Adrianna7
481.6K
35:39
Darowanie wszystkich win i kar. Jedyny taki dzień w roku - ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Quas Primas
NA ŻYWO :
!!! BEZ MASKI NIE WYPŁACISZ PIENIĘDZY !!! POLICJA W BANKU PKO W ŁODŹI
youtube.com/watch?v=Cl2mqyhNd6g
Posoborowe absurdy
@Quas Primas Fajna strona. Podniosłaś mi ciśnienie tym filmem. Głupia kierowniczka i głupia Policja.
Posoborowe absurdy
@Elkam Pogrobowcy skradli pracowitym właścicielom TRADYCJONALISTOM - BRACTWU PX KOŚCIOŁY, które były budowane z pieniędzy WIERNYCH. Są Kaplice.
I jak widać w środku BARDZO KATOLICKA.
A co zrobili posoborowy? z kościołami ? JASKINIĘ ZBÓJCÓW. Zamienili na dyskoteki, restauracje, oddane muzułmanom na meczet, albo zburzone lub spalone jak we Francji.
Bractwo odkupuje te kościoły. Zajrzyj na stronę …More
@Elkam Pogrobowcy skradli pracowitym właścicielom TRADYCJONALISTOM - BRACTWU PX KOŚCIOŁY, które były budowane z pieniędzy WIERNYCH. Są Kaplice.
I jak widać w środku BARDZO KATOLICKA.

A co zrobili posoborowy? z kościołami ? JASKINIĘ ZBÓJCÓW. Zamienili na dyskoteki, restauracje, oddane muzułmanom na meczet, albo zburzone lub spalone jak we Francji.

Bractwo odkupuje te kościoły. Zajrzyj na stronę Bractwa Pius X. Budują TEŻ kościoły. Ta kaplica za niedługo nie będzie istnieć w tym budynku.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Fałszywe miłosierdzie
26/01/2018 / ARCYBISKUP FULTON J. SHEEN
Im bardziej świat mięknie, tym częściej używa słowa „miłosierdzie”.
Byłoby to godne pochwały, gdyby miłosierdzie było rozumiane w sposób prawidłowy.
Lecz zbyt często pod tym pojęciem kryje się zwalnianie z odpowiedzialności każdego, kto łamie prawo naturalne albo Boże, lub kto zdradza swój kraj.
Takie miłosierdzie jest emocją, a …
More
Fałszywe miłosierdzie

26/01/2018 / ARCYBISKUP FULTON J. SHEEN

Im bardziej świat mięknie, tym częściej używa słowa „miłosierdzie”.

Byłoby to godne pochwały, gdyby miłosierdzie było rozumiane w sposób prawidłowy.

Lecz zbyt często pod tym pojęciem kryje się zwalnianie z odpowiedzialności każdego, kto łamie prawo naturalne albo Boże, lub kto zdradza swój kraj.

Takie miłosierdzie jest emocją, a nie cnotą, gdy usprawiedliwia zabicie ojca przez syna, ponieważ jest „za stary”. Aby uniknąć jakiegokolwiek pomówienia o winę, to, co tak naprawdę jest morderstwem, nazywane jest eutanazją.

We wszystkich tego typu apelach o miłosierdzie zapomina się, że miłosierdzie jest udoskonaleniem sprawiedliwości. Miłosierdzie nie poprzedza sprawiedliwości; najpierw musi być sprawiedliwość, a potem miłosierdzie. Odarcie miłosierdzia ze sprawiedliwości jest sentymentalizmem, podobnie jak odarcie sprawiedliwości z miłosierdzia jest surowością. Miłosierdzie nie jest miłością, jeśli odarte jest ze sprawiedliwości. Ten kto coś kocha, musi stawić opór wszystkiemu, co mogłoby zniszczyć obiekt jego miłości. Zdolność okazania słusznego oburzenia nie jest świadczy o braku miłosierdzia i miłości, ale ich dowodzi.

Istnieją zbrodnie, których tolerowanie jest tożsame z przyzwoleniem na wiążące się z nimi zło. Ci, którzy proszą o wypuszczenie morderców, zdrajców i tym podobnych, argumentując, że musimy być „miłosierni, tak jak Jezus był miłosierny”, zapominają, że ten sam Miłosierny Zbawiciel powiedział, że nie przyszedł przynieść pokoju, ale miecz.

Podobnie jak matka udowadnia, że kocha swoje dziecko, nienawidząc choroby, która spustoszyłaby jego ciało, tak nasz Pan udowania, że ukochał Dobro, nienawidząc zła, które spustoszyłoby dusze jego stworzeń. Gdyby Chrystus był obojętny wobec grzechu, można by Go przyrównać – w niższej kategorii – do lekarza, który byłby miłosierny wobec zarazków tyfusu lub polio w pacjencie albo do sędziego, który tolerowałby gwałt. Człowiekowi, który nigdy się nie sroży ani nie oburza, albo brakuje miłości, albo jest on nieczuły na rozróżnienie między dobrem a złem.

Miłość może być surowa, stanowcza, a nawet gwałtowna, gdyż taka była miłość Zbawiciela. Taka miłość splata bicz ze sznurów i przepędza handlarzy i kupujących ze świątyń; odmawia wygłaszania układnych przemów do lekkoduchów moralnych, takich jak Herod, gdyż powiększyłyby one tylko jego moralną winę; zwraca się do rzymskiego prokuratora, chełpiącego się prawem totalitarnym, i przypomina mu, że nie miałby żadnej władzy, gdyby jej nie otrzymał od Boga. Gdy delikatne napomnienie kobiety u studni nie poskutkowało, Chrystus bezlitośnie przeszedł do sedna i przypomniał jej, że pięciokrotnie się rozwiodła.

Gdy tak zwani sprawiedliwi ludzie chcieli Go sobie usunąć z drogi, zerwał z nich maskę hipokryzji i nazwał ich „plemieniem żmijowym”. Gdy usłyszał o przelaniu krwi Galilejczyków, powiedział z wyraźną surowością: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. Podobnie surowy był wobec tych, którzy gorszyli dzieci, ucząc je złych rzeczy: „Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza”.

