Clicks1.8K
Edward7
2

Szef wywiadu watykańskiego w Argentynie: "Jestem masonem, tak samo jak Bergoglio"

Br. Alexis Bugnolo

W przechwyconej rozmowie telefonicznej - jednym z wielu, które zostały przechwycone podczas śledztwa w sprawie korupcji w Argentynie w związku z zagranicznymi wpływami Iranu, szef wywiadu watykańskiego w Argentynie potwierdził, że on i jego szef, Jorge Mario Bergoglio, rzeczywiście byli członkami loży masońskiej.

Wybuchowe rewelacje pojawiły się w programie telewizyjnym Roberto Garcii La Mirada, który został wyemitowany 27 listopada 2017 roku na kanale 26 w Argentynie.

Oto pełne wideo:

Powyższy film wideo o godz. 27:57 przedstawia gości Edgara Mainharda z "Urgente24" i człowieka - Juana Bautista -" Tata" który mówi o Bergoglio, - ”Yofre". Juana Bautista -"Tata" był sekretarzem wywiadu państwowego w Argentynie w latach 1989-1990 i był ambasadorem Argentyny, jednocześnie z Portugalią i Panamą, za rządów Carlosa Menema.

W wywiadzie Roberto prosi "Tatę" o omówienie „Nieprzedstawionych Argentyńczyków otaczających papieża”

„Tata” wspomina rozmowę telefoniczną, która została wyemitowana w czasie „negocjacji z Iranem” i że takie rozmowy były emitowane w telewizji krajowej. Podczas jednej rozmowy telefonicznej między „Yussufem i Karimem”, która wyszła z gniazdka „La Nación”, ale później zniknęła, mówi Tata, podczas rozmowy, Yussuf opowiada Karimowi o swoim spotkaniu z szefem wywiadu Bergoglio w Argentynie. „Tata” zamieścił "nawias", aby podkreślić, że Bergoglio rzeczywiście miał tam w Argentynie watykańskiego szefa wywiadu i znał go osobiście, ale nie wymienił nazwiska.

Tata dalej opowiada, że podczas rozmowy telefonicznej „ szef wywiadu w Watykanu powiedział Yussufowi, że on (szef) był masonem, podobnie jak Bergoglio. ”Tata mówi:„ To było w 'La Nación'. Mogliście sami tego posłuchać. Słuchałem tego, bo musiałem to potwierdzić.

Tata continues recounting that on the phone call, “Bergoglio’s Vatican Chief of Intelligence told Yussuf that he [the Chief] was a mason and so was Bergoglio.” Tata says, “This was on ‘La Nación’. You could have listened to it yourselves. I listened to it because I had to give it credit.

Implikacje kanoniczne

Karą za członkostwo w loży masońskiej jest ekskomunika. Tak było, nawet po tym, jak Vaticanum II zostało wyjaśnione w liście Kongregacji Nauki Wiary z dnia 17 lutego 1981 r. I podpisanym przez kardynała Franjo Sepera (zob.

Tekst tutaj ). Kardynał Seper w tym liście oświadczył:

W dniu 19 lipca 1974 roku Kongregacja ta skierowała do niektórych Konferencji Episkopatów prywatny list dotyczący wykładni kan. 2335 Kodeksu Prawa Kanonicznego, który zabrania katolikom pod groźbą ekskomuniki wstępowania do stowarzyszeń masońskich lub innych podobnych.

Odkąd wspomniany list został upubliczniony i wywołał błędne i tendencyjne interpretacje, Kongregacja ta, bez uszczerbku dla ostatecznych norm nowego Kodeksu, wydaje następujące potwierdzenie i wyjaśnienie:

1) obecna dyscyplina kanoniczna pozostaje w mocy i nie została w żaden sposób zmodyfikowana;

2) w konsekwencji ani ekskomunika, ani inne przewidziane kary nie zostały zniesione;

Dwa lata później, 26 listopada 1983 r., Po ogłoszeniu przez Papieża Jana Pawła II nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, pojawiła się publiczna wątpliwość, czy ta kara została zniesiona, czy też nie w nowym Kodeksie. Kardynał Ratzinger, obecnie przewodniczący Kongregacji Nauki Wiary, odpowiedział nadzwyczajną interwencją , potwierdzoną in forma specifica

przez papieża Jana Pawła II. Kluczowy fragment brzmi:

Dlatego negatywna ocena Kościoła w odniesieniu do stowarzyszenia masońskiego pozostaje niezmieniona, ponieważ ich zasady zawsze były uważane za nie do pogodzenia z doktryną Kościoła, a zatem członkostwo w nich pozostaje zabronione. Wierni, którzy zapisują się do stowarzyszeń masońskich, są w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przyjmować Komunii Świętej.

