Janko333
2213.7K

Legenda o Antikristu 🇷🇺 Solovjov vizionář, teológ, mystik

Legenda (proroctví) o Antikristu - Vladimir Solovjov 1853. Hlavním cílem Legendy o antikristovi není popis závěrečného boje dobra a zla, ani děj jako takový. Podstatné je varování před Antikristem, jeho hlasitými a vznešenými slovy, které jsou klamnou maskou, pod kterou se skrývá zlá propast. Solovjov vidí budoucnost světa a lidstva v temnějších, apokalyptických barvách. Ke sklonku života bilancuje v díle Tři rozhovory, kde rozvíjí myšlenku sjednocení křesťanů k jejich zápasu s Antikristem. Málokdo si tehdy uvědomil, nakolik se jeho předpověď vyplní.

Solovjov ruský filozof, teológ, mystik pokračuje: V Berlíně se koná mezinárodní zákonodárné shromáždění svazu evropských států... Svaz byl založen s cílem předejít konfliktům již ne mezi národy ale mezi politickými a společenskými stranami v Evropě. Představitelé společné evropské politiky, patřící k mocnému bratrstvu svobodných zednářů, pociťovali nedostatek společné výkonné moci... Ve svazové radě ani ve stálém světovém komité nevládla jednomyslnost, protože ne všechna místa se podařilo obsadit pravými, do věci zasvěcenými zednáři... Tehdy se "zasvěcení" usnesli odevzdat výkonnou moc do rukou jedné osoby, která měla mít dostatečnou plnou moc. Hlavním kandidátem byl tajný člen bratrstva - "člověk budoucnosti".
Člověk budoucnosti byl zvolen doživotním prezidentem Spojených států evropských. Dozvídáme se, že byl povoláním dělostřelec a postavením velkokapitalista, měl všude přátelské styky ve finančních a vojenských kruzích... jeho matka, osůbka lehčích mravů, byla dobře známá na obou polokoulích země...
Na zemi vznikla za účelem zachování světového míru jedna centrální moc patřící jedinému člověku, který byl prohlášen císařem. Římský a světový císař vydává manifest, který začínal: "Národy země! Dávám vám svůj pokoj!" a končil slovy: "Národy země! ... Věčný všeobecný mír je zabezpečen. Každý pokus narušit ho okamžitě narazí na nepřekonatelný odpor... ničím nepřekonatelná moc patří mně... od nynějška se žádná velmoc neopováží říci válka, když já říkám mír! Národy země, pokoj vám!"
Americké státy jsou přinuceny připojit se k Spojeným státům evropským. Světový vládce si podmaňuje celý svět a vydává další manifest: "Národy země! Slíbil jsem vám mír a dal jsem vám ho. Ale mír je hezký pouze v blahobytu. Komu v době pokoje hrozí útrapy bídy, toho ani mír netěší. Přijďte teď všichni ke mně, všichni hladoví a promrzlí, abych vás nasytil a zahřál." Byla vyhlášena všeobecná sociální reforma. Každý dostával podle svých schopností a každý schopný byl hodnocen podle práce a zásluh.
Ke světovládci se připojuje veliký mág Apollon, exotický katolický biskup a pozdější kardinál, konající zdánlivé zázraky a znamení.
Skončil třetí rok vlády nadčlověka a nastal čas řešit otázky náboženské. Někteří křesťané začínají mít pochybnosti, stále častěji se z evangelií a apoštolských listů čte o Antikristu.
Legenda o Antikristu

Druhá fáza Dostojevského proroctva

Žalostný život poblúdených

Budha , zakladateľ budhizmu. Bez toho aby sa rozlúčil, opustil ženu a dieťa. Trpel mániou veľkosti: vládca sveta, všemocný, vyššia bytosť. Halucinácie o bohoch, anjeloch, démonoch. Melancholik, askéta, skromný a poddajný. Viedol túlavý spôsob života, žobral.

Luther , zakladateľ protestanstva. Stále ho prenasledovali vidiny a hlasy čertov. Z protestu proti celibátu kňazov (sám bol kňaz) si zobral mníšku, ale jeho deti boli narušené.

