Anton Čulen

Historik F. Vnuk: Migrácia – problém súčasnosti, megaproblém budúcnosti. Ani Kristus neprikazoval …

Historik F. Vnuk: Migrácia – problém súčasnosti, megaproblém budúcnosti. Ani Kristus neprikazoval otvoriť dvere pre každého bez rozdielu Migrácia je trvalou konštantou ľudských dejín. Ako v súčasnost…More
Historik F. Vnuk: Migrácia – problém súčasnosti, megaproblém budúcnosti. Ani Kristus neprikazoval otvoriť dvere pre každého bez rozdielu
Migrácia je trvalou konštantou ľudských dejín. Ako v súčasnosti tak aj v minulosti jednotlivci, skupiny, ba i celé národy sa často nachádzali v pohybe, sťahovali sa zo svojich pôvodných sidlísk, aby hľadali lepšie a bezpečnejšie životné podmienky, než im mohlo poskytnúť prostredie, v ktorom žili.
Za určitých nekontrolovaných alebo nekontrolovateľných okolností sa migrácia stáva inváziou, ako to bolo v 5. – 6. storočí, keď sústavný a rastúci prúd prisťahovalectva germánskych kmeňov zmenil demografiu Rímskej ríše a viedol k jej pádu. Tento extrémny príklad sa v poslednom čase často uvádza ako výstraha, ktorá hrozí unavenej a morálne vyčerpanej Európe.
Niet pochýb, že náš kontinent čelí vážnej migrantskej kríze. Mnohí politici a sociálni pracovníci s obavami poukazujú, že nekontrolovaná imigrácia z islamských krajín prináša so sebou problémy, ktoré …More

1

Joske
Kristus není autorem procesu křížení. Ten vymysleli zednáři a prosazují ho přes své členstvo. Jedním z nich je i papež František. Papeže nezajímají …More
Kristus není autorem procesu křížení. Ten vymysleli zednáři a prosazují ho přes své členstvo. Jedním z nich je i papež František. Papeže nezajímají vraždění křesťané, ale jak chutnají boty. Pápež František padá na zem
View 2 more comments.