csk.cartoon
154.5K
Pomocníci na poslednú chvíľu Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsHlskixijqiMore
Pomocníci na poslednú chvíľu
Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsHlskixijqi
Július7
Rozdiel medzi skutočnými kresťanským katolíkmi - svatcami a sektármi je v tom, že skutočného katolíka osvecuje pravé svetlo Ducha Svatého a dokáže rozlišovať.
Keby žila osoba, ktorá sa prezýva ako Sedevakantistický kanál v čase sv Atanáza, kedy Katolícku Cirkev drvila strašná heréza arianizmu, ktorá popierala božstvo Ježiša Krista,
tak by tvrdila, že táto Cirkev, ktorá mala mnoho biskupov …More
Rozdiel medzi skutočnými kresťanským katolíkmi - svatcami a sektármi je v tom, že skutočného katolíka osvecuje pravé svetlo Ducha Svatého a dokáže rozlišovať.
Keby žila osoba, ktorá sa prezýva ako Sedevakantistický kanál v čase sv Atanáza, kedy Katolícku Cirkev drvila strašná heréza arianizmu, ktorá popierala božstvo Ježiša Krista,
tak by tvrdila, že táto Cirkev, ktorá mala mnoho biskupov - ariánov je len sekta babylónska neviestka, pretože zlí ariánski biskupi vyhnali pravoverného svatého Atanáza, ktorý odmietol herézu arianizmu.
Trvalo desaťročia, kým Boh potvrdil, že sv.Atanáz mal pravdu a rímska Cirkev sa očistila od tohto bludu.
Bola vtedy RKC babylonskou neviestkou ? Nebola, ale bola do značnej miere ovládaná bludármi - ariánmi, kde patrilo množstvo biskupov a mali aj značnú moc.
Takže RKC bola okupovaná ariánmi - heretikmi -bludármi.
Sedevakantistický kanál nedokáže pochopiť, že rovnakú situáciu ako vtedy, dokonca aj horšiu dopustil Boh pre hriechy ľudí aj na RKC v súčasnej dobe...
Je preto RKC po II Vatikánskom koncile babylonskou neviestkou a sektou ako tvrdí Sedevakantistický kanál ?
Nie je, teraz je okupovaná sektou slobodomurárov -iluminátov, ktorí sa rovnako ako kedysi ariáni votreli do vysokých štruktúr RKC a chcú zmeniť jej učenie, doktrínu, Magistérium RKC, ktoré je večné a nemenné.

Normálni katolíci chápu, že je RKC okupovaná, ale sektári nie. Sv Atanáz nikdy netvrdil, že RKC je babylonská neviestka len preto, že ju okupovali ariáni. Sedevakantistický kanál, však o RKC tvrdí, že súčasná RKC po II Vatikánskom koncile už nie je Cirkev, ale babylonská neviestka. Takže sa vobec nechová tak, ako skutočný katolík, čo má pravé svetlo poznania a chápe reálnu situáciu.
Čo teda majú slušní katolíci robiť ? Modliť sa, obetovať za Cirkev a poukazovať na heretické prejavy v RKC a nepríjmať, žiadne bludné herézy modernizmu, ekumenizmu, relativizmu a synkretizmu, ktoré zaviedli slobodomurári do RKC po II.Vatikánskom koncile.
Pretože práve tak sa choval aj sv.Atanáz. Nezavrhol Cirkev, do ktorej patril, ktorá ho vyhnala do vyhnanstva, ale sa za ňu modlil, pričom však odmietal stále bludy arianizmu.
Avšak, na rozdiel od Sedevakant kanálu sa neutiekal do sekty a nestal sa nepriateľom Cirkvi, ktorú okupovali ariáni.
II Vatikánsky koncil nezrušil katolícke dogmy, pretože to bol pastoračný koncil.
To, čo zaviedol, čo následujú niektorí modernistickí kňazi, ako herézy modernizmu nemusí slušný katolík akceptovať, pretože to nie sú dogmy a ani učenie Magistéria RKC.
Tragédiou sektára Sedevakantistický kanál je v tom, že je taký pomýlený, že tvrdí na svojich stránkach, aj sám v diskusii, že sviatosti v RKC sú po II Vatikánskom koncile neplatné...Čím sa automaticky stáva heretikum typu Viklefa, ktorý tvrdil podobné heretické lži.
Vychádza pritom len z vlastného "akože teologického" rozboru jeho sekty. Samozrejme si všetko prisposobuje tak, aby mu to sektársky vyhovovalo.
Ignoruje pritom eucharistické zázraky, napríklad v Poľsku, ktoré sa udiali aj v čase, kedy na Petrovom stolci sedí Bergoglio, ktorý ho okupuje...A tie dokazujú, že aj na omši v RKC po II Vatikánskom koncile prebieha transsubstanciácia, čiže Premenenie...
Odmieta uznať aj vedecky potvrdené eucharistické zázraky a tvrdí, že sú od zlého ducha, ako mi v diskusii napísal.
Takže, by katolíci ,tí skutoční, mali brať hodne opatrne to, čo tu tento sektár tvrdí.

