ľubica
61.9K

F.A. Bugnolo: „Je jediný spôsob, ako zastaviť korona genocídu. Konajte, inak zomriete!“

(Friar Alexis Bugnolo, bitchute.com) – Máme k dispozícii nadmieru dôkazov o tom, že táto pandémia je falošná, a že jej skutočným cieľom je masová depopulácia, takmer úplné vyhladenie ľudstva a …More
(Friar Alexis Bugnolo, bitchute.com) – Máme k dispozícii nadmieru dôkazov o tom, že táto pandémia je falošná, a že jej skutočným cieľom je masová depopulácia, takmer úplné vyhladenie ľudstva a zotročenie malej hŕstky ľudí, ktorí prežijú.
Ostáva jediná otázka za milión: Čo s tým urobiť, ako to zastaviť? Zaujímavý pohľad a podľa nášho názoru správnu odpoveď na túto otázku poskytol vo svojom videu pán Friar Alexis Bugnolo.
Jeho video v angličtine si môžete pozrieť tu (pod videom je text s prekladom do slovenčiny):
Preklad videa do slovenčiny
Pre tých z vás, ktorí po anglicky nehovoríte, sme tuto pripravili preklad videa do slovenčiny.
– – – – – –
Pozeráme videá, čítame články a sledujeme výzvy, že pôjdeme na nejaký protest a povieme vláde, že sa nám nepáči, čo robia a poprosíme ich, aby prestali, prípadne im povieme, že snáď možno tie rúška niekedy nosiť môžeme.
No v skutočnosti nerobíme nič, aby sme to zastavili. Pozrite sa, ak tu existuje zločinecké spiknutie, ktoré je aktívne a práve …More
Janko333
Diabol sa nebojí vzbury, bojí sa modlitby, pôstu a obety. Odpor áno, ale duchovný bez násilia a s ružencom v rukách. Ako dopadla francúzska revolúcia? mnohí otcovia revolúcie posielali nepriateľov i nevinných pod gilotinu a sami nakoniec skončili pod gilotinou. „Revolúcia požiera svoje deti. Ježišové slová, kto mečom zabíja, mečom zahynie! Účinnejšie než strategické plánovanie sú pôst a …More
Diabol sa nebojí vzbury, bojí sa modlitby, pôstu a obety. Odpor áno, ale duchovný bez násilia a s ružencom v rukách. Ako dopadla francúzska revolúcia? mnohí otcovia revolúcie posielali nepriateľov i nevinných pod gilotinu a sami nakoniec skončili pod gilotinou. „Revolúcia požiera svoje deti. Ježišové slová, kto mečom zabíja, mečom zahynie! Účinnejšie než strategické plánovanie sú pôst a obety. Mocnejšia ako vojenská sila je tichá moc národa, ktorý bdie v modlitbe. Víťazstvo kresťanských vojsk v bitke pri Viedni. Proti tureckému vojsku so 160 000 mužmi stálo iba 12 000 kresťanských vojakov. Bolo nemožné poraziť viac ako 10-násobnú presilu! V tejto veľkej núdzi vyzval cisár k 40-hodinovej modlitbe adorácii a ruženca, ktorá sa mala konať vo všetkých kostoloch, a oni aj boj vyhrali. Panna Mária povedala, pre záchranu sveta Pán Boh chce zaviesť vo svete úctu k môjmu nepoškvrnenému srdcu. Ak budú zachovávať to, čo im poviem, mnohé duše sa zachránia a dosiahnu pokoj. Napokon však moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. Historické víťazstvá Panny Márie - weebly.com/historicke-vitazstva-panny-marie.html

Varovné proroctvá Bruna Cornacchiolu (nielen) pre Cirkev. Komunista a protestant Bruno Cornacchiola nenávidel katolícku cirkev a chcel zavraždiť pápeža. Bruno Cornacchiola bol niekoľkokrát prijatý pápežom Piom XII. ktorý vierohodnosť mariánskeho posolstva okamžite prijal a dokonca dovolil Cornacchiolovi, aby posolstvo šíril.

Na jar roku 1947 sa všetko zmenilo neďaleko miesta, kde podľa tradície zavraždili svätého Pavla. Zjavila sa mu Panna Mária s týmto odkazom: „Som tá, ktorá je v Božskej Trojici. Som Panna Zjavenia. Prenasleduješ ma, no to už stačilo.

Vráť sa do svätého ovčinca kat. cirkvi, nebeského dvora na zemi. Poslúchaj cirkev, poslúchaj autoritu. Poslúchni a hneď zanechaj túto cestu, ktorou si sa vydal, a kráčaj v cirkvi, ktorá je pravda, a tak nájdeš pokoj a spásu. Mimo cirkvi, ktorú založil môj Syn, je temnota a záhuba.