Gdyby miłosierdzie oznaczało wybaczenie wszystkich win bez sprawiedliwości i kary, skutkowałoby pomnożeniem zła. Miłosierdzie jest dla tych, którzy go nie nadużywają, a nie nadużyje go nikt, kto zaczął naprawiać wyrządzone zło, czego wymaga sprawiedliwość. To, co niektórzy nazywają dziś miłosierdziem, nie jest miłosierdziem w ogóle; jest piernatem dla tych, którzy odchodzą od sprawiedliwości i w ten sposób pomnażają winę i zło, dostarczając takich miękkich materacy. Bycie obiektem miłosierdzia nie jest tożsame z bezkarnością, ponieważ słowo Boga brzmi: „kogo miłuje Pan, tego karze”.

Człowiek moralny to nie żadne ciepłe kluchy ani ktoś, kto wyzuł swe emocje z surowego pierwiastka sprawiedliwości. Jest nim ten, którego łagodność i miłosierdzie stanowią część większej całości, którego oczy potrafią błyskać słusznym oburzeniem i którego mięśnie, na wzór Archanioła Michała, twardnieją niczym stal w obronie praw i sprawiedliwości Boga.

Arcybiskup Fulton J. Sheen

Źródło: „Way to Happiness”, 1949 r.
V.R.S.
Elkam napisał:
"Tylko Bóg jeden wie co powodowało taki gest, Papieża Jana Pawła II."
---
Tak się składa że jest oświadczenie postulatora pokazowego procesu beatyfikacyjnego w tej kwestii - ks. Odera co powodowało. Ogólnie rzecz ujmując - pomieszanie z poplątaniem czyli postawienie człowieka przed Bogiem.
V.R.S.
Elkam podważa wiarygodność procesu beatyfikacyjnego JPII:
"Nie nowina ! Dla lefebrystów Bogiem , jakiś postulator procesu beatyfikacyjnego"
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
W POKUSACH (Siostra Faustyna:)
„Jezus dał mi znowu kilka wskazówek:
— Pierwsze — nie walcz sama z pokusą, ale natychmiast odsłoń ją spowiednikowi, a wtenczas pokusa straci całą swą siłę;
— Drugie — w tych doświadczeniach nie trać pokoju, przeżywaj Moją obecność, proś o pomoc Matkę Moją i Świętych;
— Trzecie — miej tę pewność, że Ja na ciebie patrzę i wspieram cię;
— Czwarte — nie lękaj się …
More
W POKUSACH (Siostra Faustyna:)

„Jezus dał mi znowu kilka wskazówek:

— Pierwsze — nie walcz sama z pokusą, ale natychmiast odsłoń ją spowiednikowi, a wtenczas pokusa straci całą swą siłę;

— Drugie — w tych doświadczeniach nie trać pokoju, przeżywaj Moją obecność, proś o pomoc Matkę Moją i Świętych;

— Trzecie — miej tę pewność, że Ja na ciebie patrzę i wspieram cię;

— Czwarte — nie lękaj się ani walk duchowych, ani żadnych pokus, bo Ja cię wspieram, byłeś ty chciała walczyć, wiedz, że zawsze zwycięstwo jest po twojej stronie;

— Piąte — wiedz, że przez mężną walkę oddajesz Mi większą chwałę, a sobie skarbisz zasługi, pokusa daje sposobność do okazania Mi wierności" (nr 1560).

„Nie wchodź w targ z żadną pokusą, zaraz zamykaj się w Sercu Moim, a przy pierwszej sposobności odkryj ją przed spowiednikiem...

— Z wielką cierpliwością znoś sama siebie... — Niech wszyscy postępują, jak im się podoba, ty postępuj tak, jak żądam od ciebie...

— Po doznanych przykrościach myśl, co byś mogła uczynić dobrego dla osoby, która ci cierpienia zadała...

— Milcz kiedy cię upominają...

— Nie zniechęcaj się niewdzięcznością...

— Nie lękaj się walki, sama odwaga często odstrasza pokusy i nie śmią na nas uderzać...

— Nie kieruj się uczuciem, bo ono nie zawsze jest w twej mocy, ale cała zasługa w woli się mieści..." (nr 1760).

„Nie ceń za wiele żadnej rzeczy zewnętrznej, choćby ci się wydawała bardzo droga. Opuść sama siebie, a ustawicznie pozostawaj ze Mną.

Wszystko Mi powierzaj, a nic nie czyń na swoją rękę, a będziesz zawsze w wielkiej swobodzie ducha, żadne okoliczności ani wypadki nie zdołają ci go zamącić.

Niewiele zważaj na powiedzenia ludzkie, pozwól, nich cię każdy sądzi według swego upodobania.

Nie tłumacz się, to ci nic nie zaszkodzi.

Oddaj wszystko na pierwszy znak żądania, choćby to były rzeczy najpotrzebniejsze; nie proś o nic nie poradziwszy się Mnie.

Pozwól, niech ci odbiorą nawet to, co ci się należy - uznanie, dobre imię; ponad to wszystko niech będzie wyższy duch twój. A tak wyzwolona ze wszystkiego
spoczywaj przy Sercu Moim, nie pozwól sobie zamącić spokoju niczym..." (nr 1685)
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Słowo Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi do Kapłanów.
Księża, nie promujcie Komunii Świętej na rękę.
29 października 2020 kuria.pl/…/Slowo-Ksiedza-Arcybiskupa-Metropolity-do-Kaplanow
Po zapoznaniu się w przesłanymi informacjami co do naruszeń liturgii i nabożeństw oraz nietykalności świątyń na terenie Archidiecezji, Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga skierował do …More
Słowo Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi do Kapłanów.

Księża, nie promujcie Komunii Świętej na rękę.

29 października 2020 kuria.pl/…/Slowo-Ksiedza-Arcybiskupa-Metropolity-do-Kaplanow

Po zapoznaniu się w przesłanymi informacjami co do naruszeń liturgii i nabożeństw oraz nietykalności świątyń na terenie Archidiecezji, Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga skierował do kapłanów swoje słowo.

