Milada Pišteková

Marie-Julie Jahenny – Len modlitbou a Máriinými slzami budú nepriateľské armády vyhnané.

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 1. októbra 1875 Pán Ježiš : “Keď sa cudzinec (Rusko) príde roztiahnuť do Francúzska, bude to len skrze zjavenú modlitbu, vďaka čomu bude potlačený a vyhnaný. Príde …More
Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 1. októbra 1875
Pán Ježiš :
“Keď sa cudzinec (Rusko) príde roztiahnuť do Francúzska, bude to len skrze zjavenú modlitbu, vďaka čomu bude potlačený a vyhnaný. Príde sa roztiahnuť do Francúzska ako rozzúrený lev, so všetkým hnevom, so všetkými bezbožnými armádami (t.j. moslimské národy), aby plienili ľud francúzsky a pobili ho.
Moja ruka, neviditeľná, (však) zasiahne. Francúzsko, bez Mojej Matky nikdy nepovstaneš zo svojho nešťastia! Ak tvoj triumf príde rýchlo, je to vďaka Márii, (vďaka) jej prosbám, jej slzám.
Francúzsko, očakáva ťa strašný boj za Kráľa Henriho (t.j. „Veľkého katolíckeho kráľa“), ktorý musí priniesť mier a pokoj do svojej krajiny. Menej bolesti budeš mať pri obrane Svätej Cirkvi. Hovorím ti znova, že dosadenie Svätého otca (t.j. predpovedaného „Anjelského pápeža“) bude hrozné, ale stále bude menej hrozné ako boj za Kráľa.
Francúzsko bude prvý deň potrebovať mocnú ruku, bitka bude vyhraná Nebom; druhý deň (bude bitka vyhraná) človekom.”
+ + + …More
Dokument židovského revizionisty Davida Cola, obsahující jeho rozhovor s hlavním kurátorem muzea v Osvětimi, Dr. Franciszekem Piperem. David byl židovskými extrémisty nucen odvolat svá tvrzení a …More
Dokument židovského revizionisty Davida Cola, obsahující jeho rozhovor s hlavním kurátorem muzea v Osvětimi, Dr. Franciszekem Piperem. David byl židovskými extrémisty nucen odvolat svá tvrzení a stáhnout se do ústraní. David Cole byl v Evropě dvakrát, aby sám provedl inspekci těchto stále existujících plynových komor. Zajímá se především proč budovy sloužící jako táborové odvšivovací zařízení obsahovaly extrémně vysoké stopy po plynu Cyklon B, který byl v těchto budovách používán k odvšivování oblečení, matrací a dalších věcí. Na zdech, jak uvnitř tak zvenčí tohoto zařízení, můžeme také vidět velké modré skvrny, oproti tomu uvnitř prostoru plynové komory v Krema 1 a plynových komor u Krema 2 a 3 (Osvětim-Birkenau), kde byly zplynovány stovky tisíc, ne-li milion lidí, lze nalézt Cyklonu B pouze nepatrné stopy a žádné modré skvrny. A plno dalších otázek.(oficiální text distributora)
01:04:15

Proroctvo o siedmich obdobiach Cirkvi.

Blahoslavený Bartholomew Holzhauser bol nemecký kňaz, ktorý žil v 17. storočí. Počas svojho života napísal mnoho kníh a spísal aj rôzne proroctvá. Jedno z jeho najpozoruhodnejších proroctiev je to …More
Blahoslavený Bartholomew Holzhauser bol nemecký kňaz, ktorý žil v 17. storočí. Počas svojho života napísal mnoho kníh a spísal aj rôzne proroctvá. Jedno z jeho najpozoruhodnejších proroctiev je to o siedmych obdobiach Cirkvi: od jej počiatku za čias Ježiša až do dôb jeho úhlavného protivníka, ktorý má prísť na jej samom konci – biblického Antikrista.
Podľa Holzhausera sú jednotlivé obdobia cirkvi opísané už v Zjavení Jána, prorockom spise o konci časov. V Jánovej Apokalypse je sedem listov adresovaných „siedmimi cirkvám“: efezskej, smyrnianskej, pergamskej, tyatirskej, sardskej, filadelfskej a laodickej. Holzhauser tvrdí, že opis týchto cirkví sa nevzťahuje len na opis kresťanských spoločenstiev za Jánovych čias, ale že ide zároveň o proroctvo hovoriace o stave (katolíckej) cirkvi v jednotlivých etapách od jej vzniku až po posledný súboj s Antikristom a Kristov druhý návrat.
Biblický opis siedmych cirkví Apokalypsy sa nachádza v 2. knihe Zjavenia
(wikipedia.org)
Bl. B. Holzhauser
ETAPY …More
Milada Pišteková shares from ľubica
2.3K