Je pravdou, že RKC zažije ešte omnoho horší úpadok ako doteraz a dojde tam k rozkolu ,ale nič to nezmení na tom, že Petrova Cirkev prežije a v príslušnom čase ju Boh obnoví po prežitom utrpení a zdanlivej smrti, pretože RKC, rovnako ako Kristus musí na svojej ceste prežiť agóńiu a zdanlivú smrť, aby mohlo dojsť k vzkrieseniu, ktoré predpovedala Panna Mária vo Fatime a iste sa stane.
Netreba strácať nádej a netreba poukazovať len na negativizmy RKC a všetko v nej odpisovať, ako to robi S. kanál,ale po príklade sv.Atanáza sa modliť, bojovať a pracovať na jej záchrane a obnove, pretože raz k tomu iste dojde...
Sektári ako Sedevakantistický kanál však radšej utečú do siekt, pokladajú sa za majiteľa jedinej pravdy a tých, čo zostávajú v RKC, veria na sviatosti pokladajú za heretikov a fanaticky presviedčajú iných o svojom blude, ktorý vydávajú za pravdu..
Marieta Ria
Dobre vystihnutá podstata istého kanála, pre ktorého sú všetci naokolo heretici a všetkých posiela do pekla, všetkých zatracuje - jeho príspevky sú len znôškou nenávisti a odsúdenia!
Treba sa modliť za tých, ktorí nejdú správnym smerom a nie odsudzovať Cirkev ako celok. Lebo tú založil sám Ježiš Kristus a brány pekelné ju nepremôžu.
apredsasatoci
Július7 Od koho sa to potom máme oddeliť?
Július7
apredsasatoci :
Upresni otázku.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Oddeliť sa máš od heretika dohnala a jeho sekty a tak isto iný iným podobným sektám, ktorí sú mimo pravej Svätej RKC.
apredsasatoci
Július7 Zjavenie Jána 18. kap.: Oddeľte sa od nich!
Sedevakantistický kanál
Július, ty škodlivý heretik, veď práveže to je sv. Atanáz, ktorého by mali ľudia nasledovať. A keď ti to (a ostatným ako si ty) ešte nedochádza, tak to vysvetlím ľahko a zrozumiteľne.
Sv. Atanáz bojoval s heretikmi Ariánmi, ktorí obsadili budovy katolíckej Cirkvi, zhostili sa jej majetkov, a začali pretláčať vznútra tých budov nové falošné náboženstvo... (pripomína to niečo?)
Pozrite si: …More
Július, ty škodlivý heretik, veď práveže to je sv. Atanáz, ktorého by mali ľudia nasledovať. A keď ti to (a ostatným ako si ty) ešte nedochádza, tak to vysvetlím ľahko a zrozumiteľne.

Sv. Atanáz bojoval s heretikmi Ariánmi, ktorí obsadili budovy katolíckej Cirkvi, zhostili sa jej majetkov, a začali pretláčať vznútra tých budov nové falošné náboženstvo... (pripomína to niečo?)

