valent
valent

Kněz Orko Vácha: Kde se vzalo tolik hlasů pro Miloše Zemana? Zdá se mi, že je to především má vina

"Myslím, že důležité je modlit se za dobrou volbu prezidenta. A také umět přijmout, když nebude zvolen kandidát mého srdce. A neodsuzovat lidi kolem, když mají jiný názor a jinou volbu, než já sám. To, že někdo bude zvolen přece neznamená, že je lepší, než ten nezvolený. Hraje tam roli řada okolností. Říká se „Sláva vítězům, čest poraženým“. Kéž bychom to s pomocí Boží dokázali i u nás." …More
"Myslím, že důležité je modlit se za dobrou volbu prezidenta. A také umět přijmout, když nebude zvolen kandidát mého srdce. A neodsuzovat lidi kolem, když mají jiný názor a jinou volbu, než já sám. To, že někdo bude zvolen přece neznamená, že je lepší, než ten nezvolený. Hraje tam roli řada okolností. Říká se „Sláva vítězům, čest poraženým“. Kéž bychom to s pomocí Boží dokázali i u nás." Kardinál Duka k prezidentským volbám
www.dominikduka.cz/…/zvolme-preziden…
valent

Kněz Orko Vácha: Kde se vzalo tolik hlasů pro Miloše Zemana? Zdá se mi, že je to především má vina

Hanba. Hanba Hanba. Žádáme církev, aby se distancovala od těchto urážek svědomí voličů a svobodného práva volit prezidenta. Zastavte toto plíživé pronásledování voličů pana prezidenta Miloše Zemana. My jsme nedali přednost lži před pravdou, Rusku před Evropou ani vulgaritě před zdvořilostí!
Dominik Duka napsal: "Volby nejsou církevní aktivitou, ale občanskou aktivitou, proto nejsme kompetentní …More
Hanba. Hanba Hanba. Žádáme církev, aby se distancovala od těchto urážek svědomí voličů a svobodného práva volit prezidenta. Zastavte toto plíživé pronásledování voličů pana prezidenta Miloše Zemana. My jsme nedali přednost lži před pravdou, Rusku před Evropou ani vulgaritě před zdvořilostí!
Dominik Duka napsal: "Volby nejsou církevní aktivitou, ale občanskou aktivitou, proto nejsme kompetentní oslovovat spoluobčany jako církev. Z toho plyne, že biskupové či kněží nevstupují do předvolebních kampaní. Podle církevních předpisů máme vyzývat laiky k účasti na volbách, připomenout kriteria výběru, ale nemáme nikoho konkrétně jmenovat. Jde i o to, že lidé jsou přece dospělí, když mají voličské právo a dokáží se rozhodnout podle svého nejlepšího svědomíí." Křesťan, který volil pana Zemana, využil své demokratické volební právo a splnil tak svou občanskou povinnost a zodpovědnost. Hříchu se spíše dopustili duchovní či křesťanské instituce a média, kteří jednostranně protlačovali jen jednoho kandidáta, spolu se světem očerňovali duhého a nebyli schopni nebo ochotni uznat žádná pozitiva pana prezidenta za 5 let. Snížlili s k primitivním kliše, že Zeman rozděluje národ. Před lety se ovšem stejné kliše používalo na Dominika Duku. .
valent

Zeman proti POTRATŮM

Miloš Zeman k tématu GENDER:
www.facebook.com/flx/warn/
valent

Prezident Zeman k tématu GENDER

Zeman proti POTRATŮM
Od svého zvolení do funkce nejvyšší hlavy státu podporuje již pravidelně konference o legislativní ochraně nenarozených dětí s názvem "JEDEN Z NÁS" a zároveň podporuje aktivity organizace Hnutí pro život a uděluje záštitu Národním pochodům pro život.

www.facebook.com/flx/warn/
valent

Katoličky na Prague Pride 2017

Modlitby jsou každý rok proloženy kázáními a rozhovory s lidmi:.
Milost a pravda na Prague Pride 2016
LGBT Prague Pride and Christians 2015
Prague Pride 2014 a evangelium
valent

Katoličky na Prague Pride 2017

„Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu,“ říká článek 16 v naší Ústavě - v Listině základních práv a svobod.
Je vhodné znát i předchozí článek 15: „Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženst…More
„Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu,“ říká článek 16 v naší Ústavě - v Listině základních práv a svobod.
Je vhodné znát i předchozí článek 15: „Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.“

Nemějte strach jít do ulic a na veřejná místa
a jako první apoštolové hlásat radostnou zvěst spásy na náměstích měst, městeček a vesnic. Teď není doba stydět se za evangelium. Nyní je čas k tomu, aby bylo hlásáno ze střech. Nemějte strach zpřetrhat životní způsoby založené na pohodlí a zvyku a odpovědět na výzvu tím, že budete dávat možnost poznat Krista i v moderním velkoměstě. Vy musíte být těmi, kdo jdou na "křižovatky cest" a každého zvou k hostině, kterou Bůh připravil pro svůj lid. Evangelium nesmí být ukrýváno ani ze strachu, ani z lhostejnosti. Nebylo přece přijato proto, aby bylo střeženo v soukromí. Musí být vystaveno na oči tak, aby lidé viděli jeho světlo a chválili nebeského Otce." (Jan Pavel II. - SDM Denver USA)
valent

Muž a žena a slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

"Nemějte strach jít do ulic a na veřejná místa a jako první apoštolové hlásat radostnou zvěst spásy! Teď není doba stydět se za evangelium. Nyní je čas k tomu, aby bylo hlásáno ze střech. Evangelium nesmí být ukrýváno ani ze strachu, ani z lhostejnosti. Musí být vystaveno na oči tak, aby lidé viděli jeho světlo a chválili nebeského Otce." (Jan Pavel II.)
valent

Na tomto místě, které je nám vzácné, zvěstujeme Slovo

"On nám přikázal, abychom hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To (Ježíš Kristus) je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří."
valent

Arabové v Praze, milosrdný soucit s oběťmi v Sýrii

Arabská zpívaná modlitba na úvod mše svaté v Bejrútu: Medžugorské stretnutie v Bejrúte
valent

Modlitby a požehnání na inauguraci Trumpa

KŘESŤANÉ VOLILI TRUMPA V SEBEOBRANĚ. TAKOVÁ JE REALITA V USA.

Proč křesťané hlasovali pro Trumpa /kráceno/

Jonathon van Maren

Křesťané v USA – katolíci i evangelikálové – prožívali v uplynulých dvou presidentských obdobích Baracka Obamy strach. Proto v drtivé většině volili Donalda Trumpa, třikrát ženatého provozovatele kasina, smutně proslulého svými vulgárními řečmi.

Volili ho jednodu…More
KŘESŤANÉ VOLILI TRUMPA V SEBEOBRANĚ. TAKOVÁ JE REALITA V USA.

Proč křesťané hlasovali pro Trumpa /kráceno/

Jonathon van Maren

Křesťané v USA – katolíci i evangelikálové – prožívali v uplynulých dvou presidentských obdobích Baracka Obamy strach. Proto v drtivé většině volili Donalda Trumpa, třikrát ženatého provozovatele kasina, smutně proslulého svými vulgárními řečmi.

Volili ho jednoduše pro to, že vnímali, že třetí presidentské období Obamy (nebo zvolení Hillary Clintonové ) by pro ně představovalo hrozbu přímo existenční.

