KAHLENBERG
KAHLENBERG

DONALD TRUMP - pravda o skrytej svetovej, nikým nevolenej, Deep State

JOHN FITZGERALD KENNEDY (prvý katolícky prezident v histórii USA) - prejav o tajných spolkoch

Ak ste niekedy mali nejaké otázky, prečo bol John Fitzgerald KENNEDY zavraždený, stačí si vypočuť tento jeho prejav.

Poukazoval na "elitné" spolky "elitných" ľudí. Táto elita nemohla nechať J. F. Kennedyho, aby ich už viac odhaľoval.

Nemohli ho nechať rušiť im ich plány.

Prejav prezidenta pre Americk…More
JOHN FITZGERALD KENNEDY (prvý katolícky prezident v histórii USA) - prejav o tajných spolkoch

Ak ste niekedy mali nejaké otázky, prečo bol John Fitzgerald KENNEDY zavraždený, stačí si vypočuť tento jeho prejav.

Poukazoval na "elitné" spolky "elitných" ľudí. Táto elita nemohla nechať J. F. Kennedyho, aby ich už viac odhaľoval.

Nemohli ho nechať rušiť im ich plány.

Prejav prezidenta pre Americkú asociáciu vydavateľov novín

Waldorf - Astoria Hotel, New York City

27. apríla 1961
KAHLENBERG

Biskup cudzoložec: „vidieť Salviniho, ako drží v ruke ruženec ma bolí“

Takže nakoniec nám podľa pomazanej biskupskej hlavy ešte chýba zaviesť predaj koncesií na držanie Ruženca.
KAHLENBERG

Přijímání na ruku? - Ďábelské dílo!

"Zdá se, že většina kléru a biskupů je spokojená s moderním přijímáním na ruku ... Pro mě je to neuvěřitelné. Jak je tohle možné, když Ježíš je přítomen v těchto malých Hostiích? Bolestnou skutečností je i ztráta úlomků Eucharistie. A tyto úlomky konsekrované Hostie se šlapou nohama. To je strašné! Náš Bůh, v našich kostelích, se šlape nohama! "

Biskup Atanáš SCHNEIDER

www.fatym.com/view.…More
"Zdá se, že většina kléru a biskupů je spokojená s moderním přijímáním na ruku ... Pro mě je to neuvěřitelné. Jak je tohle možné, když Ježíš je přítomen v těchto malých Hostiích? Bolestnou skutečností je i ztráta úlomků Eucharistie. A tyto úlomky konsekrované Hostie se šlapou nohama. To je strašné! Náš Bůh, v našich kostelích, se šlape nohama! "

Biskup Atanáš SCHNEIDER

www.fatym.com/view.php
KAHLENBERG

Roky pociťuje strach, ktorý nevie pomenovať. Budí sa so škrabancami na tvári. Exorcista vysvetľuje

Snaha vec vysvetliť je síce pekná, ale márna. Nie je to tak jednoduché. Kto nemá hlad, tak hladnému neverí, takže to je to o čo tu beží.

Chytré reči sú chytré reči a žalostná situácia nešťastného človeka, ktorému nikto nie je reálne schopný (okrem jalových rečí) pomôcť, je žalostná situácia. Kto v nej nebol, alebo nie je, ani nevie o čom je reč.
KAHLENBERG

Proroctví kardinála Tomáška o NEZBYTNOSTI sloupu PMarie na Staroměstském nám. v Praze

Strhnutie pamätníka Matky Božej na začiatku 20. storočia bol barbarský čin a akékoľvek spory o jeho obnovenie sú nepatričné, pretože jeho obnovenie by mala byť samozrejmosť.

Je v tom bohužiaľ politika a ňou prerastené pohanstvo, ktoré drží rozhodujúcu väčšinu zastupiteľov v postoji si náhodou neznepriateliť svojich sekulárnych voličov. Panna Mária je kdekoľvek na svete ozdobou a je smutné, že …More
Strhnutie pamätníka Matky Božej na začiatku 20. storočia bol barbarský čin a akékoľvek spory o jeho obnovenie sú nepatričné, pretože jeho obnovenie by mala byť samozrejmosť.