Czcigodni Księża

Po zapoznaniu się w przesłanymi wczoraj informacjami co do naruszeń liturgii i nabożeństw oraz nietykalności świątyń, krzyży i figur świętych na terenie Archidiecezji, polecam wszystkim P. T. Duszpasterzom co następuje:

- Ataki te nie mają charakteru przypadkowego. Dlatego też odpowiedź nie może być pozostawiona dowolnej interpretacji Księży. Ponieważ chodzi nie tylko o teren naszego Miasta i diecezji, ale o całą Polskę, proszę wszystkich Księży o jedność w tym działaniu.
- Nie zmieniamy grafiku liturgii ani nabożeństw w dniach od 1 do 8 listopada. W ogłoszeniach bardziej jednak podkreślamy, że „kapłańska modlitwa na cmentarzu odbędzie się w następującym porządku…”, wierni zaś, z racji na rygory sanitarne, mogą dołączyć według własnej decyzji. Przypominamy wiernym, że odpust zupełny za zmarłych mogą uzyskać w tym roku przez cały miesiąc w ośmiu przez siebie wybranych dniach.
- Naszą pierwszą odpowiedzią na wyżej wspomniane ataki i profanacje jest modlitwa przebłagalna oraz prośba o łaskę nawrócenia i opamiętania sprawców. Każda parafia wybiera przynajmniej jedno popołudnie przebłagalne (a najlepiej codziennie) w dniach od 28 października do 8 listopada. W programie powinna się znaleźć przebłagalna adoracja Najświętszego Sakramentu w świątyni w godzinie Miłosierdzia lub w innej odpowiedniej godzinie do apelu wieczornego włącznie, lub Koronka do Miłosierdzia Bożego na zewnątrz kościoła pod Krzyżem Misyjnym. Można też przeprowadzić jedno i drugie nabożeństwo. Nie ma przeszkód, aby ta modlitwa pokutna była rozpoczęciem lub zwieńczeniem modlitwy za zmarłych. Szczegółowa intencja tych modlitw powinna brzmieć:

Dziękujmy Bogu za Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, za wnioskodawców pełniejszej ochrony życia nienarodzonych, za wszystkich obrońców życia, którzy wiele lat błagali o taką ochronę i którzy obecnie bronią życia nienarodzonych dzieci. Oni wszyscy potrzebują dziś naszego wsparcia.

Błagajmy także Miłosiernego Boga o łaskę nawrócenia i opamiętania dla organizatorów oraz uczestników bezbożnych manifestacji przeciw prawnej ochronie życia dzieci, a także sprawców różnych ataków na świątynię Pana, na Krzyż Chrystusa lub na figury świętych.


Prośmy też Boga, aby przez przyczynę Niepokalanej oraz Świętego Michała Archanioła zatrzymał duchowe skutki języka nienawiści oraz przekleństw wypowiadanych świadomie lub powtarzanych bezmyślnie przeciwko kapłanom, z atakami fizycznymi włącznie.

- W parafiach, na terenie których w jakikolwiek sposób została zaatakowana świątynia, krzyż, kaplica, kapliczka czy figura świętych, na zakończenie pierwszego nabożeństwa pokutnego należy odśpiewać również Suplikacje, a Proboszcz lub inny wyznaczony Kapłan niech odmówi modlitwę nowego błogosławieństwa i pokropi to miejsce wodą święconą.
- Już teraz gorąco dziękuję wszystkim wiernym świeckim, którzy na wiele sposobów według swoich możliwości starają się ochraniać świątynie, kapłanów i dzieła Boże. Niech Wam Bóg obficie błogosławi. Nie ustawajcie. Z tych względów popieram też w pełni inicjatywę tych Księży Proboszczów, którzy już przystąpili do organizowania Kościelnej Służby Porządkowej. Nazwa może być lokalnie ustalona: Straż Świątynna, Parafialna Służba Porządkowa itp. Mężczyzn dorosłych zachęcam do wstępowania do tej służby. Służba ta podlega bezpośrednio Proboszczowi miejsca, który ustala z nimi sposób ochrony świątyni, z zachowaniem prawa polskiego oraz kanonicznego w celu niedopuszczenia do profanacji, oraz dokumentowania ewentualnych ataków. Podstawową formą czuwania jest modlitwa różańcowa, z możliwością używania wody święconej przez liturgicznie przeszkolonych członków Służby. W każdym przypadku Proboszcz ma mieć imienny wykaz członków Służby, z możliwością udziału również mężczyzn sprawdzonych w wierze, także spoza miejscowej parafii. W czasie pełnionej służby dobrze, gdyby jej członkowie mieli wyraźne oznakowanie np. opaski na rękach w barwach maryjnych, papieskich lub narodowych.

- Przypominam też Księżom moją prośbę z grudnia 2009 r. o prywatne odmawianie egzorcyzmu w sytuacjach trudnych duszpastersko w odniesieniu do osób, miejsc lub spraw. Obecna sytuacja jest klasycznym przykładem zasadności podjęcia takiego egzorcyzmu i odmawiania go codziennie w odniesieniu do miejsc, osób i spraw każdemu z Księży zawierzonych, ale także z ogarnięciem całej Ojczyzny.

Przedkładając powyższe zalecenia wyrażam głęboką ufność, że nasza pokutna i przebłagalna modlitwa oraz bardziej stanowcza ochrona miejsc świętych pozwoli na przywrócenie w Kraju odpowiedniego duchowego wyciszenia i pokoju społecznego. Rozumna prawda o życiu człowieka od poczęcia nie podlega bowiem dyskusji. Każde życie człowiecze jest też świętym darem Boga i podlega ochronie piątego przykazania. Do Kaina Bóg powiedział „krew twojego brata woła do mnie…”. To Bóg sam będzie sądził wszystkich faktycznych sprawców morderstw na dzieciach. Miłosierdzie Boże jest także wobec tych osób nieskończone, jednak, aby je otrzymać, trzeba uznać chwałę i mądrość Bożą, i prosić o zmiłowanie. Naród, który woła o prawo zabijania własnych dzieci, zabija sam siebie.