Rousseau , ideológ Francúzskej revolúcie. Pred revolúciou, v rokoch 1760 – 1789 ho viac krát vyhlasovali za blázna. Exhibicionizmus (odhaľovanie pohlavných orgánov), masochizmus, fetišizmus (sexuálna fixácia na neživé predmety), kleptománia, impotencia atď. Od roku 1766 – mánia prenasledovania, zmiešaná s mániou veľkosti. Hypochondria. Schizofrénia, ktorá vo veku 40 rokov prerástla do chronickej paranoidnej formy. Homosexualita. Sexuálna fixácia na moč. Rád kradol a klamal. V dôsledku mánie prenasledovania si myslel, že nie on je chorý, ale celý svet, ktorý ho obklopuje, je chorý a potrebuje liečenie s pomocou revolúcie.

Kierkegaard , dánsky filozof, otec existencializmu. Zjavný homosexuál. – Môžeme ešte dodať, že bol od narodenia hrbatý, síce sa oženil, ale žena ho okamžite opustila. Druhý dánsky génius, rozprávkár Andersen je tiež homosexuál. Pre géniov je to akoby profesionálna choroba.

Schopenhauer , filozof-pesimista. Latentný homosexuál. Preto bol zrejme taký pesimista. – Tento zoznam geniálnych šialencov môže pokračovať donekonečna, už je však načase ukončiť našu dnešnú prednášku. V závere svojej knihy Génius, šialenstvo a sláva doktor Lange píše: „Ľudstvo ešte nemá filozofiu bionegatívnych hodnôt. Ukázali sme, že patologické korene môžu byť zdrojom veľkých genetických kultúrnych hodnôt. Niekedy to môže byť aj inak: patologické korene, zamaskované do náboženských, filozofických alebo etických škrupúľ, môžu podstatne prekážať zdravému životu“. „Pravdaže, môže sa objaviť filozof hodnôt, ktorý by bol úplne zdravý, celkom jednoduchý človek a povedal by: „Nechceme nič bionegatívne v žiadnej podobe. Chceme iba zdravý a prekvitajúci život. Pravda, jasnosť a zdravie sú neoddeliteľné. Preč s ilúziami, halucináciami a šialenstvom! Preč so všetkými tými klamlivými mystériami v oblasti šialenstva a negatívneho!

Preč s tou svätožiarou okolo hmlistých nezmyslov a čarodejníctva! Chceme žiť ako slobodní zdraví ľudia na slobodnej zemi...“ „Možno, že by sme mohli súhlasiť so slovami tohto zdravého, jednoduchého človeka. Možno. Jedného dňa sa však môže stať veľmi zvláštna vec. Pochopíme, že s naším ideálom zdravia sme menšina. A väčšina ľudí pod vplyvom temných hlbín svojich inštinktov bude opäť túžiť po iracionálnom, divokom, neobmedzenom, nepochopiteľnom, nenormálnom, po šialenstve v akejkoľvek podobe... Človek, to je tragické zviera!“ – Dosť pesimistický záver. Preto filozofovia hovoria, že diabol degenerácie je nesmierne prefíkaný a všetko dokáže poriadne zamotať. Červená inkvizícia. Karel Sládek

Glenn Hudson, blízky priateľ Conchity, jednej z vizionáriek z Garabandalu potvrdil, že Varovanie sa veľmi pravdepodobne uskutoční už behom niekoľkých mesiacov. Smrťou pápeža Benedikta XVI. sa začal koniec časov, nie sveta. Conchita uviedla že bude Varovanie (nadprirodzené osvietenie svedomia pre každú osobu nad 7 rokov) medzi aprílom a júnom.

Keď sa bude zdať byť najhoršie, vtedy Boh zakročí. A Panna Mária potvrdila dvakrát, že tretia svetová vojna sa nikdy neuskutoční. Žiada však bez ohľadu na to, či posolstvám veríme alebo nie, žiť tie posolstvá - denná omša, denné sv. prijímanie, denný sv. ruženec, častá spoveď, pokánie, zriekať sa ducha sveta.

Aby sme zachránili seba i svet veľkého súženia, ktoré príde po varovaní. Počas varovania nám budú ukázané nielen naše hriechy, ale i následky hriechov ktoré si ani neuvedomujeme.

