Tereze Avila
285K

CO TO BĘDZIE ZA WIDOWISKO... UKRYTA KONSEKRACJA DO PACHAMAMY???

Pośród bezkrytycznie zapatrzonych w Watykan katolików zapewne panuje pokorna cisza i posłuszeństwo wobec tego co nazywamy oficjalnie: "Aktem Poświęcenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny"…More
Pośród bezkrytycznie zapatrzonych w Watykan katolików zapewne panuje pokorna cisza i posłuszeństwo wobec tego co nazywamy oficjalnie: "Aktem Poświęcenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny" ułożonemu przez ludzi Franciszka. Jednak w wielu katolickich kręgach na świcie panuje ożywiona dyskusja na temat samego Aktu, jak i analizy jego tekstu. Jak wiadomo pierwszym elementem ważności tego aktu jest fakt, że musi tego dokonać papież, co już samo w sobie jest wątpliwe (ABY KONSEKRACJA BYŁA WAŻNA, TRZEBA BYĆ NAJPIERW PAPIEŻEM!). Ponadto wszyscy biskupi świata muszą dokonać tego aktu wspólnie i w jedności z papieżem (co się dopiero okaże) i po trzecie Akt ten musi zawierać słowa konsekracji Rosji Niepokalanemu Sercu NMP. Oficjalnie zawiera. Jednak Akt ten zawiera w sobie również inne sformułowania, które są nie tylko propagandą nowego humanizmu Franciszka wcielanego żywcem do kościoła, ale wezwania obce lub wprost bluźniercze, które zostały zgłoszone przez portugalsko i hiszpańsko …More
henryk33 shares this
1104
CO TO BĘDZIE ZA WIDOWISKO... UKRYTA KONSEKRACJA DO PACHAMAMY ???
Adrianna7
O tym między innymi mówi P. Dybowski. Polecam wszystkim posłuchać, bo mówi mega mocno i odważnie !!!
Marcin Dybowski "Postawa papieża Franciszka"
Marcin Dybowski "Postawa papieża Franciszka"
CÓRKA MARYI and one more user link to this post
ľubica
AKÉ TO BUDE DIVADLO... SKRYTÉ ZASVÄTENIE PACHAMAME?
Medzi Vatikánom a nekriticky posadnutými katolíkmi pravdepodobne panuje pokorné mlčanie a poslušnosť voči tomu, čo oficiálne nazývame: "Akt zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie", ktorý zostavili Františkovi muži. V mnohých katolíckych kruhoch na celom svete však prebieha živá diskusia o samotnom zákone, ako aj o analýze jeho textu. Ako …More
AKÉ TO BUDE DIVADLO... SKRYTÉ ZASVÄTENIE PACHAMAME?

Medzi Vatikánom a nekriticky posadnutými katolíkmi pravdepodobne panuje pokorné mlčanie a poslušnosť voči tomu, čo oficiálne nazývame: "Akt zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie", ktorý zostavili Františkovi muži. V mnohých katolíckych kruhoch na celom svete však prebieha živá diskusia o samotnom zákone, ako aj o analýze jeho textu. Ako je známe, prvým prvkom platnosti tohto aktu je skutočnosť, že ho musí vykonať pápež, čo je samo osebe pochybné(ABY zasvatenie BOLA PLATNÉ, MUSÍ BYŤ Človek PÁPEŽOM ).
Okrem toho musia tento akt vykonať všetci biskupi sveta spoločne a v jednote s pápežom (čo sa ešte uvidí) a po tretie, tento akt musí obsahovať slová zasvätenia Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Oficiálne áno. Tento akt však obsahuje aj iné formulácie, ktoré nie sú len propagandou nového humanizmu Františka vteleného do Cirkvi, ale aj výzvy, ktoré sú cudzie alebo priamo rúhavé, o ktorých informovali portugalsky a španielsky hovoriaci katolíci, ako napríklad: výzva údajne k Panne Márii - "ZEMI NEBESKEJ" - čo je v týchto pôvodných jazykoch uznávané a uznávané vzývanie modly PACHAMAMA!!!

Veľké výhrady vzbudzuje aj odvolanie : "KRÁĽOVNÁ ĽUDSKEJ RODINY", čo je nezlučiteľné s titulom Panny Márie - "Kráľovná rodín" a znamená nové verzie rodín, vymyslené v modernej dobe, aby sa spoločensky akceptovali všetky formy hriechu a deformácie v tejto oblasti (nový humanizmus). Nemá ani význam zameriavať sa a analyzovať ďalšie zásahy v tomto akte, ktoré oslavujú Františkovo učenie z jeho tragických encyklík, ako je napríklad táto"Laudato Si".

