monsko
monsko
18

V koho mene?

Vo vydaní pápežskej ročenky za rok 2019 sa udiala zmena v uvádzaní panujúceho pápeža. V starších vydaniach sa uvádzalo na prvom mieste NÁMESTNÍK JEŽIŠA KRISTA, v poslednom vydaní je na prvom mieste …More
Vo vydaní pápežskej ročenky za rok 2019 sa udiala zmena v uvádzaní panujúceho pápeža. V starších vydaniach sa uvádzalo na prvom mieste NÁMESTNÍK JEŽIŠA KRISTA, v poslednom vydaní je na prvom mieste JORGE MARIO BERGOGLIO. Viac tu: www.lumendelumine.cz/index.php V evanjeliu vkladá sv. Ján Pánovi do úst tieto slová (Ján 5, 43): Ja som prišiel v mene môjho Otca, a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný v svojom vlastnom mene, toho by ste prijali.
monsko
22519

Benedikt XVI. v Rezne

Vlajka Regensburgu (Rezna) a erb Vatikánu. Regensburg - lat. Castra Regina - Tábor kráľovnej
Anton Čulen
Dudko
Zaujímavé, ale v Zjv. 20/9 je spomenutý pravdepodobne Vatikán, ako - cit. "Tábor svätých a Bohom milované mesto". Áno, veď katolícka Cirkev potrebu…More
Zaujímavé, ale v Zjv. 20/9 je spomenutý pravdepodobne Vatikán, ako - cit. "Tábor svätých a Bohom milované mesto". Áno, veď katolícka Cirkev potrebuje a má aj svoj hlavný stan, stredisko, centrum, a to je v Ríme Vatikán.
View 20 more comments
monsko
42632

Z knihy Daniel, 4.kapitola

7Videnie, ktoré mi na mojom lôžku prešlo hlavou: Hľadel som a strom bol uprostred zeme, jeho výška bola veľká. 8 Strom vzrastal mohutnel, jeho výška siahala do neba a bolo ho vidieť až na koniec …
Kallistratos
Adventistů jsem znal a znám hodně... Ale už se nijak významně nestýkáme. Samozřejmě, že jejich představou je to, že budou pronásledováni za to, že …More
Adventistů jsem znal a znám hodně... Ale už se nijak významně nestýkáme. Samozřejmě, že jejich představou je to, že budou pronásledováni za to, že světí sobotu.... a to splní to puzzle o pronásledování a tedy jejich pravosti :) Nicméně nic takového se nechystá a řekněme si upřímně, že je to naprosto nepodstatné. Tento svět žije svým tempem, tempem postmoderního byznysu, trhu a konzumu a podivné korektnosti ... Možná jen v některých zemích najdeme zavřené obchody v neděli a světí se tedy den odpočinku.... My Češi ale konzumujeme každý den a vnímáme to jako výdobytek doby :) zpravy.aktualne.cz/…/r~319cfab888381…
Za nácků a komunistů to bylo jiné. Opravdu trpěli za nácků významně jak katolíci, kněží, kazatelé, jehovisti, adventisti, teplouši, zednáři, cikáni, židé, postižení na těle i duchu, komunisté, političtí odpůrci, ruští zajatci a samozřejmě děti a nevinní atd. atd. Prostě kdo byl jiný a nebyl s davem, nezvedal pracku, ten šel.... koncentrák a nazdar.... Komunisté to dokázali …More
Theodorá-Máriá
www.youtube.com/watch Zde bratr Walter mluví o tom co se stane až bude uzákoněna neděle. /cca od 40min / také o tom že budou platit Noachovi zákon…More
www.youtube.com/watch
Zde bratr Walter mluví o tom co se stane až bude uzákoněna neděle.
/cca od 40min / také o tom že budou platit Noachovi zákony .
View 40 more comments
monsko
2618

A videl som, ako Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí a počul som jednu zo štyroch bytostí …

"Et vidi: et ecce equus albus, et qui sedebat super illum, habebat arcum, et data est ei corona, et exivit vincens ut vinceret." A videl som: Hľa, biely kôň; a ten, čo sedel na ňom, mal luk a dosta…More
"Et vidi: et ecce equus albus, et qui sedebat super illum, habebat
arcum, et data est ei corona, et exivit vincens ut vinceret."
A videl som: Hľa, biely kôň; a ten, čo sedel na ňom, mal luk a dostal
veniec a vyšiel ako víťaz, a aby víťazil. Zjv 6,2
ľubica
máte v tom obrázku chybu, suradnice ZJv 6,22 neexistujú! opravte to ako to má byť: Zjv 6, 2 a co sa čudujete latinsky corona je koruna alebo veniec..…More
máte v tom obrázku chybu, suradnice ZJv 6,22 neexistujú! opravte to ako to má byť: Zjv 6, 2
a co sa čudujete latinsky corona je koruna alebo veniec.....
View one more comment
monsko
1649

Rozália Celakowna

Rozália Celakowna a jej misia. Intronizácia Krista Kráľa v Poľsku a na celom svete. Poľsko nezahynie, ak prijme Krista za Kráľa v plnom zmysle slova; ak sa podriadi Božiemu právu, pod právo Jeho …More
Rozália Celakowna a jej misia. Intronizácia Krista Kráľa v Poľsku a na celom svete.
Poľsko nezahynie, ak prijme Krista za Kráľa v plnom zmysle slova; ak sa podriadi Božiemu právu, pod právo Jeho Lásky. Ináč, moje dieťa, neobstojí. A nakoniec dosvedčil:
Vyhlasujem ti to, Moje dieťa, ešte raz, že len tie panstvá nezahynú, ktoré budú oddané Ježišovmu Srdcu skrze Intronizáciu, ktoré ho uznajú svojim Pánom a Kráľom.
12 pages
monsko
Vážení, odstraňujem komentáre nesúvisiace s misiou Rozálie Celakowny.
monsko
11.4K

Intronizácia Krista Kráľa v Poľsku

Rozália Celakowna a jej misia. Idea intronizácie je načrtnutá v predkoncilných dokumentoch pápežov. Po koncile je však myšlienka Kristovho Kráľovstva vytláčaná i popieraná...
14:43
monsko
Poznámka - oprava: sľuby Jána Kazimíra sa uskutočnili 1. apríla. V poľštine je apríl kwiecień, čo som omylom preložila ako máj.