Je v tom bohužiaľ politika a ňou prerastené pohanstvo, ktoré drží rozhodujúcu väčšinu zastupiteľov v postoji si náhodou neznepriateliť svojich sekulárnych voličov. Panna Mária je kdekoľvek na svete ozdobou a je smutné, že Praha ju na takto čestnom mieste odmieta. Zrejme to tiež vypovedá o tom, že s duchovným zdravím tých, čo ju odmietajú, to nebude asi úplne v poriadku.
KAHLENBERG

AKO DLŽNÍK STE LÚZR, NEMÁTE NA NIČ. ZÁSADNÝMI VINNÍKMI SÚ POLITICI

Tento pán redaktor, Martin Biben, si zaslúži veľké poďakovanie a uznanie. Málokedy sa vidí človek tak vnímavý k svojmu blížnemu. Človek, ktorý má pochopenie a záujem pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli prevažne nie svojou vinou v hlbokej núdzi.
Aký to ostrý protiklad oproti súčasnému svetu mnohých bezohľadných cynikov a mamonárov.

Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi

"Bol bohatý človek. Obliekal sa do …More
Tento pán redaktor, Martin Biben, si zaslúži veľké poďakovanie a uznanie. Málokedy sa vidí človek tak vnímavý k svojmu blížnemu. Človek, ktorý má pochopenie a záujem pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli prevažne nie svojou vinou v hlbokej núdzi.
Aký to ostrý protiklad oproti súčasnému svetu mnohých bezohľadných cynikov a mamonárov.

Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi

"Bol bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň skvostne hodoval. Pri jeho bráne líhaval akýsi žobrák menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale iba psy prichádzali a lízali mu vredy. Ten žobrák umrel a anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v pekle v mukách pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: ‚Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň konček prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa v tomto plameni hrozne trápim.‘ No Abrahám odpovedal: ‚Syn môj, rozpomeň sa, že ty si za svojho života dostával všetko dobré a Lazár zasa zlé. Teraz on sa tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik — čo ako by chcel — nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.‘ Tu povedal: ‚Prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov. Nech im vydá svedectvo, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.‘ Abrahám mu odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich poslúchajú.‘ Ale on povedal: ‚Nie, otec Abrahám. Ale ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať.‘ Odpovedal mu: ‚Ak neposlúchajú Mojžiša a Prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych.‘“ (Lukáš 16,19-31)
KAHLENBERG

AKO DLŽNÍK STE LÚZR, NEMÁTE NA NIČ. ZÁSADNÝMI VINNÍKMI SÚ POLITICI

@Peter(skala)

To že sa Zeman staval proti mohamedánom pri migračnej kríze mu budiž pripísané k dobru.

Inak je to ale čudná postava českej histórie. Pri návšteve "prezidentky" Čaputovej, v Prahe 20. júna 2019, povedal, ako bolo krásne zažívať pred 30 rokmi "zamatovú revolúciu".
Byť na jeho mieste, tak kvôli tej všetkej špine, ktorá po tej "nežnej revolúcii" prišla, by som radšej nič nehovoril.
KAHLENBERG

AKO DLŽNÍK STE LÚZR, NEMÁTE NA NIČ. ZÁSADNÝMI VINNÍKMI SÚ POLITICI

@Peter(skala)

Rovnako tak s tým prišiel ten ožran Zeman v Česku v roku 2001 a teraz vyhlasuje, že ľuďom v exekúcii, ktorých je tam milión, nie je potreba pomôcť, že si za to môžu sami.

No rozkrádať ľuďom národný majetok, pomocou kmotrov všetkého druhu, v hodnote biliónov korún, to bolo v poriadku.

