Janko333
1323.4K
Janko333 and one more user link to this post
INGRID 22
Iveta z Litmanovej ma svojimi myšlienkami velakrat povzbudila.Nech ju ochranuje sv.Jozef.
ľubica
dalila
Nevieš kvôli čomu ich Sawa kritizuje?
ľubica
prečo si neprečítaš to čo je pod videom napísané a červeným...? to fakt sa pýtaš, že prečo?! ty nevieš že títo kňazi a arcibiskup hovoria pravdu o covide, hovoria o útokoch na Eucharistiu pod pláštikom falošnej plandémie? Ty si nevidela tu na gtv ani jedno video od spomínaných kňazov? Kde žiješ?
Vízia sv. Don Bosca: útok na Eucharistiu a na Pannu Máriu na konci čias / Od Dp.Chmielewskeho, …More
prečo si neprečítaš to čo je pod videom napísané a červeným...? to fakt sa pýtaš, že prečo?! ty nevieš že títo kňazi a arcibiskup hovoria pravdu o covide, hovoria o útokoch na Eucharistiu pod pláštikom falošnej plandémie? Ty si nevidela tu na gtv ani jedno video od spomínaných kňazov? Kde žiješ?
Vízia sv. Don Bosca: útok na Eucharistiu a na Pannu Máriu na konci čias / Od Dp.Chmielewskeho, nevymazaný, pôvodný záznam, po týždni ho farnosť Božieho Milosrdenstva / KE ´upravila´, skrátila o dôležitých 5 minút, kde kritizoval a podkopával covid pandémiu..../
ľubica
dalila
Neviem prečo tak útočiš.
Čítala som aj pod videom, nedočítala som sa tam, prečo ich Sawa kritizuje.
Trochu menej agresie by som poprosila
Coburg
Skutočne niečo, čo sem právom a bezvýhradne patrí - kiež by toho bolo viac. Gratulujem autorovi.
Otakar Holzmann
Neposkvrněné početí Panny Marie nás povzbuzuje na cestě k obrácení. Panna Maria byla po celý svůj život „zbavena poskvrny jakéhokoli hříchu kvůli zvláštnímu působení Ducha svatého, aby mohla stále udržovat dokonalý vztah se svým synem Ježíšem. Nekontaminovaná krása naší Matky je nenapodobitelná, ale zároveň nás přitahuje. Svěřme se jí, a řekněme jednou pro vždy „ne“ hříchu a „ano“ …More
Neposkvrněné početí Panny Marie nás povzbuzuje na cestě k obrácení. Panna Maria byla po celý svůj život „zbavena poskvrny jakéhokoli hříchu kvůli zvláštnímu působení Ducha svatého, aby mohla stále udržovat dokonalý vztah se svým synem Ježíšem. Nekontaminovaná krása naší Matky je nenapodobitelná, ale zároveň nás přitahuje. Svěřme se jí, a řekněme jednou pro vždy „ne“ hříchu a „ano“ Milosti.“ Papež František.
Roberto 55
Ale Ferko je daleko od viery...nijako ma pozitivne neovplyvnil. Cakali sme na pastiera a mame CEO poslusneho NWO.
ekans
😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮
Obrana katolíckej Cirkvi
Ekans, ty nie si vôbec konzervatívny a už vôbec nie kresťan, ale modernista alebo skôr satanista.
ekans
a ty modernista a charismatik
Obrana katolíckej Cirkvi
Čože som, modernista a charizmatik? Máš to hlave poriadku? Spájať modernistu s charizmatikom je ako spájať Ježiša z čertom. Čo má spoločné spoločné modernista s charizmatikom (kresťanom)? Si rozpoltený schizofrénik, viac nás hlúposťami neotravuj
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Neviem kde to je teraz, ale nedávno som od niekoho tu čítal a čo považujem za pravdu lebo to už história učí a aj svätci to niektorí hovorili, že modernista a charizmatik je to iste alebo podobne ako slobodomurár a slobodomurárske výplody, ktoré sa šíria čiže herézy a bludy.