Pozrite si: My sme katolíci, nie sekta (+o tom, ako svätý Atanáz kladie dôraz na vieru, nie na priestory)

Za čias rozmáhania sa Arianizmu, bolo 98% biskupstiev zabraných, a učilo sa tam, že Ježiš nie je Boh, čož je duch antikrista a pretláčanie nového falošného náboženstva. Tu je, čo sv. Atanáz povedal svojim veriacim, keď sa oddelili od budov, kde sa rozmáhal Arianizmus:

"[List svätého Athanáza jeho stádu počas Ariánskej krízy:] Nech vás Boh poteší! ... Čo ťa zarmútilo ... je skutočnosť, že ostatní okupovali kostoly násilím, zatiaľ čo ty si počas toho vonku. Je pravda, že majú priestory - ale vy máte apoštolskú vieru. Môžu obsadiť naše kostoly, ale sú mimo skutočnej Viery. Zostávate mimo miest uctievania, ale Viera prebýva vo vás. Uvažujme: čo je dôležitejšie, miesto alebo viera? Pravá viera, očividne. Kto prehral a kto vyhral v tomto boji - ten, kto drží priestor alebo kto drží vieru?

Pravda, priestory sú dobré, keď sa tam káže apoštolská Viera; sú svätí, ak sa tam všetko odohráva svätým spôsobom ... Ste tí, ktorí sú šťastní: vy, ktorí zostávate v cirkvi svojou vierou, ktorí sa pevne držíte základov viery, ktorá k vám zostúpila z apoštolskej tradície. A ak sa to už mnohokrát pokúsila otrasná žiarlivosť otriasť, nepodarilo sa to. Sú to tí, ktorí sa od toho v súčasnej kríze odtrhli.

Nikto nikdy neprekoná vašu vieru, milovaní bratia. A veríme, že Boh nám naše kostoly jedného dňa vráti.

Čím násilnejšie sa teda pokúšajú obsadzovať bohoslužby, tým viac sa oddeľujú od Cirkvi. Tvrdí, že reprezentuje Cirkev; ale v skutočnosti sú to tí, ktorí sa z toho vylučujú a zablúdia.

Aj keď sú katolíci verní tradícii zredukovaní na hŕstku, sú to tí, ktorí sú skutočnou Cirkvou Ježiša Krista."

Áno, sekta II. vatikánskeho koncilu, ktorá reprezentuje nové falošné náboženstvo sa zhostila budov, a sú tu antipápeži, ktorí vedú toto nové falošné náboženstvo, respektíve protipólnu cirkev voči Katolíckej Cirkvi. Táto protipólna cirkev je spomenutá v knihe Apokalypsa (Zjavenie Jána) ako Smilnica Babylonská. Miesto nejakého pelagiána Júliusa, by mali ľudia radšej venovať čas seriózným argumentom, ktoré potvrdzujú sedesvakantizmus.
Sedevakantistický kanál
A inak, tvoja bludná teológia je odpad. Arianisti, po tom, čo začali hlásať tie svoje bludy proti Ježišovi, tak sa oddelili od Cirkvi, to znamená, že nezostali v nej, tak ako si myslíš. RKC sa od ničoho neočisťovala, v zmysle toho, že by mala vo svojich radoch ľudí, čo neveria, že Ježiš je Boh. Viera v Ježiša je totižto jeden z hlavných pilierov kresťanstva, a človek sa nemôže nazývať kresťanom …More
A inak, tvoja bludná teológia je odpad. Arianisti, po tom, čo začali hlásať tie svoje bludy proti Ježišovi, tak sa oddelili od Cirkvi, to znamená, že nezostali v nej, tak ako si myslíš. RKC sa od ničoho neočisťovala, v zmysle toho, že by mala vo svojich radoch ľudí, čo neveria, že Ježiš je Boh. Viera v Ježiša je totižto jeden z hlavných pilierov kresťanstva, a človek sa nemôže nazývať kresťanom, a nemôže sa domnievať, že je v Cirkvi, ak neverí v Ježiša Krista, Spasiteľa. Tvoja teológia je odpad a odpadlíctvo: máš to celé popletené, ale niet divu, keď ty si schopný nazvať členov Cirkvi Ariánov, či tých tvojich odpadlíkov Františka a Benedikta XVI.

