Janko333
32.9K

Očistec - dostaňte nás odtiaľto!

Svätý Gerard, rodičom čo nechceli odpustiť povedal. Tak počúvajte Boží rozsudok: váš (zabitý) syn je v očistci a bude tam tak dlho, dokiaľ sa nevzdáte …
. ARMATA .
Bolo by prospešné,každý deň si to pripomínať. Škoda,že sa to nehlása každý deň v správach na Markíze. Aký úžitok by to bol pre Slovákov a našich politikov.
Tomislav
Každá vysvobozená duše z očistce se stává pro svého vysvoboditele dalším andělem strážcem. Kdyby se lidé více modlili za duše v očistci a často jim odevzdávali své odpustky, tak by si ušetřili mnoho trápení.
Peter(skala) and one more user link to this post