Unam Sanctam SK
Učenie sv. Róberta Bellarmína o súdení, trestaní a zosadzovaní pápeža a jeho učenie o heretickom „pápežovi“. De Romano Pontifice, 29. kapitola – Pápeža nemožno „súdiť, trestať či zosadiť“ ; De …More
Učenie sv. Róberta Bellarmína o súdení, trestaní a zosadzovaní pápeža a jeho učenie o heretickom „pápežovi“.
De Romano Pontifice, 29. kapitola –
Pápeža nemožno „súdiť, trestať či zosadiť“
; De Romano Pontifice, 30. kapitola –
Pápež, ktorý je očividným heretikom, je zosadený, „súdený a potrestaný“.
vatikankatolicky.com

Učí sv. Róbert Bellarmín, že heretickému „pápežovi“ sa smie iba odporovať?

Sv. Róbert Bellarmín, De Romano Pontifice, II. zväzok, kap. 29: „Tak ako je zákonné odporovať pápežovi, čo útočí na telo, tak je zákonné odporovať …

Heréza katechizmu Jána Pavla II. #847, #848

V paragrafe 847 heretický katechizmus Jána Pavla II. učí herézu kánonicky odsúdenú I. vatikánskym koncilom a aj samotným Svätým Písmom, herézu veľmi rozšírenú a prijatú takmer všetkými, ktorí sa …
Tento ohromujúci článok vykladá Zjavenie apoštola Jána a vysvetľuje, čo je neviestka babylonská, o ktorej sa prorokuje v Apokalypse. Článok vysvetľuje verše z viacerých kapitol Apokalypsy (napr. 6,…More
Tento ohromujúci článok vykladá Zjavenie apoštola Jána a vysvetľuje, čo je neviestka babylonská, o ktorej sa prorokuje v Apokalypse. Článok vysvetľuje verše z viacerých kapitol Apokalypsy (napr. 6,11,12,14,17,18); vysvetľuje, prečo sa v Knihe zjavenia o neviestke píše, že sedí na mnohých vodách; že sedí na meste siedmich vrchov; že je žena a matka; že je odetá do purpuru a šarlátu; že má v ruke zlatý pohár; že sa vyznačuje smilstvom a modlárstvom; že „sedí ako kráľovná“ a hovorí, že je vdova; že v nej nebude svietiť svetlo lampy; že v nej nebude počuť hlas citaristov a hudobníkov a flautistov a trubačov; že opíjala všetky národy vínom svojho smilstva; že je spitá krvou svätých a mučeníkov; a vysvetľuje aj mnohé ďalšie veci a to podrobne. (Prečítajte si aj tieto články)
Apokalypsa 18:4-5 – „A počul som iný hlas volať z neba: ‘Vyjdite z neho, ľud môj, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a nedostalo sa vám z jeho rán, lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho …More
vatikankatolicky.com

Apokalypsa a neviestka babylonská z knihy Zjavenia sv. Jána

Ďalšie proroctvá; Apokalypsa teraz vo Vatikáne; Babylon padol, padol!! Apokalypsa 17:4-5 – „Žena bola odetá do purpuru a šarlátu a ozdobená zlatom,…

Reakcia na HERETICKÝ článok na CHRISTIANITAS.SK – odhalenie heréz

Rozhodol som sa zareagovať na heretický článok s názvom Mimo Cirkvi niet spásy zverejnený 21. marca 2019 na heretickej webstránke falošných tradicionalistov – christianitas.sk – autorom článku je …
Sv.Prokop
Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. (Mt 12,36)
warez
Skoda, ze nie si papez ty. To je nestastie, ze ta nikto nezvolil. Vsetci su taki sprosti a ty si zato plny tolkej mudrosti a poznania. Treba vsetkych…More
Skoda, ze nie si papez ty. To je nestastie, ze ta nikto nezvolil. Vsetci su taki sprosti a ty si zato plny tolkej mudrosti a poznania. Treba vsetkych popreklinat. Do neba pojdes istotne iba ty.
9 more comments
Dôležitý článok, ktorý vyvracia veľmi rozšírenú herézu, že potratené alebo nepokrstené deti môžu byť spasené bez sviatosti krstu. Tento článok obsahuje niekoľko neomylných vyhlásení vrátane …More
Dôležitý článok, ktorý vyvracia veľmi rozšírenú herézu, že potratené alebo nepokrstené deti môžu byť spasené bez sviatosti krstu. Tento článok obsahuje niekoľko neomylných vyhlásení vrátane zaujímavých prehlásení Kostnického koncilu o kacírovi Jánovi Viklefovi.
Pápež Eugen IV., Florentský koncil, 11. zasadnutie, 4. február 1442, ex cathedra:Pokiaľ ide o deti, vskutku kvôli nebezpečenstvu smrti, ktoré môže častokrát nastať, keď sa im nemôže dostať žiadnej pomoci iným liekom lež skrze sviatosť krstu, prostredníctvom ktorej sú vytrhnuté z nadvlády diabla [dedičného hriechu] a adoptované ako Božie deti, odporúča, aby sa svätý krst neodkladal štyridsať alebo osemdesiat dní alebo akýkoľvek čas podľa dodržiavania zvyklostí určitých ľudí...“
Ďalšie dôležité články o nevyhnutnosti krstu k spáse nájdete tu:
vatikankatolicky.com/mimo-cirkvi-niet-spasy/
vatikankatolicky.com