Stručne povedané - keďže tento text nie je čistý vo svojich zámeroch a napomenutiach, keďže prináša mnoho skrytých narážok z nového humanizmu a Boh ochraňuj!!! - pohanské vzývania skrývajúce úctu k Pachamame, potom budeme mať do činenia s typickým rúhaním a ďalším tichým masonským útokom na česť a svätosť Panny Márie, ktorý vyjde z lona Cirkvi pod vládou tohto rímskeho biskupa! Satanova ľstivosť nemá obdoby! Zmiešavanie svätosti a rúhania, teizmu a pohanstva netrápi len tých, ktorí netušia, kto je jediný Boh v Trojici, alebo tých, ktorí to robia zámerne, aby sa mu vysmievali. Svätosť a čistota Boha a Panny Márie nám nedovolí, aby sme sa stali skrytým posmeškom, a nech sa tento čin nezmení na hnev SVÄTÉHO BOHA na Cirkev a ľudstvo. Takýto čin by totiž bol "communio in sacris", ktoré by zaťažilo celú Cirkev. Francis ich má na svojom konte už niekoľko! Veľmi skoro sa účinky TÝCHTO DÔSLEDKOV stanú zjavnými.... Uvidíme a presvedčíme sa o tom sami, pretože ak by bol čistý a svätý, potom by sa splnil prísľub Panny Márie, že nastane mier a Rusko sa obráti a dostane pod Petrov stolec..... Ale ak nie... potom...

1. AKTUALIZOVANÉ: Poznámky k nadchádzajúcej protipápežskej falošnej svätosti: rozbíjanie plynu o betónovú stenu | Barnhardt
2. Chystáte sa byť zasvätení Satanovi?
3 Boh sa nedá vysmievať... O zasvätení Ruska...
4. https://youtu.be/OJBMA4es8B4
CÓRKA MARYI shares this
22.2K
POLECAM I UDOSTĘPNIAM !!!
Adrianna7
Posłuchajcie co mówi Pan Marcin Dybowski. Szczerze i odważnie jak mało kto !!!
Marcin Dybowski "Postawa papieża Franciszka"
Pan Marcin mówi, że w książce "Dom smagany wiatrem" (autor: Malachi Martin) mówi, że to się zacznie właśnie od Ukrainy....
Pan Marcin mówi mnóstwo ciekawych rzeczy. Polecam obowiązkowo posłuchać.
alex 7
RZĄD I EPISKOPAT BARDZO WAS OSZUKUJĄ, BO NAMAWIAJĄ NA PRZYJMOWANIE UCHODŹCÓW Z UKRAINY.
Panie Jezu bardzo prosimy o pokierowanie Papieżem Franciszkiem i biskupami, aby według Twojej Woli dokonali POŚWIĘCENIA ROSJI i UKRAINY NIEPOKALANEMU SERCU MARYI. Czy przyjmiesz Panie Jezu to Zawierzenie od Papieża Franciszka? Bardzo prosimy Papieża Franciszka i Biskupów, aby nie powielali błędów z przeszłości …More
RZĄD I EPISKOPAT BARDZO WAS OSZUKUJĄ, BO NAMAWIAJĄ NA PRZYJMOWANIE UCHODŹCÓW Z UKRAINY.

Panie Jezu bardzo prosimy o pokierowanie Papieżem Franciszkiem i biskupami, aby według Twojej Woli dokonali POŚWIĘCENIA ROSJI i UKRAINY NIEPOKALANEMU SERCU MARYI. Czy przyjmiesz Panie Jezu to Zawierzenie od Papieża Franciszka? Bardzo prosimy Papieża Franciszka i Biskupów, aby nie powielali błędów z przeszłości. Także bardzo prosimy aby Papież Franciszek Poświęcił szczególnie naszą Ojczyznę Polskę Niepokalanemu Sercu Maryi, bo już nigdy nie chcemy wojny, ani od wrogów niewoli.
PAN JEZUS.
„Modlitwa wasza wiele Łask Moich uprasza. Nadchodzą Czasy Ostateczne, bo Bóg Ojciec nie zgadza się na panowanie ludzi lucyferycznych. Przyszłość świata zawsze zależy od ludzi którzy wiedzą co powinni uczynić abym nie mógł nikogo winić
Dwa tysiące lat mija, a Ja nadal Jestem w koronie cierniowej na Krzyżu goły. Gdyby papieże, biskupi
i ogólnie mówiąc osoby duchowne całą Trójcę Przenajświętszą i Maryję kochali, to już dawno bym Królował na Ziemi w każdym Państwie i nie byłoby pogaństwa.
Bóg pragnie, aby każdy człowiek mógł być zbawiony, bo na ziemi żyje krótki czas po to, aby swoją drogę do Nieba przygotował pokorą, modlitwą i posłuszeństwem Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu, a niestety w wielkiej sercach ilości lucyfer wyje z radości.
Nie umiem zrozumieć osób duchownych rządzących Moim Kościołem, że przez gardło przechodzi im słowo że Msza Święta to „uczta”, a także Imię Moje usuwają i „barankiem” nazywają. Oczywiście każda osoba za te kłamstwa i łgarstwa cierpi i będzie cierpieć, bo Ja Jestem Miłosierny tylko na Ziemi, a po śmierci Sprawiedliwy, który za DOBRO wynagradza, a za „zło” karze nawet za kłamstwa w Modlitwach, a szczególnie w „Ojcze nasz….”, którymi Boga Ojca obrażacie.
Dziękuję wam Polacy za wierność, oddanie sercu Mojemu i Maryi choć niestety Rząd i Episkopat bardzo
was oszukują, bo namawiają na przyjmowanie uchodźców z Ukrainy a zarządzili, że będą was karać, gdy będziecie chcieli aby Ukraińcy was opuścili. Miłość za miłość a kara dla Rządu za grzechy swawoli.
Błogosławię was Moi – Nasi kochani Polacy, Mój Polski Narodzie Wybrany, chociaż faryzeusze rządzący Polską już was zniewolili. Módlcie się o nawrócenie grzeszników politycznych, których jest mnóstwo błądzących i drogi do piekła sobie budujących. Duchowni niby Moi Apostołowie przez nieposłuszeństwo Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu do piekła do swego boga pospadali i spadają, ale módlcie się aby więcej nie spadali i MNIE KRÓLEM POLSKI UZNALI a wszystko wszystkim przebaczę bo pragnę was zjednoczyć na podstawie miłości, zgody i wrażliwości nawróconych serc na całym świecie bo już nie chcę patrzyć na wojny, kataklizmy, ofiary ludzi i zgliszcza powalonych domów. Jest Mnie przykro że osoby rządzące wybierają wojny i potępienie wieczne a nie szczęśliwe Niebo i wieczne Zbawienie.


