GODZINA ŁASKI. PRAWDA CZY FAŁSZ?

Różnego rodzaju prywatne objawienia, proroctwa i przepowiednie są stare jak świat. Także obecnie żyje na naszej planecie bardzo wielu proroków, prorokiń czy tzw. widzących, którzy twierdzą, że są wysłannikami Boga czy Matki Najświętszej. Reprezentują oni przeróżne religie, kultury, wierzenia i światopoglądy. Niestety, znakomita większość tych przekazów religijnych to czysta iluzja bądź zwykły fałsz. Co pewien czas wielu ludzi – rzekomo w imię Boga, bóstw czy innych sił nadprzyrodzonych – zapowiada koniec świata, straszy ludzkość nadejściem przerażających kataklizmów, zapowiada łatwe ścieżki osiągnięcia zbawienia i szczęścia wiecznego.

Internet i religia

Prawdziwej rewolucji w rozprzestrzenianiu tego rodzaju orędzi dokonał ostatnio internet. Dlatego w globalnej przestrzeni internetowej krąży dzisiaj mnóstwo irracjonalnych treści religijnych, które nie są poddawane rzetelnej analizie filozoficznej. Problem wątpliwych bądź zdecydowanie fałszywych orędzi religijnych dotyczy także ogólnoświatowej wspólnoty katolickiej.

Jednym z nowych zjawisk na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, które wymaga pogłębionej oceny ze strony filozofii religii, antropologii czy etyki, jest tzw. Godzina Łaski. Na czym polega ta forma modlitewna? W jaki sposób pojawiła się ona w Polsce? Kto w Kościele katolickim powinien oceniać różnego rodzaju objawienia prywatne? Co mówi o naszej polskiej religijności i kondycji intelektualnej katolicyzmu nad Wisłą duża popularność nabożeństwa Godziny Łaski?

Pierina Gilli

Godzina Łaski nawiązuje do jednego z orędzi z 1947 roku, przekazanego rzekomo przez Matkę Bożą pielęgniarce Pierinie Gilli w miejscowości Fontanelle di Montichiari na północy Włoch. Pierina Gilli żyła w latach 1911-1991. Była głęboko przekonana, że na przestrzeni ok. 20 lat ukazywała się jej Matka Najświętsza. Pierina Gilli twierdziła, że 8 grudnia 1947 roku, w Święto Niepokalanego Poczęcia, Matka Boża przekazała jej swoją wolę dotyczącą Godziny Łaski dla całego świata czyli wyjątkowej formy modlitwy o bardzo określonej porze – tylko 8 grudnia każdego roku między godz.12.00 a13.00.

Otwarte niebo

W Polsce w wielu kościołach, publikacjach i mediach katolickich promuje się od kilkudziesięciu lat Godzinę Łaski jako jedną szczególną godzinę w roku, gdy „niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki”. Zdaniem zwolenników tej formy modlitewnej, 8 grudnia każdego roku między godz.12.00 a13.00 „niebo staje nad nami otworem” i każda prośba będzie wysłuchana. Z tej racji w wielu świątyniach w naszym kraju są organizowane specjalne nabożeństwa, na których gromadzą się rzesze ludzi.

W trakcie Godziny Łaski wielu katolików z otwartym sercem przedstawia Panu Bogu i Matce Najświętszej swoje troski i kłopoty. Niektóre osoby czekają często z najtrudniejszymi problemami, z najbardziej bolesnymi formami cierpienia – chorobą nowotworową, rozpadającym się małżeństwem, alkoholizmem czy narkomanią własnych dzieci – właśnie na Godzinę Łaski, aby mieć większą pewność, że Bóg wysłucha ich modlitw zanoszonych 8 grudnia każdego roku między godz.12.00 a13.00. Ludziom praktykującym tę formę modlitewną towarzyszy niewątpliwie szczerość intencji, zaufanie płynące z wiary oraz prawdziwa miłość do Boga i Matki Najświętszej.

