Szukający PRAWDY

Mały wirtuoz...

03:14
Zeszyt 7, 30.01.87 Mistyczka Vassula Ryden ….................................... O, ludzie małej wiary, jak źle Mnie znacie! Czy zapomnieliście, że jestem Nieskończonym Bogactwem? Dlaczego jesteście …More
Zeszyt 7, 30.01.87
Mistyczka Vassula Ryden

….................................... O, ludzie małej wiary, jak źle Mnie znacie! Czy zapomnieliście, że jestem Nieskończonym Bogactwem? Dlaczego jesteście zaskoczeni rodzajem narzędzia, jakiego używam? Wielka i bezgraniczna jest Moja moc. Sprawię, że Moje Słowa zostaną poznane za pośrednictwem nędznych dusz. Vassulo, wielu będzie Mnie prosić o znak potwierdzający, że to orędzie pochodzi rzeczywiście ode Mnie, ale znakiem udzielonym przeze Mnie jesteś ty.
Wyzwoliłem cię od zła, budząc cię; wskrzesiłem cię i wzniosłem do Mojego Serca wylewając na ciebie wiele z Moich Dzieł. Przyjmij to, co Ja ci daję, ponieważ Mądrość cię prowadzi. Vassulo, kocham cię, maleńka, należysz do Mnie. Moja córko, daj Mi miłość i daj Mi spoczynek, pozwól Mi wypocząć w twoim sercu, zaakceptuj Mnie, nie odrzucaj Mnie. Vassulo, wiesz, ile lat czekałem, aż Mnie przyjmiesz?
O, jak byłaś oddalona od Mego Serca! Czy nigdy nie powiedziałem ci, jak Ja się wtedy czułem?
More
Autorytet
szukajacy prawdy a co powiesz na takie powiedzenie "kto ma miękkie serce ten ma twarda ....." gdzie wtedy lezy prawda? oj
View one more comment.

Górale przyrzekają św. Janowi Pawłowi II WIELKIEMU... POLACY przyrzekają

07:33
Ap, 21, 1-8 Nowe stworzenie – Jeruzalem Niebieskie 1 I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. 2 I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzał…More
Ap, 21, 1-8
Nowe stworzenie – Jeruzalem Niebieskie
1
I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.
2 I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.
3 I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie „BOGIEM Z NIMI”.
4 I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły».
5 I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko nowe». I mówi: «Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe».
6 I rzekł mi: «Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. 7 Zwycięzca to odziedziczy, i będę mu Bogiem, a on będzie Mi synem. 8 A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelakich kłamcó…More
Piotr2000
Prosze o widea z przezywania "Polska pod Krzyzem" w Zakopanem i innch miejscach w Polsce !
Piotr2000 and 2 more users like this.

Św. Jan Paweł II WIELKI

07:22
tommy1
Komu przeszkadza wielkość Jana Pawła II? Złemu i jego fanom!
Kult JPII słabnie, co redukuje zastosowane do niego określenia ,,wielki,, w przekazie religijnym i społecznym.
View 6 more comments.

ISTOTA CZŁOWIEKA - Ciało, Dusza, Duch - część 1

Człowiek składa się z: ciała, duszy, ducha (moja wiedza i na tym się będę skupiał) Ew. Ł, 1, 46-47 46 Wtedy rzekła Maryja: Wielbi dusza moja Pana 47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 1 …
RKL25. likes this.

Kto słyszy (Twoją) modlitwę myślną?

11:12
.
Konto arabica zostało założone dzisiaj i pierwszy komentarz to atak na Księdza Nataka. Nie ma co komentować.More
Konto arabica zostało założone dzisiaj i pierwszy komentarz to atak na Księdza Nataka.
Nie ma co komentować.
View 2 more comments.

„KLUCZE DO WOLNOŚCI CZŁOWIEKA” (ks. Jarosław Hybza)

27:24
Streszczenie KONFERENCJI - REKOLEKCJI ks. Jarosława Hybza I. WIARA, POZNANIE TRÓJJEDYNEGO BOGA (relacja z Bogiem, Miłość do Jezusa, Pokora) – najważniejsze narzędzie tutaj to CZYTANIE Pisma Świętego, …More
Streszczenie KONFERENCJI - REKOLEKCJI ks. Jarosława Hybza
I. WIARA, POZNANIE TRÓJJEDYNEGO BOGA (relacja z Bogiem, Miłość do Jezusa, Pokora) – najważniejsze narzędzie tutaj to CZYTANIE Pisma Świętego,
II. KOCHAĆ BLIŻNIEJGO JAK SIEBIE SAMEGO (ZERO NIENAWIŚCI, PRZEBACZENIE) - można się spierać z ludźmi, ale nie wolno nosić w sobie nienawiści,
III. WALKA ZE ZŁYM DUCHEM, WYRZECZENIE SIĘ GRZECHU słowami „W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się ducha... (wymieniamy rodzaj złego ducha)”,
Można wyróżnić 5 etapów poddania się złemu duchowi (w konsekwencji wpadamy w grzech) lub jego odrzucenia:
1) Pokusa - myśl,
2) Dialog z pokusą (szatanem) – należy odciąć się od pokusy, z szatanem się nie dialoguje,
3) Walka duchowa, 4) Decyzja: poddajemy się pokusie lub ją odrzucamy, 5) Powrót do Boga, albo trwanie w grzechu (jak zgrzeszyliśmy to SPOWIEDŹ). IV. PÓJŚCIE POD KRZYŻ CHRYSTUSA (z pełną pokorą) ZŁAMAĆ ZŁEGO tj. nakazując mu słowami „W Imię Jezusa Chrystusa szatanie, duchu....(wymieniamy rodzaj …More
RKL25. likes this.