Útoky proti křesťanům z nejvyšších vládních úrovní (u vlády byli demokraté) byly již po téměř celé desetiletí neúprosné. Obama chce přinutit křesťanské církve a školy, aby přijaly nejradikálnější poslední verzi genderové ideologie a je připraven vydat prováděcí nařízení s cílem přimět méně osvícené, aby se zařadili. Kdo neuposlechne, má nálepku homofoba.(x)

Clintonová informovala, že křesťané budou muset v některých otázkách změnit své přesvědčení či názory. Křesťanští rodiče se hrozí toho, že to, čemu věří, nebudou moci předávat svým dětem, že jim v tom bude bráněno.

Faktem je, že Obama a Clintonová hodlali přinutit křesťany k tomu, aby ze svých daní dotovali potratový průmysl. Obama dokonce hlasoval proti ochraně dětí, které přežijí potrat, a Clintonová obhajovala potrat dokonce v posledních fázích těhotenství. Takové postoje vedou přímo k zabíjení nejmenších dětí.

Křesťané tedy hlasovali v sebeobraně. Nešlo jen o děti, ale také obranu hodnot, kterým věří a nechtějí se jich vzdát.

(x) Například zavádění společných záchodů a sprch pro dívky a chlapce ve školách. atd
valent

USA křesťanské při inauguraci, v praxi bezbožné jako farizeové

Modlitby a požehnání na inauguraci Trumpa
A část projevu prezidenta Trumpa, kde zmiňuje Bibli, Stvořitele. Duchovní na inauguraci:
1) Katolický kardinál Timothy M. Dolan
2) Samuel Rodriguez, hispánský evangelikál
3) pastorka a televizní evangelistka Paula Whiteová
Po Trumpově slibu a inauguračním projevu:
1) rabín Marvin Hier, ředitel Centra Simona Wiesenthala
2) Franklin Graham, syn …More
Modlitby a požehnání na inauguraci Trumpa
A část projevu prezidenta Trumpa, kde zmiňuje Bibli, Stvořitele. Duchovní na inauguraci:
1) Katolický kardinál Timothy M. Dolan
2) Samuel Rodriguez, hispánský evangelikál
3) pastorka a televizní evangelistka Paula Whiteová
Po Trumpově slibu a inauguračním projevu:
1) rabín Marvin Hier, ředitel Centra Simona Wiesenthala
2) Franklin Graham, syn světoznámého evangelisty Billyho Grahama
3) biskup Wayne T. Jakson ze společenství Great Faith Ministries International
valent

Pohádkový Jičín - nešpory u Mariánského sloupu

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA KE SVĚTOVÉMU DNI MISIÍ 2016:
Drazí bratři a sestry, mimořádný Svatý rok milosrdenství, který církev prožívá, vrhá specifické světlo i na Světový den misií 2016. Vyzývá nás, abychom hleděli na misii ad gentes jako na nesmírné dílo duchovního i tělesného milosrdenství. Při letošním Dni misií jsme totiž všichni vyzýváni, abychom „vycházeli ven“ jako učedníci …More
POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA KE SVĚTOVÉMU DNI MISIÍ 2016:
Drazí bratři a sestry, mimořádný Svatý rok milosrdenství, který církev prožívá, vrhá specifické světlo i na Světový den misií 2016. Vyzývá nás, abychom hleděli na misii ad gentes jako na nesmírné dílo duchovního i tělesného milosrdenství. Při letošním Dni misií jsme totiž všichni vyzýváni, abychom „vycházeli ven“ jako učedníci misionáři a aby každý z nás dával do služby své talenty, svou kreativitu, svou moudrost a zkušenost pro přinášení poselství o Boží něze a slitovnosti celé lidské rodině. Díky svému misijnímu poslání se církev stará o ty, kdo neznají evangelium, protože si přeje, aby všichni byli spaseni a dospěli k tomu, že budou zakoušet Pánovu lásku. „Posláním církve je zvěstovat Boží milosrdenství, které je tepajícím srdcem evangelia“ (bula Misericordiae Vultus,12) a hlásat ho ve všech koutech země tak, aby proniklo ke všem ženám, mužům mladým i dětem. Milosrdenství způsobuje v Otcově srdci vnitřní radost při setkání s každým lidským tvorem. On se od počátku s láskou obrací i k těm nejkřehčím, neboť jeho velikost a moc se odhaluje právě ve schopnosti ztotožnit se s malými, vyloučenými a utlačovanými (srov. Dt 4,31; Žal 86,15; 103,8; 111,4). On je Bůh laskavý, pozorný a věrný; staví se do blízkosti toho, kdo je v nouzi, aby byl blízký všem, především chudým. S něhou vstupuje do lidského života, právě tak, jako by to učinil otec nebo matka v životě svých dětí (srov. Jer 31,20). Výraz používaný v Bibli pro milosrdenství
je odkazem na mateřské lůno, tedy na matčinu lásku k dětem, jež ona bude milovat stále a za všech okolností, ať se stane cokoli, protože děti jsou plodem jejího lůna. To je i podstatným aspektem lásky, jakou Bůh chová ke všem svým dětem a především k příslušníkům lidu, jemuž dal zrod a který chce šlechtit a vychovávat; před jeho křehkostmi a nevěrnostmi se Boží nitro dojímá a plane soucitem (srov. Oz 11,8). On je přece milosrdný ke všem, jeho láska patří všem národům a jeho něha se rozšiřuje na všechny tvory (srov. Žal 145,8-9). Milosrdenství nachází svůj nejvyšší a dokonalý projev ve vtěleném Slově. Ježíš odhaluje tvář Otce bohatého na milosrdenství, „mluví o něm a vysvětluje ho v příkladech a podobenstvích, ale především ho sám v sobě ztělesňuje a svou vlastní osobností vyjadřuje“ (JAN PAVEL II., Enc. Dives in misericordia,2). Když přijímáme Ježíše v evangeliu a ve svátostech a následujeme ho, působením Ducha Svatého se můžeme stávat milosrdnými jako náš Nebeský Otec, můžeme se naučit milovat tak, jako nás miluje On, a učinit ze svého života nezištný dar na znamení jeho dobroty (srov. bula Misericordiae Vultus,3). Církev jako první je uprostřed lidstva společenstvím žijícím z Kristova milosrdenství; stále si uvědomuje, že On na ni hledí jako na vyvolenou díky své milosrdné lásce a z této lásky ona přijímá způsob svého konání. Žije z ní a dává ji poznávat národům při ohleduplném dialogu se všemi kulturami a s každým náboženským přesvědčením. Jako tomu bylo v prvních dobách života církve, svědky této milosrdné lásky jsou mnozí mužové a ženy každého věku a v každé situaci. Výmluvným znamením mateřské Boží lásky ve světě misií je značná a rostoucí přítomnost žen vedle mužů. Laičky i zasvěcené ženy a dnes i nemálo rodin v různých formách uskutečňují své misijní povolání – od přímého hlásání evangelia až po charitativní službu. Vedle evangelizačního a svátostného konání misionářů jsou ženy a rodiny těmi, kdo mnohdy vhodněji chápou problémy lidí a dokážou jim čelit náležitým a často nevídaným způsobem: péčí o život, mimořádnou pozorností zaměřenou spíše na lidi než na struktury a využíváním všech lidských a duchovních zdrojů při budování harmonie, vztahů, míru, solidarity, dialogu, spolupráce a bratrství, ať už v oblasti osobní, nebo na širším poli společenského a kulturního života a zvláště v péči o chudé. Na mnoha místech začíná evangelizace výchovnou činností, jíž misijní dílo věnuje své úsilí a čas jako milosrdný vinař z evangelia (srov. Lk 13,7-9; Jan 15,1) a trpělivě očekává plody po letech pomalé formace; tak se utvářejí lidé schopní evangelizovat a přinášet evangelium tam, kde by se uskutečnění něčeho takového nečekalo. Církev lze označit jako „matku“ i pro ty, kdo mohou zítra dospět k víře v Krista. Toužebně si přeji, aby se svatý Boží lid cvičil v mateřské službě milosrdenství, jež tolik napomáhá k tomu, aby se s Pánem setkaly a zamilovaly si ho i národy, které ho dosud neznají. Víra je totiž Božím darem a nikoli plodem prozelytismu; avšak roste díky víře a lásce evangelizátorů, kteří jsou Kristovými svědky. Kráčet po cestách tohoto světa znamená pro Ježíšovy učedníky mít lásku, jež neměří, ale spíše se snaží mít ke všem míru lásky Pánovy. Hlásáme ten největší a nejkrásnější dar, který nám On dal – jeho život a jeho lásku. Každý národ a každá kultura má právo přijmout poselství o spáse, která je Božím darem pro všechny. Když vezmeme v úvahu tolik nespravedlností, válek a humanitárních krizí, jež dnes čekají na své řešení, je to tím potřebnější. Misionáři vědí ze své zkušenosti,
že evangelium odpuštění a milosrdenství může přinášet radost a smíření, spravedlnost a mír. Příkaz evangelia „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal“ (Mt 28,19-20) není vyčerpán, ale naopak nás všechny zavazuje, abychom za současné situace a při všech dnešních výzvách cítili své povolání nově „vyjít ven“ jako misionáři, jak jsem naznačil i v apoštolské exhortaci Evangelii gaudium: „Každý křesťan a každé společenství budou rozlišovat, jakou cestu od nich Pán žádá, nicméně všichni jsme pozváni přijmout toto povolání – vykročit z vlastního pohodlí a mít odvahu vydat se do všech periferií, které potřebují světlo evangelia“ (20). Právě na letošní svatý rok připadá 90. výročí Světového dne misií vyhlášeného Papežským dílem pro šíření víry a schváleného papežem Piem XI. v roce 1926. Proto považuji za vhodné připomenout moudrá doporučení svých předchůdců, kteří stanovili, aby ve prospěch tohoto Díla byly věnovány všechny sbírky, které budou shromážděny po celém světě každou diecézí, farností, řeholní komunitou, církevním sdružením a hnutím pro podporu křesťanských společenství, jež potřebují pomoc, aby se dodala síla hlásání evangelia až do posledních končin země. Ani dnes se neobejdeme bez tohoto gesta církevního společenství pro misie. Neuzavírejme si srdce svými částečnými starostmi, ale rozšiřme ho na horizonty celého lidstva. Nejsvětější Panno Maria, vznešený obraze spaseného lidstva, vzore pro misie v církvi, nauč všechny, muže, ženy i rodiny, aby všude vytvářeli a chránili živou a tajemnou přítomnost zmrtvýchvstalého Pána, který obnovuje a naplňuje radostným milosrdenstvím vztahy mezi lidmi, kulturami a národy.
Ve Vatikánu 15. května 2016, slavnost Seslání Ducha Svatého FRANTIŠEK
valent

