hu.news
3406

Ki lesz a következő pápa? A nevét már tudjuk

A bíborosok már tudják, ki lesz a következő pápa - nyilatkozta egy megbízható forrás a Gloria.tv-nek. Az illető kilétéről nem árulnak el semmi konkrétumot, de titokban megerősítették, hogy kit …More
A bíborosok már tudják, ki lesz a következő pápa - nyilatkozta egy megbízható forrás a Gloria.tv-nek.
Az illető kilétéről nem árulnak el semmi konkrétumot, de titokban megerősítették, hogy kit választották.
Egy újságíró kérdésére sajnos általában olyan névvel válaszolnak, akinek nincs esélye. A forrás a Gloria.tv-nek nem nevezte meg nyíltan a jelöltet, de hosszasan dicsérte az egyik esélyest.
Ez a férfi Robert Sarah bíboros volt, aki június 15-én ünnepelte 77. születésnapját.
Kétségtelen, hogy Sarah kiváló választás lenne. 34 évesen került érseki székbe, nagyon nehéz körülmények között vezetett püspükként egyházmegyét 22 évig, 20 éves kúriai tapasztalattal rendelkezik, kilenc könyvet publikált, valamint... Ferenc pápa kedvelt "köréből" származik.
Kép: © Mazur, CC BY-SA, #newsXoxvrlcmph
Bazsó-Dombi Attila
UNIVERSI DOMINICI GREGIS
II. János Pál pápa apostoli konstitúciója
Az apostoli szék üresedéséről és a római pápa megválasztásáról
1996. február 22.

46. A személyes és a választással kapcsolatos hivatalos szükségletek ellátására elérhetőnek kell lennie, s ezért a jelen Konstitúció 43. pontjában említett határokon belül megfelelő elhelyezést kell kapnia a Bíborosi Kollégium titkárának …More
UNIVERSI DOMINICI GREGIS

II. János Pál pápa apostoli konstitúciója
Az apostoli szék üresedéséről és a római pápa megválasztásáról
1996. február 22.


46. A személyes és a választással kapcsolatos hivatalos szükségletek ellátására elérhetőnek kell lennie, s ezért a jelen Konstitúció 43. pontjában említett határokon belül megfelelő elhelyezést kell kapnia a Bíborosi Kollégium titkárának, aki a választó testület titkáraként tevékenykedik; a pápai liturgiák szertartásmesterének két ceremoniáriussal és két szerzetessel, akik a Pápai Sekrestyét gondozzák; továbbá egy egyházi férfinak, akit a Bíboros Dékán vagy az őt helyettesítő Bíboros választ ki, hogy munkájában segítse.
Jelen kell még lennie néhány, különböző nyelvű szerzetesnek a gyóntatások végzésére, továbbá két orvosnak a bajok ellátására. Emellett idejében gondoskodni kell megfelelő számú asztalnál felszolgáló és takarító személyzetről is.
Mindezen itt felsorolt személyeknek meg kell kapnia a Camerlengo Bíboros és 3 asszisztensének előzetes jóváhagyását.
47. A jelen Konstitúció 46. pontjában felsorolt személyek mindegyike, akinek bármi okból és bármikor tudomására jut valami, ami közvetlenül vagy közvetve érinti a választás cselekményeit, különösen a választáson történt szavazásokat, szigorú titoktartásra van kötelezve mindazok irányában, akik nem tartoznak a választó Bíborosok Testületéhez; emiatt a választás megkezdése előtt a következő pontban meghatározott módon és formula szerint esküt kell tenniük.
(...)
58. Mindazok, akik a jelen Konstitúció 46. pontjának rendelkezése szerint bármi módon a választással kapcsolatos szolgálatot végeznek, és közvetlenül vagy közvetve – szóban, írásban, jelekkel vagy bármi más módon – megszeghetik a titoktartást, minden módon kerülniük kell azt, különben az Apostoli Széknek fenntartott latae sententiae kiközösítésbe esnek.
59. Különösen tilos a választó Bíborosoknak, hogy bárkinek olyasmit a tudomására hozzanak, ami közvetlenül vagy közvetve érinti a szavazást, továbbá amiről a bíborosi gyűléseken a pápaválasztással kapcsolatban tárgyaltak vagy döntöttek, akár a választás előtt, akár a választás idején. E titoktartási kötelezettség vonatkozik azokra a nem választó Bíborosokra is, akik a jelen Konstitúció 7. pontja szerint részt vesznek az általános gyűléseken.
60. Elrendelem továbbá, hogy a választó Bíborosok tartsák súlyos lelkiismereti kötelességüknek a titoktartást e dolgokról az új pápa megválasztása után is, emlékezve rá, hogy semmiképpen nem szabad megszegniük, hacsak maga a pápa különleges és kifejezett engedélyt nem ad rá.
61. Végezetül, hogy a választó Bíborosok védve legyenek mások titokszegésével és esetleges ármánykodásával szemben, amit döntési szabadságukkal és ítéletalkotásuk függetlenségével szemben állítanának, feltételek nélkül megtiltom, hogy bármilyen meggondolással bevigyenek a választás helyszínére, vagy ha már ott vannak, működtessenek bármiféle eszközt, ami alkalmas hangok, képek és írás mechanikus rögzítésére, reprodukálására vagy közvetítésére.

