01:39:03
Clicks13K
Leo3340
84
Eucharistické zázraky. Eucharistické zázraky Talianska - Lanciano Už kresťanský starovek poznal eucharistické zázraky. Prvý nachádzame v rozprávaní evanjelia o Emauzských učeníkoch. Oni nepochopili, …More
Eucharistické zázraky.

Eucharistické zázraky Talianska - Lanciano

Už kresťanský starovek poznal eucharistické zázraky. Prvý nachádzame v rozprávaní evanjelia o Emauzských učeníkoch. Oni nepochopili, kto je ich spoločníkom na ceste.

Ale pri lámaní chleba spoznali Ježiša. A po tomto prvom zázraku nasledovali ďalšie. To, čo sa uskutočňuje v Eucharistii, teda skutočná prítomnosť Ježiša Krista s jeho osláveným telom, je mimo našej zmyslovej skúsenosti.

Eucharistické zázraky, sú však mimoriadnymi prípadmi premenenia počas svätej omše, ktoré môžeme pozorovať zmyslami. Stávajú sa viditeľným znakom Ježišovej skutočnej prítomnosti.

Vo svete sa nachádza viac ako 132 miest, kde bolo možné pozorovať eucharistické zázraky. Posledným prípadom nášho storočia bol zázrak v Číne. Niektoré zo zázrakov, ako uvidíme, pretrvávajú vo svojej podobe až dodnes.

Skutočnosťou je, že napríklad i vo Fatime a Lurdoch sa dejú eucharistické zázraky. Nie vždy sú však zverejnené. Ale "ako ťažko je dokázať historickosť mnohých eucharistických zázrakov, ako ťažké je pochopiť ich skutočnú podstatu: ako ťažké, ak je to vôbec možné, sa dá v mnohých prípadoch rozlíšiť medzi tým, čo je historicky pravdivé a medzi tým, čo malo slúžiť len ako príklad pre katechézu a vyučovanie veriacich."

Taliansko je posiate eucharistickými zázrakmi. Známych ich je 69. My si z nich priblížime iba niekoľko. Ide o mimoriadne skutočnosti, ktoré sú však žiaľ väčšinou neznáme i v kresťanskom svete.

Začneme v Lanciane, v provincii Chieti. Sme v roku 750, teda pred viac ako 1000 rokmi: práve bol zastavený postup Arabov v Európe. Longobardi okupujú Ravenu. 20 rokov už existuje Pápežský štát. V týchto rokoch začal zúriť i obrazoborecký boj imperátora Leva III. Isaurika, ktorý prinúti mnohých gréckych mníchov k úteku do Talianska. Medzi nimi sú aj otcovia Baziliáni, ktorí nájdu útočište v kostole a malom konvente sv. Longína.

Jeden baziliánsky mních, mimoriadne vzdelaný, no s chabou vierou, už dlhší čas pochyboval, či v premenenom chlebe a víne je skutočne prítomné Kristovo Telo a Krv. Veľmi tým trpel a prosil Boha, aby ho zbavil pochybností, ktoré nosil v mysli a v srdci.

Raz počas svätej omše, ktorú slúžil, hneď po premenení, uvidel hostiu, ktorá sa premenila na Telo a víno, ktoré sa premenilo na 5 hrudiek krvi. Prestrašený a zmätený, takmer v extáze, vyzval prítomných veriacich, aby tiež potvrdili zázrak. Hneď potom informoval svojho biskupa.

Ten kúsok Tela a tie isté hrudky Krvi sa dodnes uchovávajú v relikviári. Kúsok Tela s otvorom uprostred, ktorý je následkom konania mníchov, ktorí Telo pribili 14 klinčekmi, aby ho uchránili pred zatváraním, čo je prirodzený znak smrteľných kŕčov- potvrdzujú dnes odborníci.

Samotný zázrak má dlhú históriu. Uskutočnil sa okolo roku 750. Okolo roku 1000 v jednej teologickej dišpute sa cituje eucharistický zázrak, ktorý sa stal v Taliansku.

V roku 1175 Benediktíni v Lanciane striedajú Baziliánov. V roku 1252 prichádzajú Františkáni a okolo roku 1258 je postavený nad kaplnkou zázraku kostol sv. Františka, v ktorom je po 500 rokoch uložený relikviár.

Až do roku 1902 boli relikvie uchovávané za obrazom zázraku, ktorý je akousi formou trezoru, ako ešte i dnes môžeme pozorovať. Až po 800 rokoch sa objavia prvé dokumenty. Tento je od pápeža Alexandra IV. z roku 1257.

Z roku 1631 pochádza dôležitý text, v ktorom sa opisuje zázrak. Ide samozrejme o ústne podanie, ktoré bolo neskôr, v roku 1636 zachytené na kameni.

Skúmania pravosti zázraku, sa začali už v 16. storočí a pokračovali až do storočia minulého. Ale skutočný vedecký výskum prebehol až v rokoch 1971 až 1981. Bol vykonaný univerzitnými profesormi Linolim z Arezza a Bertellim zo Sieny. Zistili, že:

Telo je časťou srdca, presnejšie jeho ľavej komory. Možno na ňom pozorovať cievy a žily, ako aj dvojito rozvetvený bludný nerv. V okamihu zázraku bolo telo živé a neskôr sa riadilo zákonmi smrti.
V krvi sa nachádzajú všetky prvky séra, ako v každej živej krvi, a zázrak v zázraku: každá z piatich hrudiek, oddelene, váži 15, 85 gramu. Presne tú istú hmotnosť má však i všetkých päť hrudiek spolu. Jasný znak eucharistickej prítomnosti Krista, ktorý je prítomný celý v každej kvapke premeneného vína, či omrvinke premeneného chleba.
Telo a krv sú ľudské a majú spoločnú krvnú skupina AB, presne ako krv na Turínskom plátne, ako potvrdil profesor Baima- Bollone.