Objawienia prywatne

W maju 2012 roku Stolica Apostolska opublikowała ważny tekst dotyczący kryteriów oceny różnego rodzaju zjawisk podobnych do historii Pieriny Gilli z miejscowości Fontanelle di Montichiari. Chodzi o niezwykle istotny dokument Kongregacji Nauki Wiary. Przed trzema laty ta ważna dykasteria Kurii Rzymskiej podała do publicznej wiadomości, wypracowane w imieniu Ojca Świętego, „Normy postępowania przy rozeznawaniu domniemanych objawień”. Ich łaciński tekst, zatwierdzony jeszcze przez Papieża Pawła VI, wydał 25 lutego 1978 roku, jej ówczesny prefekt, kard. Franjo Szeper. W 1978 roku zostały one rozesłane jedynie do wiadomości biskupów katolickich na całym świecie. W maju 2012 roku normy dotyczące oceny objawień prywatnych opublikowano ostatecznie na oficjalnym portalu internetowym Stolicy Apostolskiej w sześciu językach (łacina, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i włoski).

Normy Kongregacji Nauki Wiary o rozeznawaniu domniemanych objawień prywatnych podają najważniejsze kryteria oceny takich zjawisk. Dotyczą one m.in. równowagi psychicznej i postawy moralnej doznających ich osób, zgodności głoszonych twierdzeń z Magisterium Kościoła, zdrowych owoców duchowych domniemanych objawień, ewentualności nastawienia na zysk itp. W normach podkreśla się też obowiązek kompetentnych władz kościelnych, by badać takie zjawiska, gdy tylko się pojawią. Należy to przede wszystkim do miejscowego ordynariusza, ale on sam czy kwalifikowana grupa wiernych mogą też prosić o pomoc i interwencję Kongregację Nauki Wiary.

Diecezja Brescia

Miejscowość Fontanelle di Montichiari należy do diecezji Brescia. Jedyną kompetentną osobą do oceny prywatnych objawień Pieriny Gilli jest biskup tej diecezji. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat czterech kolejnych biskupów Brescii wypowiedziało się oficjalnie w tej sprawie. Najnowszy dokument pochodzi z 15 lipca 2013 roku. Wydał go bp Luciano Monari – biskup diecezji Brescia. Dokument nosi następującą nazwę: „Dyrektorium dotyczące kultu maryjnego w miejscowości Fontanelle di Montichiari” (Direttorio circa il Culto Mariano in località Fontanelle di Montichiari). Odpowiednie dekrety, potwierdzające nominacje personalne z lipca 2013 roku osób odpowiedzialnych za kult maryjny w tej miejscowości, zostały wydane przez Biskupa Brescii 1 stycznia 2014 roku oraz 1 stycznia 2015 roku.

Fałszywość rzekomych objawień

W dokumencie z 2013 roku bp Luciano Monari zakazał promowania w sanktuarium maryjnym w Fontanelle di Montichiari rzekomych objawień Pieriny Gilli. Obecnie nie wolno w tej świątyni nawiązywać w żaden sposób do jakichkolwiek objawień, orędzi i innych zjawisk o charakterze rzekomo nadprzyrodzonym. W konsekwencji z sanktuarium usunięto zdjęcia Pieriny Gilli, foldery i książki promujące jej rzekome objawienia. Biskup Brescii wydał swój dokument na polecenie Kongregacji Nauki Wiary z 13 listopada 2012 roku. Wcześniej w tej sprawie interweniowała także Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Należy podkreślić, że decyzja bp. Luciano Monariego jest całkowicie zgodna z ocenami prezentowanymi przez trzech jego poprzedników, którzy w latach 1968, 1975, 1984, 1997 i 2001 wydali odpowiednie dokumenty negujące charakter nadprzyrodzony rzekomych objawień maryjnych Pieriny Gilli. Oznacza to, że nigdy wcześniej żadna kompetentna władza kościelna nie potwierdziła prawdziwości rzekomych objawień Matki Najświętszej w miejscowości Fontanelle di Montichiari.