Obrana katolíckej Cirkvi
Modernista a charizmatik nie je to isté! Dnešný charizmatici sú karikatúrou svätých. Skutočný charizmatik je Panna Mária ktorá bola plná Božích milosti a tiež kresťan duchom Panny Márie a nie sektári čo sa plazia po zemi a zázraky robia na počkanie. Všetci svätý boli charizmatici a vyznačovali sa pokorou a uctou k Panne Márii ktorý sa modlili denne ruženec.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Charizma a charizmatik sú dve rozdielne a rozlične veci. Takže čo ste napísali je to totálna blbosť.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
charizmatizmus a modernizmus je veľmi nebezpečná vec !
One more comment from Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Napríklad aj toto Otázka Medžugorja - Christianitas – gloria.tv a mam videa, ktoré asi budem musieť dať aby ste vedeli, že to je nebezpečne a s kresťanstvom nemá nič spoločne.
Coburg
snake, ty si úbožiak. Ale nebudem to rozvíjaš, škoda štekliť kobru bosou nohou.
Obrana katolíckej Cirkvi
Väčšinou keď ľudia počujú slovo charizmatik, tak ho napadne človek ktorý uzdravuje a modlí sa v jazykoch ako napr. sektár Benny Hinn. Chariziem je veľa ale pravých je málo: dar povzbudzovania, almužna, dar pokory, poslušnosti, dar vychovávať rodinu atď. Tak netvrď že charizmatizmus je veľmi nebezpečná vec. Panna Mária bola navonok nenápadná, nerobila divy a bola najväčšia charizmatička. Každý …More
Väčšinou keď ľudia počujú slovo charizmatik, tak ho napadne človek ktorý uzdravuje a modlí sa v jazykoch ako napr. sektár Benny Hinn. Chariziem je veľa ale pravých je málo: dar povzbudzovania, almužna, dar pokory, poslušnosti, dar vychovávať rodinu atď. Tak netvrď že charizmatizmus je veľmi nebezpečná vec. Panna Mária bola navonok nenápadná, nerobila divy a bola najväčšia charizmatička. Každý pokrstený kresťan je pomazaný je nejakou charizmou. Charizmy sú nebezpečné len u človeka bez pokory. Charizmy vie napodobnoť aj diabol, ale napodobniť pokoru a poslušnosť nevie.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Benny hinn je falošný prorok a kazateľ. Takže znova trepeš nezmysly aj o ďalších veciach.
Obrana katolíckej Cirkvi
Nepochopil si, jasne že Benny Hinn je sektár. Chcel som povedať že chariziem je veľa ale pravých je málo. Sú charizmy nadprirodzené a prirodzené, almužna, pokora, poslušnosť. Satan veriacich najviac klame cez charizmy a nevedia, že Boh má najväčšie zaľúbenie v obyčajných veciach. Zázraky svätých sú výsledkom ich pokory a nie naopak. Prečítaj si životy svätých a hlavne život Panny Márie a …More
Nepochopil si, jasne že Benny Hinn je sektár. Chcel som povedať že chariziem je veľa ale pravých je málo. Sú charizmy nadprirodzené a prirodzené, almužna, pokora, poslušnosť. Satan veriacich najviac klame cez charizmy a nevedia, že Boh má najväčšie zaľúbenie v obyčajných veciach. Zázraky svätých sú výsledkom ich pokory a nie naopak. Prečítaj si životy svätých a hlavne život Panny Márie a pochopíš čo je pravý charizmatik, tichá a skrytá Panna Mária.
Mystické město Boží I - Početí. Obsahuje podrobný životopis Panny Marie.