Malé deti nemôžu byť spasené bez krstu

Už citované učenie Katolíckej Cirkvi ukazuje, že nikto nemôže byť spasený bez sviatosti krstu. Je teda zrejmé, že toto znamená, že deti a nemluvňatá …
Unam Sanctam SK
Nepokrstené deti nemôžu byť spasené. Toto je dogmatické učenie Katolíckej Cirkvi, ktoré sa dnes mnohí opovažujú popierať. Prečítajte si aj o heretiko…More
Nepokrstené deti nemôžu byť spasené. Toto je dogmatické učenie Katolíckej Cirkvi, ktoré sa dnes mnohí opovažujú popierať. Prečítajte si aj o heretikovi Jánovi Husovi: vatikankatolicky.com/kostnicky-koncil-jan-hus/
Katolíci môžu a musia zjavných heretikov rozoznať ako heretikov a odsúdiť ako ipso facto exkomunikovaných heretikov nemajúcich žiadneho spoločenstva v Katolíckej Cirkvi PRED AKÝMKOĽVEK OFICIÁLNYM…More
Katolíci môžu a musia zjavných heretikov rozoznať ako heretikov a odsúdiť ako ipso facto exkomunikovaných heretikov nemajúcich žiadneho spoločenstva v Katolíckej Cirkvi PRED AKÝMKOĽVEK OFICIÁLNYM VYHLÁSENÍM EXKOMUNIKÁCIE. Opak je v rozpore s katolíckym učením, katolíckou Tradíciou a katolíckym rozumom.
Sv. Róbert Bellarmín, De Romano Pontifice, II, 30: „...lebo ľudia nie sú povinní alebo schopní čítať srdcia; ALE KEĎ VIDIA, ŽE NIEKTO JE HERETIKOM NA ZÁKLADE JEHO VONKAJŠÍCH SKUTKOV, SÚDIA, ŽE JE HERETIKOM, JASNO A PROSTO, A ODSÚDIA HO AKO HERETIKA.“
Heretici tiež strácajú úrad v Cirkvi ipso facto, ako učí sv. Róbert Bellarmín v De Romano Pontifice.
vatikankatolicky.com

Je vyhlásenie exkomunikácie nevyhnutné k odsúdeniu heretikov?

Odpoveď: Nie je to tak. Deklaratívny rozsudok, ktorý nasleduje automatickej exkomunikácii, je iba právnym uznaním niečoho, čo už existuje. Ak by to …
Unam Sanctam SK
Sv. Róbert Bellarmín, De Romano Pontifice, II, 30, hovoriac o nárokovateľovi pápežského úradu: „Lebo v prvom rade je dokázané argumentmi z autorit…More
Sv. Róbert Bellarmín, De Romano Pontifice, II, 30, hovoriac o nárokovateľovi pápežského úradu: „Lebo v prvom rade je dokázané argumentmi z autority i z rozumu, že zjavný heretik je ‘ipso facto’ zosadený. Argument z autority je od sv. Pavla (Títovi 3:10), ktorý prikazuje, aby sa heretikovi vyhlo po dvoch napomenutiach, to jest po tom, čo sa ukazuje ako zjavne tvrdošijný – čož znamená pred akoukoľvek exkomunikáciou alebo súdnym rozsudkom. A toto je to, čo píše sv. Hieronym, dodávajúc, že iní hriešnici sú z Cirkvi vylúčení rozsudkom exkomunikácie, ale že heretici sa sami svojím vlastným činom vyhosťujú a oddeľujú od tela Kristovho.“
Ohnutý alebo zlomený kríž, ktorí nosil Pavol VI., Ján Pavol I., no hlavne Ján Pavol II., neskôr aj Benedikt XVI. a František je satanistický symbol. Ohnutie/skrútenie kríža značí prekrútenie …More
Ohnutý alebo zlomený kríž, ktorí nosil Pavol VI., Ján Pavol I., no hlavne Ján Pavol II., neskôr aj Benedikt XVI. a František je satanistický symbol. Ohnutie/skrútenie kríža značí prekrútenie kresťanstva týmito heretickými infiltrátormi.More
vatikankatolicky.com

Je kríž Jána Pavla II. satanistickým symbolom?

