Kňaz v minulosti pôsobiaci vo farnosti Nemšová na sociálnej sieti vyjadril podporu biskupovi Viliamovi …

Bývalý kňaz na sociálnej sieti vyjadril podporu biskupovi Viliamovi Judákovi a dekanovi Jánovi Smolkovi v kauze cirkevnej školy v Nemšovej „Voľba Rady školy má len poradný hlas pre zriaďovateľa, na …More
Bývalý kňaz na sociálnej sieti vyjadril podporu biskupovi Viliamovi Judákovi a dekanovi Jánovi Smolkovi v kauze cirkevnej školy v Nemšovej
„Voľba Rady školy má len poradný hlas pre zriaďovateľa, na čo mnohí pozabudli.“

Archív: Petíciu za zrovnoprávnenie cirkevných škôl so štátnymi podpísalo viac ako 220 000 občanov SR!
Touto cestou vyjadrujem plnú podporu Mons. Viliamovi Judákovi, nitrianskemu biskupovi a Vsdp. Jánovi Smolkovi, farárovi farnosti Nemšová, vo veci nevymenovania novozvoleného a doterajšieho riaditeľa KSŠ v Nemšovej. Keď som opúšťal Nemšovú, bolo mi veľmi smutno, pretože to bola moja prvá farnosť po kňazskej vysviacke. Strávil som tam 4 nádherné roky. No zároveň som mal veľkú radosť, z toho, že už nikdy nebudem mať nič spoločné s cirkevnou školou. Prečo?
Pomôžem si dnešným svätým evanjeliom podľa Matúša: „Každý, kto počúva tieto moje slová, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten …More
U.S.C.A.E.
Marieta Ria
Znovu excelentný článok Braňa Michalku...
U.S.C.A.E.
to je nesprávne nadpísané že je to bývalý Kňaz. On tam kedysi bol ale toto evokuje iné že zbehol z Kňazskej služby.
U.S.C.A.E.
A má tam blud o neúplnosti Svätej Rodiny čo už som inde spomenul. Úmysel bol dobrý. To je vyjadrenie v tom zmysle že neúplná nerovná sa nespasiteľná, ale stále je to blud že Svätá Rodina bola neúplná. ale bola bola veď sám Boh si vybral Svätého Jozefa za Manžela Panny Márie.
Anton Čulen
Máte pravdu, opravil som to. Ďakujem za upozornenie
dyk
Na štátnych školách si nikto nedovolí ani ceknúť proti rozhodnutiu zriaďovateľa a tu by malo byť ináč?
Metod
Lien, veľa veci žiaľ nechápeš.....
Lien Ifiona Ofened
Tak vy ste iná diagnóza