Advent začíná - u Mariánského sloupu

Papež František: Církev potřebuje nadšené misionáře

Ježíš mluví o ohni Ducha svatého, živé přítomnosti, která v nás působí ode dne našeho křtu. Oheň je tvůrčí síla, která očišťuje a obnovuje, spaluje každou lidskou ubohost, každé sobectví a každý hřích, proměňuje nás zevnitř, obrozuje a uschopňuje nás k lásce. Ježíš si přeje, aby se v našem srdci rozhořel Duch svatý, protože jedině od srdce se …More
Papež František: Církev potřebuje nadšené misionáře

Ježíš mluví o ohni Ducha svatého, živé přítomnosti, která v nás působí ode dne našeho křtu. Oheň je tvůrčí síla, která očišťuje a obnovuje, spaluje každou lidskou ubohost, každé sobectví a každý hřích, proměňuje nás zevnitř, obrozuje a uschopňuje nás k lásce. Ježíš si přeje, aby se v našem srdci rozhořel Duch svatý, protože jedině od srdce se může šířit žár božské lásky a rozvíjet se Boží království. Nevychází z hlavy, vychází ze srdce. Proto si Ježíš přeje, aby tento oheň vstoupil od našeho srdce. Otevřeme-li se plně působení tohoto ohně, kterým je Duch svatý, daruje nám odvahu a zápal, abychom všem hlásali Ježíše a Jeho útěšné poselství milosrdenství a spásy a beze strachu pluli na otevřeném moři. Oheň však začíná v srdci.
Při plnění svého poslání ve světě potřebuje církev – to znamená my všichni – pomoc Ducha svatého, abychom se nenechali brzdit strachem a kalkulem a nezvykli si putovat pouze uvnitř bezpečných hranic. Tyto dva postoje činí z církve funkcionářskou církev, která nikdy neriskuje. Apoštolská odvaha, kterou v nás jako oheň rozněcuje Duch svatý, nám však pomáhá překonávat zdi a bariéry, umožňuje nám být kreativní a uvádí nás do pohybu, abychom šli také po cestách neprobádaných či nepohodlných a nabízeli naději těm, které potkáme. Tento oheň Ducha svatého nás povolává, abychom se stále více stávali společenstvím vedených a přetvářených lidí, kteří jsou plni porozumění, mají široké srdce a radostnou tvář. Více než kdy jindy je dnes potřeba kněží, zasvěcených osob a věřících laiků, kteří hledí pozorným zrakem apoštolů, projevují soucit, zastavují se před obtížemi a materiální i duchovní chudobou a charakterizují tak evangelizaci a misijní poslání uzdravujícím rytmem sbližování. Právě oheň Ducha svatého nás vede, abychom se stávali bližními těm druhým: trpícím, potřebným, tolikeré lidské bídě, četným problémům, uprchlíkům, utečencům a těm, kdo trpí. Oheň vycházející ze srdce.
V této chvíli s obdivem myslím zejména na četné kněze, řeholníky a věřící laiky, kteří se po celém světě s velikou láskou a věrností věnují hlásání evangelia, nezřídka také za cenu života. Jejich příkladné svědectví nám připomíná, že církev nepotřebuje byrokraty a pilné funkcionáře, nýbrž nadšené misionáře, stravované horlivostí nést všem útěšné Ježíšovo slovo a Jeho milost. Toto je oheň Ducha svatého. Pokud církev tento oheň nepřijme nebo mu nedovolí vstoupit, stane se studenou či vlažnou církvi, která nebude schopna dávat život, protože bude tvořena jen studenými a vlažnými křesťany. Prospěje nám, zastavíme-li se dnes na pět minut a položíme si otázku: „Jak je na tom moje srdce? Je studené? Je vlažné? Je schopno přijmout tento oheň?“ Vezměme si na to pět minut. Všem nám to prospěje. A prosme Pannu Marii, ať spolu s námi a za nás prosí nebeského Otce, aby na všechny věřící sestoupil Duch svatý, božský oheň, který rozehřívá srdce a pomáhá nám být solidární s radostmi a utrpeními našich bratří. Ať nás na naší cestě posiluje příklad svatého Maxmiliána Kolbeho, mučedníka lásky, jehož památka připadá na dnešek, a ať nás učí žít ohněm lásky k Bohu a k bližnímu.
valent

