Anton Čulen
A. Čulen: O orlovi v diecéznej väzbe. Z tatranského štítu chcel orol vzlietnuť hore, no jeden vplyvný pastier stiahol ho hneď dole. Nedokončí orol dôležitý závod, v ktorom dvíhal k Bohu, ten slovensk…More
A. Čulen: O orlovi v diecéznej väzbe.
Z tatranského štítu chcel orol vzlietnuť hore,
no jeden vplyvný pastier stiahol ho hneď dole.
Nedokončí orol dôležitý závod,
v ktorom dvíhal k Bohu, ten slovenský národ.
Ostrý zrak svoj uprel ku Liptovskej Mare,
už je ako väzeň na žakovskej fare.
Diecéza spišská sťa konštrukcia klietky, zabrániť chce Satan, by inde učil dietky. Čí to diablov služobník dal mu na krídelka dlahy, by nemohol letieť modliť sa do Blavy? Márne prosí pastiera nech názor zhodnotí, a uvoľní mu krídla, nech modliť sa hneď letí. Smutne orol sedí vedľa kríka z ruží tam kam všetkých volal, zúčastniť sa túži. Sečka nám však ukázal, akej dres má barvy, voči Kuffovi sa zachoval, jak k Hlinkovi Párvy. Na Námestí slobody veľa sa nás zišlo no zo štyritisíc kňazov, len zopár ich tam prišlo. A to množstvo veriacich k Bohu ruky vystiera, smutno im je na duši, keď nevidieť pastiera. Kuffa Otec národa v Žakovciach sa modlí, aj keď srdce zranili mu progresívci podlí. Aj hoci mu je ťažko, …More

1

Anton Čulen
Anton Čulen
View one more comment
Anton Čulen
3660
Historik F. Vnuk: Migrácia – problém súčasnosti, megaproblém budúcnosti. Ani Kristus neprikazoval otvoriť dvere pre každého bez rozdielu. Historik F. Vnuk: Migrácia – problém súčasnosti, megaproblém …More
Historik F. Vnuk: Migrácia – problém súčasnosti, megaproblém budúcnosti. Ani Kristus neprikazoval otvoriť dvere pre každého bez rozdielu.
Historik F. Vnuk: Migrácia – problém súčasnosti, megaproblém budúcnosti. Ani Kristus neprikazoval otvoriť dvere pre každého bez rozdielu
Migrácia je trvalou konštantou ľudských dejín. Ako v súčasnosti tak aj v minulosti jednotlivci, skupiny, ba i celé národy sa často nachádzali v pohybe, sťahovali sa zo svojich pôvodných sidlísk, aby hľadali lepšie a bezpečnejšie životné podmienky, než im mohlo poskytnúť prostredie, v ktorom žili.
Za určitých nekontrolovaných alebo nekontrolovateľných okolností sa migrácia stáva inváziou, ako to bolo v 5. – 6. storočí, keď sústavný a rastúci prúd prisťahovalectva germánskych kmeňov zmenil demografiu Rímskej ríše a viedol k jej pádu. Tento extrémny príklad sa v poslednom čase často uvádza ako výstraha, ktorá hrozí unavenej a morálne vyčerpanej Európe.
Niet pochýb, že náš kontinent čelí vážnej migrantskej kríze. Mnohí…More

1

Anton Čulen
Anton Čulen
View one more comment