Forrás:
UNIVERSI DOMINICI GREGIS - www.katolikus.hu
Bazsó-Dombi Attila
Tehát ezért sem lehet érvényes pápa pápa Bergoglio, amiről nem késlekedett egyértelműen tanúságot is tenni a konklávé után:
A megválasztását követő „erkélyi” beszédéből hiányzott az Úr Jézus Neve és a katolikus köszöntés, de előfordult 3-szor a „testvér”, 2-szer a „testvériség”.
A bíborosi címeréből áthozott eredeti címerének 5 ágú (néhány hét múltán 8 ágúra cserélt) csillaga …More
Tehát ezért sem lehet érvényes pápa pápa Bergoglio, amiről nem késlekedett egyértelműen tanúságot is tenni a konklávé után:

A megválasztását követő „erkélyi” beszédéből hiányzott az Úr Jézus Neve és a katolikus köszöntés, de előfordult 3-szor a „testvér”, 2-szer a „testvériség”.
A bíborosi címeréből áthozott eredeti címerének 5 ágú (néhány hét múltán 8 ágúra cserélt) csillaga számomra különösen baljós jelnek mutatkozott!

Buenos Aires érseki címere is sokat vall, nemkülönben a római címere is. Jezsuitaként nyilván tudja, hogy mit jelképez az 5 ágú csillag.

The blazing five-pointed star is a symbol important to magic and Freemasonry, where it alludes to celestial geometry, and to God – or gnosis – for the initiated. In the Catholic Church, it represents the spiritual light that "enlightens" the world. In the past, a star with five rays has only appeared on the coat of arms of Pope John Paul I, whose mysterious death I write about in detail in the third volume of Confessions. This is a sad episode linked to Vatican Freemasonry. John Paul I was sacrificed on the 33rd day of his brief pontificate, due to his genuine will to reform the Vatican Bank. […]
As I have already explained, and what is really "strange" to the experts in the field, the five-pointed star is an icon typically associated with Freemasonry. Aldrighetti said that he wrote to the Vatican Secretary of State to warn them of the anomaly that could cause suspicion after the Bergoglio coat of arms to was presented on March 18th, 2013. If this heraldic expert and papal dignitary confirms all this, I have to agree. The coat of arms containing the pentagram was quickly changed. How is it possible that the Vatican was not aware that the use of the five-pointed star would have aroused such discontent? Perhaps they were well-aware, and the symbol was briefly displayed publicly to communicate the presence, or proximity, of the new pontiff to Freemasonry?
In light of this data, I may venture the following interpretation. Firstly, the presence of the staff would address the close connection Bergoglio had to Vatican Freemasonry, the mysterious Lodge Ecclesia, that had, since the 1970's, helped him in his slow but steady ascent to the Papal Throne. Secondly, the flower of nard indicates the Universal Church. According to sources inside the Vatican, the Universal Church is now conspiring to overtake the Catholic Church, with itself to become the cult of "state" behind the impending global government as construed by the New World Order. This move is led by a certain type of Freemasonry, which specifically relates to the Luciferian thoughts of Madame Blavatsky, and is expressed via the symbols present on the coat of arms. They represent the mondialist program behind the reign of Pope Francis, and are fueled with ecumenism, secularisation, and a sort of Masonic doctrine. With its consequent shift to a Universal Church, and in step with modernity; open to inter-religious dialogue and globalist thought, it is a Church increasingly distant from tradition, and closer to what is defined as New Age. It is a Church that seeks to swallow up and hold all the future citizens of the New World Order in their long-anticipated One World Religion.

books.google.co.uk/…/Pope_Francis_Th…=onepage&q=bergoglio%20coats%20of%20arms%20five-pointed%20star&f=true