Rosllynn
Rosllynn shares from Stylita
1.6K

Toho, jehož neobsáhne celý svět, drží v náručí sama Maria

Z kázání svatého Efréma Syrského, jáhna (Sermo 3 de diversis: Opera omnia, III. syr. et lat., Romæ 1743, 607) Toho, jehož neobsáhne celý svět, drží v náručí sama Maria Když Maria nosila pod srdcem …More
Z kázání svatého Efréma Syrského, jáhna
(Sermo 3 de diversis: Opera omnia, III. syr. et lat., Romæ 1743, 607)
Toho, jehož neobsáhne celý svět, drží v náručí sama Maria
Když Maria nosila pod srdcem samo božství, stala se pro nás vskutku nebem. Kristus se nejen vzdal Otcovy slávy, on mimoto uzavřel svoje božství do těsných mezí mateřského lůna, aby člověka pozdvihl k vyššímu důstojenství. Jen Marii jedinou vyvolil ze všech panen, aby byla nástrojem naší spásy.
Právě ona se stala cílem předpovědi všech spravedlivých a proroků. Právě z ní vyšla ta nejzářivější hvězda, která vyvedla lid, jenž chodil v temnotách, až spatřil veliké světlo.1
Velmi příhodně lze nazvat Marii různými jmény. Především je Maria chrámem Božího Syna. Ten z ní vyšel zcela jinak, než předtím vstoupil: neboť zatímco vstoupil do jejího lůna bez těla, ven vystoupil vtělený.
Maria je dále oním tajemným novým nebem, na němž se jako na svém trůnu usadil Král králů: z něho sestoupil na zem a všem ukázal svou pozemskou tvář a …More
Rosllynn
985

Ukrajinci začínají chápat, kam je Zelenský vede

Není pochyb o tom, že Zelenský pracuje pro americký Deep State, však má za to také tučné odměny. Neváhá obětovat celu zemi a její obyvatele. Ukrajinští muži konečně pochopili, že je Zelenský …More
Není pochyb o tom, že Zelenský pracuje pro americký Deep State, však má za to také tučné odměny. Neváhá obětovat celu zemi a její obyvatele. Ukrajinští muži konečně pochopili, že je Zelenský obětoval, že jdou na jistou smrt. O tom hovoří i toto video, které nelze sdílet na sociálních sítích, protože tam řádí cenzura. Naše vláda se bojí, že lidé budou znát pravdu jako čert kříže. Odkaz na ten článek je zde Ukrajinský vojak prezradil počet dezertérov v ukrajinskej armáde
Rosllynn
1305
V neděli 16. dubna 2023 slavíme v Praze v kostele sv. Tomáše na Malé Straně, v Josefské ulici 8 od 14:00 slavnost Božího Milosrdenství. Využijme této mimořádné příležitosti.
One page
Rosllynn
619