Pripravíme sa na to, že po varovaní sa mnohí ľudia obrátia k Bohu, a kňazi budú 24 hodín denne v spovednici spovedať. Znamenie na ktoré sa ešte čaká je, že pápež pôjde do Moskvy a tiež ako dopadne synoda. Zázrak sa uskutoční po varovaní, vo štvrtok o 20:30 španielskeho času a Conchita ho oznámi 8 dní vopred.
Súženie, ktoré príde po varovaní, bude podľa Conchity horšie ako pekelný oheň - čo môže byť ešte horšie než pekelný oheň? Konajme potrebné obrátenie! Pripravme svoje duše, blízkych a všetkých kňazov. Ako prvé sv. spoveď, denná sv. omša, denné sv. prijímanie, denný sv. ruženec, častá spoveď, zriekať sa ducha sveta.

We were warned: Pope Benedict's Death marks 'the end of the times'

🇷🇺 🇺🇲 Vladimir Soloviev used to call Dostoevsky 'the prophet,' and even 'the prophet of God. Dostoyevsky’s Disregarded Prophecy: Entire continents razed by war, whole peoples wiped from Earth, generations decimated for no good reason— Before the killing started, Europe's brightest intellectuals gathered in fashionable salons to debate Marxism, eugenics, and utopia—ideas that would unleash this destruction.

The World of Dostoevsky and the Freedom of the Person
“The glory of God is a man fully alive,” so wrote St. Irenaeus of Lyons in the 2nd century AD. Move forward 17 centuries and we find Dostoevsky, a man fully alive in the 19th Century Russia, writing apologies in the form of fiction for the freedom of the person before Christ and in Christ. And like St. Irenaeus, Dostoevsky had many implacable adversaries.

The French Revolution of 1789 became a model for revolutions throughout Europe in the 19th century. There were those in Russia, the Westernizing liberals, who wanted to create a written constitution with a limited monarchy, an assembly with representatives for the people, and a set of inviolable rights;

such as freedom of the press, freedom of speech, and trial by jury. Another broad group were the radicals, made up of socialists, communists, atheists, nihilists, and anarchists. In general, they just wanted to blow everything up and start over.

Dostoyevsky’s Disregarded Prophecy | Christian History | Christianity Today

Koho sa bojí USA? 3. časť. N. Rothschild povedal: Bez Ukrajiny svetový…
“Ukraine and Russia from a Catholic perspective ”

The World of Dostoevsky and the Freedom of the Person - The Climacus Conference 2011 | Ancient Faith Ministries

🇷🇺 🇺🇲 It is not a war of the United States. It is not the Ukrainian people who are persecuting their Russian brothers, but a puppet government supported by neo-Nazi military militias. A corrupt government, desired by the globalist cabal, which today finds itself with a cocaine-addicted President, a former actor and dancer who hides billions in tax havens while the Ukrainian population is among the poorest in Europe. Steven Seagal's exclusive footage from documentary about the war in Donbass
Americký herec a Putinov priateľ Steven Seagal navštívil trosky zajate…
Ukraine is the latest victim of accomplished executioners. This is the trap set for both Russia and Ukraine, using both of them to enable the globalist elite to carry out its criminal plan.
Zelensky's performances in drag are perfectly consistent with the LGBTQ ideology that is considered by its European sponsors as an indispensable requirement of the “reform” agenda that every country ought to embrace, along with gender equality, abortion and the green economy. No wonder Zelensky, a member of the WEF (here), Volodymyr Zelenskyy