Vráťte sa, vráťte sa k čistému prameňu evanjelia, ktorým je pravá cesta viery a posvätenia, ktorá je cestou obrátenia.“ Na celú Cirkev doľahne ťažká skúška, aby sa vyčistila žiadostivosť zakorenená medzi prelátmi. Kňazi budú znevažovaní a vraždení.

Zo zjavenia 15. augusta 1949. Prečo nechcete zanechať svoj hriech? Spôsobí vám najhroznejšie straty. Toto sa stane najmä tým, kto v týchto časoch plných hriechu udúšajú moje volania v týchto moderných dňoch plných falošnosti. Kňazi a verní budú postavení pred nebezpečnú križovatku … falošné ideológie a teológie. Dnes kladú ľudia všetky náboženstvá na jednu úroveň.

❤️ Brunove videnie z 31. decembra 1984. Bol som v centre Ríma, presne na Piazza Venezia. Bolo tam veľké množstvo ľudí kričiacich: „Odplata!“ Množstvo krvi sa rozlievalo po svete, svet bol plný krvi.

Tí ľudia zrazu začali kričať: „Všetci na Svätopeterské námestie!“ A kričali tiež: „Odplata!“ Na námestí, vo vnútri kolonády bol pápež, kardináli, biskupi a kňazi. Všetci plakali. Na moje prekvapenie boli bosí a Panna Mária hovorila: „Robte pokánie!“

❤️ Brunove videnie z 21. júla 1998. Snívalo sa mi, že moslimovia obkľúčili kostoly, zatvárali ich a zo striech liali dnu benzín zapaľujúc ho. Dnu boli (stále) veriaci a modliaci sa, a všetko horelo.

❤️ Brunove videnie z 10. februára 2000. Som na Námestí Sv. Petra a skupina barbarov uteká do baziliky vraždiac pritom každého, koho stretne.
❤️ Brunove videnie z 11. marca 1970 Akú len zlú noc som mal. Pápež bol v obkľúčení biskupov a kardinálov, a všetci na neho kričali revolucionárske pokriky… Pápež bol nakoniec vzatý a hodený do studne. Nukleárna vojna bude prvým Božím trestom, no príde ešte druhý – Tri dni temnoty.

Podľa blahoslaveného Holzhausera má takto skončiť „naša doba“ – piate obdobie Cirkvi – a začať má nové, šieste obdobie. Bude to doba, kedy sa celý svet obráti ku Kristovi skrze jedinú pravú Rímskokatolícku cirkev. Toto obdobie však bude trvať len do sto rokov, potom nadíde siedma doba – obdobie totálneho úpadku viery, horšieho ako je dnes. V siedmej dobe sa vlády nad svetom zmocní biblický Antikrist a po 3 a pol roku nevídanej tyranie bude porazený Druhým príchodom Pána Ježiša Krista. Najúčinnejšou duchovnou zbraňou je modlitba sv. ruženca. Panna Mária sľúbila špeciálnu ochranu a starostlivosť o tých, ktorí sa jej ruženec modlia.

Satan nemôže nijako ublížiť Cirkvi, pretože je božská; ale môže veľmi uškodiť dušiam, ktoré v nej žijú. Príde so zlom schovaným pod rúchom morálky, náboženstva, či politiky.

❤️ Bruno Cornacchiola bol niekoľkokrát prijatý pápežom Piom XII., ktorý vierohodnosť mariánskeho posolstva okamžite prijal a dokonca dovolil Cornacchiolovi, aby posolstvo šíril. Ukážkou jeho výrečnosti je jeho odpoveď na otázku predsedu vyšetrujúcej cirkevnej komisie rímskeho vikariátu z júna roku 1947.

Ten sa spýtal, či vizionár nikdy neuvažoval o tom, že sa mu mohol zjaviť diabol?

Cornacchiola monsignorom odpovedal:Hm. Ak ten, kto sa mi zjavil, aby mi povedal, že sa mám vrátiť do katolíckej cirkvi, je diabol, potom asi sám konvertoval a cirkev už nie je potrebná, peklo je zatvorené, boj medzi Kristom a Satanom skončil. Potom ani vy už nemusíte slúžiť, môžete to tu zavrieť a odísť. Ak však diabol nekonvertoval a poslal ma za vami, znamená to, že ste s ním zajedno, a ja som na tom bol lepšie pred tým, keď som bol mimo"(Il Veggente, str.55).