Ahoj, Mám otázku týkajúcu sa ohnutého kríža Jána Pavla II., ktorý on nosí. Počula som, že je to satanistický symbol. Vážim si vašu duchovnú službu a …
apredsasatoci
Satanaši!
Roberto 55
Ani mne sa ten kriz nepaci. Je prilis modernisticko abstraktny. Radsej sa pozeram na Pana Jezisa, kde je pekne-realne zobrazeny...
One more comment

Modlárka Matka Tereza nebola svätá, ale démonická nekresťanka, ktorá sa klaňala modlám.

Modlárka Matka Tereza nebola svätá, ale démonická nekresťanka, ktorá sa klaňala modlám. V tomto krátkom článku odhalím šokujúce odpadlíctvo matky Terezy. Time: „Čo si myslíte o hinduizme?“ Matka Tere…
Ester J B H
Toto keby niekto preložil. Myslím, že tu je to vystihnuté veľmi dobre, v krátkom čase veľa info a podstatných: Why Mother Teresa Was Not A Saint.
Unam Sanctam SK
Treba mať na pamäti, že matka Tereza je v pekle. Nemohla byť spasená, pretože bola modlárka a nekatolíčka, ktorá sa neobrátila. Dokonca bol pred jej …More
Treba mať na pamäti, že matka Tereza je v pekle. Nemohla byť spasená, pretože bola modlárka a nekatolíčka, ktorá sa neobrátila. Dokonca bol pred jej smrťou na nej vykonaný "exorcizmus". Pápežské kanonizácie sú neomylné, a keďže matka Tereza nebola kresťankou, "kanonizácia" Františka je dôkazom, že nie je pápežom.
9 more comments
Toto je veľmi dôležitý článok, pretože ukazuje, čo Cirkev rozumie pod výrazom „pekelné brány“. Článok obsahuje mnohé dôležité citáty. Pekelnými bránami sú jazyky heretikov a ich kacírske prijatie …More
Toto je veľmi dôležitý článok, pretože ukazuje, čo Cirkev rozumie pod výrazom „pekelné brány“. Článok obsahuje mnohé dôležité citáty. Pekelnými bránami sú jazyky heretikov a ich kacírske prijatie týchto učení (to jest falošné náuky, ktoré kacírovi otvoria cestu von z Cirkvi a do pekla). A tým, že pekelné brány Cirkev nepremôžu, sa musí rozumieť, že Cirkvi sa nezmôžu heretické doktríny, že Cirkev bude vždy učiť iba pravú vieru a že Cirkev nemôže učiť herézy. Iný význam tieto slová ani mať nemôžu, keďže ťažké hriechy ľudí sa v Cirkvi môžu vyskytnúť a veľmi sa rozhojniť, ale hriech herézy človeka z Cirkvi vylučuje; to znamená, že heretik sa nemôže zmocniť Katolíckej Cirkvi, lebo bol z nej ipso facto exkomunikovaný (inak by pekelné brány premohli). Teda sedevakantisti veria, že pekelné brány (heretici) Cirkev nepremôžu, kým nesedevakantisti v skutočnosti vyznávajú, že pekelné brány Cirkev už premohli, pretože vyznávajú, že Cirkev učí rôzne herézy prostredníctvom II. vatikánskeho koncilu; …More
vatikankatolicky.com

Čo sú pekelné brány? Heretici. Vieme to z učenia Cirkvi i Tradície.