A inak, nevolám po oddelení sa od RKC ty hanebný klamár. A nepopieram pravosť sviatostí, ty hanebný klamár. Som katolík, a ty si jeden obyčajný protestant/sektár, falošný učiteľ a klamár.
Július7
Sedevakantistický kanál :
Tebe niečo vysvetľovať je ako hádzať hrach na stenu. Vobec nedokážeš správne pochopiť o čom píšem. Ale znova to skúsim.
A prečo si heretik ?
Pretože tvrdíš, že sviatosti, ktoré vysluhujú kňazi vysvatení po II Vatikánskom koncile sú neplatné a RKC po II Vatikánskom koncile je babylonská neviestka...
Toto je tvoja heréza a zapamataj si to.
Svojvoľne si si vyložil, …
More
Sedevakantistický kanál :
Tebe niečo vysvetľovať je ako hádzať hrach na stenu. Vobec nedokážeš správne pochopiť o čom píšem. Ale znova to skúsim.

A prečo si heretik ?
Pretože tvrdíš, že sviatosti, ktoré vysluhujú kňazi vysvatení po II Vatikánskom koncile sú neplatné a RKC po II Vatikánskom koncile je babylonská neviestka...
Toto je tvoja heréza a zapamataj si to.

Svojvoľne si si vyložil, tak ako to tvojej sekte vyhovuje, že tým, že II Vatikánsky koncil zmenil sposoby svatenia kňazov a formy vysluhovania sviatosti, že sú NEPLATNÉ.
Ale toto nie je nič iné ako len subjektívny svojvoľný sektársky výklad.Pretože všetky "kresťanské! sekty" prekrucujú Písmo a Tradíciu RKC, aby im to vyhovovalo v ich blude a heréze.

Vobec nemožeš vedieť, či máš v tomto skutočne pred Bohom pravdu a je to tak. Zjavné dokazy, na ktoré som ti už poukázal ignoruješ a pokladáš za zásah diabla.
A preto si a ostávaš nebezpečný heretik, ktorý sa bude pred Bohom tvrdo zodpovedať, za to, čo verejne konáš a aké bludy hlásaš.


Ty si ako pomýlený heretik presvedčený, že RKC si ty a hŕstka ďalších, čo uznávajú tvoje názory...Ale tak to nie je.


A čo sa týka sv.Atanáza a tvojho okupovania budov...

Heréza arianizmu bola závažnejšia ako súčasná kríza v RKC po II Vatikánskom koncile.

1. Už som ti to napísal. II Vatikánsky koncil bol pastoračný a nie dogmatický koncil.
To znamená, že II Vatikánsky koncil nezrušil žiadnu katolícku dogmu.
Žiadny kňaz vysvatený po II vatikánskom koncile nemusí pochybovať o žiadnej katolíckej dogme.
A to napriek omylom modernizmu, herézy, ktorú II Vatikánsky koncil v RKC sposobil. Takže áno, II vatikánsky koncil sposobil pastoračné herézy, ale nie dogmatické.
Dogmy zostali platné.


2.Ariánska heréza bola heréza, ktorá popierala samotnú hlavnú dogmu kresťanstva. A to tú, že Boh je len jeden, v Bohu sú 3 osoby a Ježiš Kristus je II Božská Osoba - Bohočlovek.
A preto bola závažnejšia ako súčasná kríza v RKC.
Popierala samotné hlavné dogmy kresťanstva.