Środowisko rozmowy z Bogiem - MILCZENIE (św. Faustyna)

Dz. 888 Milczenie jest mową tak potężną, że sięga tronu Boga żywego, milczenie jest mową Jego, choć tajemną, lecz potężną i żywą. Dz. 118 Mały członek jest język, ale wielkie rzeczy czyni. Zakonnic…
Czy ten obraz zawiera typowe dla przekazu ewangelicznego znaki, rany na rękach i nogach Chrystusa? Na obrazach Serca Jezusowego i obrazie Chrystusa …More
Czy ten obraz zawiera typowe dla przekazu ewangelicznego znaki, rany na rękach i nogach Chrystusa? Na obrazach Serca Jezusowego i obrazie Chrystusa Króla są także, oprócz ran na rękach, umieszczone na Jego piersiach znaki krzyża. Są to znaki podstawowe i niezależne od takich czy innych okoliczności. Rozpoznanie Chrystusa jest zawsze jasne i czytelne.
Piotr opoka777 and 2 more users like this.

Pan Jezus zmartwychwstał!!! Czy Ty jesteś gotów Powtórnie się Narodzić?

09:06
J, 3, 1-7 1 Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. 2 Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt …More
J, 3, 1-7
1 Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski.
2 Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim».
3 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego».
4 Nikodem powiedział do Niego: «Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?»
5 Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.
6 To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem.
7 Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Jeżeli jesteś gotów lub ciężary życia powodują, że nie możesz powstać zapro…More
Ostatnie tutaj moje zdanie – dopowiedź, dla tych co chcą pójść za Jezusem Żeby być odrodzony do życia, należy "umrzeć..." (każdemu inaczej jest to …More
Ostatnie tutaj moje zdanie – dopowiedź, dla tych co chcą pójść za Jezusem
Żeby być odrodzony do życia, należy "umrzeć..."
(każdemu inaczej jest to dane, np. umrzeć może znaczyć przekonanie, że muszę porzucić dotychczasowy styl życia, może też znaczyć faktyczne obumarcie duszy - uczucie że odchodzisz z tego świata).
a..
Spowiedź przed kapłanem katolickim. Spowiedź to oczyszczenie, wyraz pokory, prośba skierowania do Boga...
PODSUMOWUJĄC:
1) Jeżeli nie masz czystej duszy, idziesz do spowiedzi
2) Modlitwa - i tutaj proponuję, w razie potrzeby serca... modlitwa do skutku: codziennie, raz na tydzień itd. aż poczujesz, że Bóg - Jezus Chrystus patrzy na Ciebie. Mt.7,7-11
7 Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 8 Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. 9 Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? 10 Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? 11 Jeśli więc wy, choć źli jeste…More
DO Mamo... pytanie, czy jesteś mamą czy tatą? Zauważyłem, że tylko zadajesz pytania, a nigdy nie odpowiadasz, bez względu na nick…., a było ich …More
DO Mamo... pytanie, czy jesteś mamą czy tatą? Zauważyłem, że tylko zadajesz pytania, a nigdy nie odpowiadasz, bez względu na nick…., a było ich sporo. Czy jesteś agentem np. Mosadu?
View 9 more comments.

Św. Faustyna - stopnie wypełniania Woli Bożej

ŚW. FAUSTYNA WIDZIAŁA, JAK W CZASIE MSZY ŚW. DZIECIĄTKO JEZUS ZASTĄPIŁO KAPŁANA (Dz 442) W pewnej chwili, kiedy odprawiał mój spowiednik Mszę św. tak jak zawsze, widziałam Dziecię Jezus na …
Irenikus and 2 more users like this.

Fragment do przemyśleń nad „istotą człowieka”

Katarzyna Emmerich "Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa I Najświętszej Matki Jego Maryi - Upadek” Przed grzechem Adam i Ewa inaczej wyglądali od nas, ludzi mizernych. Spożywszy jednakż…
Uzupełnieniem do powyższych objawień Katarzyny Emmerich może być kazanie księdza Jaworowskiego: => Skąd się wzięło zło Skąd się wzięły złe duchy …More
Uzupełnieniem do powyższych objawień Katarzyny Emmerich może być kazanie księdza Jaworowskiego:
=> Skąd się wzięło zło Skąd się wzięły złe duchy Ks. Bogusław Jaworowski
W tym kazaniu jest ujęta podstawa historia stworzenia świata i człowieka i w toku stwarzania zaistniało zło, które jest sprzeciwem zbuntowanych aniołów i człowieka wobec Woli Boga.
Gdzieś widziałem taką informację, że na ziemi od początku jej istnienia Bóg stworzył ponad 100 mld ludzi (to tylko szacunkowa liczba).
Jeżeli zamiarem Boga jest zastąpienie ludźmi tych upadłych aniołów to zapewne Bogu chodzi o sprawdzone ludzkie dusze, które nadają się do przyjęcia do Nieba.
Obecnie przy tak niskim wskaźniku dusz nadających się do Nieba, Bóg będzie zmuszony do przeprowadzenia czystki na ziemi w rodzaju "potopu", by oddzielić ziarno od plew, bo dzisiaj za dużo dusz idzie na wieczne potępienie. Dopiero odnowiona ludzkość będzie mogła zapewnić więcej dusz godnych Nieba.
View one more comment.