Odpoveď: Nie, nezlyhajúcnosť (Kristov prísľub, že vždy bude so svojou Cirkvou a že ju nepremôžu pekelné brány) znamená, že Cirkev zostane až do …
Bratia a sestry
Unam Sanctam SK
Kristov prísľub, že vždy bude so svojou Cirkvou až do konca sveta, nevylučuje, že Cirkev bude bez pápeža alebo že bude radikálne zmenšená, ako je …More
Kristov prísľub, že vždy bude so svojou Cirkvou až do konca sveta, nevylučuje, že Cirkev bude bez pápeža alebo že bude radikálne zmenšená, ako je tomu dnes. Znamená to, že Cirkev nikdy nebude učiť herézy a že vždy sa zachová aspoň v malej hŕstke veriacich, ako učí sv. Atanáz: „Aj keby sa katolíci verní Tradícii zmenšili na hŕstku, oni sú tými, čo sú pravou Cirkvou Ježiša Krista.“
Tí, ktorí si myslia, že Cirkev II. vatikánskeho koncilu je Katolíckou Cirkvou v skutočnosti veria, že pekelné brány Cirkev premohli prostredníctvom II. vatikánskeho koncilu a rôznymi ďalšími dokumentmi antipápežov II. vatikánskeho koncilu. Ako povedal Pavol VI.:
Pavol VI., Homília, 29. jún 1972: „Cez nejakú trhlinu prenikol satanov dym do Chrámu Božieho...“
Apokalypsa 9:1-2 – „A [hviezda] dostala kľúč od studne priepasti. A otvorila studňu priepasti a zo studne vystúpil dym ako dym veľkej pece...“
Tu to máte: Pavol VI. bol tým, kto dostal kľúče od studne priepasti. On bol protikladom pápeža, antipápežom.…More
One more comment

Falošné zjavenia v Medžugorí sú satanské

Otázka: „Vyzýva Blahoslavená Matka všetkých ľudí, aby boli katolíkmi?“ Odpoveď: „Nie. Blahoslavená Matka hovorí, že jej a jej Synovi sú milé všetky náboženstvá.“ [3] – „vizionárka“ Vicka Ivankovičo…
Unam Sanctam SK
Garabandal, Vasulla Rýden a Dechtice - tieto sú tiež falošné zjavenia.
Unam Sanctam SK
Falošné náboženstvá a modlárstvo nie sú milé Ježišovi Kristovi, ako hovorí falošné zjavenie z Medžugorie.
2 more comments
Tento článok obsahuje niekoľko citátov Ježiša Krista, ktoré dokazujú, že človek musí veriť v Ježiša Krista, aby bol spasený. Ľudia, ktorí tento svet navždy opustia bez krstu alebo pravej kresťanskej …More
Tento článok obsahuje niekoľko citátov Ježiša Krista, ktoré dokazujú, že človek musí veriť v Ježiša Krista, aby bol spasený. Ľudia, ktorí tento svet navždy opustia bez krstu alebo pravej kresťanskej viery, nemôžu byť spasení. Opak je herézou.
vatikankatolicky.com/mimo-cirkvi-niet-spasy/
vatikankatolicky.com

Ježiš Kristus proti nezavinenej nevedomosti – Katolícka Cirkev

Azda nič v Novom zákone nie je také jasné ako skutočnosť, že náš Pán Ježiš Kristus je Syn Boží a že musíte v neho veriť, aby ste mali večný život. …
Unam Sanctam SK
Tí, ktorí nikdy nepočuli Evanjelium ( zomreli), nemôžu byť podľa Ježiša Krista spasení. Neexistujú žiadne výnimky.
Františkova falošná cirkev je nejednotná a rozdelená; ľudia v nej veria, či v jej "hierarchii" alebo laici, v najrôznejšie herézy - schvaľovanie homosexuality, potratov, odmietanie rôznych …More
Františkova falošná cirkev je nejednotná a rozdelená; ľudia v nej veria, či v jej "hierarchii" alebo laici, v najrôznejšie herézy - schvaľovanie homosexuality, potratov, odmietanie rôznych katolíckych dogiem, považovanie heretikov za katolíkov alebo aj nesúhlas v postojoch týkajúcich sa odpadlíctva v "Cirkvi". V článku sú mnohé katolícke citáty, ktoré objasňujú jednoduché katolícke učenie na túto tému.
Pápež Pius XI., Mortalium Animos (# 9), 6. január 1928, o jednote Cirkvi: „...táto jednota môže vzniknúť len z jednej učiteľskej autority, jedného zákona viery a jednej viery kresťanov.“
Pápež Bonifác VIII., Unam Sanctam, 18. november 1302: „... jedno mystické telo... A v tomto ‘jeden Pán, jedna viera, jeden krst’ (Ef 4:5).“
Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (# 10), 29. jún 1896: „...jednota viery je nevyhnutnosťou žiadaná čo do jednoty Cirkvi, keďže ňou je to telo veriacich...“
Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (# 4), 29. jún 1896: „Okrem toho vznešenosť Cirkvi vyplýva z jej …More
vatikankatolicky.com