Do kompetencji lokalnych władz kościelnych nie należy wydawanie orzeczeń co do charakteru stowarzyszeń masońskich, które oznaczałoby odstępstwo od tego, co zostało postanowione powyżej, i to zgodnie z Deklaracją tej Świętej Kongregacji wydaną 17 lutego 1981 r. (Por. . AAS 73 1981 pp 240-241;. angielskie wydanie językiem L'Osservatore Romano , 9 marca 1981).

Innymi słowy, ekskomunika wymierzona w kanonie 2335 przeciwko wszystkim katolikom za zapisanie się do loży masońskiej pozostaje w mocy. Jest to zgodne z zasadą kanonu 6 i kanonu 20. Tak więc ekskomunikę z kanonu 2335 w starym kodeksie należy rozumieć, zgodnie z tą deklaracją Kongregacji Nauki Wiary, jako część kanonu 1364, który karze przez ekskomunikę latae sententiae zbrodnie herezji, schizmy i apostazji, ponieważ wyraźnie przynależność do sekty masońskiej jest równoważna wszystkim trzem pod względem różnych aspektów jej wyznania, celu i sposobu działania.

KONSEKWENCJE SĄ POWAŻNE: osoba ekskomunikowana nie może ważnie otrzymać żadnej godności, urzędu ani munus w Kościele na mocy kan. 1331 § 2 n. 4 nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego. Oznacza to, że jest kanonicznie niemożliwe, aby Bergoglio objął jakikolwiek urząd kościelny po swoim wyborze.

Moje komentarze


Ponieważ kardynał Ratzinger bez wątpienia wiedział, że Bergoglio był masonem, zarówno jako głowa Kongregacji Nauki Wiary, jak i jako papież, wynika z tego, że jako papież, jeśli żądano od niego rezygnacji z papiestwa, tak Bergoglio mógłby go zastąpić, miałby najpoważniejszy obowiązek udaremnienia tego , tak że pozornie wyrzekając się, pozbawiłby Bergoglio Petrine Munus, (papiestwa) wyrzekając się czegoś innego (władzy) , jak przypuszczałem w moim artykule, Jak Benedykt pokonał „Franciszka” . Szczególnie w moim artykule, Benedict's End Game to Save the Church from masasonry .

Myślę, że teraz widzicie, dlaczego żadnemu zwolennikowi Bergoglio nie zależy na prawie kanonicznym. W zestawie kardynałowie. Ilu innych w Watykanie jest członkami Loży?

Czy Chris Ferrara, Steve Skojec i inni, jak kard. Burke, przestaną teraz mówić, że Bergoglio jest zdecydowanie papieżem?

POSTSCRIPT na dowody i możliwość podjęcia działań

Istnieją 3 rodzaje dowodów, dotyczących spraw tak poważnych, jak bycie masonem. Nie podlega zaskarżeniu i podlega zaskarżeniu. Pierwszy rodzaj, niepodlegający zaskarżeniu, to informacja, która jest pogłoską, to znaczy z trzeciej ręki, gdzie nie ma pewności, czy łańcuch transmisji nie wymyślił, nie wypaczył ani nie opowiedział wiernie tego, co się stało lub zostało powiedziane. Żaden system prawny na świecie nie akceptuje tak niepewnych dowodów osób trzecich. Drugi rodzaj, podlegający działaniu, są dwa: moralnie działający i prawny. Dowód moralny to rodzaj, na podstawie którego jesteś zobowiązany do działania, ale nie możesz wnieść oskarżenia prawnego z powodu braku dokumentacji.

Przed wniesienia oskarżenia prawnego można wnieść oskarżenie. Obejmuje to zeznania z trzeciej ręki składane w oświadczeniach pod przysięgą lub na nagraniach lub przed wiarygodnymi świadkami. Nawet w Kościele istnieje prawo. I takie, jakie papież Benedykt XVI posiadał w lutym 2013 r., Przypuszczam, że były to tylko te moralnie uzasadnione, ponieważ nie mam żadnych prawnie uzasadnionych dowodów, że były to cokolwiek innego.