Niniejszym Słowem zwracam się także wprost do organizatorów i sprawców ostatnich ataków na życie dzieci oraz na Boży ład w naszej Ojczyźnie, wołając do nich o opamiętanie i nawrócenie. Niech powrócą do Kościoła, niech odbędą pokutę.

Po raz kolejny proszę też wszystkich Was Drodzy Księża, nie promujcie Komunii Świętej na rękę. Wszędzie, gdzie to możliwe niech będą przygotowane odpowiednie stabilne klęczniki (balaski), aby każdy wierny mógł w pełni bezpiecznie i adoracyjnie przyjmować prawdziwe Ciało Pana. Główną naszą odpowiedzią na zniewagi i bluźnierstwa wobec Pana Boga ma być bowiem pełne, także zewnętrzne, oddanie chwały Panu. Odpowiednia postawa przy Komunii Świętej też jest tego znakiem.
Wszystkim Księżom na ten niełatwy czas każdego dnia błogosławię na zwyczajne świadectwo kapłańskiej wiary oraz miłości do Boga i do każdego człowieka.

/-/+ Arcybiskup Andrzej Dzięga
Metropolita Szczecińsko-Kamieński
Szczecin, 27 października 2020 r
Radek33
Taki odpust jest możliwy, tylko wtedy gdy grzesznik żałuje za wszystkie grzechy z całego serca i ma wolę nie przywiązania się do żadnego,czyli po prostu kiedy się naprawde nawróci,a nie jak ktoś napisał, że grzeszy cały rok i idzie sobie ot tak do spowiedzi w Boze Milosierdzie.Ile znacie wielkich grzeszników, którzy dzis zapragnęli choć po części takiego odpustu wiedząc, że taki jest?Bo ja ani …More
Taki odpust jest możliwy, tylko wtedy gdy grzesznik żałuje za wszystkie grzechy z całego serca i ma wolę nie przywiązania się do żadnego,czyli po prostu kiedy się naprawde nawróci,a nie jak ktoś napisał, że grzeszy cały rok i idzie sobie ot tak do spowiedzi w Boze Milosierdzie.Ile znacie wielkich grzeszników, którzy dzis zapragnęli choć po części takiego odpustu wiedząc, że taki jest?Bo ja ani jednego,to jest to samo ,co obietnicą zmowienia z pokora i ufnoscia jednej koronki i uratowanie się przed piekłem ,większość ludzi nie potrafi bądź nie chce tego zrobić i nigdy jej nie zmówi,choć wiele razy będzie być może ja odmawiać
Posoborowe absurdy
@Radek33 Sama Koronka do Miłosierdzia siostry Faustyny jest SKUTECZNA, Znajduje się nawet w Mszaliku do Mszy Trydenckiej Polsko-Łacińskim.
JEDNAK ZASTRZEŻENIA SĄ DO JEJ DZIENNICZKA, KTÓRY ODTWARZAŁA, A PO ŚMIERCI ZMIENIANO W NIM TREŚĆ. Przykład 5- dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego. Przez to jest wiele błędów teologicznych
Beatus 1
Wszystkie poniższe wpisy wiernych tradycji są przeintelektualizowane. Jeżeli mamy przyjmować naukę Pana Jezusa jak dzieci, to tutaj takiej pokory nie dostrzegam. Na myśl przychodzi mi "Przypowieść o robotnikach w winnicy". Pierwotnie chodziło o zaznaczenie, że wszyscy wierzący, i ci ze Starego i z Nowego Testamentu otrzymają taką samą zapłatę. Oczywiście żydzi oburzyli się na Pana Boga, że wszyscy …More
Wszystkie poniższe wpisy wiernych tradycji są przeintelektualizowane. Jeżeli mamy przyjmować naukę Pana Jezusa jak dzieci, to tutaj takiej pokory nie dostrzegam. Na myśl przychodzi mi "Przypowieść o robotnikach w winnicy". Pierwotnie chodziło o zaznaczenie, że wszyscy wierzący, i ci ze Starego i z Nowego Testamentu otrzymają taką samą zapłatę. Oczywiście żydzi oburzyli się na Pana Boga, że wszyscy dostaną tyle samo. Po 2000 lat dostrzegam podobne niezadowolenie. "Posoborowie ma otrzymać jakieś łaski? Otrzyma taką samą zapłatę co my, jedyni prawdziwi katolicy?" Odpowiadam słowami Zbawiciela: "Czyliż mi nie wolno uczynić, co chcę? I czyż złym patrzysz okiem na to, żem ja dobry?"
Pan Jezus wybrał spowiednika siostrze Faustynie, wybrał malarza, który namalował obraz i wszystkich, którzy stanęli na jej drodze. Ufam Panu memu, że wszystko co czyni ma sens, gdyż "Pan Bóg pisze prosto na krzywych liniach".
Indeks Ksiąg Zakazanych...Jak wiele wartościowych dzieł w tamtym czasie pojawiło się na jego liście. Przypominam, że był to czas prześladowań ojca Pio i ojca Ruotolo. Nie był to chlubny czas Kościoła katolickiego.
V.R.S.
"Jedyny taki dzień w roku"
---
Jasne. Większy niż Wielkanoc. Wynaleziony przez posoborowie po 2000 latach na podstawie rzekomych wizji będących wcześniej na indeksie.
wacula25wp.pl
NIE MASZ RACJI niestety
Posoborowe absurdy
Co nam rząd ten "świętobliwy Rząd chce zafundować przez zmuszanie do noszenia maseczek, gdzie PiS ma miłosierdzie Maseczki czy aby na pewno chcesz to mieć w ciele? - youtube.com/watch?v=4BmUVwnXRv0
Jan Zbigniew wojan
Czy tym od cyrku z wirusem też ? Mimo tylu cierpień i śmierci ?
Jota-jotka
Z własnego doświadczenia wiem jak potężna jest modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia.
A to ,że jest potężna świadczą też wszystkie te przeciwne komentarze .
Trzeba wierzyć ,modlić się bo tylko już cud, Boża interwencja może nas uratować .
Szczery żal za grzechy i spowiedź ,co w tym jest złego...
Nikt sam sobie, swoją wiedzą poprawnym życiem nie jest w stanie zbawić się .
A pycha kroczy przed …More
Z własnego doświadczenia wiem jak potężna jest modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia.
A to ,że jest potężna świadczą też wszystkie te przeciwne komentarze .
Trzeba wierzyć ,modlić się bo tylko już cud, Boża interwencja może nas uratować .