Pozor na Františkovu rozdelenú „Cirkev“

Tento článok je prepis k videu nižšie: V nedávnom posolstve nekatolíkom František vyhlásil, že všetci pokrstení sú údmi tela Krista. Po tretie, a …
Toto je vynikajúce video s prepisom, ktoré dokazuje Božiu existenciu a nevyhnutnosť stvorenia vesmíru, slnečnej sústavy, Zeme a osobitného stvorenia živých organizmov. Toto video vyvracia evolúciu a …More
Toto je vynikajúce video s prepisom, ktoré dokazuje Božiu existenciu a nevyhnutnosť stvorenia vesmíru, slnečnej sústavy, Zeme a osobitného stvorenia živých organizmov. Toto video vyvracia evolúciu a úvahy, ktoré sú v ňom uvedené a úvahy ním podobné tiež preukazujú, ako je presvedčenie mnohých "veriacich", že existujú ľudia, ktorí neveria v Boha a sú neveriacimi v dobrej vôli, celkom mylné a heretické.
List Rimanom 1:20 – „Lebo jeho neviditeľné veci možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí, totiž jeho večnú moc a božstvo; takže nemajú ospravedlnenia.“
Dôkaz: DNA vyvracia evolúciu
Odkiaľ sa vzal Boh? (Dôkaz Božej existencie)
vatikankatolicky.com

Úžasné dôkazy o Bohu – vedecké dôkazy o Bohu

Tento článok je prepis k videu nižšie: V posledných desaťročiach robia vedci z celého sveta objavy, ktoré jasne ukazujú, že za stvorenie vesmíru je …

Niektoré herézy Rádia Lumen a Jána Krupu – reakcia na jeho heretický článok

Chcel by som zareagovať na herézy propagované v článku kacírskeho rádia Lumen s názvom Mimo Cirkvi niet spásy. V tieto herézy však veria celé zástupy ľudí vydávajúcich sa za katolíkov. Preto teraz …
dalila
Ale v nebi sú aj židia,aj moslimovia.....
2 more comments
Otec Mario Luigi Ciappi, pápežský teológ pápeža Pia XII.: „V treťom tajomstve [Fatimy] sa okrem ci, iných vecí predpovedá, že veľké odpadnutie v Cirkvi sa začne zhora.“ „Kardinál“ Silvio Oddi: „...…More
Otec Mario Luigi Ciappi, pápežský teológ pápeža Pia XII.: „V treťom tajomstve [Fatimy] sa okrem ci, iných vecí predpovedá, že veľké odpadnutie v Cirkvi sa začne zhora.“
„Kardinál“ Silvio Oddi: „...tretie tajomstvo [Fatimy]... nie je o údajnom obrátení Ruska... ale týka sa ‘revolúcie’ v Katolíckej Cirkvi.“
Toto je najdôležitejší článok o Fatime v slovenčine, aký existuje. Preberá mnoho vecí – videnie pekla, ktoré dostali deti z Fatimy (Lucia, František, Hyacinta) od Panny Márie; veľký slnečný zázrak z 13. októbra 1917, ktorého svedkami bolo 70 000 až 100 000 ľudí a ktorý bol apokalyptickým znamením; výpovede mnohých ľudí, ako sa tretie tajomstvo vzťahuje na veľké odpadnutie a veci, ktoré nasledovali II. vatikánskemu koncilu...
Strašný výkrik sa vydral z úst tisícov vydesených osôb, ako padli na kolená mysliac si, že nastal koniec sveta.
Apokalypsa 12:1 – „A na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom a pod jej nohami mesiac a na jej hlave koruna z dvanástich hviezd.“
...vysv…More
vatikankatolicky.com

Posolstvo Fatimy: nebeské apokalyptické znamenie a predpoveď odpadnutia od Cirkvi

