3
4
1
2
Svätá trojica Boh nie je len nejaká samostatná osoba, pretože pred stvorením by nemohol prebývať v láske a tento jeho základný atribút by bol nenaplnený. Boh ale vždy prebýval v láske. Otec miloval …More
Svätá trojica

Boh nie je len nejaká samostatná osoba, pretože pred stvorením by nemohol prebývať v láske a tento jeho základný atribút by bol nenaplnený. Boh ale vždy prebýval v láske. Otec miloval Syna a Duch Svätý poukazuje v láske na Otca aj Syna.
Teraz trošku bližšie k osobe Ducha Svätého, keďže o Pánovi Ježišovi ako všemohúcom Bohu som už písal.
Pozrime sa bližšie na 2. Kor.3: 7-18. Všetky tieto verše sú o osobe Ducha Svätého.
Škoda verša..."Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda.", ktorý vo väčšine prekladov nevystihuje pravú podstatu. Našiel som ale preklad a tu musím pochváliť Český Ekumenický preklad, kde autor absolútne presne, vzhľadom na dnešný moderný jazyk vystihol podstatu:
Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda.
Presne to hovorí Sv. Písmo Tým Bohom, Pánom je Duch Svätý, ktorý premieňa kresťana na čoraz slávnejší obraz.
Asi najkrajšie verše o Božestve Ducha Sv. sä v liste Židom 10.kap.:

"Dosvedčuje nám to i Duch Svätý, keď povedal: 16 "Toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí n: svoje zákony vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mysle; 17 a na ich hriechy a neprávosti si už viac nespomeniem." 18 A kde sú ony odpustené, tam už niet obety za hriech."

Boh Duch Svätý na tomto mieste povedal tieto slová a uzavrel zmluvu s Božím ľudom po "tých" dňoch.
Mira393
jednou to zjistíme všichni.....(jak to je).
Jen škoda že od posledního velkého znamení(narození Krista) uplynulo již přes 2000 let a vzhledem k té dlouhé době dochází k úbytku věřících ve velké míře.
Čekáme na slíbené znamení.....
b8111 shares this
2678
běda vám bezbožníci
Ubohá duše pokřtěného protestanta, který protestoval proti protestantům
a stal se latinským katolíkem, protestoval proti katolíkům a stal se pravoslavným
udavačejm na gtv.
Athos Monach buď kladivem sám na sebe to ti prospěje.
b8111
Athose Monacha, bratra ve víře dostihl syndrom těch, proti kterým bojuje. Stejně jako židé, kteří se hrdě hlásili k Bohu, nad druhé se povyšovali, nakonec Krista ukamenovali a Bůh je opustil. A PŘESTO VE SVÉ SLEPOTĚ A HLUCHOTĚ, stále ve většině nepochopili nic z těchto událostí a pořád " melou to stejné": ONI JSOU TÍM VYVOLENÝM NÁRODEM..........
Tony Ronin shares this
306
Martina Bohumila Lutherová
No Stefan, nebudu si ohýbat smysl pro
Pravdu Evangelia. Mě stačí řeč Krista Pána
k Samaritánce, .....a to že Pán Ježíš nelpěl
na tom,že je rovný Bohu ,ale sám sebe se
zřekl a stal se člověkem.
Po křtu v Jordáně byl znovu narozen tedy
z vody a z Ducha Svatého a byl jedno s Otcem
v onom Svatém Duchu.
Ostatní je marnost nad marnost, lidské spekulace,
aby nahnaly pohany pod svoji moc, vytvořili jim …More
No Stefan, nebudu si ohýbat smysl pro
Pravdu Evangelia. Mě stačí řeč Krista Pána
k Samaritánce, .....a to že Pán Ježíš nelpěl
na tom,že je rovný Bohu ,ale sám sebe se
zřekl a stal se člověkem.
Po křtu v Jordáně byl znovu narozen tedy
z vody a z Ducha Svatého a byl jedno s Otcem
v onom Svatém Duchu.
Ostatní je marnost nad marnost, lidské spekulace,
aby nahnaly pohany pod svoji moc, vytvořili jim
tři bohy tak jako měli v pohanství.
štefan161
Fp 2:9-10: "Preto aj Bôh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských,"
Nestačí povedať len polovicu textu, ako to robí otčenáš.
Pán Ježiš dostal už teraz v ľudskom tele rovnaké výsady ako predtým.
V JEHO mene sa skloní každé koleno.
Starý zákon to prorokuje:
Iz 45:23: "…
More
Fp 2:9-10: "Preto aj Bôh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských,"
Nestačí povedať len polovicu textu, ako to robí otčenáš.
Pán Ježiš dostal už teraz v ľudskom tele rovnaké výsady ako predtým.
V JEHO mene sa skloní každé koleno.
Starý zákon to prorokuje:
Iz 45:23: "Prisahal som sám na seba, slovo vyšlo z úst spravedlivosti, ktoré sa nevráti zpät, že sa mne
skloní každé koleno, že na mňa bude prisahať každý jazyk."