Sv.Atanáz hovorí o okupovaní budov ariánmi, ktorí stratili pravú vieru. Až je totiž kňaz alebo biskup zjavný a verejný heretik a priamo verejne uznáva a učí herézu a to takú závažnú, že popiera nejakú katolícku dogmu, tak je automaticky od Boha exkomunikovaný a veriaci sa na takej omše od heretika nemajú zúčastniť.
Takže, to čo tvrdil sv.Atanáz bola pravda.

A však aj za ariánskej herézy zostali kňazi RKC, ktorí neboli heretikmi a ariánmi a vysluhovali pravú svatú omšu a sviatosti a netvrdili, že kvoli okupácií ariánmi je RKC babylonská neviestka...
Neodišli a nevytvorili si novú sektu ako ty, ktorá uznáva vlastný a svojvoľný teologický výklad sv.Písma a Tradície RKC.

Chápali, že ariáni sa votreli do vedenia RKC a okupujú ho, hoci sú exkomunikovaní heretici od Boha a už nepatria do RKC...

Tvoja heréza je však v tom, že ty máš tých, čo chodia na omše v súčasnej RKC po II Vatikánskom koncile - ktorú nazývaš babylonská neviestka za heretikov a ich sviatosti, ktoré dostávajú za neplatné.

Nedokážeš pochopiť fakt, že rovnako ako za ariánskej herézy zostali v RKC platní kňazi, tak rovnako aj v súčasnej RKC máš platných kńazov, ktorí platne vysluhujú sviatosti RKC, aj keď sú podľa teba kňazi vysvatení neplatne po II Vatikánskom koncile.
Ty takých kňazov však neuznávaš a ani ich sviatosti, ktoré udeľujú...
A preto si a zostaneš heretik,až sa nezmeníš a bludne ovplyvňuješ ľudí.


"
A inak, tvoja bludná teológia je odpad. Arianisti, po tom, čo začali hlásať tie svoje bludy proti Ježišovi, tak sa oddelili od Cirkvi, to znamená, že nezostali v nej, tak ako si myslíš. RKC sa od ničoho neočisťovala, v zmysle toho, že by mala vo svojich radoch ľudí, čo neveria, že Ježiš je Boh. Viera v Ježiša je totižto jeden z hlavných pilierov kresťanstva, a človek sa nemôže nazývať kresťanom, a nemôže sa domnievať, že je v Cirkvi, ak neverí v Ježiša Krista, Spasiteľa. Tvoja teológia je odpad a odpadlíctvo: máš to celé popletené, ale niet divu, keď ty si schopný nazvať členov Cirkvi Ariánov, či tých tvojich odpadlíkov Františka a Benedikta XVI."

Ja som nikdy netvrdil, že ariánski biskupi zostali katolíkmi alebo, že sú platní členovia RKC. Tvrdil som, že OKUPUJÚ RKC, pretože zostali v úradoch ako kńazi, biskupi majú budovy RKC ich moc a penize a bludne vyučovali ľudí.
To neznamená, že sú platnými členmi Kristovej Cirkvi. Takže hrubo a podlo manipuluješ, lebo sa snažíš zo mňa vyrobiť heretika, ktorým si však ty.
Kde píšem, že ariáni sú platní členovia Cirkvi - RKC alebo, že František je skutočný pravý pápež pred Bohom ? Nikde, podlo klameš, ty klamár a manipulátor.

A keď máš 99 ariánskych bludárskych biskupov a iba jedného pravoverného katolíckeho biskupa, tak stále tých 99 zostáva heretikmi, ktorí OKUPUJÚ RKC .A to preto, že zostávajú v úradoch RKC a nie sú VEREJNE exkomunikovaní a zbavení svojej moci...Do tých čias OKUPUJÚ RKC. Chápeš vobec, čo píšem ?
Chápeš vobec,, že keď niekto, arián OKUPUJE RKC, tak to vobec nemusí znamenať, že je platný člen RKC pred Bohom ?
To, že sú pred Bohom exkomunikovaní, že nie sú členmi RKC ešte neznamená, že nemožu okupovať RKC...
A písal som, že tento stav trval v rímskej Cirkvi pár desaťročí...
Július7
apredsasatočí:
ako píše Martin...
Nemožeš zobrať nejaký citát sv Písma a vysvetliť si ho po svojom bez akceptovanie konceptu, do ktorého je vložený. Takto začala aj luteránska sekta, pretože Luther tvrdil, že len akceptácie Ježiša a viera v neho stačí na ospravdelnenie a rovnako si svojovoľne vyložil nejaký citát z Písma.
A tvrdil, že ho nemusí s nikým rozoberať, lebo on sám je autorita, ktorý …More
apredsasatočí:
ako píše Martin...

