TerezaK
10284

Kaplička

Maria, Matko, má Královno, Tobě se úplně obětuji, na důkaz své oddanosti, zasvěcuji Ti dnes své oči, své uši, svá ústa, své srdce, sebe samu docela, …
TerezaK
Má tři Milosti:
- milost Domova
- milost proměny v Duchu Svatém
- milost apoštolátu
TerezaK
modlitba o pokoj v rodině:9. Příslib: Tvoja rodina bude žiť vo svornosti, vo vzájomnej láske litanie bibletop.sk/litanie k duchu svatemu.pdf (příslib platí,když alespoň Alespoň třikrát týdně se pomodlíme a účinky přicházejí, již při první modlitbě, když s vírou,důvěrou začneme: Litánie k Duchu Svätému -hudba +text
TerezaK
Dnešní čtení,liturgie: Liturgie.cz
4 more comments from TerezaK
TerezaK
TerezaK
Denní program:
V 6.00 hod. začátek adorace (každý den v týdnu)

V 7.00 a 19.00 hodin:
Mše svatá (každý všední den)

V 8.00, v 11.00 (nenahrává se!!) a v 17.00 mše svatá každou neděli a svátky (dny pracovního klidu).

Před každou mší svatou (cca 5-10 minut) a po každé adoraci eucharistické požehnání Nejsvětější svátostí.

Po každé mši svaté (pokud nenastanou nepředvídané okolnosti) opět adorace (…More
Denní program:
V 6.00 hod. začátek adorace (každý den v týdnu)

V 7.00 a 19.00 hodin:
Mše svatá (každý všední den)

V 8.00, v 11.00 (nenahrává se!!) a v 17.00 mše svatá každou neděli a svátky (dny pracovního klidu).

Před každou mší svatou (cca 5-10 minut) a po každé adoraci eucharistické požehnání Nejsvětější svátostí.

Po každé mši svaté (pokud nenastanou nepředvídané okolnosti) opět adorace (ráno obvykle půl hodiny nebo déle; - večer ve všední dny - pokud nenastanou nepředvídané okolnosti) Adorace po mši svaté do 21.30 hodin - v pátek 21.45 hodin a v neděli a ve svátek kolem 19.45 hodin - (pokud nenastanou nepředvídané okolnosti).

Tento program je platný za mé přítomnosti na místě!!! O. Conrad

Translated with DeepL Translate: The world's most accurate translator (free version)
TerezaK
TerezaK
Tři největší hrozby na cestách: - exotické choroby - přepadení - paní na vedlejším sedadle, která si chce povídat :-D :-D
TerezaK