"Krásna Pani" sama definovala, ktoré prijal Bruno Cornacchiola:

"Celá Cirkev zakúsi strašnú skúšku, aby bola očistená od hniloby, ktorá prenikla medzi jej služobníkov, zvlášť žobravé rády: skúšku mravnú a skúšku duchovnú. V čase určenom nebeskými knihami sa kňazi aj laici ocitnú v nebezpečnom zlomovom bode zblúdilého sveta, ktorý rozpúta všemožné útoky: falošné ideológie, falošné teológie. Bude znesvätená Eucharistia a prestane sa veriť vo skutočnú prítomnosť môjho Syna"(str. 81-82).

"Ľudstvo zablúdilo, pretože už nemá, kto by ho úprimne viedol v spravodlivosti. Počujte! Vy však takého máte, vždy počúvajte Otca v pápežovi, a máte Krista vo Svätom, rýdzom, bezúhonnom, vernom a živom kňazovi a útechu Ducha Svätého, vo svätých a rýdzich sviatostiach v cirkvi svätých" (str.82).

"Nadídu dni bolestí a smútku. Od východu príde mocný ľud, vzdialený od Boha, a rozpúta hrozný útok, rozbije všetko sväté i posvätné, až mu to bude dovolené. Buďte jednotní v bázni: láske a viere, láske a viere, aby ste žiarili svätosťou ako nebeské hviezdy. Modlite sa veľa a nájdete úľavu. Buďte silní v Skale, konajte pokánie z čírej lásky, v poslušnosti strážcovi nebeského dvora na zemi (pápežovi - pozn. Autora), aby ste premenili hriešne telo, z hriechu na svätosť." (str.83).

"Svet vstúpi do ďalšej vojny, ešte neľútostnejšej ako tie predchádzajúce; najviac bude zasiahnutá večná Skala (Rím - pozn. autora), aby sa stala útočiskom svätých vyvolených Bohom, a žijúcich na jeho tróne lásky" (str. 84).Svätosť Otca (mienený opäť pápež - pozn. Autora) vládnuceho na božskom tróne lásky bude trpieť až na smrť, krátko, niečím, čo sa stane počas jeho vlády. Po ňom príde vládnuť ešte niekoľko ďalších: ten posledný, svätec, bude milovať svojich nepriateľov zjavne, vytvorí jednotu lásky a uvidí víťazstvo Baránka."

doverujem-a-verim.blogspot.com/2018/11/o-marianskom-zjaveni-u-tre-fontane-z.html
doverujem-a-verim.blogspot.com/2018/11/fanatickeho-hlasatela-adventistov.html
pravda.sk/…va-bruna-cornacchiolu-najma-ale-nielen-pre-cirkev/
doverujem-a-verim.blogspot.com/2018/11/o-marianskom-zjaveni-u-tre-fontane-z.html
pravda.sk/…va-bruna-cornacchiolu-najma-ale-nielen-pre-cirkev/
dennikstandard.sk/…e-silny-pribeh-obratenia-ludovej-i-papezskej-ucty/
teraz.sk/…nathalie-mukamanzipaka-rozhovor/164059-clanok.html
doverujem-a-verim.blogspot.com/2018/11/o-marianskom-zjaveni-u-tre-fontane-z.html

youtube.com/watch?v=QJkJsAEm2s0

❤️ Žena, ktorej sa zjavovala Panna Mária: Zachytiť jej krásu je nemožné - teraz.sk/…nathalie-mukamanzipaka-rozhovor/164059-clanok.html

☦ Svedectvo očkovaného kňaza exorcistu, ktorý bol zvedený démonom. Boh…

☦ Démoni pracujú na plné obrátky - lebo majú málo času. Najhoršia zo sie…
webnode.sk/zjavenia-panny-marie/
Obrana katolíckej Cirkvi
Víťazstvo príde iba cez Pannu Máriu !!!
apredsasatoci
A kto bude zatýkať? Gestapo?!
didimos
Nahlásit
Změnit komentář
Smazat komentář
před 51 minutami
Přátelé..ten problém je širší a komplikovanější, než abychom se tady rádoby domluvili" jak na ně...Určitě né ono husitské HRRR NA NĚ !!!Prosím vás jaké zatýkání...kým, jak , jakou mocí a legislativou, kdo ji uzákoní? Jakými zbraněmi...pokud se začne střílet vláda je škrtutím pera postaví mimo zákon a budem odevzdávat kvéry na …More
Nahlásit
Změnit komentář
Smazat komentář
před 51 minutami
Přátelé..ten problém je širší a komplikovanější, než abychom se tady rádoby domluvili" jak na ně...Určitě né ono husitské HRRR NA NĚ !!!Prosím vás jaké zatýkání...kým, jak , jakou mocí a legislativou, kdo ji uzákoní? Jakými zbraněmi...pokud se začne střílet vláda je škrtutím pera postaví mimo zákon a budem odevzdávat kvéry na radnici...Kdo ty zatčené" bude soudit, na základě čeho, kdo vypraceje obžaloby, podle čeho? Vždyt přece vidíme už ted že nás ani Ústava nechrání, justice drží pusu, jen p. Rychetský občas něco vykřikne, až je po boji....Toto je úplná utopie člověka , který si nikdy nepřečetl ani Protokoly" ani Teze řízení sociálních supersystémů...I Ježíš přece říká, že to bude koncentrované zlo, jaké ještě nebylo!!! Co tady chcete lidsky řešit? Globalisti to spustili proto, že svět už je dostatečně rozložený"a nemůže na to reagovat!!! Můžem jen stěží zachovat statečný postoj u sebe a v rodině, a přimknout se in Deum k Pánovi, a prosit o sílu, Víru, a Jeho brzský Příchod. Protože kdyby ty dny nebyly zkráceny, tak by na světě nezůstal ani jeden spravedlivý...Zamyslete se nad tou větou..Co tady chcete řešit, nemáme ani šajn, kdo to řídí, a jakou sofistikovanou mocí!! To není poraženectví, my víme že budeme žít, ale s Pánem, jinak né!! To je jediná cesta. Prosme jen, abychom vydrželi na Jeho straně, a odmítejme otroctví do té míry, jaká bude možná!!!