Nemožeš zobrať nejaký citát sv Písma a vysvetliť si ho po svojom bez akceptovanie konceptu, do ktorého je vložený. Takto začala aj luteránska sekta, pretože Luther tvrdil, že len akceptácie Ježiša a viera v neho stačí na ospravdelnenie a rovnako si svojovoľne vyložil nejaký citát z Písma.
A tvrdil, že ho nemusí s nikým rozoberať, lebo on sám je autorita, ktorý to rrzhodol. Takto začínajú sekty. Na pýche a ovládnutí človeka zlým duchom i keď to nemusí byť vidieť navonok ako u posadnutých...To, že nejakému vodcovi sekty ovládaná myslenie Satan može byť mnohým skryté.
Sedevakantistický kanál
Tak naposledy: moja pozícia nie je to, čo hovoríš o mne. Klameš o mne, lebo si jeden obyčajný zlomyselný podliak, ktorému je pravda ukradnutá. Každý si môže overiť, že netvrdím, to čo o mne hlásaš. RKC nenazývam Smilnicou. Je dôležité, aby ľudia mali jasno, že medzi sektou po II. vatikánskom koncile a Katolíckou Cirkvou tu je rozdiel, podobný ako medzi sektou ariánov, ktorí zaujali budovy …More
Tak naposledy: moja pozícia nie je to, čo hovoríš o mne. Klameš o mne, lebo si jeden obyčajný zlomyselný podliak, ktorému je pravda ukradnutá. Každý si môže overiť, že netvrdím, to čo o mne hlásaš. RKC nenazývam Smilnicou. Je dôležité, aby ľudia mali jasno, že medzi sektou po II. vatikánskom koncile a Katolíckou Cirkvou tu je rozdiel, podobný ako medzi sektou ariánov, ktorí zaujali budovy Cirkvi v 4. storočí. Sú niektoré herézy, ktoré sú notorické, ktoré sú zjavné a evidentné, ako to, že napr. jední ľudia začnú popierať Ježiša Krista ako skutočného Pána Boha (napr. Nestoriáni, alebo Ariáni). Títo nie sú v RKC, od chvíle, ako začnú čosi takéto hlásať.

Pápež sv. Celestín v liste o tom, že Nestórius a jemu podobní postrádajú akúkoľvek autoritu
v zosadzovaní (exkomunikácii) ostatných:

Pápež sv. Celestín I., Duchovenstvu a konštantínopolskému ľudu (To the Clergy and People of Constantinople), r. 430 po Kristovi: „Avšak aby sa nezdalo, že rozsudok toho, čo už na seba zvolal božský rozsudok, má čo i len na čas silu, autorita Nášho Apoštolského stolca otvorene stanovila, že na žiadneho biskupa či klerika alebo kresťana akéhokoľvek povolania, ktorý bol zo svojho miesta alebo zo spoločenstva zosadený Nestoriom a jemu podobnými odvtedy, čo [ex quo] začali hlásať herézu, sa nemá pozerať ako na zosadeného alebo exkomunikovaného. Ale všetci títo boli a až doteraz zotrvávajú v Našom spoločenstve, pretože ten, čo sa potácal v hlásaní takýchto vecí, nemohol nikoho ani zosadiť, ani odstrániť.“

Ten, čo začne hlásať nestóriovu herézu, od toho momentu nie je v Cirkvi ničím a nemá žiadnu autoritu.

