Marieta Ria
241.8K
Peter(skala)
Pekný citat, len by bolo dobré, keby sa by prepisoch upravovali gramaticke chyby, zvlašť ked sa jedná o teologicke a naboženské pojmy:
Nebo, Očistec, Peklo ... to sú názvy jedinečných a originálnych miest, ktoré su oveľa dôležitejšie ako mestá, či obce, dokonca aj názvy alebo mená osobných záležitostí.
Preto ich treba písať s velkým začiatočným písmenom a tak zaroven odlíšiť od podobných …More
Pekný citat, len by bolo dobré, keby sa by prepisoch upravovali gramaticke chyby, zvlašť ked sa jedná o teologicke a naboženské pojmy:
Nebo, Očistec, Peklo ... to sú názvy jedinečných a originálnych miest, ktoré su oveľa dôležitejšie ako mestá, či obce, dokonca aj názvy alebo mená osobných záležitostí.

Preto ich treba písať s velkým začiatočným písmenom a tak zaroven odlíšiť od podobných až rovnakých pojmov, ktoré však majú iný význam.

napr: nebo v ateistickom ale aj civilnom slovníku znamená nebeskú oblohu.
Preto, ked sa aj v Biblii píše, že Ježiš "vystupil do neba", tak s malým "n", lebo autor chcel poukazať na to, že Ježiš vystupoval zo zeme smerom na hor a to podobne ako Eliáš, ktorý rovnako vystupil zo zmene do neba, ale nie do Neba, kde prebýva Boh, kedže vieme, že je "len" v Raji, čo nie je Nebeske Kralovstvo, ale ako hovorí bl.Emerichová, tak miesto na zemi - nedostupne ľudom.

Podstatne je rozlišovať medzi civilným a naboženským slovníkom, aby sme správne porozumeli, že sa nejedná len o atmosferu medzi zemou a vesmirom, ale skutočné Nebo - to duchovné, kde prebývajú duchovne bytosti, anjeli, svätí a Boh.

To isté, aj čo sa týka Očistca, aby bolo zrozumiteľné, že sa nejedná o nejaké civilné-pozemské miesto očisťovania toho telesného, ale naopak - duchovneho a duševneho, ktoré prebýva v duchovnej sfere.

Ja chapem nekresťanov alebo nekatolikov ako ked píšu na blogoch, či dokonca spravach o týchto pojmoch bez náležitej vážnosti, ale katolik by mal rozlišovať pojmy a tak sa aj správať, vyjadrovať, aby ludia videli odlišnosť, ale zaroven aj porozumeli... pretože práve tieto nesprávne zaužívane frazy mylia ludí a dochádza k zbytočným nedorozumeniam.

Tiež je zaujímavé ako niektorí bazírujú na gramatických chybách typu:
1. y/i
2. dva/dve
3. Slovák/slovák