Dlaczego więc od wielu lat promuje się te objawienia jako autentyczne? Dlaczego w tak wielu świątyniach katolickich przekazuje się treści niezgodne z dokumentami czterech kolejnych biskupów Brescii? Jaką wiedzę religijną na temat objawień prywatnych mają Polacy pielgrzymujący do sanktuarium w miejscowości Fontanelle di Montichiari? Co dalej z Godziną Łaski?

Modlitwa a nie cuda

Obecnie sanktuarium w miejscowości Fontanelle di Montichiari jest tylko i wyłącznie miejscem kultu maryjnego zgodnego z Magisterium Kościoła, Pismem Świętym i Tradycją. Biskup Brescii podkreśla wyraźnie w swoim dokumencie z 2013 roku, że kult maryjny sprawowany w tym sanktuarium nie powinien w żaden sposób sugerować wiernym, że ocena Kościoła odnośnie do rzekomych objawień Pieriny Gilli uległa zmianie w sensie jakiegokolwiek uznania ich autentyczności i prawdziwości.

Pomagać przez prawdę

Wielki niemiecki filozof Romano Guardini (1885-1968) kierował się w swoim życiu niezwykle mądrą zasadą, że trzeba zawsze „pomagać przez prawdę” (Helfen durch die Wahrheit). Wydaje się, że dzisiaj maksyma niemieckiego myśliciela staje się niezwykle aktualna w odniesieniu do wielu nowych form życia religijnego, które mają często charakter irracjonalny, zabobonny i magiczny. Dzięki filozofii religii, antropologii i etyce możemy oczyszczać religię z tego, co fałszywe i pozbawione fundamentu w rzeczy. Już pod koniec XVIII wieku hiszpański malarz Francisco Goya ostrzegał niezwykle wymownym tytułem jednej ze swoich rycin: „Gdy rozum śpi, budzą się demony”.

***

Ks. dr hab. Andrzej Kobyliński – filozof i teolog, absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Obecnie pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor i redaktor wielu książek i artykułów. Ostatnie publikacje: O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima (2014); O normatywności w etyce – współautorzy: P. Duchliński, R. Moń, E. Podrez (2015).
Quas Primas
PRAWDĄ jest to, że 8 grudnia 2015 roku za pozwoleniem Franciszka była PROFANACJA Bazyliki Św. Piotra.
Pamiętacie?
Eko-profanacja na Placu św. Piotra w święto NIEPOKALANEJ !!!
V.R.S.
To jest nieważne. Post-katolicy New Age lubią takie oferty, niemal jak niesławny handlowy "Czarny Piątek". Nieważna katolicka nauka o sakramentach i usprawiedliwieniu, jeśli pojawia się taka łatwa "promocja" to dawaj w długą! i już stoją kolejki a w internecie rozchodzą się "łańcuszki szczęścia".
Quas Primas shares this
111.2K
GODZINA ŁASKI - posoborowy, modernistyczny fałsz!!!
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
To za obietnice Maryi, dotyczące nawrócenia grzeszników, diabeł zaczyna atakować te Orędzia. Dzięki Bogu, że większość ludzi wierzy w prawdziwość Orędzi i będzie praktykować godzinę Łaski.
Godzina Łaski – prośby i obietnice:

1. Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata.
2. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i …
More
To za obietnice Maryi, dotyczące nawrócenia grzeszników, diabeł zaczyna atakować te Orędzia. Dzięki Bogu, że większość ludzi wierzy w prawdziwość Orędzi i będzie praktykować godzinę Łaski.

Godzina Łaski – prośby i obietnice:

1. Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata.
2. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała.
3. Będą masowe nawrócenia.
4. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga.
5. Pan, Mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich.

6. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona.
7. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski.
8. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
W mojej parafii będzie od 12-tej do 13- tej wystawiony Najświętszy Sakrament. Księża zachęcają do modlitwy w tej godzinie Łaski. Tylko głupiec lub niewierzący nie skorzysta z tej okazji.
Izabela Sylwia
Przede wszystkim powinniśmy adorować Najświętszy Sakrament, można to robic o dowolnej godzinie.
Izabela Sylwia
,,Dzięki Bogu, że większość ludzi wierzy w prawdziwość Orędzi i będzie praktykować godzinę Łaski.,"
no nie wiem, czy to dzięki Bogu, mam tu poważne wątpliwości.
V.R.S.
"Dzięki Bogu, że większość ludzi wierzy w prawdziwość Orędzi "
---
Jeśli p. Medalikowa obrała sobie diabła (ojca fałszu) za boga to na bardzo dramatycznym etapie swej egzystencji się znajduje.
Bos016
U mnie w parafii jutro Godzina Łaski przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Podobnie będzie w okolicznych parafiach. Ktoś ma z tym problem, bo ja, nie.
V.R.S.
@Bos016
"Ktoś ma z tym problem, bo ja, nie."
---
Ludzie oderwani od prawdy nie mają zwykle z fałszem problemu i zaakceptują wszystko co jawi im się jako wygodne/fajne/przyjemne.More
@Bos016
"Ktoś ma z tym problem, bo ja, nie."
---

Ludzie oderwani od prawdy nie mają zwykle z fałszem problemu i zaakceptują wszystko co jawi im się jako wygodne/fajne/przyjemne.
Bos016
VRS. No nie wiem, czy trwanie na adoracji przez godzinę w zimnym kościele jest takie fajne, latwe i przyjemne. Gdyby tak było, kościół pękałby w szwach. 😍
V.R.S.
@Bos016
Łatwiejsze to niż np. regularne chodzenie do Spowiedzi i na Mszę św.. Zresztą, zawsze można iść do jakiegoś cieplejszego kościoła.
Jedna Godzina w roku i ma się "drabinę do nieba" - tak uważają ci, którzy przyjmują kłamstwo "Godziny Łaski". Czyli niekatolicka łatwizna/droga na skróty w duchu New Age.
Bos016
V.R.S. Z moich obserwacji wynika, że przychodzą ci najgorliwsi, a nie ci z przypadku, raz do roku '' po ''drabinę do nieba''
V.R.S.
@Bos016
"Z moich obserwacji wynika, że przychodzą ci najgorliwsi"
----
To jest znak dzisiejszych czasów - próba zaciemnienia obrazu, wprowadzenia chaosu informacyjnego.
A sprawa jest prosta - należałoby zapytać: jaki jest powód/intencja tegoż przyjścia?
Adoracja Najświętszego Sakramentu czy "Godzina Łaski"?
Innymi słowy: szczere nabożeństwo czy zabobonne wierzenie w niezaaprobowaną przez Kościół …More
@Bos016
"Z moich obserwacji wynika, że przychodzą ci najgorliwsi"
----

To jest znak dzisiejszych czasów - próba zaciemnienia obrazu, wprowadzenia chaosu informacyjnego.
A sprawa jest prosta - należałoby zapytać: jaki jest powód/intencja tegoż przyjścia?
Adoracja Najświętszego Sakramentu czy "Godzina Łaski"?
Innymi słowy: szczere nabożeństwo czy zabobonne wierzenie w niezaaprobowaną przez Kościół i oderwaną od nauczania Kościoła obietnicę?
Bo od tego będzie zależeć czy te modły w ogóle dadzą jakieś owoce.

Po reklamowaniu tych nabożeństw pod hasłem "Godzina Łaski" odpowiedź nr 2 niestety wydaje się bardziej prawdopodobna.
Quas Primas
-MEDALIK ŚW. BENEDYKTA Nie, ty wierzysz w to, co mówi ks. Natanek (oczywiście w/g ciebie on nie jest pyszny)...
-------------------------
Nie przeczytałam i nie przeczytam , bo ja wierzę, że Sama M.B. prosiła o to i będę słuchała głosu Nieba , a nie wypocin jakiś pysznych ludzi.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Wierzę nie tylko w to co mówi Ks. Natanek, ale i wielu Bożych katolickich Kapłanów np. Ks. Murziński, o Pelanowski, Ks. Kneblewski i wielu innych.
Quas Primas
"Internet i religia
Prawdziwej rewolucji w rozprzestrzenianiu tego rodzaju orędzi dokonał ostatnio internet. Dlatego w globalnej przestrzeni internetowej krąży dzisiaj mnóstwo irracjonalnych treści religijnych, które nie są poddawane rzetelnej analizie filozoficznej. Problem wątpliwych bądź zdecydowanie fałszywych orędzi religijnych dotyczy także ogólnoświatowej wspólnoty katolickiej."More
"Internet i religia