Pozvánka na slavnost Božího milosrdenství

Zítra, týden po svátku Zmrtvýchvstání našeho Pána je velký svátek, svátek Božího milosrdenství. Jedině to nás může zachránit od neštěstí, do kterých nás naše demoliční vláda táhne. Kdo se …More
Zítra, týden po svátku Zmrtvýchvstání našeho Pána je velký svátek, svátek Božího milosrdenství. Jedině to nás může zachránit od neštěstí, do kterých nás naše demoliční vláda táhne. Kdo se umíme modlit, bychom měli využít sílu modlitby i možnost zítřejšího mimořádného dne a modlit se za ty, kteří budou na demonstraci na Václavském náměstí.
O podpoře bojovníků modlitbou je řeč již ve Starém Zákoně, v místě Ex 17,8-13. Zatímco Jozue s některými Izraelskými muži bojoval proti nepříteli, Mojžíš zdviženými rukami žehnal bojovníkům. Podobně je nutné podpořit modlitbou zítřejší demonstraci proti bídě na Václavském náměstí v Praze. Někdo může mít proti jejímu organizátorovi JUDr. Rajchlovi a jeho lidem výhrady. V každém případě je lepší dělat něco než vůbec nic. Pokud složíme ruce v klín, nebudeme nic dělat s tím, že je vše ztraceno, tak také vše ztraceno bude.
Mějme na paměti, že u Boha není nic nemožného. Tam kde člověk končí, Bůh začíná. Je tedy nutností obrátit se k Bohu, k Jeho Milosrdenství …More
Rosllynn shares from Coburg
55.3K
Důkaz o moci modlitby růžence a litanií k Panně Marii i o moci modlitby Zdrávas Královno.
Pre všetkých, ktorí sú proti Panne Márii alebo ju zaznávajú: Ako reaguje na sv. ruženec a modlitby k Márii diabol - záznam z exorcizmu
14:03
Michael Pluk
@Hermenegild 2xs je multinick - zapredaný trol, jemu nezaleží na Pravde. Je ulisný ako had...všetko ma naplanovane tak aby len rozdeloval ako satan. …More
@Hermenegild
2xs je multinick - zapredaný trol, jemu nezaleží na Pravde. Je ulisný ako had...všetko ma naplanovane tak aby len rozdeloval ako satan. Rozdeluj a panuj.
Zbytočne s ním stracaš čas a silu.
Hermenegild
Takže neuznávaš zjavenie v r. 1917 vo Fatime, slnečný zázrak, nezvyklá žiara v Európe pred vypuknutím 2. sv. vojny, všetko preto, lebo ľudia sa …More
Takže neuznávaš zjavenie v r. 1917 vo Fatime, slnečný zázrak, nezvyklá žiara v Európe pred vypuknutím 2. sv. vojny, všetko preto, lebo ľudia sa neobrátili k Bohu. A na to upozorňuje Matka, ktorá nás dostala pod krížom: "Hľa tvoja Matka" a Jánovi: "Hľa tvoj syn". Keď si zo Sv. písma uznávaš, čo sa len tebe hodí, tak potom vyzeráme, ako vyzeráme, diabol má menej roboty. Lebo Mária mu najviac na svete prekáža. Vedie svoje deti, ktoré dostala pod krížom, k Synovi. Je to najkratšia a najistejšia cesta k Ježišovi, ktorou nás vedie Nevesta Sv. Ducha. Nakoniec moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí, je prísľub z Fatimy, ktoré sa naisto vyplní. Ty sám to uznáš, keď to uvidíš a potom mi napíš!
3 more comments

Zítra a pozítří si zvolíme válku nebo mír

Máme na výběr mezi generálem Pavlem, který se těší na válku a Babišem, který ji nechce. Babiše budu volit a podporuji ho, ne proto, že by byl mým favoritem, ale proto, že s ním budeme v míru. Všechny …More
Máme na výběr mezi generálem Pavlem, který se těší na válku a Babišem, který ji nechce. Babiše budu volit a podporuji ho, ne proto, že by byl mým favoritem, ale proto, že s ním budeme v míru. Všechny důvody, proč volit Babiše, jsou čistě rozumové. Krásně jsou shrnuty v tomto článku.
ekans
ani s Babišem nebudeme v míru
Michal Soka
1cesta.cz sa vraj prvy prihlasi do zbrane :-)
3 more comments
Tak mluví skutečný prezident - novoroční projev kandidáta Jaroslava Bašty
10:55
. ARMATA .
No nemyslite si,že vy budete zrazu výnimka v Európe a budete mať prezidenta,ktorý vám z krajiny spraví "Český ráj to na pohled." Mal by som jeden typ …More
No nemyslite si,že vy budete zrazu výnimka v Európe a budete mať prezidenta,ktorý vám z krajiny spraví "Český ráj to na pohled." Mal by som jeden typ,ktorý sa im aj u nás v službe za ich záujmy,na 100% osvedčil.
... ... PROKOP
statečný sluha Bruselu, potažmo Bidena. Takový je každý další český president.
Rosllynn
1K