Szczery żal za grzechy i spowiedź ,co w tym jest złego...
Nikt sam sobie, swoją wiedzą poprawnym życiem nie jest w stanie zbawić się .
A pycha kroczy przed upadkiem .
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Kto nie przyjmie Bożego Miłosierdzia, będzie musiał przyjąć Bożą Sprawiedliwość!!!
Zwiedzeni z bractwa, przygotujcie się na Bożą Sprawiedliwość, odrzucacie ostatnie Koło ratunkowe , które Bóg wam daje. Gardzicie Bożym Miłosierdziem i wyśmiewacie się z Bożych Orędzi, to już trzeba zupełnie nie mieć rozumu, ani Bojaźni Bożej. Sami błądzicie i próbujecie innych wciągnąć w te wasze herezje. Pycha …More
Kto nie przyjmie Bożego Miłosierdzia, będzie musiał przyjąć Bożą Sprawiedliwość!!!
Zwiedzeni z bractwa, przygotujcie się na Bożą Sprawiedliwość, odrzucacie ostatnie Koło ratunkowe , które Bóg wam daje. Gardzicie Bożym Miłosierdziem i wyśmiewacie się z Bożych Orędzi, to już trzeba zupełnie nie mieć rozumu, ani Bojaźni Bożej. Sami błądzicie i próbujecie innych wciągnąć w te wasze herezje. Pycha z Nieba spycha. Św. S. Faustyno módl się za tych wszystkich , którzy są zwiedzeni i nie chcą przyjąć Miłosierdzia Bożego.
Radek33
Niektórzy chcą zrobić ze św Faustyny klamczuche lub psychicznie chorą, bo innej możliwości nie ma,skoro zarzuca się komuś, ze głosił nieprawdę
Quas Primas
@Radek33 - Hmmmm, wytłumacz mi zatem, dlaczego i z czyjego podszeptu zniszczyła swój pierwszy Dziennik nie konsultując tego z kierownikiem duchowym?
Czy drugi Dziennik był wiernym odzwierciedleniem tego pierwszego?
Posoborowe absurdy
Nie siostra Faustyna jest winna, ale ci co manipulowali jej Dzienniczkiem i nią samą. Pierwszy dzienniczek oryginalny siostra Faustyna spaliła. Potem go odtwarzała. Manipulacja nastąpiła, gdy spowiednikiem jej został ks. Sopoćko - CHARYSTA czyli należący do Masonerii Polskiej. Ks. Andryszczak gdy wydał jej pierwszy obrazek z koronką było napisane MIŁOSIERDZIE BOŻE UFAM TOBIE.
Posoborowe absurdy
@Radek33 10 lat Antykościoła - Tajemnicze Towarzystwo Charystów - tu znajdziesz odpowiedź dot. siostry Faustyny i ks. Sopoćko Krzysztof Zagozda: Ostatnie 100 lat antyKościoła w Polsce - rola tajem…
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Quas Primas, miło słyszeć, że mnie przeprosiłaś, mam nadzieję, że za te słowa też:
,,Pycha wylewa ci się z butów droga dewotko....''More
Quas Primas, miło słyszeć, że mnie przeprosiłaś, mam nadzieję, że za te słowa też:

,,Pycha wylewa ci się z butów droga dewotko....''
Quas Primas
Czy ktoś tu kłamie, czy zapomniał o wielkim dniu jakim jest 8 grudnia i Godzina łaski???
Tam też mowa o JEDYNYM takim dniu....