„Viděla jsem cizí(falešnou) církev, která byla zbudována proti všem pravidlům... vize bl. A.K.Emmerichovej

Zdá se, že na přelomu tisíciletí byl satan skutečně spuštěn z řetězu a dostal svobodu uskutečnit své nenávistné záměry proti pokolení Beránka. Potvrzují nám to mnohá soukromá zjevení. Již …More
Zdá se, že na přelomu tisíciletí byl satan skutečně spuštěn z řetězu a dostal svobodu uskutečnit své nenávistné záměry proti pokolení Beránka. Potvrzují nám to mnohá soukromá zjevení. Již téměř před dvěma staletími předpověděla osvobození Satana blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová.
Uprostřed pekla jsem viděla strašnou temnou propast, v ní byl svržený Lucifer a byl spoután pevně řetězy. ...Sám Bůh to nařídil; bylo mi řečeno, pokud si dobře vzpomínám, že bude uvolněn na určitou dobu, padesát nebo šedesát let před rokem 2000. Určitý počet ďáblů bude uvolněn ještě dříve než Lucifer...“
„Viděla jsem falešnou církev, do města (Říma) přicházeli bludaři nejrůznějšího typu. ...Místní klérus byl vlažný, viděla jsem velkou temnotu... Zdálo se, že klam se šíří na všechny strany. Celé katolické skupiny byly utiskovány, vyháněny, zbaveny svobody, všude velké utrpení, války a prolévání krve. Divoká a nevzdělaná lůza páchala násilí. Ale to všechno netrvalo dlouho.“
Viděla jsem cizí církev, která …More

Znamenie šelmy - covid pas ,potvrdenie o očkovaní,ID 2020 Barcode

050. Poselství Ježíše ze dne 3. března 2011 v 23:30. ZÁNIK DEMOKRACIE – KNĚŽÍ BUDOU SOUŽENI Ó, vroucně milovaná dcero, jsem rád, že Mi dnes večer věnuješ svou pozornost. Tvá nepřítomnost Mě trochu …More
050. Poselství Ježíše ze dne 3. března 2011 v 23:30.
ZÁNIK DEMOKRACIE – KNĚŽÍ BUDOU SOUŽENI
Ó, vroucně milovaná dcero, jsem rád, že Mi dnes večer věnuješ svou pozornost. Tvá nepřítomnost Mě trochu bolela, ale věděl jsem, že se ke Mně brzy vrátíš.
Poslouchej, prosím, pozorně. Přestože si uvědomuji, že jsi zaneprázdněná svým životem, musíš pochopit naprostou důležitost těchto poselství. Dostáváš moje Slovo v nejhistoričtější epoše od počátku dějin. Protože teď, v této době, zažije svět takové změny, jaké lidstvo dosud nevidělo.
Připravte se, děti moje, ať už jste na světě kdekoliv. Neboť už velmi brzy dostane každý z vás jeden z nejvzácnějších darů mého milosrdenství. Moje Varování, které dostanete, všude rozšíří obrácení. Až to nastane, ve chvíli, kdy se dění na zemi zastaví, se přijetím Pravdy všude rozšíří Láska.
Pro lásku a světlo, které skrze vás budou vyzařovat, bude pro Satanovy přívržence těžké obhájit svoje zlé jednání. I když tato velká událost, která vás vyděsí, přinese mnoho …More

CELOSVĚTOVÉ OČKOVÁNÍ: JEDNA Z NEJDĚSIVĚJŠÍCH FOREM GENOCIDY OD DOB ZABÍJENÍ ŽIDŮ ZA HITLERA

613. Poselství Ježíše ze dne 10. listopadu 2012 v 23:45. CELOSVĚTOVÉ OČKOVÁNÍ: JEDNA Z NEJDĚSIVĚJŠÍCH FOREM GENOCIDY OD DOB ZABÍJENÍ ŽIDŮ ZA HITLERA Má vroucně milovaná dcero, jak vás pravda může …More
613. Poselství Ježíše ze dne 10. listopadu 2012 v 23:45.
CELOSVĚTOVÉ OČKOVÁNÍ: JEDNA Z NEJDĚSIVĚJŠÍCH FOREM GENOCIDY OD DOB ZABÍJENÍ ŽIDŮ ZA HITLERA
Má vroucně milovaná dcero,
jak vás pravda může šokovat! Ačkoliv přijímáte mé svaté Slovo, je to jen tehdy, když vám moje poselství odhalují, co se uskuteční, kdy chápete vážnost této mise pro záchranu lidstva.
Zavedení globální vakcinace pro kojence a malé děti, bude jednou z těch nejděsivějších forem genocidy od dob zabíjení židů za Hitlera.
Tento ďábelský plán bude možný jen proto, že mnoho z vašich vlád donutilo svůj lid přijmout změny v legislativě, dávající jim moc prosadit zákony nebezpečné pro vaše nevinné děti.