Prawdziwej rewolucji w rozprzestrzenianiu tego rodzaju orędzi dokonał ostatnio internet. Dlatego w globalnej przestrzeni internetowej krąży dzisiaj mnóstwo irracjonalnych treści religijnych, które nie są poddawane rzetelnej analizie filozoficznej. Problem wątpliwych bądź zdecydowanie fałszywych orędzi religijnych dotyczy także ogólnoświatowej wspólnoty katolickiej."
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Quas Primas, a co za autorytet Kościelny wypowiedział, te zdanie? ,,Problem wątpliwych bądź zdecydowanie fałszywych orędzi religijnych dotyczy także ogólnoświatowej wspólnoty katolickiej."
Quas Primas
W Maryjne święta Matka Boża udziela najwięcej łask duszom w czyśćcu cierpiącym. Módlmy się więc w tym dniu za dusze w czyśćcu cierpiące, by dostąpiły łaski nieba, a te kochane duszyczki zapewne nam się odwdzięczą.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Quas Primas, a dlaczego Niebo i Czyściec piszesz małą literą?
Quas Primas
PRAWDĄ jest to, że 8 grudnia 2015 roku za pozwoleniem Franciszka była PROFANACJA Bazyliki Św. Piotra.
Pamiętacie?
Eko-profanacja na Placu św. Piotra w święto NIEPOKALANEJ !!!
PiotrM
xmireknowak
Objawienia rozpoczęły się w roku 1947, a zakończyły w 1982 r. Ostateczne uznanie Kościoła jest sprawą otwartą, ale trzeba zwrócić uwagę, że wielu biskupów i kapłanów udaje się do Montichiari, Stolica Apostolska wyrażała się o tym objawieniu przychylnie
Krzysiekk
Prosto można to ocenić, ktoś coś się wymodlił dokonał się jakiś cud? Ja tą godzinę odprawiam co roku i jakiegoś pozytywnego skutku nie doznałem. Więc na kolejny rok już odpuszczam.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Krzysiekk, to niemądrze zrobiłeś ,że sobie tę Godzinę Łaski odpuściłeś. M.B. nie obiecała ,że efekty będą widoczne natychmiast. Mamy Wierzyć i modlić się nawet wbrew nadziei. Kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony. Św. Monika matka Św. Augustyna modliła się za niego 30 lat.
Pascendis Dominicis Gregis
Niestety, szczerzy się kolejna grupa heretyków tzw. objawieniowcy, którzy szerzą prywatne objawienia nie uznane przez Kościół św., a jednocześnie twierdzą, że tam objawiła się Matka Boska lub Pan Jezus. Często okazuje się, że ci ludzie nawet nie wiedzą czy Kościół uznał dane objawienia czy nie albo rozpowszechniają je bo ktoś im tak powiedział. Do mnie w piątek trzech znajomych wysłało te …More
Niestety, szczerzy się kolejna grupa heretyków tzw. objawieniowcy, którzy szerzą prywatne objawienia nie uznane przez Kościół św., a jednocześnie twierdzą, że tam objawiła się Matka Boska lub Pan Jezus. Często okazuje się, że ci ludzie nawet nie wiedzą czy Kościół uznał dane objawienia czy nie albo rozpowszechniają je bo ktoś im tak powiedział. Do mnie w piątek trzech znajomych wysłało te objawienia z Godziną łaski. Okazało się, że nie wiedzieli, że Kościół ich nie uznał. Jedna osoba, argumentowała tym, że objawienia św. Faustyny też na początku nie były uznane, a potem uznane i w tym przypadku jest to samo bo liczy się uroczystość jaka jest i Matka Boska zesłała tą Godzinę Łaski. Dałem jasne argumenty, że Kościół na chwilę obecną odrzuca te objawienia i nie powinno się ich rozpowszechniać żeby nie potrzebnie siać schizmy. W każdym bądź razie udało mi się go zmusić żeby zastanowił się, ale czy posłuchał mnie? Tego już nie wiem.