GODZINA ŁASKI. PRAWDA CZY FAŁSZ?
ps. Achchch... posoborowie ! coś ty narobiło, ze ludzie mają zamęt w duszach????
Julia Pole
Skoro Papież usankcjonował to święto, (a przecież św. Piotr otrzymał obietnicę, że cokolwiek zwiąże na ziemi - będzie związane w niebie), to chyba jest "wiążące"....tak sądzę
Posoborowe absurdy
@Julia Pole Co ma piernik do wiatraka. Papież ma być strażnikiem depozytu wiary opartym na Biblii i tradycji Kościoła, a nie wnosić "nowości" do Kościoła powszechnego. Święto Miłosierdzia Bożego było już zatwierdzone przez papieża Piusa IX zgodnie z nauczaniem Katolickim i po Święcie Trójcy Świętej. I to ma rzeczywiście sens. Jezus jest drugą osobą Boską Trójcy Świętej.
10 lat Antykościoła - …More
@Julia Pole Co ma piernik do wiatraka. Papież ma być strażnikiem depozytu wiary opartym na Biblii i tradycji Kościoła, a nie wnosić "nowości" do Kościoła powszechnego. Święto Miłosierdzia Bożego było już zatwierdzone przez papieża Piusa IX zgodnie z nauczaniem Katolickim i po Święcie Trójcy Świętej. I to ma rzeczywiście sens. Jezus jest drugą osobą Boską Trójcy Świętej.
10 lat Antykościoła - Tajemnicze Towarzystwo Charystów - tu znajdziesz odpowiedź dot. siostry Faustyny i ks. Sopoćko Krzysztof Zagozda: Ostatnie 100 lat antyKościoła w Polsce - rola tajem…
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Nie słuchajcie sekciarzy z Bractwa Piusa X!!! To są same kłamstwa i herezje, które tu wypisują i podają linki. Ks. Sopoćko był Bożym Kapłanem i wiele wycierpiał. W czasie wojny 3 razy był niewidzialny dla gestapowców, którzy go szukali. Klęczał w Kościele i patrzyli na niego, a go nie widzieli, to powtórzyło się trzykrotnie. To Święto Miłosierdzia Bożego jest zatwierdzone przez naszego …More
Nie słuchajcie sekciarzy z Bractwa Piusa X!!! To są same kłamstwa i herezje, które tu wypisują i podają linki. Ks. Sopoćko był Bożym Kapłanem i wiele wycierpiał. W czasie wojny 3 razy był niewidzialny dla gestapowców, którzy go szukali. Klęczał w Kościele i patrzyli na niego, a go nie widzieli, to powtórzyło się trzykrotnie. To Święto Miłosierdzia Bożego jest zatwierdzone przez naszego Papieża Jana Pawła II, a sekciarze z bractwa szkalują naszego Papieża i podważają Jego nauczanie, a także nie uznają tych Świętych, którzy byli Beatyfikowani i Kanonizowani przez naszego Świętego Papieża!!! To są schizmatycy i odszczepieńcy, a także bluźniercy. Bluźnią Bogu nie uznając Jezusa Orędzi przekazanych S. Faustynie. Ich kapłani łamią prawie wszystkie Przykazania Boże i tak nakazują czynić ,,swoim wiernym''. Świętokradzko się Spowiadają i przyjmują Komunię Świętą, będąc w ciężkich grzechach. Sekciarze z bractwa są poza kościołem i nie należy ich słuchać!
Quas Primas
Bluźnisz Medaliku. Masz ciężki grzech.
Tak właśnie wścieka się diabeł na prawdę i ty to pokazujesz.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Quas Primas, proszę o dowód mojego bluźnierstwa.
Quas Primas
W powyższym komentarzu.
Julia Pole
@Posoborowe absurdy czyli negujesz możliwość otrzymywania natchnień Ducha Świętego przez papieży? Pamiętasz pewnie, że Pismo Święte zawiera jedynie część nauczania. Przecież Pan Jezus zapowiedział, że przyjdzie Paraklet, który nauczy wielu rzeczy....Nie wiem, jak jest w tym przypadku, ale może warto zatem przyjrzeć się owocom, które wydają się dobre. Kult miłosierdzia rozpowszechnił się na całym …More
@Posoborowe absurdy czyli negujesz możliwość otrzymywania natchnień Ducha Świętego przez papieży? Pamiętasz pewnie, że Pismo Święte zawiera jedynie część nauczania. Przecież Pan Jezus zapowiedział, że przyjdzie Paraklet, który nauczy wielu rzeczy....Nie wiem, jak jest w tym przypadku, ale może warto zatem przyjrzeć się owocom, które wydają się dobre. Kult miłosierdzia rozpowszechnił się na całym świecie i wrasta w tradycję. (Poza tym każdy dzień jest dniem miłosierdzia. To, że ta smętna planeta jeszcze wisi w przestrzeni jest ewidentnym jego znakiem....)
V.R.S.
"Skoro Papież usankcjonował to święto..."
---
Skoro JPII całował Korana i wpuścił pogan do kościoła św. Piotra w Asyżu oraz był patronem wprowadzenia dni talmudyzmu do kościołów to znaczy że to wszystko jest OK?
"Pamiętasz pewnie, że Pismo Święte zawiera jedynie część nauczania."
---
Resztę zawiera Tradycja a nie wizje egzaltowanych zakonnic z błędami teologicznymi i fragmentami wręcz bzdurnymi.More
"Skoro Papież usankcjonował to święto..."
---
Skoro JPII całował Korana i wpuścił pogan do kościoła św. Piotra w Asyżu oraz był patronem wprowadzenia dni talmudyzmu do kościołów to znaczy że to wszystko jest OK?

"Pamiętasz pewnie, że Pismo Święte zawiera jedynie część nauczania."
---
Resztę zawiera Tradycja a nie wizje egzaltowanych zakonnic z błędami teologicznymi i fragmentami wręcz bzdurnymi.
Julia Pole
@V.R.S. przecież dobrze wiesz, że całowanie koranu - choć bezapelacyjnie naganne - nie jest częścią magisterium kościoła. Piszesz o "egzaltowanych zakonnicach" - no być może, ale Nasz Pan potrafi się posłużyć najdziwniejszymi ludźmi. Uczniowie też mieli swoje "za uszami" (nomen omen) - jak chociażby pierwszy papież. Gdyby chciał posługiwać się jedynie mądrymi i zrównoważonymi, to pewnie poza …More
@V.R.S. przecież dobrze wiesz, że całowanie koranu - choć bezapelacyjnie naganne - nie jest częścią magisterium kościoła. Piszesz o "egzaltowanych zakonnicach" - no być może, ale Nasz Pan potrafi się posłużyć najdziwniejszymi ludźmi. Uczniowie też mieli swoje "za uszami" (nomen omen) - jak chociażby pierwszy papież. Gdyby chciał posługiwać się jedynie mądrymi i zrównoważonymi, to pewnie poza Swoją Matką nikogo by nie znalazł.
Jota-jotka
,,Poza tym każdy dzień jest dniem miłosierdzia.,,
Też zwrócę na to uwagę ,
że powinniśmy my być miłosierni względem naszych ,,braci,,
każdego dnia ,nie od święta .
A w tym dniu Jezus zsyła SPECJALNE łaski to jak pomóc dla nas ,bo jest Miłosierny w czasie kiedy jeszcze żyjemy i pragniemy poprawić się.More
,,Poza tym każdy dzień jest dniem miłosierdzia.,,