Nezapomeňte, že jedinou věcí, která zabránila mému Otci přivést tento svět ke konci, je jeho láska k jeho věrným služebníkům, kteří jsou mezi vámi.
Můj Otec kvůli své lásce ke každému dítěti a ke všemu jeho stvoření, zadržel svou ruku. Nyní pro Něj nadešla chvíle na konečnou proměnu času, aby svět Jím stvořený z lásky a podle …More

To všechno bude vyměněno

882. Poselství Ježíše ze dne 17. srpna 2013 v 11:50. MUSEJÍ SI PONECHAT SVATÉ MISÁLY, MEŠNÍ ROUCHA, BIBLI SVATOU A SVATÉ KŘÍŽE. TO VŠECHNO BUDE VYMĚNĚNO. Má vroucně milovaná dcero, mnozí z těch, …More
882. Poselství Ježíše ze dne 17. srpna 2013 v 11:50.
MUSEJÍ SI PONECHAT SVATÉ MISÁLY, MEŠNÍ ROUCHA, BIBLI SVATOU A SVATÉ KŘÍŽE. TO VŠECHNO BUDE VYMĚNĚNO.
Má vroucně milovaná dcero,
mnozí z těch, kdo jsou požehnáni silnou vírou a láskou ke Mně, Ježíši Kristu, začínají konečně poznávat můj hlas, jak mluvím k světu skrze tato poselství.
Ti, kteří tráví své životy otrockou službou hadovi, vědí také, že jsem to Já, kdo mluví. A tak začíná bitva v konání mé svaté vůle, na jedné straně, a touhou nepřátel Božích bojovat proti Mně.
Ti, kteří plánují způsobit lidstvu utrpení, jako část smlouvy se šelmou, budou opatrní, aby nebyli viděni, jak veřejně odsuzují tato poselství, protože kdyby to udělali, dodali by jim věrohodnosti. Místo toho budou šířit nenávist proti Mně jinými cestami, počínaje ničením víry těch uvnitř mé církve. Obrátí srdce těch, kteří Mě milují, proti svým křesťanským druhům. Přijmou pohany, čaroděje z hnutí New Age a uctívače šelmy spíše, než křesťany, kteří se budou ohrazovat …More
Milada Pišteková shares from Peter(skala)
28.3K

10 tajomstvá z Medjugorie - Posolstva Panny Márie (Gospa)

„Nastane veľký zázrak, ktorý naplní svet úžasom. Tomuto zázraku bude predchádzať triumf revolúcie. Cirkev bude nesmierne trpieť. Jej služobníci a jej vodca predovšetkým budú vysmievaní, sužovaní …More
„Nastane veľký zázrak, ktorý naplní svet úžasom.
Tomuto zázraku bude predchádzať triumf revolúcie.
Cirkev bude nesmierne trpieť. Jej služobníci a jej vodca predovšetkým budú vysmievaní, sužovaní a mučení.“
- Pápež Pius IX., podľa spomínanej knihy o. Culletona. areopag.sk/viewtopic.php
10 tajomstvá z Medjugorie
Posolstva Panny Márie (Gospa)

V priebehu svojich zjavení Gospa postupne deťom oznamovala,
a to každému zvlášť, tajomstvá. Spolu ich má by desať. Tajomstvá obsahujú jednotlivé obdobia budúceho vývoja udalostí, týkajúcich sa celého ľudstva, sveta i samotného Medjugoria. Vizionári nesmú tajomstvá prezradiť. *2. ZÁZRAK Zo zverených tajomstiev dve sa majú uskutočniť pred veľkým znamením, o ktorom Gospa povedala, že ho dá na vrchu - na mieste prvých znamení. Toto znamenie bude tretím tajomstvom. Tajomstvá majú prichádzať v krátkych odstupoch, jeden po druhom. *3. TREST Vie sa, že niektoré z desiatich tajomstiev sú nepriaznivé, a tiež, že tretie, štvrté, piate a šieste sú prevažne …More
Milada Pišteková shares from ľubica
4.1K

Proroctvá 10-ročného Sławika Kraszennikowa

Podľa proroctva proroka Joela: 17 V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho Ducha na každé telo a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vaši starci budú …More
Podľa proroctva proroka Joela:
17 V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho Ducha na každé telo a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vaši starci budú snívať sny.
18 Aj na svojich otrokov a otrokyne vylejem svojho Ducha v tých dňoch a budú prorokovať (Skutky 2,17-18).