První ze čtyřsvazkového mystického a teologického díla napsaného ze sdělení Matky Boží. Mystické město Boží obsahuje podrobný životopis Panny Marie a vedení omilostněné duše sestry Marie od Ježíše (1602–1665), představené kláštera Neposkvrněného početí, řádu sv. Františka Serafínského ve španělském městě Agreda. První svazek s názvem Početí představuje svatá tajemství uskutečněná Bohem v Panně Marii od okamžiku jejího početí až po zasnoubení sv. Josefovi.
Kniha první tohoto svazku pojednává o božském předurčení Krista a jeho Matky jako nejvyššího ideálu celého stvoření; o stvoření a vzpouře andělů; o stvoření lidí; o rodokmenech spravedlivých mužů; o konečných důsledcích početí a zrození Královny nebe a o jejím životě až do jejích tří let. Dále je zde výklad 12. kapitoly knihy Zjevení. Kniha druhá pojednává o obětování Panny Marie v chrámě; o milostech, které obdržela z Boží ruky; o vysoké dokonalosti, se kterou dodržovala chrámová pravidla; o nebeské vznešenosti jejích hrdinských ctností a vizí; o zasnoubení se sv. Josefem. Následuje výklad 31. kapitoly knihy Šalomounových Přísloví. zachej.sk/…/mysticke-mesto-bozi-i-poceti/
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Jasné hlavne,že ty si "pochopil" všetky tie veci. 😂
Peter(skala)
Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa úprimne a dlho pozreli do svojich sŕdc. Čo v nich uvidíte? Kde je môj Syn a túžba, aby ste ma k Nemu nasledovali? Deti moje, nech tento čas odriekania je časom, keď sa sami seba opýtate: ´Čo si osobne odo mňa môj Boh praje? Čo mám robiť?´
😇
silné povzbudivé Slová Panny Márie k spytovaniu svedomia, ale aj k napredovaniu k svätosti. Královná Pokoja …More
Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa úprimne a dlho pozreli do svojich sŕdc. Čo v nich uvidíte? Kde je môj Syn a túžba, aby ste ma k Nemu nasledovali? Deti moje, nech tento čas odriekania je časom, keď sa sami seba opýtate: ´Čo si osobne odo mňa môj Boh praje? Čo mám robiť?´
😇

silné povzbudivé Slová Panny Márie k spytovaniu svedomia, ale aj k napredovaniu k svätosti. Královná Pokoja vie, čo jej deti potrebuju k pokániu a spaseniu
ekans
modernistická fikce
Otakar Holzmann
Ekans je špicl, špeh, nasazený provokatér
mariamilucka
Ekans, zdá sa ukazuje svoju tvár. Ak je reč o Ježišovi satan zúri. Ak keď je reč o Panne Márii satan ide prasknúť zlosťou. Lebo skôr znesie prehru od Ježiša ako od Panny Márie. Lebo Panna Mária hoci je človekom porazila diabla a nakoniec mu rozšliape hlavu.
jožinko božinko
@mariamilucka, To máte určitě od svého modernistického zpovědníka.
Peter(skala)
ked som bol v Litmanovej išel som na miesto zjavenia - do chalupky, aby som si vyprosil hojné milosti pre seba i iných... ale ked som vošiel dnu a dotkol sa lavičky, na ktorej sedela predtým Panna Mária, tak som sa zmohol "len" na ďakovanie.
Boh vie lepšie, čo potrebujeme a čo je pre nas dôležitejšie.
Vďačnosť prevyšuje prosby-tužby-žiadosti....More
ked som bol v Litmanovej išel som na miesto zjavenia - do chalupky, aby som si vyprosil hojné milosti pre seba i iných... ale ked som vošiel dnu a dotkol sa lavičky, na ktorej sedela predtým Panna Mária, tak som sa zmohol "len" na ďakovanie.

Boh vie lepšie, čo potrebujeme a čo je pre nas dôležitejšie.
Vďačnosť prevyšuje prosby-tužby-žiadosti....
Peter(skala)
Stano Kobella
Je to pravda ľudia, svätá Panna Mária nám jasne odkazuje: uctievajme Ježiša, on je jediná Cesta Pravda a Život.