Nahlásit
Změnit komentář
Smazat komentář
před 51 minutami
Přátelé..ten problém je širší a komplikovanější, než abychom se tady rádoby domluvili" jak na ně...Určitě né ono husitské HRRR NA NĚ !!!Prosím vás jaké zatýkání...kým, jak , jakou mocí a legislativou, kdo ji uzákoní? Jakými zbraněmi...pokud se začne střílet vláda je škrtutím pera postaví mimo zákon a budem odevzdávat kvéry na radnici...Kdo ty zatčené" bude soudit, na základě čeho, kdo vypraceje obžaloby, podle čeho? Vždyt přece vidíme už ted že nás ani Ústava nechrání, justice drží pusu, jen p. Rychetský občas něco vykřikne, až je po boji....Toto je úplná utopie člověka , který si nikdy nepřečetl ani Protokoly" ani Teze řízení sociálních supersystémů...I Ježíš přece říká, že to bude koncentrované zlo, jaké ještě nebylo!!! Co tady chcete lidsky řešit? Globalisti to spustili proto, že svět už je dostatečně rozložený"a nemůže na to reagovat!!! Můžem jen stěží zachovat statečný postoj u sebe a v rodině, a přimknout se in Deum k Pánovi, a prosit o sílu, Víru, a Jeho brzský Příchod. Protože kdyby ty dny nebyly zkráceny, tak by na světě nezůstal ani jeden spravedlivý...Zamyslete se nad tou větou..Co tady chcete řešit, nemáme ani šajn, kdo to řídí, a jakou sofistikovanou mocí!! To není poraženectví, my víme že budeme žít, ale s Pánem, jinak né!! To je jediná cesta. Prosme jen, abychom vydrželi na Jeho straně, a odmítejme otroctví do té míry, jaká bude možná!!!
didimos
OK, já vím..je to smutné, já jsem zažil jen jednu krásnou mši, kde se mi hrnuly slzy do očí dojetím nad Betlémem...Ale to zlo obětujme, a uvidíme co se stane..to je zkušenost tisíciletí..První křesťané museli čakat 4 století, a byly zas další boje. Toto dnes není nic neobvyklého, dlouho byl klid"""akorát že je to globální a není kam utéct..Dávejme to Pánovi, to je taky život s Ním, je …More
OK, já vím..je to smutné, já jsem zažil jen jednu krásnou mši, kde se mi hrnuly slzy do očí dojetím nad Betlémem...Ale to zlo obětujme, a uvidíme co se stane..to je zkušenost tisíciletí..První křesťané museli čakat 4 století, a byly zas další boje. Toto dnes není nic neobvyklého, dlouho byl klid"""akorát že je to globální a není kam utéct..Dávejme to Pánovi, to je taky život s Ním, je to přece důvěra, a prosme o pomoc tak, jak to On uzná za vhodné, protože my s našima revolucema víme kulové...Doporučuji třeba dílo J.Flavius- Válka židovská...co jim ta revolta pomohla...vraždili se mezi sebou a Římanům to ulehčili""Ježíš jim to říkal, že je třeba odejít až uvidí že vojska obkličují Jeruzalém...co si z toho vzali. Co jim pomohlo, že znali to proroctví??? Nakonec tam jedli svoje děti od hladu a Římané jim párali břicha...Tak končí lidské protesty...v Rusku zotročili 200 mil. lidí, nebudme blázni..Polovina věcí tady není o podporování pravé Víry , ale o senzacích !!! tragedie