Też zwrócę na to uwagę ,
że powinniśmy my być miłosierni względem naszych ,,braci,,
każdego dnia ,nie od święta .
A w tym dniu Jezus zsyła SPECJALNE łaski to jak pomóc dla nas ,bo jest Miłosierny w czasie kiedy jeszcze żyjemy i pragniemy poprawić się.
V.R.S.
@Julia Pole
"przecież dobrze wiesz, że całowanie koranu - choć bezapelacyjnie naganne - nie jest częścią magisterium kościoła"
---
Podobnie jak rzekome wizje siostry Kowalskiej.
PS Choć dla niektórych jest inaczej a dopust Boży IIWŚ i okresu komunizmu na Polskę najwyraźniej nic nie nauczył ich pokory: "Polska będzie mocarstwem. Wiemy to na pewno"
Posoborowe absurdy
@Julia Pole Więc Duch Święty natchnął papieża, aby całował Koran? To nie Duch Święty wybrał Jana Pawła II na papieża... ale żydo-mason polskiego pochodzenia ZBIGNIEW BRZEZINSKI - wpływowy globialista z USA.
Nawet sam papież się tym chwalił i było to szeroko mówione w media, nawet w FRONDA. PL fronda.pl/…zak-o-janie-pawle-ii-i-prof-brzezinskim,93665.html
Quas Primas
Ha....
"Kiedy poznał kardynała Karola Wojtyłę, „tamten był powszechnie spostrzegany jako możliwy następca kardynała Wyszyńskiego. Był słynny z powodu uznania, jakie budził w młodych ludziach, jak również z racji swej zdolności do budzenia wiary w swych rozmówcach bez narzucania im postaw dogmatycznych”
fronda.pl/…zak-o-janie-pawle-ii-i-prof-brzezinskim,93665.htmlMore
Ha....
"Kiedy poznał kardynała Karola Wojtyłę, „tamten był powszechnie spostrzegany jako możliwy następca kardynała Wyszyńskiego. Był słynny z powodu uznania, jakie budził w młodych ludziach, jak również z racji swej zdolności do budzenia wiary w swych rozmówcach bez narzucania im postaw dogmatycznych”

fronda.pl/…zak-o-janie-pawle-ii-i-prof-brzezinskim,93665.html
Julia Pole
@Posoborowe absurdy
To, że są na świecie spiski i rożne diabelskie podszepty nie wyklucza działania Ducha Świętego. Chyba nie zaprzeczysz, że każdy człowiek doświadcza jednego i drugiego - podszeptów złego oraz natchnień Ducha Świętego. Doświadczenie nauczyło mnie, że nie można przekreślać wszystkiego i wszystkich tylko dlatego, że czasami ulegają złu. Kto nie błądzi? Co do Jana Pawła II, to …More
@Posoborowe absurdy
To, że są na świecie spiski i rożne diabelskie podszepty nie wyklucza działania Ducha Świętego. Chyba nie zaprzeczysz, że każdy człowiek doświadcza jednego i drugiego - podszeptów złego oraz natchnień Ducha Świętego. Doświadczenie nauczyło mnie, że nie można przekreślać wszystkiego i wszystkich tylko dlatego, że czasami ulegają złu. Kto nie błądzi? Co do Jana Pawła II, to mało wiemy. Trudno w tych czasach oddzielić prawdę od fałszywych wrzutek. Czytałeś "Dom smagany wiatrem" M. Martina - wstrząsającą, demaskatorską książkę o Watykanie? Tam JPII mimo wszystko pokazywany jest jako postać pozytywna, kompletnie przytłoczona spiskami i intrygami rozgrywającymi się wokół. Myślę, że póki co, nie dowiemy się, jaka była prawda. Wiem jedno - szczerze kochał Matkę Bożą, a nawet najlepszemu aktorowi nie chciałoby się odmawiać godzinami różańca. Może i wybrali go masoni (albo tak przynajmniej im się wydawało), ale wybór ten przewidział Ojciec Pio, więc może tak naprawdę wybrał go Ktoś inny. Tak tylko dywaguję, bo mamy za mało danych.
V.R.S.
"Co do Jana Pawła II, to mało wiemy"
---
Przeciwnie - to jeden z najlepiej udokumentowanych pontyfikatów w dziejach Kościoła. Niestety owa dokumentacja została zignorowana przy wielkim parciu na szybkie wyniesienie JPII na posoborowe stoły.
Posoborowe absurdy
@Julia Pole O JP II wiemy baaardzo dużo. Są DOKUMENTY W IPN, FILMY, ARTYKUŁY. Można zrobić analizę rok po roku. Naukowcy, historycy piszą prace naukowe obnażają DRUGĄ STRONĘ MEDALU - jego ciemną stronę, ktora skutkuje na czas obecny.
Spiski, kłamstwa, fałszywe objawienia tu tworzy @Elkam , @MEDALIK ŚW. BENEDYKTA . Już jej krzyk, że Bractwo Św. Piusa X to sekta TO KŁAMSTWO. Jaki jest status …More
@Julia Pole O JP II wiemy baaardzo dużo. Są DOKUMENTY W IPN, FILMY, ARTYKUŁY. Można zrobić analizę rok po roku. Naukowcy, historycy piszą prace naukowe obnażają DRUGĄ STRONĘ MEDALU - jego ciemną stronę, ktora skutkuje na czas obecny.
Spiski, kłamstwa, fałszywe objawienia tu tworzy @Elkam , @MEDALIK ŚW. BENEDYKTA . Już jej krzyk, że Bractwo Św. Piusa X to sekta TO KŁAMSTWO. Jaki jest status kanoniczny Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X | Ks. Szymon Bańka - youtube.com/watch?v=xsGowUfd9Xk
Po drugie
Jesteś Katoliczką? czy kato-protestantką powołująca się na Ducha Świętego. Należysz do Odnowy w Duchu Świętym
Posoborowe absurdy
@Julia Pole Powtarzasz slogany na temat JP II w tym o Ojcu Pio, który rzekomo przepowiedział jego papiestwo. Ojciec Pio było TRADYCJONALISTĄ. Nie uznawał Mszy Novus Ordo. Nawet jak go zmusili do Mszy przedem do wiernych odprawial Mszę Trydencką z krzyżem na ołtarzu skierownaym do niego na znak Ofiary.
Ojciec Pio krytykował Sobór Watykański II, do którego należał JP II
Jeżeli JP II tak bardzo …More
@Julia Pole Powtarzasz slogany na temat JP II w tym o Ojcu Pio, który rzekomo przepowiedział jego papiestwo. Ojciec Pio było TRADYCJONALISTĄ. Nie uznawał Mszy Novus Ordo. Nawet jak go zmusili do Mszy przedem do wiernych odprawial Mszę Trydencką z krzyżem na ołtarzu skierownaym do niego na znak Ofiary.
Ojciec Pio krytykował Sobór Watykański II, do którego należał JP II