Jednak dzięki tej przechwyconej rozmowie telefonicznej cały Kościół ma dowody podlegające prawu, ponieważ rozmowę telefoniczną wysłuchali wszyscy Argentyńczycy w telewizji na żywo i mamy świadectwo ambasadora Argentyny, że ten telefon był transmitowany. Po prostu znajdź 2 lub 3 inne osoby, które to słyszały i poproś o złożenie oświadczenia pod przysięgą. Następnie kardynałowie, którzy NIE są masonami lub jakakolwiek grupa biskupów, zwołują sobór i ogłaszają tego człowieka poza Kościołem i usuwają ze wszystkich urzędów.

źródło , zdjęcie - fromrome.info

Czy mason może być papieżem? gloria.tv
Niepoprawna "rezygnacja" - Alexis Bugnolo gloria.tv
To też masoneria (nieoficjalna), a jest jej honorowym członkiem - Masoński Rotary Club gloria.tv
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
31.4K
,,Czy Chris Ferrara, Steve Skojec i inni, jak kard. Burke, przestaną teraz mówić, że Bergoglio jest zdecydowanie papieżem?''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...)W przechwyconej rozmowie telefonicznej - jednym z wielu, które zostały przechwycone podczas śledztwa w sprawie korupcji w Argentynie w związku z zagranicznymi wpływami Iranu, szef wywiadu watykańskiego w Argentynie potwierdził, że on i jego szef, Jorge Mario Bergoglio, rzeczywiście byli członkami loży masońskiej.

Wybuchowe rewelacje pojawiły się w programie telewizyjnym Roberto Garcii …More
''(...)W przechwyconej rozmowie telefonicznej - jednym z wielu, które zostały przechwycone podczas śledztwa w sprawie korupcji w Argentynie w związku z zagranicznymi wpływami Iranu, szef wywiadu watykańskiego w Argentynie potwierdził, że on i jego szef, Jorge Mario Bergoglio, rzeczywiście byli członkami loży masońskiej.

Wybuchowe rewelacje pojawiły się w programie telewizyjnym Roberto Garcii La Mirada, który został wyemitowany 27 listopada 2017 roku na kanale 26 w Argentynie.(...)''
Edward7
Kilka ekskomuniki obciąża Berg...; w 1999 roku został automatycznie ekskomunikowany, gdy został honorowym członkiem argentyńskiego klubu Masonic Rotary .Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r . , zakazuje duchownym przynależności do Klubu Rotary i potępia zbrodnię przynależności do masonerii (ok. 2355). Przynależność do Klubu Rotary podlega karze ekskomuniki. Papież Pius XII zarządził zakaz …More
Kilka ekskomuniki obciąża Berg...; w 1999 roku został automatycznie ekskomunikowany, gdy został honorowym członkiem argentyńskiego klubu Masonic Rotary .Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r . , zakazuje duchownym przynależności do Klubu Rotary i potępia zbrodnię przynależności do masonerii (ok. 2355). Przynależność do Klubu Rotary podlega karze ekskomuniki. Papież Pius XII zarządził zakaz przynależności duchownych do klubu Rotary, które nigdy nie zostało odwołane, dlatego jest ciągle ważne.
...
Biskup Palencji powiedział: „Instytucja rotariańska jako taka czyni wyznanie absolutnego sekularyzmu, powszechnej obojętności religijnej i próbuje moralizować jednostki i społeczeństwa za pomocą radykalnie naturalistycznej, racjonalistycznej, a nawet ateistycznej doktryny. Niech zatem nasi umiłowani wierni wiedzą, że dobrzy katolicy nie mogą wstępować do klubów Rotary. ”

A biskup Orense wskazał, że„ takie kluby Rotary są niczym więcej niż nowymi organizacjami satanistycznymi tego samego pochodzenia i ducha, które masonismo, zamiast dążyć do ubierania się i pojawiają się ze znakiem czystej humanitaryzmu, a nawet chrześcijańskiej miłości i braterstwa Universa l(…).
Masoński Rotary Club
...

Oskarża Bergoglio o współudział w pedofilii. Została zamordowana. Sprawa Natachy Jaitt -
rivelazione.net/…ofilia-viene-assassinata-il-caso-di-natacha-jaitt/
przeciwherezjom
Nie przestaną, bo pozwala im grzeszyć. Ogłosił Dekalog jako nieistotny, to teraz go lubią. Ludzie lubią grzeszyć, nie chcą się nawracać, zaczynają lubić masonów. Kto wie, czy przeciek nie był celowo puszczony w obieg? Słudzy szatana są już bezczelni do potęgi, bo czują poparcie niemal wszystkich katolików!