tovika
tovika shares from U.S.C.A.E.
11K

Povera všeobecného volebného práva

Branislav Michalka 23. novembra 2023 Politika Komentár Fetišu všeobecného volebného práva sa naplno začalo klaňať v európskej civilizácii koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Išlo o zavŕšenie 150-…More
Branislav Michalka
23. novembra 2023
Politika Komentár
Fetišu všeobecného volebného práva sa naplno začalo klaňať v európskej civilizácii koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Išlo o zavŕšenie 150-ročného revolučného procesu, v rámci ktorého boli v ideologickom hrnci zmiešané tri zložky – dve iluzívne a jedna reálna. Vďaka tejto jedinej reálnej zložke sa dožila nakoniec idea všeobecného volebného práva dnešných dní.
Ilustračný obrázok, zdroj: wikimedia commons
Prvou iluzívnou zložkou bola idealizovaná tradícia antickej demokracie, ktorá bola v skutočnosti vládou úzkej skupiny slobodných otrokárov, v rámci ktorej úlohu tzv. ľudu v tejto politickej komédii hrali slobodní občania, tvoriaci veľmi obmedzenú menšinu. Sfalšovaním tejto reality renesančnými humanistami v 15. a 16. storočí a osvietencami počas 18. storočia, vznikla romantizovaná predstava antickej demokracie ako matky hlasovacieho práva ľudu, vlády ľudu a prameňa slobody.
Druhou iluzívnou zložkou v hrnci všeobecného hlasovacieho …More
tovika shares from David Michael Emeth
1.9K
Sionské protokoly Zhrnutie na jednej strane: Gojovia sú mentálne menejcenní ako Židia a nedokážu riadiť svoje národy správne. V ich a našom záujme musíme zrušiť ich vlády a nahradiť ich jednotnou …More
Sionské protokoly
Zhrnutie na jednej strane:
Gojovia sú mentálne menejcenní ako Židia a nedokážu riadiť svoje národy správne.
V ich a našom záujme musíme zrušiť ich vlády a nahradiť ich jednotnou vládou. To bude trvať dlho a zahŕňa veľa krviprelievania, ale je to pre dobrú vec. Tu je to, čo je potrebné urobiť
▪️Všade umiestnite našich agentov a pomocníkov
▪️Prevziať kontrolu nad médiami a využiť ich na propagandu našich plánov
▪️Rozpútať boje medzi rôznymi rasami, triedami a náboženstvami
▪️Používajte úplatky, hrozby a vydieranie, aby ste dosiahli svoje. ▪️Využitie slobodomurárskych lóží na prilákanie potenciálnych verejných činiteľov ▪️Apelujte na ego úspešných ľudí ▪️Vymenujte bábkových vodcov, ktorých možno ovládať vydieraním. ▪️Nahraďte kráľovskú vládu socialistickou vládou, potom komunizmom, potom despotizmom ▪️Zrušiť všetky práva a slobody, okrem práva na násilie. ▪️Obetovať ľudí (niekedy aj Židov), keď je to potrebné ▪️Odstrániť náboženstvo, nahradiť ho vedou a materializmom ▪️More
tovika
211.1K
Odkud pochází islám
28 pages
Caesar
Odkud pochází islám no predsa od diabla.More
Odkud pochází islám
no predsa od diabla.
U.S.C.A.E.
francúzky Kňaz ktorý ich už obrátil 200 hovorí jednu vec že šíti sú prístupnejší ako sunniti
19 more comments
tovika
81.3K

Katolíci a konspirační teorie

rexcz.blogspot.com Kennedy Hall Podivná matoucí doba Podivná doba, ve které žijeme, je přesně taková, jaká je – podivná. Někdy je obtížné rozlišit mezi tím, co je nahoře, dole, vlevo, vpravo, …More
rexcz.blogspot.com
Kennedy Hall
Podivná matoucí doba
Podivná doba, ve které žijeme, je přesně taková, jaká je – podivná. Někdy je obtížné rozlišit mezi tím, co je nahoře, dole, vlevo, vpravo, reálné a nereálné. Žijeme v době, v níž jsou miliardy lidí vedeny k tomu, aby věřily, že musí zůstat zavřeny ve svých domovech – i když nejsou nemocné – aby nešířily nemoc, kterou nemají, na lidi, od kterých se mají držet dva metry daleko. Navíc se současné volební období v USA ukazuje jako cvičení oficiálních médií v tom, jak denně otevřeně lhát veřejnosti.
Dostáváme informace spolu s jejich výkladem. Výklad má větší vliv a snadno se stane předpojatým, protože různé zdroje informací mají zcela opačný základ. Zásady a hodnoty, které člověk zastává, předurčují informace, které tento člověk poskytuje a to, jak je poskytuje. Například ten, kdo je nakloněn potratům, prezentuje Margaret Sangerovou [M.S. byla známá americká feministka – pozn. překl.] jako hrdinku a zdůrazňuje u ní pozitivní věci. Naopak …More
Tomas Urik
Tretie fatimske tajomstvo hovorilo o tom ze cirkev bude ničena samimi knazmi a biskupmi a ze bude ničena z vnutra! O tom tam je napisane
6 more comments
tovika
139

Mysterium iniquitatis

tovika
117

Pán světa

tovika
51.5K

Satanův agent demaskován před více než 70 lety

U příležitosti zveřejnění „Fratelli tutti“, předkládáme čtenářům jednu z promluv amerického arcibiskupa služebníka Božího Fultona Sheena, který čeká na své blahořečení. Více než 70 let staré …More
U příležitosti zveřejnění „Fratelli tutti“, předkládáme čtenářům jednu z promluv amerického arcibiskupa služebníka Božího Fultona Sheena, který čeká na své blahořečení. Více než 70 let staré věty znějí, jako by byly napsány právě za dnešních dnů. Vystihují zradu současné církve již dvacet let před druhým vatikánským koncilem.
Fulton Sheen: Znamení naší doby
Bůh vám žehnej! Chci, aby toto byla moje první slova, jimiž vás zdravím. Budou to také slova závěrečná všech mých relací. „Bůh vám žehnej“ - znamená, že Bůh je láska, že Bůh vás miluje a že vy máte Boží lásku oplácet.
Proč tak málo osob si uvědomuje závažnost naší současné krize? Zčásti je to proto, že lidé nechtějí uvěřit, že jejich doba je zlá, zčásti také proto, že to znamená obvinit sebe samy a především, že k posouzení této doby nemáme jiná kritéria než ta, která jsou v ní samotné.
Jen ti, kteří žijí podle víry, vědí, co se ve světě skutečně děje. Náš Spasitel by mohl říci to, co řekl kdysi zákoníkům a farizeům: Večer říkáte: …More
Dana22
Čo všetko sa môže skrývať za oponou covidu ?/ svetkrestanstva.postoj.sk/…viac-ich-zastrelite-tym-lepsie Lenin: "Čím viac ich zastrelíte, tým lepšie" …More
Čo všetko sa môže skrývať za oponou covidu ?/
svetkrestanstva.postoj.sk/…viac-ich-zastrelite-tym-lepsie
Lenin:
"Čím viac ich zastrelíte, tým lepšie"
Tajný list a záverečné Leninovo želanie. A protest patriarchu Tichona proti svätokrádeži.
Leto roku 1921 prinieslo zvlášť pri strednom toku Volgy – v jednej z obilníc starého Ruska – hladomor katastrofálneho rozsahu, v ktorom prišlo o život päť miliónov ľudí. Hladomor zapríčinilo na jednej strane obdobie sucha na jar roku 1921, na druhej strane to, že svetová vojna, revolúcia a nakoniec občianska vojna nedovolili riadne obrábanie pôdy a tak oslabili hospodársku silu krajiny.
Najnaliehavejšou úlohou sa stal import potravín, no pre nedostatok finančných prostriedkov bol nedostačujúci. Ruská cirkev organizovala zbierky medzi veriacimi na pomoc hladujúcim, rozbehli sa medzinárodné pomocné akcie. Toto všetko však nepostačovalo na podstatné zlepšenie celkovej situácie.
Konfiškácia cenných cirkevných predmetov Všeruský ústredný výkonný výbor, ktorý …More
Dana22
Inštitút právnej kultúry Ordo Iuris je nadácia a funguje iba vďaka štedrosti svojich darcov. Facebook Twitter Inštitút právnej kultúry Ordo Iuris …More
Inštitút právnej kultúry Ordo Iuris je nadácia a funguje iba vďaka štedrosti svojich darcov.
Facebook Twitter
Inštitút právnej kultúry Ordo Iuris
www.ordoiuris.pl
Komisja Europejska chce uderzyć w małżeństwo
Európska komisia chce udrieť na manželstvo
preklad textu bol robený cez translator
Po rozšírení falošných správ o údajných „zónach bez LGBT“ začali politici z mnohých krajín útok na Poľsko v snahe prinútiť našu krajinu, aby uviedla tvrdenia aktivistov LGBT. Na každý takýto útok reagujeme systematickou analýzou, odhaľujeme manipuláciu a odporúčania pre európskych politikov, ktorí uprednostňujú Poľsko a bránia rodinu, manželstvo a jednoducho pravdu. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen uviedla, že urobí všetko pre to, aby donútila krajiny ako Poľsko a Maďarsko zavádzať privilégiá pre ľudí s homosexuálnymi sklonmi alebo s poruchami rodovej identity. Oznámila, že nám nebude hroziť iba „pozastavenie rozdeľovania finančných prostriedkov EÚ“, ale aj „podanie žaloby proti …More
3 more comments
tovika
251K

Svévolné odstraňování komentářů

Nebudu nikoho nespravedlivě obviňovat - byl mi dvakrát smazán "můj komentář" k příspěvku: Kázeň o. Maroša Kuffu "Nezabíjajte maličkých" od Peter(skala). Nikdy jsem dosud nezachytila žádnou výhradu …More
Nebudu nikoho nespravedlivě obviňovat - byl mi dvakrát smazán "můj komentář" k příspěvku: Kázeň o. Maroša Kuffu "Nezabíjajte maličkých" od Peter(skala).
Nikdy jsem dosud nezachytila žádnou výhradu o. Kuffy k výstřelkům Bergogliova "pontifikátu", přesto, že to, co je jejich podstatou(těch výstřelků) bývá dosti často též tématem kázání o. Kuffy...
Pod čarou tedy onen dvakrát odstraněný komentář
---------------------------------------------------------------------------------------
Pluralita neboli nulita učitelského úřadu Jorge Bergoglia
Který „učitelský úřad“ vlastně platí: učitelský úřad papeže Františka, učitelský úřad Františka prostřednictvím Eugenia Scalfariho, nebo masmédia o Františkovi?
Tuto otázku si musíme položit po reakci médií na apoštolský (nebo spíše mizerný) list Misericordia et misera. V tomto listě papež udělil všem zpovědníkům plnou moc k rozhřešení zločinu potratu. Aktivní i pasivní pachatelé potratu ovšem automaticky stahují na sebe exkomunikaci, tedy vyloučení ze …More
ABADAN . .
Pane Henryku Laholo jste neschopný člověk, který umí jen žvanit a pomlouvat dobrého kněze. 🙈 To své pro life si strčte někam. Je to jen klišé …More
Pane Henryku Laholo jste neschopný člověk, který umí jen žvanit a pomlouvat dobrého kněze. 🙈 To své pro life si strčte někam. Je to jen klišé žvanila.
Henryk Lahola
Na rozdíl od pátra Maroše Kuffy jsem já osobně pro-life člověk, tj. člověk, ktorý skutečně je za ochranu lidského života od početí až do přirozené …More
Na rozdíl od pátra Maroše Kuffy jsem já osobně pro-life člověk, tj. člověk, ktorý skutečně je za ochranu lidského života od početí až do přirozené smrti!
23 more comments
tovika
61.1K

Encyklika svobodného zednáře

Již při zběžném čtení textu encykliky „Všichni bratry“ máte dojem, že ji napsal svobodný zednář a nikoliv Kristův náměstek. Všechno, co obsahuje, je inspirováno prázdným deismem a filantropismem …More
Již při zběžném čtení textu encykliky „Všichni bratry“ máte dojem, že ji napsal svobodný zednář a nikoliv Kristův náměstek. Všechno, co obsahuje, je inspirováno prázdným deismem a filantropismem a vůbec ničím, co je katolické: Copak to nedělají i pohané? (Mt 5,47).
Makroskopická a rozhodně zarážející je historická falzifikace setkání sv. Františka se sultánem: Podle pisatele encykliky Chudáček »nevedl dialektickou válku a nepředkládal nauky«; ve skutečnosti slova svatého Františka, která uvádějí kronikáři, znějí zcela jinak: »Jestliže mi slíbíš jménem svým a jménem svého lidu, že přijmete Kristovo náboženství, jestliže vyjdu z ohně neporaněn, vstoupím sám do ohně. Jestliže se spálím, ať je to přičteno mým hříchům; jestliže naopak Boží moc mi dovolí vyjít zdravý a nezraněný, uznáte Krista, Boží moc a Boží moudrost jako pravého Boha a Pána, Spasitele všech.«
Nadpřirozená dimenze je v encyklice naprosto nepřítomná, stejně jako nezbytnost příslušnosti k Mystickému Tělu Kristovu, kterým je …More
Mukades Paška Mukades
líbačka
Coburg
Husák aj s Brežnevom boli len obyčajní amatéri v tomto. Jdu blejt....
4 more comments
tovika
19897
Pro vyvážení 2 Kniha o Opus Dei a o Josemaríi EscriváMore
Pro vyvážení 2
Kniha o Opus Dei a o Josemaríi Escrivá
157 pages
tovika
A ještě něco, pokud by někomu nevyhovoval formát na GloriaTV(uvědomuji si totiž, že se špatně čte, protože se nedá zvětšit, jistě si knihu snadno …More
A ještě něco, pokud by někomu nevyhovoval formát na GloriaTV(uvědomuji si totiž, že se špatně čte, protože se nedá zvětšit, jistě si knihu snadno najde na jiném místě na internetu - možností je několik...
tovika
Uvádím to zde pro ty, kteří by se, pod vlivem systematického úsilí jamacora, že jde o nějakou vyšší, hlubší a novou mystiku, mohli chytit do …More
Uvádím to zde pro ty, kteří by se, pod vlivem systematického úsilí jamacora, že jde o nějakou vyšší, hlubší a novou mystiku, mohli chytit do sektářské pasti Opus Dei!
17 more comments
tovika
16827

Pro vyvážení.

Když jsem se před nedávnem v článku Naléhavá "prosba" a k němu připnutém komentáři zmiňovala o zamořování "prostoru" GloriaTV, měla jsem na mysli(kromě i jinak ražených), takové příspěvky, jako …More
Když jsem se před nedávnem v článku Naléhavá "prosba" a k němu připnutém komentáři zmiňovala o zamořování "prostoru" GloriaTV, měla jsem na mysli(kromě i jinak ražených), takové příspěvky, jako ten ze včera O magii od uživatele zchnks. Je to typický příklad falešného pseudonáboženští - vyvstanou totiž lžimesiášové a lžiproroci...aby svedli i vyvolené...(Mt 24, 24; Mk 13, 22) Dejte si pozor!
U.S.C.A.E.
aj keby sa stalo že to posúdia príkro tak to má pokorný šancu pestovať cnosť skutočnej Poslušnosti
U.S.C.A.E.
to je trochu ináč s tým indexom proste sa chovali ako strážca Viery ešte aj tí ktorí to čítavali na povolenie priznávali akési "zašpinenie" a že …More
to je trochu ináč s tým indexom proste sa chovali ako strážca Viery ešte aj tí ktorí to čítavali na povolenie priznávali akési "zašpinenie" a že hneď sa museli modliť Krédo
užasný výsledok máme pod nosom keď sa Cirkev učiaca vzdala jednej zo základných úloh teraz to máme čo človek to vlastná sústava "viery" radšej sa z času na čas hypoteticky utnúť ako pustiť na voľnobeh kal možných bludov a heréz medzi ľudí teória na prvé videnie a počutie pekná keby tomu prax ale že zásadne neodporovala
skúste sa pozrieť čo sa nachádza v prepitujem "katolíckych" knihkupectvách o. Biskup Orosch práve nedávno dal jednu knihu na taký kvázi index
14 more comments
tovika
11873

Nalevo, napravo, různě na okraji, jen ne v Pravdě!

Více a více nabývám dojmu, že GloriaTV je platformou pro stále hlubší podrývání Katolické církve vnášením rozbrojů do jejího středu, což je v příkrém protikladu k vůli Jejího zakladatele(buďte …More
Více a více nabývám dojmu, že GloriaTV je platformou pro stále hlubší podrývání Katolické církve vnášením rozbrojů do jejího středu, což je v příkrém protikladu k vůli Jejího zakladatele(buďte jedno, jako Já a Otec jsme jedno; bude jeden ovčín a jeden pastýř). Jedni nekriticky adorují ll. Vatikánský koncil s neblahým vývojem, který po něm nastal se všemi jeho modernistickými výstřelky. Jiní zas, neznaje skutečnou integrální doktrínu Církve, ať už zaviněně či nezaviněně, se opevnili v nejrůznějších hereticko schizmatických pevnostech, přičemž, část z nich má ušlechtilé motivy - být věrnými následovníky Ježíše Krista, takže jejich argumenty či výhrady vůči současné Církvi jsou oprávněné, avšak nacházejí se mimo jeho mystické tělo(což je opět v přímém rozporu s jeho vůlí), jakkoli je ono v současnosti nakaženo zhoubnou nákazou..., jiným se k jejich reformačním motivům přidružují i různé hereze(myšleno v rozporu s katolickým dogmatem), které Církev, ve svých úctyhodných dějinách, poznala v …More
zaba
V Lukášově evangeliu 18,8 je povzdech Pána Ježíše: Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“ Myslím, že ten čas je tady. Jediným dobrým …More
V Lukášově evangeliu 18,8 je povzdech Pána Ježíše:
Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“
Myslím, že ten čas je tady. Jediným dobrým řešením všeho co se děje bude Slavný příchod našeho Pána.
Včera jsme měli závaznou památku pátera Pia a ten podpořil Garabandalská zjevení, která prvně mluví o události Varování. Papež Pavel VI si po deseti letech od koncilu též asi začal uvědomovat, po té co řekl, že satanův dým vnikl do Vatikánu, že předpověď z Garabandalu by byla řešením (údajně řekl: kéž by to byla pravda). Ostatně právě Lukášovo evangelium v 17kap. by mohlo být předpovědí této události:
26 Jako bylo za dnů Noe, tak bude i za dnů Syna člověka:
27 Jedli, pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu a přišla potopa a zahubila všechny.
28 Stejně tak bylo za dnů Lotových: Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli;
29 v ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, spustil se oheň a síra z nebe a zahubil všechny. 30 Právě tak bude v den, kdy se zjeví Syn člověka. 31…
More
Dana22
Milá tovika,máš pravdu v tom,že na gtv prispieva aj pár ľudí,ktorí majú vyslovene nepriateľský postoj voči katolíkom.Dokážu to však skryť za mudrovanie …More
Milá tovika,máš pravdu v tom,že na gtv prispieva aj pár ľudí,ktorí majú vyslovene nepriateľský postoj voči katolíkom.Dokážu to však skryť za mudrovanie a akési mantry.
Myslím,že väčšina patrí k slušným a verným katolíkom.
9 more comments
tovika
21K

Oznámení uživatelům GloriaTV

Věřte anebo nevěřte, podávám o tom svědectví z vlastní zkušenosti - když jsem se pokusila uživatelům GloriaTV předložit informaci, jejíž účelem bylo vyvážit jinou informaci, kterou osobně považuji …More
Věřte anebo nevěřte, podávám o tom svědectví z vlastní zkušenosti - když jsem se pokusila uživatelům GloriaTV předložit informaci, jejíž účelem bylo vyvážit jinou informaci, kterou osobně považuji, z hlediska integrálního katolictví, mírně řečeno, za spornou, byla ve formátu komentáře opakovaně odstraněna(kým?). Po té jsem se pokusila tuto informaci zprostředkovat ve formátu novinového článku, který však nebyl publikován. Pokud by někoho zajímalo, o jakou informaci se jedná, mohu ji poskytnout prostřednictvím chatu(jinak by pravděpodobně nebylo publikováno ani toto oznámení, pokud vůbec bude).
johanika
Mne sa to už tiež niekoľkokrát stalo.
One more comment
tovika
5888

Poznámka k Opus Dei

Jistý přispěvatel odstranil můj komentář, takže ho znovu realizuji tímto způsobem. Co se týká Opus Dei a Josemaríi Escrivi viz. kniha Celá pravda o Opus Dei: Alfonso Carlos de Borbón. Čtenář nechť …
ľubica
apredsasatoci
?
3 more comments
tovika
93

Poznámka k Opus Dei

Jistý přispěvatel odstranil můj komentář, takže ho znovu realizuji tímto způsobem. Co se týká Opus Dei a Josemaríi Escrivi viz. kniha Celá pravda o Opus Dei: Alfonso Carlos de Borbón. Čtenář nechť …More
Jistý přispěvatel odstranil můj komentář, takže ho znovu realizuji tímto způsobem. Co se týká Opus Dei a Josemaríi Escrivi viz. kniha Celá pravda o Opus Dei: Alfonso Carlos de Borbón. Čtenář nechť si učiní úsudek sám...
tovika
101.2K

Naléhavá "prosba"!

Již nějakou dobu sleduji příspěvky a komentáře na tomto serveru... a jsem z toho, eufemisticky řečeno, rozesmutnělá. Prosím pěkně, proč vy všichni, kteří nesdílíte katolickou ekleziologii a nemůžete …More
Již nějakou dobu sleduji příspěvky a komentáře na tomto serveru... a jsem z toho, eufemisticky řečeno, rozesmutnělá.
Prosím pěkně, proč vy všichni, kteří nesdílíte katolickou ekleziologii a nemůžete s dobrým svědomím při Nejsvětější oběti našeho Pána a Boha Ježíše Krista ve mši svaté recitovat Credo, si nenajdete jinou platformu, kde byste šířili vaše heretické gnostické jedy. Každý, pro něhož je Církev mystickým tělem Kristovým, ví o koho se tu jedná...
A vás, kteří nevěříte příslibu Pána Ježíše, že Církev, kterou ustanovil, vybavil svátostmi a pravomocemi(viz. Písmo svaté a Tradice), "brány pekel nepřemohou", laskavě vybízím, přestaňte zamořovat toto místo, které by mělo být pro poučení a posilu těch, kteří na rozdíl od vás věří v Boha trojjediného, Písmo svaté, Tradici a mohou s dobrým svědomím recitovat Credo, tedy katolických křesťanů.
Církev Ježíše Krista(a sní i celý svět), jeho mystické tělo se nachází v krizi, o tom není pochyb, ale není to v jejích dějinách poprvé, přesto …More
tovika
Původně jsem neměla v úmyslu reagovat na potencionální komentáře, vyvracet námitky, obhajovat svůj názor, vyjádřený ve výše uvedeném textu a už …More
Původně jsem neměla v úmyslu reagovat na potencionální komentáře, vyvracet námitky, obhajovat svůj názor, vyjádřený ve výše uvedeném textu a už vůbec ne někoho peskovat. Slovem prosba v uvozovkách jsem chtěla vyjádřit konotaci ve smyslu výzva(ale laskavá), jakkoli si uvědomuji, že s největší pravděpodobností nebude vyslyšena(přesto jsem to musela zkusit, z důvodu hájit čest boží a jeho církve). Je jistě nemožné, aby všichni, jež "prosbu"-výzvu vztáhli na sebe, byli uspokojeni, přesvědčeni, uklidněni..., stejně tak, jako je nemožné vyjádřit v jednom krátkém článku celé to nesmírné bohatství pokladu víry katolické církve i vzestupy a pády, kterých se od svého založení naším božským zakladatelem po dva tisíce let Církev, jakožto instituce i ve svých jednotlivých údech dopustila(při tomto hodnocení je však třeba mít na zřeteli spravedlnost, neboť dějiny jsou přinejmenším tři sta let falšovány) a to zvláště proto, že nejsem ani dost vzdělaná ani inteligentní, abych něčeho takového byla schopna …More
ekans
ještě jsi opomněla zmínit katolickou nauku, Kačko, chceš-li zde někoho peskovat, začni u sebe
8 more comments
tovika shares from Libor Halik
11.2K
Biskup Lenga Církvi.
Arcibiskup Lenga o zbabělých biskupech a kněžích za koronaviru. 17.3.2020 Arcibiskup Jan Paweł Lenga (Polsko) o přijímání „na ruku“ Někteří kněží vám říkají, abyste vzali Ježíše do svých rukou …More
Arcibiskup Lenga o zbabělých biskupech a kněžích za koronaviru.
17.3.2020 Arcibiskup Jan Paweł Lenga (Polsko) o přijímání „na ruku“ Někteří kněží vám říkají, abyste vzali Ježíše do svých rukou. To je úplná hloupost ze strany takového ubohého kněze který nezná historii církve, nebo nemá respekt k Nejsvětější svátosti. Sám Svatého nerespektuje. A bere Svatého i ostatním tím, že je nutí znásilňovat jejich svědomí. Polsko je ještě ve víře horlivé a Poláci nechtějí přijímat Tělo Kristovo na ruku a vstoje jako v zdegenerovaném západním světě. Koronavirus se používá jako výmluva k lámání svědomí lidí. Jsou nadmíru horliví k zavedení přijímání na ruku. Nejfalešnější jsou tu zejména biskupové a kněží. Vyzývám je, přestaňte dělat takové ohavnosti nebo skončíte za to v pekle. Po 2 měsících až epidemie koronaviru skončí, řeknou: „Lidé si už zvyklí brát sv. přijímání na ruku a vstoje, nechte je v tom pokračovat“. „Zvykli si nechodit ke zpovědi, už nebudou vyznávat hříchy? Skvělé - méně práce pro …More
07:27