Advent začíná - u Mariánského sloupu

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ UNIE (PMU)
PMU vede kněze, řeholníky i laiky k aktivnímu zapojení do misijní činnosti církve, je srdcem všech Misijních děl, podporuje je a vede každého pokřtěného k aktivní účasti na misijním poslání církve. V tomto duchu je i v naší zemi činnost PMU propojená s ostatními aktivitami PMD. V našich diecézích jsou používány putovní misijní výstavy PMD, probíhají misijní besedy …More
PAPEŽSKÁ MISIJNÍ UNIE (PMU)
PMU vede kněze, řeholníky i laiky k aktivnímu zapojení do misijní činnosti církve, je srdcem všech Misijních děl, podporuje je a vede každého pokřtěného k aktivní účasti na misijním poslání církve. V tomto duchu je i v naší zemi činnost PMU propojená s ostatními aktivitami PMD. V našich diecézích jsou používány putovní misijní výstavy PMD, probíhají misijní besedy ve farnostech a školách, lidé používají naše prezentace a dokumenty s misijní tématikou. Často se těchto akcí účastní (i jako pořadatelé) kněží a řeholníci. Tato témata jsou prezentována i v nejrůznějších médiích. Misijní tématika PMD má své pravidelné místo při každoročním setkávání členů Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR. Od roku 2009 jsme začali větším způsobem zdůrazňovat univerzalitu misie církve používáním společného loga „missio“ – jména, které se v současnosti v čím dál větší míře užívá v celé Evropě. Věřím, že i tímto způsobem budeme následovat myšlenky zakladatele PMU, bl. Paola Manny, a stále více mezi lidmi šířit misijní povědomí a spolupráci.
Missio respektuje autonomii a identitu všech místních komunit.
Umožňuje, aby tradice a zvyky domorodců byly darem pro všeobecnou církev


www.missio.cz/…/papezska-misijn…
valent

Pravda o Kryme

NE americkým základnám v Sevastopolu.
valent

Prez. Zeman proti potratům a pro střelnou zbraň každému slušnému muži

Bohu díky za moudrého prezidenta.
valent

Svatováclavské putování Prahou s Paladiem Země české

Sestřih 5 hodinového programu, na závěr požehnání arcibiskupa Dominika Duky, společný program na Václavském náměstí.
reportáž ČT 2015: www.youtube.com/watch
reportáž ČT 2014:
www.youtube.com/watch
reportáž gloria.TV 2015: Mariánská pouť Prahou 23. května 2015
reportáž gloria.TV 2014: Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země české 27.9.2014
valent

Milost a pravda na Prague Pride 2016

Blaničtí rytíři přišli v 18.30 videa?
valent

Jak oslavit svátek Cyrila a Metoděje, naše věrozvěsty? Kázáním Zvěsti

Záleží nám na těch, kteří ještě neuvěřili, nebo se od Boha vzdálili, anebo se jejich víra ocitá v nebezpečí. Někteří z nás dávají přednost přímému zvěstování Evangelia lidem na ulicích. Na výzvu apoštola Pavla se snažíme hlásat Boží slovo „vhod či nevhod“, „s vytrvalou trpělivostí a s péčí o učení“ (2 Tim 4,2). amiculum.op.cz/index.php
valent

Zrána hlásáme tvé milosrdenství, Hospodine, a za noci tvou věrnost

Náš Spasitel přemohl smrt a svým evangeliem nám ukázal cestu k životu. Vzdejme mu chválu a pokorně ho prosme:
Pane, posilni naši víru v tvé slovo, 1 Kor 15, 1-2a.3-4:
Chci vám, bratři, vyložit tu radostnou zvěst, kterou jsem vám už hlásal. Vy jste ji přijali a jste v tom pevní. Ona vás vede ke spáse, když se jí držíte přesně tak, jak jsem vám to kázal. Vyučil jsem vás především v tom, co jsem …More
Náš Spasitel přemohl smrt a svým evangeliem nám ukázal cestu k životu. Vzdejme mu chválu a pokorně ho prosme:
Pane, posilni naši víru v tvé slovo, 1 Kor 15, 1-2a.3-4:
Chci vám, bratři, vyložit tu radostnou zvěst, kterou jsem vám už hlásal. Vy jste ji přijali a jste v tom pevní. Ona vás vede ke spáse, když se jí držíte přesně tak, jak jsem vám to kázal. Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal, že Kristus umřel ve shodě s Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem.
valent

Další Mariánská pouť Prahou

Modlitba za obrácení bludařů a rozkolníků.

Maria, matko Milosrdenství a útočiště naše, prosíme Tě, pohlédni milosrdným okem na lidi a národy, v bludu a rozkolu se nalézající. Ty jsi stolice moudrosti; osviť jejich rozum, který se nalézá v temnotách nevědomosti i hříchu zatvrzelosti srdce, aby jasně poznali, že svatá, katolická a římská církev je církev Ježíše Krista, který řekl apoštolu Petrovi:…More
Modlitba za obrácení bludařů a rozkolníků.

Maria, matko Milosrdenství a útočiště naše, prosíme Tě, pohlédni milosrdným okem na lidi a národy, v bludu a rozkolu se nalézající. Ty jsi stolice moudrosti; osviť jejich rozum, který se nalézá v temnotách nevědomosti i hříchu zatvrzelosti srdce, aby jasně poznali, že svatá, katolická a římská církev je církev Ježíše Krista, který řekl apoštolu Petrovi: „Ty jsi Petr, a na té skále zbuduji svou Církev a brány podsvětí před ní neobstojí. Tobě dám klíče nebeského království…“(Mt 16, 18,19-Jeruzalemský překlad bible) Církev Kristova zprostředkuje svatost, má prostředky ke svatosti života. Mimo Církev Kristovu ani svatost, ani trvalé blaho na zemi nalézt nelze. Učiň dále, aby ti, které od Tebe oddělily mylné názory a rozkol, přijali celou zjevenou pravdu o Bohu a o člověku. Vyžádej jim milost, aby všechny svaté pravdy naší víry přijali, zejména římského papeže, zástupce Ježíše Krista na zemi. Vypros jim milost, aby se dokázali vzdát svých tradic, když rozumem poznávají pravdu a svým předchůdcům tak dopřáli lehké odpočinutí. Maria, prosíme Tě o milost jednoty všech křesťanů v Duchu a v Pravdě. Amen.

Všemohoucí věčný Bože, který jsi slovanské národy, skrze blahoslavené vyznavače své Cyrila a Metoděje, k poznání tvého jména přivedl: dej, prosíme, abychom se radovali z jejich památky a byli přijati do jejich společnosti. Amen.
valent

Další Mariánská pouť Prahou

Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás.
Měj s námi slitování, vysvoboď nás, Pane!
Ode všeho zlého, vysvoboď nás, Pane!
Od všelikého hříchu, vysvoboď nás, Pane!
Od nevěrectví a bludné víry, vysvoboď nás, Pane!
Od odpadu od víry katolické, vysvoboď nás, Pane!
Od bezbožného čtení, vysvoboď nás, Pane!
Od zanedbávání duchovní katolické četby vysvoboď nás, Pane!
Od bezbožného života, vysvoboď …More
Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás.
Měj s námi slitování, vysvoboď nás, Pane!
Ode všeho zlého, vysvoboď nás, Pane!
Od všelikého hříchu, vysvoboď nás, Pane!
Od nevěrectví a bludné víry, vysvoboď nás, Pane!
Od odpadu od víry katolické, vysvoboď nás, Pane!
Od bezbožného čtení, vysvoboď nás, Pane!
Od zanedbávání duchovní katolické četby vysvoboď nás, Pane!
Od bezbožného života, vysvoboď nás, Pane!
Od otroctví majetku a kultu těla, vysvoboď nás, Pane!
Od marností tohoto světa, vysvoboď nás, Pane!
Od pomluv a nespravedlivého podezírání,vysvoboď nás, Pane!
Od nesvornosti, nenávisti a veškeré zlé vůle,vysvoboď nás, Pane!
Od zatvrzelosti srdce,vysvoboď nás, Pane!
Od odmítání trpělivého nesení kříže,vysvoboď nás, Pane!
Od úkladů našich nepřátel,vysvoboď nás, Pane!
Od zoufalství v těžkých chvílích života, vysvoboď nás, Pane!
Od náhlé a nekající smrti,vysvoboď nás, Pane!
Od smrti věčné, vysvoboď nás, Pane!
Skrze tajemství svého svatého dětství a jinošství, vysvoboď nás, Pane!
Skrze svoji práci, vysvoboď nás, Pane!
Skrze své umučení a smrt,vysvoboď nás, Pane!
Skrze své zmrtvýchvstání a oslavení, vysvoboď nás, Pane!
Sesláním Ducha svatého, vysvoboď nás, Pane!