--
Takzvaní kňazi po II. vk (ktorí boli "vysvätení" neplatnými vysviackami antipápeža Pavla VI.) nevysluhujú platné sviatosti, ktoré prináležia skutočným kňazom vysluhovať. Krst je platný, aj keď ho urobí heretik, ak sa zachováva forma a intencia robiť to, čo Cirkev robí. Sviatosť manželskú si vymieňajú tí, ktorí sa berú. Sviatosť pokánia, Sviatosť Oltárnu, sviatosť posledného pomazania neplatní kňazi ("kňazi") nevysluhujú. Sviatosť konfirmácie, sviatosť vysviacky kňazov, neplatní biskupovia (ktorí boli "konsekrovaný" tiež-zneplatneným obradom Pavla VI.) nevysluhujú. Čiže nerezprezentuješ ani moju pozíciu správne.

--

Tvoja ďalšia lož, je že vravíš, že II. vatikánsky koncil bol iba pastoračný. Tu je tvoja lož (ty podliak a falošný učiteľ) vyvrátená: Bol II. vatikánsky koncil neomylný?


--
Nebudem, ale strácať čas viac zbytočne. K tomu poslednému ale:

Ja chápem čo píšeš, ale to je bludné zmýšľanie o Cirkvi. To by bola RKC cirkev odpadlíctva, ak by bola pravda, čo rozprávaš. A inak, to, že niekto obsadzuje biskupstvo, v zmysle toho, že obsadzuje sídlo, neznamená, že obsadzuje skutočný úrad v Cirkvi.

Heretici nemôžu zastávať úrad v Cirkvi Krista. Ak niekto hlása falošné evanjelium, ako napr. František, ktorý úči, že je ťažký hriech obraciať ostatných na Vieru (František, 1. októbra 2016: „Jestvuje veľmi ťažký hriech proti ekumenizmu: prozelytizmus. Nikdy by sme nemali prozelytizovať pravoslávnych!“), tak každý katolík má povinnosť odsúdiť takého, ako heretika, nemajúceho podiel na náboženskom živote kresťanov. Je jedno, či to je Nestorián, Luther, Hus, Arián, alebo antipápež Ján Pavol II. alebo antipápež František.

List Galaťanom 1:9 – „Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty!“

Pápež Pius VI., Auctorem Fidei, 28. august 1794: „47. Podobne návrh, ktorý učí, že podľa prirodzených a božských zákonov je nevyhnutné, aby buď exkomunikácii, alebo suspendácii predchádzalo osobné preskúmanie, a že preto tresty nazývané ‘ipso facto’ nemajú inú pôsobnosť ako tú vážnej hrozby bez akéhokoľvek skutočného účinku“ –mylné, neuvážené, zhubné, škodlivé pre moc Cirkvi, chybné.

IPSO FACTO tresty, to jest napr. (automatické) vylúčenie z Cirkvi, za hlásanie Arianizmu alebo Nestorianizmu, majú efekt ihneď (v tom, že previnilec stráca členstvo v Cirkvi a svoj úrad), aj keď k formálnemu odsúdeniu ešte nedošlo. Viac tu: Je vyhlásenie exkomunikácie nevyhnutné k odsúdeniu heretikov?
Sedevakantistický kanál
A ešte dodám: nenazývam všetkých ľudí, čo sú v kostoloch a nasledujú Františka, heretikmi. Máš tam v tom svojom poslednom výplode aj mnoho kontradikcií, protimluvov a veľké množstvo klamstiev. Kebyže idem rad za radom, to by vystačilo aj na celovečerný film.
apredsasatoci
Július7 Kľudne vysvetlí.
Sedevakantistický kanál
Františkova homosexuálna proticirkev posledných dní nie je Katolíckou Cirkvou, ale Smilnicou Babylonskou. Pozrite si túto stránku: Novodobé „katolícke“ semináre a homosexualita
Sedevakantistický kanál
Aké meleš? Ste jeden arogantný človek, ktorému chýba pokora a ktorý neznesie argument, že tu je proticirkev plná heréz a ohavností voči Svätej Katolíckej Cirkvi.