Aj dnes, tak ako počas uplynulých storočí, prichádzajú mnohí pútnici, aby sa tu s dôverou modlili a pristúpili k relikviáru.

Podľa DVD "Eucharistické zázraky"

preložil Jozef Kováčik

pre rozhlas upravil Ľudovít Malík

www.radiovaticana.org/slovak/I-2005-02-05.html
apredsasatoci shares this
30
🤔
Peter(skala)
Eucharistický zázrak v Polsku
Polsko. Lehnický biskup Zbigniew Kiernikowski včera představil výsledky bádání potvrzující eucharistický zázrak, ke kterému došlo na slavnost Narození Páně 25. prosince 2013 v kostele sv. Jacka v dolnoslezské Lehnici (Legnica). Hostie, která upadla na zem, a po zvednutí byla vložena do nádoby s vodou, se zbarvila do červena. Její fragment byl předán lékařské …More
Eucharistický zázrak v Polsku
Polsko. Lehnický biskup Zbigniew Kiernikowski včera představil výsledky bádání potvrzující eucharistický zázrak, ke kterému došlo na slavnost Narození Páně 25. prosince 2013 v kostele sv. Jacka v dolnoslezské Lehnici (Legnica). Hostie, která upadla na zem, a po zvednutí byla vložena do nádoby s vodou, se zbarvila do červena. Její fragment byl předán lékařské laboratoři v Sadowej, která uzavřela lékařskou charakteristiku s tím, že výsledky se „nejvíce podobají tkáni srdečního svalu“ se změnami, které „často provázejí agonii“. Biskup Kiernikowski při nedělni mši rovněž sdělil, že letos v lednu představil celou kauzu Kongregaci pro nauku víry. Na základě jejího doporučení požádal místní kněze, aby připravili odpovídající místo k vystavení relikvie.
👏
„Chápeme toto podivuhodné znamení jako zvláštní výraz přízně a lásky Pána Boha, který se tak velice snižuje k člověku,“ píše lehnický biskup v tiskovém sdělení.

K eucharistickým zázrakům dochází velmi zřídka. První jev tohoto druhu je datován do 8. století a došlo k němu v italském Lancianu. Dodnes církev uznala za autentické 133 případy.
www.radiovaticana.cz/clanek.php4
KUKY1212 shares this
4
dokument.

p.m.z Guadalupe
rozmery
Požehnany večer všetkým. Mala by som prosbu.Chcela by som vidieť film o sv. Bernadete z roku 1943.Našla som ho no je v anglickej verzii a talianskej.A ja by som rada aspon s tytulkami v slovenčine.Ďakujem Rozmery 😉
hasak shares this
11
dokumenttarný.

telo
oravacik shares this
11
Hudobné klipy.

Hudobné klipy
Libor Halik shares this
10
Nadpřirozené.

Křesťansky. Nebe, peklo, uzdravování, vzkříšení.
Stylita shares this
64
Dokumenty.

...
výběr dokumentů o víře , svatých z české a slovanské sekce
Rastislav333 shares this
6
Dokumentárne.

rôzne
fary shares this
9
Veritas!

Poznejte pravdu a pravda vás osvobodí.
ľubica
2 min 40 : Taliansko je posiate eucharistickými zázrakmi. Známych ich je69. My si z nich priblížime iba niekoľko. Ide o mimoriadne skutočnosti, ktoré sú však žiaľ väčšinou neznáme i v kresťanskom svete.
Začneme v Lanciane, v provincii Chieti. Sme v roku 750....

Jeden baziliánsky mních, mimoriadne vzdelaný, no s chabou vierou, už dlhší čas pochyboval, či v premenenom chlebe a víne je skutočne …
More
2 min 40 : Taliansko je posiate eucharistickými zázrakmi. Známych ich je69. My si z nich priblížime iba niekoľko. Ide o mimoriadne skutočnosti, ktoré sú však žiaľ väčšinou neznáme i v kresťanskom svete.
Začneme v Lanciane, v provincii Chieti. Sme v roku 750....

Jeden baziliánsky mních, mimoriadne vzdelaný, no s chabou vierou, už dlhší čas pochyboval, či v premenenom chlebe a víne je skutočne prítomné Kristovo Telo a Krv. Veľmi tým trpel a prosil Boha, aby ho zbavil pochybností, ktoré nosil v mysli a v srdci.
Raz počas svätej omše, ktorú slúžil, hneď po premenení, uvidel hostiu, ktorá sa premenila na Telo a víno, ktoré sa premenilo na 5 hrudiek krvi. Prestrašený a zmätený, takmer v extáze, vyzval prítomných veriacich, aby tiež potvrdili zázrak. Hneď potom informoval svojho biskupa.... /viac.... nájdite si čas....a pustite si pokračovanie /

👍

Srdečná vďaka Leo za vloženie videa s úžasnými skutočnosťami!!!
👏 👏 👏 👏 👏
Gábi
Zajímavé a pro nás krásné svědectví, že Bůh je přítomen.Zázraky, které se stály i kvůli malé víře a malé úcty k Tělu Kristovu.Díky Leo.