Milostiv nám buď, odpusť nám, Pane!
Milostiv nám buď, uslyš nás, Pane!
My hříšníci, prosíme tě,vyslyš nás!
Abychom na přímluvu Panny Marie Boha milovali,
Abychom na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje apoštolskému stolci věrně oddáni byli,
Abychom na přímluvu svatého Gorazda horlivými apoštoly svých bližních byli,
Abychom na přímluvu svatého Klimenta vždy věrnost Matce Církvi zachovali,
Abychom na přímluvu svaté Ludmily rodiny křesťanskou zbožností posvěcovali,
Abychom na přímluvu svatého Václava míru a pokoje v naší zemi dosáhli,
Abychom na přímluvu svatého Víta nad pokušením zvítězili,
Abychom na přímluvu svatého Vojtěcha dobrými kněžími ke Kristu vedeni byli,
Abychom na přímluvu svatého Radima každému dobro prokazovali
Abychom na přímluvu svatého Prokopa ďábelské pokušení vždy přemohli,
Abychom na přímluvu svaté Zdislavy děti v rodinách vzorně vychovávali,
Abychom na přímluvu svaté Anežky trpělivě svůj kříž nesli,
Abychom se na přímluvu svaté Hedviky rodinných nesvárů uchránili,
Abychom na přímluvu svatého Norberta zbožně přijímali a uctívali eucharistického Krista,
Abychom na přímluvu blahoslaveného Hroznaty byli vždy spravedliví a štědří,
Abychom na přímluvu svatého Jana Nepomuckého jazykem nehřešili,
Abychom na přímluvu svatého Jana Sarkandra neohroženě víru vyznávali,
Abychom na přímluvu svatého Klementa Hofbauera vynikali křesťanskou láskou,
Abychom na přímluvu svatého Jana Neumanna měli dostatek kněžského a řeholního dorostu,
Abychom na přímluvu svatého Zikmunda občanské povinnosti věrně plnili,
Abychom na přímluvu svatého evangelisty Lukáše Písmo svaté zbožně četli,
Abychom s pomocí svatého archanděla Michaela nad zlobou a úklady ďáblovými zvítězili
Abychom s pomocí svatého archanděla Gabriela svatou vůli Boží poznávali,
Abychom s pomocí svatého archanděla Rafaela došli uzdravení a cíle své cesty,
Abychom s pomocí svatých andělů Boha milovali a obstáli ve zkouškách života,
Abychom na přímluvu našich svatých ochránců dospěli z vlasti pozemské do vlasti nebeské,
Abychom na přímluvu všech svatých vždy plnili vůli Boží,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!
K. Orodujte za nás naši svatí ochráncové,
L. aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K. Modleme se: Prosíme Tě, Pane, ochraňuj nás pro slavné zásluhy našich svatých ochránců, abychom vždy zůstali věrni církvi a vlasti, pravdivě hodnotili naši minulost, aby se náš národ obrátil ke Kristu a jeho Svaté, katolické, apoštolské církvi a abychom po tomto životě všichni dosáhli společenství v nebi. Skrze Krista, našeho Pána.
L. Amen.
valent

Kříž v poli

V Českém ráji mezi Jinolicemi a Železnicí.
valent

První přípravné hlásání evangelia v současném světě

"Hlásání evangelia lidem naší doby, kteří jsou plni nadějí, ale často i zkoušeni strachem a úzkostí, je beze vší pochyby službou prokazovanou nejen křesťanskému společenství, ale i celému lidstvu.“

„Pro naše století jsou charakteristické hromadné sdělovací prostředky. Proto jak PRVNÍ PŘÍPRAVNÉ HLÁSÁNÍ EVANGELIA, tak katecheze a další prohlubování víry se bez těchto prostředků nemohou obejít, …More
"Hlásání evangelia lidem naší doby, kteří jsou plni nadějí, ale často i zkoušeni strachem a úzkostí, je beze vší pochyby službou prokazovanou nejen křesťanskému společenství, ale i celému lidstvu.“

„Pro naše století jsou charakteristické hromadné sdělovací prostředky. Proto jak PRVNÍ PŘÍPRAVNÉ HLÁSÁNÍ EVANGELIA, tak katecheze a další prohlubování víry se bez těchto prostředků nemohou obejít, jak jsme ostatně již zdůraznili.
Postavíme-li je do služeb evangelia, tyto prostředky mohou rozšířit téměř do nekonečna oblast, v níž mohou lidé naslouchat Božímu slovu, a umožní proniknout radostné zvěsti k miliónům lidí. Církev by se cítila vinna před Bohem, kdyby nevyužila těchto tak účinných prostředků, které lidský rozum stále zdokonaluje. Jejich pomocí církev "hlásá se střech" radostné poselství, jehož je strážkyní. Tyto prostředky se vlastně staly moderní a působivou kazatelnou, protože církev může jejich prostřednictvím mluvit k zástupům."
(Evangelii nuntiandi – Hlásání evangelia, papež Pavel VI.)
valent

Prezervativy na Pochodu pro život 2016

Národní pochod pro život 2016
"Musíme ve společnost překonat tyto démonické názory."
"Probouzej touhu po dětech a jejich dobré výchově."
"Můžeme poděkovat svým matkám, svým otcům."
valent

Hlásání slova na Karlově mostu

Pocta sv. Janu Nepomuckému, knězi a mučedníkovi, hlavnímu patronovi Čech
Zátopy vod nemohou uhasit lásku a proudy řek ji neodplaví. Aleluja.
Prošel jsem ohněm a vodou, ale pak jsi mi dopřál úlevu. Aleluja.
V očích vládců vzbudím obdiv: když budu mlčet, budou čekat, když budu mluvit, budou dávat pozor. Aleluja.

Náš Spasitel Ježíš Kristus přišel, aby vydal svědectví pravdě. Oslavujme ho ve společ…More
Pocta sv. Janu Nepomuckému, knězi a mučedníkovi, hlavnímu patronovi Čech
Zátopy vod nemohou uhasit lásku a proudy řek ji neodplaví. Aleluja.
Prošel jsem ohněm a vodou, ale pak jsi mi dopřál úlevu. Aleluja.
V očích vládců vzbudím obdiv: když budu mlčet, budou čekat, když budu mluvit, budou dávat pozor. Aleluja.

Náš Spasitel Ježíš Kristus přišel, aby vydal svědectví pravdě. Oslavujme ho ve společenství s mučedníky, zabitými pro Boží slovo, a volejme: Pane, tebe chválí zástup mučedníků.