Lucia, František (Francisco) a Hyacinta (Jacinta) z Fatimy Otec Mario Luigi Ciappi, pápežský teológ pápeža Pia XII.: „V treťom tajomstve [Fatimy] sa …
Unam Sanctam SK
Otče, Najsvätejšia Panna mi nepovedala, že sme v posledných časoch sveta, ale dala mi tomu porozumieť z troch dôvodov..." (viac v článku) Kanonik …More
Otče, Najsvätejšia Panna mi nepovedala, že sme v posledných časoch sveta, ale dala mi tomu porozumieť z troch dôvodov..." (viac v článku)
Kanonik Barthas: Píše: „‘Kedy nám bude vyjavená tretia zložka tajomstva?’ Už v r. 1946 mi na túto otázku Lucia a biskup z Leirie odpovedali jednotne, bez zaváhania a bez komentára: ‘V r. 1960.’ A keď som svoju opovážlivosť dotiahol až tak ďaleko, že som sa spýtal, prečo je potrebné čakať až dovtedy, jediná odpoveď, ktorú som od nich dostal, bola ‘Pretože si to praje Blahoslavená Mária.’“ (Barthas, Fatima, merveille du XXe siecle, s. 83, Fatima-editions (fatimské vydania), 1952)
Tretie tajomstvo nakoniec nebolo zverejnené (iba falošné tretie tajomstvo, ktoré bolo podvodom, ako je zrejmé z výpovedí tých, ktorí tretie tajomstvo aj naozaj čítali ("sestra Lucia" od r. 1960 bola falošnou dvojníčkou, ktorá schválila falošné tretie tajomstvo a poprela, že malo byť zverejnené v r. 1960 (okrem iného))), lebo heretici a odpadlíci na čele s Jánom XXIII…More
2 more comments
Ľudia by mali pochopiť, že nie je možné stať sa členom Cirkvi inak ako skrze sviatosť krstu. Obhajcovia "krstu túžby" pripúšťajú, že "krst túžby" nie je sviatosťou a neudeľuje sviatostný znak, iba …More
Ľudia by mali pochopiť, že nie je možné stať sa členom Cirkvi inak ako skrze sviatosť krstu. Obhajcovia "krstu túžby" pripúšťajú, že "krst túžby" nie je sviatosťou a neudeľuje sviatostný znak, iba milosť krstu. Toto je v rozpore s neomylnými prehláseniami Cirkvi. Viac než je nižšie nájdete v článku, na ktorý odkazujem.
Pápež Eugen IV., Florentský koncil, „Exultate Deo“, 22. november 1439, ex cathedra:Svätý krst, ktorý je bránou do duchovného života, si drží prvé miesto spomedzi všetkých sviatostí; skrze neho sa stávame údmi Krista a tela Cirkvi. A keďže smrť vstúpila do vesmíru skrze prvého človeka, ‘ak sa nenarodíme znova z vody a z ducha, nemôžeme,’ ako hovorí Pravda, ‘vojsť do nebeského kráľovstva’ [Jn 3,5]. Matéria TEJTO SVIATOSTI je skutočná a prirodzená voda.“
Pápež Július III., Tridentský koncil, O sviatosti krstu a pokánia, 14. zasadnutie, 2. hlava, ex cathedra: „Ale v skutočnosti sa táto sviatosť [pokánia] zjavne v mnohých ohľadoch odlišuje od krstu. Lebo …More
vatikankatolicky.com

Sviatosť krstu je jedinou cestou do Cirkvi

Katolícka Cirkev vždy učila, že prijatie sviatosti krstu je jedinou cestou do Kristovej Cirkvi, mimo ktorej niet spásy. Pápež Július III., Tridentsk…
Unam Sanctam SK
Prečítajte si aj toto, tu nájdete celú knihu (avšak nie celá je v slovenčine) s úvodom, záverom (okrem iného): vatikankatolicky.com/mimo-cirkvi-niet…More
Prečítajte si aj toto, tu nájdete celú knihu (avšak nie celá je v slovenčine) s úvodom, záverom (okrem iného): vatikankatolicky.com/mimo-cirkvi-niet-spasy/
Unam Sanctam SK
Tu pápež Pius XII. porovnáva sviatosť krstu so sviatosťou kňazstva. Sú rovnaké v ohľade, že obe sú sviatosťami a obe udeľujú sviatostný znak. Pápež …More
Tu pápež Pius XII. porovnáva sviatosť krstu so sviatosťou kňazstva. Sú rovnaké v ohľade, že obe sú sviatosťami a obe udeľujú sviatostný znak.
Pápež Pius XII., Mediator Dei (# 43), 20. november 1947: „Tým istým spôsobom, ako je krst v skutočnosti rozlišovacím znakom všetkých kresťanov a slúži na ich odlíšenie od tých, ktorí neboli očistení v tomto očisťujúcom prúde, a preto nie sú údmi Krista, sviatosť posvätného stavu odlišuje kňaza od ostatných veriacich, ktorí toto svätenie neprijali.“