Dlatego mam nadzieję, że Papież Franciszek Mnie Jezusa Chrystusa posłucha i nie tylko zawierzy, ale POŚWIĘCI wraz z biskupami ROSJĘ i UKRAINĘ a wkrótce POLSKĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI”
——————————————–

Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 22.03.22 r.

Módlmy się także, aby tak nie postąpił papież Franciszek z biskupami jak biskupi w Łagiewnikach – pomodlili się, Polskę Panu Jezusowi zawierzyli, ludzi w błąd wprowadzili, że była Intronizacja i w mediach to oszukaństwo nagłośnili, lecz nie wykonali warunków Pana Jezusa i AKTAMI NA KRÓLA POLSKI NIE UZNALI, BO AKTÓW NIE PODPISALI.

Prośba Matki Bożej o taką konsekrację pochodzi z 1917 r. i wyraźnie mówi, że aktu tego powinien dokonać papież wraz z biskupami całego świata.”
W książce watykańskiego egzorcysty Gabriela Amortha, który stał kilka kroków od Papieża Jana Pawła II i był świadkiem tego Poświęcenia i słyszał jak Papież pytał się Biskupów co przy nim stali, czy mam wymienić Rosję i słyszał jak Papieżowi tego Zabroniono i Rosja nie została Wymieniona i Poświęcona….
No właśnie, „aktu tego powinien dokonać papież”, a nie uzurpator i niszczyciel Kościoła katolickiego arcyheretyk od inkaskiego (indiańskiego) bożka Pachamamy Jorge Bergoglio!
Druga kwestia, sprawa jest przedawniona, tzn. nieaktualna, konsekracja Rosji miała się dokonać dużo wcześniej, więc teraz to już jest jedynie żydo-masońsko-modernistyczny pijar Bergoglia i spółki dla kolejnego zmylenia Katolików myślących nadal, że Bergoglio jest papieżem...
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Przebiegłość szatana nie ma sobie równych! Wymieszanie świętości i bluźnierstwa, teizmu i pogaństwa nie przeszkadza tylko tym, którzy nie mają pojęcia Kim jest w Trójcy Jedyny Bóg lub tym, którzy robią to celowo, aby sobie z Niego zakpić. Świętość i czystość Boga, oraz NMP, nie pozwoli z siebie robić ukrytego pośmiewiska, i oby nie obrócił się tek Akt w ŚWIĘTY GNIEW BOGA na kościołem i …More
,,Przebiegłość szatana nie ma sobie równych! Wymieszanie świętości i bluźnierstwa, teizmu i pogaństwa nie przeszkadza tylko tym, którzy nie mają pojęcia Kim jest w Trójcy Jedyny Bóg lub tym, którzy robią to celowo, aby sobie z Niego zakpić. Świętość i czystość Boga, oraz NMP, nie pozwoli z siebie robić ukrytego pośmiewiska, i oby nie obrócił się tek Akt w ŚWIĘTY GNIEW BOGA na kościołem i ludzkością.''
Plandemia = depopulacja > szczepienia >chipy
CESARZ JEST NAGI !!! - NOWO-WYBRANYM PAPIEŻEM JEST ABP. CARLO VIGANO ? - który biskup dołączy do bizantyjsko -katolickich biskupów ???
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU