marshal76
marshal76 shares from V.R.S.
1.1K

Hymn poranny Vox clara ecce intonat

… to jedna z najstarszych pieśni adwentowych, datowana na IV-VI wiek a ongiś przypisywana nawet św. Ambrożemu mediolańskiemu. Podobnie jak szereg innych hymnów, np. Vexilla Regis, nie uniknęła “…More
… to jedna z najstarszych pieśni adwentowych, datowana na IV-VI wiek a ongiś przypisywana nawet św. Ambrożemu mediolańskiemu. Podobnie jak szereg innych hymnów, np. Vexilla Regis, nie uniknęła “urbanizacji” w XVII wieku za papieża Barberiniego. Poniżej przedstawiam wersję pierwotną z polskim tłumaczeniem.
VOX clara ecce intonat,
obscura quaeque increpat:
procul fugentur somnia;
ab aethere Christus promicat.
Mens iam resurgat torpida
quae sorde exstat saucia;
sidus refulget iam novum, ut tollat omne noxium. E sursum Agnus mittitur laxare gratis debitum; omnes pro indulgentia vocem demus cum lacrimis. Secundo ut cum fulserit mundumque horror cinxerit, non pro reatu puniat, sed nos pius tunc protegat. Summo Parenti gloria Natoque sit victoria, et Flamini laus debita per saeculorum saecula. Amen.
Oto głos jasny idzie w dal, wszystko co ciemne rozpędza. Senne majaki świata gna, z wysoka Chrystus obiecan. Umysł stępiały wznosi się, tam gdzie był brud, sól znowu jest i gwiazda nowa lśni przez mrok …More
marshal76
914
"Wybaw mnie, Panie, od śmierci wiecznej w ów dzień straszliwy: kiedy będą poruszone niebo i ziemia, gdy przyjdziesz sądzić świat przez ogień. Drżę i boję się na myśl o czekającym sądzie i przyszłym …More
"Wybaw mnie, Panie, od śmierci wiecznej w ów dzień straszliwy:
kiedy będą poruszone niebo i ziemia,
gdy przyjdziesz sądzić świat przez ogień.
Drżę i boję się na myśl o czekającym sądzie i przyszłym gniewie,
kiedy będą poruszone niebo i ziemia.
Dzień ów, dzień gniewu, klęski i nieszczęścia, dzień wielki i bardzo gorzki.
Gdy przyjdziesz sądzić świat przez ogień.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci."
04:37
marshal76
449
Mdr 3:1; 3:2; 3:3 Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, a oni trwają w pokoju.More
Mdr 3:1; 3:2; 3:3
Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, a oni trwają w pokoju.
marshal76
386
"Na końcu Moje Niepokalane Serce zatriumfuje!” – Matka Boża w Fatimie
marshal76
896
"Ja dokonałem wyboru: wybrałem Tradycję. Przylgnąłem do Tradycji wbrew nowinkom, które są jedynie nowym wcieleniem liberalizmu potępionego przez Stolicę Apostolską 150 lat temu. Kryterium prawdy w …More
"Ja dokonałem wyboru: wybrałem Tradycję. Przylgnąłem do Tradycji wbrew nowinkom, które są jedynie nowym wcieleniem liberalizmu potępionego przez Stolicę Apostolską 150 lat temu. Kryterium prawdy w Kościele jest Tradycja. W przypadkach wątpliwych do niej musimy się odwoływać.
Nie wybrniemy z tej ślepej uliczki, jeśli nie powrócimy do Wiary, czystej i integralnej. Wiara jest jedna i niepodzielna; nie dopuszcza żadnego kompromisu z błędem. Nie może być uwspółcześniana. Nie możemy zmienić XX wieków nauczania Kościoła... Czym jest Tradycja, jeśli nie nauczaniem Kościoła z XX wieków?"
(Abp Marceli Lefebvre)
marshal76 shares from V.R.S.
1.1K

Jak Kardynał został Ministrantem

We wrześniu 1894 Metropolitę Wenecji Józefa Melchiora Sarto, którego rok wcześniej Papież Leon XIII uczynił Kardynałem Kościoła Rzymskiego odwiedził przyjaciel, wykładowca z seminarium w Treviso, …More
We wrześniu 1894 Metropolitę Wenecji Józefa Melchiora Sarto, którego rok wcześniej Papież Leon XIII uczynił Kardynałem Kościoła Rzymskiego odwiedził przyjaciel, wykładowca z seminarium w Treviso, Ks. Prałat Agnoletti:
"Spędził kilka dni w tym wspaniałym towarzystwie, lecz w końcu profesor powiedział że musi wyjechać następnego ranka i że chciałby odprawić Mszę wcześnie rano. Odpraw ją, o której chcesz - odparł Arcybiskup Sarto - znajdziesz wszystko gotowe. Pamiętaj że jesteś w domu Biskupa jako gość Kardynała. Następnego ranka Ks. Agnoletti (...) udał się o wczesnej porze do prywatnej kaplicy Biskupa. Kardynał już tam był. Profesor wahał się przez moment, nieco zdumiony widząc jak Biskup zapala świece, napełnia ampułki, i tak dalej. Zapytał: Ale kto będzie służył do Mszy?
- Ja oczywiście - odpowiedział Kardynał.
- Wy? Ależ...
- Nie uważasz, że kapłan na moim stanowisku potrafi służyć do zwykłej Mszy recytowanej? - przerwał mu Kardynał, podał przyjacielowi humerał, pomógł mu włożyć albę …
More
marshal76
748

O karze śmierci.

"Św. Tomasz z Akwinu w Sumie Teologicznej wyraził swoje stanowisko w następujący sposób: „Tego rodzaju grzeszników, od których raczej szkody spodziewać się można dla innych aniżeli poprawy, zarówno …More
"Św. Tomasz z Akwinu w Sumie Teologicznej wyraził swoje stanowisko w następujący sposób: „Tego rodzaju grzeszników, od których raczej szkody spodziewać się można dla innych aniżeli poprawy, zarówno prawo boskie jak i ludzkie nakazuje skazywać na śmierć. Czyniąc to, sędzia kieruje się nie nienawiścią, lecz miłością, dla dobra społeczeństwa, które ma większą wartość niż życie jednostki. Co więcej, śmierć wymierzona przez sędziego przynosi pożytek grzesznikowi: jest ekspiacją za winy, jeśli się nawróci, a kładzie kres winie, jeśli się nie nawróci, ponieważ odbiera się mu możność dalszego dokonywania występków” (II–II, q. 25, a. 6, ad 2). W Indeksie Sumy Teologicznej pod nazwą mors („śmierć”), znajduje się następujące wyjaśnienie: Mors illata etiam pro criminibus aufert totam poenam pro criminibus debitam in illa vita, vel partem poenae secundum quantitatem culpae, patientiae et contritionis, non autem mors naturalis – „śmierć nałożona za winy usuwa całą należną karę za winy w tamtym życiu …More
marshal76
11.7K
"Nic tak nie odwraca ludzi od grzechu jak rozważanie nadchodzącej śmierci; gdyby ludzie o śmierci pamiętali ustawicznie, zachowaliby swoją duszę od wszelkiej skazy wolną". Św. AugustynMore
"Nic tak nie odwraca ludzi od grzechu jak rozważanie nadchodzącej śmierci; gdyby ludzie o śmierci pamiętali ustawicznie, zachowaliby swoją duszę od wszelkiej skazy wolną".
Św. Augustyn
Posoborowe absurdy
Moja sąsiadka miała piękną śmierć. Umarła teraz w Sobotę w Uroczystość MB Częstochowskiej. Rano zawołała MARYJO JESTEŚ i zasnęła - umarła. Przybiełga …More
Moja sąsiadka miała piękną śmierć. Umarła teraz w Sobotę w Uroczystość MB Częstochowskiej. Rano zawołała MARYJO JESTEŚ i zasnęła - umarła. Przybiełga jej córka i myślała, że Mama śpi i w śnie wołała Matkę Bożą. Dopiero jej córka zaniepokojona że tak długo śpi zorientowała się że Mama nieżyje.
Zmarła za życia miała szczególną cześć do MB Cz -skiej. Codziennie się modliła na różańcu i nie opuszczałą Apelu Jasnogórskiego.
Wierzę, że Matka Boża dana jest nam na trudne czasy. Chodziła na Novus Ordo, ale nawet gdyby nie mogła chodzić w ogóle na Mszę. To wtedy najważniejszy jest modlitwa różańcowa.
marshal76
620
"Stoję tedy mocno i stać będę do ostatniego tchnienia życia przy wierze Ojców co do Boskiego i pewnego probierza prawdy objawionej, którym był, jest i będzie Episkopat apostolski, ustanowiony nie po …More
"Stoję tedy mocno i stać będę do ostatniego tchnienia życia przy wierze Ojców co do Boskiego i pewnego probierza prawdy objawionej, którym był, jest i będzie Episkopat apostolski, ustanowiony nie po to, żeby przyjmować to tylko, co najlepiej odpowiadać może kulturze każdego wieku, lecz żeby nie było nigdy innej wiary i innego rozumienia prawdy niezmiennej, głoszonej od początku przez Apostołów."
Przysięga antymodernistyczna (fragment), Św. Pius X, Papież
marshal76
11.1K
"Ponieważ Msza Święta jest ze wszystkich czynności najpoważniejszą i najświętszą, więc jasno już z tego samego wynika, że wszyscy są obowiązani podczas niej zachować się z jak największą pobożnością, …More
"Ponieważ Msza Święta jest ze wszystkich czynności najpoważniejszą i najświętszą, więc jasno już z tego samego wynika, że wszyscy są obowiązani podczas niej zachować się z jak największą pobożnością, z jak największym uszanowaniem, skromnością, powagą, zebraniem i skupieniem ducha, a zwłaszcza w milczeniu, i to tym bardziej, jeśli chcą ze Mszy świętej korzyść odnieść." (Msza Święta - Ks. Feliks Cozel SI)
Anieobecny
Wagi nic większej nie ma...
marshal76
626
"NAPAŚCI HERETYKÓW PRZECIWKO MSZY ŚW. Gwałtowne napaści w rozmaitych czasach, wymierzane przeciwko Mszy św., świadczą najlepiej o jej znaczeniu i świętości, jak również i nienawiści, z jaką ją szatan …More
"NAPAŚCI HERETYKÓW PRZECIWKO MSZY ŚW.
Gwałtowne napaści w rozmaitych czasach, wymierzane przeciwko Mszy św., świadczą najlepiej o jej znaczeniu i świętości, jak również i nienawiści, z jaką ją szatan prześladuje. W ciągu dziesięciu pierwszych wieków, gdy różne sekty heretyckie zasmucały Kościół, żadna z nich nie ośmieliła się wystąpić przeciwko Mszy św.; potrzeba było na to wielkiego postępu w przewrotności, śmiałości naprawdę piekielnej. Berengarjusz z Tours, żyjący w jedenastym wieku, ośmielił się wystąpić przeciwko Najśw. Sakramentowi Ołtarza i Mszy św., zaledwie jednak to uczynił, wszyscy ze wstrętem odsunęli się od niego,wyrzucając mu ohydne bluźnierstwo i zgorszenie, jakie sprawił w Kościele Chrystusowym. Na pięciu soborach potępiono kacerstwo Berengarjusza. Cudem miłosierdzia Bożego tknięty, odwołał on swe błędy, pokutował za nie i umarł w jedności z Kościołem 1088 r., wyznając prawdziwą naukę. Niestety, herezja Berengarjusza przeżyła go i kilka lat później głoszona była przez …More
marshal76
1.1K
"Są cztery główne cele Mszy Świętej: 1. Pierwszym jest: oddanie Panu i Bogu naszemu tej najwyższej i największej czci, jaka się Jemu, jako naszemu Stwórcy, jako naszemu Początkowi i naszemu ostatecznemu …More
"Są cztery główne cele Mszy Świętej:
1. Pierwszym jest: oddanie Panu i Bogu naszemu tej najwyższej i największej czci, jaka się Jemu, jako naszemu Stwórcy, jako naszemu Początkowi i naszemu ostatecznemu Celowi i Końcowi od nas należy. Ofiarowanie Mszy św. jest właśnie najlepszym oddaniem tego największemu hołdu Panu i Bogu Naszemu!
2. Drugim celem Mszy św. jest dziękczynienie za wszystkie łaski i dary otrzymane od Pana i Boga naszego; - ofiarowanie Mszy św. jest najmilszą podzięką od nas Panu Bogu złożoną.
3. Trzecim głównym celem Mszy św. jest przebłaganie Pana i Boga naszego za liczne grzechy i winy nasze, jak też i za kary przez nie zasłużone; - i tu znowu nie ma dzielniejszego środka nad ofiarowanie Mszy św., tak za żywych, jak i za umarłych.
4. Czwartym wreszcie celem Mszy św. jest uproszenie, tak sobie, jak i drugim, od Pana Boga łask tak duchownych, jak i doczesnych nam potrzebnych, do czego ofiarowanie Mszy św. jest środkiem najdzielniejszym."