Ohromné odpadlíctvo, heréza a indiferentizmus Mariána Kuffu

Marián Kuffa na ekumenickom stretnutí: „Ste tu rôzneho náboženstva, vierovyznania. Neni len jediná cesta katolícka do neba; úprimní evanjelici – dostanú sa do neba; českobratskí – dostanú sa do neba…
Unam Sanctam SK
Kacír dyk "Áno. Aj moslim bude spasený, keď bral úprimne svoju vieru. O tom hovorí aj Panna Mária v Medžugoriu. Má smolu v tom, ze ide do očistca …More
Kacír dyk
"Áno. Aj moslim bude spasený, keď bral úprimne svoju vieru. O tom hovorí aj Panna Mária v Medžugoriu. Má smolu v tom, ze ide do očistca a nemá nikoho, kto by sa zaňho modlil a obetoval, ale bude spasený."
vatikankatolicky.com/falosne-zjavenia-medzugorie/
Wow. Takže keď niekto pevne a "úprimne" veril pedofilovi Mohamedovi a Koránu, ktorý hovorí, že Ježiš Kristus je pravý prorok, pričom popiera takmer celé jeho učenie a to, že o sebe povedal, že je Boh, a potom nasadol to nákladiaku a zvalcoval ním desiatky ľudí a potom ho zastrelili, tak bude spasený. Vy ste totálny bludár. A keď neohrozene hovoríte, že bude spasený, tak prečo ho diskriminovať očistcom a tým, že sa zaň nikto nemodlí? Ak pripúšťate takýto "neférový" trest, podkopávate celý svoj argument. Ale predovšetkým odmietate Evanjelium a slová Krista a dogmy Katolíckej Cirkvi.vatikankatolicky.com/falosne-zjavenia-medzugorie/ Moslimovia sú pohania.
Okrem toho obsahuje správa z Medžugoria čisto satanské veci, napríklad …More
Unam Sanctam SK
Ten obrázok Mariána Kuffu je práve z toho okamihu, keď hovoril o Bohu ako o "vyššom princípe". Je to práve náboženský indiferentizmus a akceptácia …More
Ten obrázok Mariána Kuffu je práve z toho okamihu, keď hovoril o Bohu ako o "vyššom princípe". Je to práve náboženský indiferentizmus a akceptácia falošných náboženstiev a heréz, čím Ján Pavol II. duchovne dobil Európu a poznačil ľudí znamením šelmy, duchovným znamením pohanského Ríma a Európy. O tom úkaze vo vatre, čo je na obrázku, si prečítajte tu: vatikankatolicky.com/apokalypsa/
One more comment
Tento článok obsahuje niekoľko neomylných dogmatických definícii, ktoré definovali, že sviatosť krstu je nevyhnutná k spáse. Tieto neomylné definície nespomínajú žiaden "krst túžby", žiaden "krst …More
Tento článok obsahuje niekoľko neomylných dogmatických definícii, ktoré definovali, že sviatosť krstu je nevyhnutná k spáse. Tieto neomylné definície nespomínajú žiaden "krst túžby", žiaden "krst krvi" alebo mylné ľudské výmysly.
Ako jasne povedal Ježiš Kristus: "Ježiš odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva." (Jn 3:5)
Pápež Pavol III., Tridentský koncil, 7. zasadnutie, kán. 5 o sviatosti krstu, ex cathedra: „Ak niekto hovorí, že krst [sviatosť] je voliteľný, to jest nie nevyhnutný k spáse (porov. Jn 3:5): nech je prekliaty.“
vatikankatolicky.com

Sviatosť krstu je nevyhnutná k spáse

Aby som ešte viac dokázal ukázal, že sviatosť krstu je nevyhnutná k spáse, budem citovať mnohé ďalšie neomylné vyhlásenia Petrovho stolca. Pápež …
Unam Sanctam SK
Toto je z knihy Mimo Katolíckej Cirkvi niet absolútne žiadnej spásy od brata Petra Dimonda. Pápež Gregor XVI., Summo Iugiter Studio, 27. máj 1832, …More
Toto je z knihy Mimo Katolíckej Cirkvi niet absolútne žiadnej spásy od brata Petra Dimonda.
Pápež Gregor XVI., Summo Iugiter Studio, 27. máj 1832, na tému mimo Cirkvi niet spásy: „Viete, ako horlivo Naši predchodcovia učili ten článok viery, ktorý sa títo opovažujú popierať, menovite, nevyhnutnosť katolíckej viery a jednoty pre spásu... Vynechávajúc iné náležité pasáže, ktoré sú v spisoch otcov takmer nespočetné, budeme chváliť sv. Gregora Veľkého, ktorý výslovne dosvedčuje, že TOTO JE VSKUTKU UČENIE KATOLÍCKEJ CIRKVI. Hovorí: ‘Svätá všeobecná Cirkev učí, že nie je možné skutočne uctievať Boha s výnimkou v nej, a tvrdí, že všetci, ktorí sú mimo nej, nebudú spasení.’ Úradné skutky Cirkvi prehlasujú tú istú dogmu. A tak sú v dekréte o viere, ktorý vydal Inocent III. so IV. lateránskym koncilom, napísané tieto veci: ‘Jestvuje jedna všeobecná Cirkev všetkých veriacich, mimo ktorej nikto nie je spasený.’ Napokon je tá istá dogma tiež výslovne spomenutá vo vyznaní viery predlože…More
10 more comments

Františkova heréza v dokumente z Abú Zabí a heréza Jána Pavla II.