Agata.B
Szatan i antykatolicy nie mogą znieść że 8 grudnia bo tylko w ciagu jednej godziny modli się setki milionów katolików w trakcie Godziny Łaski i z otwartym sercem przedstawia Panu Bogu i Matce Najświętszej swoje troski ,a poza tym w tym czasie trwa świeto Chanuki na calym świecie i to jest ważne dla nie jakieś Maryjne modlitwy gojów
Pascendis Dominicis Gregis
Osoby, które rozpowszechniają te objawienia to osoby, które albo nie ufają Kościołowi, albo ośmieszają jego autorytet. Kościół wyrazie naucza, że prywatne objawienia, które są nie uznane przez Kościół nie należy ich rozpowszechniać. Proszę zobaczyć dlaczego jest tak mało uznanych objawień? A no właśnie, dlatego, że gdyby Kościół uznawał każe objawienie jakie popadnie, ośmieszał by swój …More
Osoby, które rozpowszechniają te objawienia to osoby, które albo nie ufają Kościołowi, albo ośmieszają jego autorytet. Kościół wyrazie naucza, że prywatne objawienia, które są nie uznane przez Kościół nie należy ich rozpowszechniać. Proszę zobaczyć dlaczego jest tak mało uznanych objawień? A no właśnie, dlatego, że gdyby Kościół uznawał każe objawienie jakie popadnie, ośmieszał by swój autorytet i kerygmat wiary. Kościół uznaje tylko te objawienia, które są zgodne z nauczaniem Kościoła i rozwijają zdrową pobożność np. modlitwa różańcowa. Proszę też zauważyć, że wizjonerzy ci, a nawet święci byli posłuszni Kościołowi i nie rozpowszechniali swoich widzeń. Ale może być tak, że Kościół może zmienić decyzję co do tych objawień na pozytywną, jeżeli tak będzie to ok. Ale na chwilę obecną opinia jest negatywna więc nie powinno się ich rozpowszechniać żeby nie siać schizmy. Dlaczego schizma jest w Kościele? Bł. Anna Katarzyna Emmerich odpowiada na to: "przez nieposłuszeństwo". Proszę Panią, ja też o godz. 12 odmawiałem Godzinki o Niepokalanym Poczęciu, głównie po to aby uczcić dogmat jaki Bóg dał Kościołowi i nie byłem nastawiony na to, że była Godzina Łaski. Dowodem na takie dobre nastawienie było dla mnie to, że przed godz. 12 niebo zrobiło się bardzo słoneczne. Godzinki skończyłem odmawiać o 12:30 i zaraz jak tylko skończyłem odmawiać te Godzinki, słońce momentalnie zaszło za chmurami i przestało świecić. To był dla mnie znak, a raczej taki mały cud, że Bogu spodobało się moje nastawienie do modlitwy w to ważne święto, a szczególnie Niepokalanej.
Anieobecny
Oby więcej takich godzin...
Ofiarujmy Matce Bożej róże naszych modlitw...
Tysiące bukietów, pachnących modlitwą...
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Pascendis Dominicis Gregis, to dlaczego we wszystkich Kościołach jest obchodzona ta Godzina Łaski i Księża się modlą z wiernymi przed Najświętszym Sakramentem?
Quas Primas
Jak to widać po promocji fałszywych zjawień medjugorskich, księża potrafią dużo!!!
-------------------------------
Siula 20 minuty temu
Księża w Niepokalanowie też "fałszywe objawienia promują?".More
Jak to widać po promocji fałszywych zjawień medjugorskich, księża potrafią dużo!!!
-------------------------------
Siula 20 minuty temu