(Ks. Feliks Cozel, Msza święta, jej …More
marshal76
169
"Są cztery główne cele Mszy Świętej: 1. Pierwszym jest: oddanie Panu i Bogu naszemu tej najwyższej i największej czci, jaka się Jemu, jako naszemu Stwórcy, jako naszemu Początkowi i naszemu ostatecznemu …More
"Są cztery główne cele Mszy Świętej:
1. Pierwszym jest: oddanie Panu i Bogu naszemu tej najwyższej i największej czci, jaka się Jemu, jako naszemu Stwórcy, jako naszemu Początkowi i naszemu ostatecznemu Celowi i Końcowi od nas należy. Ofiarowanie Mszy św. jest właśnie najlepszym oddaniem tego największemu hołdu Panu i Bogu Naszemu!
2. Drugim celem Mszy św. jest dziękczynienie za wszystkie łaski i dary otrzymane od Pana i Boga naszego; - ofiarowanie Mszy św. jest najmilszą podzięką od nas Panu Bogu złożoną.
3. Trzecim głównym celem Mszy św. jest przebłaganie Pana i Boga naszego za liczne grzechy i winy nasze, jak też i za kary przez nie zasłużone; - i tu znowu nie ma dzielniejszego środka nad ofiarowanie Mszy św., tak za żywych, jak i za umarłych.
4. Czwartym wreszcie celem Mszy św. jest uproszenie, tak sobie, jak i drugim, od Pana Boga łask tak duchownych, jak i doczesnych nam potrzebnych, do czego ofiarowanie Mszy św. jest środkiem najdzielniejszym."
(Ks. Feliks Cozel, Msza święta, jej …More
marshal76
41.7K
Oczywiście, oni stanowczo stwierdzą, że wielbią Boga. Daleko im do tego, by tak mówić! Żaden żyd nie wielbi Boga. Kto tak mówi? Syn Boży. Gdybyście bowiem znali Ojca mego – powiada On – znalibyście …More
Oczywiście, oni stanowczo stwierdzą, że wielbią Boga. Daleko im do tego, by tak mówić! Żaden żyd nie wielbi Boga. Kto tak mówi? Syn Boży. Gdybyście bowiem znali Ojca mego – powiada On – znalibyście także mnie. Jednak nie znacie mnie i Ojca mego. Jakież bardziej godne wiary świadectwo miałbym przytoczyć?
(Św. Jan Chryzostom)
marshal76
Papież i "święty" new advent church.
Mariusz Wdowiak
jac05 czy jesteś normalny na umyśle, czy nie?Żyd Wojtyła Katz był arcyheretykiem i zajadłym wrogiem Kościoła umiejętnie niszczącym go od środka.
2 more comments
marshal76
1.7K
Obraz zaczerpnięto z "Liturgika katolicka" ks dr Gerard Szmyd.
marshal76
892
"Nowy ryt od początku jawi się jako pluralistyczny i eksperymentalny, zależny od czasu i miejsca. Skoro jedność kultu została definitywnie zerwana, na czym zasadzać się będzie związana z nią jedność …More
"Nowy ryt od początku jawi się jako pluralistyczny i eksperymentalny, zależny od czasu i miejsca. Skoro jedność kultu została definitywnie zerwana, na czym zasadzać się będzie związana z nią jedność wiary, którą wciąż nazywa się czymś istotnym, czego należy bezkompromisowo bronić?
Jest rzeczą oczywistą, że Novus Ordo nie chce już reprezentować wiary Soboru Trydenckiego. Jednak z tą właśnie wiarą katolickie sumienie związane jest na zawsze. Promulgowanie Novus Ordo stawia zatem prawdziwych katolików wobec tragicznej konieczności wyboru."
(Kard. Ottaviani, Kard. Bacci, Krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae)
marshal76
113
Sancta Philomena, ora pro nobis!
marshal76
91.4K
1. Gdyby ktoś przeczył temu, że w Najświętszym Sakramencie Eucharystii zawarte są prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie ciało i krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc …More
1. Gdyby ktoś przeczył temu, że w Najświętszym Sakramencie Eucharystii zawarte są prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie ciało i krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus, a twierdził, że jest On w nim tylko jako w znaku, obrazie lub mocy – niech będzie wyklęty.
2. Gdyby ktoś mówił, że w Najświętszym Sakramencie Eucharystii pozostaje substancja chleba i wina wraz z ciałem i krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa, i przeczył tej przedziwnej i jedynej w swoim rodzaju przemianie całej substancji chleba w ciało i całej substancji wina w krew, z zachowaniem jedynie postaci chleba i wina, przemianie, którą Kościół katolicki bardzo trafnie nazywa przeistoczeniem - niech będzie wyklęty.