BOH HOVORÍ K SVOJIM VYVOLENÝM...
10-ROČNÝ PROROK SLAVIK KRASZENNIKOV, FAKTY O JEHO ŽIVOTE A POSLANÍ

V úvode je citovaných niekoľko splnených proroctiev, ktoré predstavujú osobu malého proroka: kto bol a v čom spočívalo jeho poslanie. Presne predpovedal jeho chorobu (rakovinu) a smrť, dokonca aj to, že jeho rakvu budú niesť jeho poručíci, a mnohé udalosti v živote jeho rodiny.
V nasledujúcom texte budú predstavené Slavikove proroctvá, z ktorých väčšina sa týka budúcich čias. Na začiatok niekoľko už splnených proroctiev, ktoré predpovedal pred svojou smrťou:
*** V Amerike vyhodia do vzduchu dva veľké rovnaké domy (WTC 9/11?). Potom vyhodia do vzduchu Sochu slobody zdola. Bude to …More
Milada Pišteková shares from ľubica
2.3K

Úvahy o veľkom resete a NWO- arcibiskup Viganò [1. časť]

"Nikto nemôže vstúpiť do Nového svetového poriadku, pokiaľ neprisahal vernosť Luciferovi." Nikto nebude môcť vstúpiť do New Age bez toho, aby podstúpil luciferiánske zasvätenie. “ David Spangler, …More
"Nikto nemôže vstúpiť do Nového svetového poriadku, pokiaľ neprisahal vernosť Luciferovi." Nikto nebude môcť vstúpiť do New Age bez toho, aby podstúpil luciferiánske zasvätenie. “ David Spangler, riaditeľ Planetárnej iniciatívy OSN. (Úvahy o Kristovi, Findhorn, 1978)
Viac ako rok a pol bezradne sledujeme sériu udalostí, pre ktoré väčšina z nás nemôže nájsť hodnoverné vysvetlenie. Pandemická kríza odhalila protirečenia a nelogickosť opatrení nominálne zameraných na obmedzenie nákazy - zadržiavanie, obmedzovanie, zákaz vychádzania, zatváranie obchodov, obmedzovanie verejných služieb a súdov, pozastavenie občianskych práv - ale denne poháňané protichodnými fámami, jasné dôkazy odporujú neúčinnosti a rozporom zo strany samotných zdravotníckych orgánov.
Netreba dodávať, že opatrenia, ktoré prijala takmer každá vláda na svete, nedosiahli sľubované výsledky. Ak sa obmedzíme na údajné výhody, TU , uvádza, že vírusová záťaž u ľudí očkovaných dvojitou dávkou je 251 -krát vyššia ako prvé kmene …More
Milada Pišteková shares from defendfaith
16.6K

Centrálny posolstvom Fatimy je, že poslední pápeži (pápež) budú pod vplyvom diabla!

Na rexblog sa objavil nedávno rozhovor s pátrom Malachim, ktorý čítal tretie tajomstvo v roku 1960. Okrem trestov prírodných (pohrôm) otec Malachi naznačil, že toto nie je centrálne posolstvo! …More
Na rexblog sa objavil nedávno rozhovor s pátrom Malachim, ktorý čítal tretie tajomstvo v roku 1960. Okrem trestov prírodných (pohrôm) otec Malachi naznačil, že toto nie je centrálne posolstvo! Centrálne posolstvo je oveľa desivejšie a týka sa viery.
Pápež Lev XIII. mal známe zjavenie pri oltári, kde počul dva hlasy ako sa zhovárali toto:
Pápež začul náhle rozprávať dva hlasy, jeden sladký a druhý hrozný a drsný, ktoré zaznievali z blízkosti svätostánku. Pápež ihneď pochopil, že sladký hlas patrí nášmu Pánovi a hrubý Satanovi. V tomto dialógu sa Satan pýšil, že je schopný zničiť cirkev, ale potrebuje k tomu viac času a moci. Pán Ježiš súhlasil s jeho požiadavkami a spýtal sa, koľko času a moci požaduje. Satan odpovedal, že potrebuje 75 - 100 rokov a väčšiu moc nad tými, ktorí budú v jeho službách. Pán vyslovil súhlas a dal Satanovi plnú slobodu.
Sám Pán dal súhlas diablovi k tomu, že môže zničiť Cirkev katolícku. Niečo podobné sa stalo v Jóbovi, keď satan žiadal od Boha, aby mu vydal …More
Milada Pišteková shares from Coburg
769
Arcibiskup Carlo Maria Viganó (prednáška o Cirkvi a Novom svetovom poriadku)
01:02:29
17:38
Grafen má rád stříbro, ale česnek mu nějak nevoní... 🙂
01:22