... ale ked im nevadí písať podstatné mená-názvy s malým písmenom a to náboženské pojmy, tak to môže prezrádzať ich priority a hodnoty, ktoré uprednostňujú, čiže telesné pred duchovnými.
Marieta Ria
Nevšimla som si, že by sa v náboženských textoch všade používalo označenie veľký písmenom, či to píšu kňazi, teológovia a pod. Preberám články z duch. stránok a nestretám sa s tým. Keď ide o označenie Boha a Božs. osôb, P. Márie, tam je to samozrejmé, ale toto mi už príde prehnané, keď to nie je tak zaužívané. Tým nechcem znižovať význam týchto miest.
Musím povedať. že ma viac iritujú …More
Nevšimla som si, že by sa v náboženských textoch všade používalo označenie veľký písmenom, či to píšu kňazi, teológovia a pod. Preberám články z duch. stránok a nestretám sa s tým. Keď ide o označenie Boha a Božs. osôb, P. Márie, tam je to samozrejmé, ale toto mi už príde prehnané, keď to nie je tak zaužívané. Tým nechcem znižovať význam týchto miest.
Musím povedať. že ma viac iritujú gramatické chyby, aj tie, čo si spomínal, ktoré tak kolú oči a to je v zásadách správneho používania jazyka a každý by to mal ovládať. Prepáč, ale toľkokrát čítam v Tvojich komentároch Tomáš namiesto to máš, čo úplné mení význam slov, rozmýšľala som, že koho oslovuješ Tomáš. Hovorím to v dobrom, nechcem sa Ťa dotknúť...
Myslím, že týmto nikto nezhreší, horšie by to bolo s menami Božími, tam možno hovoriť o neúcte, alebo pri označovaní mena druhej Božskej osoby, či Ducha Svätého iniciálkami, čo sa tu bežne deje u jednej osoby...
Peter(skala)
"Tomáš" používam vtedy, ked vidim, že dotyčný je neveriaci ako apoštol Tomáš.
Bežne používam: "... to máš tak ako keď...", ale ked vidím, že je neveriaci, tak použijem slovo: "Tomáš tak ako ked...", aby si spomenul na Tomáša, lebo ludia zvyčajne ked myslia na Tomáša, tak v suvislosti s jeho NEVEROU.
Laco Bajzo
Búh žádný očistec nepotrebuje? Ale my ľudia podľa Pánových slov očividne áno!
Kde je miesto múk ,ten žalár v ktorom bude každý musieť zaplatiť z každého daromného slova a z ktorého sa nedostane ,kým nezaplatí do posledného haliera?
Mat. 18 Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?« 34 A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú …More
Búh žádný očistec nepotrebuje? Ale my ľudia podľa Pánových slov očividne áno!
Kde je miesto múk ,ten žalár v ktorom bude každý musieť zaplatiť z každého daromného slova a z ktorého sa nedostane ,kým nezaplatí do posledného haliera?

Mat. 18 Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?« 34 A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. 35 Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“

Luk.18kap: "Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. 48 Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať."

Kde je to miesto v ktorom nebeský Otec tak urobí aj nám ,ak sa zachováme ako ten zlý sluha? Kde je to miesto ,kde zlých sluhov zbijú?! v nebi?! Určite nie! A tu na zemi tiež nie! Tak kde?!

Pán Ježiš podľa takých ako ty očividne táral dve na tri a také miesto trestu si len tak vymyslel!
Robíte z luhára zo samotného Boha!
David Michael Emeth
Kážete tady nebiblické nauky, dosvědčené leda vaší tradicí! Bůh může člověka vyvést i z pekla, očistec na to nepotřebuje... 🙂❗
David Michael Emeth
Očistec je lidská, ne Boží nauka! Proč si vymýšlíte? Protože jste jako fariseové, a dopadnete jako oni. 😬❗
Mar 7:8: "Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice.“"❗
Peter(skala)
@David Michael Emeth
David ked hovoríš, že Očistec je ľudská nauka a nie Božia, tak preto, že neveriš ako by Boh chcel, aby sme sa prihovarali za zosnulých?
🤔
David Michael Emeth
Vůbec ne, vždyť říkám, že Bůh může vyvést i z pekla. 🙂
Peter(skala)
... a prečo veriš, že môže vyviesť aj z Pekla, ked Ježiš jasne povedal zatratenemu bohačovi, že aj keby chcel, tak by mu nemohol pomôcť ?!
Ináč, ako to, že veríš tomu, ked Pravoslavna cirkev tomu neverí?More
... a prečo veriš, že môže vyviesť aj z Pekla, ked Ježiš jasne povedal zatratenemu bohačovi, že aj keby chcel, tak by mu nemohol pomôcť ?!

