CÓRKA MARYI
214.3K

JEZUS: Moja córka Łucja została uciszona przez siły, które sprawują władzę nad częścią Watykanu

JESUS: My daughter Lucia was silenced by the powers, which control part of the Vatican

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

czwartek, 26 stycznia 2012 roku, godz. 21.40

Moja szczerze umiłowana córko, czas na pełną prawdę o Tajemnicach Bożego Królestwa, które ma się objawić światu. Prawda została na jakiś czas ukryta.

Uznawanie Mojej Boskiej Interwencji na świecie poprzez cuda, objawienia i Boskie Przekazy do wybranych dusz przez wiele lat było odsuwane na bok przez Mój Kościół.

Dlaczego Mój Kościół widział potrzebę tłumienia prawdy, kiedy była ona konieczna wszędzie do wzmocnienia wiary Moich dzieci, wie tylko on sam. Każdy Mój prawdziwy widzący i Moja Matka Najświętsza byli na początku ignorowani i traktowani przez Mój Kościół z pogardą.

Moja córko, nawet ostatnia tajemnica fatimska nie została przekazana światu, ponieważ ujawniała prawdę o nikczemnej sekcie szatana wchodzącej do Watykanu. Ostatnia część tajemnicy nie została ujawniona, aby chronić nikczemną sektę, która weszła do Watykanu w wielkiej liczbie od czasu objawienia się Mojej Matki w świętym miejscu Fatimie.

Moja córka Łucja została uciszona przez siły, które sprawują władzę nad częścią Watykanu, nad którą Moi biedni umiłowani papieże mają niewielką władzę. Spójrzcie, jak oni nie tylko przeinaczyli prawdę Mojego Nauczania, ale i wprowadzili nowe metody katolickiego kultu, które znieważają Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego. Kościół katolicki jest jedynym prawdziwym Kościołem i jako taki jest głównym celem szatana i jego nikczemnej sekty.

Prawda pochodzi ode Mnie. Prawda sprawia, że ludzkość staje się zakłopotana, ponieważ może wymagać osobistych ofiar. W niektórych przypadkach prawda wywołuje oburzenie, a w wielu jest traktowana jako herezja. Jednak tylko prawda może was uwolnić od kłamstw – kłamstw, które pochodzą od szatana, i które stwarzają ciężkie brzemię dla waszych dusz.

Nadszedł czas, aby prawda została ujawniona światu, który jest przepełniony kłamstwami. Tak wiele kłamstw, Moja córko, zostało przedstawionych Moim dzieciom przez fałszywe religie, fałszywych bogów, fałszywych przywódców Kościoła, fałszywych przywódców politycznych i organizacje, a także przez fałszywe media.

Tak wiele prawdy ukryto. Ale gdyby prawda o tym, co dziś dzieje się w świecie, została ujawniona, bardzo niewiele osób by ją zaakceptowało.

To samo odnosi się do dziesięciu przykazań Mojego Ojca. Są to zasady ustanowione przez Mojego Ojca Przedwiecznego i dane Jego prorokowi Mojżeszowi. Prawda nigdy się nie zmienia, bez względu na to, jak bardzo ludzkość próbuje ją zmienić. Przykazania Mojego Ojca nie są już akceptowane nawet w kościołach chrześcijańskich.

Nie zabijaj oznacza, że nie możesz zabić innego istnienia ludzkiego. Nie odnosi się do samoobrony, ale do każdej innej sytuacji.

Żaden człowiek nie może usprawiedliwić morderstwa – aborcji, egzekucji czy eutanazji. Nikt. To jest grzech śmiertelny, a karą jest życie wieczne w piekle. Czy Moje dzieci to akceptują, Moja córko? Nie. Nawet wprowadzają prawa, które sprawiają, że nie tylko jest to dopuszczalne, ale i wybaczalne w Oczach Boga. Ale tak nie jest*.

Każde z dziesięciu przykazań Mojego Ojca jest codziennie łamane. Jednak Mój Kościół nigdy nie naucza o powadze grzechu. Nigdy nie mówi się ludziom, że pójdą do piekła, jeśli popełnią grzech śmiertelny, jeśli nie okażą skruchy.

Moje Serce jest głęboko zranione. Moje kościoły na całym świecie nie głoszą Prawdy. Wielu Moich wyświęconych sług nie wierzy już w stan piekła ani czyśćca.

Nie przyjmują przykazań Mojego Ojca. Usprawiedliwiają każdy grzech. Mówią o Miłosierdziu Mojego Ojca, ale nie wyjaśniają konsekwencji umierania w stanie grzechu śmiertelnego. Przez niewypełnianie swoich obowiązków, do których zostali przydzieleni, bardzo Mnie obrażają.

W wielu przypadkach są oni odpowiedzialni za utratę tak wielu dusz. Obudźcie się na prawdę, wy wszyscy, którzy wyznajecie, że wierzycie w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela wszystkich rzeczy, i to wiedzcie.

Jest tylko jedna Prawda. Nie może być więcej niż jedna Prawda. Wszystko inne poza Prawdą jest kłamstwem i nie pochodzi od Mojego Ojca Niebieskiego, Boga Wszechmogącego, Stworzyciela wszystkich rzeczy.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

*Należy zaznaczyć, że w poprzednim Orędziu Jezus powiedział Marii, iż nawet grzech morderstwa może zostać odpuszczony osobie, która szczerze żałuje.

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…o-nikczemnej-sekcie-szatana-wchodzacej-do-watykanu

______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Matka Zbawienia: Ostatnia tajemnica fatimska nie została ujawniona, tak była przerażająca

Matka Zbawienia: Wykorzystają proroctwa z Fatimy, aby zbezcześcić Mój wizerunek, przedstawiając …

JEZUS: Mój biedny święty Wikariusz papież Benedykt XVI zostanie odsunięty od Stolicy Apostolskiej …

JEZUS: Masoneria kościelna sięgnęła obecnie najwyższego poziomu władzy…

JEZUS: Moc masonerii wzrosła i opanowali oni nie tylko świat polityki, lecz także dom Boży, Moje …

Matka Zbawienia: Apokalipsa będzie dotyczyła wszystkiego, co związane jest z przejęciem Kościoła mojego Syna na Ziemi przez Jego wrogów

JEZUS: Jako pierwsze mają być zniszczone sakramenty, potem Msza, następnie Biblia

JEZUS: Ujrzycie zagrożenie dla istnienia Najświętszej Eucharystii


JEZUS: Moi uczniowie, będziecie musieli gromadzić i przechowywać Hosti…

W jaki sposób "Księga Prawdy" ostrzega nas przed Rosją?

Widząca z Fatimy siostra Łucja zmarła 31 maja 1949

I POSŁUCHAJ:

TRZECIA TAJEMNICA FATIMSKA NIE ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA

______________________________________________________________