Janko333
23.1K

Očistec - dostaňte nás odtiaľto!

Svätý Gerard, rodičom čo nechceli odpustiť povedal. Tak počúvajte Boží rozsudok: váš (zabitý) syn je v očistci a bude tam tak dlho, dokiaľ sa nevzdáte nenávisti a NEODPUSTÍTE! A čo sa týka vás, …More
Svätý Gerard, rodičom čo nechceli odpustiť povedal. Tak počúvajte Boží rozsudok: váš (zabitý) syn je v očistci a bude tam tak dlho, dokiaľ sa nevzdáte nenávisti a NEODPUSTÍTE! A čo sa týka vás, nechcite vedieť, aký strašný trest vás stihne, ak neodpustíte! Svätý Gerard
weebly.com
Panna Mária poukazuje na existenciu očistca a pekla, na ktorú veľa katolíkov zabúda. Panna Mária sa vyjadrila jednoznačne – veľa duší bude musieť v očistci čakať až do konca sveta. V pekle nachádza mnoho duší, ktoré zomreli iba s jedným smrteľným hriechom vo svojom svedomí.
Panna Mária odpovedala deťom na otázky, či pôjdu do neba. Lucia sa pýta: „Prídem aj ja do neba?” Panna Mária: „Áno.” Lucia: „A Hyacinta?„Aj ona. Aj František? Aj on; ale bude sa musieť pomodliť ešte veľa ružencov.”
Lucia sa opýtala, či sú v nebi jej dve priateľky, ktoré nedávno zomreli. Panna Mária odpovedala, že Mária das Neves je v nebi, ale Amália (Mala asi 17 rokov) bude do konca sveta v očistci (zrejme pre hriechy tela)
( porovnaj: …More
Tomislav
Každá vysvobozená duše z očistce se stává pro svého vysvoboditele dalším andělem strážcem. Kdyby se lidé více modlili za duše v očistci a často jim odevzdávali své odpustky, tak by si ušetřili mnoho trápení.
Peter(skala) and one more user link to this post