„Sloboda je právom každej osoby: každý má slobodu viery, myslenia, prejavu a konania. Pluralizmus a rozmanitosť náboženstiev, farby pleti, pohlavia, rasy a jazyka je Bohom chcená v Jeho múdrosti, …
Roberto 55
Konanie papezov po 2V. bolo casto proti Pravde=Bohu, teda bludarske=hereza. Kedze sa nevyznam v Cirkevnom prave tak neviem ich presne posudzovat. …More
Konanie papezov po 2V. bolo casto proti Pravde=Bohu, teda bludarske=hereza.
Kedze sa nevyznam v Cirkevnom prave tak neviem ich presne posudzovat. Viem, ze hlasali najma tzv. falosny ekumenizmus, zaviedli a udrzovali protestantsku liturgiu - co je dnes hlavna pricina apostazy, a dnes Ferko je majster dvojzmyselnosti, falosnosti a v presadzovani svojho vlastneho chapania viery (nie Kristovej). Navyse je aj velmi pokorny, co je vidno z bozkavania spinavych topanok cernoskom, homosom, moslimom, transgenderom a inim hriesnikom....a najnovsie prijmanim migrantov-najma ciernych moslimov a je za opichavanie jedmi, aby nas rychlejsie poslal na druhy svet v sulade s doktrinou satanistov.
Verim vsak, ze Pan Jezis je stale Hlava svojej Cirkvi=RKC + ostatne pridruzene a veriaci po "napomenuti" dostanu dobreho papeza, ktory obnovi vsetko v Kristu.To bude vtedy ked Neposkvrnene srdce Matky Bozej zvitazi.
Unam Sanctam SK
Ľudia sa musia naozaj zobudiť v túto neskorú hodinu. Keď Kláštor Najsvätejšej Rodiny ešte za panovania Jána Pavla II. vyhlásil, že je heretik a …More
Ľudia sa musia naozaj zobudiť v túto neskorú hodinu. Keď Kláštor Najsvätejšej Rodiny ešte za panovania Jána Pavla II. vyhlásil, že je heretik a Antikrist vedúci Neviestku babylonskú, ľudia tomu nechceli veriť a mnohí totálne ignorovali jeho herézy a odpadlíctvo v Assisi, herézy 2VK a dôkazy o sedevakantizme. Nečetní heretici a falošní tradicionalisti si robili falošné nádeje, že snáď sa veci nejak zlepšia. Opak bol pravdou - veci sa iba zhoršili a teraz za Františka už takmer každý vidí, ako jeho cirkev nie je ničím iným ako spustošenou ohavnou sektou kacírov najhoršieho a každého druhu. Je to sekta idúca do záhuby, odsúdená k záhube. Ako môžete vidieť, Ján Pavol II. učil ešte rúhavejšiu herézu ako František v r. 1979. Vtedy si však väčšina ľudí strčila hlavu do piesku a nevykrikovala, ako to dnes zúfalo robia najrôznejší falošní tradicionalisti. Ľudia musia zaujať správne postoje a prijať katolícku vieru, bez ktorej niet spásy.
vatikankatolicky.com/antikrist-identifikovany/
vatikanka…More
4 more comments
Tento článok preberá, ako Pavol VI. dokaličil, resp. nahradil katolícke obrady piatich sviatostí – krstu, birmovania, spovede, posledného pomazania a manželstva – a aké následky mali tieto zmeny čo …More
Tento článok preberá, ako Pavol VI. dokaličil, resp. nahradil katolícke obrady piatich sviatostí – krstu, birmovania, spovede, posledného pomazania a manželstva – a aké následky mali tieto zmeny čo do ich platnosti. Tento článok je obzvlášť dôležitý, pretože omnoho lepšie vysvetľuje význam a dôsledok zmien v obradoch ako kniha Pravda o Cirkvi, v ktorej sú mnohé chyby. Celú pravdu o tom, čo sa stalo s Katolíckou Cirkvou po II. vatikánskom koncile nájdete tu.
vatikankatolicky.com

Nové sviatosti: zmeny čo do iných sviatostí

„Títo najvychytralejší nepriatelia naplnili a opojili žlčou a zatrpklosťou Cirkev, manželku nepoškvrneného Baránka, a položili bezbožné ruky na jej …