Pro své mučedníky, kteří ti věrně vydávali svědectví a raději podstoupili smrt, než aby se ti zpronevěřili, dej nám, Pane, pravou svobodu ducha. (Pane, tebe chválí zástup mučedníků.)
Pro své mučedníky, kteří vyznali víru až k prolití krve, dej nám, Pane, pevnou a neporušenou víru. (Pane, tebe chválí zástup mučedníků.)
Pro své mučedníky, kteří na sebe vzali kříž a následovali tě, dej nám, Pane, statečně snášet útrapy života. (Pane, tebe chválí zástup mučedníků.)
Pro své mučedníky, kteří vyprali své šaty v tvé krvi a vítězně překonali všechny nástrahy světa, dej nám, Pane, zvítězit nad každým pokušením. (Pane, tebe chválí zástup mučedníků.)

Bože, tys vyvolil kněze a mučedníka Jana za obhájce práv církve a za strážce zpovědního tajemství; dej, ať následujeme příklad jeho statečnosti a věrně plníme službu, ke které jsi nás povolal. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Kristus určil jedny za apoštoly, jiné za kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí, jiné za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele, aby připravili křesťany k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo dělalo pokroky, dokud nedojdeme všichni k jednotě ve víře a v poznání Božího Syna, k mužné zralosti, k onomu věku, kdy se na nás uskuteční Kristova plnost.

Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových činech, * oslavujte jeho jméno. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových činech, * oslavujte jeho jméno. Rozhlašujte den po dni jeho spásu, oslavujte jeho jméno. Sláva Otci i Synu, i Duchu svatému. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových činech, * oslavujte jeho jméno.

Církev je zbudována na apoštolech jako na svých základech. Spolu se všemi, kdo patří do této Boží rodiny, prosme našeho nebeského Otce: Bože, rozpomeň se na svou církev.
Otče, tys chtěl, aby apoštolové byli prvními svědky tvého vzkříšeného Syna, posiluj nás, ať o něm vydáváme svědectví po celém světě. (Bože, rozpomeň se na svou církev.)
Tys poslal svého Syna na svět, aby hlásal chudým radostnou zvěst, pomáhej nám, když máme hlásat evangelium všemu tvorstvu. (Bože, rozpomeň se na svou církev.)
Tys poslal svého Syna rozsévat semeno slova, dej, ať se všichni, kdo rozsévají tvé slovo s námahou, mohou radovat z bohaté sklizně. (Bože, rozpomeň se na svou církev.)
Tys poslal svého Syna, aby svou krví usmířil s tebou celý svět, dej, ať všichni spolupracujeme na tvém díle spásy. (Bože, rozpomeň se na svou církev.)
Tys uvedl svého Syna do nebeské slávy, uveď do svého nebeského království i naše zemřelé. (Bože, rozpomeň se na svou církev.)

Bože, tys poslal své svaté apoštoly, aby přiváděli lidi k poznání spásy; vyslyš prosby své církve a na přímluvu svatého Šimona a Judy shromažďuj svůj vyvolený lid ze všech národů světa. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
(Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů)
valent

Velký pátek bude státní svátek. Díky Bohu!

Využijí občané příležitost k Bohulibému půstu anebo rozšíří své svolné jednání, myšlení, slova i činy?
valent

Běžte kázat na náměstí, tam, kde o vás nestojí, do škol

Eucharistie a evangelizace: PŘIJMĚME VÝZVU K HLÁSÁNÍ EVANGELIA

Zájem a ochota angažovat se pro evangelizaci je zároveň faktorem zobrazujícím úroveň víry křesťanů. Kdo žije v úzkém – svátostném – kontaktu s Kristem, sjednocuje se i s jeho vůlí. A tou je šíření Božího království. Slavit eucharistii znamená žít „skrze Něho, s Ním a v Něm“ pro druhé.

Závěr každé mše svaté v latině zní: Ite missa …More
Eucharistie a evangelizace: PŘIJMĚME VÝZVU K HLÁSÁNÍ EVANGELIA

Zájem a ochota angažovat se pro evangelizaci je zároveň faktorem zobrazujícím úroveň víry křesťanů. Kdo žije v úzkém – svátostném – kontaktu s Kristem, sjednocuje se i s jeho vůlí. A tou je šíření Božího království. Slavit eucharistii znamená žít „skrze Něho, s Ním a v Něm“ pro druhé.

Závěr každé mše svaté v latině zní: Ite missa est…

Jděte, toto (eucharistické) shromáždění je rozpuštěno… a nyní to, co jste zde získali, zvěstujte a předávejte dál.

Praxe ukazuje, že při různých evangelizačních aktivitách zůstává podstatou plodnosti hlasatelů evangelia modlitba, především adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. Eucharistie doslova živí hlasatele evangelia a dává sílu i pravdivost jejich působení. Eucharistie je vyjádřením základní pravdy o Kristově vztahu k člověku.

Křesťanské společenství se neuzavírá do sebe před druhými

Církev se zrodila z hlásání evangelia a tento úkol dostala i od Krista. Zůstává jako znamení nové Kristovy přítomnosti – on i když odešel, přesto zůstává s námi a církev je povolána k hlásání evangelia. (Evangelii nuntiandi. Apoštolská exhortace Pavla VI., O hlásání evangelia, 1975.)

Nejdříve je třeba tzv. evangelizace dovnitř – věřící stále znova potřebují slyšet čemu věří, musí se sami posilovat k žité víře – a to vychází z modlitby, evangelia, svátostí, především eucharistie.

Obsahem evangelizace je nejen hlásání Krista zmrtvýchvstalého, ale spočívá také v upevňování církve, která nemůže existovat bez svátostného života, a ten vrcholí v eucharistii. Když je hlásání evangelia slovem zařazeno do eucharistické oběti, pak z ní čerpá sílu a přesvědčivost.

Nebojme se – sami nasyceni – jít za duchovně hladovými tohoto světa, nebojme se být chvíli s nimi, pochopit jejich mentalitu, mluvit současným jazykem, ale starou neměnnou pravdu!

Zdroj: Národní eucharistický kongres, eucharistie a evangelizace nek2015.cz/ke_stazeni

🤗 🙂 👏 🙂 😘 👌 😌 🤦 😘 😲 🤬 😉
valent

Vystavět kostely? Ne! Katolické školy? Ne! Posílit kněžský dorost? Ne, ne

„V dnešní době je nejdůležitější mít v každé farnosti skupinu ctnostných, osvícených, rozhodných a skutečně apoštolských laiků.“ Na konci svého života považoval tento svatý papež za nutné vychovávat pro spásu světa katolíky, kteří by byli s horlivostí oddaní apoštolátu nejen slovem, ale především příkladem. V diecézích, ve kterých sloužil před svým zvolením papežem, nekladl ani tak důraz na poče…More
„V dnešní době je nejdůležitější mít v každé farnosti skupinu ctnostných, osvícených, rozhodných a skutečně apoštolských laiků.“ Na konci svého života považoval tento svatý papež za nutné vychovávat pro spásu světa katolíky, kteří by byli s horlivostí oddaní apoštolátu nejen slovem, ale především příkladem. V diecézích, ve kterých sloužil před svým zvolením papežem, nekladl ani tak důraz na počet věřících, ale na skupinu katolíků schopných vyzařovat apoštolát. Domníval se, že v každé společenské třídě jsou takto vybavení lidé. A tak hodnotil kněze podle jejich výsledků, jichž v tomto bodě dosáhli svou horlivostí a schopnostmi.“ (Chautard, Duše apoštolátu 4, 1n)
Pomocný biskup pražský Mons. Karel Herbst S.D.B. v září 2015 se zamýšlí nad textem Kněz a legie
valent