To bola "svätá ekonomická transformácia".
KAHLENBERG

Kardinál Müller: Pápež sa stretáva s čínskymi politikmi prenasledujúcimi veriacich, ale Salviniho …

Katolícka viera je pre všetkých, ktorí sú krstom včlenení do mystického tela Kristovho, teda Cirkvi.

Viera nie je majetok pápeža ani ktoréhokoľvek biskupa, za účelom svojvoľného zaobchádzania s ňou.

Vo viere sú si všetci rovní.

"Tak totiž ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným Duchom v …More
Katolícka viera je pre všetkých, ktorí sú krstom včlenení do mystického tela Kristovho, teda Cirkvi.

Viera nie je majetok pápeža ani ktoréhokoľvek biskupa, za účelom svojvoľného zaobchádzania s ňou.

Vo viere sú si všetci rovní.

"Tak totiž ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným Duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní; a všetci sme boli napojení jedným Duchom. Lebo telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. Keby noha povedala: „Pretože nie som ruka, nie som z tela!“, či zato nepatrí k telu? A keby ucho povedalo: „Keďže nie som oko, nie som z tela!“, či zato nepatrí k telu? Keby bolo celé telo len okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Ale Boh usporiadal údy v tele, každý jeden z nich, tak, ako chcel. Keby však boli všetky údy jedným údom, kde by bolo telo? Takto je teda mnoho údov, a predsa jedno telo. Preto oko nemôže povedať ruke: „Nepotrebujem ťa!“ ani hlava nohám: „Nepotrebujem vás!“ Ba skôr je to tak, že tie údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú nesmierne potrebné, a tým údom tela, ktoré sa nám zdajú menej cenné, preukazujeme väčšiu poctu, a pretože sú neslušné, dostáva sa im o to starostlivejšie zaodenie, zatiaľ čo naše počestné údy to nepotrebujú. Boh však usporiadal telo tak, že slabšiemu údu dal viac cti, aby neboli v tele roztržky, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. A teda ak trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy; ak sa dostáva cti jednému údu, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy." (Prvý list Korinťanom 12, 12-27)
KAHLENBERG

PROJEV V EVROPSKÉ UNII

Juncker & "ISCHIAS"
KAHLENBERG

PRAVDA O SÚČASNOSTI - (stretnutie priateľov Svobodného rádia, ČR, 18. mája 2019) - biskup Timotej

Ladislav Bajza

Pán Bajza, proti niektorým dehonestačným názorom (aj Vášho štýlu) je argumentácia zbytočná ["Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nepošliapali nohami, neobrátili sa a neroztrhali vás!" (Matúš 7,6)], preto ich mažem, nech sa tu nerozmáha v diskusii burina.
KAHLENBERG

PRAVDA O SÚČASNOSTI - (stretnutie priateľov Svobodného rádia, ČR, 18. mája 2019) - biskup Timotej

SKUTKY V KRISTOVOM MENE (Evanjelium podľa Marka 9,38-41)

Ján mu povedal: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa démonov. Bránili sme mu, pretože nechodil s nami.“ Ježiš však povedal: „Nebráňte mu! Ak niekto bude konať mocný čin v mojom mene, nemôže mi hneď nato zlorečiť. Veď kto nie je proti nám, je s nami! Ktokoľvek by vám dal napiť pohár vody, pretože patríte Kristovi, amen, …More
SKUTKY V KRISTOVOM MENE (Evanjelium podľa Marka 9,38-41)

Ján mu povedal: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa démonov. Bránili sme mu, pretože nechodil s nami.“ Ježiš však povedal: „Nebráňte mu! Ak niekto bude konať mocný čin v mojom mene, nemôže mi hneď nato zlorečiť. Veď kto nie je proti nám, je s nami! Ktokoľvek by vám dal napiť pohár vody, pretože patríte Kristovi, amen, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu.
KAHLENBERG

PRAVDA O SÚČASNOSTI - (stretnutie priateľov Svobodného rádia, ČR, 18. mája 2019) - biskup Timotej

Pod každé slovo tohto múdreho kňaza Timoteja sa môže opravdivo veriaci človek v Ježiša Krista, ako Pána a Vykupiteľa, podpísať.