Volme podle svého svědomi

Nenechme si od sdělovacích prostředků vsugerovat, koho máme volit. Nevěřme ani průzkumům. Ty jsou dělané na objednávku. Jejich výsledek záleží na výběru i počtu respondentů. Používejme vlastní …More
Nenechme si od sdělovacích prostředků vsugerovat, koho máme volit. Nevěřme ani průzkumům. Ty jsou dělané na objednávku. Jejich výsledek záleží na výběru i počtu respondentů. Používejme vlastní hlavu i svědomí.
Členové Aspen Institutu - sluhové cizích zájmů
Prezident ČR by měl sloužit zájmům nás, občanů České republiky. Mocenskou organizaci Aspen Institut není třeba představovat. Velmi dobře víme, že tato satanská organizace pilně pracuje na našem zotročení. Kandidáti, kteří jsou členy této organizace nás budou táhnout do bídy i do války. Nevěřme jejich slibům.
Na prezidenta ČR kandidují tito členové Aspen Institutu:
Danuše Nerudová, Pavel Fischer, Petr Pavel,
Tomáš Zima není členem této satanské organizace, je však jejím spolupracovníkem. I on bude sloužit cizím zájmům, ne zájmům nás, občanů této republiky.
Marek Hilšer - sluha cizích zájmů
Marek Hilšer sice není členem Aspen Institutu, přesto slouží globalistům neméně dobře. Přiznal, že jako prezident bude podporovat adopci dětí …More
Rosllynn shares from rosa ranní Světlanka
906
Česká hymna / Kde domov můj? - Všechny sloky
04:43
Rosllynn shares from Frog
12.7K
Ruské vánoce s Ivanem Rebroffem. Extraordinární hlas, zpíval v rozmezí čtyři a půl oktávy od basu po tenór. Záznam pochází ze starého LP, CD prý neexistuje, tak někdo opravil šumy a jiné vady na …More
Ruské vánoce s Ivanem Rebroffem. Extraordinární hlas, zpíval v rozmezí čtyři a půl oktávy od basu po tenór.
Záznam pochází ze starého LP, CD prý neexistuje, tak někdo opravil šumy a jiné vady na LP a koncert převedl do digitální formy a přidal vizualizaci a seznam ruských písní s anglickými názvy:
Silent Night
O Fire Tree
Little Sleighbell
Traditional
Winter Romance
Evening Bells O Sanctissima Every year Little Jesus returns Snow is Falling Softly Monotonously Rings the Little Bell Russian Vespers The Little Fir Tree Sweetly the Bells are Ringing Silent Night
Na úvod ještě přidávám dvě ruské národní písně v podání Rebroffa. Večerní zvon (s Rebroffem naživo) Вечерний звон, вечерний звон! Как много дум наводит он. О юных днях в краю родном, Где я любил, где отчий дом. И как я с ним (бом-бом) На век простясь (бом-бом). Там слышал звон (бом-бом) В последний раз (бом-бом). Вечерний звон, вечерний звон! Как много дум наводит он. О юных днях в краю родном, Где я любил, где отчий дом. Step a …More
49:32
Metod
Ruskí muži majú neuveriteľné hlasy!
Rosllynn shares from Coburg
1.9K
Ještě hoří oheň a praská dřevo...
02:40
Rosllynn shares from Jirka Bene
1.8K
Vánoční rozhovor s MUDr. Soňou Pekovou, Ph.D. 2022 > Rozhovor s mikrobioložkou a molekulární genetičkou Soňou Pekovou Byla to právě Soňa Peková, kdo jako první v ČR na plnou pusu vyslovil předpoklad …More
Vánoční rozhovor s MUDr. Soňou Pekovou, Ph.D. 2022
> Rozhovor s mikrobioložkou a molekulární genetičkou Soňou Pekovou
Byla to právě Soňa Peková, kdo jako první v ČR na plnou pusu vyslovil předpoklad, že „nejznámější virus světa“ je laboratorního původu. Za svá tvrzení si vysloužila dehonestaci a nálepku „dezinformátorky“. Dnes je laboratorní původ viru běžně diskutován i v mainstreamu, předpokládají ho americké a britské tajné služby či komise vědců při časopisu Lancet. „Člověk má jednu takovou strukturu. Jmenuje se svědomí. To svědomí nemá nekonečný objem, neunese tíhu extrémních událostí. Až to svědomí bude přeplněno, ti lidé promluví. I lékaři veřejně promluví. Nevím, kdy se to stane, ale bude to mít neuvěřitelné konsekvence a bude to určitě vyžadovat velkou míru schopnosti lidí odpouštět,“ říká Soňa Peková k tématu následků doby covidové s tím, že nic jako „covidová amnestie“ podle ní není možné a bude záležet na spirituální úrovni lidí, jakým způsobem si viníci odpykají svá chybná …More
33:19
32:14
Rosllynn shares from Ján Jánošík
1.4K
Teď už to víme. Mnozí z nás na vlastní kůži zažili neblahé vedlejší účinky toxické experimentální vakcíny. Mnohým očkovaným zničila život a některé dokonce zabila.

JEŽIŠ: Nedôverujte náhlej globálnej iniciatíve, zameranej na očkovanie, ktorá sa vo svojom zámere môže zdať súcitná. Majte sa na pozore!

