał_Ovile

Msza inaugurująca Duszpasterstwo Tradycji – Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej w Archidiecezji Poznańskiej

Nowe faryzejskie rubryki ku czi bożka covid w ramach kultu covidian i profanowania liturgii klasycznej.
Rafał_Ovile

Zaskakujące wyniki badań w Muszynie! Osiągnęliśmy odporność stadną? Po co ten lockdown? - NCZAS.COM

Covid to "operacja" NWO i stan umysłu urojonego. Testy, eksperymenty medyczne i zamykanie życia społecznego jest bezpodstawne i bezprawne.
Rafał_Ovile

Watykan wyczuwa "herezje", posyła małą grupę trydencką do diabła

Nie do pomyślenia, że to bezprawie nadal legitymizuje czcigodny Kard. Sarah...
Rafał_Ovile

Koniec aborcji eugenicznej

To dowód, że III RP płynie pod znakiem diabolicznej eugeniki. A od uchwalenia Konstytucji nie-rządy łamały tą niedoskonałą Konstytucję RP. Teraz potrzeba chronić życia ludzkiego w praktyce... I przede wszystkim wyjść z zapaści demograficznej , która coraz bardziej się pogłębia na skutek wymyślonej plandemi i realizujących ją na terenie polski rebeliantów....
Rafał_Ovile

#otwieraMY Zakopane. Otworzyła się największa restauracja na Krupówkach. Ogromne kolejki do lokalu [FOTO]

Zachowanie kulturotwórcze w przeciwieństwie do barbarzyńskiej cywilizacji, którą wprowadza "prawica rp" pod kuratelą globalistów depopulatorów.
Rafał_Ovile

Kraków. Decyzja w sprawie Kościoła.

PiotrM decyzja będzie jeśli strony dostosują plan, podpiszą notarialną umowę przedwstępną i końcową. A tymczasem trzeba działać w związku z dalszym brakiem uregulowania statusu Kościoła na dzień dzisiejszy, czyli modlić się i składać uwagi do planu, apelować do radnych i ew, inne następujące akcje popierać. Trzeba nauczyć się odróżniać to co niepewne i tylko możliwe od tego co jest.
Rafał_Ovile

Abp. Gądecki zaskakuje nas słowami!

Czy popularne pudrowanie trupa ma sens?
Rafał_Ovile

Poland’s Catholics and Jews mark Day of Judaism with psalms, music, and silent prayer

Ultraviolet are you able to distinguish Polish Catholics from few men dressed as Catholics?
Rafał_Ovile

Choose solidarity and fraternity: get vaccinated

Moral blackmail is sinful act which reveals the evil forces behind the covid revolution , especially the surrogates of the shenanigan vaccine industry.
Rafał_Ovile

17-25 stycznia - Nowenna do Matki Bożej od Cudownego Medalika

HISTORIA. W latach 1634-83 na terenie szlacheckiej jurydyki Wesoła zbudowany został kościół dla karmelitów bosych. W 1787 r. opieką nad kościołem przejęły siostry szarytki a budynki klasztorne przekazano szpitalowi św. Łazarza, stąd wzięło się bardziej popularne wezwanie kościoła.
ARCHITEKTURA. Jest to barokowa budowla, złożona z nawy ujętej w boczne kaplice i niewyodrębnionego prezbiterium, …More
HISTORIA. W latach 1634-83 na terenie szlacheckiej jurydyki Wesoła zbudowany został kościół dla karmelitów bosych. W 1787 r. opieką nad kościołem przejęły siostry szarytki a budynki klasztorne przekazano szpitalowi św. Łazarza, stąd wzięło się bardziej popularne wezwanie kościoła.
ARCHITEKTURA. Jest to barokowa budowla, złożona z nawy ujętej w boczne kaplice i niewyodrębnionego prezbiterium, zakończonego ścianą prostą. Wysoki poziom artystyczny prezentuje fasada frontowa, nawiązująca do rzymskiego baroku, o dwóch kondygnacjach rozdzielonych wydatnym gzymsem i rozczłonkowana zwielokrotnionymi pilastrami. W dolnej kondygnacji mieści się barokowy portal, ujęty dwiema kolumnami, dźwigającymi półkolisty naczółek, nad którym w kartuszu umieszczony został herb karmelitów bosych. Górna kondygnacja ujęta spływami z obeliskami i zwieńczona trójkątnym szczytem z posągami NMP, św. Teresy z Avilla i św. Jana od Krzyża. Boczne elewacje kościoła rozczłonkowane zostały parami pilastrów. Od wschodu po obu stronach prezbiterium znajdują sie ośmioboczne wieżyczki nakryte w końcu XIX w. hełmami. Wnętrze o podziałach pilastrowych, nakryte jest sklepieniem kolebkowym z lunetami.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Kościół może poszczyci się jednolitym barokowym wyposażeniem wnętrza. Uwagę zwraca zwłaszcza znakomity zespół ołtarzy, portali, bramek i balustrad, wykonany z czarnego marmuru dębnickiego w latach 1685-88. Monumentalny ołtarz główny zajmuje niemal całą ścianę prezbiterium, znajdują się w nim trzy obrazy: NMP Niepokalanej w polu środkowym oraz śś. Jana Ewangelisty i Jana Chrzciciela po bokach. Znacznie późniejszym zabytkiem są organy zbudowane przez Antoniego Sapalskiego z Krakowa w 1854 r., zrekonstruowane w 1990 r.
LITERATURA
Adamczewski J., Kraków od A do Z, Kraków 1992
Dobrowolski T., Sztuka Krakowa, Kraków 1978
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013
Miłobędzki A., Architektura polska XVII wieku, Warszawa 1980
Rożek M., Gondkowa B., Leksykon kościołów Krakowa, Kraków 2003
Rafał_Ovile

Ratzinger Was “Spin Doctor“ Of Vatican II

The end in destroying "Ratzinger" is in recognizing one's own complicity with real Destroyer in present destruction of the visible Church. Catholicism is not only about one's errors in the past but most of all doing good in the future thereby growing in sainthood. Good done for which in fact pope Benedict XVI was attacked and rejected by wolves in sheep's skin... Recognize and pray for pope …More
The end in destroying "Ratzinger" is in recognizing one's own complicity with real Destroyer in present destruction of the visible Church. Catholicism is not only about one's errors in the past but most of all doing good in the future thereby growing in sainthood. Good done for which in fact pope Benedict XVI was attacked and rejected by wolves in sheep's skin... Recognize and pray for pope Benedict XVI so joy and peace may fill your hearts... 😇
ps "I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous persons who do not need to repent." [Luke 16:7]
Rafał_Ovile

Pfizer-BioNTech serum designed in 'just a few hours over a single day'

Then again is there evidence of pope factually being injected with mRNA other than claims to promote the "covid" depopulation revolution/ operation?
Rafał_Ovile

Pfizer-BioNTech serum designed in 'just a few hours over a single day'

Perhaps your preference of abstraction in philosophy should be juxtaposed with true scientists identifying reality of big pharma industry implementing with governments coercive policies powered by MSM propaganda of lies and fear to manage humanity for profits.
Rafał_Ovile

Cardinal Cupich, "Today, I received my second dose of COVID-19 vaccine from health care professiona…

Wolf in shepherds' skin legitimizing universal hoax and crime.
Rafał_Ovile

Br. Martin Navarro: "There is *ONE* available morally acceptable COVID vaccine. If you took another…

Cuthbert Mayne what I mean is if your comment is based on a scientific source or only your 'imagination'... 😉 😎