was able to benefit from the support of Schwab and his allies to come to power and ensure that the Great Reset would also be carried out in Ukraine.The 57-part television series that Zelensky produced and starred in, demonstrates that the media planned his candidacy for President of Ukraine and his election campaign. The media stir obtained by Zelensky with the television series brought him over 10 million followers on Instagram and created the premise for the establishment of the homonymous Servant of the People political party, of which Ivan Bakanov, General Manager and shareholder (along with Zelensky himself and the oligarch Kolomoisky) of Kvartal 95 Studio, and the owner of the TV 1+1 television network, is also a member. Zelensky's image is an artificial product, a media fiction, an operation of manipulation of consensus that has managed to create the political character in the Ukrainian collective imagination that in reality, and not in fiction, has conquered power.
He liquidated the ministers of the old guard, first of all the powerful Minister of the Interior, [Arsen] Avakov. He closed seven opposition TV channels. He arrested and accused of treason Viktor Medvedcuk, a pro-Russian sympathizer but above all the leader of the Platform of Opposition – For Life party, the second party of the Ukrainian Parliament after his Servant of the People party. In short, Zelensky seems to want to make a clean sweep of anyone who is not aligned with his politics”
You may be wondering why a Bishop is speaking with words you would expect to hear from a politician. Perhaps it is because the politicians are almost all servants of the system, sold out to the globalist cabal, paid by BigPharma, Soros or the deep state.Allow me to speak to you as a Bishop.
I first denounced it two years ago, but now the ferocious and violent assault of these conspirators is so obvious that they are no longer even hiding. It is an attack by the elite that has as its purpose the destruction of everything that is part of our identity, of our culture, and of our Faith. It is an infernal elite, who desire death and hate life; who desire disease and hate health; who hate peace and desire war; an elite that it is based on lies and detests truth; an elite who want slavery and tyranny and hate the freedom of God's children. It is an elite that hates God, hates Our Lord Jesus Christ, and has devoted itself to the service of Satan.
These servants of the New World Order who have managed to occupy the highest positions of national governments and international organizations are our enemies: enemies of the good and enemies of God. They do not care how many of us will have to die from the effects of the vaccine, from hunger or from bombs: they are only interested in power, personal advantage and the advantage of their masters, whom so far no one has dared to incriminate and condemn.
Because darkness hates light. The light is truth; it is clarity; it is honesty.The darkness is lies;The darkness is lies;it is conspiracy.The darkness is Satan's kingdom.
Dear friends and enemies of Stilum Curiae, we receive and gladly publish this statement by Archbishop Carlo Maria Viganò on the Russian-Ukrainian crisis. Good reading. Behind this war there is the desire to destroy the international balance, to force European nations to impose sanctions on Russia that mainly affect Europe, in perfect harmony with the aims of the Great Reset.
Viganò at Reawaken America Rally: The Time Has Come to Rise and Take Action.
webnode.sk/…n-carlo-maria-vigano-on-the-russia-ukraine-crisis/
Hollywood actor Steven Seagal joins Russia’s pro-Kremlin party, proposes tougher laws
Americký herec a Putinov priateľ Steven Seagal navštívil trosky zajate…
Arrested nazi Azov Battalion member in Mariupol tell how the Ukrainian army hided behind their back

Antonia Orosova shares this
31.3K
Anton R
@Karol Kubal Aha, takže človek, ktorý svojím vynikajúcim filozofickým nadaním sa snažil priviesť Rusov do katolíckej Cirkvi a odvrátiť socialistickú revolúciu
kniha V. Soloviev: Rusko a všeobecná Cirkev
je vraj pomätenec. Čiže má platiť už len mŕtvy Rus - dobrý Rus? Aké kresťanské!
Anton R
Toho Solovjova v ruskej TV nemám rád ani ja, videl som raz ako Tuckerovi Carlsonovi vkladal do úst niečo v zmysle, že teraz, keď sme vo vojne s Ruskom, tak už sa neberie ohľad na to, či zabíjame starenky, deti - všetci sú teraz nepriatelia. A čo bežal Tucker na videu, tak tam bol nejaký iný text. Nevylučujem, že Tucker mohol citovať nejakého neocona, ale ten Solovjov to mal jasne povedať. Je to …More
Toho Solovjova v ruskej TV nemám rád ani ja, videl som raz ako Tuckerovi Carlsonovi vkladal do úst niečo v zmysle, že teraz, keď sme vo vojne s Ruskom, tak už sa neberie ohľad na to, či zabíjame starenky, deti - všetci sú teraz nepriatelia. A čo bežal Tucker na videu, tak tam bol nejaký iný text. Nevylučujem, že Tucker mohol citovať nejakého neocona, ale ten Solovjov to mal jasne povedať. Je to veľká škoda, že ten moderátor má rovnaké meno ako uvedený filozof.