Ináč, ako to, že veríš tomu, ked Pravoslavna cirkev tomu neverí?
Laco Bajzo
Emeth - Si len ďalší hlupák ,ktorý si vytvoril vlastné náboženstvo.
David Michael Emeth
Vlastní náboženství si vytvořili katolíci... 🙂❗
David Michael Emeth
Peter (skala) - všechno je možné tomu, kdo věří! K boháčovi nemluví Jesus, ale Abraham. Co je člověku nemožné, Bohu je možné!
A apoštol Pavel dokonce mluví o lidech, co se křtí za mrtvé, a nijak tuto praxi neodsuzuje... 🙂❗
1 Kor 15:29: "Jaký by jinak mělo smysl to, že se někteří dávají křtít za mrtvé? Jestliže mrtví vůbec nevstanou, proč se za ně dávají křtít?"
BernadettaJaMalinka
@Laco Bajzo, dôkazov o ocistci je v písme viac ale tie, ktoré si uviedol, nie sú o ocistci ale o večnom treste pre zlých a lenivých sluhov. Dá im podiel medzi nevernými.. t.j. v pekle.
Laco Bajzo
Bernadeta - Nie je to peklo ,lebo ide o dočasné tresty: "kým nesplatí celú dlžobu"
Učeník Pánov
@David Michael Emeth napísal nasledovné:
Bůh žádný očistec nepotřebuje, pochopte to už konečně, a neobtěžujte Ho svými výmysly, nepodloženými Písmem:
1Sa 2:6: "Hospodin umrtvuje i obživuje, uvodí do pekla i vyvodí."
Kdo můžeš pochopit, pochop. ❗
LENŽE PREKLAD NESEDÍ:
“ The LORD killeth, and maketh alive; He bringeth down to the grave, and bringeth up.”
Jewish Publication Society Bible
Tu sa …More
@David Michael Emeth napísal nasledovné:

Bůh žádný očistec nepotřebuje, pochopte to už konečně, a neobtěžujte Ho svými výmysly, nepodloženými Písmem:
1Sa 2:6: "Hospodin umrtvuje i obživuje, uvodí do pekla i vyvodí."
Kdo můžeš pochopit, pochop. ❗

LENŽE PREKLAD NESEDÍ:

“ The LORD killeth, and maketh alive; He bringeth down to the grave, and bringeth up.”
Jewish Publication Society Bible

Tu sa píše “grave”, čo sa prekladá ako hrob, či záhrobie, nejedná sa o peklo.

“The LORD killeth, and maketh alive: he bringeth down to the grave, and bringeth up.”
King James Version (KJV)

V tomto preklade tiež: “grave”

V gréckom preklade je použité slovko:
“Sheol” , čo neznamená peklo, ide o záhrobie.

Z pekla už nikto neunikne.
David Michael Emeth
Co to tady meleš za nesmysly? V řeckém překladu není použité slovo šeol, to je v hebrejském textu, ale slovo hádes, které je v NZ překládané jako peklo (v Bibli kralické)!
Řecký text:
1SA 2:6: "κύριος θανατοῖ καὶ ζωογονεῖ, κατάγει εἰς ᾅδου καὶ ἀνάγει·"
Nevyjadřuj se k věcem, kterým evidentně nerozumíš... 😄❗
David Michael Emeth
Zj 20:13-14: "A moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, i Smrt a Hádes vydali mrtvé, kteří v nich byli, a každý byl souzen podle svých skutků. A Smrt a Hádes byli uvrženi do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt: ohnivé jezero." (Překlad CSP)
Řecký text:
REV 20:13-14: "καὶ ἔδωκεν ἡ θάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ, καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἔδωκαν τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν …More
Zj 20:13-14: "A moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, i Smrt a Hádes vydali mrtvé, kteří v nich byli, a každý byl souzen podle svých skutků. A Smrt a Hádes byli uvrženi do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt: ohnivé jezero." (Překlad CSP)
Řecký text:
REV 20:13-14: "καὶ ἔδωκεν ἡ θάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ, καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἔδωκαν τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός. οὗτος ὁ θάνατος ὁ δεύτερός ἐστιν, ἡ λίμνη τοῦ πυρός."
Učeník Pánov
Opravujem sa, sheol je hebrejsky. Ale peklo to nie je. Verš zo Samuelovej knihy, ktorý si tu uviedol bol napísaný hebrejsky, nie grécky a toho sa prekladatelia držia.
Význam cudzieho slova „ šeol ” v Slovníku cudzích slov
šeol – podsvetie v Starom zákone
A prečo sa rozčuluješ @David Michael Emeth ? Nedokážeš pokojne diskutovať?More
Opravujem sa, sheol je hebrejsky. Ale peklo to nie je. Verš zo Samuelovej knihy, ktorý si tu uviedol bol napísaný hebrejsky, nie grécky a toho sa prekladatelia držia.