Nová taktika na boj s vírusmi. Europoslanci sa dohodli, ako zabránia šíreniu nebezpečných ochorení Mnohí z nás by posledné dva roky najradšej vymazali zo života. Pandémia koronavírusu nás poriadne …More
Nová taktika na boj s vírusmi. Europoslanci sa dohodli, ako zabránia šíreniu nebezpečných ochorení
Mnohí z nás by posledné dva roky najradšej vymazali zo života. Pandémia koronavírusu nás poriadne potrápila. Je ale otázkou času, kedy sa objaví nový vírus. Poučili sme sa? Vieme ako reagovať?
OUR MEDIA SR - ADteam (sponzorovaný obsah) 17.10.2022 00:00
Foto: EP
Rokovacia sála EP počas hlasovania © European Union 2020
Poslanci europarlamentu schválili dve dohody, ktoré prinášajú nádej, že dôsledky možnej budúcej pandémie nebudú také fatálne a Únia bude schopná zabrániť šíreniu nebezpečných prenosných ochorení.
Poslanci schválili dohodu o rozšírení mandátu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Jej cieľom je posilniť schopnosť Únie v oblasti prevencie a pripravenosti, ako aj v oblasti riadenia prípadných budúcich epidémií.
Centrum bude spolupracovať s Európskou komisiou, vnútroštátnymi orgánmi, orgánmi EÚ a medzinárodnými organizáciami s cieľom zabezpečiť, aby ich aktivity …More
Rosllynn shares from Trepifajksl
12K
Co lze čekat od vlády, která vede nás všechny do bídy a do války proti Rusku?
Tohle podporuje naše vláda.
00:22
hajaj búvaj ovečky
Nezabiješ !! Alebo choď do Pekla či tvojej nacistickej Valhaly.
Rosllynn
11K

Necháme se zotročit?

Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! (Římanům kapitola 8, verš 15) Jsme svědky nástupu nové totality. Tato …More
Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! (Římanům kapitola 8, verš 15)
Jsme svědky nástupu nové totality. Tato totalita je však jiná, než byla ta minulá. Kdo byl nenápadný, do ničeho se nepletl, nikoho neprovokoval, nevyčníval z davu, věnoval se své práci, své rodině, své zahrádce nebo jiné zájmové činnosti, měl klid. Dalo se skrýt a v klidu přežít.
To však dnes neplatí. Není kam utéci, není kde se skrýt. Každý z nás je postaven před dvě možnosti – podvolit se být poslušný nebo se vzepřít. Jiná možnost není.
Pokud si někdo myslí, že podvolením se získá klid a jistotu, velmi se mýlí. Získá pouze chvilkovou iluzi. Za tu však zaplatí velmi vysokou cenu. V podobě rizika zničeného zdraví a nezřídka i úmrtí vlivem vedlejších účinků vakcíny. Kdo si nechal píchnout jednu vakcínu, vůbec nemá vyhráno. Bude zván na další a další, dokud ho ty vakcíny neodrovnají. Není žádným tajemstvím, že ten, kdo si nechá často tuto …More
Rosllynn
726

Aktuální nejen o Vánocích

Paralelní lékařská komora je sdružení statečných lékařů, kteří nepodlehli tlaku očkovat, očkovat a zase očkovat experimentální vakcínou. Vakcínou, která nechrání před virem, která však má spoustu …More
Paralelní lékařská komora je sdružení statečných lékařů, kteří nepodlehli tlaku očkovat, očkovat a zase očkovat experimentální vakcínou. Vakcínou, která nechrání před virem, která však má spoustu vážných vedlejších účinků, vakcínou, která trvale poškozuje zdraví, ničí člověka duševně i duchovně. Hlas těchto odborníků je bohužel umlčován. Tito stateční odborníci nám všem předali vánoční zvěst, která platí nejen o Vánocích.
Rosllynn
1583
Hrdinové dnešní doby jsou stateční lidé, kteří se nebojí říkat pravdu o covidovém podvodu.
16:17
Adriána Mikulová shares this
Rosllynn
215
Známý právník JUDr. Zdeněk Koudelka hovoří na demonstraci v následném protestním pochodu v Brně proti vládním nařízením a povinnému očkování, o současné situaci.
05:20
Rosllynn
11.1K
Katolický patriarcha podpořil výzvu biskupa Vigana na demonstraci a následném protestním pochodu proti vládním nařízením a povinnému očkování 12. prosince v Praze
02:51
Buditeľ shares this
MUDr. Waksmundská a jej svedectvo
05:38
Rosllynn
Skvělé!!!