Komu sa skloní každé koleno???
Hospodinovo. V tomto prípade Pánovi Ježišovi.
Si oklamaná a hanbíš sa to priznať.
JohnJoe
korektné preklady uvádzajú správne - nie v mene Ježiš, ale v mene Ježišovom (tj. Jahwe (אֶת יְהוָה),
Isus Christos αω את je starozakonny zidovsky Boh Jahwe
Timkovic 105 Isus Christos αω את je starozakonny zidovsky Boh Jahwe 3. diel 2021
V Starom Zákone, ktorého originálny text bol napísaný po hebrejsky, sa viac ako 10 000 krát nachádza hebrejské slovo את (je to mimochodom najčastejšie sa …More
korektné preklady uvádzajú správne - nie v mene Ježiš, ale v mene Ježišovom (tj. Jahwe (אֶת יְהוָה),
Isus Christos αω את je starozakonny zidovsky Boh Jahwe
Timkovic 105 Isus Christos αω את je starozakonny zidovsky Boh Jahwe 3. diel 2021
V Starom Zákone, ktorého originálny text bol napísaný po hebrejsky, sa viac ako 10 000 krát nachádza hebrejské slovo את (je to mimochodom najčastejšie sa vyskytujúce slovo v celom Starom Zákone!). Toto slovo את označuje prvé a posledné písmeno hebrejskej abecedy, a teda je priamym ekvivalentom gréckeho αω označujúceho v Novom Zákone Druhú Božiu Osobu Isusa Christa. Toto slovo v spojení s hebrejským Elohym (אֶת אֱלֹהִים), poprípadne hebrejským Jahwe (אֶת יְהוָה), a to až na niekoľko stovkách miest v Starom Zákone priamo a bezprostredne označuje osobu Isusa Christa za Boha Jahwe. Teda starozákonný židovský Boh Jahwe=YHWH je Isus Christos!, resp. ináč povedané, novozákonný kresťanský Isus Christos je starozákonným židovským Bohom Jahwe=YHWH!
Martina Bohumila Lutherová
b8111
Štefane, velmi vynikající studijní materiál. Děkuji, kdes to objevil?
štefan161
Aleca Taylora som poznal osobne, žiaľ už zomrel. Toto preložili v jednom zbore v Žiline.
Martina Bohumila Lutherová
b8111
ty si taky dobře namířený, ale špatně vystřelený
uhnul si z cesty.....More
b8111