Księża w Niepokalanowie też "fałszywe objawienia promują?".
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Quas Primas, wszystkie objawienia są fałszywe i tylko ty głosisz prawdę. Skąd wiesz ,że objawienia w Medjugorie są fałszywe , na jakiej podstawie tak twierdzisz, jakie masz dowody, skoro są tysiące świadectw nawrócenia ?
Quas Primas
Obrażalska/i siula!
Każdego, kto nie zgadza się z twoją opinią i napisze prawdę o twoich wypowiedziach w komentarzach, uważasz za niekulturalnego.
Puknij się w główkę, może otrzeźwiejesz.
ps. W którym miejscu obraził cię vrs?
----------------------------
Siula 13 minuty temu
Księża w Niepokalanowie też "fałszywe objawienia promują?".
Przecież o.Franciszkanin mówi o tym, że jest pozwolenie Biskupa …More
Obrażalska/i siula!
Każdego, kto nie zgadza się z twoją opinią i napisze prawdę o twoich wypowiedziach w komentarzach, uważasz za niekulturalnego.
Puknij się w główkę, może otrzeźwiejesz.
ps. W którym miejscu obraził cię vrs?
----------------------------
Siula 13 minuty temu

Księża w Niepokalanowie też "fałszywe objawienia promują?".
Przecież o.Franciszkanin mówi o tym, że jest pozwolenie Biskupa do odprawiania Godziny Łaski.
radioniepokalanow.pl/8-grudnia-o-god…

@VRS,
ja nie obrażam Pana więc proszę dyskutować kulturalnie. Każdy może wyrażac swoją opinię
Nie ma konieczności wierzenia w prywatne objawienia.

--------------------------------

VRS 41 minuty temu

@Siula
"Wcale nie o to chodzi!"
----

No Pani to najwyraźniej chodzi o promocję fałszywych objawień i przykrycie swoim rozwlekłym bla-bla-bla negatywnych ich ocen przez biskupów miejsca , czego Pani dała poniżej liczne dowody.
2 more comments from Quas Primas
Quas Primas
Fides et Ratio, bo inaczej....
„Gdy rozum śpi, budzą się demony”.
Quas Primas
"8 grudnia, święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Święto to, ma na celu podanie wiernym do uczczenia przywileju Matki Boskiej, mocą którego dla zasług Jezusa Chrystusa od pierwszej chwili swego istnienia była wolna od grzechu pierworodnego. Dogmat ten został uroczyście ogłoszony przez papieża Piusa IX, 8 grudnia 1854 r, czyniąc zadość powszechnej chrześcijańskiej Tradycji, …More
"8 grudnia, święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Święto to, ma na celu podanie wiernym do uczczenia przywileju Matki Boskiej, mocą którego dla zasług Jezusa Chrystusa od pierwszej chwili swego istnienia była wolna od grzechu pierworodnego. Dogmat ten został uroczyście ogłoszony przez papieża Piusa IX, 8 grudnia 1854 r, czyniąc zadość powszechnej chrześcijańskiej Tradycji, która od wieków czciła Tę, która według słów Ewangelii była „Łaski pełna”.
Samo święto jest pochodzenia wschodniego, gdzie obchodzono je już w VIII wieku, 9 grudnia, w IX wieku przyjęto je w południowej Italii, stamtąd przeszło do Normandii i Irlandii. W Polsce przyjęło się około XIV w. W XV wieku papież Sykstus IV wzniósł w Watykanie kaplicę sykstyńską na cześć Niepokalanego Poczęcia N.M.Panny. Ojcowie Kościoła nie mieli nigdy dość słów na wysłowienie czystości i świętości Tej, która od pierwszej chwili istnienia starła głowę węża."
www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/12
Sw.Joanna
Czy objawienia z Fatimy to tez straszenie?
Quas Primas
W różnych objawieniach prywatnych zatwierdzonych przez STOLICĘ APOSTOLSKĄ, Matka Boża mówiła:
Odmawiajcie CODZIENNIE Różaniec.
Quas Primas
Oczywista prawda:
„Gdy rozum śpi, budzą się demony”.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Quas Primas i w Medjugorie , też matka Boża prosi o Modlitwę Różańcową.
real898
Ten quad primas to po tym co propaguje to mason czystej krwi ..nie czytać tych skladninliter podanych demona kopytem