Význam cudzieho slova „ šeol ” v Slovníku cudzích slov

šeol – podsvetie v Starom zákone

A prečo sa rozčuluješ @David Michael Emeth ? Nedokážeš pokojne diskutovať?
Učeník Pánov
Takže žiadne peklo ale podsvetie. A to je podstatný rozdiel. Tie preklady do anglického jazyka, ktoré som tu uviedol schválne nie sú katolícke ale jeden je židovský a druhý je protestantský. A jasne prekladajú slovo “sheol” ako “grave” , teda hrob, či záhrobie. Nie ako “hell” - peklo.
David Michael Emeth
A jaký je rozdíl mezi podsvětím a peklem, můžeš to objasnit? 😄
David Michael Emeth
S nedouky a ignoranty tvého druhu se de facto diskutovat ani nedá, bývá to jako rozhovor s jehovistou - dlouhé, únavné, a hlavně k ničemu... 🙂❗
Učeník Pánov
@David Michael Emeth ,
Pýcha, zaslepenosť a opovrhovanie ti nedovoľuje diskutovať. Preštuduj si v biblickom slovníku čo znamená slovo “sheol” (grave, podsvetie) a čo “gehenna” (hell, peklo- miesto večného trestu) Konkordancií tam nájdeš dosť. Ide o dva úplne iné pojmy.More
@David Michael Emeth ,

Pýcha, zaslepenosť a opovrhovanie ti nedovoľuje diskutovať. Preštuduj si v biblickom slovníku čo znamená slovo “sheol” (grave, podsvetie) a čo “gehenna” (hell, peklo- miesto večného trestu) Konkordancií tam nájdeš dosť. Ide o dva úplne iné pojmy.
David Michael Emeth
Neodpověděl jsi na mojí otázku, jaký je rozdíl mezi podsvětím a peklem! Nedokážeš to? 🙂
Učeník Pánov
V časoch Starého Zákona čakali duše spravodlivých zosnulých v podsvetí, ktoré nebolo miestom večného utrpenia. Po príchode prisľúbeného Spasiteľa a Vykupiteľa duší, Ježiša Krista a Jeho smrti na kríži, sa prísľuby Božie vyplnili a sám Kristus Pán zostúpil k zosnulým do podsvetia ako aj recitujeme v Symbole viery a vyviedol odtiaľ duše spravodlivých. To by si mal vedieť, @David Michael EmethMore
V časoch Starého Zákona čakali duše spravodlivých zosnulých v podsvetí, ktoré nebolo miestom večného utrpenia. Po príchode prisľúbeného Spasiteľa a Vykupiteľa duší, Ježiša Krista a Jeho smrti na kríži, sa prísľuby Božie vyplnili a sám Kristus Pán zostúpil k zosnulým do podsvetia ako aj recitujeme v Symbole viery a vyviedol odtiaľ duše spravodlivých. To by si mal vedieť, @David Michael Emeth . Peklo je iná kategória. Odtiaľ sa už nedostane nikto, potvrdil to aj Ježiš, keď rozprával učeníkom podobenstvo o boháčovi a chudobnom Lazarovi. Peklo je večný trest.