3. Gdyby ktoś przeczył temu, że w czcigodnym sakramencie Eucharystii pod każdą postacią i w każdej oddzielonej cząstce obecny jest cały Chrystus - niech będzie wyklęty.
4. Gdyby ktoś mówił, że po konsekracji w przedziwnym sakramencie Eucharystii nie ma ciała i krwi naszego …More
baran katolicki
V.R.S. Rozum nie należy mylić z umysłem. Ci, którzy umysłowo podchodzą do cudu Przeistoczenia nigdy nie zrozumieją istotę rzeczy Przenajświętszego …More
V.R.S. Rozum nie należy mylić z umysłem. Ci, którzy umysłowo podchodzą do cudu Przeistoczenia nigdy nie zrozumieją istotę rzeczy Przenajświętszego Sakramentu. Rozum jest zdolnością do operowania pojęciami abstrakcyjnymi, pozwala myśleć analitycznie, segregować dane i wyciągać na ich podstawie wnioski. We współczesnej nauce rozum traktowany jest jako część umysłu. Należy tutaj pamiętać, że każdy umysł funkcjonuje dopóki istnieje/żyje/ mózg. Rozum jest zmysłem duchowej duszy, który jest przeznaczony do wiecznego istnienia. Po śmierci cielesnej kiedy to mózg ulega degradacji umysł zanika a pozostaje w duszy tylko duchowy zmysł rozumu. To co rozumne jest wieczne a to co umysłowe doczesne. Ksiądz Karol jak i większość tz. tradycjonalistów do, których pana również zaliczam bazujecie na zmysłowym umyśle i dlatego nie możecie zrozumieć cudu Przeistoczenia.
V.R.S.
@baran katolicki "Ten widok jest złudny dla moich zmysłów" --- Nie jest złudny dla zmysłów. Zmysły rozpoznają właśnie przypadłości, jak zresztą …More
@baran katolicki
"Ten widok jest złudny dla moich zmysłów"
---
Nie jest złudny dla zmysłów.
Zmysły rozpoznają właśnie przypadłości, jak zresztą stoi w tym cytowanym przez pana niżej tekście.
To intelekt dokonuje odczytania istoty.
Oczywiście w tym przypadku zmysły nie są w stanie dostarczyć intelektowi właściwej informacji do odczytania istoty bo widzą przypadłości chleba i w tym sensie zawodzą.
Jednak widziane przez zmysły przypadłości chleba nie są ułudą: Najśw. Hostia się łamie, kruszy, może zostać spożyta jak chleb, rozpuszcza się w wodzie, etc. "Akcydensy, które dla pana są priorytetem w poznaniu realnej prawdy " -- No i właśnie tutaj wychodzi wzmiankowana niżej pana nieuczciwa maniera czyli przypisywanie mi swoich wymysłów na temat tego co myślę. Nieuczciwa bo nigdy nie dałem podstaw do takiej insynuacji. Resztę pana wywodu pominę bo nic nie wnosi. I jeszcze: "Ksiądz Karol Stehlin odnośnie Przenajświętszego Sakramentu ma mentalność heglowską mocno sprotestantyzowaną. Tak ja to …More
7 more comments
marshal76
1.3K
Pomnij człowiecze, przed kim stoisz przy tej strasznej Ofierze! Przed Cherubinami i Serafinami i przed innemi mocarstwami niebieskiemi”. św. Jan ZłotoustyMore
Pomnij człowiecze, przed kim stoisz przy tej strasznej Ofierze! Przed Cherubinami i Serafinami i przed innemi mocarstwami niebieskiemi”.
św. Jan Złotousty
marshal76
22K
„żydzi nie są ludem Bożym, ale władcami Sodomy i Gomory” Św. AtanazyMore
„żydzi nie są ludem Bożym, ale władcami Sodomy i Gomory”
Św. Atanazy
V.R.S.
Dziękuję Bożej Opatrzności, że mogłem odwiedzić naszych starszych braci w wierze Abrahama (fratelli maggiori nella fede di Abramo) w ich rzymskiej …More
Dziękuję Bożej Opatrzności, że mogłem odwiedzić naszych starszych braci w wierze Abrahama (fratelli maggiori nella fede di Abramo) w ich rzymskiej synagodze! Błogosławiony niech będzie Bóg naszych Ojców! Bóg pokoju!”
(Janopawłowe “TeDeum” wygłoszone 31.12.1986 r. w rzymskim kościele jezuitów Il Gesuźródło)
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
Dokładnie !!!