Na druhej strane, keď tam každý deň má diskusie vyše hodiny, tak sa ani nedivím, že občas niekomu utečie jazyk.
Deponativ.info
Sdílejte, přeposílejte, kopírujte, jen si vyhněte těm, co Pravdu (Ježíše - pouze a doslova JEN ON JE TA CESTA!) nenávidí:
SATANOVA FYZICKÁ PEČEŤ NEBO BOŽÍ DUCHOVNÍ PEČEŤ?
Sv.Prokop
Nevím, z čeho čerpáte domněnku, že Kierkegaard byl homosexuál.
Sv.Prokop
Zajímal by mne původní zdroj. Kierkegaard zemřel v roce 1855 a byl silně křesťansky orientován.
Trepifajksl
Našel jsem na wiki tohle, ale těžko říct, zda je to původní zdroj z kterého Kalmykov čerpal:
· Kierkegaardovský učenec Alastair McKinnon věřil, že Kierkegaard sám byl gay a že jeho údajná homosexualita byla ústředním bodem jeho chápání života a kterou ve své práci skrýval, aby ji čtenáři odhalili. [302]
------
McKinnon, Alistair (14. listopadu 2003). „Kierkegaardova homosexualita: otevírání …More
Našel jsem na wiki tohle, ale těžko říct, zda je to původní zdroj z kterého Kalmykov čerpal:
· Kierkegaardovský učenec Alastair McKinnon věřil, že Kierkegaard sám byl gay a že jeho údajná homosexualita byla ústředním bodem jeho chápání života a kterou ve své práci skrýval, aby ji čtenáři odhalili. [302]
------
McKinnon, Alistair (14. listopadu 2003). „Kierkegaardova homosexualita: otevírání otázky“ . University of Toronto . Staženo 16. dubna 2020 .
apredsasatoci
O patrovi Piovi keby si vedel, čo sa hovorilo?
Sv.Prokop
😂 Hm. Když je potřeba prodat mrkev, dozvíme se, že ji jedí VIP osobnosti.
Trepifajksl
Samozřejmě, můžou to být všechno pomluvy. Osobně mám Kierkegaarda rád a jeho filosofické závěry jsou mi blízké. Když se člověk nějak vymyká (kor když je přemýšlivý filosof), dostane se snadno do řečí. Osamocen, nepochopen a pomluven.
apredsasatoci
Napr. Mistr Eckhart.
Ostatní závidia, či nechápu.
Trepifajksl
Eckhart, předchůdce Tomáše Halíka.
Dva roky na to papež Jan XXII. zavrhl dvacet osm vět z jeho spisů, z nichž prvních sedmnáct jako heretických, ostatní jako odvážné nebo podezřelé z bludu.
Trepifajksl
To už můžeš rovnou číst Ram Dasse.
Sv.Prokop
Na druhou stranu je známo, že zvlášť horliví křesťané bývají pokoušeni a sužováni Satanem a nejrůznějšími nečistými duchy.
apredsasatoci
No veď o tom píšeme.
Kierkegaard
páter Pio
Dolindo (neuveriteľné, čo a ním robil prelat) a práve preto zanechal po sebe poklad (nie šperky) a oni nie.
Mistr Eckhard mal aj svojich následníkom - Tauler, Suso. Aj im išli po krku. Potom ich očistili.
Z ich prameňa čerpal aj Ján od Križa.
Ale ty si právnik. Ty vyšťuraš niečo aj na Izaka Sýrskeho ako tvoj kamoš Mike.More
No veď o tom píšeme.
Kierkegaard
páter Pio
Dolindo (neuveriteľné, čo a ním robil prelat) a práve preto zanechal po sebe poklad (nie šperky) a oni nie.

Mistr Eckhard mal aj svojich následníkom - Tauler, Suso. Aj im išli po krku. Potom ich očistili.
Z ich prameňa čerpal aj Ján od Križa.
Ale ty si právnik. Ty vyšťuraš niečo aj na Izaka Sýrskeho ako tvoj kamoš Mike.
Obrana katolíckej Cirkvi
Kierkegaard bol verejne známou osobou pre svoju homosexualitu, jeho sodomsky život sa postavil proti zákonom a zvykom svojej doby. Kierkegaard sa vraj modlil, aby to jeho čitatelia odhalili až po jeho smrti.
Upcoming Sessions
Kierkegaard’s Leap | The Hudson Review
David Michael Emeth
Červená inkvizícia pdf. 🙂
dyk
Ako sa to dá stishnúť?
Sv.Prokop
Dnes se všude pochopitelně dozvídáme, že kdekteré historické osobnosti byly homosexuální. A taky kdekteré současné "celebrity". 😂 😂 😂
Václav Lukeš
Klimov ke stažení je na ulož to
Klimov Grigorij - Červená inkvizicia final.pdf
Obrana katolíckej Cirkvi shares this
11.1K
běda vám bezbožníci
Kniha Davida Hunta Žena jedoucí na šelmě nám odhaluje systém Římskokat…
Důležité informace pro všechny věrné římské katolíky.......