ty si taky dobře namířený, ale špatně vystřelený
uhnul si z cesty.....
b8111
Bohumilko, já vím, čemu jsem uvěřil. Nikde jsem neuhnul, vždy jsem věřil v trojedinného Boha. Téma "jediný" Bůh otec, znám od Svědků Jehovových. Mají opravdu těžké argumenty, pro toto tvrzení. Já jsem obyčejný člověk a nejsem uzavřený.... Ale, jak mám brát Svědky vážně, když vdalších otázkách, totálně ujíždějí. Taktéž to pozoruji u Otčenáše s dušemi zvířat, Krista, atd...
b8111
Proto, aby člověk se "dostal dál", musí žít to, co už zná. Musí se neustále vyprázdňovat, aby se "NOVĚ" plnil, pak bude "voda čistá". Bůh vidí do mého srdce. MILÁ SESTRO, NÁŠ ŽIVOT NENÍ JENOM O POZNÁNÍ, ALE HLAVNĚ O BUDOVÁNÍ NAŠEHO CHARAKTERU. A POKUD SI TOTO NEUVĚDOMUJEŠ, PAK TVÉ POZNÁNÍ, TI NAOPAK MŮŽE UZAVŘÍT CESTU DO NEBESKÉHO KRÁLOVSTVÍ, NEBOŤ TĚ ZAVAZUJE...
One more comment from b8111
b8111
Martina Bohumila Lutherová: Obyčejná stařenka, která takřka z písma nezná nic, ale vidíš na ni lásku k Bohu, člověku, pro druhé by se rozdala, je Bohu blíže i mě, než "znalci" písem.... Soudy nech na Bohu, sestro.
štefan161
Boh nie je len nejaká samostatná osoba, pretože pred stvorením by nemohol prebývať v láske a tento jeho základný atribút by bol nenaplnený. Boh ale vždy prebýval v láske. Otec miloval Syna a Duch Svätý poukazuje v láske na Otca aj Syna.
Teraz trošku bližšie k osobe Ducha Svätého, keďže o Pánovi Ježišovi ako všemohúcom Bohu som už písal.
Pozrime sa bližšie na 2. Kor.3: 7-18. Všetky tieto verše …More
Boh nie je len nejaká samostatná osoba, pretože pred stvorením by nemohol prebývať v láske a tento jeho základný atribút by bol nenaplnený. Boh ale vždy prebýval v láske. Otec miloval Syna a Duch Svätý poukazuje v láske na Otca aj Syna.
Teraz trošku bližšie k osobe Ducha Svätého, keďže o Pánovi Ježišovi ako všemohúcom Bohu som už písal.
Pozrime sa bližšie na 2. Kor.3: 7-18. Všetky tieto verše sú o osobe Ducha Svätého.
Škoda verša..."Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda.", ktorý vo väčšine prekladov nevystihuje pravú podstatu. Našiel som ale preklad a tu musím pochváliť Český Ekumenický preklad, kde autor absolútne presne, vzhľadom na dnešný moderný jazyk vystihol podstatu:
Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda.
Presne to hovorí Sv. Písmo Tým Bohom, Pánom je Duch Svätý, ktorý premieňa kresťana na čoraz slávnejší obraz.
Asi najkrajšie verše o Božestve Ducha Sv. sä v liste Židom 10.kap.:

"Dosvedčuje nám to i Duch Svätý, keď povedal: 16 "Toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí n: svoje zákony vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mysle; 17 a na ich hriechy a neprávosti si už viac nespomeniem." 18 A kde sú ony odpustené, tam už niet obety za hriech."

Boh Duch Svätý na tomto mieste povedal tieto slová a uzavrel zmluvu s Božím ľudom po "tých" dňoch.
Martina Bohumila Lutherová
Štefane si zapálený, ale cizím ohněm.....
ne z Kristova Ducha
štefan161
Martina, medzi tým, ako som to tu vložil a tvojím prvým komentom uplynulo sotva 20 minút. Netvrď, že si to celé stihla prečítať a porozjímať nad tým a dať fundovanú odpoveď.
Hlásaš niečo, čo máš vopred pripravené.
Martina Bohumila Lutherová
A co jsem psala:Končím, možná si tvůj odkaz pročtu, během dnes.........
buď pozornější potom vidíš místo Jednoho tři.
Martina Bohumila Lutherová
Myslíš blokeru Metůde?
Raděj se vyjádři k Crilometodějské dědictví bylo u nás tvrdě pronásledováno.
co ty na to jako syn papežské stolice?
@Metod
Metod
Lutherová opäť mudruje a perlí.....
Martina Bohumila Lutherová
Zamyslete se chvíli nad psaným slovem ::
Podle Písma svatého i historiků nemá pojem triády nic společného s „biblickou“ vědou nebo kulturou, ale je převzat „živý“ z nebiblických a dokonce pohanských učení!
štefan161
Ty sa riadiš podľa historikov?
Martina Bohumila Lutherová
No historici vypovídají že to je prastarý pohanský
kult TŘI V JEDNOM. No a Písmo Svaté to dosvědčuje.
Nikdo zde namá kvalitu Kristova Ducha v plné míře
jako bratř Otče náš.....
Končím, možná si tvůj odkaz pročtu, během dnes.
štefan161
Tri v jednom, to máš asi z Tesca... 😬 😬 😬