Spotkanie z Matką - Droga Krzyżowa stacja IV

02:00
"Spójrz Matko, tworzę wszystko na nowo." Słowa, nad którymi należy się pochylić...More
"Spójrz Matko, tworzę wszystko na nowo."
Słowa, nad którymi należy się pochylić...
Piotr opoka777 and 5 more users like this.

List do Kościoła w Filadelfii. Ks. Jarosław Hybza

55:26
Wiadomość dla Żydów, ale nie tylko...
EON shares this.

Tak mnie skrusz, tak mnie złam

05:22
BÓG przemawia TYLKO W CISZY, a dotyka W CIERPIENIU. „Jeżeli życie sprawia, że nie możesz ustać - UKLĘKNIJ”More
BÓG przemawia TYLKO W CISZY, a dotyka W CIERPIENIU.
„Jeżeli życie sprawia, że nie możesz ustać - UKLĘKNIJ”
Nie wstyd wam zmieniać tekstu?orginalne słowa to :Jezu !!!!!nie Panie!!!!!jaki Panie ?Budda? Mahomet????co się z wami dzieje ? ludzie!!!!!
View 2 more comments.
PYTAM POLSKICH BISKUPÓW – Na podstawie NAUKI PRAWDY - JEZUSA CHRYSTUSA, KTO ma większe szanse trafić do Nieba tj. BIEDNY, BEZDOMNY CZŁOWIEK KATOLIK, KTÓRY UMARŁ w biedzie, może zamarzł... …More
PYTAM POLSKICH BISKUPÓW – Na podstawie NAUKI PRAWDY - JEZUSA CHRYSTUSA, KTO ma większe szanse trafić do Nieba tj. BIEDNY, BEZDOMNY CZŁOWIEK KATOLIK, KTÓRY UMARŁ w biedzie, może zamarzł... CZY były prezydent Paweł Adamowicz ??? I drugie pytanie – czy zamierzacie kiedyś pochować jakiegoś bezdomnego, zamarzłego katolika w Bazylice np. Mariackiej ???
gdansk.pl

Paweł Adamowicz spocznie w Bazylice Mariackiej. Zobacz miejsce pochówku

Zamordowany w niedzielę 13 stycznia podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prezydent Gdańska Paweł Adamowicza zostanie pochowany …
Matricaria
Słowa dla nas z dzisiejszej Ewangelii według Świętego Marka Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przech…More
Słowa dla nas z dzisiejszej Ewangelii według Świętego Marka
Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» Ten wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim.
Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: «Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?»
Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».
Oto słowo Pańskie. Mk 2, 13-17
Piotr2000
najemnikowi o. Szustakowi proponuje wysluchac rozmowy pana Grzegorza Brauna n/t zblizajacych sie dni judaizmu i islamu w Kosciele katolickim w …More
najemnikowi o. Szustakowi proponuje wysluchac rozmowy pana Grzegorza Brauna n/t zblizajacych sie dni judaizmu i islamu w Kosciele katolickim w Polsce /Real24/. Znajdzie tam definicje "nieba" judaistycznego i islamskiego. Byc moze najemnik o. Szszustak mysli o ktoryms z nich.
View 14 more comments.
Szukający PRAWDY
21
o2.pl

Kanada. Mocne słowa muzułmańskiego duchownego o Bożym Narodzeniu

Składanie świątecznych życzeń chrześcijanom jest dla wyznawcy islamu gorszym grzechem niż zabójstwo. Szejk Junus Kathrada przekonywał na ten temat …
Tymoteusz
@Quas Primas - Nasz Brat Elkam jeszcze nie stanął w prawdzie przed samym sobą, więc czasami rzuca piorunami, w każdym razie, obyśmy wszyscy, …More
@Quas Primas - Nasz Brat Elkam jeszcze nie stanął w prawdzie przed samym sobą, więc czasami rzuca piorunami, w każdym razie, obyśmy wszyscy, którzy tu dyskutujemy spotkali się w niebie. Niestety w niebie nie będzie takich soczystych wymian zdań , ale z pewnością Pan Jezus nam ten „niedobór” w dwójnasób wynagrodzi, bo
„ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało,
ani serce człowieka nie zdołało pojąć,
jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”. (1 Kor 2, 9).
borgan
Jakbym słyszał kazanie lefebrysty....
View 19 more comments.