Bohužiaľ nevynímajúc z nich ani slová o posledných troch pápežoch (akokoľvek sme ich mohli alebo môžeme mať radi).

Ak niekto degraduje Boha na úroveň ľudsky stvorených božstiev, je to zle.

K čomu taký postoj vedie, to nám jasne ukazuje obraz dnešnej cirkvi. Pritom …More
Pod každé slovo tohto múdreho kňaza Timoteja sa môže opravdivo veriaci človek v Ježiša Krista, ako Pána a Vykupiteľa, podpísať.

Bohužiaľ nevynímajúc z nich ani slová o posledných troch pápežoch (akokoľvek sme ich mohli alebo môžeme mať radi).

Ak niekto degraduje Boha na úroveň ľudsky stvorených božstiev, je to zle.

K čomu taký postoj vedie, to nám jasne ukazuje obraz dnešnej cirkvi. Pritom snáď všetci vieme, čo je prameňom našej Viery:

Credo in Deum,
Patrem omnipotentem,
Creatorem caeli et terrae.

Et in Iesum Christum,
Filium eius unicum,
Dominum nostrum;

qui conceptus est de Spiritu Sancto,
natus ex Maria Virgine,
passus sub Pontio Pilato,
crucifixus, mortuus, et sepultus;
descendit ad inferos,
tertia die resurrexit a mortuis;
ascendit ad caelos,
sedet ad dexteram Dei,
Patris omnipotentis,
inde venturus est iudicare
vivos et mortuos.

Credo in Spiritum Sanctum,
sanctam Ecclesiam catholicam,
sanctorum communionem,
remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem
et vitam aeternam.

Amen.
KAHLENBERG

PRAVDA O SÚČASNOSTI - (stretnutie priateľov Svobodného rádia, ČR, 18. mája 2019) - biskup Timotej

INÉHO EVANJELIA NIET (List apoštola Pavla Galaťanom 1,6-10)

"Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu.
Iného evanjelia však niet. To iba niektorí vás znepokojujú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium.
Ale keby sme my alebo aj anjel z neba zvestovali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám zvestovali — nech je prekliaty!
Ako sme už …More
INÉHO EVANJELIA NIET (List apoštola Pavla Galaťanom 1,6-10)

"Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu.
Iného evanjelia však niet. To iba niektorí vás znepokojujú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium.
Ale keby sme my alebo aj anjel z neba zvestovali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám zvestovali — nech je prekliaty!
Ako sme už povedali, aj teraz opakujem: Ak vám niekto zvestoval iné evanjelium namiesto toho, ktoré ste prijali — nech je prekliaty!

Ide mi azda teraz o priazeň ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem zapáčiť ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom."
KAHLENBERG

Opäť Mateo Salvini - čo nám "chystá" EÚ

MAŤO, veríme, že to je pravda a ani nepotrebujeme dôkazy, tých už je aj tak dosť.

Preto je potreba tej Bruselskej hydre odseknúť hlavu aj keď to s ňou bude ešte nejakú dobu asi náročné.
KAHLENBERG

Mapa bezbožnosti. Platí, že čo Čech, to neznaboh?

To je zaujímavé: Na Slovensku je podľa tohto "grafu" len 12% "neznabohov", ale do prezidentského paláca si Slovensko pustilo napred satanistu a potom satanistku.
KAHLENBERG

Bazén na vrchole Parížskej Notre Dame?

Firma z dekadentného "Štokholmu", na tom nie je nič divné, ale je to na zaplakanie.

"Ježiš sa obrátil k ženám a povedal: „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale radšej plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi." (Lukáš 23,28)
KAHLENBERG

Klerikalizmus: tvrdohlavý arcibiskup ospravedlňuje zneužívanie voči kľačiacim veriacim

apredsasatoci Pravda nie je závislá na čase, preto tých 50 rokov je ukázané, akoby vzácne slová boli vyslovené teraz.