Jeżeli JP II tak bardzo kochał Matkę Bożą, to czemu za jego pontyfikatu nie wprowadził 5 sobót wynagradzających MB, czemu nie spełnił w pełni życzenia MB Fatimskiej i nie zawierzył na Placu św. Piotra Rosji - nawet nie wypowiedział słowo ROSJA.
Teraz są tego skukti. Matka Boża chciała, aby papież POTĘPIŁ KOMUNIZM, który teraz rozlewa się na cały świat.
Julia Pole
Nie mam pojęcia dlaczego nie zrobił tego wszystkiego, o czym piszesz. A ponieważ tego nie wiem, nie czuję się uprawniona, żeby oceniać. Masoneria infiltrowała kościół na wszystkich szczeblach i szczerze mówiąc nie jestem pewna, które książki i relacje są prawdziwe, a które maja na celu dezinformację. Podejrzewam, że Ty też tego nie wiesz, bo (z całym szacunkiem) zapewne nie masz dojść - chyba,…More
Nie mam pojęcia dlaczego nie zrobił tego wszystkiego, o czym piszesz. A ponieważ tego nie wiem, nie czuję się uprawniona, żeby oceniać. Masoneria infiltrowała kościół na wszystkich szczeblach i szczerze mówiąc nie jestem pewna, które książki i relacje są prawdziwe, a które maja na celu dezinformację. Podejrzewam, że Ty też tego nie wiesz, bo (z całym szacunkiem) zapewne nie masz dojść - chyba, że jesteś jakąś ważną personą....Jestem oczywiście katoliczką, ale usilnie się staram, żeby moje negatywne nastawienie do protestantyzmu nie wpłynęło na nastawienie do Ducha Świętego. To, że oni zawłaszczyli sobie w sposób szczególny pewne elementy wiary i wykorzystują je, nie powinno rzutować na nasze nastawienie do tych prawd. To jest właśnie przebiegłość szatańska - ludzie mają tendencję do negowania wszystkiego, co wiąże się z osobami czy ruchami, których nie aprobują (nawet zasadnie). szczerze mówiąc mam mętlik w głowie ostatnimi czasy i usilnie staram się nawigować przez ten chaos. Wiem jedno - najlepiej w takich momentach trzymać się płaszcza Matki - i jakoś to będzie (mam nadzieję).
Posoborowe absurdy
Prawda o Bożym Miłosierdziu i Jego prawdziwym Kulcie. Wykład ks. Karola Stehlina FSSPX pt. "Prawdziwe i fałszywe rozumienie …
Quas Primas
No i jakie refleksje po wysłuchaniu tego wykładu?
Posoborowe absurdy
Inna rzeczywistość Miłosierdzia Bożego, które idzie w parze ze Sprawiedliwością Bożą.
Nie jest prawdą, że właśnie darowane są wszystkie kary, pokuty w Święto posoborowe Miłosierdzia. To tak jak by ktoś grzeszył cały rok i myśli, że jak w tym dniu pomodli się do Miłosierdzia czy pojedzie do Łagiewnik jest już oczyszczony i święty, że z butami pójdzie od razu do nieba. Teraz się przekonuję że …More
Inna rzeczywistość Miłosierdzia Bożego, które idzie w parze ze Sprawiedliwością Bożą.
Nie jest prawdą, że właśnie darowane są wszystkie kary, pokuty w Święto posoborowe Miłosierdzia. To tak jak by ktoś grzeszył cały rok i myśli, że jak w tym dniu pomodli się do Miłosierdzia czy pojedzie do Łagiewnik jest już oczyszczony i święty, że z butami pójdzie od razu do nieba. Teraz się przekonuję że siostrą Faustyna albo miała złe przekazy, albo była mocno manipulowana przez ks. Sopoćko na dodatek Charysty
Radek33
Pycha połączona z zazdrością, jakim prawem Pan Jezus po całym podłym życiu i jednej skrusze w ostatnich godzinach zabrał do nieba Dyzmę łotra z krzyża ?Taki bandzior ma ze mną sprawiedliwym i Świętym katolikiem ma być zbawiony?
Posoborowe absurdy
@Radek33 Skruszył się dobry Łotr przed ŚMIERCIĄ - KARĄ ŚMIERCI. Uznał swój grzech i zwrócił się do Jezusa, którego widział fizycznie.
Scena z Golgoty jest początkiem 1. Sakramentu Spowiedzi, łaskę skruchy w GODZINIE ŚMIERCI, 2. Słuszność KARY ŚMIERCI jako kary sprawiedliwej, która jest łaską MIŁOSIERDZIEM, gdzie skazaniec może się skruszyć i nawrócić. Drugi skazaniec z tej łaski nie skorzystał …More
@Radek33 Skruszył się dobry Łotr przed ŚMIERCIĄ - KARĄ ŚMIERCI. Uznał swój grzech i zwrócił się do Jezusa, którego widział fizycznie.
Scena z Golgoty jest początkiem 1. Sakramentu Spowiedzi, łaskę skruchy w GODZINIE ŚMIERCI, 2. Słuszność KARY ŚMIERCI jako kary sprawiedliwej, która jest łaską MIŁOSIERDZIEM, gdzie skazaniec może się skruszyć i nawrócić. Drugi skazaniec z tej łaski nie skorzystał, co oznacza że nie wszyscy będą zbawieni. Nie wszyscy skorzystają z łaski Miłosierdzia jakim jest SPOWIEDŹ
MIŁOSIERDZIE nie oznacza też TOLERANCJI DLA GRZESZNIKA I GRZECHU
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Posoborowe absurdy, pleciesz jak potłuczona, pijana, albo naćpana! Pycha połączona z herezją, aż zbiera się na wymioty od tych głupot i bredni!!!