LGBT Prague Pride and Christians

Ti tři krásní mladí lidé na začátku videa zpívali nejprve velmi rouhavý popěvek o Ježíši Kristu. Naštěstí se s nimi dalo mluvit, ale bylo třeba rázně zakročit. Celé video tentokrát podbarvuji písní (Jesus is coming od Jesus Revolution), neboť dunění reprobeden účastníků pochodu mi narušilo lepší snímání zvuku. Video s lepším zvukem (ze začátku shromáždění). Masakr panenství, vyhnání Ducha svatéh…More
Ti tři krásní mladí lidé na začátku videa zpívali nejprve velmi rouhavý popěvek o Ježíši Kristu. Naštěstí se s nimi dalo mluvit, ale bylo třeba rázně zakročit. Celé video tentokrát podbarvuji písní (Jesus is coming od Jesus Revolution), neboť dunění reprobeden účastníků pochodu mi narušilo lepší snímání zvuku. Video s lepším zvukem (ze začátku shromáždění). Masakr panenství, vyhnání Ducha svatého. Světci církve o homosexualitě.
valent

Katolíci na LGBT Prague Pride. Šikana v církvi?

Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti.

Čistým je všechno čisté. Ale poskvrněným a nevěřícím …More
Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti.

Čistým je všechno čisté. Ale poskvrněným a nevěřícím nic není čisté. Jak jejich rozum, tak jejich svědomí jsou poskvrněny. Prohlašují, že znají Boha, avšak svým jednáním to popírají. Jsou odporní, neposlušní a neschopni jakéhokoli dobrého skutku.

Ty však mluv, co odpovídá zdravému učení. Starší muži ať jsou střídmí, vážní, rozumní, ať jsou zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Podobně starší ženy ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití vína. Ať vyučují mladší ženy v dobrém a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a své děti, byly rozumné, cudné, staraly se o domácnost, byly laskavé a poslouchaly své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo. Rovněž mladší muže napomínej, ať jsou ve všem rozvážní, a sám jim dávej dobrý příklad. Tvé učení ať je nezkažené, důvěryhodné, ať je to zdravé a nepochybné slovo, aby protivník byl zahanben a nemohl o nás povědět nic špatného.
valent

Masakr panenství, vyhnání Ducha svatého. Světci církve o homosexualitě:

Sv. Bernardin Sienský nabízí snad nejvýstižnější pohled na tento hřích:
“Tak jako lidé se účastní na slávě Boha v různých stupních, rovněž tak v pekle trpí jedni více nežli druzí. Ti, kdo žili neřestí sodomie na zemi, budou v pekle trpět více než ostatní, neboť tento hřích je největší ze všech.“

Sv. Damián:
Podle Sv. Damiána hřích sodomie překračuje všechny ostatní, jelikož: Zajisté přináší …More
Sv. Bernardin Sienský nabízí snad nejvýstižnější pohled na tento hřích:
“Tak jako lidé se účastní na slávě Boha v různých stupních, rovněž tak v pekle trpí jedni více nežli druzí. Ti, kdo žili neřestí sodomie na zemi, budou v pekle trpět více než ostatní, neboť tento hřích je největší ze všech.“

Sv. Damián:
Podle Sv. Damiána hřích sodomie překračuje všechny ostatní, jelikož: Zajisté přináší smrt tělu a zkázu duši. Zamořuje tělo a zhasíná oheň mysli, vyhání Ducha Svatého z chrámu lidského srdce a otvírá bránu démonu, jež podněcuje tuto žádostivost. Vede k omylu, úplně odstraňuje pravdu z poblouzněné mysli. Otvírá dveře peklu a zavírá dveře ráje. Je to neřest, která ničí střídmost, zabíjí skromnost, dusí čistotu a masakruje panenství…Všechny věci hanobí… špiní… a zneucťuje je.
KDO JSEM JÁ, KDYŽ VIDÍM TENTO ZHOUBNÝ OBYČEJ, JAK VZKVÉTÁ V KNĚŽSTVÍ, ABYCH SE HO OPOVÁŽIL NEODSOUDIT V OČEKÁVÁNÍ BOŽÍHO SOUDU A TAK SE STAL VRAHEM DALŠÍ DUŠE? Jak mám vskutku potom milovat bližního jako sám sebe, pokud tak zanedbám ošetřit ránu, jež hnisá v jeho srdci, ránu, o níž jsem si jist, že na ni zemře krutou smrtí? „Ať mě nikdo neodsuzuje, že se stavím proti této ďábelské neřesti, jelikož se nesnažím někoho zhanobit, avšak napomenutím spíše podpořit zdraví mého bratra.“
„Raději bych dal přednost být vhozen do studny jako Josef, který zpravil svého otce o podlém zločinu svých bratrů, nežli snést trest Božího hněvu jako Eli, který viděl nepravost svých synů a přesto mlčel.

Sv. Kateřina Sienská:
„Oni však jednají úplně obráceně, jelikož přicházejí k tomuto tajemství plní nečistoty a zde nejde jen o pouhou nečistotu, která by mohla ohrozit tvou slabou přirozenost, a jíž jste vy všichni přirozeně nakloněni, (ačkoliv rozum, když to svobodná vůle dovolí, je schopen uklidnit tuto přirozenou touhu), činí zde ještě něco daleko horšího, když páchají tento prokletý hřích proti přirozenosti a jako slepí a pobláznění, jimž se zastřelo světlo jejich intelektu, nerozpoznávají puch a bídu, ve které se nacházejí. Nejenom, že tento hřích přede mnou páchne, Já, jež jsem Věcná a Svrchovaná Pravda, vskutku se mi hnusí tak mnoho a mám ho v takovém ohavnosti, že jen kvůli němu jsem svým božským soudem pohřbil do prachu pět měst, jelikož má božská spravedlnost ho již déle nemohla snášet. Tento hřích se hnusí nejen mě, avšak i démonům, z nichž si tito ubožáci udělali své pány. Ne, že by se zlým hnusil kvůli tomu, že mají zalíbení v čemkoliv dobrém, avšak kvůli tomu, že jejich podstata byla původně andělská a tato jejich andělská podstata je nutí k tomu, aby si zošklivili pohled na páchání tohoto nesmírného hříchu.“

Sv. Petr Canisius:
Tak jak praví Písmo Svaté, obyvatelé Sodomy byli zvhlí a strašlivě hříšní. Svatý Petr a Pavel odsoudili tento hanebný a zvrácený hřích. Vstkutku Písmo odsuzuje tuto obrovskou nemravnost: Nepravosti Sodomy a Gomory se rozmnožily a jejich hříchy se nezměrně rozrostly. Tak andělé řekli Lotovi, kterému se ošklivila tato zvrácenost: “Opusť město!“ Svaté Písmo se neopomíjí zmínit o příčinách, jež vedly obyvatele Sodomy a mohou vésti i druhé osoby k tomuto tragickému hříchu: “Hle, toto byla nepravost tvé sestry Sodomy; pýcha, sytost chleba a sebejistý klid, který měla i se svými dcerami. Ale ruku utištěného ubožáka neposilovala.“
Povyšovaly se, páchaly přede mnou ohavnost, a tak jsem je odstranil, jak jsem uznal za vhodné. Ti, jež se nehanbí porušovat Boží a přirozený zákon se stávají otroky této nikdy dostatečně prokleté zvrhlosti.
valent

LGBT Prague Pride and Christians

Vzkaz pro obzvlášť zatvrzelé či (pýchou) zaslepené:

Všichni jsou v pohodě, i ti, které oprávněně káráme, nikomu nevadí ani tón našeho hlasu ani gesta ani vyřčená slova, dialog s lidmi probíhá průběžně stále (i během mého kázání vedeme dialog), mnozí si fotí a natáčejí naše proslovy. Kdo chce, naslouchá nám, kdo nechce, jde pryč. Nikde prostě není žádný problém. Boží láska je v našich slovech, …More
Vzkaz pro obzvlášť zatvrzelé či (pýchou) zaslepené:

Všichni jsou v pohodě, i ti, které oprávněně káráme, nikomu nevadí ani tón našeho hlasu ani gesta ani vyřčená slova, dialog s lidmi probíhá průběžně stále (i během mého kázání vedeme dialog), mnozí si fotí a natáčejí naše proslovy. Kdo chce, naslouchá nám, kdo nechce, jde pryč. Nikde prostě není žádný problém. Boží láska je v našich slovech, v naší přítomnosti, v čase, který dobrovolně a nezištně obětujeme těmto lidem. Nade vše nespoléháme ani na sebe, ale na Boha, který má moc použít si své červíčky z různých církví. A nás to baví. Co více si přát? Jdi a jednej také tak.
valent

Naparující se homosexuály, bisexuály = sodomity jsem varoval - přijde smrt

Vy buďte muži podle Boží vůle a ty buď žena podle Božího srdce.
LGBT Prague Pride and Christians
valent

Všichni jsme stejně teplí???

Vy buďte muži podle Boží vůle a ty buď žena podle Božího srdce.
LGBT Prague Pride and Christians
valent

LGBT Prague Pride and Christians

Vy buďte muži podle Boží vůle a ty buď žena podle Božího srdce. Be men and women according to God's will, according to God's heart. Podobná videa: Sláva Kristovu vítězství, Po poradě znalců koncert Ducha svatého, Papež František píše věřícím laikům do ČR!
valent

Katoličtí nadšenci uctili památku sv. Dominika

Zrána hlásáme tvé milosrdenství, Hospodine, a za noci tvou věrnost. Budu tě oslavovat, Bože, budu ti zpívat. Budu tě oslavovat, Bože, budu ti zpívat. Můj jazyk bude chválit tvou spravedlnost, budu ti zpívat. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Budu tě oslavovat, Bože, budu ti zpívat.

Pane, pomoz nám, ať dnes o tobě vydáváme svědectví a skrze tebe ať se sami dáváme Otci v oběť, která se mu zalíbí.…More
Zrána hlásáme tvé milosrdenství, Hospodine, a za noci tvou věrnost. Budu tě oslavovat, Bože, budu ti zpívat. Budu tě oslavovat, Bože, budu ti zpívat. Můj jazyk bude chválit tvou spravedlnost, budu ti zpívat. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Budu tě oslavovat, Bože, budu ti zpívat.

Pane, pomoz nám, ať dnes o tobě vydáváme svědectví a skrze tebe ať se sami dáváme Otci v oběť, která se mu zalíbí. (Pane, zdokonaluj nás ve své lásce.)

Učiň, ať ve všech lidech poznáváme tvůj obraz a sloužíme ti v nich.
(Pane, zdokonaluj nás ve své lásce.)

Kriste, tys pravý vinný kmen, a my jsme tvé ratolesti, dej, ať v tobě zůstáváme, abychom přinášeli mnoho užitku a oslavovali Boha Otce. (Pane, zdokonaluj nás ve své lásce.)
valent

Papež František píše věřícím laikům do ČR!

Papež František vyprošuje dary svatého Božího Ducha v bohaté míře věřícím laikům, aby pociťovali naléhavost oživit svou misionářskou identitu. Ve svém poselství vyjadřuje přání, aby se obnovilo hlásání evangelia. Papež zaslal své poselství ke Dnům víry. Farnost u svatého Jindřicha v Praze tyto dary přijímá, naléhavost obnovení hlásání evangelia pociťuje a pokračuje s evangelizacemi na Václavském…More
Papež František vyprošuje dary svatého Božího Ducha v bohaté míře věřícím laikům, aby pociťovali naléhavost oživit svou misionářskou identitu. Ve svém poselství vyjadřuje přání, aby se obnovilo hlásání evangelia. Papež zaslal své poselství ke Dnům víry. Farnost u svatého Jindřicha v Praze tyto dary přijímá, naléhavost obnovení hlásání evangelia pociťuje a pokračuje s evangelizacemi na Václavském náměstí. Bohu díky.
valent

Po poradě znalců koncert Ducha svatého

Petr Klobouk, absolvoval jsem Evangelizaci na KTF UK a doufám, že sám Duch svatý, který byl o Letnicích seslán, si někoho osloví. Resp. tomu věřím, neboť Ježíš řekl učedníkům: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit …More
Petr Klobouk, absolvoval jsem Evangelizaci na KTF UK a doufám, že sám Duch svatý, který byl o Letnicích seslán, si někoho osloví. Resp. tomu věřím, neboť Ježíš řekl učedníkům: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“ Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.
valent

Prague Pride 2014 a evangelium

Příběh homosexuála, cesta od Gay Pride k pokoře
Moje obrátenie sa neudialo v jedinom momente ako u svätého Pavla, ale pomaličky, postupne, akoby po kvapkách, váhavými krokmi som sa uberal smerom k Cirkvi.
Viac na: www.cestaplus.sk/…/pribeh-homosexu…
© Copyright www.cestaplus.sk
valent

Po poradě znalců koncert Ducha svatého

Odvážili jsme se s důvěrou v našeho Boha kázat vám radostnou Boží zvěst i přes mnohý těžký zápas. Bože, tys povolal svatého Gorazda, Klimenta, Nauma, Angelára a Sávu, aby pokračovali v díle svatého Cyrila a Metoděje; na jejich přímluvu nauč i nás předávat svěřený poklad víry, abychom všichni rostli v milosti a v poznání tvého Syna Ježíše Krista. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a …More
Odvážili jsme se s důvěrou v našeho Boha kázat vám radostnou Boží zvěst i přes mnohý těžký zápas. Bože, tys povolal svatého Gorazda, Klimenta, Nauma, Angelára a Sávu, aby pokračovali v díle svatého Cyrila a Metoděje; na jejich přímluvu nauč i nás předávat svěřený poklad víry, abychom všichni rostli v milosti a v poznání tvého Syna Ježíše Krista. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Vzdejte Hospodinu, Boží synové, *
vzdejte Hospodinu slávu a moc.
Vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména, *
v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu!

Hospodinův hlas nad vodami! +
vznešený Bůh zaburácel hromem, *
Hospodin nad spoustami vod!
Hlas Hospodinův, jak je mocný, *

hlas Hospodinův, jak je velkolepý!
Hospodinův hlas láme cedry, *
Hospodin láme cedry libanonské.
Nutí Libanon poskakovat jako býčka, *
Sirjon jak buvolí mládě.

Hospodinův hlas srší plameny ohně. +
Hospodinův hlas otřásá pouští, *
Hospodin otřásá pouští Kadeš;
Hospodinův hlas vyvrací duby a lesy zbavuje kůry, *
v jeho chrámu však volají všichni: Sláva!

Hospodin trůnil nad potopou, *
Hospodin jako král bude trůnit věčně,
Hospodin uštědří svému lidu sílu, *
Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.
valent

Po poradě znalců koncert Ducha svatého

Jak evangelium zvěstuje Boží anděl? Takto: Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu. Volal mocným hlasem: “Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu; pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.”